Hotărârea nr. 45/1993

SUPLIMENTAREA STATULUI DE FUNCTIUNI AL ADMINISTRATIEI PIETELOR CU 4 POSTURI ADMINISTRATOR SI 8 POSTURI MUNCITOR NECALIFICAT.

 

H O T Ã R Â R E A   NR. 45

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 aprilie 1993,

Analizând referatul Serviciului Organizare-Salarizare înregistrat sub nr. 6667/1993, prin care se propune a se aproba suplimentarea statului de funcţiuni la Administraţia Pieţelor Braşov cu 4 posturi de administrator II şi 8 posturi de muncitori curăţitori piaţă,

În temeiul art. 21, litera "u" şi 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă suplimentarea statului de funcţiuni al Administraţiei Pieţelor Braşov, cu următoarele posturi:

  • 4 posturi de administrator II;
  • 8 posturi de muncitor necalificat - curăţitor piaţă - pe o perioadă determinată, respectiv 1 mai 1993 - 31 octombrie 1993.

ART. 2. Direcţia Economică şi Administraţia Pieţelor Braşov vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

      

                                                                                                                                          Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                             LADISLAU  SZENTE