Hotărârea nr. 14/1993

SE APROBA INCHIRIEREA FARA LICITATIE PUBLICA SC RADIO TELEVIZIUNEA TRANSILVANIA A SPATIULUI SITUAT IN STR. MURESENILOR 12-14

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 14

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 1993,

Analizând adresa S.C. RADIOTELEVIZIUNEA TRANSILVANIA S.R.L. Braşov şi referatul Biroului Spaţiu Locativ nr. 5975/1993, prin care se propune închirierea fără licitaţie publică a spaţiului cu altă destinaţie situat în municipiul Braşov, str. Mureşenilor nr. 12-14 (fost Club ONT) pentru organizarea de relaţii cu publicul, contabilitate, administrativ, şi altele, activităţi ce nu se pot desfăşura în spaţiul din Piaţa Enescu, unde a fost amenajat studioul de emisie,

Având în vedere că RADIOTELEVIZIUNEA TRANSILVANIA Braşov are o licenţă de emisie şi desfăşoară activitate de utilitate publică,

În temeiul art. 76 şi 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă închirierea fără licitaţie publică Societăţii Comerciale "RADIOTELEVIZIUNEA TRANSILVANIA" S.R.L. Braşov a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în municipiul Braşov, str. Mureşenilor nr. 12-14 (fost Club ONT).

ART. 2. Biroul Spaţiu locativ şi R.A. RIAL vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                                       Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                        CAROL   ZAKARIAS