Proces verbal din 07.04.2020

PROCES VERBAL SEDINTA EXTRAORDINARA 07 APRILIE 2020

PROCES - VERBAL încheiat în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Local Municipal Brăila din data de 07.04.2020, ora 09:00

Domnul DRĂGAN ION - Secretarul General al Municipiului Brăila:

In conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) lit. a) și art. 134 alin. (1) lit. a) și alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, prin Dispoziția Primarului Municipiului Brăila nr. 1179/06.04.2020, a fost convocată, de îndată, ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal Brăila.

În urma votului dumneavoastră, prin H.C.L.M. Brăila nr. 185/31.03.2020, a fost ales ca președinte de ședință pentru luna aprilie 2020 domnul consilier Pricop Cristian - Florinel, pe care îl invit să preia conducerea lucrărilor ședinței.

Domnul Pricop Cristian - Florinel, Președinte de ședință:

Doamnelor și domnilor consilieri, domnule Primar, doamnelor și domnilor invitați, vă asigur că lucrările prezentei ședințe se vor desfășura în conformitate cu art. 137 din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, iar în acest sens vă informez că în urma apelului nominal făcut de domnul Drăgan Ion, Secretarul General al Municipiului Brăila, sunt prezenți 23 consilieri, lipsesc motivat domnii consilieri Popa Petrică - Costel, Rădulescu Daniela - Elena, Tabarac Adrian și Voineag Cristiana, ședința fiind legal constituită.

Doamnelor și domnilor consilieri, așa cum ați luat la cunoștință prin convocarea făcută, vă propun spre aprobare proiectul ordinii de zi.

 • 1)    Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea repartizării sumei de 750,00 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale și a efectuării virării de credite bugetare între subdiviziunile clasificației bugetare ale bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Brăila pe anul 2020, în vederea prevenirii răspândirii virusului COVID-19.

 • 2)    Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE ȘI GOSPODĂRIRE LOCALĂ BRĂILA, pe anul 2020 .

 • 3)    Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea rectificării bugetului general centralizat al Municipiului Brăila pe anul 2020, în vederea prevenirii răspândirii virusului COVID-19.

 • 4)    Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea unor măsuri pentru asigurarea carantinării instituționalizate pe raza Municipiului Brăila, a persoanelor pentru care normele legale în vigoare prevăd această măsură.

 • 5)    Informare privind: Inexistența ca act administrativ cu caracter individual a H.C.L.M. Brăila nr. 163/31.03.2020.

Discuții?

Nefiind obiecții sau alte propuneri, se supune la vot ordinea de zi.

 • - Cine este pentru?

 • - Cine se abține?

 • - Cine este împotrivă?

Cu unanimitate de voturi, ordinea de zi a fost aprobată.

Trecem la dezbaterea punctului 1 de pe ordinea de zi - Trecem la dezbaterea proiectului de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea repartizării sumei de 750,00 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale și a efectuării virării de credite bugetare între subdiviziunile clasificației bugetare ale bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Brăila pe anul 2020, în vederea prevenirii răspândirii virusului COVID-19.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 2 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE SI GOSPODĂRIRE LOCALĂ BRĂILA, pe anul 2020 .

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 3 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea rectificării bugetului general centralizat al Municipiului Brăila pe anul 2020, în vederea prevenirii răspândirii virusului COVID-19.

În acest moment a intrat și domnul consilier Popa Petrică - Costel, astfel încât acum suntem 24 de consilieri prezenți.

Discuții?

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 4 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Aprobarea unor măsuri pentru asigurarea carantinării instituționalizate pe raza Municipiului Brăila, a persoanelor pentru care normele legale în vigoare prevăd această măsură.

Discuții?

Domnul consilier Păun Dan:

Bună dimineața, stimați colegi. Am o nelămurire aici. La punctul 2 se spune că Direcția de Asistență Socială, în colaborare cu Direcția de Sănătate Publică, identifică și organizează spații de carantinare. Mai departe, într-o anexă a contractului, se spune că spațiul de carantină, conform hotărârii C.J.S.U., se nominalizează. Până la urmă cine alege aceste spații? Direcția de Asistență Socială sau C.J.S.U.?

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

In momentul de față am transmis adrese către toate hotelurile din municipiul Brăila, pentru a vedea disponibilitatea lor. Ulterior, în funcție de dorința lor de a deveni centre de carantinare, vom transmite aceste imformații către C.J.S.U., pentru a se lua decizia. În acest sens există o procedură standard.

Domnul consilier Păun Dan:

Decizia nu este luată, ci este doar o propunere.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Noi acum aprobăm un model cadru. Nu aprobăm pentru fiecare hotel în parte în Consiliul Local.

Domnul consilier Păun Dan:

Doar modelul cadru?

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Exact.

Domnul consilier Păun Dan:

Am înțeles. Nu mai avem si alte locații identificate?

J                                                                                                           >                                                       J

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Deocamdată nu. Pe măsură ce o să avem alte locații o să completăm, în funcție de răspunsurile hotelurilor.

Domnul consilier Păun Dan:

Am înțeles. Sincer să fiu nu sunt încântat de locația asta, pentru că este în mijlocul orașului. Aș prefera o locație mai liniștită, iar acei oameni să aibă și un pic de parc.

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Sunt deja locații în Lacu Sărat, dar trebuie să avem în vedere că la un moment dat acelea pot deveni insuficiente.

Domnul consilier Păun Dan:

Am înțeles. Mai am o întrebare vis a vis de contract. M-am uitat la obligațiile părților și m-am uitat și în mass-media, unde am văzut ce se întâmplă în aceste centre. Nu am văzut pe nicăieri cine răspunde de daunele provocate, cu sau fără intenție.

Domnul DRĂGAN ION - Secretarul General al Municipiului Brăila:

Noi sperăm ca astfel de daune să nu se producă. În momentul în care vor apărea astfel de daune apreciez că ele vor intra în categoria sumelor care vor fi decontate, urmând ca după aceea recuperarea să se facă de la persoanele responsabile. Practic suntem în prezența unui contract hotelier.

Domnul consilier Păun Dan:

Eu ceream să fie punctată această chestiune, pentru că am văzut la televizor ce s-a întâmplat și nu vreau să intrăm noi, Consiliul Local, într-o chestiune care nu ne privește.

Domnul DRĂGAN ION - Secretarul General al Municipiului Brăila:

Domnule consilier, că vrem sau nu suntem în această chestiune și chiar ne privește. Avem această îndatorire, stabilită prin Hotărâre de Guvern, de a încheia aceste contracte. Forma lor este una mai mult sau mai puțin impusă. În momentul în care vor apărea astfel de probleme vom proceda la recuperare conform dreptului comun.

Domnul consilier Păun Dan:

Să sperăm că nu va fi cazul, dar pe timp de pace te pregătești pentru război.

Domnul consilier Botea Petre - Bogdan:

Același lucru doream să-l punctez și eu și anume că trebuie evitat centrul orașului ca punct de carantinare. O a doua problemă: cu ocazia sărbătorilor de Paște vom avea un val mai mare de persoane venite din străinătate, astfel încât hotelul Sport o să fie insuficient pentru carantinarea acestora. Cumva ar trebui găsite mai multe locații de cazare și nu doar un singur hotel în cetrul orașului. Practic va trebui să găsim locații în Lacu Sărat, unde este zona cea mai liberă. Mulțumesc!

Domnul DRĂGAN ION - Secretarul General al Municipiului Brăila:

Față de proiectul inițial prezentat, în urma unor discuții care au avut loc, vă propun următoarele modificări: art.1 alin.3 va avea următoarea formă: persoanele prevăzute la alin.2 vor fi comunicate către Direcția de Asistență Socială Brăila, conform prevederilor legale în vigoare. Spunem acest lucru deoarece legislația urmează să aibă unele modificări și această comunicare nu se va mai realiza prin intermediul Direcției de Sănătate Publică Brăila. De asemenea, din cuprinsul modelului de contract, la obligațiile părților, respectiv la art.3 alin.4, nu va mai exista obligația Direcției de Sănătate Publică de comunica lista persoanelor supuse carantinei instituționalizate. Această listă urmează să fie comunicată prin alte prevederi legale, respectiv Centrul Județean de Coordonare a Intervenției sau alte prevederi care vor apărea pe parcurs. Vă mulțumesc!

Domnul Viorel - Marian Dragomir, Primarul Municipiului Brăila:

Am răspuns și la întrebarea domnului Păun. Există în momentul de față mai multe hoteluri în care sunt cazați, în stațiunea Lacu Sărat, cei care sunt în carantină, dar noi trebuie să luăm măsuri, având în vedere faptul că pot apărea alte situații. În hotelurile din Brăila se poate la un moment dat, dar sper să nu fie cazul, să se cazeze și personal medical care nu necesită internarea, personal medico - sanitar, care interacționează cu pacienții și care optează pentru o formă de cazare în afara domiciliului, după programul de lucru, și persoane asimptomatice sau cu forme ușoare. Trebuie să luăm aceste măsuri preventiv, gândindu-ne la viitor și nu pentru lucruri imediate așa cum se poate înțelege. Repet: este absolut necesar să facem acești pași de acum, pentru a nu ajunge în situația în care să avem nevoie de astfel de spații și să fie prea târziu.

Domnul Pricop Cristian - Florinel, Președinte de ședință:

Supunem la vot proiectul de hotărâre.

Domnul DRĂGAN ION - Secretarul General al Municipiului Brăila:

Cu modificările propuse.

Domnul Pricop Cristian - Florinel, Președinte de ședință:

Bineînțeles.

 • - Cine este pentru ?

 • - Cine se abține ?

 • - Cine este împotrivă ?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea punctului 4 de pe ordinea de zi - Inexistența ca act administrativ cu caracter individual a H.C.L.M. Brăila nr. 163/31.03.2020.

Domnul DRĂGAN ION - Secretarul General al Municipiului Brăila.-

Pe ordinea de zi, la ultimul punct, avem o situație de procedură. In cadrul ședinței precedente, din eroare, unul dintre punctele aflate pe ordinea de zi nu a fost supus la vot. Din păcate acest lucru l-am observat în momentul redactării procesului - verbal al ședinței, astfel încât acel proiect nu mai poate avea număr de hotărâre, el fiind un act administrativ inexistent. Deși dumneavoastră l-ați analizat în cadrul comisiilor de specialitate, el nu a fost supus la vot în ședința de plen, drept pentru care această poziție, din registrul de hotărâri, se radiază și urmează ca acest proiect de hotărâre să fie adus în discuția dumneavoastră în cadrul următoarei ședințe ordinare a consiliului local. Mulțumesc!

Domnul consilier Botea Petre - Bogdan:

Și la proiectul 4 trebuia să menționați că este vorba de votarea proiectului rectificat.

Domnul Pricop Cristian - Florinel, Președinte de ședință:

Sigur.

Domnul consilier Botea Petre - Bogdan:

Dar nu ați precizat. Acum suflăm și în iaurt, după ce s-a întâmplat în ședința trecută.

Domnul consilier loniță Ion - Sorin:

Am doar o observație. De la momentul în care s-au introdus tabletele s-a făcut specificația că toată lumea va vedea cum votează colegii, lucru pe care eu, în acest moment, nu-l pot vedea.

Domnul Pricop Cristian - Florinel, Președinte de ședință:

Responsabilitatea votului, de principiu, este a președintelui de ședință. Probabil că staful tehnic o să se organizeze, astfel încât acest lucru să fie vizibil, la următoarea ședință, pentru toată lumea.

Dacă nu mai sunt și alte probleme, declar închise lucrările ședinței.

Președinte de ședință: Pricop Cristian - Florinel

Secretarul General al Municipiului Brăila: Drăgan Ion

J.I./4ex.