Hotărârea nr. 6/1993

CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT IN STR.JEPILOR PENTRU O PERIOADA DE 99 ANI DE CATRE PAROHIA ORTODOXA " VALEA CETATII " BRASOV.

 

 

H O T Ã R Â R E A   NR. 6

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 5 februarie 1993,

Analizând adresa Parohiei Ortodoxe "Valea Cetăţii" Braşov nr. 4/1993, prin care solicită concesionarea terenului situat în municipiul Braşov, str. Jepilor, pentru construirea unei capele, a sediului administrativ al Parohiei şi a unui cimitir parohial;

Având în vedere că prin realizarea acestor edificii se vor asigura utilităţi publice pentru Cartierul Valea Cetăţii cu o populaţie de peste 35.000 locuitori;

În temeiul art. 21, litera "g", 29 şi 76 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă concesionarea pentru o perioadă de 99 ani, către Parohia Ortodoxă "Valea Cetăţii" Braşov, a terenului situat în municipiul Braşov, str. Jepilor, înscris în C.F. la nr. 26.773 Braşov, sub nr. top. 6762/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2, în suprafaţă de 8.142,00 m.p., în vederea construirii unei capele, a sediului administrativ şi a unui cimitir parohial. Se va face dezmembrarea.

ART. 2. Se stabileşte preţul terenului la suma de 25 lei/m.p., valoare ce urmează să se recupereze integral în 25 de ani.

ART. 3. Se revocă Hotărârea nr. 56/1992 a Consiliului Local.

ART. 4. În baza acestei hotărâri, Biroul evidenţă, administrare şi exploatare patrimoniu va încheia contractul de concesionare.

 

                                                                                                                                          Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                          CONSTANTIN  IVASIUC