Hotărârea nr. 320/2020

Modificarea temporară a Organigramei și a Statului de Funcții ale Spitalului de Psihiatrie „Sfântul Pantelimon” Brăila

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

2HZOT ARARE A »EEt. 320 din20.07.2020

Privind: Modificarea temporară a Organigramei și a Statului de Funcții ale Spitalului de Psihiatrie „Sfântul Pantelimon” Brăila.

CONrSIIL.IXJTL, LOCAL MUNICIPAL

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, rapoartele de specialitate ale Biroului Resurse Umane și Spitalului de Psihiatrie „Sfântul Pantelimon” Brăila, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 4 din cadrul C.L.M. Brăila;

Ținând cont de Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Brăila nr. 24/26.06.2020, precum și de avizul Direcției de Sănătate Publică a Județului Brăila transmis prin adresa nr. 6475/30.06.2020;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației J                                                                                                                               J                                                                      )

publice locale, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale O.U.G. nr. 48/2010, pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății în vederea descentralizării,;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a) și d), alin. (3) lit. c) și alin. (7) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.1 Se aprobă modificarea temporară, pentru perioada de evoluție a virusului SARS-CoV-2, a Organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului de Psihiatrie „Sfântul Pantelimon” Brăila, conform anexelor nr. 1 și 2, părți integrante din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Biroul Resurse Umane și de către Spitalul de Psihiatrie „Sfântul Pantelimon" Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,


ION DFJĂGANF-PO-09-02.01.03/rev.0

MexA- ue. z

ZA zrczx a// 32o/0ao/0off


SPITALUL DE PSIHIATRIE “SF. PANTELIMON”

Braila, Calea Calarasilor nr. 59

Telefon: 0239694200:692722:624365

Far:0239611012

e-i»i«/7:spbrl @ spitalpsihiatnebraila.ro

www.spitalpsihiatriebraila.ro

STAT DE FUNCȚII

APROBAT

VALABIL LA DATA DE 01.07.2020


HCLM____________/________________

FINANȚARE ASIGURĂRI SOCIALE

Nr crt

Numele, prenumele/vacant,temporar vacant, după caz

Structura

Funcția        contractuala

Treapta profesionala / grad

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

PERSONAL CONDUCERE

1

CRITA

BOGDAN MARIAN

Manaqer

I

S

2

GAVRILESCU ANDREIA MARIANA

Director medical

Medic primar epidemioloqie

5

s

3

DOBRESCU

CAMELIA BEATRICE THEODORA

Dir. financiar-contabil

I

s

4

PUIA

ANGELICA TINCUTA

Director îngrijiri

Asistent medical qeneralist principal

5

s

Secția Psihiatrie I -85

paturi,din care Compartiment

psihiatrie cronici 30 paturi

5

ARGHIR

LACRAMIOARA

DIANA

Medic set secție

Medic primar psihiatrie

5

s

6

MOROIANU

VERONICA

Medic primar psihiatrie

3

s

7

Medic primar psihiatrie-rez set secție psihiatriei

5

s

8

DOBRE

MIHAI

Medic primar psihiatrie

3

s

9

VACANT

Medic spec psihiatrie

3

s

Nr crt

Numele, prenumele/vacant, temporar vacant, după caz

Structura

Funcția de conducere

contractuala

de execuție

Treapta profesionala / grad —    ~ " I         ■ —

Nivelul studiilor

10

VACANT

Psiholog principal

4

S

11

MUTH

IONEL GABRIEL

Asistent medical generalist pr.sef sect.

5

S

12

STAMATIN

CAMELIA

Asistent medical generalist principal

5

PL

13

TATARU

AURELIA

Asistent medical generalist principal

5

PL

14

ERHAN

LAURENTIU

Asistent medical generalist principal

5

PL

15

TENCARU

CAMELIA

VIORICA

Asistent medical generalist principal

5

PL

16

SFETCU

VICTORITA

Asistent medical generalist principal

5

PL

17

PLANGEBAN

ANISOARA

Asistent medical generalist principal

5

PL

18

VACANT

Asistent medical generalist debutant

0

PL

22

DAVID

LUMINIȚA

Asistent medical generalist principal

5

PL

23

MICU

DANIELA

Asistent medical generalist principal

5

PL

24

PREDA

GEORGETA

GIANINA

Asistent medical generalist principal

5

PL

25

OLARU

DRAGUTA

Asistent medical generalist principal

5

PL

26

CAMER

GINA CRISTIANA

Asistent medical generalist principal

4

PL

27

NEGOITA

TANTA DANIELA

Asistent medical generalist principal

5

PL

28

PUIU

MIHAELA ALINA

Asistent medical generalist principal

3

PL

29

MUSAT

LENUTA

Asistent medical generalist principal

3

PL

30

GHEORGHE

ION ROMEO

Asistent medical generalist principal

5

S

31

NEDELCU

ANICUTA

Asistent medical generalist

5

PL

32

ȘTEFAN

DORIN SILVIAN

Asistent medical generalist

1

PL

33

RENGHEA

LUMINIȚA

Asistent medical generalist

5

PL

211

BALUTA

ADELICA

ADRIANA

Asistent medical oediatrie principal

5

PL

212

ROSIORU

ONUT DANIEL

Asistent medical

□ediatrie principal

5

PL

Nr crt

Numele, prenumele/vacant.temporar vacant, după caz

Structura

Funcția        contractuala

Treapta profesionala / grad 1   1I-■—

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

34

CRETU

IONELA

Infirmiera

5

M

35

FADEI

LENUTA

Infirmiera

5

G

36

PORUMB

ELENA

Infirmiera

4

M

37

COTET

FLORENTINA

Infirmiera

2

M

38

COCIANU

IONICA

Infirmiera

5

G

39

IOAN

ANETA

Infirmiera

5

G

40

VACANT

Infirmiera

5

G

41

PRUSAC

ZANFIRA

Infirmiera

5

G

42

ION

EUGENIA

NARCISA

Infirmiera

5

G

43

GHELASE

MIHAELA

Infirmiera

3

M

44

PLESA

GEORGIANA

Infirmiera

1

G

45

TUDOR

CORNELIA

Infirmiera

2

M

46

TURCU

MARILENA

Infirmiera

4

G

47

VACANT

Infirmiera

4

G

48

VACANT

Infirmiera

4

G

49

VACANT

Infirmiera

4

G

214

DIRNEA

GINA

nfirmiera

5

M

217

PERIANU

RODICA

nfirmiera

5

M

52

MUSAT

IOANA

ngrijitoare

5

G

53

COMAN

TUDORITA

ngrijitoare

5

G

54

GHEORGHE

ELENA

ngrijitoare

5

G

55

PUSCASU

ANGELICA

ngrijitoare

3

G

56

SANDU

TUDORITA

ngrijitoare

4

G

Nr crt

Numele, prenumele/vacant,temporar vacant, după caz

Structura

Funcția

contractuala

Treapta profesionala / grad "                     1 '

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

57

VACANT

îngrijitoare

2

M

58

CADIR

MARIA

îngrijitoare

5

G

59

CANIPEANU

VIOLETA

îngrijitoare

2

G

60

VACANT

îngrijitoare

4

G

61

VACANT

îngrijitoare

4

G

62

VACANT

îngrijitoare

4

G

63

VACANT

îngrijitoare

4

G

64

MATEI

RADU

Munc necalificat I

5

G

65

GIUVELIC

ȘTEFAN

Munc necalificat I

5

G

66

SISU

AUREL

Munc necalificat I

3

M

67

TUDOSA

ADRIAN

Munc necalificat I

5

M

68

DAN

CONSTANTIN

Munc necalificat I

2

G

69

BERCARU

VIOREL

Munc necalificat I

4

M

70

VAJU

MARIAN

Brancardier

5

M

Secția Psihiatrie II -85 paturi, din care compartiment psihiatrie cronici 37 paturi

71

CHIRULESCU

ALINA

Medic Sef secție

Medic primar psihiatrie

5

S

72

VADEANU -DUMITRII!

ADRIANA-VERONICA

Medic specialist psihiatrie

2

S

73

Medic primar psihiatrie-rez sef secție psihiatrielll

5

S

74

STAMATE

CONSTANTA

MONICA

Medic specialist psihiatrie

4

S

75

RADU

EUGENIA

Medic specialist psihiatrie

1

S

76

Medic primar psihiatrie-rez sef secție psihiatriell

5

S

77

VACANT

Psiholog principal

4

S

78

BAC IU

MARGARETA

Asistent medical generalist pr. sef secție

5

s

Nr crt

Numele, prenumele/vacant, temporar vacant, după caz

Structura

Funcția

contractuala

Treapta profesionala / grad

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

79

SERBAN

LAURA-

MIHAELA

Asistent medical qeneralist principal

5

PL

80

AGATINEI

VALI

Asistent medical qeneralist principal

5

S

81

DINU

MARIANA

Asistent medical qeneralist principal

5

PL

82

BACANU

NETUTA

Asistent medical qeneralist principal

5

PL

83

CRETU

COSTINELA

EMILIA

Asistent medical qeneralist principal

4

PL

84

NEACSU

STELUTA

Asistent medical qeneralist principal

5

PL

85

MOLDOVEANU

MIOARA

Asistent medical generalist principal

5

PL

86

VIZITIU

MIHAELA

Asistent medical qeneralist principal

5

PL

87

NITA

NICOLETA

Asistent medical qeneralist principal

5

S

89

Asistent medical generalist principal rez director îngrijiri

5

S

90

DUMITRACHE

VICTORIA

Asistent medical generalist principal

5

PL

91

RADULEA

RODICA

Asistent medical qeneralist principal

4

S

92

CIRIC

NEDELEA

NICOLETA

Asistent medical generalist principal

5

PL

93

BALASOIU

DANIELA

Asistent medical generalist principal

4

PL

94

DIMA

MIHAELA

Asistent medical qeneralist principal

4

PL

95

RADU

GINA DANIELA

Asistent medical generalist principal

4

PL

96

TINCA

LENUTA

Asistent medical generalist principal

4

PL

97

PITA

ANA MARIA

Asistent medical generalist principal

3

PL

98

MARIN

VICTOR

Asistent medical qeneralist

3

PL

99

CALISTRU

GHEORGHE

Asistent medical qeneralist

5

PL

100

ANCU

MARINELA

SIMONA

Asistent medical generalist

5

PL

207

ONESCU

LAURA

MARINELA

Asistent medical oediatrie principal

5

PL

210

MICLOS

ADELINA LILIANA

Asistent medical generalist principal |

5

PL

Nr crt

Numele, prenumele/vacant,temporar vacant, după caz

Structura

Funcția de conducere

contractuala

de execuție

Treapta profesionala / grad -----------------------------------------------------1 '                                                                   -----

Nivelul studiilor

101

BRATOSIN

ALINA

Infirmiera

1

G

102

TIPARU

EUGENIA

Infirmiera

5

M

103

TIHANOV

LILIANA

Infirmiera

5

G

104

TURIAC

IVANUTA

Infirmiera

4

G

105

OANCEA

VIORICA

Infirmiera

5

G

106

SIPICA

VASILICA

Infirmiera

5

G

107

IVANOV

MARIANA

Infirmiera

5

G

108

IOSIF

VIRGINIA

Infirmiera

5

M

109

GITA

DUMITRIA

Infirmiera

5

G

110

TUREA

CONSTANTA

Infirmiera

4

G

111

MANOLE

CONSTANTA

LUCICA

Infirmiera

5

M

112

PODARU

GEORGETA

Infirmiera

2

G

113

STANCIU

MIOARA

Infirmiera

5

G

114

TEODORESCU

RADITA

Infirmiera

5

G

115

CONSTANTIN

MIRELA-

MARIANA

Infirmiera

5

G

116

VACANT

Infirmiera

4

G

216

BALABAN

CRISTIANA

Infirmiera

5

M

119

VACANT

ngrijitoare

5

M

120

TARAU

NICOLETA SARA

ngrijitoare

3

G

121

GURGU

CRAITA

ngrijitoare

5

G

122

BOITASI

CRISTINA

NICOLETA

ngrijitoare

2

M

123

ERHAN

EVELINE

ngrijitoare

2

G

124

DULEA

CORNELIA

ngrijitoare

4

M

Nr crt

Numele, prenumele/vacant, temporar vacant, după caz

Structura

Funcția        contractuala

Treapta profesionala / grad

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

125

BUZOIANU

GEORGIANA LILI

îngrijitoare

1

G

126

PATAP

MARIANA

îngrijitoare

3

M

127

ROȘU

MONICA

îngrijitoare

1

G

128

VACANT

îngrijitoare

4

G

129

VACANT

îngrijitoare

4

G

131

CALUGARU

MARIUS

Munc necalificat I

4

M

132

ANTOHE

IULIAN

Munc necalificat I

5

M

133

ZAINEA

GEORGE

Munc necalificat I

5

G

134

TECARU

GHEORGHITA

Munc necalificat I

3

G

135

BUCUR

IONEL

Munc necalifical I

4

M

136

CURSARU

FANEL

Munc necalificat I

5

G

137

CATICA

MARIUS DANIEL

Brancardier

3

M

SECȚIA TRATARE PACIENTI SUSPECTI/CONFIRMATI COVID 19 CU FORME UȘOARE SAU MEDII - 75 paturi

138

SORESCU

IRINAVETURIA

Medic Set secție

Medic primar psihiatrie

5

S

139

VACANT

Medic primar psihiatrie

5

S

140

NIMERINCU

DANIELA MIRELA

Medic specialist psihiatrie

2

S

141

VACANT

Medic specialist psihiatrie

3

S

142

VACANT

Medic specialist psihiatrie

2

S

143

VACANT

Psiholog principal

4

S

144

MARIN

CORINA IULIANA

Asistent medical generalist pr. sef secție

5

PL

145

VLAICU

ANDREEA NICOLETA

Asistent medical generalist

1

PL

146

VEISEL

MIHAELA

Asistent medical generalist principal

5

PL

147

TAMBALIUC

LIGI A MARCELA

Asistent medical generalist principal

5

PL

Nr crt

Numele, prenumele/vacant,temporar vacant, după caz

Structura

Funcția        contractuala

Treapta profesionala / grad —       ■ 1

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

148

BIANU

LEONARD

VALERIU

Asistent medical generalist principal

5

PL

149

RADUCAN

LAURENTIU

Asistent medical

BFT.masaj principal

5

PL

150

COCOS

MARIOARA

Asistent medical generalist principal

5

S

151

NEGOITA

CRINA

Asistent medical generalist principal

5

PL

152

DIMOFTE

CLOTILDA

Asistent medical generalist principal

5

PL

153

BURLACII

MARIA

Asistent medical generalist

5

PL

154

FRATILA

LACRAMIOARA

Asistent medical generalist principal

5

S

155

VICOL

FLORICA

OLIVIANA

Asistent medical generalist principal

5

PL

156

CONSTANTIN

CRINUTA

VIOLETA

Asistent medical generalist principal

5

PL

157

baltatu

IORDANA

Asistent medical generalist principal

5

PL

158

ALIMANEANU

RODICA

Asistent medical generalist principal

4

PL

159

VICOL

IULIAN CĂTĂLIN

Asistent medical generalist principal

4

PL

160

TOADER

GABI MIRELA

Asistent medical generalist principal

4

S

161

ROMAN

CERASELA

ELISA

Asistent medical generalist principal

4

PL

162

CALU

IONELA TANTICA

Asistent medical generalist principal

4

S

163

TOMA

VASILICA

Asistent medical generalist principal

4

PL

164

LAZU

LENUTA

Asistent medical generalist principal

5

PL

165

MOCANU

ELENA

Asistent medical generalist principal

2

PL

208

CHIOVIANU

NORA VIOLETA

Asistent medical pediatrie principal

5

PL

167

RUSESCU

VIORICA

nfirmiera

5

G

168

LEITOIU

MARIANA

nfirmiera

5

M

169

MARIN

SABINA

nfirmiera

3

G

170

ENE

DANIELA

nfirmiera

5

M

Nr crt

Numele, prenumele/vacant, temporar vacant, după caz

Structura

Funcția

contractuala

Treapta profesionala / grad

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

171

PAUNEL

MARIANA

Infirmiera

5

G

172

CERNEA

OIȚA

Infirmiera

3

G

173

STAMA

LENUTA

Infirmiera

5

M

174

SIDEROF

VASILICA

Infirmiera

5

M

175

DIMA

IONEL IONUT

Infirmier

3

G

176

VACANT

Infirmiera

5

G

177

VAJU

SIMONA

RAMONA

Infirmiera

3

M

178

ISTRATE

GIANINA SIMONA

Infirmiera

3

M

179

VACANT

Infirmiera

4

G

180

VACANT

Infirmiera

4

G

181

VACANT

Infirmiera

4

G

182

VACANT

Infirmiera

4

G

215

TUDOR

□ LIANA

Infirmiera

5

G

185

LANTZ

□LIANA

îngrijitoare

4

G

186

ADAM

MIHAELA

CRISTINA

îngrijitoare

2

M

187

ION

PENA

îngrijitoare

5

G

188

SUBȚIRICA

NICOLETA

îngrijitoare

5

M

189

VACANT

ngrijitoare

3

G

190

CHIM

NICOLETA

ngrijitoare

5

M

191

TURCU

LENUTA

ngrijitoare

5

M

192

ALBU

SILVIA

GEORGETA

ngrijitoare

5

G

193

VACANT

ngrijitoare

4

G

194

VACANT

ngrijitoare

4

G

Nr crt

Numele, prenumele/vacant,temporar vacant, după caz

Structura

Funcția        contractuala

Treapta profesionala / grad

■■——— 1

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

195

VACANT

îngrijitoare

4

G

219

PASCU

VOICA

îngrijitoare

5

M

197

POIATA

GHEORGHE

Munc necalificat 1

5

G

198

LAZU

STELICA

Munc necalificat 1

5

G

199

GAFON

NICUSOR

Munc necalificat 1

2

M

200

VRINCEANU

ION EUGEN

Munc necalificat 1

3

M

201

VACANT

Munc necalificat 1

5

M

202

LAZAR

VICA

Munc necalificat 1

4

M

203

STOIAN

VALENTIN

Brancardier

1

M

UNITATE DE IZOLARE SI TRATAMENT DESTINATA PERSOANELOR CU INFECȚIE SARS-COV-2- 25 paturi

206

VACANT

Medic specialist

5

S

316

VACANT

Medic specialist epidemiologie

5

S

19

VACANT

Asistent medical generalist

5

PL

20

VACANT

Asistent medical generalist principal

5

PL

21

VACANT

Asistent medical generalist principal

5

S

88

VACANT

Asistent medical generalist principal

5

S

166

VACANT

Asistent medical generalist debutant

O

PL

209

VACANT

Asistent medical generalist principal

5

PL

229

VACANT

Asistent medical generalist

4

PL

235

VACANT

Asistent medical generalist principal

5

PL

236

VACANT

Asistent medical generalist deb.

5

PL

Nr crt

Numele, prenumele/vacant.temporar vacant, după caz

Structura

Funcția        contractuala

Treapta profesionala / grad ;    “““ । ■■™

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

248

VACANT

Asistent medical generalist

5

PL

50

VACANT

Infirmiera

4

G

51

VACANT

Infirmiera

4

G

117

VACANT

Infirmiera

4

G

118

VACANT

Infirmiera

4

G

183

VACANT

Infirmiera

4

G

184

VACANT

Infirmiera

4

G

218

VACANT

Infirmiera

5

G

63

VACANT

îngrijitoare

4

G

130

VACANT

îngrijitoare

4

G

196

VACANT

îngrijitoare

4

G

320

PICUS

GICU

Agent D.D.D

5

M

SECȚIA PSIHIATRIE CRONICI

ADULTI -140 paturi

220

VACANT

Medic sef secție

Medic primar psihiatrie

5

s

221

BUGARSCHI

IULIA FLORENTINA

Medic specialist psihiatrie

2

s

222

VACANT

Medic specialist psihiatrie

5

s

223

BADIC

MIHAI ALIN

Medic specialist psihiatrie

3

s

224

MARCULESCU

VILE

Asistent medical generalist princ. sef sect.

5

PL

225

STRECHE

GIGA

Asistent medical generalist principal

5

PL

226

CRĂCIUN

IONICA

Asistent medical generalist principal

5

S

227

MUNTEANU

VASILICA

Asistent medical generalist principal

5

PL

228

UNGUREANU

LUMINIȚA

Asistent medical generalist principal

5

PL

230

COZMAN

CRISTINA

NICOLETA

Asistent medical generalist principal

4

PL

Nr crt

Numele, prenumele/vacant,temporar vacant, după caz

Structura

Funcția        contractuala

Treapta profesionala / grad

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

231

MIHAI

ELENA

Asistent medical generalist principal

3

PL

232

PAMFIL

VALERICA TOTIENA

Asistent medical generalist principal

5

PL

233

NEACSU

VALENTINA

SORINA

Asistent medical generalist principal

5

PL

234

BATUTU

VIOLETA

Asistent medical generalist principal

5

PL

237

ROSIORU

CARMEN AURORA

Asistent medical generalist principal

5

PL

238

LEFTER

MARIANA

Asistent medical generalist principal

5

PL

239

NOVAC

ALEXANDRU

Asistent medical generalist principal

4

PL

240

PAPUC

DANIELA CAMELIA

Asistent medical generalist principal

5

PL

241

STANESCU

IRINA MIRELA

Asistent medical generalist principal

4

PL

242

BEILICIU

ADRIANA CAMELIA

Asistent medical generalist

5

PL

243

BURLACU

GABRIELA

Asistent medical generalist principal

5

PL

244

DAVID

MARIANA

Asistent medical generalist

5

PL

245

BERCEA

MARIANA MONICA

Asistent medical generalist

5

PL

246

BRAGUTA

VIORICA

Asistent medical generalist

4

PL

247

RADUCAN

ZOICA ALINA

Asistent medical generalist

3

PL

249

RIZEA

CORINA IRINA

Asistent medical generalist

2

PL

250

MOVILEANU

RAMONA

MIHAELA

Asistent medical generalist

1

PL

251

CONSTANTIN

ANISOARA

Asistent medical generalist

3

PL

252

VIJU

MARIUS

Asistent medical generalist

4

PL

253

VACANT

nstructor ergoterapie

5

M

254

DUMITRASCU

GABRIELA

nfirmiera

4

M

255

UNCROP

ELENA

nfirmiera

5

G

256

CANALA

ELENA

nfirmiera

5

M

Nr crt

Numele, prenumele/vacant, temporar vacant, după caz

Structura

Funcția de conducere

contractuala

de execuție

Treapta profesionala/grad ---

Nivelul studiilor

257

CIRNECIU

IONICA

Infirmiera

5

G

258

MATEI

STELUTA

Infirmiera

5

G

259

TRICHIANU

CONSTANTA

Infirmiera

5

G

260

PREDA

MARIANA

Infirmiera

2

G

261

MIRCEA

VICTORITA

Infirmiera

5

M

262

ZAHARIA

LUMINIȚA

Infirmiera

3

M

263

CARAGATA

CALINA

Infirmiera

5

M

264

VACANT

Infirmiera

5

G

265

TRIFAN

VERGINIA

Infirmiera

5

G

266

VACANT

Infirmiera

5

G

267

DURLEA

ANETA

Infirmiera

5

G

268

VACANT

Infirmiera

5

G

269

VACANT

Infirmiera

5

G

270

VACANT

Infirmiera

5

G

271

VACANT

Infirmiera

5

G

272

CONSTANTINESCU

NELUTA

îngrijitoare

5

G

273

DRAGOMIR

NELA

ngrijitoare

4

G

274

VLAD

MIOARA

ngrijitoare

4

M

275

VACANT

ngrijitoare

5

G

276

ROMAN

ANGELICA

ngrijitoare

4

G

277

TUREAC

IONEL

Muncitor necalificat I

5

G

278

TIHAN

BALUTA

Muncitor necalificat I

5

G

279

JICA

NICUSOR

Muncitor necalificat I

5

G

Nr crt

Numele, prenumele/vacant,temporar vacant, după caz

Structura

Funcția        contractuala

Treapta profesionala / grad 1  ----------—

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

280

DRAGOMIR

IONEL COSTEL

Muncitor necalificat I

4

G

281

ROSIORU

CLAUDIU

Muncitor necalificat 1

4

G

282

MEIROSU

GEORGEL

Muncitor necalificat 1

4

G

283

ZONTEA

GEORGE

Brancardier

5

M

LABORATOR ANALIZE MEDICALE

284

VACANT

Medic Sef laborator

Medic primar laborator

5

S

285

TOMA

IRINA MARILENA

Medic primar laborator

5

S

286

RUSEN

FELICIA

Biolog principal

5

S

287

STOINESCU

MANUEL FLORIN

Biolog principal

4

S

288

VACANT

Biochimist principal

5

S

289

IANCU

MĂRITĂ

Asistent medical laborator principal sef

5

PL

290

VACANT

Asistent medical laborator

5

PL

291

PETREANU

GERTUDA

Asistent medical laborator principal

5

PL

292

ANTOHE

ANETA

Asistent medical laborator principal

5

M

293

VIZIREANU

AURELIA

îngrijitoare

5

G

LABORATOR RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA

294

POPESCU

IONUT LUCIAN

Medic primar radiolog-mag med

5

S

295

DOBRE

MARIELA SANDA

Asistent medical radiologie principal

5

PL

CABINET ASISTENTA SOCIALA

296

ILIE

JANETA

Asistent social

4

S

297

DINU

ELENA IONELA

Asistent social principal

5

S

COMPARTIMENT INTERNĂRI

298

STOIAN

MIMI MIHAELA

Registrator medical

2

M

Funcția

contractuala

Nr crt

Numele, prenumele/vacant.temporar vacant, după caz

Structura

de conducere

de execuție

Treapta profesionala / grad

Nivelul studiilor

299

CONSTANTIN

MIHAELA

Registrator medlical

3

M

300

VACANT

Registrator medical debutant

O

M

301

PRUS

GINA

Registrator medical debutant

3

M

302

STANCIU

LUCRETIA

Registrator med princ

5

M

213

DUMITRU

MONICA ALINA

Educator puericultor principal

5

PL

CABINET PSIHIATRIE I

303

TECARU

PANFILICA

Asistent medical generalist principal

2

PL

304

CONSTANTINESCU

IONICA

Asistent medical generalist principal

5

PL

CABINET PSIHIATRIE II

305

VACANT

Asistent medical generalist

4

PL

306

PANTEA

CRISTINA

Asistent medical generalist principal

4

PL

CABINET PSIHOLOGIE ADULTI

307

MUTH

GINA IRINA

Psiholog specialist

5

S

CABINET PSIHIATRIE PEDIATRICA

204

BOBOCESCU

KESIKIS ȘTEFAN

Medic spec. neuropsihiatrie infantila

5

S

205

SCHULER

IULIAN

Medic spec. neuropsihiatrie infantila

5

s

308

POIENARU

MIRELA

Asistent medical generalist principal

5

PL

CABINET

PSIHOLOGIE/PSIHOTERAPIE -COPII

309

VACANT

Psiholog principal

5

S

FARMACIE SPITAL

310

RUSU

CORNELIA CRISTINA

Farmacist sef

Farmacist primar

5

S

311

CHIRILOV

ANAMARIA

-armacist

4

S

312

BOBI

FLORICA

Asistent farmacie arincipal

4

PL

Funcția

contractuala

Nr crt

Numele, prenumele/vacant,temporar vacant, după caz

Structura

de conducere

de execuție

Treapta profesionala / grad

Nivelul studiilor

313

VACANT

Asistent farmacie

5

PL

314

VACANT

Asistent farmacie principal

5

PL

C.P.I.A.A.M.

315

Medic primar epidemiologie rez. Director medical

5

S

317

VACANT

Medic specialist boli infectioase

5

S

318

VACANT

Asistent igiena principal

5

PL

319

GROSU

ELENA

Asistent igiena principal

5

PL

BIROUL APROVIZIONARE,TRANSPORT URI

321

BUTUC

MARIUS EMILIAN

SEF BIROU

II

S

322

VACANT

Referent de specialitate grad I

5

S

323

VACANT

Merceolog II

4

M

324

VACANT

Muncitor necalificat I

5

M

325

SERBAN

PETRONELA

OANA

Muncitor calificat I -lucr comerc

5

M

326

HARABAGIU

FLORENTIN

Muncitor calificat IV • lucr comerc

2

M

327

POPA

CRISTIAN MARIAN

Șofer II

2

G

328

NICOLESCU

ȘTEFAN LUCIAN

Șofer II

1

M

329

VACANT

Șofer autosanitara III

4

M

BIROU ACHIZIȚII PUBLICE

330

BUZEA

FLORENTINA

SEF BIROU

II

S

331

VAILCEA

ANA MARIA

Economist specialist IA

5

S

332

Economist specialist IA-rez.dir. fin-contabil

5

S

Nr crt

Numele, prenumele/vacant,temporar vacant, după caz

Structura

Funcția        contractuala

Treapta profesionala / grad 1         - ■ ■

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

333

NEAGU

NICOLETA

Economist specialist IA

4

S

BIROUL ADMINISTRATIV

334

CRĂCIUN

FLORENTIN

Sef birou

II

S

335

TURCU

ANGELINA

CAMELIA

Subinginer I

5

SSD

336

BALUTA

MARIA

Arhivar

5

M

337

MANEA

STEFANIA

Muncitor calificat III telefonista

5

M

338

VACANT

Muncitor calificat II lenjereasa

5

G

339

PANUTA

ALINA

Muncitor calif IV lenjereasa

2

M

340

PODARU

SERBAN

Muncitor necalificat I

5

G

SERVICIUL TEHNIC

341

DANUTA

SOFRONI

Sef Serviciu

II

S

342

RIMNICENU

VALERIU

Inginer specialist IA

5

s

343

URSE

LAURENTIU

MIHAIL

Sef form muncitori

II

M

344

SUBȚIRICA

DORU

Muncitor calificat I electrician

5

G

345

MOISE

NICOLAE

Muncitor calificat IV instalator sanitar

5

M

346

POPA

GHEORGHITA

Muncitor calificat I tamplar

5

G

347

VACANT

Muncitor calificat II sudor

5

G

348

VIERU

VALENTIN

Muncitor calif IV nstalator sanitar

5

G

349

VACANT

Muncitor calificat IV nstalator sanitar

5

G

350

BURGHELEA

NICU

Muncitor calificat IV zugrav vopsitor

5

M

351

VACANT

Muncitor calificat IV -zidar/zugrav

5

G

352

ARCA

STELIAN

Muncitor calificat I ochist

5

M

353

TOADER

PETRU

Muncitor calificat II ochist

5

G

Nr crt

Numele, prenumele/vacant, temporar vacant, după caz

Structura

Funcția

contractuala

Treapta profesionala / grad

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

354

APOSTOL

VOICU

Muncitor calificat II fochist

5

G

355

TOBA

MARCEL

Muncitor calificat IV fochist

5

M

356

BILITZ

SORIN

Muncitor calificat IV fochist

3

G

357

PANDREA

GIGEL

Muncitor calificat 1 fochist

5

M

358

IACOB

BOGDAN

Muncitor calificat II fochist

5

G

359

VACANT

Muncitor calificat II fochist

5

G

BLOC ALIMENTAR

360

VACANT

Asistent principal dietetica

5

S

361

MOHONEA

DOINITA

Asistent principal dietetica

5

PL

362

CAPITANEANU

STELUTA

Muncitor calificat II -bucatar

3

G

363

ILIE

GHEORGHE

Muncitor calificat 1 -bucatar

5

M

364

TOADER

ADELUTA

Muncitor calificat 1 -bucatar

5

M

365

DANILA

ANGELICA

VIORICA

Muncitor necalif 1 bucătărie

2

G

366

DULGHERI)

LILIANA

Muncitor calificat II-bucatar

5

M

367

SCUTARU

LENUTA

Muncitor calificat II bucatar

5

G

368

BALANICA

ELENA

Muncitor necalif 1 bucătărie

5

G

369

GUSATU

LILIANA

Muncitor necalif 1 bucătărie

5

G

370

APOSTOL

ANISOARA

Muncitor necalif 1 bucătărie

4

G

371

SAVA

MIMI

Muncitor necalif 1 bucătărie

5

G

372

POPA

TRANDAFIRA

Muncitor necalif 1 bucătărie

5

G

373

BUCUR

ROD1CA

Muncitor necalif 1 bucătărie

5

G

SERVICIUL FINANCIAR-CONTABILITATE

374

GINGARASU

MARIANA

Sef serviciu

II

S

Nr crt

Numele, prenumele/vacant, temporar vacant, după caz

Structura

Funcția        contractuala

Treapta profesionala/grad

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

375

PANAITESCU

ANISOARA

Economist specialist IA

5

S

376

STROE

GERMINA

Economist specialist IA

5

S

377

PUSCOI

IULIANA

Economist specialist IA

5

S

378

GHICA

STANA

Economist specialist IA

5

S

379

BASTIUREA

FANICA

Economist I

5

S

BIROUL R.U.N.O.S

380

ICHIM

MONICA ELENA

Sef birou

II

S

381

BURTEA

VIOLETA

CRINUTA

Economist specialist IA

5

S

382

DONTU

MIRCEA

Inginer specilist IA

5

S

383

VLAHOPOL

GICA LILIANA

Economist II

5

S

COMPARTIMENT

INFORMATICA

384

VLAD

OANA

Analist ( programator) ajutor IA

4

M

385

VACANT

Analist programator IA

5

i S

386

VACANT

Operator date II

2

M

BIROU DE EVALUARE SI STATISTICA MEDICALA

387

VACANT

Set birou

Medic

II

S

388

RASNOVEANU

MARIANA

MANUELA

Asistent medical generalist principal

5

PL

389

CALUGARU

DOINITA

Statistician med princ

5

M

390

BULIGA

CARMEN

Statistician medical principal

5

M

391

AMARIOAREI

CLAUDIA LIZICA

Asistent medical generalist principal statistica medicala

5

PL

COMPARTIMENT JURIDIC

392

STRATON

MARCELA

Consilier juridic IA

5

S

COMPARTIMENT AUDIT

PUBLIC INTERN

Nr crt

Numele, prenumele/vacant, temporar vacant, după caz

Structura

Funcția

contractuala

Treapta profesionala / grad

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

393

IBANESCU

LENUTA

Auditor I

5

S

SERVICIUL MANAGEMENTUL

CALITATII SANITARE

394

VACANT

Sef serviciu

II

S

395

VACANT

Inginer specialist IA

5

s

396

DECA

OANA RALUCA

Economist specialist IA

4

s

397

VACANT

Heterent de specialitate grad I- asist medic generalist

5

PL

398

VACANT

Referent de specialitate grad I- medic specialist

5

S

399

VACANT

Referent de specialitate grad I

5

S

COMPARTIMENT S.S.M. SI situatii DE URGENTA

400

IACOB

CLAUDIA GILDA

Inginer specialist IA

5

S

COMPARTIMENT DUHOVNICESC

401

VACANT

PREOT I

5

S

j                                                                                      î

CAMERA DE GARDA*

i

ț

CAMERA DE GARDA ESTE DESERVITA DE PERSONALUL DIN SECȚIILE CU PATURI

PENTRU ASIGURĂRI

Ocupate

Vacante

TOTAL

Nr. total de funcții contractuale de conducere

14

5

19

Nr. total de funcții contractuale de execuție

300

82

382

Nr. total de funcții din instituție

314

87

401

Nr crt

Numele, prenumele/vacant,temporar vacant, după caz

Structura

Funcția        contractuala

Treapta profesionala / grad

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

FINANȚARE BUGET DE STAT

CENTRUL DE SANATATE MINTALA ADULTI

1

SPATARU

COSTEL CĂTĂLIN

Medic specialist psihiatrie

3

s

2

MARIN

ANGELICA

DANIELA

Psiholog principal

5

s

3

PREDA

MIOARA

Psiholog principal

5

s

4

BUCURESTEANU

EDUARD

Psiholog principal

4

s

5

VACANT

Asistent medical generalist principal

5

PL

6

CRISTEA

OANA

Asistent medical generalist principal

2

PL

7

STOIENESCU

NARCISA

Asistent medical generalist

4

PL

8

VACANT

Asistent social

5

S

9

VACANT

Instructor ergoterapie

5

M

10

VAJU

EMILIA

îngrijitoare

5

G

CENTRU DE SANATATE MINTALA COPII *

11

VACANT

Medic spec psihiatrie pediatrica

5

S

12

VACANT

Asistent social

5

S

13

VACANT

Asistent medical pediatrie

5

PL

14

VACANT

Asistent medical pediatrie

5

PL

15

VACANT

Asistent medical pediatrie

5

PL

16

VACANT

Instructor ergoterapie

5

M

17

VACANT

îngrijitoare

5

G

MEDICI REZIDENTI

18

PLESA

DOINA

Medic rezident anul II psihiatrie

5

S

19

VACANT

Medic rezident anul III psihiatrie

O

s

20

BELIGAN

CLAUDIU

ALEXANDRU

Medic rezident anul IV psihiatrie

0

s

Nr crt

Numele, prenumele/vacant,temporar vacant, după caz

Structura

Funcția        contractuala

Treapta profesionala / grad

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

21

VACANT

Medic rezident anul IV psihiatrie

1

S

22

VACANT

Medic rezident anul IV psihiatrie

2

S

23

TOPA

DIANA MIHAELA

Medic rezident anul I boli infectioase

S

24

SARBU

FABIOLA

Medic rezident anul III psihiatrie

5

S

25

GRIGORAS

TEODOR

Medic rezident anul III psihiatrie

O

s

26

DIONISIE

VLAD

Medic rezident anul III psihiatrie

0

s

27

CAZACIOC

ANGELA

Medic rezident anul I-psihiatrie pediatrica

O

s

PENTRU BUGET

Ocupate

Vacante

TOTAL

Nr. total de funcții contractuale de conducere

*

Nr. total de funcții contractuale de execuție

14

13

27

Nr. total de funcții din instituție

15

12

27

TOTAL INSTITUȚIE

Ocupate

Vacante

TOTAL

Nr. total de funcții contractuale de conducere

14

5

19

Nr. total de funcții contractuale de execuție

314.0

95

409

Nr. total de funcții din inslitutie

328

100

428