Hotărârea nr. 120/1993

APROBAREA UNOR PREMII IN BANI PENTRU ACTIVITATEA DE REDACTARE A ZIARULUI PRIMARIEI: DL. VASILE OLTEANU, TOMSA CIPRIAN.

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 120

din data de 9 noiembrie 1993

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 9 noiembrie 1993,

Analizând propunerea comisiei de specialitate, de acordare a unor premii în bani, din fondurile donate de concesionarii terenurilor din Centrul Civic, domnilor Olteanu Vasile şi Tomşa Ciprian, pentru rezultatele deosebite obţinute în activitatea de redactare şi publicare a ziarului Primăriei Braşov,

În temeiul art. 21, litera "p" şi art. 29 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se acordă premii în bani pentru activitatea desfăşurată pentru redactara ziarului Primăriei, după cum urmează:

  • domnului Vasile Olteanu                                       - 50.000 lei;
  • domnului Tomşa Ciprian                                      - 50.000 lei.

ART. 2. Premiile prevăzute la art. 1 se vor plăti din sumele donate de concesionarii terenurilor din Centrul Civic.

ART. 3. Primarul Municipiului Braşov va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                                          Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                             TOMA  CARDOŞ