Proces verbal din 20.07.2020

PROCES VERBAL SEDINTA ORDINARA 20 IULIE 2020

PROCES - VERBAL încheiat în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local Municipal Brăila din data de 20.07.2020, ora 09:00

Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila:

Doamnelor și Domnilor consilieri, stimați invitați,

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (2) și alin. (3) lit. a) și ale art. 135 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prin Dispoziția Primarului Municipiului Brăila nr. 2170/14.07.2020, a fost convocată ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Brăila.

Doamnelor și Domnilor consilieri,

Conform art. 138 alin. (15) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, un exemplar din procesul - verbal al ședinței ordinare din data de 30.06.2020, a fost pus la dispoziția dumneavoastră pe platforma http://clm.primariabr.ro/ în vederea lecturării conținutului, iar în urma verificării acestuia s-a constatat că nu au fost primite observații, drept pentru care vă supun spre aprobare procesul - verbal menționat anterior.

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi procesul - verbal a fost aprobat.

Prin H.C.L.M. Brăila nr. 312/30.06.2020 a fost ales ca președinte de ședință pentru luna iulie 2020, domnul consilier local municipal TABARAC ADRIAN, pe care îl invit să preia conducerea lucrărilor ședinței.

Domnul TABARAC ADRIAN, Președinte de ședință:

Doamnelor și domnilor consilieri, domnule Primar, stimați invitați vă asigur că lucrările prezentei ședințe se vor desfășura în conformitate cu prevederile art. 137 din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, iar în acest sens vă informez că în urma apelului nominal făcut de domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila, sunt prezenți 27 consilieri, ședința fiind legal constituită.

Domnul DRĂGAN ION, Secretarul General al Municipiului Brăila:

În conformitate cu prevederile art. 135 alin. (6) din O.U.G. nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare, la propunerea Domnului Primar Viorel - Marian Dragomir, se retrag de pe proiectul ordinii de zi inițial prezentat proiectele de hotărâri de la punctele 15 și 23.

De asemenea, potrivit prevederilor art. 135 alin. (8) din O.U.G. nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare, la propunerea Domnului Primar Viorel - Marian Dragomir, se suplimentează proiectul ordinii de zi inițial prezentat, cu 6 noi proiecte de hotărâri, respectiv:

 • 1) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Brăila și aprobarea componenței comisiei de licitație pentru concesionarea unui bun imobil, în suprafață de 6.506 mp, situat în Perimetrul I aflat în administrarea Regiei Autonome „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” Brăila.

Domnul TABARAC ADRIAN, Președinte de ședință:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.

Domnul DRĂGAN ION, Secretarul General al Municipiului Brăila:

 • 2) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Numirea domnului Seciu Ciprian Mircea și a domnului Beliciu Iulian ca membri în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere” Brăila, în cadrul mandatului 2018 - 2022.

Domnul TABARAC ADRIAN, Președinte de ședință:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.

Domnul DRĂGAN ION, Secretarul General al Municipiului Brăila:

 • 3) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Stabilirea duratei de închiriere pe o perioadă de 4 ani și scutirea de la plata chiriei pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în Brăila, Piața Traian nr. 7, atribuit Asociației Foștilor Deținuți Politic, Deportatilor și Refugiatilor - Brăila prin H.C.L.M. Brăila nr. 57/31.03.2006.

Domnul TABARAC ADRIAN, Președinte de ședință:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.

Domnul DRĂGAN ION, Secretarul General al Municipiului Brăila:

 • 4) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr.356/18.07.2018 referitoare la „Aprobarea documentației tehnico - economice Faza I (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții <Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr. 7 „Lizuca”>.

Domnul TABARAC ADRIAN, Președinte de ședință:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.

Domnul DRĂGAN ION, Secretarul General al Municipiului Brăila:

 • 5) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Evaluarea finală a managementului instituțiilor de cultură din subordinea Consiliului Local Municipal Brăila, pe perioada 2016 - 2020, la Casa de Cultură a Municipiului Brăila.

Domnul TABARAC ADRIAN, Președinte de ședință:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.

Domnul DRĂGAN ION, Secretarul General al Municipiului Brăila:

 • 6) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alipirea terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila.

Domnul TABARAC ADRIAN, Președinte de ședință:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.

Domnul DRĂGAN ION, Secretarul General al Municipiului Brăila:

Deoarece proiectul aflat la nr.25 pe proiectul ordinii de zi necesită vot secret vă propun ca el să fie mutat pe ordinea de zi imediat înaintea punctului 39, astfel încât să avem toate proiectele cu vot secret într-un singur grup de proiecte.

Domnul TABARAC ADRIAN, Președinte de ședință:

Supunem la vot retragerea punctului nr.15 de pe proiectul ordinii de zi:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost scos de pe ordinea de zi.

Supunem la vot retragerea punctului nr.23 de pe proiectul ordinii de zi:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost scos de pe ordinea de zi.

Domnule Păun, am văzut că ați ridicat mâna. Doriți să interveniți?

Domnul consilier Păun Dan:

Vreau să supun atenției Consiliului Local Municipal o solicitare de a suplimenta ordinea de zi cu două puncte simple, care nu necesită foarte multe dezbateri. Primul ar fi analiza anuală a directorilor din subordinea consiliului local, la fel cum facem și pentru domnul Secretar. Cealaltă propunere este constituirea unei comisii de disciplină pentru angajații din direcțiile aflate în subordinea Consiliului Local Municipal, formată din 5 - 7 consilieri. Astea voiam să propun pentru moment. De asemenea, la precedenta ședință am solicitat lămuriri de la directorul de la ECO S.A. și de la S.U.P.A.F.L.C. la care nu am primit răspuns. Poate până la sfârșitul ședinței primim și aceste lămuriri.Mulțumesc!

Domnul consilier Popa Petrică - Costel:

Stimați colegi, solicit introducerea pe ordinea de zi a unui proiect de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru acordarea scutirilor de la plata impozitelor pe clădiri, terenuri precum și a oricăror taxe datorate bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale a Municipiului Brăila de către întreprinderile care au calitatea de contribuabil.

Domnul DRĂGAN ION, Secretarul General al Municipiului Brăila:

Referitor la cele două propuneri formulate de domnul consilier Păun am câteva aspecte de mențonat. Nu putem lua în discuție la această dată un proiect de hotărâre pentru a fi introdus pe ordinea de zi. Nu avem un proiect formulat în scris și nu avem rapoarte de specialitate din partea compartimentelor din Primăria Municipiului Brăila. De asemenea, nu avem nici puncte de vedere exprimate prin avize a comisiilor de specialitate ale Consiliului Local. Propunerea mea este ca domnul consilier Păun să formuleze în scris această inițiativă și apoi să parcurgem procedura legală.

În privința celei de a două propuneri, cu privire la comisia de disciplină, am aceeași observație în ceea ce privește partea de formă a acestui proiect de hotărâre. În ceea ce privește partea de fond rapoartele directorilor sunt deja încorporate în raportul de activitate al Primarului, care este prezentat dumneavoastră în fiecare an, până cel târziu la 31 martie. În ceea ce privește comisia de disciplină rămâne de analizat, deoarece această instituție este deja reglementată prin acte normative de nivel superior, respectiv Codul administrativ și H.G. 1344/2007, privind constituirea comisiilor de disciplină.

În privința lămuririlor solicitate de la S.U.P.A.F.L.C. am să mă informez de ce acestea nu au fost primite și în cel mai scurt timp să primiți un răspuns în scris.

În ceea ce privește inițiativa despre care a făcut vorbire domnul Popa există într-adevăr depusă o expunere de motive și un proiect de hotărâre din partea grupului de consilieri P.N.L. Urmează să primim aviz de la Consiliul Concurenței și să urmăm etapa de dezbatere publică, pentru ca acest proiect să fie adus în fața dumneavoastră cu îndeplinirea acestor cerințe.

Domnul consilier Popa Petrică - Costel:

Nu cred că domnul Primar și domnul Secretar doresc să tegiverseze acest proiect, pentru că el a fost depus de acum 2 luni. Cred că era destul timp și cred că este necesar ca investitorii, mulți sau puțini, și operatorii economici să aibă această înlesnire, care este normală în această situație. Sper ca la ședința din luna august, indiferent care va fi Guvernul la acea dată, să avem acest proiect de hotărâre, pe care sper să-l voteze toți consilierii Consiliului Local Municipal Brăila.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Proiectul a fost depus și transmis, conform prevederilor legale, pentru a lua la cunoștință Consiliul Județean și Instituția Prefectului. Instituția Prefectului ne-a răspuns că nu se poate pronunța ex ante asupra unor acte normative, deși prevederile legale menționează alte aspecte. Având în vedere aceste lucruri am avut de 3 ori aceeași corespondență cu Prefectura, care în cele din urmă a înțeles ce dorim și a dat răspunsul solicitat, conform prevederilor legale. Acum se lucrează la Primăria Municipiului Brăila, prin direcțiile de specialitate, la întocmirea documentației care va fi transmisă spre avizare Consiliului Concurenței. Unele aspecte privesc într-adevăr posibilitatea de acordare a unor scutiri de către consiliile locale, iar alte prevederi inserate în respectivul proiect sunt reglementate prin legi speciale și nu pot constitui, să spunem, obiectul de reglementare a consiliului local. După transmiterea la Consiliul Concurenței și primirea răspunsului acesta va fi transmis către administrativul Primăriei Municipiului Brăila și se va întocmi proiectul de hotărâre, conform prevederilor legale. Este o procedură standard pe care trebuie să o respectăm. Nu se poate introduce pe ordinea de zi fără avizul Consiliului Concurenței, deoarece domnul Secretar nu va da viza de legalitate, dacă sărim etapele respective.

Domnul consilier Păun Dan:

Am înțeles că o să primesc un răspuns de la S.U.P.A.F.L.C. și insist și asupra unui răspuns de la ECO S.A. În acest răspuns domnul director să ne spună din cele 55 de mi de tone de piatră spartă, care se vor folosi la piciorul podului peste Dunăre, câte vor livra dumnealor. Dacă livrează puțină sau deloc să ne explice și de ce, pentru că știu că o altă carieră din Măcin livrează această cantitate. Nu mi se pare normal ca noi, care avem această posibilitate de a participa la un proiect local, să nu participăm. Aștept aceste răspunsuri și îl rog pe domnul Secretar să le comunice tuturor directorilor din subordinea noastră faptul că relația dintre dumnealor și Consiliul Local Municipal nu intră sub incidența Legii 544/20. Răspunsurile către consilieri trebuie să fie ferme și la timp. Mulțumesc și vă cer scuze pentru că am întrerupt începerea ședinței.

Domnul TABARAC ADRIAN, Președinte de ședință:

Domnule Primar, am o singură concluzie legată de proiectul pe care grupul de consilieri P.N.L. l-a depus și ținând cont de această perioadă foarte grea pentru mediul de afaceri, acest proiect să fie susținut de toate partidele indiferent de cine este inițiatorul, pentru că, așa cum am mai spus, bugetul pe 2021 va fi alcătuit din toate taxele și impozitele pe care le plătesc agenții economici. Dacă nu reușesc să treacă peste această perioadă nu vom mai avea atât de mulți bani la bugetul local anul viitor. Sper să se rezolve cu rapiditate toate aceste probleme.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Acest proiect este susținut de către toți consilierii, indiferent de culoarea politică. Mi-ar fi făcut o deosebită plăcere ca agenții economici să fie susținuți și de Statul Român și nu numai de către consiliile locale, dar aceasta este o altă precizare pe care o vom discuta la momentul potrivit.

Domnul TABARAC ADRIAN, Președinte de ședință:

Nu vreau să intru în polemică cu dumneavoastră, dar știți foarte bine că Guvernul P.N.L. a avut o groază de măsuri pentru susținerea mediului de afaceri în această perioadă, dar asta face obiectul unei alte discuții.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

La groază aveți dreptate.

Domnul TABARAC ADRIAN, Președinte de ședință:

Poftiți?

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

La groază aveți dreptate.

Domnul TABARAC ADRIAN, Președinte de ședință:

Supunem la vot ordinea de zi cu modificările precizate de domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila.

 • 1) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea anexei la H.C.L.M. nr. 66/20.02.2020, referitoare la „Aprobarea utilizării sumei de 15.000,00 mii lei din excedentul anual al bugetului local al Municipiului Brăila pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare, pe anul 2020.

 • 2) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:

Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Brăila, pe anul 2020.

 • 3) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:

Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ

DE ADMINISTRARE ȘI GOSPODĂRIRE LOCALĂ BRĂILA, pe anul 2020.

 • 4) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:

Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI ȘI ADMINISTRARE PORTUARĂ BRĂILA, pe anul 2020.

 • 5) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila, pe anul 2020.

 • 6) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului general centralizat al Municipiului Brăila, pe anul 2020.

 • 7) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea execuției bugetului general centralizat al Municipiului Brăila la 30.06.2020.

 • 8) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea temporară a Organigramei și a Statului de Funcții ale Spitalului de Psihiatrie „Sfântul Pantelimon” Brăila.

 • 9) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea ”Raportului privind stadiul realizării până la data de 30.06.2020 a măsurilor din Planul de Calitate a Aerului în Municipiul Brăila”.

 • 10) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Atestarea modificării și completării inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Brăila.

 • 11) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic „Parc Monument”, înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul G, Subcapitolul G4 - „Parcuri publice, zone de agrement”, poziția nr. 1, conform documentației cadastrale.

 • 12) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila a bunurilor înscrise la pozițiile nr. 1.1, 1.2, 1.22, 1.23, 2 parțial, 3.1 parțial și 3.2 parțial - Cap. G Subcapitolul G9 -„Semafoare și indicatoare de circulație” și a bunurilor înscrise la poziția nr.21 parțial -Cap. G Subcapitolul G8 ”Fântâni publice”, în vederea scoaterii din funcțiune și casare, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin HCLM nr. 325/30.09.2011.

 • 13) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Transmiterea în administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila a unui bun public - loc de joacă, înscris în Inventarul domeniului public, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul G, Subcapitolul G6 „Spații verzi, locuri de joacă și parcări”, poziția nr. 351.

 • 14) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în Municipiul Brăila, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 390/28.11.2016, modificat și completat prin H.C.L.M. Brăila nr. 508/30.09.2019.

 • 15) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea H.C.L.M. nr. 244/29.05.2020 referitoare la <Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila pentru trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila, în vederea casării și demolării, a corpului de construcție C3 în suprafață de 33,00 mp din imobilul situat în Municipiul Brăila, B-dul Alexandru Ioan Cuza nr. 190, Grădinița cu program normal nr. 18 (structură a Grădiniței cu program săptămânal nr. 49), în vederea radierii acestuia din Cartea Funciară>.

 • 16) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea H.C.L.M. Brăila nr. 245/29.05.2020, referitoare la <Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila pentru trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila, în vederea casării și demolării, a construcțiilor C4 - coș fum, în suprafață de 6,49 mp și C9 - șopron, în suprafață de 17,32 mp, situate în Municipiul Brăila, str. Plantelor nr. 13-17, Liceul Tehnologic „Panait Istrati”, în vederea radierii acestora din Cartea funciară>.

 • 17) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea H.C.L.M. Brăila nr. 246/29.05.2020, referitoare la <Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila pentru trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila, în vederea casării și demolării a corpului de construcție C2 - intrare elevi, în suprafață de 12,00 mp din imobilul situat în Municipiul Brăila, Aleea Cutezătorilor nr. 2, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”, în vederea radierii acestuia din Cartea Funciară>.

 • 18) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei nr. 2 la H.C.L.M. Brăila nr. 215/29.07.2015 referitoare la acordarea dreptului de a executa rețele subterane pe anumite trasee situate în Municipiul Brăila, solicitantei Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Brăila.

 • 19) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 - „Lista terenurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”.

 • 20) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Închirierea prin încredințare directă a unui teren ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila ce poate fi ocupat de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 245/30.06.2017.

 • 21) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila, în vederea amplasării unor terase cu caracter permanent în fața spațiilor comerciale.

 • 22) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Scoaterea la licitație publică, în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 950,00 mp situat în Municipiul Brăila, str. Mare nr. 35, NCP 91492, pentru realizarea unui obiectiv economic.

 • 23) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea novării contractelor de concesiune/superficie în contracte de vânzare-cumpărare, conform procesului-verbal încheiat la data de 13.07.2020 de către Comisia specială de punere în aplicare a H.C.L.M. Brăila nr. 4/2003.

 • 24) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.

 • 25) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Îndreptarea erorii materiale strecurate în conținutul anexei nr. 1.131 la H.C.L.M. Brăila nr. 288/30.06.2020.

 • 26) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 17,00 mp, indiviz din suprafața de 1.893,00 mp situat în Brăila, Calea Galați nr. 21, NCP 87836, solicitantului RASU OCTAVIAN - CRISTIAN, proprietar al apartamentului nr. 2 din construcția C2, al unei suprafețe de 0,80 mp din construcția C4 și al unei suprafețe de 37,70 mp indiviz din suprafața totală de 1.893,00 mp.

 • 27) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 400,00 mp, indiviz din suprafața de 1.160,00 mp, situat în Brăila, Calea Galați nr. 357A, NCP 91165, solicitanților

VÂNĂTORU CEZAR și VÂNĂTORU COCULEANA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1 și C2, proprietatea acestora.

 • 28) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Albastră nr. 2, NCP 1066.

 • 29) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:

Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în

Brăila, str. Belvedere nr. 2, NCP 72646.

 • 30) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind:

Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în

Brăila, str. Belvedere nr. 8 (teren indiviz, ap. 6 din construcția C1, ap. 3 din construcția C2 și ap. 2 din construcția C3), NCP 5917, NCP 88505-C1, NCP 88505-C2, NCP 88505-C3.

 • 31) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Cojocari nr. 17 (teren indiviz S = 31,5 mp + ap.2 din construcția C1, S = 37,69 mp), NCP 79340.

 • 32) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Calea Galați nr. 17A (parter ap.4 + ap.5), NCP 83809 - C3 - U4, NCP 83809 -C3 - U5.

 • 33) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Fața Portului nr.1 și nr.2 - teren în suprafață de 31% din S = 552 mp + 887 mp + 1154 mp, NCP 2213, NCP 191, NCP 7982.

 • 34) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Militară nr. 7 (2 camere, oficiu, hol, bucătărie, WC, beci împreună cu cota indiviză de 11,46% din suprafața de folosință comună și teren indiviz), NCP 80753.

 • 35) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Vapoarelor nr. 8, teren și construcțiile C1, C2 (U1+U2), C3, C4 (U1), C5 și C6 -NCP 17256, NCP 17256-C1, NCP 17256-C2, NCP 17256-C3, NCP 17256-C4, NCP 17256-C5 și NCP 17256-C6.

 • 36) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Scoaterea la licitație publică a bunului denumit generic „Punct termic”, în vederea închirierii imobilului compus din construcția C6 - punct termic (PT 5 Dorobanți), cu o suprafață construită la sol de 298,00 mp și terenul aferent în suprafață de 298,00 mp indiviz din suprafața totală de 2.629,00 mp, imobil ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Școlilor nr. 43 - str. Mihai Bravu nr. 161, pentru desfășurarea de activități economice, în urma schimbării de destinație.

 • 37) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Brăila și aprobarea componenței comisiei de licitație pentru concesionarea unui bun imobil, în suprafață de 4.831 mp, situat în Perimetrul I aflat în administrarea Regiei Autonome „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” Brăila.

 • 38) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Brăila și aprobarea componenței comisiei de licitație pentru concesionarea unui bun imobil, în suprafață de 750 mp, situat în Perimetrul II aflat în administrarea Regiei Autonome „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” Brăila.

 • 39) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Brăila și aprobarea componenței comisiei de licitație pentru concesionarea unui bun imobil, în suprafață de 900 mp, situat în Perimetrul II aflat în administrarea Regiei Autonome „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” Brăila.

 • 40) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Brăila și aprobarea componenței comisiei de licitație pentru concesionarea unui bun imobil, în suprafață de 1.050 mp, situat în Perimetrul II aflat în administrarea Regiei Autonome „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” Brăila.

 • 41) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Brăila și aprobarea componenței comisiei de licitație pentru concesionarea unui bun imobil, în suprafață de 1.000 mp, situat în Perimetrul II aflat în administrarea Regiei Autonome „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” Brăila.

 • 42) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Brăila și aprobarea componenței comisiei de licitație pentru concesionarea unui bun imobil, în suprafață de 2.000 mp, situat în Perimetrul II aflat în administrarea Regiei Autonome „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” Brăila.

 • 43) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Brăila și aprobarea componenței comisiei de licitație pentru concesionarea unui bun imobil, în suprafață de 5.000 mp, situat în Perimetrul II aflat în administrarea Regiei Autonome „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” Brăila.

 • 44) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Brăila și aprobarea componenței comisiei de licitație pentru concesionarea unui bun imobil, în suprafață de 115.300 mp, situat în Perimetrul II aflat în administrarea Regiei Autonome „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” Brăila.

 • 45) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Brăila și aprobarea componenței comisiei de licitație pentru concesionarea unui bun imobil, în suprafață de 6.506 mp, situat în Perimetrul I aflat în administrarea Regiei Autonome „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” Brăila.

 • 46) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Numirea domnului Seciu Ciprian Mircea și a domnului Beliciu Iulian ca membri în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere” Brăila, în cadrul mandatului 2018 - 2022.

 • 47) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Stabilirea duratei de închiriere pe o perioadă de 4 ani și scutirea de la plata chiriei pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în Brăila, Piața Traian nr. 7, atribuit 9

Asociației Foștilor Deținuți Politic, Deportaților și Refugiatilor - Brăila prin H.C.L.M. Brăila nr. 57/31.03.2006.

 • 48) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr.356/18.07.2018 referitoare la „Aprobarea documentației tehnico - economice Faza I (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții <Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr. 7 „Lizuca”>.

 • 49) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Evaluarea finală a managementului instituțiilor de cultură din subordinea Consiliului Local Municipal Brăila, pe perioada 2016 - 2020, la Casa de Cultură a Municipiului Brăila.

 • 50) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alipirea terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila.

 • 51) Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alegerea președintelui de ședință pentru luna august 2020.

 • 52) Raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav în cursul semestrului I al anului 2020.

 • 53) Alte probleme.

Se supune la vot ordinea de zi modificată:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, ordinea de zi a fost aprobată.

Trecem la dezbaterea punctului 1 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea anexei la H.C.L.M. nr. 66/20.02.2020, referitoare la „Aprobarea utilizării sumei de 15.000,00 mii lei din excedentul anual al bugetului local al Municipiului Brăila pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare, pe anul 2020.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 abțineri ale domnilor consilieri Popa Petrică - Costel, Bașno Alexandru - Vlăduț, Tabarac Adrian, Sîrbu Constantin, Ioniță Ion - Sorin, Bucur Claudia - Raluca și Pricop Cristian - Florinel, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 2 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Brăila, pe anul 2020.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 3 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE ȘI GOSPODĂRIRE LOCALĂ BRĂILA, pe anul 2020.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 4 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI ȘI ADMINISTRARE PORTUARĂ BRĂILA, pe anul 2020.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 25 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. Doamna consilier Rădulescu Daniela - Elena și domnul consilier Păun Dan nu au votat.

Trecem la dezbaterea punctului 5 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila, pe anul 2020.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 6 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului general centralizat al Municipiului Brăila, pe anul 2020.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 abțineri ale domnilor consilieri Popa Petrică - Costel, Bașno Alexandru - Vlăduț, Tabarac Adrian, Sîrbu Constantin, Ioniță Ion - Sorin, Bucur Claudia - Raluca și Pricop Cristian - Florinel, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 7 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea execuției bugetului general centralizat al Municipiului Brăila la 30.06.2020.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 22 de voturi ”pentru” și 5 abțineri ale domnilor consilieri Popa Petrică - Costel, Bașno Alexandru - Vlăduț, Tabarac Adrian, Ioniță Ion - Sorin și Bucur Claudia - Raluca, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 8 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea temporară a Organigramei și a Statului de Funcții ale Spitalului de Psihiatrie „Sfântul Pantelimon” Brăila.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat. .

Trecem la dezbaterea punctului 9 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea ”Raportului privind stadiul realizării până la data de 30.06.2020 a măsurilor din Planul de Calitate a Aerului în Municipiul Brăila”.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 26 voturi ”pentru” și un vot împotrivă a domnului consilier Botea Petre - Bogdan, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 10 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Atestarea modificării și completării inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Brăila.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Domnul consilier Botea Petre - Bogdan:

La proiectul numărul 9 eu votez împotrivă și de asemenea am o nelămurire. Nu am regăsit în planul de calitate al aerului din Brăila două măsuri, care ar reduce cu peste 70% particulele în suspensie. Spălarea cu jet de apă a străzilor și trotuarelor ar fi una și cea de a doua este ecologizarea pe scară extinsă a gunoiului aruncat pe domeniul public. Niciuna dintre aceste măsuri nu este inclusă în Planul de calitate a aerului din Brăila. De aceea eu votez împotrivă.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Răspunsul meu este pentru ceilalți, deoarece dumneavoastră v-ați antepronunțat și indiferent de răspunsul meu oricum votați împotrivă, ca să aveți un scop. Străzile din Municipiului Brăila, mă refer la cele principale, asta ca să vă spun cu sinceritate, se spală cu jet de apă. Puteți să urmăriți dimineața și seara mașinile care spală carosabilul. Sunt mașinile celor trei operatori de salubritate, iar în ceea ce privește ecologizările ele se văd deja, dar nu putem să adunăm noi cât aruncă unii. Pe lângă acțiunile Primăriei ar trebui să intervină și alte instituții, de la Poliția Locală până la Garda de Mediu, care să îi sancționeze pe cei care aruncă gunoiul oricum și oriunde, doar de dragul de a scăpa de el. Am prezentat și un film în care Poliția Locală a monitorizat mai multe zone din oraș. S-a votat în acest consiliu suplimentarea cu încă 130 de camere, care vor fi montate în mare parte în zonele unde se aruncă gunoiul, astfel încât să descurajăm aceste fenomene. Ar fi fost mai important să ascultați ceea ce aveam de spus înainte să vă antepronunțați privind votul dumneavoastră.

Domnul consilier Botea Petre - Bogdan:

Vreau să închidem subiectul, dar să știți că gunoaiele nu se aruncă la vedere niciodată. Dacă vă plimbați prin Brăila veți vedea că gunoaiele sunt aruncate în locuri inaccesibile. Cu privire la spălarea trotuarelor: poate se spală pe Calea Călărași sau în fața Primăriei. Sunt una - două mașini și cred că mai multe nu are S.U.P.A.G.L., dar asta este un paleativ pentru ceea ce se întâmplă. Eu nu am văzut mașini spălând temeinic străzile și trotuarele din oraș.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

În această perioadă se spală doar străzile și v-am mai spus că mașinile nu sunt ale S.U.P.A.G.L. Trebuie să înțelegeți că S.U.P.A.G.L. nu face curățenie în oraș ci cei trei operatori de salubritate, care au mașini lor sau contracte cu alți agenți economici privați, care au aceste mașini și spală inclusiv la dumneavoastră pe Calea Galați.

Domnul consilier Botea Petre - Bogdan:

Populația o să vadă peste două-trei luni cine și cum spală.

Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila:

Având în vedere faptul că proiectul de la punctul 9 a fost dezbătut și votat, iar conform Codului Administrativ nu putem dezbate același proiect de două ori în cadrul unei ședințe, consemnăm că acest proiect a fost aprobat cu 26 de voturi ”pentru” și un vot împotrivă a domnului consilier Botea, așa cum a precizat dumnealui. Acum putem trece la punctul nr.11 de pe ordinea de zi.

Domnul TABARAC ADRIAN, Președinte de ședință:

Trecem la dezbaterea punctului 11 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic „Parc Monument”, înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul G, Subcapitolul G4 - „Parcuri publice, zone de agrement”, poziția nr. 1, conform documentației cadastrale.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 12 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila a bunurilor înscrise la pozițiile nr. 1.1, 1.2, 1.22, 1.23, 2 parțial, 3.1 parțial și 3.2 parțial - Cap. G Subcapitolul G9 - „Semafoare și indicatoare de circulație” și a bunurilor înscrise la poziția nr.21 parțial - Cap. G Subcapitolul G8 ”Fântâni publice”, în vederea scoaterii din funcțiune și casare, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin HCLM nr. 325/30.09.2011.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 13 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Transmiterea în administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila a unui bun public - loc de joacă, înscris în Inventarul domeniului public, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr.

325/30.09.2011, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul G, Subcapitolul G6 „Spații verzi, locuri de joacă și parcări”, poziția nr. 351.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 14 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în Municipiul Brăila, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 390/28.11.2016, modificat și completat prin H.C.L.M. Brăila nr. 508/30.09.2019.

Discuții?

Aș avea un amendament la acest proiect. Domnule primar, anul trecut am făcut un prim pas și pentru prima dată ați fost de acord cu o propunere privind eliminarea depunerii fizice a certificatului fiscal al agenților economici. Ar trebui să mai facem și un prim pas în ceea ce înseamnă digitalizarea și aș dori să se poată depune on-line și documentația pentru avizele de funcționare a societăților comerciale. Practic la art.1 să se modifice și astfel să poată fi depusă documentația și pe platforma on-line.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Am să vă propun să discutăm acest lucru într-o ședință următoare, pentru a analiza din punct de vedere tehnic posibilitatea punerii în practică, pentru a nu ajunge în situația în care votăm astăzi ceva și apoi să trebuiască să îmbunătățim, să cumpărăm anumite softuri și să dureze mai mult. Ca urmare vă propun să reluăm acest subiect la ședința următoare. Ați observat că am rezolvat cu certificatul fiscal și acum nu mai trebuie depus. Aici sunt de acord cu propunerea, dar trebuie să verificăm și implementarea ei.

Domnul TABARAC ADRIAN, Președinte de ședință:

Cu ce ar îngreuna acest lucru? În proiectul de pe ordinea de zi pentru autorizațiile de funcționare, pentru activitățile anuale și cele temporare, se pot depune actele și pe platforma on-line. Diferența între actele care se depun pentru avizul de funcționare este aproape zero. Practic este vorba despre un singur act al Ministerului Turismului. Vă rog să vă uitați în acest proiect la art.2 și art.3, unde sunt modificările pentru eliberarea autorizațiilor de funcționare. La punctul 14 în proiectul de hotărâre. Nu știu dacă a fost o eroare de redactare sau nu s-a luat în calcul.

Domnul consilier Păun Dan:

Este un corolar la acest proiect, vis a vis de digitalizare. Eu tocmai am depus un proiect de hotărâre în ceea ce privește bugetarea participativă. Dacă tot se discută de achiziții de softuri și de digitalizare poate discutăm și de această chestiune pe care am propus-o, pentru a face o singură dată achiziția și nu achiziții multiple sau lucruri care se bat cap în cap. Este vorba de a gândi în viitor și acoperitor.

Domnul consilier loniță Ion - Sorin:

Vreau să intervin în sensul de a-l corecta pe colegul nostru. Mai există un proiect de bugetare participativă, inițiat de domnul consilier Căprariu, de aproape un an de zile.

Domnul consilier Păun Dan:

Constat că domnul consilier Căprariu are nevoie de avocați din oficiu. Eu n-am știut și mă bucur că este depus. Nu sunt la curent cu activitatea fiecărui consilier. Dacă uiți de el și nu-l mai susții asta este, se învechește și prinde mucegai.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Nu am înțeles inițial la ce se referea domnul consilier, însă am avut o corespondență cu doamna Viceprimar pentru a mă lămuri și vreau să vă fac citire art.18 din prezentul Regulament care va avea următorul cuprins: În vederea eliberării Autorizației de funcționare solicitantul va depune la ghișeul nr. 3 sau pe platforma on-line a Primăriei Municipiului Brăila o documentație completă ce va cuprinde următoarele, și aici se enumeră documentele. Ceea ce dumneavoastră ați propus se regăsește în proiectul de hotărâre.

Domnul TABARAC ADRIAN, Președinte de ședință:

Nu se regăsea în celelalte articole.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Ba da, se regăsea. Inițial nu înțelegeam la ce vă refereați și apoi am verificat. Deschideți vă rog frumos la pagina 3 a documentației transmise de către Primăria Municipiului Brăila. Propunerea dumneavoastră deja se regăsește.

Domnul TABARAC ADRIAN, Președinte de ședință:

Eu mă refer la avize de funcționare. Eu doresc ca și la avize de funcționare să fie trecut ceea ce este trecut la autorizații de funcționare.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Este o problemă tehnică? Domnule Secretar, se va completa și pentru avize același lucru.

Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila:

Vreau să spun că propunerea domnului consilier este corectă. Aici a fost o eroare materială, o omisiune de a se introduce la art.14 alin.1 ”sau pe platforma on-line”, pentru că dacă ne uităm pe raportul de specialitate propunerea a fost să avem și în cazul avizelor această posibilitate de a merge pe această platformă on-line, în momentul în care ea va fi implementată.

Doamna Ciocan Doinița, Viceprimar al Municipiului Brăila:

Între timp domnul Secretar a corectat. Art.14 face referire la avize și art.18 la autorizații. Raportul de specilitate face referire atât la art.14 cât și la art.18. Se va completa și la art.14 în hotărâre ceea ce raportul de specialitate a prevăzut. Autorizațiile de funcționare pot fi depuse pe platformă la fel ca și avizele, pentru că procedura este aproape identică.

Domnul TABARAC ADRIAN, Președinte de ședință:

Tocmai acest lucru am vrut să-l subliniez.

Doamna Ciocan Doinița, Viceprimar al Municipiului Brăila:

Raportul de specialitate prevede această modificare. De fapt plecând de la această modificare am putut adopta și cealaltă modificare, vis a vis de certificatele fiscale. Acestea nu mai sunt cerute operatorului economic, dar operarea on-line ne permite să vizualizăm aceste certificate.

Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila:

Art.14 va avea următoarea formulare: În vederea eliberării Avizului de funcționare solicitantul va depune la ghișeul nr. 3 sau pe platforma on-line a Primăriei Municipiului Brăila o documentație completă ce va cuprinde următoarele.

Domnul TABARAC ADRIAN, Președinte de ședință:

Supunem la vot amendamentul propus la proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, amendamentul a fost aprobat.

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 15 de pe ordinea de zi - Completarea H.C.L.M. nr. 244/29.05.2020 referitoare la <Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila pentru trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila, în vederea casării și demolării, a corpului de construcție C3 în suprafață de 33,00 mp din imobilul situat în Municipiul Brăila, B-dul Alexandru Ioan Cuza nr. 190, Grădinița cu program normal nr. 18 (structură a Grădiniței cu program săptămânal nr. 49), în vederea radierii acestuia din Cartea Funciară>.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 16 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea H.C.L.M. Brăila nr. 245/29.05.2020, referitoare la <Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila pentru trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila, în vederea casării și demolării, a construcțiilor C4 - coș fum, în suprafață de 6,49 mp și C9 - șopron, în suprafață de 17,32 mp, situate în Municipiul Brăila, str. Plantelor nr. 13-17, Liceul Tehnologic „Panait Istrati”, în vederea radierii acestora din Cartea funciară>.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 17 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea H.C.L.M. Brăila nr. 246/29.05.2020, referitoare la <Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila pentru trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila, în vederea casării și demolării a corpului de construcție C2 - intrare elevi, în suprafață de 12,00 mp din imobilul situat în Municipiul Brăila, Aleea Cutezătorilor nr. 2, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”, în vederea radierii acestuia din Cartea Funciară>.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 18 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei nr. 2 la H.C.L.M. Brăila nr. 215/29.07.2015 referitoare la acordarea dreptului de a executa rețele subterane pe anumite trasee situate în Municipiul Brăila, solicitantei Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Brăila.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 19 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 - „Lista terenurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 20 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Închirierea prin încredințare directă a unui teren ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila ce poate fi ocupat de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 245/30.06.2017.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 21 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila, în vederea amplasării unor terase cu caracter permanent în fața spațiilor comerciale.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 22 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Scoaterea la licitație publică, în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 950,00 mp situat în Municipiul Brăila, str. Mare nr. 35, NCP 91492, pentru realizarea unui obiectiv economic.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 23 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea novării contractelor de concesiune/superficie în contracte de vânzare-cumpărare, conform procesului-verbal încheiat la data de 13.07.2020 de către Comisia specială de punere în aplicare a H.C.L.M. Brăila nr. 4/2003.

Discuții?

Doamna consilier Lungu Florica:

La acest proiect nu particip la vot.

Domnul TABARAC ADRIAN, Președinte de ședință:

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 26 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Doamna consilier Lungu Florica nu a participat la vot.

Trecem la dezbaterea punctului 24 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 25 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Îndreptarea erorii materiale strecurate în conținutul anexei nr. 1.131 la H.C.L.M. Brăila nr. 288/30.06.2020.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 26 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 17,00 mp, indiviz din suprafața de 1.893,00 mp situat în Brăila, Calea Galați nr. 21, NCP 87836, solicitantului RASU OCTAVIAN - CRISTIAN, proprietar al apartamentului nr. 2 din construcția C2, al unei suprafețe de 0,80 mp din construcția C4 și al unei suprafețe de 37,70 mp indiviz din suprafața totală de 1.893,00 mp.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 27 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 400,00 mp, indiviz din suprafața de 1.160,00 mp, situat în Brăila, Calea Galați nr. 357A, NCP 91165, solicitanților VÂNĂTORU CEZAR și VÂNĂTORU COCULEANA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1 și C2, proprietatea acestora.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 28 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Albastră nr. 2, NCP 1066.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 21 de voturi ”pentru” și 6 abțineri ale domnilor consilieri Popa Petrică - Costel, Tabarac Adrian, Sîrbu Constantin, Ioniță Ion - Sorin, Bucur Claudia - Raluca și Pricop Cristian - Florinel, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 29 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Belvedere nr. 2, NCP 72646.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 abțineri ale domnilor consilieri Popa Petrică - Costel, Bașno Alexandru - Vlăduț, Tabarac Adrian, Sîrbu Constantin, Ioniță Ion - Sorin, Bucur Claudia - Raluca și Pricop Cristian - Florinel, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 30 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Belvedere nr. 8 (teren indiviz, ap. 6 din construcția C1, ap. 3 din construcția C2 și ap. 2 din construcția C3), NCP 5917, NCP 88505-C1, NCP 88505-C2, NCP 88505-C3.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 abțineri ale domnilor consilieri Popa Petrică - Costel, Bașno Alexandru - Vlăduț, Tabarac Adrian, Sîrbu Constantin, Ioniță Ion - Sorin, Bucur Claudia - Raluca și Pricop Cristian - Florinel, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 31 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Cojocari nr. 17 (teren indiviz S = 31,5 mp + ap.2 din construcția C1, S = 37,69 mp), NCP 79340.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 abțineri ale domnilor consilieri Popa Petrică - Costel, Bașno Alexandru - Vlăduț, Tabarac Adrian, Sîrbu Constantin, Ioniță Ion - Sorin, Bucur Claudia - Raluca și Pricop Cristian - Florinel, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 32 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Calea Galați nr. 17A (parter ap.4 + ap.5), NCP 83809 - C3 - U4, NCP 83809 - C3 - U5.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 abțineri ale domnilor consilieri Popa Petrică - Costel, Bașno Alexandru - Vlăduț, Tabarac Adrian, Sîrbu Constantin, Ioniță Ion - Sorin, Bucur Claudia - Raluca și Pricop Cristian - Florinel, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 33 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Fața Portului nr.1 și nr.2 - teren în suprafață de 31% din S = 552 mp + 887 mp + 1154 mp, NCP 2213, NCP 191, NCP 7982.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 abțineri ale domnilor consilieri Popa Petrică - Costel, Bașno Alexandru - Vlăduț, Tabarac Adrian, Sîrbu Constantin, Ioniță Ion - Sorin, Bucur Claudia - Raluca și Pricop Cristian - Florinel, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 34 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Militară nr. 7 (2 camere, oficiu, hol, bucătărie, WC, beci împreună cu cota indiviză de 11,46% din suprafața de folosință comună și teren indiviz), NCP 80753.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 19 de voturi ”pentru” și 7 abțineri ale domnilor consilieri Popa Petrică - Costel, Bașno Alexandru - Vlăduț, Tabarac Adrian, Sîrbu Constantin, Ioniță Ion - Sorin, Bucur Claudia - Raluca și Pricop Cristian - Florinel, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Doamna consilier Rădulescu Daniela - Elena nu a participat la vot.

Trecem la dezbaterea punctului 35 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Neexercitarea dreptului de preempțiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Vapoarelor nr. 8, teren și construcțiile C1, C2 (U1+U2), C3, C4 (U1), C5 și C6 - NCP 17256, NCP 17256-C1, NCP 17256-C2, NCP 17256-C3, NCP 17256-C4, NCP 17256-C5 și NCP 17256-C6.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 20 de voturi ”pentru” și 7 abțineri ale domnilor consilieri Popa Petrică - Costel, Bașno Alexandru - Vlăduț, Tabarac Adrian, Sîrbu Constantin, Ioniță Ion - Sorin, Bucur Claudia - Raluca și Pricop Cristian - Florinel, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila:

Urmează un set de hotărâri care necesită desemnarea unor membri ai consiliului local, membri care se vor desemna prin procedura votului secret. Vom transmite către dumneavoastră formularele Google forms pe adresele de mail. Proiectele care necesită această procedură sunt următoarele: proiectul aflat inițial la punctul 25, respectiv Scoaterea la licitație publică a bunului denumit generic „Punct termic”, în vederea închirierii imobilului compus din construcția C6 - punct termic (PT 5 Dorobanți), cu o suprafață construită la sol de 298,00 mp și terenul aferent în suprafață de 298,00 mp indiviz din suprafața totală de 2.629,00 mp, imobil ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Școlilor nr. 43 - str. Mihai Bravu nr. 161, pentru desfășurarea de activități economice, în urma schimbării de destinație. De asemenea, avem proiectele care se referă la licitațiile la Zona Liberă precum și desemnarea membrilor în consiliul de administrație a Zonei Libere care necesită vot secret. Voi preciza propunerile care mi-au fost aduse la cunoștință din partea dumneavoastră, urmând ca atunci când este cazul să formulați alte propuneri.

La punctul 25 licitație punct termic PT5 Dorobanți au fost formulate următoarele propuneri: membri titulari - Gojan Petru și Goanță Adrian - Mihai, membri supleanți Pătărlăgeanu Valentin și Caranica George - Marius. Mai sunt și alte propuneri? Constat că nu mai sunt și alte propuneri și urmează ca buletinul de vot să fie completat cu aceste persoane.

La proiectul nr.39 Desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Brăila și aprobarea componenței comisiei de licitație pentru concesionarea unui bun imobil, în suprafață de 4.831 mp, situat în Perimetrul I aflat în administrarea Regiei Autonome „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” Brăila, propunerile sunt doamna Badiu Virginia Loredana și domnul Neta Marian. Mai sunt alte propuneri?

La proiectul nr.40 - Desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Brăila și aprobarea componenței comisiei de licitație pentru concesionarea unui bun imobil, în suprafață de 750 mp, situat în Perimetrul II aflat în administrarea Regiei Autonome „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” Brăila - propunerile sunt domnii Caranica George -Marius și Popescu Răzvan. Mai sunt alte propuneri?

La proiectul nr.41, pentru terenul de 900 mp: domnii consilieri Dumitru Florin și Neta Marian. Mai sunt alte propuneri?

La proiectul nr.42, pentru terenul de 1050 mp: domnii consilieri Petrescu Eduard -Herera și Voineag Cristiana. Mai sunt alte propuneri?

La proiectul nr.43, pentru terenul de 1000 mp: domnii consilieri Gojan Petru și Neacșu Cornelia. Mai sunt alte propuneri?

La proiectul nr.44, pentru terenul de 2000 mp: domnii consilieri Boșneag Sorin Eugen și Lungu Florica. Mai sunt alte propuneri?

La proiectul nr.45, pentru terenul de 5000 mp: domnii consilieri Goanță Adrian -Mihai și Păun Dan. Mai sunt alte propuneri?

La proiectul nr.46, pentru terenul de 115.300 mp: domnii consilieri Popescu Răzvan și Badiu Virginia - Loredana. Mai sunt alte propuneri?

La proiectul peste ordinea de zi pentru terenul de 6.506 mp: domnii consilieri Boșneag Sorin Eugen și Pătărlăgeanu Valentin. Mai sunt alte propuneri?

De asemenea, este nevoie de votul dumneavoastră la proiectul privind numirea domnilor Seciu Ciprian Mircea și a domnului Beliciu Iulian ca membri în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere” Brăila, în cadrul mandatului 2018 - 2022.

Dacă nu sunt discuții am să rog partea tehnică să înainteze formularele Google forms. Vor fi 11 formulare care vor fi transmise. Dumneavoastră le veți deschide pe rând, vă veți exprima votul și noi vă vom comunica la fiecare punct în parte rezultatul votului.

Domnul TABARAC ADRIAN, Președinte de ședință:

                                                                7          »                         *           >

Închidem sesiunea de vot pentru toate cele 11 proiecte. La proiectul privind licitația punctului termic PT5 Dorobanți au fost 25 de voturi. Domnul Gojan Petru a obținut 23 de voturi pentru și 2 voturi împotrivă, iar domnul Goanță Adrian a obținut 23 de voturi pentru și 2 voturi împotrivă. La supleanți domnul Pătărlăgeanu Valentin a obținut 22 de voturi 21

pentru și 3 voturi împotrivă și domnul Caranica George - Marius 23 de voturi pentru și 2 voturi împotrivă.

Trecem la dezbaterea punctului 36 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Scoaterea la licitație publică a bunului denumit generic „Punct termic”, în vederea închirierii imobilului compus din construcția C6 - punct termic (PT 5 Dorobanți), cu o suprafață construită la sol de 298,00 mp și terenul aferent în suprafață de 298,00 mp indiviz din suprafața totală de 2.629,00 mp, imobil ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Școlilor nr. 43 -str. Mihai Bravu nr. 161, pentru desfășurarea de activități economice, în urma schimbării de destinație.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 26 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Domnul consilier Pătărlăgeanu Valentin nu a participat la vot.

La proiectul pentru terenul de 4831 mp au fost 25 de voturi exprimate. Doamna Badiu Virginia Loredana a obținut 20 de voturi ”pentru” și 5 împotrivă, iar domnul Neta Marian 23 de voturi ”pentru” și 2 împotrivă.

Trecem la dezbaterea punctului 37 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Brăila și aprobarea componenței comisiei de licitație pentru concesionarea unui bun imobil, în suprafață de 4.831 mp, situat în Perimetrul I aflat în administrarea Regiei Autonome „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” Brăila.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 26 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Domnul consilier Botea Petre - Bogdan nu a participat la vot.

La proiectul pentru terenul de 750 mp au fost 25 de voturi exprimate. Domnul Caranica George - Marius a obținut 22 de voturi ”pentru” și 3 împotrivă, iar domnul Popescu Răzvan 23 de voturi ”pentru” și 2 împotrivă.

Trecem la dezbaterea punctului 38 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Brăila și aprobarea componenței comisiei de licitație pentru concesionarea unui bun imobil, în suprafață de 750 mp, situat în Perimetrul II aflat în administrarea Regiei Autonome „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” Brăila.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 26 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Domnul consilier Botea Petre - Bogdan nu a participat la vot.

La proiectul pentru terenul de 900 mp au fost 25 de voturi exprimate. Domnul Dumitru Florin a obținut 22 de voturi ”pentru” și 3 împotrivă, iar domnul Neta Marian 23 de voturi ”pentru” și 2 împotrivă.

Trecem la dezbaterea punctului 39 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Brăila și aprobarea componenței comisiei de licitație pentru concesionarea unui bun imobil, în suprafață de 900 mp, situat în Perimetrul II aflat în administrarea Regiei Autonome „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” Brăila.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

La proiectul pentru terenul de 1050 mp au fost 25 de voturi exprimate. Domnul Petrescu Eduard - Herera a obținut 21 de voturi ”pentru” și 4 împotrivă, iar doamna Voineag Cristiana 23 de voturi ”pentru” și 2 împotrivă.

Trecem la dezbaterea punctului 40 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Brăila și aprobarea componenței comisiei de licitație pentru concesionarea unui bun imobil, în suprafață de 1.050 mp, situat în Perimetrul II aflat în administrarea Regiei Autonome „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” Brăila.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

La proiectul pentru terenul de 1000 mp au fost 25 de voturi exprimate. Domnul Gojan Petru a obținut 24 de voturi ”pentru” și 1 împotrivă, iar doamna Neacșu Cornelia 23 de voturi ”pentru” și 2 împotrivă.

Trecem la dezbaterea punctului 41 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Brăila și aprobarea componenței comisiei de licitație pentru concesionarea unui bun imobil, în suprafață de 1.000 mp, situat în Perimetrul II aflat în administrarea Regiei Autonome „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” Brăila.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

La proiectul pentru terenul de 2000 mp au fost 25 de voturi exprimate. Domnul Boșneag Sorin - Eugen a obținut 21 de voturi ”pentru” și 4 împotrivă, iar doamna Lungu Florica 22 de voturi ”pentru” și 3 împotrivă.

Trecem la dezbaterea punctului 42 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Brăila și aprobarea componenței comisiei de licitație pentru concesionarea unui bun imobil, în suprafață de 2.000 mp, situat în Perimetrul II aflat în administrarea Regiei Autonome „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” Brăila.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

La proiectul pentru terenul de 5000 mp au fost 25 de voturi exprimate. Domnul Goanță Adrian - Mihai a obținut 24 de voturi ”pentru” și 1 împotrivă, iar domnul Păun Dan 20 de voturi ”pentru” și 5 împotrivă.

Trecem la dezbaterea punctului 43 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Brăila și aprobarea componenței comisiei de licitație pentru concesionarea unui bun imobil, în suprafață de 5.000 mp, situat în Perimetrul II aflat în administrarea Regiei Autonome „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” Brăila.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

La proiectul pentru terenul de 115.300 mp au fost 25 de voturi exprimate. Doamna Badiu Virginia - Loredana a obținut 20 de voturi ”pentru” și 5 împotrivă, iar domnul Popescu Răzvan 22 de voturi ”pentru” și 3 împotrivă.

Trecem la dezbaterea punctului 44 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Brăila și aprobarea componenței comisiei de licitație pentru concesionarea unui bun imobil, în suprafață de 115.300 mp, situat în Perimetrul II aflat în administrarea Regiei Autonome „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” Brăila.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

La proiectul pentru terenul de 6.506 mp au fost 25 de voturi exprimate. Domnul Boșneag Sorin - Eugen a obținut 21 de voturi ”pentru” și 4 împotrivă, iar domnul Pătărlăgeanu Valentin 22 de voturi ”pentru” și 3 împotrivă.

Trecem la dezbaterea punctului 45 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Brăila și aprobarea componenței comisiei de licitație pentru concesionarea unui bun imobil, în suprafață de 6.506 mp, situat în Perimetrul I aflat în administrarea Regiei Autonome „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” Brăila.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

La proiectul privind numirea domnilor Seciu Ciprian Mircea și a domnului Beliciu Iulian ca membri în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere” Brăila, în cadrul mandatului 2018 - 2022 avem 24 de voturi exprimate. Domnul Seciu Ciprian Mircea a obținut 20 de voturi ”pentru” și 4 împotrivă, iar domnul Beliciu Iulian 20 de voturi ”pentru” și 4 împotrivă.

Trecem la dezbaterea punctului 46 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Numirea domnului Seciu Ciprian Mircea și a domnului Beliciu Iulian ca membri în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere” Brăila, în cadrul mandatului 2018 - 2022.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu 25 de voturi ”pentru” și o abținere a domnului consilier Popa Petrică - Costel, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Doamna Badiu Virginia - Loredana nu a participat la vot.

Trecem la dezbaterea punctului 47 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Stabilirea duratei de închiriere pe o perioadă de 4 ani și scutirea de la plata chiriei pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în Brăila, Piața Traian nr. 7, atribuit Asociației Foștilor Deținuți Politic, Deportaților și Refugiaților - Brăila prin H.C.L.M. Brăila nr. 57/31.03.2006.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 48 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr.356/18.07.2018 referitoare la „Aprobarea documentației tehnico - economice Faza I (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții <Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr. 7 „Lizuca”>.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 49 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Evaluarea finală a managementului instituțiilor de cultură din subordinea Consiliului Local Municipal Brăila, pe perioada 2016 -2020, la Casa de Cultură a Municipiului Brăila.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 50 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alipirea terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 51 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alegerea președintelui de ședință pentru luna august 2020.

Discuții?

Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila: Urmează domnul consilier Traian Adrian.

Domnul TABARAC ADRIAN, Președinte de ședință:

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 52 de pe ordinea de zi - Raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav în cursul semestrului I al anului 2020

Discuții?

Domnule Primar, am avut mai multe solicitări din partea unor persoane cu dizabilități care spun că nu pot coborî pe faleză Dunării pe la platoul cu fântâni. Coborârea pe rampă se face doar pe jumătate. Se poate face ceva pentru ca aceste persoane să poată coborî până pe faleză?

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Cunoaștem acest aspect, dar țin să menționez că această problemă a fost deja rezolvată de acum câteva luni de zile când S.U.P.A.G.L. a terminat rampa pentru persoane cu dizabilități, care ajunge până la parcul de joacă de jos de la faleză, cel creat cu fonduri europene. În momentul de față există o rampă pentru persoanele cu dizabilități, care coboară jos la faleză.

Domnul TABARAC ADRIAN, Președinte de ședință:

Prin parc.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Pe lângă parc.

Domnul TABARAC ADRIAN, Președinte de ședință:

Trecem la dezbaterea punctului 53 de pe ordinea de zi - Alte probleme.

Domnul consilier Căprariu Lucian:

Am o întrebare pentru domnul Secretar. În data de 20.03.2020 am depus un proiect de hotărâre pentru scutirea agenților economici de la plata chiriei în spațiile care aparțin Primăriei. În proiectul depus de P.N.L. sunt cuprinse și aceste aspecte? Rezolvăm și problema aceasta? Mă refer la cei care vor fi afectați, atenție, din cauza situației actuale și nu la cei care își desfășoară activitatea în condiții normale.

Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila:

Din câte știu proiectul respectiv a avut o reflectare în reglementări la nivel de Ordonanță de Guvern, unde s-au stabilit procedurile privind posibilitatea scutirii de la plata chiriei. Proiectul colegilor dumneavoastră de la P.N.L. privește puțin ajutor de stat referitor la plata unor taxe și impozite.

Domnul consilier Căprariu Lucian:

Atunci repuneți proiectul pe ordinea de zi, întrucât în adresă ați spus că în momentul în care vor fi reglementări îl veți pune pe ordinea de zi.

Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila:

Desigur, doar că îl vom pune cu observația că acolo unde există o reglementare de nivel superior nu putem dubla acea reglementare pentru o hotărâre de Consiliu Local.

Domnul consilier Căprariu Lucian:

rog să revizuiți dacă se poate aplica acest lucru.

Domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila:

Cu rugămintea ca dumneavoastră, în calitate de inițiator, să faceți precizările necesare și să spuneți pe care probleme le susțineți și pe care nu.

Domnul consilier Căprariu Lucian:

Mulțumesc domnului Ioniță pentru amicalitatea de care a dat dovadă. Am avut o mică problemă de sunet și nu am auzit ce a zis colegul Păun Dan. Nu este nicio problemă, am vorbit cu liderul majorității și cu opoziția la momentul în care am depus proiectul pentru bugetare participativă, astfel încât să poată fi toți inițiatori. Îmi pare rău că nu l-am informat și pe domnul Păun, dar am vorbit în schimb cu liderul majorității și mă gândeam că este în aceeași zonă. Putem lucra în continuare la un proiect bun pentru comunitate.

Domnul consilier Popa Petrică - Costel:

Am o mică problemă pe care doresc să o aduc în atenția domnului Primar. Chiar dacă nu sunt membru P.S.D. mă simt obligat să-l laud pentru că a dat dispoziție acum 2-3 săptămâni să se acționeze împotriva invaziei de țânțari. Cu toate acestea țânțarii au devenit din ce în ce mai mulți, mai ales în zonele cu verdeață din municipiu, și sper ca pe viitor operatorul care a câștigat licitația sau care se ocupă de această problemă să foloseacă substanțe care să nu aibă un efect de rezistență a țânțarilor, ci un efect de omorâre a lor, pentru că după ce s-a dat cu substanțele respective efectul se vede că a fost taman invers. Pe mine mă interesează doar să avem câți mai puțini țânțari în Brăila.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Nu se acționează cu societăți private. Cei care combat țânțarii sunt angajații S.U.P.A.G.L. Într-adevăr este un număr mare de țânțari care provin în special din Insula Mică a Brăilei, dar și din zonele limitrofe. Urmează ca de mâine să intre și elicopterul care va distribui substanțele respective, atât în Insula Mare a Brăilei cât și zonele limitrofe. La acțiunile noastre ar trebui să participe și comunele limitrofe, chiar dacă acestea au mai puține venituri în această perioadă. Cu siguranță ploile din ultima vreme și creșterea Dunării, care a intrat în bălțile de împrumut, așa cum se zice, au dus la această creștere a numărului de țânțari. S-a acționat în fiecare noapte săptămână trecută, se acționează în continuare și în plus avem și elicopterul care distribuie substanțele din aer. Există anumite substanțe omologate și o limită maximă a concentrației acestora. Dacă se dau în exces vom avea alte probleme și anumite O.N.G. - uri sau Garda de Mediu se pot sesiza. Poate la un moment dat legislația națională va prevedea posibilitatea de a acționa cu substanțe mult mai puternice. Deocamdată acestea sunt cele omologate.

Domnul consilier Sîrbu Constantin:

Vreau să-l felicit pe domnul Primar pentru că după 3 ani de muncă rodnică a reușit reabilitarea străzii Chișinău. Azi se montau 2-3 borduri, 2-3 luni nu se lucra, apoi se turnau câțiva metri de asfalt și apoi se mai stătea câteva luni de zile. Ce vreau să spun este că pe partea cu case există o potecuță, pentru că nu se poate numi trotuar. Două persoane care vin din sens opus probabil vor trebui să meargă pe spațiul verde, pentru că în mod cert nu vor încăpea. Probabil proiectantul face parte din aceia care fac toalete cu prețul unei garsoniere și care sunt acceptați an de an să proiecteze așa ceva.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Domnule Sîrbu, cred că lecitina este bună uneori pentru a vedea că Primăria nu acceptă toalete cu prețuri de garsonieră. Doar ce-am respins ședința trecută acel proiect, dar probabil că este mai greu la farmacii în ultima perioadă. În ceea ce privește trotuarul, s-a păstrat trotuarul respectiv, dar probabil nu ați ajuns în zonă.

Domnul consilier Păun Dan:

Domnul Căprariu spune că ar fi anunțat că s-ar fi pus de acord cu majoritatea. Domnule Căprariu, nu mai presupuneți. Eu nu sunt nici membru P.S.D., nici simpatizant P.S.D. și nu voi fi niciodată. Nu mă susține pe mine P.S.D. așa cum vă susține pe dumneavoastră P.N.L. Eu votez în Consiliul Local strict conform cu conștiința mea și în interesul cetățenilor. Dacă dumneavoastră ați depus un proiect acum un an de zile și n-ați avut capabilitatea să-l scoateți la vot, asta nu mai este problema mea. Eu am constatat că nu există, nu am avut de unde să fiu informat și am depus propriul meu proiect. Acum să vedem ce se întâmplă. Domnilor, nu mă luați drept cine nu sunt! Mulțumesc!

Domnul consilier Căprariu Lucian:

Salut declarația de independență a domnului Păun. Bine ați venit!

Domnul consilier Popa Petrică - Costel:

Am o completare la ceea ce a spus domnul Primar: toate produsele fitosanitare comercializate, direct sau indirect, în România sunt omologate. Atât cele care se ocupă de problemele fitosanitare cât și cele care se ocupă de problemele sanitare și igienice. Este bine să consultați anumiți specialiști din domeniu, pentru că între aceste produse sunt și produse ieftine, dar cu retenție foarte mică, cu efect doar de contact pe o perioadă foarte scurtă. De aceea este bine să analizați cu specialiști în domeniu pentru că există produse omologate pe piața românească, dar care au o remanență mult mai mare și sunt corect de folosit în spațiile publice.

Despre problemele consilierilor: se pare că la sfârșit de mandat unii s-au trezit din somn. Sateliții tot sateliți rămân și nu pot, orice s-ar întâmpla, să își schimbe modul de gravitație. Vă mulțumesc!

Domnul consilier Păun Dan:

Domnule Popa, ar trebui să vedeți că în țara asta sunt mari partide politice care sunt sateliții altora, așa cum a zis unul din cei pe care îi urmăriți dumneavoastră: licurici. Este o diferență mare, vă rog frumos.

Domnul TABARAC ADRIAN, Președinte de ședință:

Domnule Păun, haideți să închidem acest ping pong. Dacă nu au un sediu pentru a ține conferițe de presă sateliții țin conferințe în spațiul verde. Așadar să lăsăm pentru conferințe de presă aceste discuții.

Dacă nu mai sunt alte discuții declar ședința închisă.

Președinte de ședință: Tabarac Adrian

Secretarul General al Municipiului Brăila: Drăgan Ion

J.I./4ex.