Hotărârea nr. 48/1993

SOLUTIONAREA PROBLEMELOR LOCATIVE ALE SALARIATILOR DIN UNITATILE BUGETARE SI A UNOR CAZURI DEOSEBITE, DE CATRE PRIMARUL MUN.BRASOV - REP.DIRECT 50% DIN LOCUINTELE DISPONIBILE.

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 48

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 mai 1993,

În temeiul art. 21, literele "n" şi "ţ" şi 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Pentru soluţionarea problemelor locative ale salariaţilor din unităţile bugetare, precum şi a unor cazuri deosebite apărute în municipiu (incendii, calamităţi etc.), se poate repartiza direct, până la 50% din locuinţele disponibile.

Repartizarea se va face de comisia aprobată prin Hotărârea nr. 13/1993, fără reprezentanţii sindicatelor, pensionarilor, handicapaţilor şi a beneficiarilor Legii nr. 42/1990.

Asupra repartizărilor făcute va fi informată Comisia de specialitate nr. 1.

ART. 2. Biroul Spaţiu Locativ va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                                        Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                              ION   TOPOLOG