Hotărârea nr. 34/2020

Actualizarea Nomenclatorului stradal al Municipiului Brăila, generat și aprobat prin H.C.L.M. nr. 234/14.07.2010 și actualizat prin H.C.L.M. nr. 633/29.11.2018

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTARAREA NR. 34

din31.01.2020

Privind: Actualizarea Nomenclatorului stradal al Municipiului Brăila, generat și aprobat prin H.C.L.M. nr. 234/14.07.2010 si actualizat prin H.C.L.M. nr. 633/29.11.2018.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției Arhitect Șef și Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 6 și art. 7 din H.G.R. nr. 777/2016 privind structura, organizarea și funcționarea Registrului electronic național al nomenclaturilor stradale, Legii nr. 133/2012 pentru aprobarea O.U.G. nr. 64/2010 privind modificarea și completarea Legii nr. 7/1996, legea cadastrului și publicității imobiliare, art. 4A1 alin. (1) din O.U.G. nr. 64/2010, privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 și art. 5 alin.(1) din Legea nr. 7/1996, legea cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3), lit. g) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

MO TA M A S T E :

Art.1 Se aprobă actualizarea Nomenclatorului stradal al Municipiului Brăila, generat și aprobat prin H.C.L.M. nr. 234/14.07.2010 și actualizat prin H.C.L.M. nr. 633/29.11.2018, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.


DE ȘEDINȚĂ,

PETRESCU


ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRĂILA


ANEXA LA HCLM NR. 34 ! M M

NOMENCLATORUL STRADAL AL MUNICIPIULUI BRĂILA

APROBAT PRIN HCLM NR. 234/14.07.2010 ACTUALIZAT PRIN HCLM NR. 633/29.11.2018

NR.

CRT

DENUMIREA ACTUALĂ

DENUMIREA ANTERIOARĂ

TIP ARTERĂ

ZONA

BAZA LEGALĂ

1.

ABATORULUI

PREL. CARANTINEI, ABATORULUI

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

2.

ABRUD

MIHAI EMINESCU

STRADĂ

RADU NEGRU

NOMENCLATOR 1960

3.

ABRUD

MIHAI EMINESCU

FUNDĂTURĂ

RADU NEGRU

NOMENCLATOR 1960

4.

ADJ UD

NOU CREATĂ

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

HCLM 244/2010

5.

AGRICULTORILOR

PLUGARILOR

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

NOMENCLATOR 1960

6.

ALBĂ

SLT. CONSTANTINESCU

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

7.

ALBA IULIA

MIHAI EMINESCU

STRADĂ

ORAȘ

DECIZIA 1387/1990

8.

ALBASTRĂ

SLT. BOIANGIU C.

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

9.

ALBATROSULUI

PIEȚII

STRADĂ

RADU NEGRU

DECIZIA 411/1965

10.

ALBIEI

PLT. MARIAN ION

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

11.

ALBINEI

NOU CREATĂ

STRADĂ

ORAȘ - HIPODROM

DECIZIA 122/1972

12.

CONSTANTIN SANDU ALDEA

FORTUNEI

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1962

13.

ALEEA MARILOR PERSONALITĂȚI BRĂILENE

NOU CREATĂ

ALEE

ORAȘ

HCLM 665/2017

14.

VASILE ALECSANDRI

VASILE ALECSANDRI

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1962

15.

POET GRIGORE ALEXANDRESCU

ÎMPĂRATUL TRAIAN

STRADĂ

RADU NEGRU

NOMENCLATOR 1962

16.

ALEXANDRU CEL BUN

ALEXANDRU CEL BUN

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

NOMENCLATOR 1962

17.

ALMAJULUI

NOU CREATĂ

ALEE

ORAȘ

DECIZIA 411/1965

18.

ALUNULUI

ION GHICA

STRADĂ

LACU DULCE

NOMENCLATOR 1960

19.

PICTOR THEODOR AMAN

BONAPARTE

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1962

20.

AMURGULUI

NOU CREATĂ

ALEE

HIPODROM

DECIZIA 12/1976

21.

ANCOREI

MISITII

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

22.

PICTOR ION ANDREESCU

MĂRĂȘEȘTI

STRADĂ

RADU NEGRU

NOMENCLATOR 1962

23.

PETRE ANDREI

NOU CREATĂ

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

HCLM 302/2013

24.

APOLLO

LT. SIMION STELIAN

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

25.

ARAD

PILARI

STRADĂ

LACU DULCE

NOMENCLATOR 1960

26.

ARCULUI

SOARELUI, ARCULUI

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1964

27.

ARDEALULUI

ARDEALULUI

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1964

28.

ARGEȘULUI

MOȚILOR

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

NOMENCLATOR 1960

29.

ARIEȘULUI

ARIEȘULUI

STRADĂ

BRĂILIȚA

DECIZIA 411/1965

30.

ARINULUI

ECATERINA TEODOROIU

STRADĂ

BRĂILIȚA

DECIZIA 411/1965

31.

G-RAL ERACLE ARION

NOU CREATĂ

STRADĂ

VIZIRU

HCLM 417/2013

32.

ARMATA POPORULUI

MILITARĂ

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

NOMENCLATOR 1960

33.

ARȚARULUI

STRADA A

STRADĂ

BRĂILIȚA

DECIZIA 411/1965

34.

GHEORGHE ASACHI

GHEORGHE ASACHI

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

NOMENCLATOR 1962

35.

ANA ASLAN

SF. NICOLAE, C. BERLESCU, ELIBERĂRII

STRADĂ

ORAȘ

DECIZIA 1387/1990

36.

ASTRULUI

REGELE CAROL

STRADĂ

VIZIRU

NOMENCLATOR 1960

37.

G-RAL CONSTANTIN ATANASIU

NOU CREATĂ

STRADĂ

VIZIRU

HCLM 417/2013

38.

AUROREI

M. KOGĂLNICEANU

STRADĂ

RADU NEGRU

NOMENCLATOR 1960

39.

AVRAM LANCU

AVRAM LANCU

STRADĂ

LACU DULCE

NOMENCLATOR 1962

40.

G-RAL GHEORGHE AVRAMESCU

FABRICILOR

STRADĂ

ORAȘ

HCJ 58/2000

41.

AZURULUI

AZURULUI

STRADĂ

VIZIRU

NOMENCLATOR 1960

42.

BABADAG

NOU CREATĂ

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

HCLM 157/2010

43.

ANTON BACALBAȘA

NOU CREATĂ

STRADĂ

LACU DULCE

HCLM457/2004

44.

BALADEI

NOU CREATĂ

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

DECIZIA130/1971

45.

BALDOVINEȘTI

BALDOVINEȘTI

ȘOSEA

NEDELCU CHERCEA

NOMNCLATOR 1960

46.

BANATULUI

TREI STELE

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

NOMENCLATOR 1960

47.

GEORGE BARONZI

NOU CREATĂ

STRADĂ

LACU DULCE

HCLM 457/2004

48.

MATEI BASARAB

NICOLAE OSTROVSCHI

STRADĂ

BRĂILIȚA

DECIZIA 1387/1990

49.

NEAGOE BASARAB

NEAGOE BASARAB

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

NOMENCLATOR 1962

50.

BASARAB VODĂ

AURELIAN

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

NOMENCLATOR 1962

51.

BASTIONULUI

LT. PETRE MIHAI

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

52.

BATERIEI

LT. ȘTEFANESCU AUREL

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

53.

BĂII

SLT. CONSTANTINESCU GH.

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

54.

ȘTEFAN BĂLAN

NOU CREATĂ

STRADĂ

LACU DULCE

HCLM 457/2004

55.

NICOLAE BÂLCESCU

NICOLAE BĂLCESCU

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1962

56.

ION BĂNCILĂ

FLORILOR

STRADĂ

ORAȘ

HCJ 24/2001

57.

PICTOR OCTAV BĂNCILĂ

EROILOR

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

NOMENCLATOR 1962

58.

VASILE BĂNCILĂ

NEAGRĂ, A. S. MACARENCO

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

DECIZIA NR. 1387/1990

59.

BĂRĂGANULUI

SERG. COSTIN MANEA

STRADĂ

RADU NEGRU

NOMENCLATOR 1960

60.

SIMION BÂRNUȚIU

AVRAM IANCU

STRADĂ

RADU NEGRU

NOMENCLATOR 1962

61.

BEGA

NOU CREATĂ

STRADĂ

BRĂILIȚA

HCLM 549/2019

62.

BELVEDERE

SLT. ZĂBOROIU GR.

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

63.

BELVEDERE

BELVEDERE

VAD

ORAȘ

HCLM 427/2019

64.

CONSTANTIN BERLESCU

NOU CREATĂ

STRADĂ

RADU NEGRU

HCLM 457/2004

65.

BERZEI

NOU CREATĂ

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

HCLM 157/2010

66.

BICAZ

VARNEI

STRADĂ

LACU DULCE

NOMENCLATOR 1960

67.

BISTRIȚEI

VIILOR

STRADĂ

LACU DULCE

NOMENCLATOR 1960

68.

BĂRSEI

FUNDĂTURĂ BRĂILIȚA

STRADĂ

BRĂILIȚA

NOMENCLATOR 1960

69.

BLASOVA

NOU CREATĂ

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

HCLM 157/2010

70.

BOBÂLNA

POPA COSTACHE, CĂLUGĂRENI

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

NOMENCLATOR 1960

71.

CEZAR BOLLIAC

G-RAL DRAGALINA

STRADĂ

LACU DULCE

NOMENCLATOR 1962

72.

DIMITRIE BOLINTINEANU

DIMITRIE BOLINTINEANU

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1962

73.

BORZEȘTI

UNIRII

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

DECIZIA 411/1965

74.

BRADULUI

PETROȘANI

STRADĂ

LACU DULCE

DECIZIA 411/1965

75.

BRAȘOVENI

PERLEA N., BRAȘOV

STRADĂ

ORAȘ

DECIZIA 497/1968

76.

BRATEȘ

REGINA MARIA

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

77.

BRAZDEI

A. PUȘKIN

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

NOMENCLATOR 1960

78.

PAUL BRĂTĂȘANU

NOU CREATĂ

STRADĂ

RADU NEGRU

HCLM 457/2004

79.

ION C. BRĂTIANU

ALEXE ANDREI

STRADĂ

ORAȘ

DECIZIA 1571/1991

80.

BUJORULUI

STRADA B

STRADĂ

BRĂILIȚA

DECIZIA 411/1965

81.

BUSUIOCULUI

FUND. GH. M. MURGOCI

STRADĂ

BRĂILIȚA

DECIZIA 12/1976

82.

BUZĂULUI

BULEVARDUL VICTORIEI

ȘOSEA

ORAȘ- RADU NEGRU

NOMENCLATOR 1960

83.

CAISULUI

NOU CREATĂ

STRADĂ

LACU DULCE

DECIZIA 411/1965

84.

CALLATIS

NOU CREATĂ

ALEE

RADU NEGRU

HCLM 286/2007

85.

RADU S. CAMPINIU

FRIEDERICH ENGELS

STRADĂ

ORAȘ

DECIZIA 497/1968

86.

DIMITRIE CANTEMIR

DIMITRIE CANTEMIR

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

NOMENCLATOR 1962

87.

CANTONULUI

CANTONULUI

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

NOMENCLATOR 1964

88.

CARAIMAN

G-RAL MACRI

STRADĂ

VIZIRU

NOMENCLATOR 1960

89.

CARANTINA

GEORGE ENESCU

STRADĂ

ORAȘ

DECIZIA 497 /1968

90.

ION LUCA CARAGIALE

VASILE SASU, I. L. CARAGIALE

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1964

91.

TOMA CARAGIU

NOU CREATĂ

STRADĂ

ORAȘ

HCLM 106/2018

92.

CARPAȚI

COSCIUSCO

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

93.

CARPAȚI

COSCIUSCO

PIAȚĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

94.

CARPENULUI

G-RAL PRAPORGESCU

STRADĂ

LACU DULCE

NOMENCLATOR 1966

95.

CARPENULUI

G-RAL PRAPORGESCU

FUNDĂTURĂ

LACU DULCE

NOMENCLATOR 1966

96.

CASTANULUI

SF. GHEORGHE

STRADĂ

RADU NEGRU

NOMENCLATOR 1960

97.

CATAGAȚEI

CATAGAȚEI

VAD

BRĂILIȚA

NOMENCLATOR 1960

98.

CATOLICĂ

ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE

STRADĂ

ORAȘ

DECIZIA 1387/1990

99.

GEORGE CAV ADIA

TÂNĂRA GARDĂ

STRADĂ

BRĂILIȚA

DECIZIA 1387/1990

100.

CAVALERIEI

CAVALERIEI

VAD

ORAȘ

NOMENCLATOR 1970

101.

CAZASULUI

OBORUL NOU

STRADĂ

LACU DULCE

NOMENCLATOR 1960

102.

CAZĂRMII

DR. MAIOR EPUREANU

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

103.

CĂLĂRAȘILOR

N. GR. FILIPESCU, GENERALISIMUL STALIN, I. V. STALIN

CALE

ORAȘ, VIZIRU, RADU NEGRU

DECIZIA 122/1977

104.

CĂLUGĂRENI

CĂLUGĂRENI

STRADĂ

RADU NEGRU

NOMENCLATOR 1960

105.

ION CĂLUGĂRU

G-RAL DRAGALINA

STRADĂ

RADU NEGRU

NOMENCLATOR 1962

106.

CĂRĂBUȘULUI

VASILE ALECSANDRI

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

NOMENCLATOR 1964

107.

CĂRĂMIDARI

CĂRĂMIDARI

STRADĂ

LACU DULCE

NOMENCLATOR 1960

108.

CEAHLĂULUI

PARCULUI

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

NOMENCLATOR 1960

109.

CELULOZEI

CELULOZEI

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

110.

ȘOSEAUA DE CENTURĂ

NOU CREATĂ

ȘOSEA

RADU NEGRU

HCJ 16/2000

111.

POET PANAIT CERNA

PRINCIPESA ELENA

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

NOMENCLATOR 1960

112.

CERNĂUȚI

OITUZ, KIEV

STRADĂ

RADU NEGRU

DECIZIA 1387/1990

113.

CERNEI

NOU CREATĂ

STRADĂ

BRĂILIȚA

DECIZIA 411/1965

114.

CETĂȚII

CPT. EPUREANU STAN

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

115.

CHIMIȘTILOR

NOU CREATĂ

ALEE

VIZIRU

DECIZIA 12/1976

116.

CHIȘINĂU

NICOLAE BĂLCESCU, LENINGRAD

STRADĂ

RADU NEGRU

DECIZIA 1387/1990

117.

CIMBRIȘOR

NOU CREATĂ

STRADĂ

BRĂILIȚA

DECIZIA 411/1965

118.

CIMBRULUI

STRADA H

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

DECIZIA 411/1965

119.

CINEMATOGRAFULUI

NOU CREATĂ

ALEE

HIPODROM

DECIZIA 12/1976

120.

CIREȘULUI

STRADA A

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

DECIZIA 411/1965

121.

CITADELEI

DR. VLĂDESCU VLAD

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

122.

CIUCAȘULUI

NOU CREATĂ

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

DECIZIA 411/1965

123.

PETRE CIUCĂ

NOU CREATĂ

STRADĂ

RADU NEGRU

HCLM 457/2004

124.

CÂMPULUI

CÂMPULUI

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

NOMENCLATOR 1964

125.

VASILE CÂRLOVA

PERȘOIU

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1962

126.

CLOȘCA

CRUCEI

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1962

127.

CLUJ

VLAD ȚEPEȘ

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

NOMENCLATOR 1960

128.

COCORILOR

NOU CREATĂ

ALEE

VIZIRU

DECIZIA 12/1976

129.

ANDREI COCOȘ

AMURGULUI

STRADĂ

BRĂILIȚA

DECIZIA 497/1968

130.

CODRULUI

SOARELUI

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

NOMENCLATOR 1960

131.

COJOCARI

SLT. MIHAI TRALAN

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

132.

COLECTORULUI

PLANTELOR

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

133.

COLȚEI

COLȚEI

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

134.

COMETEI

STRADA E

STRADĂ

BRĂILIȚA

DECIZIA 411/1965

135.

COMUNA DIN PARIS

BD. REPUBLICII, GH. MAGHERU

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

NOMENCLATOR 1960

136.

COMUNARZI

PĂCII

STRADĂ

RADU NEGRU

NOMENCLATOR 1960

137.

CONCORDIEI

CONCORDIEI

PIAȚĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

138.

LT. CONSTANTIN CONDRUZ

NOU CREATĂ

STRADĂ

VIZIRU

HCLM 417/2013

139.

GHEORGHE C. CONSTANTLNESCU

FILIMON SÂRBU, FLACĂRA ROȘIE

STRADĂ

RADU NEGRU

DECIZIA 1387/1990

140.

GEORGE COȘBUC

GEORGE COȘBUC

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

NOMENCLATOR 1962

141.

ION CREANGĂ

ION CREANGĂ

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

NOMENCLATOR 1962

142.

CREȘEI

NOU CREATĂ

ALEE

VIZIRU

DECIZIA 12/1976

143.

CRINULUI

CONSTANTIN BRÂNCOVEANU

STRADĂ

NERDELCU CHERCEA

NOMENCLATOR 1960

144.

CRIȘANEI

NOU CREATĂ

STRADĂ

BRĂILIȚA

DECIZIA 411/1965

145.

CRÂNGULUI

NOU CREATĂ

FUNDĂTURĂ

BRĂILIȚA

DECIZIA 12/1976

146.

CUCULUI

STRADAC

STRADĂ

BRĂILIȚA

DECIZIA 411/1965

147.

CULTURII

NOU CREATĂ

ALEE

VIZIRU

DECIZIA 304/1976

148.

CUTEZĂTORILOR

NOU CREATĂ

ALEE

HIPODROM

DECIZIA 12/1976

149.

ALEXANDRU IOAN CUZA

ALEXANDRU IOAN CUZA

BULEVARD

ORAȘ

NOMENCLATOR 1962

150.

DACIEI

DECEBAL

STRADĂ

OBOR

NOMENCLATOR 1964

151.

DANUBIULUI

COL. IACOBESCU PAUL

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

152.

IURIE DARIE

NOU CREATĂ

STRADĂ

ORAȘ

HCLM 106/2018

153.

ALEXANDRU DAVILLA

MUNCII

STRADĂ

BRĂILIȚA

NOMENCLATOR 1962

154.

DEBARCADERULUI

DEBARCADERULUI

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

155.

DEBREȚIN

ȘTEFAN CEL MARE

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

NOMENCLATOR 1960

156.

DECEBAL

DECEBAL

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

NOMENCLATOR 1962

157.

DEJ

ZORILOR

STRADĂ

LACU DULCE

NOMENCLATOR 1960

158.

BARBU ȘTEFĂNESCU

DELAVRANCEA

LUMINEI

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

NOMENCLATOR 1962

159.

DELFINULUI

VASILE ROAITĂ

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

160.

DELTEI

PREL. SF. CONSTANTIN, A. TOMA

STRADĂ

LACU DULCE

DECIZIA 411/1965

161.

TRAIAN DEMETRESCU

PLUTINEI

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

NOMENCLATOR 1962

162.

DEPOULUI

DEPOULUI

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

163.

DEPOULUI

FUNDĂTURĂ FOCȘANI

FUNDĂTURĂ

ORAȘ

DECIZIA 304/1976

164.

DEVA

SF. ANA

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

NOMENCLATOR 1960

165.

DEZROBIRII

CREDINȚEI

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

166.

DIANEI

DIANEI

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

167.

DOCTOR VICTOR DIMITRIU

I. V. MICIURIN

STRADĂ

ORAȘ

DECIZIA 1387/1990

168.

DÂMBO VIȚEI

NOU CREATĂ

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

HCLM 157/2010

169.

TRANDAFIR DJUVARA

NOU CREATĂ

STRADĂ

RADU NEGRU

HCLM 457/2004

170.

CONSTANTIN

SPIRU HARET

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1962

DOBROGEANU GHEREA

171.

DOBROGEI

NOU CREATĂ

STRADĂ

ORAȘ

DECIZIA 411/1965

172.

DOGARI

DOGARI

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

173.

OCTAV DOICESCU

TRAIANĂ, SEVASTOPOL

STRADĂ

BRĂILIȚA

DECIZIA 1387/1990

174.

GHEORGHE DOJA

SF. GHEORGHE

PIAȚĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

175.

DOINEI

NOU CREATĂ

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

DECIZIA 130/1971

176.

DORNELOR

NOU CREATĂ

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

DECIZIA 411/1965

177.

DORNIȘOAREI

LUMINII, NOU CREATĂ

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

DECIZIA 411/1964

178.

DOROBANȚILOR

STR. DOROBANȚILOR

BULEVARD

ORAȘ

DECIZIA 12/1976

179.

DOROBANȚI

NOU CREATĂ

PIAȚĂ

ORAȘ

HOTARAREA 8/1985

180.

DORULUI

SF. VOIEVOZI

STRADĂ

LACU DULCE

NOMENCLATOR 1960

181.

POET MIHU DRAGOMIR

CIOCÂRLIEI

STRADĂ

ORAȘ

HCLM 457/2004

182.

DRAGOȘ VODĂ

DRAGOȘ VODĂ

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

NOMENCLATOR 1962

183.

DUDULUI

STRADA D

STRADĂ

BRĂILIȚA

DECIZIA 411/1965

184.

DUNĂRII

VADUL VESPARI

VAD

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

185.

DUMBRAVA ROȘIE

DUMBRAVA ROȘIE

STRADĂ

BRĂILIȚA

NOMENCLATOR 1960

186.

ANTON DUMITRIU

NOU CREATĂ

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

HCLM 136/2013

187.

ECOULUI

ECOULUI

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

188.

EGALITĂȚII

EGALITĂȚII

STRADĂ

LACU DULCE

NOMENCLATOR 1960

189.

EGRETEI

NOU CREATĂ

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

HCLM 157/2010

190.

MIHAI EMINESCU

REPUBLICII

STRADĂ

ORAȘ

DECIZIA 1387/1990

191.

ENERGIEI

NOU CREATĂ

ALEE

VIZIRU

DECIZIA 12/1976

192.

GEORGE ENESCU

DOMNIȚEI, DR. PETRU GROZA

STRADĂ

RADU NEGRU

DECIZIA 1387/1990

193.

GEORGE ENESCU

PIAȚA SF. CONSTANTIN

PIAȚĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1962

194.

EROILOR

EROILOR

STRADĂ

BRĂILIȚA

NOMENCLATOR 1960

195.

EROILOR 1

EROILOR

FUNDĂTURĂ

BRĂILIȚA

NOMENCLATOR 1964

196.

EROILOR 2

EROILOR

FUNDĂTURĂ

BRĂILIȚA

NOMENCLATOR 1964

197.

FAGULUI

STRADAF

STRADĂ

BRĂILIȚA

DECIZIA 411/1965

198.

FAȚA PORTULUI

PORTULUI

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

199.

NICOLAE FARANGA

NOU CREATĂ

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

HCLM 302/2013

200.

FĂGĂRAȘ

VASILE HIOT

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

NOMENCLATOR 1960

201.

FĂGĂRAȘ

VASILE HIOT

FUNDĂTURĂ

NEDELCU CHERCEA

NOMENCLATOR 1960

202.

SF. FILOFTEIA

FLAMURA ROȘIE

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

DECIZIA 1387/1990

203.

SF. FILOFTE1A

KOSCIUSCO

PIAȚĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

204.

FÂN ARIEI

NOU CREATĂ

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

DECIZIA 497/1968

205.

FERMEI

NOU CREATĂ

ALEE

VID IN

HCLM 224/2017

206.

FLORILOR

NOU CREATĂ

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

HCLM 693/2019

207.

FLUIERULUI

FLUIERULUI

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

208.

FOCȘANI

CUZA VODĂ

ȘOSEA

NEDELCU CHERCEA

NOMENCLATOR 1960

209.

FORESTIERĂ CFR 1

FORESTIERĂ

FUNDĂTURĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

210.

FORESTIERĂ CFR 2

FORESTIERĂ 2

FUNDĂTURĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

211.

FORTIFICAȚIEI

SLT. BĂDESCU GH.

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

212.

G-RAL ANDROCLE FOTINO

NOU CREATĂ

STRADĂ

VIZIRU

HCLM 417/2013

213.

FRAGILOR

ARTIST PETCU IOAN

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

214.

FRANCEZĂ

FRANCEZĂ

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

215.

FRASINULUI

NOU CREATĂ

STRADĂ

BRĂILIȚA

HCLM 273/2006

216.

FRUMOASĂ

LT. JIPESCU GH.

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

217.

FURNICII

FURNICII

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

218.

ȘTEFAN FURTUNĂ

FURTUNĂ

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

NOMENCLATOR 1962

219.

GALAȚI

MAREȘAL TOLBUCHIN, PLEVNEI

CALE

ORAȘ - BRĂILIȚA

DECIZIA 122/1977 si HCLM 155/2010

220.

GAROAFELOR

MOȚILOR

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

DECIZIA411/1965

221.

GAROFIȚEI

STRADA H

STRADĂ

BRĂILIȚA

DECIZIA 411/1965

222.

GHECETULUI

VADUL GANEA

VAD

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

223.

SF. GHEORGHE

NOU CREATĂ

STRADĂ

BRĂILIȚA

HCLM 216/2002

224.

LT. AMZA GHEORGHE

NOU CREATĂ

STRADĂ

VIZIRU

HCLM 417/2013

225.

ION GHICA

ION GHICA

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1962

226.

GHIOCEILOR

CONCORDIEI

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1962

227.

GLORIEI

C. DONIZETTI

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1962

228.

PETRE ȘTEFĂNESCU GOANGĂ

6 MARTIE 1945

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

DECIZIA 1387/1990

229.

GOLEȘTI

GOLEȘTI

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1962

230.

GOSPODARILOR

NOU CREATĂ

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

DECIZIA 304/1976

231.

GRAȚIEI

SLT. TĂBĂRĂȘANU

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

232.

GRAURULUI

STRADA C

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

DECIZIA 411/1965

233.

GRĂDINARILOR

VĂRSĂTURA, GRĂDINILOR

STRADĂ

LACU DULCE

DECIZIA 411/1965

234.

GRĂDINII PUBLICE

FILIMON SARBU

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

235.

G-RAL EREMIA GRIGORESCU

VICTORIEI

STRADĂ

ORAȘ

HCJ 6/1995

236.

PICTOR NICOLAE GRIGORESCU

APOSTOL TEODOR

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1962

237.

GRINDULUI

STRADA G

STRADĂ

BRĂILIȚA

DECIZIA 411/1965

238.

GRIVIȚEI

GRTVIȚEI

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

239.

HALELOR

HALELOR

PIAȚĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1970

240.

SPIRU HARET

SPIRU HARET

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

NOMENCLATOR 1962

241.

BOGDAN PETRICEICU HAȘDEU

MIRCEA VODĂ

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

NOMENCLATOR 1962

242.

DOCTOR CONSTANTIN HEPITES

PICTOR LUCHIAN

STRADĂ

ORAȘ

DECIZIA 497/1968

243.

HIPODROM

NOU CREATĂ

STRADĂ

HIPODROM

DECIZIA 497/1968

244.

HORIA

SMEULUI

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1962

245.

HUMULEȘTI

NOU CREATĂ

ALEE

ORAȘ

DECIZIA 411/1965

246.

IALOMIȚEI

NOU CREATĂ

STRADĂ

LACU DULCE

DECIZIA 411/1965

247.

IASOMIEI

STRADA I

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

DECIZIA 411/1965

248.

GARABET IBRĂILEANU

LIBERTĂȚII

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

NOMENCLATOR 1960

249.

IEZERULUI

AL. I. CUZA

STRADĂ

BRĂILIȚA

DECIZIA 411/1965

250.

INDEPENDENȚEI

CAROL, KARL MARX

BULEVARD

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

251.

INDEPENDENȚEI

NOU CREATĂ

PIAȚĂ

ORAȘ

HOT. 9/1977

252.

INDEPENDENȚEI

INDEPENDENȚEI

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

253.

INDUSTRIA SÂRMEI

ALEEA PREDINGHER

STRADĂ

VIZIRU

NOMENCLATOR 1960

254.

INDUSTRIEI

NOUA ȘOS. NAȚIONALĂ, UZINA PROGRESUL

STRADĂ

BRĂILIȚA

DECIZIA 122/1972, HCLM 156/2010

255.

INULUI

STRADA I

STRADĂ

BRĂILIȚA

DECIZIA 411/1965

256.

ION VODĂ CEL CUMPLIT

ION VODĂ

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

NOMENCLATOR 1962

257.

DUMITRU IONESCU

NOU CREATĂ

STRADĂ

RADU NEGRU

HCLM 457/2004, HCLM 136/2010

258.

NAE IONESCU

NOU CREATĂ

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

HCLM 136/2013

259.

ION IONESCU DE LA BRAD

NICOLAE ORAȘANU

STRADĂ

OBOR

NOMENCLATOR 1962

260.

NICOLAE IORGA

MIHAI VITEAZU, SUVOROV

STRADĂ

RADU NEGRU

DECIZIA 1387/1990

261.

ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF

ȘT. O. IOSIF

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1962

262.

ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF

ȘT. O. IOSIF

FUNDĂTURĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1962

263.

ANA IPĂTESCU

DOMNITA RUXANDRA

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

NOMENCLATOR 1962

264.

IPOTEȘTI

NOU CREATĂ

ALEE

ORAȘ

DECIZIA 411/1965

265.

PICTOR IOSIF ISER

ȘTEFAN CEL MARE

STRADĂ

BRĂILIȚA

NOMENCLATOR 1962

266.

PANAIT ISTRATI

SF. MARIA, SULINA

BULEVARD

ORAȘ

DECIZIA 1571/1991

267.

IZVORULUI

NOU CREATĂ

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

HCLM 157/2010

268.

ÎMPĂRATUL TRAIAN

ÎMPĂRATUL TRAIAN

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1962

269.

ÎNVĂȚĂTORILOR

NOU CREATĂ

ALEE

HIPODROM

DECIZIA 304/1976

270.

JDERULUI

STRADA .1

STRADĂ

BRĂILIȚA

DECIZIA 411/1965

271.

JIULUI

CÂMPULUI

STRADĂ

LACU DULCE

DECIZIA 411/1965

272.

JUSTIȚIEI

DR. GEANI GEORGE

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

273.

MIHAIL KOGĂLNICEANU

MIHAIL KOGĂLNICEANU

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1962

274.

LACULUI

NOU CREATĂ

FUNDĂTURĂ

LACU DULCE

DECIZIA 497/1968

275.

LALELELOR

NOU CREATĂ

ALEE

OBOR

DECIZIA 122/1972

276.

LANULUI

NOU CREATĂ

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

DECIZIA 12/1976

277.

PRELUNGIREA LANULUI

NOU CREATĂ

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

HCLM 217/2002 SI HCLM 158/2010

278.

GHEORGHE LAZĂR

GHEORGHE LAZĂR

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

NOMENCLATOR 1962

279.

ALEXANDRU LĂPUȘNEANU

ALEXANDRU LĂPUȘNEANU

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

NOMENCLATOR 1962

280.

LEBEDEI

NOU CREATĂ

ALEE

VIZIRU

DECIZIA 12/1976 SI HCLM 417/2013

281.

ION C. LERESCU

NOU CREATĂ

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

HCLM 302/2013

282.

LIBERTĂȚII

LIBERTĂȚII

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

283.

LILIACULUI

LILIACULUI

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

284.

LINIȘTEI

NOU CREATĂ

STRADĂ

ORAȘ

DECIZIA 411/1965

285.

LIVEZILOR

NOU CREATĂ

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

DECIZIA 12/1976

286.

LOTRULUI

A. S. PUȘKIN

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

NOMENCLATOR 1962

287.

LUMINII

LUMINII

PIAȚĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

288.

LUPENI

VASILE LUPU

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

NOMENCLATOR 1960

289.

VASILE LUPU

VASILE LUPU

STRADĂ

VIZIRU

NOMENCLATOR 1962

290.

LIVIU MACEDONESCU

NOU CREATĂ

STRADĂ

RADU NEGRU

HCLM 457/2004

291.

G-RAL ION MACRI

NOU CREATĂ

STRADĂ

VIZIRU

HCLM 417/2013

292.

MACULUI

NOU CREATĂ

FUNDĂTURĂ

LACU DULCE

DECIZIA 497/1968

293.

MAGAZIILOR

CÂMPULUI, NAPOLEON

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

NOMENCLATOR 1960

294.

MAGHIRANULUI

NOU CREATĂ

STRADĂ

LACU DULCE

DECIZIA 411/1965

295.

PETRU MAIOR

SF. PETRU

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1962

296.

TITU MAIORESCU

30 DECEMBRIE 1947

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

DECIZIA 1387/1990

297.

MALUL DUNĂRII

MALUL DUNĂRII

STRADĂ

RADU NEGRU

NOMENCLATOR 1962

298.

MALULUI

SERG. JIPA IOAN

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

299.

G-RAL GHEORGHE MÂNU

NOU CREATĂ

STRADĂ

VIZIRU

HCLM 417/2013

300.

MARAMUREȘ

VICTORIEI

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

NOMENCLATOR 1960

301.

MARE

MARE

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

302.

MARGARETELOR

NOU CREATĂ

ALEE

OBOR

DECIZIA 12/1976

303.

PROF. DR. GHEORGHE MARINESCU

LEMNĂTORI

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1962

304.

MAȘINILOR

LT. GEORGESCU ION

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

305.

MACIN

NOU CREATĂ

STRADĂ

BRĂILIȚA

HCLM 216/2002

306.

MĂGURA

RĂZOARE

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

NOMENCLATOR 1960

307.

MIRCEA MĂLĂERU

LASCĂR CATARGIU

STRADĂ

BRĂILIȚA

NOMENCLATOR 1962

308.

WALTER MĂRĂCINEANU

MATEIBASARAB

STRADĂ

BRĂILIȚA

NOMENCLATOR 1962

309.

MĂRĂȘEȘTI

PRUSLANĂ

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

310.

MĂRĂȘTI

TURCĂ

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

311.

MĂRFURILOR

MĂRFURILOR

STRADĂ

ORAȘ

HCLM 237/2010

312.

MĂRFURILOR

MĂRFURILOR

FUNDĂTURĂ

ORAȘ

HCLM 237/2010

313.

MĂRULUI

DUMITRU STURZA

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

314.

MECANIZATORILOR

MECANIZATORILOR

STRADĂ

RADU NEGRU

NOMENCLATOR 1962

315.

MECANIZATORILOR

NOU CREATĂ

ALEE

RADU NEGRU

DECIZIA 12/1976

316.

MERCUR

PRODUCTELOR

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

317.

MESTECĂNIȘULUI

NOU CREATĂ

ALEE

ORAȘ

DECIZIA 411/1965

318.

METALURGIEI

NOU CREATĂ

ALEE

VIZIRU

DECIZIA 12/1976

319.

MICĂ

MICĂ

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

320.

MICȘUNELELOR

NOU CREATĂ

ALEE

OBOR

DECIZIA 12/1976

321.

MIHAI BRAV II

MIHAI BRAVU

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1962

322.

MIHAI VITEAZU

MIHAI VITEAZU

STRADĂ

BRĂILIȚA

NOMENCLATOR 1962

323.

ȘTEFAN MIHĂILESCU BRĂILA

NOU CREATĂ

STRADĂ

LACU DULCE

HCLM 457/2004

324.

MILCOV

VASILE ROAITĂ

STRADĂ

RADU NEGRU

NOMENCLATOR 1960

325.

LT.COL. DUMITRU MILEA

NOU CREATĂ

STRADĂ

VIZIRU

HCLM 417/2013

326.

| MILITARĂ

SLT. CONSTANTINESCU C.

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

327.

MINERILOR

ELELOR

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

328.

MINERVA

NOU CREATĂ

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

HCLM 191/2007

329.

MINA MINOVICI

NOU CREATĂ

STRADĂ

LACU DULCE

HCLM 457/2004

330.

MIORIȚEI

MINERVEI

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

331.

MIRCEA CEL MARE

PRINCIPESA MARIA

STRADĂ

BRĂILIȚA

NOMENCLATOR 1962

332.

MIRCEA VODĂ

MIHAI VODĂ

STRADĂ

RADU NEGRU

NOMENCLATOR 1962

333.

MIRON COSTIN

MIRON COSTIN

STRADĂ

LACU DULCE

NOMENCLATOR 1962

334.

LEONTE MOLDOVAN

NOU CREATĂ

STRADĂ

LACU DULCE

HCLM 457/2004

335.

MOLDOVEI

MOLDOVENI

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

NOMENCLATOR 1960

336.

MOLDOVIȚEI

NOU CREATĂ

ALEE

ORAȘ

DECIZIA 411/1965

337.

MOȘ ION ROATĂ

BUCOVINEI

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1962

338.

MOTRULUI

NOU CREATĂ

STRADĂ

LACU DULCE

DECIZIA 411/1965

339.

MUGURILOR

NOU CREATĂ

ALEE

OBOR

DECIZIA 12/1976

340.

MUREȘULUI

NOU CREATĂ

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

DECIZIA 411/1965

341.

PROF. GHEORGHE MUNTEANU MURGOCI

OITUZ

STRADĂ

BRĂILIȚA

NOMENCLATOR 1962

342.

EFTIMIE MURGU

ȘTEFAN GHEORGHIU

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

NOMENCLATOR 1962

343.

CAP. CONSTANTIN MUȘAT

NOU CREATĂ

STRADĂ

VIZIRU

HCLM 417/2013

344.

CAP. CONSTANTIN MUȘAT

NOU CREATĂ

PIAȚĂ

VIZIRU

HCLM 417/2013

345.

NADA FLORILOR

NOU CREATĂ

ALEE

ORAȘ

DECIZIA 411/1965

346.

NARCISELOR

NOU CREATĂ

ALEE

OBOR

DECIZIA 122/1972

347.

NAȚIONALĂ VECHE

ȘOSEAUA NAȚIONALĂ

ȘOSEA

RADU NEGRU

NOMENCLATOR 1962

348.

NĂSĂUD

VENIAMIN COSTACHE

STRADĂ

LACU DULCE

NOMENCLATOR 1960

349.

NEAGRĂ

SLT. SPÂNU BADIU

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

350.

CRONICAR ION NECULCE

MUNCII

STRADĂ

LACU DULCE

NOMENCLATOR 1962

351.

NEGOIULUI

VASILE ALECSANDRI

STRADĂ

RADU NEGRU

NOMENCLATOR 1960

352.

COSTACHE NEGRI

COSTACHE NEGRI

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

NOMENCLATOR 1962

353.

NEGRU VODĂ

NEGRU VODĂ

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

NOMENCLATOR 1962

354.

COSTACHE NEGRUZZI

CONSTANTIN

BRÂNCOVEANU

STRADĂ

BRĂILIȚA

NOMENCLATOR 1962

355.

PICTOR ION NEGULICI

NICOLAE BÂLCESCU

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

NOMENCLATOR 1962

356.

EDMOND NICOLAU

TEATRULUI

STRADĂ

ORAȘ

HCLM 63/1998

357.

SERGIU NICOLAESCU

NOU CREATĂ

STRADĂ

ORAȘ

HCLM 106/2018

358.

NICOPOLE

NICOPOL

STRADĂ

BRĂILIȚA

NOMENCLATOR 1960

359.

NICULESCU BASU

MATEI BASARAB, ȘCOALEI, PIONIERILOR

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

DECIZIA 1387/1990

360.

NICULESCU BASU

PIONIERILOR

FUNDĂTURĂ

NEDELCU CHERCEA

DECIZIA 1387/1990

361.

NICULIȚEL

NOU CREATĂ

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

HCLM 159/2010

362.

CONSTANTIN NOTTARA

NEAGOE BASARAB

STRADĂ

VIZIRU

NOMENCLATOR 1962

363.

NUFĂRULUI

SPERANȚEI, ION SA VA

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

NOMENCLATOR 1970

364.

OBORULUI

OBORULUI

STRADĂ

OBOR

NOMENCLATOR 1960

365.

ODESSA

PONTON IERI CFR

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1970

366.

ODOBEȘTI

FOCȘANI

STRADĂ

ORAȘ

DECIZIA 304/1976

367.

OITUZ

COROANA

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

368.

OLANGERIEI

VADUL OLANGERIEI

VAD

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

369.

OLIMPULUI

OLIMPULUI

STRADĂ

ORAȘ

NOENCLATOR 1960

370.

OLTENIEI

STRADA B

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

DECIZIA 411/1965

371.

OLTULUI

TACHE IONESCU

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

NOMENCLATOR 1960

372.

ORIENTULUI

ORIENTALĂ

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

373.

ORȘOVA

NOU CREATĂ

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

DECIZIA 411/1965

374.

PALTINULUI

NOU CREATĂ

STRADĂ

BRĂILIȚA

HCLM 80/2005

375.

PAN C IU

NOU CREATĂ

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

HCLM 134/2007

376.

PANDURILOR

ECATERINA TEODOROIU

STRADĂ

LACU DULCE

NOMENCLATOR 1960

377.

ANTON PANN

COSMA PEIU

STRADĂ

OBOR

NOMENCLATOR 1960

378.

PARÂNGULUI

NOU CREATĂ

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

DECIZIA 411/1965

379.

PARCULUI

ALEEA MONUMENT

ȘOSEA

ORAȘ

NOMENCLATOR 1974

380.

PĂCII

PĂCII

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

381.

PĂLTINIȘ

NOU CREATĂ

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

HCLM 157/2010

382.

ION PENESCU

NOU CREATĂ

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

HCLM 302/2013

383.

PENSIONATULUI

DR. BRĂILEANU C-TIN

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

384.

RADU I. PERLANU

NOU CREATĂ

STRADĂ

VIZIRU

HCJ 12/1997

385.

PESCĂRUȘULUI

STRADA D

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

DECIZIA 411/1965

386.

ȘTEFAN PETICĂ

PRINCIPELE MIRCEA

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1962

387.

CEZAR PETRESCU

RAHOVEI

STRADĂ

BRĂILIȚA

NOMENCLATOR 1962

388.

PETROLIȘTILOR

NOU CREATĂ

ALEE

VIZIRU

DECIZIA 12/1976

389.

PETROȘANI

WALTER MĂRĂCINEANU

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

NOMENCLATOR 1960

390.

PIAȚA UZINEI

FORTUNEI

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1970

391.

PIETĂȚII

_______________________1________________________________________________________________

NOU CREATĂ

STRADĂ

ORAȘ

DECIZIA 497/1968

392.

PIETREI

PLT. POPESCU TUDOR

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

393.

PIEȚEI

PIETREI

STRADĂ

VIZIRU

NOMENCLATOR 1962

394.

PINULUI

NOU CREATĂ

STRADĂ

BRĂILIȚA

HCLM 103/2016

395.

PISC

NOU CREATĂ

STRADĂ

BRĂILIȚA

HCLM 16/2003

396.

STELA POPESCU

NOU CREATĂ

STRADĂ

ORAȘ

HCLM 106/2018

397.

VASILE PÂRVAN

OITUZ

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

NOMENCLATOR 1962

398.

PLANTELOR

PLANTELOR

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

399.

PLATANULUI

NOU CREATĂ

ALEE

RADU NEGRU

HCLM 507/30.10.2017

400.

PLEVNA

PLEVNEI

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

401.

PLOPULUI

NOU CREATĂ

ALEE

RADU NEGRU

HCLM 225/2017

402.

PLUTINEI

PLUTINEI

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

403.

PODUL ÎNALT

MĂRĂȘEȘTI

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

NOMENCLATOR 1960

404.

PODULUI

PODULUI

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

405.

G-RAL STAN POET AȘ

NOU CREATĂ

STRADĂ

VIZIRU

HCLM 417/2013

406.

POLICLINICII

NOU CREATĂ

ALEE

HIPODROM

DECIZIA 12/1976

407.

POLIGON

BARBU ST. DELAVRANCEA

PIAȚĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

408.

POLONĂ

COL. CONSTANTIN ESCU

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

409.

POMILOR

PLT. TUDOR IORGU

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

410.

PONTONIERI

PONTONIERI

STRADĂ

VIZIRU

NOMENCLATOR 1960

411.

RADU POPESCU

RADU POPESCU

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

NOMENCLATOR 1962

412.

POPORULUI

POPORULUI

PIAȚĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

413.

EROU COMISAR POPOVICI

MICȘUNELELOR

STRADĂ

OBOR

DECIZIA 497/1968

414.

RADU PORTOCALĂ

NOU CREATĂ

STRADĂ

RADU NEGRU

HCLM 457/2004

415.

CIPRLAN PORUMBESCU

DUMBRAVA ROȘIE

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1962

416.

PRAHOVEI

CÂMPULUI

STRADĂ

LACU DULCE

DECIZIA 411/1965

417.

G-RAL DA VID PRAPORGESCU

GENERAL PRAPORGESCU

STRADĂ

RADU NEGRU

NOMENCLATOR 1962

418.

PRIMĂVERII

PRIMĂVERII

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

419.

PROGRESULUI

STALINGRAD

STRADĂ

BRĂILIȚA

NOMENCLATOR 1970

420.

PUTNEI

FUNDĂTURA PARCULUI

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

DECIZIA 411/1965

421.

EMIL RACOVIȚĂ

MERCUR

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1964

422.

RACULUI

NOU CREATĂ

FUNDĂTURĂ

LACU DULCE

DECIZIA 497/1968

423.

RADU NEGRU

NOU CREATĂ

STRADĂ

VIZIRU

DECIZIA 12/1976

424.

RAHOVEI

RAHOVEI

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

425.

RAPSODIEI

NOU CREATĂ

STRADĂ

NEDLCU CHERCEA

DECIZIA 130/1971

426.

RARĂU

NOU CREATĂ

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

HCLM 157/2010

427.

PETRU RAREȘ

PETRU RAREȘ

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

NOMENCLATOR 1962

428.

DEM RĂDULESCU

NOU CREATĂ

STRADĂ

ORAȘ

HCLM 106/2018

429.

RĂZOARELOR

RĂZOARE

STRADĂ

VIZIRU

NOMENCLATOR 1960

430.

REȘIȚA

VASILE LUPU

STRADĂ

BRĂILIȚA

NOMENCLATOR 1960

431.

RÂMNICU SĂRAT

ÎMPĂRATUL TRAIAN

ȘOSEA

NEDELCU CHERCEA

NOMENCLATOR 1960

432.

RÂMNICU SĂRAT

ÎMPĂRATUL TRAIAN

FUNDĂTURĂ

LACU DULCE

NOMENCLATOR 1960

433.

RÂNDUNICII

RÂNDUNICII

STRADĂ

OBOR

NOMENCLATOR 1960

434.

RIZERIEI

VADUL CARANTINEI

VAD

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

435.

RODNEI

JUPITER

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1964

436.

C. A. ROSETTI

C. A. ROSETTI

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1962

437.

ROȘIE

SERG. COTOMAN IANCU

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

438.

ROȘIORILOR

ROȘIORILOR

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

439.

ROVINARI

NOU CREATĂ

STRADĂ

BRĂILIȚA

DECIZIA 411/1965

440.

ROZELOR

DR. TIBERIU POPESCU

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

441.

RUBINELOR

CPT. V. ȘERBĂNESCU

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

442.

ALECU RUSSO

AL. I. CUZA

STRADĂ

RADU NEGRU

NOMENCLATOR 1960

443.

SABINELOR

SABINELOR

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

444.

SĂLCIEI

NOU CREATĂ

STRADĂ

BRĂILIȚA

HCLM 216/2002

445.

SALCÂMULUI

NOU CREATĂ

STRADĂ

BRĂILIȚA

HCLM 216/2002

446.

ING. ANGHEL SALIGNY

SAMSARILOR

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

447.

SATELITULUI

SATURN

STRADĂ

OBOR

NOMENCLATOR 1960

448.

SCHELEI

SRG. IOAN IOAN

VAD

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

449.

MIHAIL SEBASTIAN

COROANEI

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1962

450.

SEBEȘULUI

ARDEALULUI

STRADĂ

RADU NEGRU

DECIZIA 411/1965

451.

ȘTEFAN SECĂREANU

23 AUGUST, 11 IUNIE 1948

STRADĂ

LACU DULCE

DECIZIA 1387/1990

452.

SEMENIC

NOU CREATĂ

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

HCLM 157/2010

453.

ANASTASIE SIMU

NOU CREATĂ

STRADĂ

LACU DULCE

HCLM 457/2004

454.

ȘIRET

MARNA

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

455.

SIRIU

NOU CREATĂ

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

HCLM 134/2007

456.

VASILE SÂRBU

VASILE SÂRBU

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

NOMENCLATOR 1962

457.

ION SLAVICI

BRAȘOVENI

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

NOMENCLATOR 1962

458.

SLĂNIC

NOU CREATĂ

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

HCLM 134/2007

459.

SMÂRDAN

SMÂRDAN

STRADĂ

BRĂILIȚA

NOMENCLATOR 1960

460.

SOARELUI

SOARELUI

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

461.

SOARELUI

NOU CREATĂ

ALEE

HIPODROM

DECIZIA 497/1968

462.

SOMEȘULUI

PIEȚII

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

NOMENCLATOR 1960

463.

SOVEJA

NOU CREATĂ

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

HCLM 134/2007

464.

SPICULUI

NOU CREATĂ

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

DECIZIA 12/1976

465.

SPORTULUI

SPORTULUI

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

NOMENCLATOR 1970

466.

STADIONULUI

NOU CREATĂ

STRADĂ

BRĂILIȚA

HCLM 457/2004

467.

STELEI

STELEI

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1962

468.

SUCEVTȚEI

NOU CREATĂ

ALEE

ORAȘ

DECIZIA 411/1965

469.

SULINA

NOU CREATĂ

STRADĂ

BRĂILIȚA

HCLM 216/2002

470.

ȘCOLILOR

SF. CONSTANTIN, ȘCOLII PUBLICE

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1970

471.

GHEORGHE ȘINCAI

CRUCII

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

NOMENCLATOR 1962

472.

IRINA RĂCHIȚEANU ȘIRIANU

NOU CREATĂ

STRADĂ

LACU DULCE

HCLM 457/2004

473.

ȘTEFAN CEL MARE

ȘTEFAN CEL MARE

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1962

474.

ȘTIINȚEI

NOU CREATĂ

ALEE

VIZIRU

DECIZIA 304/1976

475.

VASILICA TASTAMAN

NOU CREATĂ

STRADĂ

LACU DULCE

HCLM 457/2004

476.

TAZLĂULUI

NOU CREATĂ

STRADĂ

VIZIRU

DECIZIA 411/1965

477.

SERGENT TĂTARU

SERGENT TĂTARU

VAD

ORAȘ

NOMENCLATOR 1970

478.

LOGOFĂT TĂUTU

LOGOFĂT TAUTU

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1962

479.

TECUCI

DOGĂRIEI

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

NOMENCLATOR 1970

480.

TEIULUI

TEIULUI

FUNDĂTURĂ

NEDELCU CHERCEA

NOMENCLATOR 1960

481.

TEIULUI

NOU CREATĂ

STRADĂ

BRĂILIȚA

HCLM 207/2014

482.

ECATERINA TEODOROIU

ECATERINA TEODOROIU

STRADĂ

RADU NEGRU

NOMENCLATOR 1962

483.

TIMIȘ

NICOLAE BĂLCESCU

STRADĂ

BRĂILIȚA

NOMENCLATOR 1970

484.

TINERETULUI

TRAIANĂ

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1970

485.

NICOLAE TITULESCU

23 AUGUST, SCÂNTEII

STRADĂ

RADU NEGRU

DECIZIA 1571/1991

486.

TÂMPLARI

TÂMPLARI

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

487.

TÂRGOVIȘTE

VLAD ȚEPES

STRADĂ

BRĂILIȚA

NOMENCLATOR 1960

488.

G-RAL ALEXANDRU TELL

NOU CREATĂ

STRADĂ

VIZIRU

HCLM 417/2013

489.

TOAMNEI

TOAMNEI

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

490.

TOMIS

NOU CREATĂ

ALEE

RADU NEGRU

HCLM 286/2007

491.

GEORGE TOPÂRCEANU

BRÂNCOVEANU, PISC

STRADĂ

BRĂILIȚA

NOMENCLATOR 1962

492.

TOPOLOGULUI

NOU CREATĂ

STRADĂ

ORAȘ

DECIZIA 411/1965

493.

NICOLAE TOPOR

MIHAI BRAVU,

7 NOIEMBRIE 1917

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

DECIZIA 1387/1990

494.

TRAIAN

SF. ARHANGHELI, LENIN

PIAȚĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

495.

TRAIAN TINO

NOU CREATĂ

STRADĂ

RADU NEGRU

HCLM 457/2004

496.

TRANDAFIRILOR

NOU CREATĂ

ALEE

HIPODROM

DECIZIA 497/1968

497.

TRANSILVANIEI

TRANSILVANIEI

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

498.

TROTUȘULUI

D. STURZA, ALBINEI

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

DECIZIA 411/1965

499.

TULCEA

NOU CREATĂ

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

HCLM 160/2010

500.

VLAD ȚEPES

MUNCII

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1962

501.

ULMULUI

STRADA U

STRADĂ

BRĂILIȚA

DECIZIA 411/1965

502.

UNIRII

UNIRII

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

503.

URSULUI

URSULUI

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

504.

UZINEI

FORTUNEI

PIAȚĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

505.

VALEA CĂLUGĂREASCĂ

VALEA CĂLUGĂREASCĂ

STRADĂ

BRĂILIȚA

NOMENCLATOR 1960

506.

VAPOARELOR

SLT. GH. RĂTESCU

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

507.

ENACHIȚĂ VĂCĂRESCU

DIMITRIE CANTEMIR

STRADĂ

RADU NEGRU

NOMENCLATOR 1962

508.

VĂDENI

DRUM LEGUME - FRUCTE

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

HCLM 278/2005

509.

VECHE

SERG. CÎȘLIGAN

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

510.

VENUS

VENUS

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

511.

VERDUN

VERDUN

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

512.

VICTORIEI

SPERANȚEI

PIAȚĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

513.

VIFORULUI

POPA COSTACHE

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

NOMENCLATOR 1962

514.

VIILOR

VIILOR

STRADĂ

BRĂILIȚA

NOMENCLATOR 1960

515.

VIITORULUI

VIITORULUI

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

516.

VIȘINULUI

STRADA E

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

DECIZIA 411/1965

517.

VICTOR VÂLCOVICI

1 MAI

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

DECIZIA 1387/1990

518.

TUDOR VLADIMIRESCU

TUDOR VLADIMIRESCU

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

NOMENCLATOR 1962

519.

ALEXANDRU VLAHUȚĂ

GHEORGHE DUCA

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

NOMENCLATOR 1962

520.

AUREL VLAICU

AUREL VLAICU

STRADĂ

LACU DULCE

NOMENCLATOR 1962

521.

ILARIE VORONCA

NOU CREATĂ

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

HCLM 302/2013

522.

VRANCEI

NOU CREATĂ

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

HCLM 157/2010

523.

TRAIAN VUIA

LIBERTĂȚII

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1962

524.

VULTURULUI

VULTURULUI

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

525.

ZAMBILELOR

NOU CREATĂ

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

DECIZIA 411/1965

526.

ZARANDULUI

NOU CREATĂ

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

DECIZIA 411/1965

527.

ZEFIRULUI

ZEFIRULUI

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

528.

ZIDARI

COL. ȘERBĂNESCU TH.

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

529.

ZIMBRULUI

STRADA G

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

DECIZIA 411/1965

530.

ZÂNELOR

ZÂNELOR

STRADĂ

VIZIRU

NOMENCLATOR 1960

531.

ZORILOR

ZORILOR

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

532.

13 SEPTEMBRIE 1848

13 SEPTEMBRIE 1848

STRADĂ

ORAȘ

NOMENCLATOR 1960

533.

24 IANUARIE 1859

1 MAI

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

NOMENCLATOR 1960

534.

9 MAI 1877

9 MAI 1945

STRADĂ

NEDELCU CHERCEA

DECIZIA 1387/1990

535.

1 DECEMBRIE 1918

REPUBLICII

STRADĂ

ORAȘ

DECIZIA 1387/1990

DIRECTOR EXECUTIV D.J.C.A.P.L.,


BRATU AN1DIRECfilANGHELES<tU CORINA-ELENA

I

\


OFICIUL NOMENCLATOR URBAN,

LAS.CII JENICA