Hotărârea nr. 35/2020

Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/desființare pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOT ARARE A NR. 35

din31.01.2020

Privind: Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/desființare pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila.

consiliul local municipal braola

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, precum și cererile înregistrate la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 1174/15.01.2020 a societății Star P&G S.R.L. Brăila, nr. 1735/20.01.2020 a Bisericii Creștine Baptiste "Sfânta Treime” Brăila, nr. 39756/10.12.2019 si nr. 39757/10.12.2019 a societății Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila;

Văzând raportul comun de specialitate al Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală și Direcției Arhitect Șef, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Consiliul Local Municipal Brăila își exprimă acordul pentru executarea unor lucrări de construire/desființare, după cum urmează:

  • a) „Extindere rețea cu branșament gaze naturale medie presiune”, pentru imobilul situat în Brăila, str. Comunarzi nr. 6, solicitantei Star P&G S.R.L. pentru beneficiar Negoiță Andreea - Nicoleta, conform certificatului de urbanism nr. 2230/18.12.2019;

  • b) „Schimbare de destinație din Școala Teologică în unitate sanitară privată cu paturi, recompartimentări interioare construcție existentă, extinderi la corpul C6, desființare corp C5 și refacere împrejmuire către str. Edmond Nicolau” -solicitantei Biserica Creștină Baptistă "Sfânta Treime”, pentru Fundația "Diaconia Medical Center”, pentru imobilul situat în Brăila, str. Belvedere nr. 10-14, conform certificatului de urbanism nr. 2235/18.12.2019;

  • c) „înlocuire rețele apă - canal, branșamente și racorduri cu grad avansat de uzură și extinderi în Municipiul Brăila, Zona 2, Noiembrie 2019” pe str. Agricultorilor nr. 20 - 22, str. Bistriței nr. 2 - 2 bis, str. Bobâlna nr. 67,

1 ’

str. Brazdei nr. 26, str. Cărăbușului nr. 15, str. Comuna din Paris nr. 160, str. Eftimie Murgu nr.30, str. Focșani nr. 30 bis, str. Ion Slavici nr. 28, str. Petru Rareș nr. 50, str. Victor Vâlcovici nr. 2, str. Victor Vâlcovici nr. 5, str. Victor Vâlcovici nr. 10, str. Comuna din Paris nr. 66, str. Ana Ipătescu nr. 10, str. Bradului nr. 22, str. Ceahlăului nr. 23, str. Costache Negri nr. 4; str. Deva nr. 57, str. Deva nr. 72, str. Eftimie Murgu nr. 48, str. Eftimie Murgu nr. 65 A, str. Eftimie Murgu nr. 73A, str. Garoafelor nr. 24, str. George Coșbuc nr. 15, str. Gheorghe Șincai nr. 11, str. Ion Slavici nr. 20, str. Ion Slavici nr. 77, str. Ion Slavici nr. 90, str. Prahova nr. 10, str. Prahova nr. 39, str. Putnei nr. 7, str. Tudor Vladimirescu nr. 59, str. Tudor Vladimirescu nr. 81B, str. Viforului nr. 20, str. Deva nr. 5, str. Prahovei nr.2 bis, Sos. Baldovinesti nr. 9, societății Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila, conform certificatului de urbanism nr. 2119/27.11.2019;

  • d)„înlocuire rețele apă - canal, branșamente și racorduri cu grad avansat de uzură și extinderi în Municipiul Brăila, Zona 1”, pe str. Albatrosului nr. 12, str. Ion Călugărul nr. 36, str. Chișinău nr. 127 B, str. Odessa nr. 1, str. Victor Dimitriu nr. 13 C, str. Chișinău nr. 93, str. Castanului nr. 60, str. Nicolae Titulescu nr. 23, str. Nicolae Titulescu nr. 23 bis, str. Celulozei nr. 22, str. Negoiului nr. 25, str. George Enescu nr. 88, Calea Călărașilor nr. 240 - bl. A2, str. Grai Praporgescu nr. 159 bis, str. Chișinău ( str. Ion Călugăru nr. 36, str. Chișinău nr. 127 bis), str. Forestieră ( str. Odessa nr. 1), str. Odessa (str. Dr. Victor Dimitriu nr. 13 C), bl. 1 - 2 - Grădinița nr. 55 din PT 1 Buzăului, str. Alecu Russo nr. 26 bis, str. Aurorei nr. 16, str. Castanului nr. 34, str. Chișinău nr. 3, str. Chișinău nr. 3 bis, str. Chișinău nr. 23, str. Chișinău nr. 25, str. Chișinău nr. 25 bis, str. Chișinău nr. 33, str. Chișinău nr. 35, str. Chișinău nr. 37, str. Chișinău nr. 44 (str. Nicolae Titulescu), str. Chișinău nr. 55 (str. George Enescu), str. Chișinău nr. 88, str. Chișinău nr. 90, str. Chișinău nr. 97, str. Chișinău nr. 102, str. Chișinău nr. 112, str. Chișinău nr. 127, str. Dr. Victor

Dimitriu nr. 2, Fundătura Abrud nr. 20, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 46A, str.

Călugăru nr. 5, str. Ion Călugăru nr. 15, str. Ion Călugăru nr. 18, str.

Călugăru nr. 24, str. Ion Călugăru nr. 29, str. Ion Călugăru nr. 32, str.

Călugăru nr. 37, str. Ion Călugăru nr. 48, str. Nicolae Titulescu nr. 59, str. Sebeș nr. 157, str. Simon Bărnuțiu nr. 117, Aleea Științei nr. 5 - lângă Școala Gimnazială Vasile Alecsandri, str. Cernăuți nr. 94, str. Călugăreni - bl. B 17, sc.2, societății Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila, conform certificatului de urbanism nr. 2120/27.11.2019.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR/GENERAL,

ION DRĂGAN