Hotărârea nr. 121/1993

CONFERIREA TITLULUI DE CETATENI DE ONOARE AL MUN.BRASOV VETERANILOR DE RAZBOI.

 

H O T Ã R Â R E A   NR. 121

din data de 29 noiembrie 1993

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 29 noiembrie 1993,

Analizând referatul nr. 28.108/1993, prin care se prezintă propunerile Asociaţiei Veteranilor de Război Braşov, pentru acordarea titlurilor de cetăţeni de onoare ai Municipiului Braşov, veteranilor de război din municipiul Braşov, decoraţi cu medalia de "CAVALERI AI ORDINULUI MIHAI VITEAZUL";

În temeiul art. 21, litera "a" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ARTICOL UNIC. Se conferă titlul de cetăţeni de onoare ai Municipiului Braşov, următoarelor persoane:

 • Sitaru Aurică                                    - general mr. (r)
 • Vasiliu Alexandru                           - colonel (r)
 • Beldescu Virgil                               - colonel (r)
 • Tataianu Mihail                               - colonel (r)
 • Iosif Ioan                                          - colonel (r)
 • Scarlat Vasile                                 - lt. colonel (r)
 • Mosora Nicolae                             - lt. colonel (r)
 • Miron Stoica                                   - maior (r)
 • Sora Gheorghe                             - căpitan (r)
 • Comşa Cornel                              - căpitan (r)
 • Cojan Grigore                               - căpitan (r)
 • Cristolovean Gheorghe              - căpitan (r)

 

                                                                                                                                          Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                            MIHALACHE BARAC