Hotărârea nr. 43/1993

APROBARE ZONE DIN MUNICIPIUL BRASOV IN CARE SE POT AMPLASA CHIOSCURILE.

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 43

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 aprilie 1993,

În temeiul art. 21, litera "m" şi 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă zonele din Municipiul Braşov în care se pot amplasa chioşcuri, conform anexei 1.

ART. 2. Se interzice amplasarea de chioşcuri  în zonele istorice şi pe arterele principale cuprinse în anexa 2.

ART. 3. Anexele 1 şi 2, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 4. Serviciul de Arhitectură şi Urbanism va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                                        Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                          LADISLAU  SZENTE

 

                                                                                                                                                                                         ANEXA 1

Stabilirea unor zone în care se pot amplasa chioşcuri în Municipiul Braşov

 

Urmare a şedinţei Consiliului Local din 26 martie 1993, privind amplasarea unor chioşcuri în Municipiul Braşov, propunem următoarele zone:

 • Valea Cetăţii pe un teren viran în spatele blocului A 27 propus pentru realizarea unei şcoli;
 • pe strada Carpaţi, intersecţie cu str. V. Alecsandri pe fâşia fost rambleu al CF ce alimenta Temelia;
 • pe o zonă situată în vecinătoatea Complexului Mic, str. Saturn;
 • pe zona din vecinătatea CF şi Strada Crinului, între pasaj Zizin şi pasaj str. Hărmanului;
 • la capătul străzii Independenţei, în triunghiul realizat între calea ferată şi zona de locuinţe,
 • chioşcuri se mai pot amplasa în pieţele municipiului, care vor trebui sistematizate;
 • de asemenea, pe terenurile proprietate particulară, având o estetică corespunzătoare;
 • se mai pot amplasa pe locuri virane ale domeniului public dar nu la artere stradale.

                                                                                                                                                                           ANEXA 2

Stabilirea zonelor de interdicţie privind amplasarea chioşcurilor în Municipiul Braşov,

solicitate de Consiliul Municipal în şedinţa din 30 aprilie 1993

Propunem a nu se mai emite certificate de urbanism şi autorizaţii pe următoarele artere majore de circulaţie ale municipiului:

 • Calea Bucureşti;
 • B-dul 15 Noiembrie;
 • Str. Zizinului (de la intersecţia cu str. Toamnei până la podul Zizin);
 • Str. Toamnei;
 • Str. Hărmanului (cu excepţia bazarului de la Autogara III);
 • Str. Alexandru Vlahuţă;
 • B-dul Gării;
 • B-dul Victoriei;
 • Str. Mihai Kogălniceanu;
 • Str. 13 Decembrie (din intersecţia cu str. Iuliu Maniu până la intersecţia cu str. Independenţei);
 • Str. Aurel Vlaicu;
 • Str. Alexandru Ioan Cuza;
 • Str. Avram Iancu;
 • Str. Stadionului;
 • Str. Lungă;
 • Str. Iuliu Maniu;
 • Str. Şirul Livezii;
 • Str. Mureşenilor;
 • Str. Gheorghe Bariţiu;
 • Str. Constantin Brâncoveanu;
 • Str. Prundului;
 • Str. Poarta Schei;
 • Str. Nicolae Bălcescu;
 • B-dul Eroilor;
 • B-dul Valea Cetăţii;
 • B-dul Muncii;
 • Str. Poienelor;
 • Str. Carpaţi (cu excepţia zonei din partea stângă a Temeliei);
 • Str. Uranus;
 • Zonă total interzisă inclusiv pe alte străzi nenominalizate, zona vechiului Centru Istoric.

Propuneri privind condiţiile de amplasare a unor chioşcuri

 • Nu se acceptă pe raza municipiului amplasarea de chioşcuri din lemn cu excepţia zonei Noua.
 • Se aprobă chioşcuri executate din profile metalice dar placate cu tablă din aluminiu sau sticlă.
 • În interiorul cvartalelor la amplasare se solicită avizul asociaţiilor de locatari pentru a se elimina eventualele divergenţe.
 • Nu se acceptă chioşcuri destinate alimentaţiei publice care necesită racorduri de apă şi WC public.
 • Nu se mai aprobă, decât suprafeţe de terase strict funcţionale, nu terase pentru alimentaţie publică.
 • Se va preciza natura comerţului, încurajându-se ramura de rpestări servicii către populaţie.
 • Distanţa minimă faţă de locuinţe, circa 10 m.
 • Este interzisă poluarea sonoră, cu diverse surse de transmis muzică.
 • La autorizaţii se va stipula că la somaţia Primăriei în 72 ore beneficiarul va dezafecta chioşcul şi va lăsa terenul la starea iniţială.
 • De asemenea, se va stipula că desfacerea băuturilor alcoolice în sistem de alimentaţie publică este interzisă.
 • Chioşcurile se vor amplasa pe dale prefabricate amplasate pe pat de nisip sau pietriş.
 • Neîncadrarea condiţiilor din certificatul de urbanism şi autorizaţie va duce la anularea autorizaţiei.
 • Autorizaţia existenţei chioşcurilor este valabilă 1 an, obţinându-se apoi prelungirea, dacă sunt îndeplinite condiţiile iniţiale.
 • Pe toate autorizaţiile se va trece obligatoriu caracterul provizoriu, excepţie o fac solicitările pe domenii particulare, acestea având obligativitatea de a fi retrase cu cel puţin 60 cm de la trotuarul existent.
 • Orice fel de construcţii de tip chioşc realizate din plase de sârmă, amplasate de fostele întreprinderi de stat vor fi dezafectate.
 • La condiţii se va trece obligatoriu, amenajarea zonei învecinate, amplasarea de coşuri de gunoi, întreţinerea zonelor verzi învecinate, a unor locuri de joacă pentru copii şi interzicerea depozitării în afara lor.

           Societăţile comerciale ce deţin actualmente chioşcuri vor fi somate în a le înlocui treptat  cu chioşcuri corespunzătoare. În această categorie intră următoarele:

 • chioşcurile LOTO-PRONO cu aspect inestetic,
 • chioşcurile RODIPET,
 • chioşcurile ICIL de încheţată.

Serviciul de Arhitectuă va verifica oportunitatea menţinerii pe amplasament şi le va reduce numărul.