Hotărârea nr. 26/1993

CONSTITUIRE COMISIE MUNICIPALA PENTRU ANALIZA PROPUNERILOR PRIVIND ATRIBUIREA SAU SCHIMBAREA DENUMIRII UNOR STRAZI.

 

 

H O T Ã R Â R E A   NR. 26

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 1993,

În temeiul art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se constituie Comisia municipală pentru analiza propunerilor privind atribuirea sau schimbarea denumirii unor străzi, care va funcţiona în următoarea componenţă:

 • Vasile Oltean - consilier municipal
 • Szente Ladislau - consilier municipal
 • Topolog Ion - consilier municipal
 • Simon Dieter - consilier municipal
 • Creoşteanu Kristina - consilier municipal
 • Popescu Ioan - consilier municipal
 • Işa Lucian - şef serviciu arhitectură şi urbanism
 • Haşdeu Titus - director Muzeul de artă
 • Nussbacker Gerhard - Arhivele statului
 • Suciu Aurel - Arhivele statului
 • Bădrăgan Stelian - Inspectoratul de cultură

ART. 2. După analiza propunerilor primite comisia va prezenta concluziile sale Consiliului Local spre avizare şi înaintare la Consiliul Judeţean.

 

                                                                                                                                         Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                            CAROL  ZAKARIAS