Hotărârea nr. 115/1993

AVIZAREA UNUI IMPRUMUT BANCAR IN VALOARE DE 428.000.000 LEI PENTRU RAT BRASOV.

 

H O T Ã R Â R E A   NR. 115

din data de 27 octombrie 1993

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 27 octombrie 1993,

Analizând referatul nr. 3.827/1993 al Regiei Autonome de Transport Braşov, prin care se solicită avizarea unui credit în valoare de 300.000.000 lei, precum şi alocarea de la bugetul local a sumei de 128.000.000 lei, în vederea achiziţionării de mijloace de transport în comun,

În temeiul art. 21, litera "l" şi 29 din Legea nr. 69/1991, a administraţiei publice locale,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se avizează un împrumut bancar în valoare de 300.000.000 lei, în vederea procurării de mijloace de transport de către R.A. Transport Braşov.

ART. 2. Pentru suma de 128.000.000 lei se vor prevederea surse de finanţare din bugetul local în limita posibilităţilor.

ART. 3. R.A. "Transport" şi Direcţia Economică vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                                       Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                         VASILE  OLTEANU