Hotărârea nr. 46/1993

DELIMITAREA PATRIMONIULUI INTRE SC STARCOM SI ADMINISTRATIA PIETELOR.

 

 

H O T Ã R Â R E A   NR. 46

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 aprilie 1993,

Analizând referatul Biroului Patrimoniu, prin care se propune delimitarea patrimoniului între S.C. "STARCOM" S.A. şi Administraţia Pieţelor Braşov,

Având în vedere că cele două unităţi de sub autoritatea Consiliului Local au apărut divergenţe privind modul de departajare şi împărţire a spaţiilor din hala agroalimentară situată în str. Nicolae Bălcescu nr. 62,

În temeiul art. 21, literele "j" şi "k" şi art 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă delimitarea patrimoniului între S.C. "STARCOM" S.A. şi Administraţia Pieţelor Braşov, conform convenţiei încheiate între aceste unităţi la data de 16 decembrie 1992, prin care se convine ca spaţiile din subsolul halei agroalimentare deţinute în exclusivitate de Administraţia Pieţelor sau în cote părţi cu "STARCOM" S.A., să treacă în totalitate în proprietatea "STARCOM" S.A., iar spaţiile din parterul halei agroalimentare şi din corpul administrativ deţinute de "STARCOM" S.A. să treacă în proprietatea Administraţiei Pieţelor Braşov.

Convenţia face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. S.C. "STARCOM" S.A. şi Administraţia Pieţelor Braşov vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                                        Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                          LADISLAU  SZENTE

 

C O N V E N Ţ I E

 

Încheiată azi, 16 decembrie 1992, între "STARCOM" S.A., cu sediul în Braşov, str. Nicolae Bălcescu nr. 62 şi Administraţia Pieţelor, cu sediul în Braşov, str. Nicolae Bălcescu nr. 62, pentru delimitarea patrimoniului celor două unităţi.

 1. "STARCOM" S.A. cedează în favoarea Administraţiei Pieţelor 571 m.p. din hala agroalimentară, respectiv suprafaţa din hală de la peretele magazinului până la rostul de dilatare (între axul 6 şi 7 plan R4-06-131a5).

  Valoarea suprafeţei cedate este de 7.159.555 lei, rezultând din următorul calcul de evaluare la data de 30 septembrie 1992:

  571 m.p. x 510 lei/m.p. x 1,5 x 1,994 x 13,6 x 60,44 = 7.159.555 lei.

   2. Administraţia Pieţelor cedează în favoarea "STARCOM" următoarele spaţii deţinute în comun cu "STARCOM" S.A.:

  - 30% (64 m.p.) din Centrala termică;

  - 50% (30 m.p.) din Centrala de ventilaţie;

  - 29,41% (25 m.p.) din Postul de transformare;

  - 33,34% (40 m.p.) din Atelierul mecanic;

  - 50% (40 m.p.) din Bazinul de apă;

  - 30,13% (207 m.p.) din Rampa de acces.

  Valoarea suprafeţei cedate este de 7.159.823, rezultând din următorul calcul:

  406 m.p. x 510 lei/m.p. x 1,5 x 1,994 x 13,6 x 85 = 7.159.823 lei.

  Valorile cedate preluate de cele două unităţi fiind egale, nu comportă compensări materiale.

  3. "STARCOM" S.A., ca proprietar al spaţiilor tehnice din subsol, se obligă să furnizeze Administraţiei Pieţelor, pe timpul existenţei construcţiei, energie termică, energie electrică, apă şi ventilaţia halei agroalimentare contra cost, în baza documentelor legale de calcul.

  4. "STARCOM" S.A. va asigura accesul Administraţiei Pieţelor în subsol, în caz de necesitate, pe durata construcţiei.

  5. Administraţia Pieţelor va asigura accesul societăţii "STARCOM" S.A., pe durata construcţiei, la staţia de hidrofor.

  6. "STARCOM" S.A. Braşov recunoaşte prin prezenta că nu are nici o pretenţie ulterioară asupra halei agroalimentare şi a sediului administrativ al Administraţiei Pieţelor.

   

                                                                                                                            STARCOM S.A. BRAŞOV

                                                                                                                                                        Director,

                                                                                                                                 VERON  ALEXANDRU 

                                                                                                                                   Director economic,

                                                                                                                                    ELENA  POPESCU

                                                                                                                       ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR

                                                                                                                                            Administrator,

                                                                                                                                                    E. BEŞLIN

                                                                                                                                               Contabil şef,

                                                                                                                                               I. BOTEZATU