Hotărârea nr. 19/1993

APROBAREA INSTALARII UNEI RETELE DE TELEVIZIUNE PRIN CABLU DE CATRE FIRMA TVS HOLDING ORADEA, FILIALA BRASOV.

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 19

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 1993,

Analizând cererea Filialei Braşov a Firmei TVS HOLDING Oradea, prin care solicită aprobare pentru instalarea în Municipiul Braşov a unei reţele de televiziune prin cablu, folosind cabluri aeriene ce urmează a se monta pe stâlpi şi în spaţiile aeriene dintre blocuri,

Văzând referatul serviciului de specialitate şi avizele comisiilor Consiliului Local,

În temeiul art. 21, litera "m" şi 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă instalarea unei reţele de televiziune prin cablu de către Firma TVS HOLDING Oradea, Filiala Braşov, prin folosirea cablurilor aeriene montate pe stâlpi şi clădiri.

ART. 2. Beneficiarul aprobării va efectua lucrările de instalare numai cu acordul deţinătorilor stâlpilor, al asociaţiilor de locatari, sau, respectiv, al proprietarilor de imobile.

ART. 3. Direcţia tehnică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                                         Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                           CAROL  ZAKARIAS