Hotărârea nr. 20/1993

APROBAREA INCHIRIERII FARA LICITATIE PUBLICA SOCIETATII COMERCIALE LUCA SRL A UNUI SPATIU SITUAT LA DEMISOLUL CLADIRII PRIMARIEI IN VEDEREA AMENAJARII UNUI MAGAZIN ALIMENTAR.

 

 

H O T Ã R Â R E A   NR. 20

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 1993,

Analizând referatul Corpului de Control Comercial nr. 6036/1993, prin care se propune închirierea fără licitaţie publică a unui spaţiu pentru Societatea Comercială "LUCA" S.R.L., în vederea amenajării acestuia şi organizării unui punct alimentar pentru personalul angajat la instituţiile din incinta Primăriei,

Având în vedere că în incinta Primăriei a funcţionat un asemenea punct alimentar dar spaţiul respectiv a fost afectat Trezoreriei, iar pentru amenajarea unui alt spaţiu sunt necesare fonduri importante pe care le va suporta chiriaşul,

În temeiul art. 21, litera "g" şi 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă închirierea fără licitaţie publică Societăţii Comerciale "LUCA " S.R.L. a unui spaţiu situat în demisolul clădirii Primăriei, în vederea amenajării unui micromagazin alimentar.

ART. 2. Condiţiile de închiriere vor fi stabilite prin contract.

ART. 3. Direcţia Economică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                                       Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                           CAROL  ZAKARIAS