Hotărârea nr. 233/2020

Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna mai 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOT AR ARE A. NR. 233 din29.04.2020

Privind: Alegerea președintelui de ședință pentru luna mai 2020.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 123 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

ROTARASTE :

Art.1 Alegerea doamnei RĂDULESCU DANIELA - ELENA, consilier local municipal, ca Președinte de Ședință al Consiliului Local Municipal Brăila pentru luna mai 2020.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Secretarul General al Municipiului Brăila.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CRISTIAN - FLORINEL PRICOP


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAȚGENERAL, IONDRĂGAN