Hotărârea nr. 21/1993

ACORDARE AJUTOR BANESC IN VALOARE DE 150.000 LEI MUZEULUI "PRIMA SCOALA ROMANEASCA" DIN SCHEII BRASOVULUI.

 

H O T Ã R Â R E A   NR. 21

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 1993,

În temeiul art. 21, litera "n" şi 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă acordarea unui ajutor bănesc în valoare de 150.000 lei Muzeului "Primei Şcoli Româneşti" din Scheii Braşovului.

Plata se face din sumele oferite ca donaţie de concesionarii terenurilor din centrul civic.

ART. 2. Direcţia economică şi Asociaţia COMPREST R.A. - PROIECT Braşov S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                                         Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                           CAROL  ZAKARIAS