Proces verbal din 14.01.2020

PROCES VERBAL SEDINTA EXTRAORDINARA IANUARIE 2020

PROCES - VERBAL încheiat în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Local Municipal Brăila din data de 14.01.2020, ora 10:00, PALATUL ADMINISTRATIV - SALA 404

Domnul DRĂGAN ION - Secretarul Municipiului Brăila:

In conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) lit. a) și art. 134 alin. (1) lit. a) și alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, prin Dispoziția Primarului Municipiului Brăila nr. 49/13.01.2020, a fost convocată de îndată ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal Brăila.

În urma votului dumneavoastră, prin H.C.L.M. Brăila nr. 775/23.12.2019, a fost ales ca președinte de ședință pentru luna ianuarie 2020 domnul consilier Petrescu Eduard - Herera, pe care îl invit să preia conducerea lucrărilor ședinței.

Domnul Petrescu Eduard - Herera, Președinte de ședință:

Doamnelor și domnilor consilieri, domnule Primar, doamnelor și domnilor invitați, vă asigur că lucrările prezentei ședințe se vor desfășura în conformitate cu art. 137 din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, iar în acest sens vă informez că în urma apelului nominal făcut de domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila, sunt prezenți 25 consilieri, lipsesc motivat domnii consilieri Bașno Alexandru - Vlăduț și Ciocan Doinita, ședința fiind legal constituită.

Doamnelor și domnilor consilieri, așa cum ați luat la cunoștință prin convocarea făcută, vă propun spre aprobare proiectul ordinii de zi.

 • 1)    Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Instrumentarea proiectului „PIAȚA DE PEȘTE”, aprobarea Studiului de Fezabilitate, precum și a Devizului General aferent.

 • 2)    Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Propunerea Consiliului Local Municipal Brăila pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale d-lui DRĂGAN ION, Secretar General al Municipiului Brăila, pentru anul 2019.

Discuții?

Nefiind obiecții sau alte propuneri, se supune la vot ordinea de zi.

 • - Cine este pentru?

 • - Cine se abține?

 • - Cine este împotrivă?

Cu unanimitate de voturi, ordinea de zi a fost aprobată.

Trecem la dezbaterea proiectului de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Instrumentarea proiectului „PIAȚA DE PEȘTE”, aprobarea Studiului de Fezabilitate, precum și a Devizului General aferent.

Comisiile 1,2, 3, 4, 5?

Discuții?

Domnul consilier Popa Petrică - Costel:

Interesant acest proiect de hotărâre, mai ales că are avizele de la comisiile 1 și 3, din care fac și eu parte. Nu am fost invitat la aceste comisii, însă nu discutăm asta. Mă uimește altceva: de ce atâta grabă? Din câte știu eu Piața de pește a fost un proiect dezbătut atât în Consiliul Județean cât și în Consiliul Local în anii 2000. Nu era însă atunci ministrul agriculturii, domnul Petre Daea. Intr-adevăr este foarte important acum să avem o piață de pește, chiar dacă se aduce destul de mult pește din alte țări.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

O să vă răspundă prima dată domnul director Surdu Marius și apoi am să completez și eu.

Domnul Surdu Marius, director al Direcției Achiziții:

În fața dumneavoastră se află aprobarea unui studiu de fezabilitate. Întregul proiect are o valoare totală de 1.848.436 de lei, valoare care include și T.V.A. - ul. Acest program este derulat prin programul operațional de pescuit. Linia a fost deschisă pe data de 15 octombrie 2019. Urgența rezultă din faptul că mâine pe 15 ianuarie 2020 se închide linia de finanțare pentru acest tip de proiect.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

La fiecare rectificare de buget din 2019 am pus un obiectiv de investiții și anume piața de pește. Acum se vor demara procedurile privind achiziția D.A.L.I.- ului. Mâine este ultima zi de depunere a proiectului pentru a prinde 100% această finanțare nerambursabilă, acoperită de Ministerul Agriculturii și de fondurile europene. Este un proiect necesar municipiului Brăila având în vedere tradiția în pescuit și putem să ne mândrim că aici avem pește din două surse, din Dunăre și din acvacultură. Dacă acvacultara este realizată pe teritoriul județului Brăila sau la nivel național este o altă discuție. Cu siguranță vor avea ocazia să vândă pește într-un spațiu foarte modern, dotat la standarde europene. Sunt ferm convis că atât dumneavoastră cât și brăilenii vor aprecia acest loc.

Domnul consilier loniță Ion - Sorin :

Dăm bani pentru așa ceva, dar aș vrea să știu dacă avem garanția că acest proiect va avea și viabilitate, pentru că în județul Tulcea domnul ministru Daea a deschis piața de pește și a doua zi s-a închis. La noi se va replica această situație?

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Domnule consilier, vreau să vă spun un alt lucru concret. Nu mă interesează ce au făcut la Tulcea, dar vreau să vă spun că la Brăila magazinele de pește funcționează. Lumea vine și cumpără pește la Brăila și faptul că sunt atât de multe magazine care comercializează pește, plus marile supermarketuri, unde sunt raioane întregi unde se comercializează pește proaspăt sau prelucrat, este dovada că va funcționa. Cel mai important aspect este însă altul: banii pentru studiul de fezabilitate și tot ceea ce înseamnă lucrări de construire a aces tei piețe vor fi recuperați integral din fonduri europene. Noi nu avem nicio cheltuială, ci doar un beneficiu efectiv. Comercianții de acolo vor fi relocați și nimeni nu va rămâne pe drumuri, dar noi trebuie să investim în renovarea acelei zone și acelui spațiu. Pe lângă hala respectivă vor fi și locuri de parcare. De asemnea va fi amenajată o zonă de acvaristică pentru cei pa sionați de acest lucru. Eu cred că este normal să aprobăm acest proiect, însă votul vă aparține.

Domnul consilier loniță Ion - Sorin :

Iau cele spuse de dumneavoastră ca o garanție că lucrurile o să meargă.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Nu are rost să vă mai spun că anul trecut am avut Festivalul Peștelui care s-a bucurat de o foarte mare apreciere în rândul brăilenilor. Putem contacta societățile care au participat pentru a ne confirma că au făcut vânzare și ceea ce denotă că în această zonă există o dorință de a consuma pește. In plus, șalupa pe care o avem contractată pe fonduri europene este în construcție.

Domnul consilier Tabarac Adrian:

Cine va face parte din comisia de consultanță pentru întocmirea dosarului și cererea de finanțare?

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Există o societate care a făcut proiectul tehnic și există colegi din primărie care fac parte din echipa de implementare a proiectului.

Domnul Surdu Marius, director al Direcției Achiziții:

Eu voi fi reprezentantul pe partea de achiziție în cadrul acestui proiect.

Domnul Petrescu Eduard - Herera, Președinte de ședință:

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Propunerea Consiliului Local Municipal Brăila pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale d-lui DRĂGAN ION, Secretar General al Municipiului Brăila, pentru anul 2019.

Comisiile 1,2, 3, 4, 5?

Discuții?

Domnul consilier Boșneag Sorin - Eugen:

Analizând activitatea desfășurată de domnul Secretar, Drăgan Ion, grupul de consilieri P.S.D. apreciază că ea a fost una foarte bună și ca atare susține acordarea calificativului maxim.

Domnul consilier Tabarac Adrian:

După ce ați trecut cu brio și acest ultim examen, organizarea acestei ședințe extraordinare în care să treacă un proiect pe ultima sută de metri, grupul de consilieri P.N.L. vă acordă nota maximă pentru desfășurarea activității. Totuși, vă rog să fiți puțin mai prompt cu materialele, astfel încât să nu mai intre pe ordinea de zi în ultimă instanță.

Domnul Petrescu Eduard - Herera, Președinte de ședință:

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Dacă nu mai sunt și alte probleme, declar închise lucrările ședinței.

Președinte de ședință: Petrescu Eduard - Herera Secretarul General al Municipiului Brăila: Drăgan Ion

J.I./4ex.