Hotărârea nr. 50/1993

REDUCEREA CHELTUIELLILOR DE TRANSPORT IN COMUN ALE RAT CU 50% PENTRU PENSIONARII DE BOALA SI PERSOANELE IN VARSTA DE PESTE 57 DE ANI FEMEILE SI 62 ANI BARBATII.

 

H O T Ã R Â R E A   NR. 50

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 mai 1993,

Analizând referatul Direcţiei Economice înregistrat sub nr. 10.743/1993, prin care se propune ca pensionarii de boală şi persoanele în vârstă de peste 57 de ani femeile şi 62 de ani bărbaţii, să poată călători cu mijloacele de transport în comun ale R.A.T. cu bilete a căror plată este redusă cu 50% din valoarea nominală a biletului,

Văzând propunerile făcute cu decontarea sumelor  reprezentând 50% din valoarea nominală a biletelor să se facă din bugetul local, pe peiroada 1 iunie - 30 septembrie 1993,

În temeiul art. 21, litera "e" şi 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. În perioada 1 iunie - 30 septembrie 1993, pensionarii de boală şi persoanele în vârstă de peste 57 de ani femeile şi 62 de ani bărbaţii, vor circula pe mijloacele de transport în comun la R.A.T. cu bilete a căror plată este redusă cu 50% din valoarea nominală a biletului.

ART. 2. Biletele vor fi procurate de la tonetele R.A.T. pe baza talonului de pensie şi a buletinului de identitate şi sunt valabile numai însoţite de aceste documente doveditoare.

ART. 3. Decontarea sumelor reprezentând 50% din valoarea nominală a biletelor se va face din bugetul local, pe baza documentelor justificative prevăzute de lege, prezentate de R.A.T. Braşov.

ART. 4. Direcţia Economică şi R.A.T. Braşov vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                                         Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                               ION TOPOLOG