Hotărârea nr. 34/1993

STABILIREA TAXEI SPECIALE PENTRU EXECUTAREA FOTOGRAFIILOR SI INREGISTRAREA VIDEO A CEREMONIILOR DE OFICIERE A CASATORIILOR.

 

 

H O T Ã R Â R E A   NR. 34

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 1993,

În temeiul art. 21, litera "f" şi 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Toate persoanele care execută fotografierea sau înregistrarea video a ceremoniilor de oficiere a căsătoriilor, în sala de oficiere a Primăriei, vor plăti o taxă specială în sumă de 1.000 lei pentru fiecare căsătorie.

              Taxa se achită anticipat, la casieria Primăriei, în contul fonduri speciale, iar dovada de achitare se depune la Serviciul de Stare Civilă, cu cel puţin o zi înainte de oficierea căsătoriei.

ART. 2. Sumele datorate, în baza prezentei hotărâri, vor fi administrate ca fonduri speciale, în condiţiile legii.

ART. 3. Activitatea de fotografiere şi filmare în sala de oficieri va fi permisă numai cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri.

ART. 4. Prezenta hotărâre va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea în presă.

 

                                                                                                                                         Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                            CAROL  ZAKARIAS