Hotărârea nr. 108/1993

ESALONAREA LA PLATA A TAXEI PENTRU AUTORIZAREA CONSTRUCTIILOR CE SE EXECUTA DE GRUPUL DE POMPIERI BRASOV.

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 108

din data de 27 octombrie 1993

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 27 octombrie 1993,

Analizând referatul nr. 21.337/1993 al Direcţiei Economice, prin care se propune eşalonarea la plată a taxei pentru autorizaţia de construcţii de către Grupul de Pompieri Braşov,

Având în vedere prevederile Ordonanţei nr. 412/1993 al MInistrului Finanţelor şi ale Decretului nr. 245/1983,

În temeiul art. 29 şi 83 din Legea nr. 69/1991 a administraţiei publice locale,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă eşalonarea la plată a taxei pentru autorizarea construcţiilor ce se execută de Grupul de Pompieri Braşov, urmând ca acesta să plătească 10% din taxă la eliberarea autorizaţiei, iar restul de 90%, eşalonat în 12 luni.

ART. 2. Direcţia Economică şi Serviciul de Arhitectuă şi Urbanism vor duce la îndeplinire prezenta hotărârea.

 

                                                                                                                                        Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                            VASILE  OLTEANU