Hotărârea nr. 128/1993

INCHIRIEREA DIRECTA PRIN LICITATIE PUBLICA A UNOR PARCARI DIN MUN.BRASOV.

 

H O T Ã R Â R E A   NR. 128

din data de 17 decembrie 1993

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 17 decembrie 1993,

Analizând referatul Serviciului Tehnic-Investiţii nr. 28.577/1993, prin care se propune închirierea prin licitaţie publică a unor parcări din municipiul Braşov, în vederea mai bunei întreţineri a acestora şi asigurării pazei maşinilor parcate;

În temeiul art. 21, litera "g", art. 29 şi 76 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă închirierea prin licitaţie publică a următoarelor parcări:

 1. Piaţa Unirii;
 2. Str. Hirscher intersecţie cu str. Castelului (zona transformatorului);
 3. RECTORAT;
 4. Str. Nicolae Iorga (partea dinstre parc);
 5. Liceul "Unirea" (de la CAPITOL până la Str. N. Bălcescu);
 6. Str. Uranus (parcare COMPLEXUL MARE);
 7. B-dul Saturn (parcare COMPLEXUL MARE);
 8. Str. Aleea Tâmpei (T. Brediceanu) - parcare telecabină;
 9. Cimitirul Municipal;
 10. Str. Berzei (parcare Magazin Piese Auto);
 11. Parcare intersecţie B-dul Saturn - str. Zizin (vis-a-vis de GEMENII);
 12. Poiana Braşov (parcare staţie R.A.T.);
 13. Poiana Braşov (parcare Restaurantul Ursul).

ART. 2. Direcţia Tehnică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                                      Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                         WILHELM  MAYER