Hotărârea nr. 4/1993

APROBARE STABILIRE LEGATURI DE COLABORARE, COOPERARE SI INFRATIRE A MUNICIPIULUI BRASOV CU ORASUL GYOR DIN UNGARIA.

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 4

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 5 februarie 1993,

Analizând referatul Comisiei de specialitate nr. 4 şi al Comisiei speciale pentru relaţii externe, prin care se propune perfectarea Protocolului de înfrăţire a municipiului Braşov cu oraşul Györ din Ungaria şi deplasarea, în acest scop, la Györ a unei delegaţii a Consiliului Local;

În temeiul art. 21 litera "z" şi 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă stabilirea unor legături de colaborare, cooperare şi înfrăţire a municipiului Braşov cu oraşul Györ din Ungaria.

ART. 2. În acest scop o delegaţie a Consiliului Local va vizita oraşul Györ, în perioada 1 - 10 aprilie 1993, fiind împuternicită să semneze documentele de colaborare, cooperare şi înfrăţire.

                Componenţa delegaţiei este cea propusă în referat la care se vor adăuga şi reprezentanţi ai unor societăţi comerciale care au legături cu oraşul Györ (ROMAN S.A. şi altele).

ART. 3. Biroul protocol relaţii externe şi Comisia specială pentru relaţii externe vor urmări ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

                                                     

                                                                                                                                         Preşedinte la şedinţei,

                                                                                                                                         CONSTANTIN  IVASIUC