Hotărârea nr. 44/1993

PRELICRAREA SI DEPOZITAREA DE CATRE RA RIAL BRASOV A BUNURILOR MOBILE CARE RAMAN IN LOCUINTELE PROPRIETATE DE STAT, DUPA DECESUL CHIRIASILOR.

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 44

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 aprilie 1993,

În temeiul art. 21, litera "k" şi 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Bunurile mobile care rămân în locuinţele proprietate de stat după decesul chiriaşilor, dacă nu sunt preluate de către moştenitori, vor fi preluate şi depozitate de către R.A. RIAL.

ART. 2. Preluarea se face pe bază de proces-verbal de către o comisie numită de conducerea R.A. RIAL, bunurile urmând a fi păstrate în custodie termen de 1 an, după care vor fi valorificate conform procedurii legale.

Dacă înăuntrul termenului de 1 an moştenitorii revendică bunurile, acestea vor fi predate, după plata cheltuielilor făcute pentru transportul, depozitarea, conservarea şi paza bunurilor.

ART. 3. R.A. RIAL Braşov va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                                        Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                           LADISLAU  SZENTE