Hotărârea nr. 54/1993

ELIBERAREA DIN FUNCTIA DE MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL RA TERMO A D-LUI VELICEA ACHIM SI NUMIREA D-LUI DITA CLAUDIU IN C.A.

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 54

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 mai 1993,

Analizând referatul Direcţiei Economice nr. 10.155/1993, prin care se propune eliberarea din funcţia de membru în Consiliul de Administraţie al R.A. "TERMO" a domnului Achim Velicea şi numirea în această funcţie a domnului Claudiu Diţă,

În temeiul art. 21, litera "i" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Domnul Achim Velicea se eliberează din funcţia de membru al Consiliului de Administraţie al R.A. "TERMO" Braşov.

ART. 2. Domnul Claudiu Diţă se numeşte în funcţia de membru al Consiliului de Administraţie al R.A. "TERMO" Braşov.

ART. 3. Direcţia Economică şi R.A. "TERMO" vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                                        Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                              ION  TOPOLOG