Hotărârea nr. 80/2020

Aprobarea listei de priorități, pentru anul 2020, cu solicitanții care au acces la locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

ROTARAREA RR. 80

din 20.02.2020

Privind: Aprobarea listei de priorități, pentru anul 2020, cu solicitanții care au acces la locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe.

consiliul local         braila

La inițiativa doamnei Viceprimar Doinița Ciocan;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și Cimitirelor, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 2 și 4 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 14, art. 15 din anexa la H.G.R. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 152/1998 coroborate cu prevederile Legii nr. 114/1996, legea locuinței, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile H.C.L.M. nr.438/2016;

în baza art.129 alin.(1) și (2) lit. d), alin. (7) lit. q) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139, alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

ROTARASTE:

Art.1 Se aprobă lista de priorități, pentru anul 2020, cu solicitanții care au acces la locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă lista solicitărilor de locuințe construite din fondurile A.N.L. respinse de către Comisia socială, conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Comisia socială constituită conform art. 1 din H.C.L.M. Brăila nr.141/15.07.2004, cu modificările ulterioare și de către Serviciul de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și a Cimitirelor Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați și va asigura afișarea acesteia conform art. 15 alin.(3) din anexa la H.G.R. nr.962/2001.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

J                                       J                  J ’

ELfPOPA


PETRICĂ - COSTE

I


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,


ION DRĂGAN


ANEXA 1 ■

z# -h c c /y /-/<. «fa fac,. c-’p. a> &.

Lista de priorități - locuințe in regim de inchiriere ANL

Nr. Crt.

Numele si Prenumele

Nr.

cerere

Data

cerere

Adresa

Punctaj

Nr. Pers.

1

DORCEA VALENTIN CARMIL

33436

18.08.2015

str.Odessa nr.l 4, Cămin nr.2,

ap.38

65

3

2

N1COLAE IONELA

40730

29.10.2018

str.N.Balcescu nr.9

64

3

3

ARCUȘ MARIUS EDUARD

8060

23.02.2015

str.Hipodrom nr.42, bl.B 13, ap.31

63

1

4

LECA (fosta TARALUNGA )

OLIMPIA-MANUELA

47978

06.12.2017

B-dul Al.I.Cuza nr.169-171

62

3

5

TURTO1 MIHAELA LUCIANA

49754

16.11.2016

str.G-ral Eremia Grigorescu

nr.l 9, bl.3A,ap.64

61

2

6

MITU CAMELIA FLORENTINA

29764

31.07.2017

Cl.Calarasilor nr.234, bl.A4,

ap.39

61

4

7

MOCANU MARIAN

41488

23.10.2017

str.Hipodrom nr.3, bl. G 3, ap.56

61

4

8

DRIMBU CRISTIAN

47518

04.12.2017

str.Hipodrom bl.A18,ap.27

61

2

9

MANISOR SORIN NICUSOR

10120

01.04.2019

Al.Cocoriior nr.l 2, bl.E 4, ap.350

61

4

IO

PANA MIHA1

35082

29.10.2019

Al. Stiintei nr.l, bl.42,ap,70

61

4

11

TUDOSE IONUT

45435

15.11.2017

str.Fagaras nr.l4

60

5

12

VILSAN VAS1LE VALENTIN

18636

09.05.2018

str.Albinei nr. 30, bl. D 2, ap. 1

60

4

13

TRUFASUIONUT

32523

29.08.2018

P-ta Traian nr.10

60

4

14

CHIRCU ELENA VERONICA

9107

22.03.2019

str.Rubinelor nr. 14

60

3

15

ZAVOIANU ALEXANDRU

CONSTANTIN

29060

11.09.2019

str.Militara nr.29

60

3

16

TUDOSE CRISTINA

43604

19.11.2018

B-dul Dorobanților nr.58,

bl.A34,ap.35

59

3

17

POPESCU ALINA ANDREEA

36337

11.11.2019

Al.Soarelui nr.4, bl.A59,ap.l

59

4

18

HAGIU MARIUS

37919

25.11.2019

str.C.Galati nr.358, bl.38,ap.l9

59

3

19

VASILE IUL1A

613

18.01.2017

str.Bărăganului nr.42

58

4

20

GOTU SILVIU V1OREL

1327

11.01.2018

str.Putnei nr.5

58

3

21

MILEA DANIELA CATAIJNA

40647

26.10.2018

AI.Micsunelelor nr.l, bl.O8,ap.30

58

3

22

POPESCU CRISTINA MARIANA

8224

15.03.2019

str.O.Doicescu nr.l7, bl.El, ap. 17

58

3

23

ZO1ADE CARMEN

18201

11.06.2019

str.Golesti nr.33

58

4

24

BRATOSIN ALINA

26489

20.08.2019

str.AI. Petroliștilor nr.l, bl.l 1, ap.81

58

4

25

BOARIU ADRIAN CLAUDIU

28759

09.09.2019

str.Tazlaului nr.10

58

3

26

SERBAN VICTOR GABR1EL

36828

13.11.2019

str.A.Pann nr.3, bl.AD3, ap.80

58

4

27

NESTOR1UC RELU ADRIAN

4816

06.02.2014

B-dul Dorobanților nr.nr.21,

bl.A19, ap.22

57

1

28

BRASOVEANU MIMI

ALEXANDRA

855

10.01.2017

str.Eroilor nr.2, bl.L,ap.23

57

3

29

TURCU ADRIANA

5337

19.02.2019

str.Unirii nr.l56

57

2

30

GRASU CEZAR DORIN

18857

18.06.2019

Cl.Galati nr.69, bl.ISCfP, ap.62

57

3

31

VOINEA MONICA

29811

1 1.07.2016

str.Golesti nr.53

56

3

32

CLOȘCA MII IAELA

45881

17.11.2017

str.Brașoveni nr.10

56

2

33

PIROSCA DANIELA

1626

15.01.2018

str.Sebeșului nr.10, bl. O 1, ap. 17

56

4

34

TOPOR EUGENIA GEORGIANA

22503

11.06.2018

B-dul Dorobanților nr.610

56

3

35

BARBIERU IULIANA

33925

10.09.2018

Cl.Galati nr.333, bl. I3,ap.43

56

3

36

BRATU MIHAELA

39735

22.10.2018

str.Crinului nr.l3

56

3

37

GROSU SEBAST1AN COSMIN

41363

01.11.2018

Al.învățătorilor nr.9, bl.G 8, ap.39

56

4

38

BOBIA CERCEL ANA MARIA

GEORGIANA

44987

03.12.2018

str.Ardealului nr.23

56

4

39

DERELI ANDREEA

9891

29.03.2019

str.Pietatii nr.A9,ap.69

56

3

40

NASTASESCU ALEXANDRU

13599

28.03.2017

CI. Galați nr.62, bl.7, ap.65

55

1

41

MECU DANIEL

43855

06.11.2017

str.Nicopol nr. 101

55

I

42

CALIN GEORGIANA

44674

10.11.2017

str.G-ral Eremia Grigorescu nr.5

55

2

43

SIRBU CRISTINA FLORENTINA

30213

06.08.2018

str.Borzesti nr.20

55

4

44

GHELASE IRINA

4849

14.02.2019

str.Aurorei nr.12

55

2

45

MAVROIAN ANGELICA

25097

06.08.2019

str.Ion Neculce nr.6 bis

55

5

46

BENESCU MADALINA

NICOLETA

30120

19.09.2019

str.Gh.Asachi nr.13

55

3

47

CONDRUZ FLORIN

36108

07.11.2019

str.Mioritei nr.105

55

3

48

MANEA 1ONUT

37214

18.11.2019

str.Pietatii nr.30, bl.P2, ap..44

55

2

49

NICOLAE ELENA

PARASCHIVA

10790

15.03.2018

str.Nufarului nr.2

54

4

50

CUSTURA VALERIAN

27324

16.07.2018

B-dul Dorobanților nr.68,

bl.B23,ap.49

54

3

51

STRECHE IRIN EL MITEL

42272

08.11.2018

str. Abatorul ui nr.5, bl.5, ap. 16

54

3

52

CIOTER OTILIA MARINELA

40965

30.10.2018

str.Imp.Traian nr.6

53

3

53

BĂNICĂ SANDEL NICUSOR

1365

16.01.2019

str.Unirii nr.145

53

3

54

DIACONU CERASELA

29069

11.09.2019

Str.Poet Grigore Alexandrescu

nr.2C

53

4

55

MANEA GEORGIAN

39007

19.09.2016

str.Industriei nr.200, bl.7,ap.23

52

1

56

CURTE DUMITREL

47011

31.10.2016

str.M.Bravu nr.40

52

1

57

MANOLE ANA - MARIA

5724

12.02.2018

Al. învățătorilor nr.9 A, bl. Z,

ap.23

52

1

58

MANGIUREA ȘTEFAN

GABRIEL

27162

13.07.2018

str.Ion Calugaru nr.29

52

3

59

PAVEL IONUT

32793

10.10.2019

str.Industriei nr.6, bl. B 2, ap. 42

52

3

60

ROSUCRISTI NICUSOR

17197

26.04.2018

str.Goiesti nr. 1

51

1

61

DORCEA FLORENTINA -

MIRELA GIULIOLA

38772

15.10.2018

str.Arcului nr.3

51

1

62

MOHONEA NICOLETA

13677

02.05.2019

str.E.Murgu nr.162

51

4

63

RADUCANU MARCELA

14246

08.05.2019

Str.l Decembrie 1918 nr.l 1,

bl.3A, ap.50

51

1

64

HAGIU ANGELICA

17297

05.06.2019

str. Sebeșul ui nr.3, bl.J, ap.52

51

3

65

LUNGU ANGELA

19665

25.06.2019

str.Radu Negru nr.10, bl.38,

ap.58

51

1

66

POSA ANAMARIA

39574

09.12.2019

str.Smirdan nr.l8

51

2

67

MUNTEANU MARIA

MADALINA

29969

18.09.2019

CI. Călărașilor nr.210, Cămin nr. 1, ap.2

51

1

68

CANCIU N1COLETA

13077

28.03.2018

str.I.Slavici nr.73bis

50

2

69

ȘTEFAN CRISTINA MARIANA

33711

07.09.2018

str.Pietii nr.26, bl. 140, ap.32

50

1

70

MURGU ADRIANA

36112

26.09.2018

str. Ștefan Secareanu nr.5

50

2

71

PAVEL LUMINIȚA

10669

04.04.2019

str.G-ral D.Praporgescu nr.8, bl.B

13, ap.20

50

3

72

CURTE ARISTIDE COSTEL

47007

31.10.2016

str.M.Bravu nr.40

49

1

73

OLTEANU IULIAN

12845

24.03.2017

str.Comunarzi nr.l3, bl. A 17, ap.32

49

1

74

PODARU GABRIEL VALENTIN

38517

29.11.2019

B-dul Dorobanților nr.25, bl.A22,

ap.35

49

3

75

GHELASE ALEXANDRU GABRIEL

24992

28.06.2018

str.Lotrului nr.l bis

48

1

76

MĂRGINEAN RADU MADALIN

38105

09.10.2018

str.Hipodrom nr.33,bl.I,ap.21

48

1

77

MA1OREANU VIOREL

38467

11.10.2018

Al.Cocorilor nr.6, bl.E 1, ap. 184

48

1

78

BADEA PANICA

8606

19.03.2019

str.R.Negru bl.41, ap. 18

48

2

79

BEJ AN ANA MARIA

26611

21.08.2019

B-dul Dorobanților nr.76, bl.B

33,ap.4

48

2

80

FRATICA FLORENTINA

33723

17.10.2019

str.Rahova nr.97

48

1

81

PRICEPUTU IONUT

16170

19.04.2018

str.Timis nr.145

46

1

82

GIRIPMIHAELA

19779

17.05.2018

B-dul Dorobanților nr.23,

bl.A21,ap.l

46

1

83

TIHAN IONELA

38728

12.10.2018

Al.Energiei nr.4, bl.26, ap.49

46

1

84

STINGĂ MARIANA

5119

18.02.2019

AI.Mugurilornr.9, bl. H 5, ap.47

46

2

85

DRAGOM1R IONUT CRISTIAN

8031

13.03.2019

str.G. Cavadia nr.69

46

1

86

IACOB MARIAN ANDREI

9238

25.03.2019

str.Dorului nr.67, bl. A 18, ap.6

46

1

87

ZAHARIA ADRIAN IONUT

11928

15.04.2019

Al.Cocorilor nr.12, bl.E4, ap.268

46

1

88

GROCEANU CRISTINA

17194

05.06.2019

str.M.Kogalniceanu nr.93, bl. A

4, ap.33

46

2

89

BRAZDA VASILE

28725

09.09.2019

str.lndustriei nr.200, bl.7,ap.83

46

1

90

OGLINDA MADALINA

33753

17.10.2019

P-ta Victoriei nr.l 1

46

1

91

GHELASE CRISTIAN

13685

29.03.2018

B-dul Dorobanților nr.46, bl.A56,

ap.36

45

2

92

POPA PANEL MADALIN

15771

22.05.2019

Fdt.Rm.Sarat nr.l8

45

1

93

VASILE GABRIELA

8675

19.03.2019

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 11, bl.3A, ap.62

43

2

94

MĂRGĂRIT GABRIELA

ALEXANDRA

25183

06.08.2019

str.Simion Bamutiu nr.10,

bl.AI4, ap.35

43

1

95

MIU GABRIEL ALEXANDRU

6556

28.02.2019

str.P.Theodor Aman nr.82

42

1

96

ADAM SERGIU NICUSOR

8804

05.03.2018

str.Baraganului, bl. E 1, ap.l

41

1

97

GHEORGHE IZABELA ELENA

46701

14.12.2018

str.C-tin Nottara nr. 1, bl. 16,ap.7

41

l

98

NEGOI LUIGI IONUT

9340

25.03.2019

Al.Soarelui nr.l6, bl. G 2, ap.58

41

I

99

RA1LEANU RADUCU

34503

23.10.2019

str.Fumicii nr.6

41

1

100

PANAIT TEODOR PETRUS

6000

13.02.2018

CI. Calarasilor nr.65, bl.C , ap. 11

40

2

101

CLOȘCA ANDREEA

18145

04.05.2018

str.Plantelor nr.l, bl Turn, ap.28

40

1

102

BUNEA MARIUS LUCIAN

21802

11.07.2019

Al.Policlinicii nr.2, bl. G 16,

ap.78

39

1

103

DUM1TRASCU CĂTĂLIN

ADRIAN

24098

29.07.2019

str. Progresul ui nr. l9,bl.E5, ap.5

39

1

104

CEORANU CRISTINA

9395

07.03.2018

str.G-ral Eremia Grigorescu

nr.42, bl.2A,ap.30

38

1

105

MUSAT ALEXANDRU IULIAN

26337

19.08.2019

Al.Energiei nr.4, bl.26,ap.35

38

1

106

POPA FLORENTIN

26217

15.06.2016

str.Comuna din Paris nr.222

37

1

107

MARCU FLORENTINA

21911

11.07.2019

str.Rindunicii nr.3, bl.29 bis,

ap. 3 6

34

1


Sef Birou Fond Locativ,Ing.Nica Angelica

<0 ■
întocmit,           -■

Sing.Stroe Iulia^^^f.

RefPoalelungi Luminița \

'kv'

ANEXA 2

L-fir         r&.£o/2b. o2. ObOp*

Nr. crt.

Numele si Prenumele

Nr.cerere

OBS.

1

ALIONTE CRISTIAN

EDUARD

36407/

07.09.2018

neactualizat

2

BOGDAN GIANINA

ILEANA

14263/

08.05.2019

incomplet

3

BĂDIN GEORGE COSMIN

34980/

18.09.2018

neactualizat

4

BUCȘA ADRIAN

35873/

24.09.2018

fară loc de muncă

5

BANU SORIN CRISTIAN ANDREI

37197/

10.09.2014

neactualizat

6

BOITAS DANIEL IONUT

23519/

24.07.2019

incomplet

7

BOLBOCEANU MARIANA CARMEN

5711/

12.02.2018

neactualizat

8

GHEORGHIȚĂ CORINA NICOLETA

41638/

21.10.2013

neactualizat

9

GRECU MARIUS

20846/

04.07.2019

neactualizat

10

GUIU ALEXANDRU CRISTIAN

568/

08.01.2018

neactualizat

11

IACOB SORIN GABRIEL

52001/

05.12.2016

neactualizat

12

IORDACHE LAURA ELENA

1479/

16.01.2019

neactualizat

13

LASCU CRISTIAN CLAUDIU

5626/

21.02.2019

nu are loc de muncă pe raza municipiului Brăila

14

LUCACI MARIAN

46414/

12.12.2018

fară loc de muncă

15

MOLDOVEANU ANA MARJA

26699/

22.08.2019

nu are loc de muncă pe raza municipiului Brăila

16

MIREA SANDU

26339/

19.08.2019

incomplet

17

NECULA FUIEREA MIHAI CRISTIAN

27517/

29.08.2019

neactualizat

18

NECULAI ADRIAN DANIEL

37270/

06.09.2016

neactualizat

19

NASTASUICA MARIANA

MARINELA

33404/

05.09.2018

neactualizat

20

PÂNĂ CĂTĂLIN

315174/

20.08.2018

incomplet

21

PÂRLEA GABRIEL FLORIAN

15342/

16.05.2019

neactualizat

22

PARASCHIV FLORENTIN

38556/

12.10.2018

neactualizat

23

ROMAN IONUȚ

41834/

05.11.2018

neactualizat

24

SBÎRCEA FLORIAN DUMITRU

23469/

24.07.2019

a detinut locuința in proprietate

25

SCHOLLERMARIUS

CRISTIAN

25343/

26.06.2017

neactualizat

26

STOIAN OANA

30259/

06.08.2018

neactualizat

27

STAN ALICE ALINA

36163/

26.09.2018

incomplet

28

STAMA GEORGIANA

28258/

23.07.2018

a renunțat la dosar

29

TOADER ADRIAN

28275/

23.07.2018

incomplet

30

TULEȘ RADU

25628/

03.07.2018

neactualizat

31

VILSAN BOGDAN DANIEL

41710/

24.10.2017

neactualizat

32

VIZUROIU FLORIN

46502/

23.11.2017

neactualizat

33

_

VASILE CORINA

29270/

30.07.2018

a renunțat la dosar

Director,

Ing. Huiu Emilena


Sef Birou Fond locativ, Ing. Nica Angelica


PREȘEDINTE DE SEDÎNTA

’*"* li f/

7 Iîntocmit, Sing.Stroe Iulia Ref.Poalelungi Luminița A