Hotărârea nr. 101/1993

APROBARE SCOATERE LA LICITATIE IN VEDEREA INCHIRIERII PIETEI DE MIERCURI.

 

H O T Ã R Â R E A   NR. 101

din data de 30 septembrie 1993

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 septembrie 1993,

Analizând referatul Biroului Evidenţă, Administrare, Gestionare Patrimoniu nr. 13.117/1993 şi 17.425/1993 al Serviciului Arhitectură, Urbanism, privind scoaterea la licitaţie în vederea închirierii, a Pieţei de Miercuri din Braşov,

În temeiul art. 21, litera "g" , 29 şi 76 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

ART. 1. Se aprobă scoaterea la licitaţie în vederea închirierii a Pieţei de Miercuri, situată în Braşov, între str. Bihorului, 13 Decembrie, Transilvaniei şi Munteniei, în suprafaţă de 1.800 m.p.

ART. 2. Biroul Evidenţă, Administrare, Gestiune Patrimoniu va întocmi documentaţia în vederea organizării licitaţiei şi va organiza desfăşurarea acesteia.

 

                                                                                                                                          Preşedinte al şedinţei,

                                                                                                                                          GHEORGHE PUŞCAŞU