Hotărârea nr. 53/1993

INSTITUIRE TAXA SPECIALA DE 1.000LEI PT. 1993 PT. BLOCAREA, RIDICAREA, TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA A AUTOVEHICULELOR STATIONATE NEREGULAMENTAR.

 

 

H O T Ã R Â R E A   NR. 53

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 mai 1993,

În temeiul art.. 21, litera "f" şi 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Pentru anul 1993, se instituie o taxă specială de 1.000 lei pentru blocarea, ridicarea, transportul şi depozitarea autovehiculelor staţionate neregulamentar pe raza municipiului Braşov.

ART. 2. Taxa prevăzută la art. 1 se încasează de R.A. COMPREST la eliberarea autovehiculelor şi se va vira la Primăria Municipiului Braşov, în contul "fonduri speciale".

ART. 3. Sumele încasate din taxa prevăzută la art. 1 vor fi utilizate pentru organizarea acţiunilor de educaţie rutieră şi amenajarea parcărilor de pe raza municipiului Braşov.

ART. 4. Prezenta hotărâre va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea sa în presă.

 

                                                                                                                                         Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                               ION   TOPOLOG