Hotărârea nr. 265/2020

Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iunie 2020

ROMÂNIA JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

MOTAK AKEA NR. 265 din29.05.2020

Privind: Alegerea președintelui de ședință pentru luna iunie 2020.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 123 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.1 Alegerea domnului SÎRBU CONSTANTIN, consilier local municipal, ca Președinte de Ședință al Consiliului Local Municipal Brăila pentru luna iunie 2020.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Secretarul General al Municipiului Brăila.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

DANIELA - ELENA RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARGENERAL, ION DRÂGAN