Hotărârea nr. 122/1993

AMPLASAREA IN PIATA REVOLUTIEI A UNEI PLACI DE MARMURA CU DENUMIREA PIETEI SI CONTINUTUL L.128/92, PRECUM SI SCRIEREA TITLULUI "ORAS MARTIR" LA INTRARILE IN MUN.BRASOV.

 

H O T Ã R Â R E A   NR. 122

din data de 29 noiembrie 1993

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 29 noiembrie 1993,

Analizând adresa nr. 539/1993 a Asociaţiei Braşov, 22 Decembrie, prin care se propune marcarea comemorării evenimentelor din Decembrie 1989, prin amplasarea unor plăci de marmură la locul central al desfăşurării evenimentelor şi prin scrierea titlului "ORAŞ MARTIR" la intrările în municipiul Braşov, asigurându-se şi mijloacele financiare necesare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 291/1991,

În temeiul art. 21, litera "m" şi 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă amplasarea în Piaţa Revoluţiei, în apropierea ceasului, a unei plăci de marmură cu denumirea pieţei şi conţinutul Legii nr. 182/1992, precum şi scrierea titlului "ORAŞ MARTIR", la intrările în municipiul Braşov.

ART. 2. Contractarea lucrărilor necesare se va face prin încredinţare directă.

ART. 3. Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                                          Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                           MIHALACHE BARAC