Hotărârea nr. 22/1993

TRECEREA ÎN ADMINISTRAREA ADMINISTRAŢIEI PIEŢELOR BRAŞOV A BAZARURILOR NOU CONSTRUITE ÎN ZONELE GARÃ CÃLÃTORI, INTERSECŢIA HÃRMAN-VLAHUŢÃ ŞI AUTOGARA NR. 3

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 22

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 1993,

În temeiul art. 21, litera "u" şi 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Începând cu data de 1 mai 1993 bazarurile nou construite în zonele Gară călători, intersecţia Hărman-Vlahuţă şi Autogara nr. 3, Hărmanului, trec în administrarea Administraţiei Pieţelor Braşov.

ART. 2. Administraţia Pieţelor va asigura în aceste zone coordonarea acţiunilor de salubrizare şi pază, controlul modului în care se respectă regulile de comerţ şi va percepe şi încasa taxele legale pentru comerţul ambulant.

ART. 3. Administraţia Pieţelor şi Direcţia Economică vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                                         Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                            CAROL  ZAKARIAS