Hotărârea nr. 230/2020

Rectificarea bugetului general centralizat al municipiului Brăila pe anul 2020

ROMÂNIA JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTARAREA NR. 230 dlxx29.04.2020

Privind: Rectificarea bugetului general centralizat al municipiului Brăila pe anul 2020.

CONSILIUL LOCAL MLTXICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, înregistrat sub nr. 10224/24.04.2020, raportul de specialitate al Direcției Finanțelor Publice Locale, înregistrat sub nr. 10218/24.04.2020, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de Urgență nr. 50 din 15 aprilie 2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 și Decretului nr. 240 din 14 aprilie 2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României;

Ținând seama de adresa nr. 27728/ 22.04.2020 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Brăila, înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 10157/23.04.2020;

în baza art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) și art. 155 alin. (1) lit.

alin. (4) lit. b) din O.U.G. nr.  57/2019, privind Codul administrativ,

modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. a) coroborat cu prevederile

art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ,

modificările și completările ulterioare;

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului general centralizat al municipiului Brăila pe anul 2020, conform anexelor, părți integrante din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin serviciile de specialitate, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CRISTIAN - FLORINEL PRICOP

. CONTRASEMNEAZĂ SECRETA# GENERAL,

ION bfcĂGAN

Anexa nr. _L.

La HCLM nr. ^3o/^9.

Județul: Braila

Unitatea administrativ-teritoriala: Municipiul Braila

BUGETUL GENERAL AL UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIALE PE ANUL 2020 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021-2023

-mii lei-

I Buget 2020

II Estimări 2021

III Estimări 2022

IV Estimări 2023

Cod rând

Bugetul local

Bugetul instituțiilor

publice finanțate din venituri proprii si subvenții din bugetul local

Bugetul instituțiilor

publice finanțate integral din venituri proprii

Bugetul împrumuturilor interne si externe

Bugetul fondurilor externe nerambursabile

Total

Transferuri intre bugete**) (se scad)

Total buget general

A

0

1

2

3

4

5

6=1+2+3+4+5

7

8=6-7

VENITURI TOTAL (rd.02+18+19+20+23)

01 I

576.569,73

122.663,40

48.774,80

0,00

0,00

748.007,93

92.902,40

655.105,53

II

496.484,61

116.954,00

65.734,29

0,00

0,00

679.172,90

85.385,00

593.787,90

III

413.261,81

122.770,00

69.420,55

0,00

0,00

605.452,36

88.873,00

516.579,36

IV

374.603,68

128.635,00

68.791,25

0,00

0,00

572.029,93

87.964,00

484.065,93

Venituri curente (rd.03+17)

02

I

344.856,25

30.561,00

27.262,80

0,00

0,00

402.680,05

0,00

402.680,05

II

351.955,54

36.309,00

39.553,29

0,00

0,00

427.817,83

0,00

427.817,83

III

361.905,65

38.497,00

42.739,55

0,00

0,00

443.142,20

0,00

443.142,20

IV

373.011,07

40.671,00

46.050,25

0,00

0,00

459.732,32

0,00

459.732,32

Venituri fiscale (rd.04+06+09+10+11+16)

03

I

291.016,25

0,00

0,00

0,00

0,00

291.016,25

0,00

291.016,25

II

295.423,54

0,00

0,00

0,00

0,00

295.423,54

0,00

295.423,54

III

302.520,11

0,00

0,00

0,00

0,00

302.520,11

0,00

302.520,11

IV

310.825,84

0,00

0,00

0,00

0,00

310.825,84

0,00

310.825,84

Impozit pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane juridice, din care:

04

I

312,00

0,00

0,00

0,00

0,00

312,00

0,00

312,00

II

327,60

0,00

0,00

0,00

0,00

327,60

0,00

327,60

III

344,14

0,00

0,00

0,00

0,00

344,14

0,00

344,14

IV

360,36

0,00

0,00

0,00

0,00

360,36

0,00

360,36

Impozit pe profit

05

I

312,00

0,00

0,00

0,00

0,00

312,00

0,00

312,00

II

327,60

0,00

0,00

0,00

0,00

327,60

0,00

327,60

III

344,14

0,00

0,00

0,00

0,00

344,14

0,00

344,14

IV

360,36

0,00

0,00

0,00

0,00

360,36

0,00

360,36

Impozit pe venit, profit, si câștiguri din capital de la persoane fizice, din care:

06

I

167.193,25

0,00

0,00

0,00

0,00

167.193,25

0,00

167.193,25

II

170.868,54

0,00

0,00

0,00

0,00

170.868,54

0,00

170.868,54

III

181.906,03

0,00

0,00

0,00

0,00

181.906,03

0,00

181.906,03

IV

187.124,03

0,00

0,00

0,00

0,00

187.124,03

0,00

187.124,03

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

07

I

309,00

0,00

0,00

0,00

0,00

309,00

0,00

309,00

II

324,44

0,00

0,00

0,00

0,00

324,44

0,00

324,44

III

340,83

0,00

0,00

0,00

0,00

340,83

0,00

340,83

IV

356,90

0,00

0,00

0,00

0,00

356,90

0,00

356,90

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

08

I

166.884,25

0,00

0,00

0,00

0,00

166.884,25

0,00

166.884,25

II

170.544,10

0,00

0,00

0,00

0,00

170.544,10

0,00

170.544,10

III

181.565,20

0,00

0,00

0,00

0,00

181.565,20

0,00

181.565,20

IV

186.767,13

0,00

0,00

0,00

0,00

186.767,13

0,00

186.767,13

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

09

I

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Impozite si taxe pe proprietate

10

I

40.016,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.016,00

0,00

40.016,00

II

42.016,80

0,00

0,00

0,00

0,00

42.016,80

0,00

42.016,80

III

44.137,65

0,00

0,00

0,00

0,00

44.137,65

0,00

44.137,65

IV

46.218,48

0,00

0,00

0,00

0,00

46.218,48

0,00

46.218,48

Impozite si taxe pe bunuri si servicii (rd.12 la rd.15)

11 I

83.065,00

0,00

0,00

0,00

0,00

83.065,00

0,00

83.065,00

II

81.759,10

0,00

0,00

0,00

0,00

81.759,10

0,00

81.759,10

III

75.658,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75.658,00

0,00

75.658,00

IV

76.626,32

0,00

0,00

0,00

0,00

76.626,32

0,00

76.626,32

Sume defalcate din TVA

12

I

65.463,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65.463,00

0,00

65.463,00

II

63.277,00

0,00

0,00

0,00

0,00

63.277,00

0,00

63.277,00

III

56.243,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56.243,00

0,00

56.243,00

IV

56.296,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56.296,00

0,00

56.296,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

13

I

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

II

1,05

0,00

0,00

0,00

0,00

1,05

0,00

1,05

III

1,10

0,00

0,00

0,00

0,00

1,10

0,00

1,10

IV

1,16

0,00

0,00

0,00

0,00

1.16

0,00

1,16

Taxe pe servicii specifice

14

I

201,00

0,00

0,00

0,00

0,00

201,00

0,00

201,00

II III IV

211,05

221,70

232,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

211,05

221,70

232,16

0,00

0,00

0,00

211,05

221,70

232,16

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

15

I

17.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.400,00

0,00

17.400,00

II

18.270,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.270,00

0,00

18.270,00

III

19.192,20

0,00

0,00

0,00

0,00

19.192,20

0,00

19.192,20

IV

20.097,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.097,00

0,00

20.097,00

Alte impozite si taxe fiscale

16

I

430,00

0,00

0,00

0,00

0,00

430,00

0,00

430,00

II

451,50

0,00

0,00

0,00

0,00

451,50

0,00

451,50

III

474,29

0,00

0,00

0,00

0,00

474,29

0,00

474,29

IV

496,65

0,00

0,00

0,00

0,00

496,65

0,00

496,65

Venituri nefiscale

17 I

53.840,00

30.561,00

27.262,80

0,00

0,00

111.663,80

0,00

111.663,80

II

56.532,00

36.309,00

39.553,29

0,00

0,00

132.394,29

0,00

132.394,29

III

59.385,54

38.497,00

42.739,55

0,00

0,00

140.622,09

0,00

140.622,09

IV

62.185,23

40.671,00

46.050,25

0,00

0,00

148.906,48

0,00

148.906,48

Venituri din capital

18

I

720,77

0,00

0,00

0,00

0,00

720,77

0,00

720,77

II

916,81

0,00

0,00

0,00

0,00

916,81

0,00

916,81

III

1.005,01

0,00

0,00

0,00

0,00

1.005,01

0,00

1.005,01

IV

1.092,49

0,00

0,00

0,00

0,00

1.092,49

0,00

1.092,49

Operațiuni financiare

19 I

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții (rd.21+22)

20

I

99.876,19

92.102,40

21.512,00

0,00

0,00

213.490,59

92.902,40

120.588,19

II

35.900,61

80.645,00

26.181,00

0,00

0,00

142.726,61

85.385,00

57.341,61

III

13.443,98

84.273,00

26.681,00

0,00

0,00

124.397,98

88.873,00

35.524,98

IV

500,12

87.964,00

22.741,00

0,00

0,00

111.205,12

87.964,00

23.241,12

Subvenții de la bugetul de stat

21

I

99.576,19

0,00

70,00

0,00

0,00

99.646,19

0,00

99.646,19

II

35.585,61

0,00

83,00

0,00

0,00

35.668,61

0,00

35.668,61

III

13.113,08

0,00

82,00

0,00

0,00

13.195,08

0,00

13.195,08

IV

153,62

0,00

82,00

0,00

0,00

235,62

0,00

235,62

Subvenții de la alte administratii

22

I

300,00

92.102,40

21.442,00

0,00

0,00

113.844,40

92.902,40

20.942,00

II

315,00

80.645,00

26.098,00

0,00

0,00

107.058,00

85.385,00

21.673,00

III

330,90

84.273,00

26.599,00

0,00

0,00

111.202,90

88.873,00

22.329,90

IV

346,50

87.964,00

22.659,00

0,00

0,00

110.969,50

87.964,00

23.005,50

Sume primite de la UE in contul platilor efectuate

23

I

131.116,52

0,00

0,00

0,00

0,00

131.116,52

0,00

131.116,52

II

107.711,65

0,00

0,00

0,00

0,00

107.711,65

0,00

107.711,65

III

36.907,17

0,00

0,00

0,00

0,00

36.907,17

0,00

36.907,17

IV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI - TOTAL (rd.25+36+37+40+41)

24

I

591.569,73

123.553,40

58.870,67

0,00

0,00

773.993,80

92.902,40

681.091,40

II

496.484,61

116.954,00

65.734,29

0,00

0,00

679.172,90

85.385,00

593.787,90

III

413.261,81

122.770,00

69.420,55

0,00

0,00

605.452.36

88.873,00

516.579,36

IV

374.603,68

128.635,00

68.791,25

0,00

0,00

572.029,93

87.964,00

484.065,93

Cheltuieli curente (rd.26 la rd.35)

25

I

519.233,66

114.680,15

57.154,93

0,00

0,00

691.068,74

92.902,40

598.166,34

II

468.240,13

105.873,00

60.964,29

0,00

0,00

635.077,42

85.385,00

549.692,42

III

380.411,95

111.429,00

64.790,55

0,00

0,00

556.631,50

88.873,00

467.758,50

IV

330.254,58

117.083,00

68.761,25

0,00

0,00

516.098,83

87.964,00

428.134,83

Cheltuieli de personal

26

I

80.093,72

47.161,65

37.789,10

0,00

0,00

165.044,47

0,00

165.044,47

II

83.540,52

50.572,00

41.214,00

0,00

0,00

175.326,52

0,00

175.326,52

III

86.347,68

53.296,00

44.194,00

0,00

0,00

183.837,68

0,00

183.837,68

IV

89.164,72

55.745,00

47.416,00

0,00

0,00

192.325,72

0,00

192.325,72

Bunuri si servicii

27

I

72.522,88

67.193,50

19.033,83

0,00

0,00

158.750,21

0,00

158.750,21

II

67.795,61

54.997,00

19.473,29

0,00

0,00

142.265,90

0,00

142.265,90

III

71.068,90

57.808,00

20.306,55

0,00

0,00

149.183,45

0,00

149.183,45

IV

74.336,18

60.994,00

21.042,25

0,00

0,00

156.372,43

0,00

156.372,43

Dobânzi

28

I

1.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.800,00

0,00

1.800,00

II

1.890,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.890,00

0,00

1.890,00

III

1.985,40

0,00

0,00

0,00

0,00

1.985,40

0,00

1.985,40

IV

2.079,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.079,00

0,00

2.079,00

Subvenții

29

I

20.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.200,00

0,00

20.200,00

II

21.210,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.210,00

0,00

21.2-10,00

III

22.280,60

0,00

0,00

0,00

0,00

22.280,60

0,00

22.280,60

IV

23.331,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23.331,00

0,00

23.331,00

Fonduri de rezerva

30

I

250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250,00

0,00

250,00

II

1.050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.050,00

0,00

1.050,00

III

1.103,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.103,00

0,00

1.103,00

IV

1.155,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.155,00

0,00

1.155,00

Transferuri intre unitati ale administrației publice

31

I

92.902,40

0,00

0,00

0,00

0,00

92.902,40

92.902,40

0,00

II

85.385,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85.385,00

85.385,00

0,00

Alte transferuri


Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile postaderare


Asistenta sociala


Alte cheltuieli


Cheltuieli de capital


Operațiuni financiare (rd.38+39)


împrumuturi acordate


Rambursări de credite externe si interne


III

88.873,00

0,00

0,00

0,00

0,00

88.873,00

88.873,00

0,00

IV

87.964,00

0,00

0,00

0,00

0,00

87.964,00

87.964,00

0,00

32

1

2.291,53

0,00

0,00

0,00

0,00

2.291,53

0,00

2.291,53

II

2.321,53

0,00

0,00

0,00

0,00

2.321,53

0,00

2.321,53

III

2.353,33

0,00

0,00

0,00

0,00

2.353,33

0,00

2.353,33

IV

2.384,53

0,00

0,00

0,00

0,00

2.384,53

0,00

2.384,53

33

1

205.145,14

0,00

0,00

0,00

0,00

205.145,14

0,00

205.145,14

II

159.090,07

0,00

0,00

0,00

0,00

159.090,07

0,00

159.090,07

III

58.507,17

0,00

0,00

0,00

0,00

58.507,17

0,00

58.507,17

IV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34

1

39.953,69

0,00

12,00

0,00

0,00

39.965,69

0,00

39.965,69

II

41.411,39

0,00

12,00

0,00

0,00

41.423,39

0,00

41.423,39

III

43.173,50

0,00

12,00

0,00

0,00

43.185,50

0,00

43.185,50

IV

44.949,72

0,00

12,00

0,00

0,00

44.961,72

0,00

44.961,72

35

1

4.074,30

325,00

320,00

0,00

0,00

4.719,30

0,00

4.719,30

II

4.546,01

304,00

265,00

0,00

0,00

5.115,01

0,00

5.115,01

III

4.719,37

325,00

278,00

0,00

0,00

5.322,37

0,00

5.322,37

IV

4.890,43

344,00

291,00

0,00

0,00

5.525,43

0,00

5.525,43

36

1

67.336,07

8.873,25

1.715,74

0,00

0,00

77.925,06

0,00

77.925,06

II

22.994,48

11.081,00

4.770,00

0,00

0,00

38.845,48

0,00

38.845,48

III

27.334,86

11.341,00

4.630,00

0,00

0,00

43.305,86

0,00

43.305,86

IV

38.574,10

11.552,00

30,00

0,00

0,00

50.156,10

0,00

50.156,10

37

1

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

II

5.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.250,00

0,00

5.250,00

III

5.515,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.515,00

0,00

5.515,00

IV

5.775,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.775,00

0,00

5.775,00

38

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39

1

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

II

5.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.250,00

0,00

5.250,00

III

5.515,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.515,00

0,00

5.515,00

IV

5.775,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.775,00

0,00

5.775,00

6


Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in

40

anul curent

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I

ll

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rezerve

41

I

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT(+)/DEFICIT(-)1) (rd.01-rd.24)

42

I

-15.000,00

-890,00

-10.095,87

0,00

0,00

-25.985,87

0,00

-25.985,87

II

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1) finanțat din excedentul anilor precedenti

NOTA:

**) Se înscriu transferurile de sume dintre bugetele care compun bugetul general centralizat

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

Anexa nr.

La HCLM nr.                  .

Județul: Braila

Unitatea administrativ-teritoriala: Municipiul Braila

Instituția publica: MUNICIPIUL BRAILA

Bugetul local centralizat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe, pe titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anul 2020

mii lei

Cod Indicator

Denumire indicatori

Prevederi anuale

Buget inițial

Influenta + / -

Buget rectificat

B

A

1

2

3

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNE DE DEZVOLTARE

000102

TOTAL VENITURI

575.713,23

856,50

576.569,73

499002

VENITURI PROPRII

280.613,02

-499,00

280.114,02

000202

I. VENITURI CURENTE

344.070,25

786,00

344.856,25

000302

A. VENITURI FISCALE

290.230,25

786,00

291.016,25

000402

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

168.004,25

-499,00

167.505,25

000502

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE

312,00

0,00

312,00

0102

Impozit pe profit

312,00

0,00

312,00

010201

Impozit pe profit de la agenti economici

312,00

0,00

312,00

000602

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

167.692,25

-499,00

167.193,25

0302

Impozit pe venit

309,00

0,00

309,00

030218

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

309,00

0,00

309,00

0402

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

167.383,25

-499,00

166.884,25

040201

Cote defalcate din impozitul pe venit

154.033,25

-291,00

153.742,25

040204

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

10.436,00

-208,00

10.228,00

040205

Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean

2.914,00

0,00

2.914,00

000902

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

40.016,00

0,00

40.016,00

0702

Impozite si taxe pe proprietate

40.016,00

0,00

40.016,00

070201

Impozit si taxa pe clădiri

29.800,00

0,00

29.800,00

07020101

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

13.000,00

0,00

13.000,00

07020102

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice

16.800,00

0,00

16.800,00

070202

Impozit si taxa pe teren

7.416,00

0,00

7.416,00

07020201

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

4.500,00

0,00

4.500,00

07020202

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice

2.900,00

0,00

2.900,00

07020203

Impozitul pe terenul din extravilan

16,00

0,00

16,00

070203

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

2.800,00

0,00

2.800,00

001002

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

81.780,00

1.285,00

83.065,00

1102

Sume defalcate din TVA

64.178,00

1.285,00

65.463,00

110202

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

34.227,00

0,00

34.227,00

110206

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

28.291,00

1.285,00

29.576,00

110209

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

1.660,00

0,00

1.660,00

1202

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

1,00

0,00

1,00

120207

Taxe hoteliere

1,00

0,00

1,00

1502

Taxe pe servicii specifice

201,00

0,00

201,00

150201

Impozit pe spectacole

27,00

0,00

27,00

150250

Alte taxe pe servicii specifice

174,00

0,00

174,00

1602

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

17.400,00

0,00

17.400,00

160202

Impozit pe mijloacele de transport

13.800,00

0,00

13.800,00

16020201

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

10.000,00

0,00

10.000,00

16020202

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

3.800,00

0,00

3.800,00

160203

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizatii de funcționare

3.400,00

0,00

3.400,00

160250

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

200,00

0,00

200,00

001102

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

430,00

0,00

430,00

1802

Alte impozite si taxe fiscale

430,00

0,00

430,00

180250

Alte impozite si taxe

430,00

0,00

430,00

001202

C. VENITURI NEFISCALE

53.840,00

0,00

53.840,00

001302

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

12.195,00

0,00

12.195,00

3002

Venituri din proprietate

12.195,00

0,00

12.195,00

300201

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

245,00

0,00

245,00

300205

Venituri din concesiuni si închirieri

7.650,00

0,00

7.650,00

30020530

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

7.650,00

0,00

7.650,00

300208

Venituri din dividende

4.300,00

0,00

4.300,00

30020803

Dividende de la societățile si companiile naționale si societățile cu capital majoritar de stat

4.300,00

0,00

4.300,00

001402

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

41.645,00

0,00

41.645,00

3302

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

12.229,00

0,00

12.229,00

330208

Venituri din prestări de servicii

7.340,00

0,00

7.340,00

330210

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in crese

165,00

0,00

165,00

330212

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

5,00

0,00

5,00

330213

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

4.700,00

0,00

4.700,00

330228

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

19,00

0,00

19,00

3402

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

217,00

0,00

217,00

340202

Taxe extrajudiciare de timbru

217,00

0,00

217,00

3502

Amenzi, penalitati si confiscări

9.984,00

0,00

9.984,00

350201

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

9.500,00

0,00

9.500,00

35020102

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

9.500,00

0,00

9.500,00

350202

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declarației de impozite si taxe

4,00

0,00

4,00

350250

Alte amenzi, penalitati si confiscări

480,00

0,00

480,00

3602

Diverse venituri

19.215,00

0,00

19.215,00

360205

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

350,00

0,00

350,00

360206

Taxe speciale

18.000,00

0,00

18.000,00

360250

Alte venituri

865,00

0,00

865,00

370203

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

-34.932,48

0,00

-34.932,48

370204

Varsaminte din secțiunea de funcționare

34.932,48

0,00

34.932,48

001502

II. VENITURI DIN CAPITAL

720,77

0,00

720,77

3902

Venituri din valorificarea unor bunuri

720,77

0,00

720,77

390201

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

200,00

0,00

200,00

390203

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

500,00

0,00

500,00

390207

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

20,77

0,00

20,77

001702

IV. SUBVENȚII

99.805,69

70,50

99.876,19

001802

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

99.805,69

70,50

99.876,19

4202

Subvenții de la bugetul de stat

99.505,69

70,50

99.576,19

002002

B. Curente

99.505,69

70,50

99.576,19

420234

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

18,00

0,00

18,00

420241

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

115,00

0,00

115,00

420251

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru pentru finanțarea unor programe de interes național

380,00

0,00

380,00

42025102

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local

380,00

0,00

380,00

420265

Finanțarea Programului National de Dezvoltare Locala

27.932,83

0,00

27.932,83

420269

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020

71.059,86

0,00

71.059,86

420280

Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina.

0,00

70,50

70,50

4302

Subvenții de la alte administratii

300,00

0,00

300,00

430239

Subvenții acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere

300,00

0,00

300,00

43023901

Subvenții acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru secțiunea de funcționare

200,00

0,00

200,00

43023902

Subvenții acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru secțiunea de dezvoltare

100,00

0,00

100,00

4802

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

131.116,52

0,00

131.116,52

480201

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

125.308,04

0,00

125.308,04

48020101

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

125.308,04

0,00

125.308,04

480202

Fondul Social European (FSE)

433,50

0,00

433,50

48020201

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

433,50

0,00

433,50

480205

Programe din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri maritime (FEPAM)

5.374,98

0,00

5.374,98

48020501

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

5.374,98

0,00

5.374,98

4902

TOTAL CHELTUIELI

590.713,23

856,50

591.569,73

01

CHELTUIELI CURENTE

518.377,16

856,50

519.233,66

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

80.093,72

0,00

80.093,72

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

72.186,88

336,00

72.522,88

30

TITLUL III DOBÂNZI

1.800,00

0,00

1.800,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

20.200,00

0,00

20.200,00

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

250,00

0,00

250,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

92.602,40

300,00

92.902,40

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

2.291,53

0,00

2.291,53

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

39.733,19

220,50

39.953,69

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020

205.145,14

0,00

205.145,14

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

4.074,30

0,00

4.074,30

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

67.336,07

0,00

67.336,07

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

64.214,07

0,00

64.214,07

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

3.122,00

0,00

3.122,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

5.000,00

0,00

5.000,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

5.000,00

0,00

5.000,00

5002

Partea l-a Servicii publice generale

55.130,52

336,00

55.466,52

5102

Autoritati publice si acțiuni externe

43.722,03

336,00

44.058,03

01

CHELTUIELI CURENTE

39.397,00

336,00

39.733,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

28.887,00

0,00

28.887,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

9.800,00

336,00

10.136,00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020

510,00

0,00

510,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

200,00

0,00

200,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

4.325,03

0,00

4.325,03

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

1.203,03

0,00

1.203,03

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

3.122,00

0,00

3.122,00

510201

Autoritati executive si legislative

43.722,03

336,00

44.058,03

51020103

Autoritati executive

43.722,03

336,00

44.058,03

5402

Alte servicii publice generale

9.608,49

0,00

9.608,49

01

CHELTUIELI CURENTE

4.566,00

0,00

4.566,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

3.176,00

0,00

3.176,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.100,00

0,00

1.100,00

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

250,00

0,00

250,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

40,00

0,00

40,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

42,49

0,00

42,49

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

42,49

0,00

42,49

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

5.000,00

0,00

5.000,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

5.000,00

0,00

5.000,00

540205

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

250,00

0,00

250,00

540207

Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administrațiile publice locale

5.000,00

0,00

5.000,00

540210

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

3.408,49

0,00

3.408,49

540250

Alte servicii publice generale

950,00

0,00

950,00

5502

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

1.800,00

0,00

1.800,00

01

CHELTUIELI CURENTE

1.800,00

0,00

1.800,00

30

TITLUL III DOBÂNZI

1.800,00

0,00

1.800,00

5902

Partea a ll-a Aparare, Ordine Publica si Siguranța Naționala

17.755,50

0,00

17.755,50

6102

Ordine publica si siguranța naționala

17.755,50

0,00

17.755,50

01

CHELTUIELI CURENTE

17.516,00

0,00

17.516,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

116,00

0,00

116,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATEI PUBLICE

17.400,00

0,00

17.400,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

239,50

0,00

239,50

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

239,50

0,00

239,50

610203

Ordine publica

17.400,00

0,00

17.400,00

61020304

Politie locala

17.400,00

0,00

17.400,00

610205

Protecție civila si protecția contra incendiilor

355,50

0,00

355,50

6302

Partea a IIl-a Cheltuieli Social - Culturale

179.409,32

520,50

179.929,82

6502

Invatamant

52.800,48

0,00

52.800,48

01

CHELTUIELI CURENTE

42.597,43

0,00

42.597,43

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

72,44

0,00

72,44

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

11.352,00

0,00

11.352,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1.691,53

0,00

1.691,53

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

6.127,19

0,00

6.127,19

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020

22.588,97

0,00

22.588,97

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

765,30

0,00

765,30

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

10.203,05

0,00

10.203,05

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

10.203,05

0,00

10.203,05

650203

Invatamant preșcolar si primar

23.396,22

0,00

23.396,22

65020301

Invatamant preșcolar

15.742,11

0,00

15.742,11

65020302

Invatamant primar

7.654,11

0,00

7.654,11

650204

Invatamant secundar

27.451,92

0,00

27.451,92

65020401

Invatamant secundar inferior

18.265,38

0,00

18.265,38

65020402

Invatamant secundar superior

8.820,05

0,00

8.820,05

65020403

Invatamant profesional

366,49

0,00

366,49

650205

Invatamant postliceal

374,96

0,00

374,96

650211

Servicii auxiliare pentru educație

105,38

0,00

105,38

65021103

Internate si cantine pentru elevi

105,38

0,00

105,38

650250

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

1.472,00

0,00

1.472,00

6602

Sanatate

8.192,03

300,00

8.492,03

01

CHELTUIELI CURENTE

7.980,00

300,00

8.280,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

7.260,00

0,00

7.260,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

115,00

0,00

115,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

500,00

300,00

800,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

25,00

0,00

25,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

80,00

0,00

80,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

212,03

0,00

212,03

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

212,03

0,00

212,03

660206

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

500,00

300,00

800,00

66020601

Spitale generale

500,00

300,00

800,00

660208

Servicii de sanatate publica

7.455,00

0,00

7.455,00

660250

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii

237,03

0,00

237,03

66025050

Alte instituții si acțiuni sanitare

237,03

0,00

237,03

6702

Cultura, recreere si religie

34.598,65

0,00

34.598,65

01

CHELTUIELI CURENTE

32.398,65

0,00

32.398,65

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.000,00

0,00

10.000,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

19.598,65

0,00

19.598,65

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

600,00

0,00

600,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

2.200,00

0,00

2.200,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.200,00

0,00

2.200,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

2.200,00

0,00

2.200,00

670203

Servicii culturale

12.288,15

0,00

12.288,15

67020304

Instituții publice de spectacole si concerte

9.695,50

0,00

9.695,50

67020306

Case de cultura

2.592,65

0,00

2.592,65

670205

Servicii recreative si sportive

11.671,00

0,00

11.671,00

67020501

Sport

1.200,00

0,00

1.200,00

67020503

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

10.471,00

0,00

10.471,00

670206

Servicii religioase

600,00

0,00

600,00

670250

Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei

10.039,50

0,00

10.039,50

6802

Asigurări si asistenta sociala

83.818,16

220,50

84.038,66

01

CHELTUIELI CURENTE

83.672,16

220,50

83.892,66

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

40.698,28

0,00

40.698,28

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

8.603,88

0,00

8.603,88

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIAUX

33.581,00

220,50

33.801,50

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

789,00

0,00

789,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

146,00

0,00

146,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

146,00

0,00

146,00

680204

Asistenta acordata persoanelor in varsta

20.734,76

0,00

20.734,76

680205

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

45.268,00

150,00

45.418,00

68020502

Asistenta sociala in caz de invaliditate

45.268,00

150,00

45.418,00

680211

Crese

5.150,00

0,00

5.150,00

680215

Prevenirea excluderii sociale

42,00

0,00

42,00

68021501

Ajutor social

42,00

0,00

42,00

680250

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

12.623,40

70,50

12.693,90

68025050

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

12.623,40

70,50

12.693,90

690200

Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuințe, Mediu si Ape

73.427,18

0,00

73.427,18

7002

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

31.617,56

0,00

31.617,56

01

CHELTUIELI CURENTE

22.291,94

0,00

22.291,94

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

12.400,00

0,00

12.400,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

7.150,00

0,00

7.150,00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020

2.741,94

0,00

2.741,94

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

9.325,62

0,00

9.325,62

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

9.325,62

0,00

9.325,62

700206

Iluminat public si electrificări rurale

8.600,00

0,00

8.600,00

700250

Alte servicii in domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

23.017,56

0,00

23.017,56

7402

Protecția mediului

41.809,62

0,00

41.809,62

01

CHELTUIELI CURENTE

41.727,25

0,00

41.727,25

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.400,00

0,00

1.400,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

40.327,25

0,00

40.327,25

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

82,37

0,00

82,37

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

82,37

0,00

82,37

740205

Salubritate si gestiunea deșeurilor

40.327,25

0,00

40.327,25

74020501

Salubritate

40.327,25

0,00

40.327,25

740250

Alte servicii in domeniul protecției mediului

1.482,37

0,00

1.482,37

7902

Partea a V-a Acțiuni economice

264.990,71

0,00

264.990,71

8002

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca

700,00

0,00

700,00

01

CHELTUIELI CURENTE

700,00

0,00

700,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

700,00

0,00

700,00

800201

Acțiuni generale economice si comerciale

700,00

0,00

700,00

80020130

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

700,00

0,00

700,00

8402

Transporturi

255.985,68

0,00

255.985,68

01

CHELTUIELI CURENTE

215.425,70

0,00

215.425,70

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

16.600,00

0,00

16.600,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

20.200,00

0,00

20.200,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

7.626,50

0,00

7.626,50

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020

170.999,20

0,00

170.999,20

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

40.559,98

0,00

40.559,98

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

40.559,98

0,00

40.559,98

840203

Transport rutier

247.850,27

0,00

247.850,27

84020302

Transport in comun

194.140,80

0,00

194.140,80

84020303

Străzi

53.709,47

0,00

53.709,47

840250

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

8.135,41

0,00

8.135,41

8702

Alte acțiuni economice

8.305,03

0,00

8.305,03

01

CHELTUIELI CURENTE

8.305,03

0,00

8.305,03

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020

8.305,03

0,00

8.305,03

870204

Turism

8.305,03

0,00

8.305,03

9602

Rezerve, Excedent/Deficit

-15.000,00

0,00

-15.000,00

9702

Rezerve

0,00

0,00

0,00

9902

Deficit

15.000,00

0,00

15.000,00

990296

Deficitul secțiunii de funcționare

0,00

0,00

0,00

990297

Deficitul secțiunii de dezvoltare

15.000,00

0,00

15.000,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

Anexa nr. $ La HCLM nr.

Județul: Braila

Unitatea administrativ-teritoriala: Municipiul Braila

Instituția publica: MUNICIPIUL BRAILA

Bugetul local centralizat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe, pe titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anul 2020

mii lei

Cod Indicator

Denumire indicatori

Prevederi anuale

Buget inițial

Influenta + /-

Buget rectificat

B

A

1

2

3

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

000102

TOTAL VENITURI

309.470,77

856,50

310.327,27

499002

VENITURI PROPRII

279.892,25

-499,00

279.393,25

000202

I. VENITURI CURENTE

309.137,77

786,00

309.923,77

000302

A. VENITURI FISCALE

290.230,25

786,00

291.016,25

000402

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

168.004,25

-499,00

167.505,25

000502

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE

312,00

0,00

312,00

0102

Impozit pe profit

312,00

0,00

312,00

010201

Impozit pe profit de la agenti economici

312,00

0,00

312,00

000602

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

167.692,25

-499,00

167.193,25

0302

Impozit pe venit

309,00

0,00

309,00

030218

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

309,00

0,00

309,00

0402

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

167.383,25

-499,00

166.884,25

040201

Cote defalcate din impozitul pe venit

154.033,25

-291,00

153.742,25

040204

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

10.436,00

-208,00

10.228,00

040205

Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean

2.914,00

0,00

2.914,00

000902

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

40.016,00

0,00

40.016,00

0702

Impozite si taxe pe proprietate

40.016,00

0,00

40.016,00

070201

Impozit si taxa pe clădiri

29.800,00

0,00

29.800,00

07020101

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

13.000,00

0,00

13.000,00

07020102

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice

16.800,00

0,00

16.800,00

070202

Impozit si taxa pe teren

7.416,00

0,00

7.416,00

07020201

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

4.500,00

0,00

4.500,00

07020202

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice

2.900,00

0,00

2.900,00

07020203

Impozitul pe terenul din extravilan

16,00

0,00

16,00

070203

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

2.800,00

0,00

2.800,00

001002

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

81.780,00

1.285,00

83.065,00

1102

Sume defalcate din TVA

64.178,00

1.285,00

65.463,00

110202

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

34.227,00

0,00

34.227,00

110206

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

28.291,00

1.285,00

29.576,00

110209

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

1.660,00

0,00

1.660,00

1202

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

1,00

0,00

1,00

120207

Taxe hoteliere

1,00

0,00

1,00

1502

Taxe pe servicii specifice

201,00

0,00

201,00

150201

Impozit pe spectacole

27,00

0,00

27,00

150250

Alte taxe pe servicii specifice

174,00

0,00

174,00

1602

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

17.400,00

0,00

17.400,00

160202

Impozit pe mijloacele de transport

13.800,00

0,00

13.800,00

16020201

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

10.000,00

0,00

10.000,00

16020202

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

3.800,00

0,00

3.800,00

160203

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizatii de funcționare

3.400,00

0,00

3.400,00

160250

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

200,00

0,00

200,00

001102

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

430,00

0,00

430,00

1802

Alte impozite si taxe fiscale

430,00

0,00

430,00

180250

Alte impozite si taxe

430,00

0,00

430,00

001202

C. VENITURI NEFISCALE

18.907,52

0,00

18.907,52

001302

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

12.195,00

0,00

12.195,00

3002

Venituri din proprietate

12.195,00

0,00

12.195,00

300201

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

245,00

0,00

245,00

300205

Venituri din concesiuni si Închirieri

7.650,00

0,00

7.650,00

30020530

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

7.650,00

0,00

7.650,00

300208

Venituri din dividende

4.300,00

0,00

4.300,00

30020803

Dividende de la societățile si companiile naționale si societățile cu capital majoritar de stat

4.300,00

0,00

4.300,00

001402

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

6.712,52

0,00

6.712,52

3302

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

12.229,00

0,00

12.229,00

330208

Venituri din prestări de servicii

7.340,00

0,00

7.340,00

330210

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

165,00

0,00

165,00

330212

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

5,00

0,00

5,00

330213

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

4.700,00

0,00

4.700,00

330228

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

19,00

0,00

19,00

3402

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

217,00

0,00

217,00

340202

Taxe extrajudiciare de timbru

217,00

0,00

217,00

3502

Amenzi, penalitati si confiscări

9.984,00

0,00

9.984,00

350201

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

9.500,00

0,00

9.500,00

35020102

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

9.500,00

0,00

9.500,00

350202

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declarației de impozite si taxe

4,00

0,00

4,00

350250

Alte amenzi, penalitati si confiscări

480,00

0,00

480,00

3602

Diverse venituri

19.215,00

0,00

19.215,00

360205

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

350,00

0,00

350,00

360206

Taxe speciale

18.000,00

0,00

18.000,00

360250

Alte venituri

865,00

0,00

865,00

3702

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

-34.932,48

0,00

-34.932,48

370203

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

-34.932,48

0,00

-34.932,48

001702

IV. SUBVENȚII

333,00

70,50

403,50

001802

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

333,00

70,50

403,50

4202

Subvenții de la bugetul de stat

133,00

70,50

203,50

002002

B. Curente

133,00

70,50

203,50

420234

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

18,00

0,00

18,00

420241

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

115,00

0,00

115,00

420280

Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina.

0,00

70,50

70,50

4302

Subvenții de la alte administratii

200,00

0,00

200,00

430239

Subvenții acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere

200,00

0,00

200,00

43023901

Subvenții acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru secțiunea de funcționare

200,00

0,00

200,00

4902

TOTAL CHELTUIELI

309.470,77

856,50

310.327,27

01

CHELTUIELI CURENTE

304.470,77

856,50

305.327,27

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

80.093,72

0,00

80.093,72

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

72.186,88

336,00

72.522,88

30

TITLUL III DOBÂNZI

1.800,00

0,00

1.800,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

20.200,00

0,00

20.200,00

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

250,00

0,00

250,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

84.041,15

300,00

84.341,15

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

2.091,53

0,00

2.091,53

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

39.733,19

220,50

39.953,69

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

4.074,30

0,00

4.074,30

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

5.000,00

0,00

5.000,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

5.000,00

0,00

5.000,00

5002

Partea l-a Servicii publice generale

50.253,00

336,00

50.589,00

5102

Autoritati publice si acțiuni externe

38.887,00

336,00

39.223,00

01

CHELTUIELI CURENTE

38.887,00

336,00

39.223,00

10

TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL

28.887,00

0,00

28.887,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

9.800,00

336,00

10.136,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

200,00

0,00

200,00

510201

Autoritati executive si legislative

38.887,00

336,00

39.223,00

51020103

Autoritati executive

38.887,00

336,00

39.223,00

5402

Alte servicii publice generale

9.566,00

0,00

9.566,00

01

CHELTUIELI CURENTE

4.566,00

0,00

4.566,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

3.176,00

0,00

3.176,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.100,00

0,00

1.100,00

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

250,00

0,00

250,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

40,00

0,00

40,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

5.000,00

0,00

5.000,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

5.000,00

0,00

5.000,00

540205

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

250,00

0,00

250,00

540207

Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administrațiile publice locale

5.000,00

0,00

5.000,00

540210

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

3.366,00

0,00

3.366,00

540250

Alte servicii publice generale

950,00

0,00

950,00

5502

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

1.800,00

0,00

1.800,00

01

CHELTUIELI CURENTE

1.800,00

0,00

1.800,00

30

TITLUL III DOBÂNZI

1.800,00

0,00

1.800,00

5902

Partea a ll-a Aparare, Ordine Publica si Siguranța Naționala

17.516,00

0,00

17.516,00

6102

Ordine publica si siguranța naționala

17.516,00

0,00

17.516,00

01

CHELTUIELI CURENTE

17.516,00

0,00

17.516,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

116,00

0,00

116,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

17.400,00

0,00

17.400,00

610203

Ordine publica

17.400,00

0,00

17.400,00

61020304

Politie locala

17.400,00

0,00

17.400,00

610205

Protecție civila si protecția contra incendiilor

116,00

0,00

116,00

6302

Partea a IIl-a Cheltuieli Social - Culturale

139.591,77

520,50

140.112,27

6502

Invatamant

20.008,46

0,00

20.008,46

01

CHELTUIELI CURENTE

20.008,46

0,00

20.008,46

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

72,44

0,00

72,44

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

11.352,00

0,00

11.352,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1.691,53

0,00

1.691,53

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

6.127,19

0,00

6.127,19

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

765,30

0,00

765,30

650203

Invatamant preșcolar si primar

4.574,25

0,00

4.574,25

65020301

Invatamant preșcolar

2.567,74

0,00

2.567,74

65020302

Invatamant primar

2.006,51

0,00

2.006,51

650204

Invatamant secundar

14.731,87

0,00

14.731,87

65020401

Invatamant secundar inferior

6.718,46

0,00

6.718,46

65020402

Invatamant secundar superior

7.646,92

0,00

7.646,92

65020403

Invatamant profesional

366,49

0,00

366,49

650205

Invatamant postliceal

374,96

0,00

374,96

650211

Servicii auxiliare pentru educație

105,38

0,00

105,38

65021103

Internate si cantine pentru elevi

105,38

0,00

105,38

650250

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

222,00

0,00

222,00

6602

Sanatate

7.480,00

300,00

7.780,00

01

CHELTUIELI CURENTE

7.480,00

300,00

7.780,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

7.260,00

0,00

7.260,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

115,00

0,00

115,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0,00

300,00

300,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

25,00

0,00

25,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

80,00

0,00

80,00

660206

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

0,00

300,00

300,00

66020601

Spitale generale

0,00

300,00

300,00

660208

Servicii de sanatate publica

7.455,00

0,00

7.455,00

660250

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii

25,00

0,00

25,00

66025050

Alte instituții si acțiuni sanitare

25,00

0,00

25,00

6702

Cultura, recreere si religie

28.431,15

0,00

28.431,15

01

CHELTUIELI CURENTE

28.431,15

0,00

28.431,15

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.000,00

0,00

10.000,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

15.831,15

0,00

15.831,15

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

400,00

0,00

400,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

2.200,00

0,00

2.200,00

670203

Servicii culturale

12.044,15

0,00

12.044,15

67020304

Instituții publice de spectacole si concerte

9.451,50

0,00

9.451,50

67020306

Case de cultura

2.592,65

0,00

2.592,65

670205

Servicii recreative si sportive

11.200,00

0,00

11.200,00

67020501

Sport

1.200,00

0,00

1.200,00

67020503

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

10.000,00

0,00

10.000,00

670206

Servicii religioase

600,00

0,00

600,00

670250

Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei

4.587,00

0,00

4.587,00

6802

Asigurări si asistenta sociala

83.672,16

220,50

83.892,66

01

CHELTUIELI CURENTE

83.672,16

220,50

83.892,66

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

40.698,28

0,00

40.698,28

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

8.603,88

0,00

8.603,88

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

33.581,00

220,50

33.801,50

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

789,00

0,00

789,00

680204

Asistenta acordata persoanelor in varsta

20.689,76

0,00

20.689,76

680205

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

45.268,00

150,00

45.418,00

68020502

Asistenta sociala in caz de invaliditate

45.268,00

150,00

45.418,00

680211

Crese

5.150,00

0,00

5.150,00

680215

Prevenirea excluderii sociale

42,00

0,00

42,00

68021501

Ajutor social

42,00

0,00

42,00

680250

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

12.522,40

70,50

12.592,90

68025050

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

12.522,40

70,50

12.592,90

690200

Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuințe, Mediu si Ape

57.132,00

0,00

57.132,00

7002

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

15.720,00

0,00

15.720,00

01

CHELTUIELI CURENTE

15.720,00

0,00

15.720,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

12.400,00

0,00

12.400,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

3.320,00

0,00

3.320,00

700206

Iluminat public si electrificări rurale

4.000,00

0,00

4.000,00

700250

Alte servicii in domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

11.720,00

0,00

11.720,00

7402

Protecția mediului

41.412,00

0,00

41.412,00

01

CHELTUIELI CURENTE

41.412,00

0,00

41.412,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.400,00

0,00

1.400,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

40.012,00

0,00

40.012,00

740205

Salubritate si gestiunea deșeurilor

40.012,00

0,00

40.012,00

74020501

Salubritate

40.012,00

0,00

40.012,00

740250

Alte servicii in domeniul protecției mediului

1.400,00

0,00

1.400,00

7902

Partea a V-a Acțiuni economice

44.978,00

0,00

44.978,00

8002

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca

700,00

0,00

700,00

01

CHELTUIELI CURENTE

700,00

0,00

700,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

700,00

0,00

700,00

800201

Acțiuni generale economice si comerciale

700,00

0,00

700,00

80020130

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

700,00

0,00

700,00

8402

Transporturi

44.278,00

0,00

44.278,00

01

CHELTUIELI CURENTE

44.278,00

0,00

44.278,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

16.600,00

0,00

16.600,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

20.200,00

0,00

20.200,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

7.478,00

0,00

7.478,00

840203

Transport rutier

36.800,00

0,00

36.800,00

84020302

Transport in comun

20.200,00

0,00

20.200,00

84020303

Străzi

16.600,00

0,00

16.600,00

840250

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

7.478,00

0,00

7.478,00

9602

Rezerve, Excedent/Deficit

0,00

0,00

0,00

9702

Rezerve

0,00

0,00

0,00

9902

Deficit

0,00

0,00

0,00

990296

Deficitul secțiunii de funcționare

0,00

0,00

0,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

Anexa nr. y La HCLM nr.

Județul: Braila

Unitatea administrativ-teritoriala: Municipiul Braila

Instituția publica: MUNICIPIUL BRAILA

Bugetul local centralizat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe, pe titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anul 2020

mii lei

Cod Indicator

Denumire indicatori

Prevederi anuale

Buget inițial

Influenta + /-

Buget rectificat

B

A

1

2

3

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

000102

TOTAL VENITURI

266.242,46

0,00

266.242,46

499002

VENITURI PROPRII

720,77

0,00

720,77

000202

I. VENITURI CURENTE

34.932,48

0,00

34.932,48

001202

C. VENITURI NEFISCALE

34.932,48

0,00

34.932,48

001402

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

34.932,48

0,00

34.932,48

3702

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

34.932,48

0,00

34.932,48

370204

Varsaminte din secțiunea de funcționare

34.932,48

0,00

34.932,48

001502

II. VENITURI DIN CAPITAL

720,77

0,00

720,77

3902

Venituri din valorificarea unor bunuri

720,77

0,00

720,77

390201

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

200,00

0,00

200,00

390203

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

500,00

0,00

500,00

390207

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

20,77

0,00

20,77

001702

IV. SUBVENȚII

99.472,69

0,00

99.472,69

001802

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

99.472,69

0,00

99.472,69

4202

Subvenții de la bugetul de stat

99.372,69

0,00

99.372,69

420251

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru pentru finanțarea unor programe de interes național

380,00

0,00

380,00

42025102

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local

380,00

0,00

380,00

420265

Finanțarea Programului National de Dezvoltare Locala

27.932,83

0,00

27.932,83

420269

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020

71.059,86

0,00

71.059,86

4302

Subvenții de la alte administratii

100,00

0,00

100,00

430239

Subvenții acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere

100,00

0,00

100,00

43023902

Subvenții acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru secțiunea de dezvoltare

100,00

0,00

100,00

4802

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

131.116,52

0,00

131.116,52

480201

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

125.308,04

0,00

125.308,04

48020101

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

125.308,04

0,00

125.308,04

480202

Fondul Social European (FSE)

433,50

0,00

433,50

48020201

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

433,50

0,00

433,50

480205

Programe din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri maritime (FEPAM)

5.374,98

0,00

5.374,98

48020501

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

5.374,98

0,00

5.374,98

4902

TOTAL CHELTUIELI

281.242,46

0,00

281.242,46

01

CHELTUIELI CURENTE

213.906,39

0,00

213.906,39

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

8.561,25

0,00

8.561,25

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

200,00

0,00

200,00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020

205.145,14

0,00

205.145,14

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

67.336,07

0,00

67.336,07

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

64.214,07

0,00

64.214,07

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

3.122,00

0,00

3.122,00

5002

Partea l-a Servicii publice generale

4.877,52

0,00

4.877,52

5102

Autoritati publice si acțiuni externe

4.835,03

0,00

4.835,03

01

CHELTUIELI CURENTE

510,00

0,00

510,00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020

510,00

0,00

510,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

4.325,03

0,00

4.325,03

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

1.203,03

0,00

1.203,03

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

3.122,00

0,00

3.122,00

510201

Autoritati executive si legislative

4.835,03

0,00

4.835,03

51020103

Autoritati executive

4.835,03

0,00

4.835,03

5402

Alte servicii publice generale

42,49

0,00

42,49

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

42,49

0,00

42,49

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

42,49

0,00

42,49

540210

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

42,49

0,00

42,49

5902

Partea a Il-a Aparare, Ordine Publica si Siguranța Naționala

239,50

0,00

239,50

6102

Ordine publica si siguranța naționala

239,50

0,00

239,50

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

239,50

0,00

239,50

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

239,50

0,00

239,50

610205

Protecție civila si protecția contra incendiilor

239,50

0,00

239,50

6302

Partea a lll-a Cheltuieli Social - Culturale

39.817,55

0,00

39.817,55

6502

Invatamant

32.792,02

0,00

32.792,02

01

CHELTUIELI CURENTE

22.588,97

0,00

22.588,97

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020

22.588,97

0,00

22.588,97

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

10.203,05

0,00

10.203,05

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

10.203,05

0,00

10.203,05

650203

Invatamant preșcolar si primar

18.821,97

0,00

18.821,97

65020301

Invatamant preșcolar

13.174,37

0,00

13.174,37

65020302

Invatamant primar

5.647,60

0,00

5.647,60

650204

Invatamant secundar

12.720,05

0,00

12.720,05

65020401

Invatamant secundar inferior

11.546,92

0,00

11.546,92

65020402

Invatamant secundar superior

1.173,13

0,00

1.173,13

650250

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

1.250,00

0,00

1.250,00

6602

Sanatate

712,03

0,00

712,03

01

CHELTUIELI CURENTE

500,00

0,00

500,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

500,00

0,00

500,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

212,03

0,00

212,03

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

212,03

0,00

212,03

660206

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

500,00

0,00

500,00

66020601

Spitale generale

500,00

0,00

500,00

660250

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii

212,03

0,00

212,03

66025050

Alte instituții si acțiuni sanitare

212,03

0,00

212,03

6702

Cultura, recreere si religie

6.167,50

0,00

6.167,50

01

CHELTUIELI CURENTE

3.967,50

0,00

3.967,50

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

3.767,50

0,00

3.767,50

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

200,00

0,00

200,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.200,00

0,00

2.200,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

2.200,00

0,00

2.200,00

670203

Servicii culturale

244,00

0,00

244,00

67020304

Instituții publice de spectacole si concerte

244,00

0,00

244,00

670205

Servicii recreative si sportive

471,00

0,00

471,00

67020503

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

471,00

0,00

471,00

670250

Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei

5.452,50

0,00

5.452,50

6802

Asigurări si asistenta sociala

146,00

0,00

146,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

146,00

0,00

146,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

146,00

0,00

146,00

680204

Asistenta acordata persoanelor in varsta

45,00

0,00

45.00

680250

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

101,00

0,00

101,00

68025050

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

101,00

0,00

101,00

690200

Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuințe, Mediu si Ape

16.295,18

0,00

16.295,18

7002

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

15.897,56

0,00

15.897,56

01

CHELTUIELI CURENTE

6.571,94

0,00

6.571,94

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

3.830,00

0,00

3.830,00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020

2.741,94

0,00

2.741,94

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

9.325,62

0,00

9.325,62

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

9.325,62

0,00

9.325,62

700206

Iluminat public si electrificări rurale

4.600,00

0,00

4.600,00

700250

Alte servicii in domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

11.297,56

0,00

11.297,56

7402

Protecția mediului

397,62

0,00

397,62

01

CHELTUIELI CURENTE

315,25

0,00

315,25

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

315,25

0,00

315,25

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

82,37

0,00

82,37

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

82,37

0,00

82,37

740205

Salubritate si gestiunea deșeurilor

315,25

0,00

315,25

74020501

Salubritate

315,25

0,00

315,25

740250

Alte servicii in domeniul protecției mediului

82,37

0,00

82,37

7902

Partea a V-a Acțiuni economice

220.012,71

0,00

220.012,71

8402

Transporturi

211.707,68

0,00

211.707,68

01

CHELTUIELI CURENTE

171.147,70

0,00

171.147,70

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

148,50

0,00

148,50

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020

170.999,20

0,00

170.999,20

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

40.559,98

0,00

40.559,98

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

40.559,98

0,00

40.559,98

840203

Transport rutier

211.050,27

0,00

211.050,27

84020302

Transport in comun

173.940,80

0,00

173.940,80

84020303

Străzi

37.109,47

0,00

37.109,47

840250

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

657,41

0,00

657,41

8702

Alte acțiuni economice

8.305,03

0,00

8.305,03

01

CHELTUIELI CURENTE

8.305,03

0,00

8.305,03

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020

8.305,03

0,00

8.305,03

870204

Turism

8.305,03

0,00

8.305,03

9602

Rezerve, Excedent/Deficit

-15.000,00

0,00

-15.000,00

9702

Rezerve

0,00

0,00

0,00

9902

Deficit

15.000,00

0,00

15.000,00

990297

Deficitul secțiunii de dezvoltare

15.000,00

0,00

15.000,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

JUDEȚUL BRĂILA

MUNICIPIUL BRĂILA


Anexa nr. -la HCLM nr.


PROGRAMUL OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PE ANUL 2020

Cod indicator

Denumirea obiectivului Data începerii execuției (luna, anul) Nr. și data acordului MF Nr. și data actului de aprobare

Valoare totală obiectiv

Valoare totală actualizată

Prevederi 2020

Capacități

Termen PIF

Cap.

Art.

Alin.

Sub.

Total aprobat

Finanțare din:

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii

Total alocații bugetare

Din care:

Buget local

Finanțare națională

Bugetul de stat

Finanțare externă nerambursabilă

Consiliul Județean Brăila

49.02

TOTAL CHELTUIELI

281.242.46

0.00

0.00

0,00

0.00

281.242.46

47.684,50

74.028,62

28.312.82

131.116.52

100,00

51.02

AUTORITĂȚI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

4.835.03

0.00

0.00

0.00

0.00

4.835.03

4.325.03

76.50

0.00

433.50

0.00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

510,00

0,00

0,00

0,00

0,00

510,00

0,00

76,50

0,00

433,50

0,00

02

Proeramedin Fondul Social European (FSE)

510,00

0.00

0,00

0.00

0.00

510.00

0,00

76.50

0.00

433.50

0,00

Obiective în continuare

510,00

0.00

0.00

0.00

0.00

510.00

0.00

76.50

0.00

433.50

0.00

O administrație în slujba cetățeanului

510.00

510,00

0.00

76,50

433,50

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

4.325.03

0.00

0.00

0,00

0,00

4.325,03

4.325.03

0.00

0.00

0.00

0.00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

1.203,03

0.00

0.00

0,00

0.00

1.203,03

1.203,03

0.00

0.00

0.00

0.00

01

Active fixe

1.203,03

0.00

0.00

0,00

0.00

1.203,03

1.203,03

0,00

0.00

0.00

0,00

02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

774,46

0.00

0,00

0.00

0.00

774.46

774.46

0.00

0.00

0.00

0.00

Obiective noi

774.46

774,46

774.46

0.00

0.00

0.00

0.00

Server - 1 buc.

80.00

80.00

80.00

Hard diskuri - 10 buc.

30,00

30.00

30.00

Switch - 5 buc.

17.50

17.50

17.50

Echipament periferic A3 color - 2 buc.

163.00

163.00

163.00

Laptop - 4 buc.

21.00

21.00

21.00

Plăci crafice - 4 buc.

17.20

17.20

17.20

Kituri mentenantă multifuncționale

30,00

30.00

30.00

Ecran exterior

332,76

332.76

332.76

Echipament periferic A0 color - 1 buc.

68.00

68.00

68.00

Echipament periferic A4 color - 2 buc.

15,00

15,00

15,00

03

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

143,57

0,00

0,00

0,00

0,00

143,57

143,57

0,00

0,00

0,00

0,00

Obiective noi

143,57

0.00

0.00

0.00

0.00

143,57

143.57

0.00

0.00

0.00

0.00

Căsuțe din lemn - 30 buc.

108.89

108.89

108.89

Sistem antiefractie D.S.P.P.D.RJ.

7.90

7.90

7.90

Sistem centralizat de supraveghere cu camere IP pentru centre de încasare

26,78

26,78

26,78

30

Alte active fixe

285.00

0.00

0.00

0.00

0.00

285.00

285.00

0,00

0.00

0.00

0.00

Obiective noi

285.00

0.00

0.00

0.00

0.00

285.00

285.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Achiziționare teren str. Fata Portului nr. 1

285.00

285.00

285.00

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

3.122.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.122.00

3.122.00

0.00

0.00

0.00

0.00

01

/Active financiare

3.122.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.122.00

3.122.00

0,00

0.00

0.00

0.00

01

Participare la capitalul social al societăților comerciale

3.122.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.122.00

3.122.00

0.00

0,00

0.00

0.00

SC BRAICAR SA - achiziție 15 autobuze în rate (rata III)

3.122,00

3.122,00

3.122,00

54.02

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

42.49

0.00

0.00

0.00

0.00

42.49

42,49

0.00

0.00

0.00

0.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

42,49

0.00

0.00

0.00

0.00

42.49

42.49

0.00

0.00

0.00

0.00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

42.49

0.00

0.00

0.00

0.00

42.49

42.49

0.00

0.00

0.00

0.00

01

Active fixe

42.49

0.00

0.00

0.00

0.00

42.49

42.49

0.00

0.00

0.00

0.00

02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

42.49

0.00

0.00

0.00

0.00

42,49

42.49

0.00

0.00

0.00

0.00

Obiective noi

42.49

0.00

0,00

0.00

0.00

42.49

42.49

0.00

0.00

0.00

0.00

Scanner cititor de amprente - 7 buc.

42.49

42.49

42.49

61.02

ORDINE PUBLICĂ SI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

_____239,50

0.00

0.00

0.00

0.00

______239,50.

_____239.50

0.00

_

0.00

0,00

Cod indicator

Denumirea obiectivului Data începerii execuției (luna, anul) Nr. și data acordului MF Nr. și data actului de aprobare

Valoare totală obiectiv

Valoare totală actualizată

Prevederi 2020

Capacități

Termen PIF

Cap.

Art.

Alin.

Sub.

Total aprobat

Finanțare din:

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii

Total alocații bugetare

Din care:

Buget local

Finanțare națională

Bugetul de stat

Finanțare externă ncrambur-sabilă

Consiliul Județean Brăila

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

239.50

0.00

0,00

0.00

0.00

239.50

239.50

0.00

0.00

0.00

0.00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

239,50

0,00

0.00

0.00

0.00

239,50

239.50

0,00

0.00

0.00

0.00

01

Active fixe

130,00

0.00

0.00

0.00

0.00

130.00

130.00

0,00

0.00

0,00

0.00

02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

130,00

0,00

0,00

0.00

0.00

130.00

130.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Obiective noi

130,00

0,00

0,00

0.00

0,00

130.00

130.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cofiret inteligent pentru acționare sirenă - 18 buc.

130.00

130.00

130.00

03

Reparatii capitale aferente activelor fixe

109.50

0.00

0,00

0.00

0,00

109.50

109.50

0,00

0,00

0,00

0.00

Obiective noi

109,50

0,00

0,00

0.00

0.00

109,50

109.50

0,00

0.00

0.00

0.00

Reabilitare adăposturi special amenajate pentru protecția civilă

59,50

59,50

59,50

Reabilitare intrare adăpost ALA Cartier Vidin, Tărgoviștei, bl.

33 B. sc. 1

50,00

50,00

50,00

65.02

ÎNVĂȚĂMÂNT

32.792.02

0,00

0.00

0.00

0.00

32.792,02

4.692.62

7.877.87

5.510,43

14.711.10

0.00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

22.588,97

0,00

0,00

0,00

0,00

22.588,97

0,00

7.877,87

0,00

14.711,10

0,00

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională fFF.DRI

22.588,97

0,00

0,00

0,00

0,00

22.588,97

0,00

7.877,87

0,00

14.711,10

0,00

Obiective în continuare

22.588.97

0.00

0.00

0.00

0.00

22.588.97

0,00

7.877.87

0,00

14.711.10

0.00

ECcientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr. 48

"Luceafărul" - multianual

3.131,13

3.131,13

0,00

884,60

2.246,53

Eficientizare energetică Corp C3 Grădinița cu program prelungit nr. 60 și internat Liceul cu Program Sportiv - multianual

1.255,93

1.255,93

0,00

607,92

648,01

Eficientizare energetică Grădiniță cu program prelungit nr. 47 "Pinochio" - multianual

2.170,43

2.170,43

0,00

719,39

1.451,04

ECcientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr. 36 "Fumicuta" - multianual

1.098,84

1.098,84

0,00

164,83

934,01

Consolidare, reabilitare, extindere și dotare Grădinița cu program normal nr. 18 Brăila - multianual

1.000,00

1.000,00

0,00

150,00

850,00

Reabilitare și dotare corpurile CI, C2, C3 - Colegiu Tehnic „C. D. Nenițcscu" Brăila - multianual

4.500,00

4.500,00

0,00

3.188,25

1.311,75

Reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială” Mihai Viteazul" Brăila - multianual

2.500,00

2.500,00

0,00

375,00

2.125,00

Reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială "Mihai Eminescu" Brăila - multianual

3.147,60

3.147,60

0,00

472,14

2.675,46

Realizarea unei cre$e în cartierul Buzăului/Viziru -multianual

2.185.04

2.185.04

1.136,52

1.048.52

Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr. 7 “Lizuca” - multianual

1.600,00

1.600,00

0,00

179,22

1.420,78

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

10.203.05

0.00

0.00

0.00

0.00

10.203.05

4.692,62

0,00

5.510,43

0.00

0.00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

10.203.05

0.00

0.00

0.00

0.00

10.203.05

4.692.62

0.00

5.510.43

0.00

0.00

01

Active fixe

1.749.07

0.00

0.00

0.00

0.00

1.749.07

1.608.00

0.00

0.00

0.00

0.00

01

Construcții

1.560.00

0.00

0.00

0.00

0,00

1.560.00

1.560.00

0.00

0,00

0.00

0,00

Obiective în continuare

1.560.00

0.00

0,00

0.00

0,00

1.560.00

1.560.00

0,00

0.00

0.00

0.00

Execuție campus școlar - Liceul Pedagogic "D. P. Perpessicius” Brăila - expertiză tehnică și finalizarea lucrărilor - multianual

100,00

100,00

100,00

Extindere Grădiniță nr. 37 "Dumbrava Minunată" - multianual

H.C.L.M. nr. 68/30.03,2017

50,00

50,00

50,00

Construcție Grădiniță nr. 40 P+l Aviz tehnic MECT cu indicatori tehnico-economici 2511/01.10.2007- multianual -Colerinl National "Ana Adan"

160,00

160,00

160,00

Realizare bazin de înot olimpic - Aleea Parcului nr. 7A -contribuția municipiului Brăila - obiectiv cofinanțat de C.N.l. -multianual

1.250,00

1.250,00

1.250,00

02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

18.00

0,00

0.00

0.00

0,00

18.00

18.00

0,00

0.00

0.00

0,00

Obiective noi

18.00

0,00

0.00

0.00

0.00

18.00

18.00

0.00

0.00

0,00

0,00

Generator electric pentru hidranți - Școala Gimnazială Ecaterina

Tcodoroiu__________________________________________________

18,00

18,00

18,00

Cod indicator

Denumirea obiectivului Data începerii execuției (luna, anul) Nr. și data acordului MF Nr. și data actului de aprobare

Valoare totală obiectiv

Valoare totală actualizată

Prevederi 2020

Capacități

Termen PIF

Cap.

Art.

Alin.

Sub.

Total aprobat

Finanțare din:

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii

Total alocații bugetare

Din care:

Buget local

Finanțare națională

Bugetul de stat

Finanțare externă nerambursabilă

Consiliul Județean Brăila

03

Mobilier, aparatură birotică si alte active corporale

141.07

0,00

0,00

0.00

0,00

141.07

141.07

0,00

0.00

0.00

0,00

Obiective noi

33,29

0.00

0.00

0,00

0.00

33.29

33.29

0,00

0.00

0.00

0.00

Sistem de supraveghere video corp D - Liceul de Arte "Hariclea Darclec"

2,50

2,50

2,50

Sistem de supraveghere video corp E - Liceul de Arte "Hariclea Darclec"

2,50

2,50

2,50

Sistem de supraveghere video - Liceul Tehnologic Panait Istrati

28,29

28,29

28,29

Obiective în continuare

107.78

0.00

0.00

0.00

0,00

107.78

107.78

0,00

0.00

0.00

0.00

Proiectare și execuție sistem de stingere a incediilor - Liceul

Pedagogic “D P. Perpessicius” Brăila HCLM nr. 16/31.01.2019

107,78

107,78

107,78

30

Alte active fixe

30,00

0.00

0,00

0,00

0,00

30.00

30,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Obiective noi

30,00

0.00

0,00

0.00

0,00

30.00

30,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Studiu de fezabilitate Ia clădirea de legătură - Liceul Teoretic

Mihail Scbastian

30,00

30,00

30,00

03

Reparatii capitale aferente activelor fixe

8.453.98

0,00

0.00

0,00

0.00

8.453.98

2.943.55

0,00

5.510.43

0.00

0,00

Obiective în continuare

7.677,37

0,00

0.00

0,00

0.00

7.677.37

2.166.94

0.00

5.510,43

0.00

0,00

Reabilitare corp clădire Calea Călărașilor nr. 104, Grădinița nr.

3 - multianual - Grădinița nr 37 H.C.L.M. nr. 67/30.03.2017

50,00

50,00

50,00

Mansardare și extindere scară exterioară - Grădinița cu program prelungit nr. 2 - multianual

100,00

100,00

100,00

Reabilitare și modernizare clădire monument istoric Colegiul Național "Gh. M. Murgoci" - multianual

200,00

200,00

200,00

Consolidare și reabilitare corp A și B Liceul Teoretic “Panait Cema", municipiul Brăila - multianual

6.721,82

6.721,82

1.211,39

5.510.43

Consolidare, modernizare și dotare sală de sport Liceul Teoretic “Panait Cema”, municipiul Brăila - mutianual

50,00

50,00

50,00

Reabilitare bazin de înot acoperit - Liceul cu Program Sportiv -expertiză, DALL proiectare și execuție multianual

100,00

100,00

100,00

Rezervă de apă și grup pompare apă pentru hidrnnți interiori de incendiu, recompartimentare și placare cu rigips ignifug la olanseu -Școala Gimaziala F.catcrina Teodoroiu

90,00

90,00

90,00

Compartimentare spațiu rezervă apă, instalație hidranți interiori, accese incintă - Școala Vlaicu Vodă

95,20

95,20

95,20

Realizare cale de evacuare, înlocuire uși rezistente la foc și obținere autorizație PSI pentru Grădinița nr. 21 str. Mihail Kogălniceanu nr. 9 D - Școala Gimnazială A. S. Puskin

74,00

74,00

74,00

Adaptarea corpului CI la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap prin amenajarea unei câine speciale în cadrul grupurilor sanitare - Colegiul Național Nicolae Bălcescu

196,35

196,35

196,35

Obiective noi

776.61

0,00

0.00

0.00

0,00

776,61

776.61

0.00

0.00

0.00

0,00

Reabilitare instalație termică corp A B-dul. Al. I. Cuza nr. 184 -Liceul de Arte "Hariclea Darclec"

70,00

70,00

70,00

Lucrări de reabilitare în vederea obținerii autorizației ISU - Corp A - Liceul de Arte "Hariclea Darclee"

100,00

100,00

100,00

Lucrări de reabilitare în vederea obținerii autorizației ISU -Liceul Tehnologic Anghel Saligny

20,00

20,00

20,00

Cod indicator

Denumirea obiectivului Data începerii execuției (luna, anul) Nr. și data acordului MF Nr. și data actului de aprobare

Valoare totală obiectiv

Valoare totală actualizată

Prevederi 2020

Capacități

Termen PIF

Cap.

Art.

Alin.

Sub.

Total aprobat

Finanțare din:

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii

Total alocații bugetare

Din care:

Buget local

Finanțare națională

Bugetul de stat

Finanțare externă ncrambur-sabilă

Consiliul Județean Brăila

Reabilitare instalație de stingere incendiu, instalație de iluminat de securitate Grădinița cu program prelungit nr. 6

20,00

20,00

20,00

Reabilitare corp clădire C2 - Grădinița cu Program Prelungit nr. 39

200,00

200,00

200,00

Lucrări de reabilitare în vederea obținerii autorizației ISU -Școala Gimnazială George Coșbuc

22,00

22,00

22,00

Lucrări de reabilitare în vederea obținerii autorizației ISU -Grădinița nr. 31 structură a Școlii Gimnaziale A. S. Puskin

79,00

79,00

79,00

Lucrări de reabilitare în vederea obținerii autorizației ISU - Corp C4 - Colegiul Național Nicolac Bălcescu

98,83

98,83

98,83

Lucrări de reabilitare în vederea obținerii autorizației ISU -Școala Sfântul Andrei

49,90

49,90

49,90

Lucrări de reabilitare în vederea obținerii autorizației ISU - Corp C5 - Colegiul Național Nicolae Bălcescu

116,88

116,88

116,88

66.02

SĂNĂTATE

712.03

0,00

0.00

0.00

0.00

712,03

712,03

0.00

0,00

0,00

0.00

51

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

Transferuri de canital

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0,00

0.00

28

Transferuri din bugetele locale pentru Finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obiective noi

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

500.00

500,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Sistematizare pe verticală Calea Călărașilor nr. 59 DALL, proiectare și execuție - Spitalul de Psihiatrie Sf. Pantclimon -multianual

500,00

500,00

500,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

212.03

0.00

0.00

0.00

0.00

212.03

212.03

0.00

0.00

0.00

0.00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

212.03

0.00

0.00

0.00

0.00

212.03

212.03

0.00

0,00

0.00

01

Active fixe

212.03

0.00

0.00

0.00

0.00

212.03

212.03

0.00

0.00

0,00

30

Alte active fixe

212.03

0.00

0.00

0.00

0.00

212.03

212.03

0.00

0.00

0.00

Obiective în continuare

212.03

0,00

0.00

0.00

0.00

212.03

212.03

0.00

0.00

0,00

Reabilitare, modernizare, inclusiv dotări (mobilicr/echipamente/aparatură specifice domeniului de activitate) și realizare branșamente de utilități (apă/canalizare/gaze naturale/telefonie/intemet) - Centru de permanență medicală - multianual

212,03

212,03

212,03

67.02

CULTURĂ. RECREERE SI RELIGIE

6.167.50

0.00

0.00

0.00

0.00

6.167.50

6.067,50

0.00

0.00

0.00

100.00

51

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE_____________________

3.767,50

0,00

0,00

0,00

0,00

3.767,50

3.767,50

0,00

0,00

0,00

0,00

02

Transferuri de capital

3.767,50

0.00

0.00

0.00

0.00

3.767.50

3.767.50

0.00

0.00

0.00

0.00

29

Alte transferuri de capital către instituții publice

3.767.50

0.00

0.00

0.00

0.00

3.767,50

3.767.50

0.00

0.00

0.00

0.00

Obiective în continuare

2.987.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.987.00

2.987.00

0.00

0,00

0.00

0.00

Modernizare locuri dejoacă:

Calea Călărașilor - Caporal Mușat;

Cartier Hipodrom - Complex Milenium;

Calea Galați - bL 10 - lângă Școala 18 Mihu Dragomir;

Cartier Vidin - Piața Vidin;

Cartier Radu Negru - str. Radu Negru;

Cartier Chercea - str. Decebal

Cartier Viziru III - între bl. E

Calea Galați - Piața Săracă - SUPAGL - multianual

2.166,00

2.166,00

2.166,00

Achiziții complex joacă - 17 buc. - SUPAGL - multianual

350,00

350,00

350,00

Realizarea sistemului de irigații automatizat pentru faleza Dunării - SUP Seroplant - multianual

471,00

471,00

471,00

Obiective noi

780.50

0.00

0.00

0.00

0.00

780,50

780.50

0,00

0.00

0.00

0.00

Orpă de lumini - Teatrul de Păpuși

30.00

30.00

30.00

Cod indicator

Denumirea obiectivului Data începerii execuției (luna, anul) Nr. și data acordului MF Nr. și data actului de aprobare

Valoare totală obiectiv

Valoare totală actualizată

Prevederi 2020

Capacități

Termen PIF

Cap.

Art.

Alin.

Sub.

Total aprobat

Finanțare din:

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii

Total alocații bugetare

Din care:

Buget local

Finanțare națională

Bugetul de stat

Finanțare externă nerambursabilă

Consiliul Județean Brăila

Laptop - Teatrul de Păpuși

6.00

6.00

6.00

Program editare video - Teatrul de Păpuși

3.00

3.00

3.00

Echipamente lumini și videoproiecție scenă - Teatrul Maria Filotti

155,00

155,00

155,00

Mașină universală de tâmplărie - Teatrul Maria Filotti

28.50

28.50

28,50

Mașină cusut și surfîlat pentru croitorie costume - Teatrul Maria Filotti

3,50

3,50

3,50

Sistem de intercomunicatii scenă - Teatrul Maria Filotti

18.00

18.00

18.00

Achiziție asambluri și echipamemnte locuri joacă - 25 buc. -SUPAGL

300,00

300,00

300,00

Sistem monitorizare pentru stadioane - SUPAGL

166.50

166.50

166.50

Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, studii topografice, geodezice și întocmire documentație gcotehnică DAL1 pentru amplasamente locuri de ioană noi - SUPAGI

50,00

50,00

50,00

Sistem monitorizare camere video pentru locuri dejoacă -SUPAGL

20,00

20,00

20,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

200,00

0,00

0.00

0.00

0.00

200.00

100,00

0,00

0.00

0.00

100.00

01

Transferuri interne

200,00

0.00

0.00

0.00

0.00

200.00

100.00

0.00

0.00

0.00

100.00

13

Programe de dezvoltare

200,00

0.00

0.00

0.00

0.00

200.00

100,00

0.00

0.00

0.00

100.00

Obiective în continuare

200,00

0.00

0.00

0.00

0.00

200.00

100,00

0.00

0.00

0,00

100.00

Investiții patinoar - SUPAGL

200.00

200.00

100.00

100,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.200.00

2.200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

2.200.00

0.00

0.00

0.00

0,00

2.200.00

2.200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

01

Active fixe

1.500.00

0,00

0,00

0.00

0.00

1.500.00

1.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30

Alte active fixe

1.500,00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.500.00

1.500,00

0.00

0,00

0.00

0.00

Obiective în continuare

1.500,00

0.00

0.00

0.00

0,00

1.500.00

1.500,00

0,00

0.00

0.00

0.00

Registrul spatiilor verzi - multianual

100.00

100.00

100.00

Reamplasare și reabilitare Obelisc - Monumentul Eroilor- 1916-1918 - proiectare execuție lucrări, dirigenție șantier - multianual

20,00

20,00

20,00

Amenajare punct de alimentare cu apă din Dunăre a sistemului de irigat din Parcul Monument și reabilitare conductă de aducțiune aferentă - execuție lucrări, dirigenție șantier H.C.L.M. nr. 86/29.03.2016 - multianual

170,00

170,00

170,00

Realizare și reabilitare socluri și statui în municipiul Brăila -multianual

100,00

100,00

100,00

Platforme expunere amplasare statui rezultate în urma simpozionului de sculptură monumentală "Nică Petre" -nmllianual_____________________________________________________

110,00

110,00

110,00

Realizare post+transformare și extindere instalații de utilizator în Parcul Monument - multianual

150,00

150,00

150,00

Reabilitare și modernizare Parc Monument etapa a 11 -a -multianual

300,00

300,00

300,00

Reabilitare și amplasare statuie Taur - multianual

50.00

50.00

50.00

Amenajare Orășelul Copiilor si Skate Parc in Parc Monument, Municipiul Braila - multianual

500,00

500,00

500,00

03

Reparatii capitale aferente activelor fixe

700.00

0.00

0.00

0.00

0,00

700.00

700,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Obiective în continuare

700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

700.00

700,00

0.00

0.00

0.00

0,00

Consolidare și amenajare Casa de cultură - Cartierul Ncdelcu Chercca - proiectare, execuție lucrări și dirigenție șantier -multianual

500,00

500,00

500,00

Reabilitare și consolidare imobil din Municipiul Brăila str.

Mihai Eminescu nr. 23A - Centru Cultural Brăila - multianual

200,00

200,00

200,00

68.02

ASIGURĂRI SI ASISTENTĂ SOCIALĂ

146,00

0.00

0.00

0.00

0.00

146,00

146,00

0,00

0.00

0.00

0.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

146.00

0,00

0.00

0.00

0.00

146,00

146.00

0,00

0.00

0.00

0.00

Cod indicator

Denumirea obiectivului Data începerii execuției (luna, anul) Nr. și data acordului MF Nr. și data actului de aprobare

Valoare totală obiectiv

Valoare totală actualizată

Prevederi 2020

Capacități

Termen PIF

Cap.

Art.

Alin.

Sub.

Total aprobat

Finanțare din:

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite banca re externe

Alte surse constituite potrivit legii

Total alocații bugetare

Din care:

Buget local

Finanțare națională

Bugetul de stat

Finanțare externă nerambursabilă

Consiliul Județean Brăila

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

146.00

0.00

0,00

0.00

0,00

146.00

146.00

0.00

0.00

0.00

0.00

01

Active fixe

101,00

0.00

0,00

0.00

0,00

101.00

101.00

0.00

0,00

0.00

0,00

02

Mașini, cchinamcnte si mijloace de transport

56,00

0.00

0,00

0.00

0.00

56,00

56.00

0,00

0.00

0.00

0,00

Obiective noi

56,00

0.00

0,00

0.00

0.00

56,00

56.00

0,00

0,00

0,00

0.00

Achiziție și instalare sistem alarmă efracție str. Școlilor nr. 64 -Direcția de Asistentă Socială

13,00

13,00

13,00

Proiectare, achiziționare și montaj sistem avertizare incendiu, str. Școlilor nr. 64 - Direcția de Asistentă Socială

22,00

22,00

22,00

Achiziție și instalare sistem pentru identificare și supraveghere video str. Școlilor nr. 64 - Direcția de Asistență Socială

15,00

15,00

15,00

Achiziționare autoclav sterilizare cabinet medical adăpost de noante - Direcția de Asistentă Socială

6,00

6,00

6,00

30

Alte active fixe

45,00

0.00

0,00

0,00

0.00

45.00

45,00

0,00

0.00

0,00

0.00

Obiective noi

45.00

0,00

0.00

0.00

0.00

45.00

45,00

0.00

0,00

0.00

0.00

Achiziționare pachete de software - module de asistență socială - Direcția de Asistentă Socială

45,00

45,00

45.00

03

Reparatii capitale aferente activelor fixe

45.00

0,00

0,00

0.00

0,00

45,00

45.00

0.00

0.00

0,00

0.00

Obiective noi

45.00

0,00

0.00

0.00

0.00

45,00

45.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reabilitare acoperiș clădire 700 mp - Complexul rezidențial Sf. Maria

45,00

45,00

45,00

70.02

LOCUINȚE. SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICĂ

15.897,56

0,00

0.00

0.00

0,00

15.897,56

13.155.62

496.46

0,00

2.245.48

0,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE_____________________

3.830,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.830,00

3.830,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

Transferuri de capital

3.830.00

0.00

0,00

0.00

0.00

3.830.00

3.830.00

0.00

0.00

0,00

0.00

29

Alte transferuri de capital către instituții publice

3.830,00

0,00

0.00

0.00

0.00

3.830.00

3.830.00

0.00

0.00

0,00

0.00

Obiective în continuare

1.200.00

0.00

0.00

0,00

0.00

1.200.00

1.200.00

0.00

0.00

0,00

0.00

Reparații capitale imobil str. 1 Decembrie 1918 nr. 8 multianual SUPAFLC

340.00

340,00

340,00

Reparații capitale imobil Str. M. Eminescu nr. 46 multianual -SUPAFLC

680,00

680,00

680,00

Reparații capitale imobil Str. M. Eminescu nr. 72 multianual -SUPAFLC

180,00

180,00

180,00

Obiective noi

2.630.00

0,00

0,00

0.00

0.00

2.630.00

2.630.00

0.00

0.00

0,00

0.00

Modernizare gard cimitir Sf. Maria expoziție tematică -SUPAFLC

350,00

350,00

350,00

Iluminat cimitire- SUPAFLC

150.00

150.00

150.00

Modernizare spațiii verzi și alei la administrațiile de cimitire -SUPAFLC

550,00

550,00

550,00

Modernizare toalete cimitire - SUPAFLC

100.00

100.00

100.00

Modernizări asfaltări alei cimitire - SUPAFLC

200.00

200.00

200.00

Reparații capitale imobil str. Ana Aslan nr. 33 - SUPAFLC

250,00

250,00

250,00

Reparații capitale imobil str. R. Campiniu nr. 20 - SUPAFLC

250,00

250,00

250,00

Reparatii capitale imobil Calea Călărașilor nr. 23 - SUPAFLC

450.00

450.00

450.00

Reparații capitale imobil bld. Al. 1. Cuza nr. 38 - SUPAFLC

250,00

250,00

250,00

Program informatic contabilitate - SUPAGL

80.00

80.00

80.00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

2.741,94

0,00

0,00

0,00

0,00

2.741,94

0,00

496,46

0,00

2.245,48

0,00

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională

(FEDR1_______________________________________

2.741,94

0,00

0,00

0,00

0,00

2.741,94

0,00

496,46

0,00

2.245,48

0,00

Obiective în continuare

2.741.94

0.00

0.00

0,00

0.00

2.741.94

0.00

496.46

0.00

2.245.48

0.00

Reabilitarea Castelului de Apă din Grădina Publică Brăila -multianual

320,00

320,00

0,00

48,00

272,00

Cod indicator

Denumirea obiectivului Data începerii execuției (luna, anul) Nr. și data acordului MF Nr. și data actului de aprobare

Valoare totală obiectiv

Valoare totală actualizată

Prevederi 2020

Capacități

Termen PIF

Cap.

Art.

Alin.

Sub.

Total aprobat

Finanțare din:

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii

Total alocații bugetare

Din care:

Buget local

Finanțare națională

Bugetul de stat

Finanțare externă ncrambur-sabilă

Consiliul Județean Brăila

Regenerare economică și socială în zone marginalizatc din municipiul Brăila (investiții în facilități și locuri dejoacă pentru eonii! - multianual_____________________________________________

2.066,07

2.066,07

0,00

353,11

1.712,96

Regenerare zone urbane degradate sector 1 - multianual

155.78

155.78

0.00

23,37

132.41

Regenerare zone urbane deeradate sector 2 - multianual

200.09

200.09

0,00

71.98

128.11

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

9.325.62

0.00

0.00

0,00

0.00

9.325.62

9325.62

0,00

0.00

0.00

0.00

71

TITLUL XIH ACTIVE NEFINANCIARE

9.325.62

0.00

0.00

0.00

0.00

9.325.62

9.325,62

0.00

0.00

0.00

0,00

01

Active fixe

6.905.62

0.00

0.00

0.00

0.00

6.905.62

6.905.62

0.00

0.00

0.00

0.00

30

Alte active fixe

6.905.62

0.00

0.00

0.00

0,00

6.905.62

6.905.62

0.00

0,00

0.00

0.00

Obiective în continuare

5.913,00

0,00

0.00

0.00

0,00

5.913.00

5.913.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Viabilizare str. Prelungirea Lanului - execuție lucrări, diriginte șantier HCLM nr. 64/27.03.2015 și HCLM nr. 197/30.05.2017-miltianuaJ____________________________________________________

95,00

95,00

95,00

Elaborarea hărților de riscuri naturale la nivelul municipiului Brăila, conform Legii nr. 575/2001 și HGR nr. 447/2003 -multianual

100,00

100,00

100,00

Viabilizare teren locuințe Cartier Lacu Dulce, str. Dorului -Cazasului, CF București - Brăila, etapa H Nord - proiectare -multianual

150,00

150,00

150,00

Realizare branșamente electrice în diferite locații din municipiu] Brăila - multianual

100,00

100,00

100,00

Actualizare Plan Urbanistic General - multianual

458,00

458.00

458.00

Consolidare taluz faleza Dunării - zona post de transformare Electrica - proiectare, execuție lucrări, dirigenție de șantier -multianual

100,00

100,00

100,00

Modernizare sistem de iluminat public în municipiul Brăila și extindere de iluminat stradal și ornamental - contract de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din municipiul Brăila prin concesionare - dirigenție șantier HCLM nr 242/27.07.2016 -multianual

4.000,00

4.000,00

4.000,00

Viabilizare teren locuințe Cartier Lacu Dulce, str. Dorului -Cazasului, CF București - Brăila, etapa II Sud - proiectare -multianual

100.00

100,00

100,00

Expcrtizare clădiri existente în municipiul Brăila pentru reducerea riscului seismic - OG nr. 20/1994 cu modificările și completările ulterioare - servicii proiectare, documentații tehnice de specialitate - multianual

60,00

60,00

60,00

Realizare branșamente electrice în diferite locații din municipiul Brăila - multianual

200,00

200,00

200,00

Servicii de expertiză tehnică pentru derularea obiectivelor de investiti i- multianual_________________________________________________

50,00

50,00

50,00

Achiziție și modernizare hrubă - multianual

500.00

500.00

500.00

Obiective noi

992.62

0.00

0,00

0.00

0,00

992.62

992.62

0.00

0,00

0.00

0.00

Branșament și instalații utilizator pentru zona situată între parcare Palat Administrativ, Piața Independenței nr. 1 și Colegiul Național Gh. M. Murgoci, str. Mihai Emincscu -proiectare, execuție

300,00

300,00

300,00

Eficientizare enerectică clădiri publice - zona 1

138.81

138.81

138.81

Eficientizare energetică clădiri publice - zona 2

138.81

138.81

138,81

Viabilizare zone puncte termice - expertiză, DALl, proiectare, execuție

300,00

300,00

300,00

Scară acces BL B32 Hotărire Judecătorească

55.00

55.00

55.00

Cod indicator

Denumirea obiectivului Data începerii execuției (luna, anul) Nr. și data acordului MF Nr. ți data actului de aprobare

Valoare totală obiectiv

Valoare totala actualizată

Prevederi 2020

Capacități

Termen PIF

Cap.

Art.

Alin.

Sub.

Total aprobat

Finanțare din:

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii

Total alocații bugetare

Din care:

Buget local

Finanțare națională

Bugetul de stat

Finanțare externă nerambursabilă

Consiliul Județean Brăila

Locuințe pentru tineri destinate închirierii, jud. Brăila, mun. Brăila, Cartier Lacu Dulce, str. Dorului - Cazasului, CF București - Brăila, etapa II Nord - proiectare - studiu de fezabilitate

30,00

30,00

30,00

Locuințe pentru tineri destinate închirierii, jud. Brăila, mun. Brăila, Cartier Lacu Dulce, str. Dorului - Cazasului, CF București - Brăila, etapa 11 Sud - proiectare - studiu de fezabilitate

30,00

30,00

30,00

03

Reparații capitale aferente activelor fixe

2.420.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.420.00

2.420,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Obiective noi

550.00

0.00

0.00

0.00

0.00

550.00

550.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Reabilitare gard împrejmuire Grădina Publică

300.00

300.00

300.00

Realizare împrejmuire și sistematizare verticală imobil str. Gratiei nr. 48. Municipiul Brăila

100,00

100,00

100,00

Reabilitare și consolidare imobil din Municipiul Brăila str. Oituz nr. 5A - Centrul Cultural Brăila - proiectare + execuție lucrări + dirieentie șantier______________________________________________________

150,00

150,00

150,00

Obiective în continuare

1.870.00

0,00

0,00

0,00

0.00

1.870.00

1.870.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Consolidarea și restaurarea fântânii arteziene Piața Traian -execuție lucrări, dinainte șantier - multianual

250,00

250,00

250,00

Reabilitare imobil situat în municipiul Brăila b-duL Al. I. Cuza nr. 105 - servicii proiectare și execuție - multianual

70,00

70,00

70,00

Reabilitare și schimbare destinație imobil din b-dul.

Independenței nr. 65 expertiză, proiectare, execuție, diriginte de șantier - multianual

700,00

700,00

700,00

Reabilitare ceasuri de orientare publică în municipiul Brăila -proiectare, execuție lucrări, dirigenție de șantier - multianual

100,00

100,00

100,00

Reabilitarea Stadionului Municipal din Parcul Monument Brăila - multianual

100,00

100,00

100,00

Reabilitarea Stadionului Municipal "Progresul" Brăila -multianual

300,00

300,00

300,00

Reamcnajare și reabilitare imobil situat în municipiul Brăila b-dul. Al. 1. Cuza nr. 134 - proiectare - multianual

50,00

50,00

50,00

Reabilitare și schimbare destinație imobil Cal. Galați nr. 346, corp E - multianual

100,00

100,00

100,00

Reabilitare ceas de orientare publică, Piața Traian nr. 1 - servicii de proiectare + execuție lucrări - multianual

200,00

200,00

200,00

74.02

PROTECȚIA MEDIULUI

397.62

0,00

0.00

0.00

0.00

397.62

397.62

0.00

0,00

0.00

0.00

51

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE_____________________

315,25

0,00

0,00

0,00

0,00

315,25

315,25

0,00

0,00

0,00

0,00

02

Transferuri de capital

315.25

0.00

0.00

0.00

0.00

315.25

315.25

0.00

0.00

0.00

0.00

29

Alte transferuri de capital către instituții publice

315,25

0.00

0.00

0.00

0,00

315.25

315,25

0.00

0.00

0.00

0,00

Obiective în continuare

107,00

0.00

0.00

0.00

0.00

107.00

107.00

0,00

0,00

0.00

0.00

Termonebulizator ceată caldă - SUPAGL - multianual

34.00

34.00

34.00

Generator ULV ceată rece - SUPAGL - multianual

73.00

73.00

73.00

Obiective noi

208.25

0,00

0.00

0.00

0.00

208.25

208.25

0,00

0,00

0.00

0,00

ULV Generator de mare capacitate DDD - SUPAGL

133.25

133.25

133.25

Pompe de înaltă presiune cu motor termic - 5 buc. - SUPAGL

75,00

75,00

75,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

82.37

0,00

0.00

0.00

0.00

82.37

8237

0,00

0,00

0.00

0,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

8237

0.00

0.00

0.00

0.00

8237

82.37

0.00

0.00

0.00

0,00

01

Active fixe

8237

0,00

0,00

0.00

0.00

82.37

82.37

0,00

0.00

0.00

0,00

30

Alte active fixe

82.37

0.00

0.00

0.00

0.00

82.37

82.37

0.00

0.00

0,00

0.00

Obiective noi

82.37

0.00

0.00

0,00

0,00

8237

82,37

0.00

0.00

0.00

0,00

CoCnanțare proiect regional "Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Brăla în perioada 2014-2020 -multianual

82,37

82,37

82,37

Cod indicator

Denumirea obiectivului Data începerii execuției (luna, anul) Nr. și data acordului MF Nr. și data actului de aprobare

Valoare totală obiectiv

Valoare totală actualizată

Prevederi 2020

Capacități

Termen PIF

Cap.

Art.

Alin.

Sub.

Total aprobat

Finanțare din:

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii

Total alocații bugetare

Din care:

Buget local

Finanțare națională

Bugetul de stat

Finanțare externă ncrambur-sabilă

Consiliul Județean Brăila

84.02

TRANSPORTURI

211.707.68

0.00

0.00

0.00

0.00

211.707.68

17.906.09

62.647.74

22.802.39

108.351.46

0.00

51

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

148,50

0,00

0,00

0,00

0,00

148,50

148,50

0,00

0,00

0,00

0,00

02

Transferuri de capital

148.50

0.00

0.00

0.00

0.00

148.50

148.50

0.00

0.00

0.00

0,00

29

Alte transferuri de capital către instituții publice

148.50

0.00

0.00

0.00

0.00

148.50

148.50

0.00

0.00

0.00

0.00

Obiective noi

148.50

0.00

0.00

0.00

0.00

148.50

148.50

0.00

0.00

0,00

0.00

Autoutilitară - SUPAGL

140,00

140,00

140,00

Generator sudură - SUPAGL

8.50

8.50

8.50

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

170.999,20

0,00

0,00

0,00

0,00

170.999,20

0,00

62.647,74

0,00

108.351,46

0,00

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională fFEDR)

170.999,20

0,00

0,00

0,00

0,00

170.999,20

0,00

62.647,74

0,00

108.351,46

0,00

Obiective în continuare

170.999.20

0.00

0.00

0.00

0.00

170.999.20

0.00

62.647.74

0,00

108.351.46

0.00

Modernizare transport electric cal. Galați - multianual

7.500.00

7.500.00

0.00

1.052.90

6.447,10

Modernizare transport electric șos. Baldovincști - multianual

43.800,00

43.800,00

0,00

33.268,67

10.531,33

Modernizare transport electric Parc Monument - Radu Negru -multianual

20.649,48

20.649,48

0,00

2.988,12

17.661,36

Modernizare transport electric b-dul. Independenței - multianual

24.000,00

24.000,00

0,00

4.196,79

19.803,21

Achiziție mijloace de transport public - autobuze electrice -multianual

17.917,92

17.917,92

0,00

4.819,49

13.098,43

Achiziție mijloace de transport public - tramvaie - multianual

57.131,80

57.131,80

0,00

16.321,77

40.810,03

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

40.559.98

0.00

0.00

0.00

0.00

40.559.98

17.757.59

0,00

22.802.39

0,00

0.00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

40.559.98

0,00

0.00

0.00

0,00

40.559,98

17.757.59

0.00

22.802.39

0.00

0.00

01

Active fixe

39.596,59

0.00

0.00

0.00

0.00

39.596.59

16.794.20

0.00

22.802.39

0.00

0.00

02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

261.87

0,00

0.00

0.00

0.00

261.87

261.87

0.00

0.00

0.00

0.00

Obiective în continuare

47.67

0.00

0.00

0.00

0.00

47.67

47.67

0.00

0.00

0.00

0.00

Achiziționare și montare sistem video pentru trafic greu -multianual

40,00

40,00

40,00

Achiziționare, montare și punere în funcțiune a două camere de supraveghere video în Municipiul Brăila - Șos. Focșani și Calea Galați - multianual

7.67

7,67

7,67

Obiective noi

214.20

0,00

0.00

0.00

0.00

214.20

214.20

Panouri afisaj statii mijloace de transport în comun

214.20

214.20

214.20

30

Alte active fixe

39.334.72

0,00

0.00

0.00

0,00

39.334,72

16.532.33

0.00

22.802.39

0.00

0,00

Obiective în continuare

38.234,72

0.00

0.00

0.00

0,00

38.234,72

15.432.33

0.00

22.802J9

0.00

0.00

0.00

0.00

Stații de rcîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Brăila - servicii de proiectare faza I - multianual

411,24

411,24

31,24

0,00

380,00

Amenajare stații de tramvai în vederea asigurării accesului neîngrădit al persoanelor cu dizabilități la serviciile de transport rmblic de călători - multiamial_________________________________

630,00

630,00

630,00

Echipare semafoare cu sisteme necesare asigurării accesului neîngrădit al persoanelor cu dizabilități la serviciile publice locale-multianual____________________________________________

50,00

50,00

50,00

Amenajare și modernizare stații îmbarcarc/dcbarcarc călători pentru transportul public local de călători - stații autobuz -multianual

900,00

900,00

900,00

Modernizare străzi Cartier Lacu Dulce - proiectare, execuție lucrări, diriginte șantier - multianual HCLM nr. 33/23.02.2017 și HCLM nr. 290/17.07.2017

500,00

500,00

500,00

Modernizări străzi Cartier Pisc - proiectare, execuție lucrări, diriginte șantier- multianual HCLM nr. 33/23.02.2017 și HCLM nr 291/17 07 2017

17.985,99

17.985,99

387,89

17.598,10

Cod indicator

Denumirea obiectivului Data începerii execuției (luna, anul) Nr. și data acordului MF Nr. și data actului dc aprobare

Valoare totală obiectiv

Valoare totală actualizată

Prevederi 2020

Capacități

Termen P1F

Cap.

Art.

Alin.

Sub.

Total aprobat

Finanțare din:

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

zMte surse constituite potrivit legii

Total alocații bugetare

Din care:

Buget local

Finanțare națională

Bugetul dc stat

Finanțare externă nerambursabilă

Consiliul Județean Brăila

Modernizare străzi Cartier Ncdelcu Chcrcea - proiectare, execuție lucrări, diriginte șantier - multianual HCLM nr.

33/23 02 2017 si HCLM nr. 241/30 06.2017

5.282,49

5.282,49

458,20

4.824,29

Modernizare străzi Cartier Radu Negru - proiectare, execuție lucrări, diriginte șantier - multianual HCLM nr. 292/17.07.2017

4.000,00

4.000,00

4.000,00

Modernizare străzi Cartier Ncdelcu Chercea, etapa II - servicii proiectare, expertiză tehnică, studiu topografic, DALI, DTAC și verificator de proiect - multianual

300,00

300,00

300,00

Modernizare străzi Cartier Comorofca - servicii proiectare, expertiză tehnică, studiu topografic, DALI, DTAC și verificator de proiect - multianual________________________________________

300,00

300,00

300,00

Modernizare cal. Galați între pod Brăilița și DJ 221 B -proiectare, execuție lucrări, diligente șantier HCLM nr. 34/23 02/2017-multianual

15,00

15,00

15,00

Modernizare parcări lot 3 - 540 locuri de parcare - aleea Lebedei între cal. Călărașilor și str. Gr. Alexandrescu, str.

Sebeșului (Bl. Dl), șos. Buzăului (bL B30 și bl. B31), b-dul.

Dorobanți (bl. A28 și bl. A31), aleea învățătorilor (bl. G7, bl.

G8 și bl. Z), str. O. Doicescu (bl. Al și bl. A2) - PT, DE, execuție lucrări, dirigenție de șantier - multianual

2.300,00

2.300,00

2.300,00

Modernizare parcări lot 4 - 300 locuri de parcare - Cartier Obor -str. Ion lonescu de la Brad (bl. AF1, bl. AF2, bl. AF3, bl. AGI, bl. AG2), cal. Galați (in spatele bl. 10), str. Plantelor (în spatele bl. 8), str. Ion C. Brătianu (de la Crcșa nr. 2 până la str. Apolo), șos. Buzăului (între str. S. Bamuțiu și str. Comunarzi de la bl. A8 și bl. A9 bis până la bl. A6 și bl. A4) - PT, DE, execuție lucrări, dirigenție de șantier - multianual

1.500,00

1.500,00

1.500,00

Modernizare parcări lot 5 - suprafață 7.000,00 mp.

1. Aleea Petroliștilor - capăt Aleea Culturii, în spatele Bl. 10;

2. Aleea Soarelui - zona parcare mărginită de străzile: Ghioceilor, Tineretului și b-dul. Dorobanților - execuție lucrări, dirigenție de șantier - multianual

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Modernizare parcări lot 6 - proiectare+execuție lucrări+dirieentie de șantier - multianual

2.000,00

2.000,00

2.000,00

Modernizare parcări lot 7 - proiectarc+execuție lucrări+diricentie de șantier - multianual

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Modernizare parcări lot 8 - proiectare+executie lucrari+dirieentie de șantier - multianual

60,00

60,00

60,00

Obiective noi

1.100,00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.100,00

1.100.00

0,00

0.00

0.00

0.00

Modernizare transport electric Cartier Brăilița - multianual -expertiză. studii. DALI. PT si verificare oroiect

200,00

200,00

200,00

Amenajare și modernizare stații îmbarcarc/debarcare călători pentru transportul public local de călători - proiect 2

400,00

400,00

400,00

Amenajare sens giratoriu în municipiul Brăila - Șos. Buzăului c/c Șos. Națională Veche (zona Spitalul Județean) -nroiectare+execntie lucrări +diri<»entic șantier

100,00

100,00

100,00

Desființare centrală termică și amenajare zonă - parcări str. Ghioceilor c/c str. Roșiori

300,00

300,00

300,00

Schimbarea destinației locului dejoacă pentru copii, din Municipiul Brăila, Str. Calea Galați Bl. A în parcare

100,00

100,00

100,00

03

Reparații capitale aferente activelor fixe

963,39

0,00

0.00

0.00

0.00

963.39

963,39

0.00

0.00

0.00

0.00

Obiective noi

963.39

0,00

0.00

0.00

0.00

963.39

963,39

0,00

0,00

0.00

0.00

3 o

Cod indicator

Denumirea obiectivului Data începerii execuției (luna, anul) Nr. și data acordului MF Nr. și data actului de aprobare

Valoare totală obiectiv

Valoare totală actualizată

Prevederi 2020

Capacități

Termen PIF

Cap.

Art.

Alin.

Sub.

Total aprobat

Finanțare din:

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii

Total alocații bugetare

Din care:

Buget local

Finanțare națională

Bugetul de stat

Finanțare externă nerambursabilă

Consiliul Județean Brăila

Reabilitare și modernizare str. Grivița în Municipiul Brăila

365,99

365,99

365,99

Modernizare substații de tracțiune electrică pentru funcționarea acestora cu control de Ia distantă

240,40

240,40

240,40

Lucrări infrastructură de transport (calc de rulare și rețea de contact) - C. Neenizzi. Ulmului. 0 . Doicescu)

357,00

357,00

357,00

87.02

ALTE ACȚIUNI ECONOMICE

8.305.03

0.00

0.00

0.00

0.00

8.305,03

0,00

2.930.05

0.00

5.374.98

0.00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

8.305,03

0,00

0,00

0,00

0,00

8.305,03

0,00

2.930,05

0,00

5.374,98

0,00

05

Programe din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri

Maritime (FEPAM)_______________________________

8.305,03

0,00

0,00

0,00

0,00

8.305,03

0,00

2.930,05

0,00

5.374,98

0,00

Obiective noi

3.598.44

0.00

0.00

0.00

0,00

3.598.44

0.00

782.11

0.00

2.816,33

0.00

Amenajarea Faleza Dunării în scopuri turistice

1.650.00

1.650.00

50.00

1.600.00

Piața de pește

1.848.44

1.848.44

682.11

1.166.33

Skatc-Parc - Faleza Dunării

100.00

100.00

50.00

50.00

Obiective în continuare

4.706.59

0.00

0.00

0.00

0.00

4.706.59

0.00

2.147.94

0.00

2.558.65

0.00

Dezvoltarea ecoturismului și turismului educațional în municipiul Brăila - multianual

1.006,68

1.006,68

326,74

679,94

Masuri privind inbunatatirea siguranței pescarilor - multianual

2.490,31

2.490,31

1.242,10

1.248,21

Centru de aerement "Faleza Dunării" - multianual

1.209.60

1.209.60

579.10

630.50

DE ȘEDINȚĂ,

Anexa nr. b La HCLM nr.

Județul: Braila

Unitatea administrativ-teritoriala: Municipiul Braila

Instituția publica: MUNICIPIUL BRAILA

Bugetul instituțiilor publice si activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii centralizat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe, pe titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anul 2020

mii lei

Cod Indicator

Denumire indicatori

Prevederi anuale

Buget inițial

Influenta + /-

Buget rectificat

B

A

1

2

3

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNE DE DEZVOLTARE

000110

TOTAL VENITURI

171.138,20

300,00

171.438,20

000210

I. VENITURI CURENTE

57.823,80

0,00

57.823,80

001210

C. VENITURI NEFISCALE

57.823,80

0,00

57.823,80

001310

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

5.525,92

0,00

5.525,92

3010

Venituri din proprietate

5.525,92

0,00

5.525,92

301005

Venituri din concesiuni si închirieri

5.474,92

0,00

5.474,92

30100530

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

5.474,92

0,00

5.474,92

301050

Alte venituri din proprietate

51,00

0,00

51,00

001410

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

52.297,88

0,00

52.297,88

3310

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

50.680,88

0,00

50.680,88

331005

Taxe si alte venituri in învățământ

2.578,94

0,00

2.578,94

331008

Venituri din prestări de servicii

12.681,00

0,00

12.681,00

331014

Contribuția elevilor si studentilor pentru internate, cămine si cantine

2.916,87

0,00

2.916,87

331017

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

75,00

0,00

75,00

331019

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

550,00

0,00

550,00

331021

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

18.084,16

0,00

18.084,16

331030

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

2.261,60

0,00

2.261,60

331050

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

11.533,31

0,00

11.533,31

3410

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

600,00

0,00

600,00

341050

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

600,00

0,00

600,00

3510

Amenzi, penalitati si confiscări

82,00

0,00

82,00

351050

Alte amenzi, penalitati si confiscări

82,00

0,00

82,00

3610

Diverse venituri

185,00

0,00

185,00

361050

Alte venituri

185,00

0,00

185,00

3710

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

750,00

0,00

750,00

371003

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

-1.226,24

0,00

-1.226,24

371004

Varsaminte din secțiunea de funcționare

1.226,24

0,00

1.226,24

371050

Alte transferuri voluntare

750,00

0,00

750,00

001710

IV. SUBVENȚII

113.314,40

300,00

113.614,40

001810

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

113.314,40

300,00

113.614,40

4210

Subvenții de la bugetul de stat

70,00

0,00

70,00

421043

Subvenții primite de instituțiile publice si activitatile finanțate integral sau parțial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA

70,00

0,00

70,00

4310

Subvenții de la alte administratii

113.244,40

300,00

113.544,40

431009

Subvenții pentru instituții publice

84.041,15

0,00

84.041,15

431010

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

0,00

300,00

300,00

431014

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

500,00

0,00

500,00

431019

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

8.061,25

0,00

8.061,25

431033

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariale

20.642,00

0,00

20.642,00

4910

TOTAL CHELTUIELI

182.124,07

300,00

182.424,07

01

CHELTUIELI CURENTE

171.535,08

300,00

171.835,08

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

85.105,75

-155,00

84.950,75

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

85.772,33

455,00

86.227,33

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

12,00

0,00

12,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

645,00

0,00

645,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

10.588,99

0,00

10.588,99

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

10.588,99

0,00

10.588,99

5910

Partea a ll-a Aparare, Ordine Publica si Siguranța Naționala

18.600,00

0,00

18.600,00

6110

Ordine publica si siguranța naționala

18.600,00

0,00

18.600,00

01

CHELTUIELI CURENTE

18.500,00

0,00

18.500,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

17.550,00

-155,00

17.395,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

950,00

155,00

1.105,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

100,00

0,00

100,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

100,00

0,00

100,00

611003

Ordine publica

18.600,00

0,00

18.600,00

61100304

Politie locala

18.600,00

0,00

18.600,00

6310

Partea a 11l-a Cheltuieli Social - Culturale

78.448,32

300,00

78.748,32

6510

Invatamant

7.240,67

0,00

7.240,67

01

CHELTUIELI CURENTE

7.215,67

0,00

7.215,67

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1.266,40

0,00

1.266,40

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5.937,27

0,00

5.937,27

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

12,00

0,00

12,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

25,00

0,00

25,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

25,00

0,00

25,00

651003

Invatamant preșcolar si primar

3.718,53

0,00

3.718,53

65100301

Invatamant preșcolar

3.505,51

0,00

3.505,51

65100302

Invatamant primar

213,02

0,00

213,02

651004

Invatamant secundar

1.639,83

0,00

1.639,83

65100401

Invatamant secundar inferior

156,26

0,00

156,26

65100402

Invatamant secundar superior

1.483,57

0,00

1.483,57

651005

Invatamant postliceal

1.263,00

0,00

1.263,00

651011

Servicii auxiliare pentru educație

605,00

0,00

605,00

65101103

Internate si cantine pentru elevi

585,00

0,00

585,00

65101130

Alte servicii auxiliare

20,00

0,00

20,00

651050

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

14,31

0,00

14,31

6610

Sanatate

51.330,00

300,00

51.630,00

01

CHELTUIELI CURENTE

49.639,26

300,00

49.939,26

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

36.522,70

0,00

36.522,70

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

12.796,56

300,00

13.096,56

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

320,00

0,00

320,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.690,74

0,00

1.690,74

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

1.690,74

0,00

1.690,74

661006

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

51.330,00

300,00

51.630,00

66100601

Spitale generale

51.330,00

300,00

51.630,00

6710

Cultura, recreere si religie

19.877,65

0,00

19.877,65

01

CHELTUIELI CURENTE

16.581,15

0,00

16.581,15

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

8.685,65

0,00

8.685,65

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

7.810,50

0,00

7.810,50

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

85,00

0,00

85,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.296,50

0,00

3.296,50

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

3.296,50

0,00

3.296,50

671003

Servicii culturale

13.038,15

0,00

13.038,15

67100304

Instituții publice de spectacole si concerte

10.415,50

0,00

10.415,50

67100306

Case de cultura

2.622,65

0,00

2.622,65

671050

Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei

6.839,50

0,00

6.839,50

691000

Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuințe, Mediu si Ape

64.197,25

0,00

64.197,25

7010

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

23.870,00

0,00

23.870,00

01

CHELTUIELI CURENTE

19.840,00

0,00

19.840,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

13.630,00

0,00

13.630,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6.035,00

0,00

6.035,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

175,00

0,00

175,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

4.030,00

0,00

4.030,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

4.030,00

0,00

4.030,00

701050

Alte servicii in domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

23.870,00

0,00

23.870,00

7410

Protecția mediului

40.327,25

0,00

40.327,25

01

CHELTUIELI CURENTE

40.012,00

0,00

40.012,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

40.012,00

0,00

40.012,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

315,25

0,00

315,25

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

315,25

0,00

315,25

741005

Salubritate si gestiunea deșeurilor

40.327,25

0,00

40.327,25

74100501

Salubritate

40.327,25

0,00

40.327,25

7910

Partea a V-a Acțiuni economice

20.878,50

0,00

20.878,50

8410

Transporturi

9.088,50

0,00

9.088,50

01

CHELTUIELI CURENTE

8.940,00

0,00

8.940,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1.448,00

0,00

1.448,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

7.492,00

0,00

7.492,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

148,50

0,00

148,50

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

148,50

0,00

148,50

841050

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

9.088,50

0,00

9.088,50

8710

Alte acțiuni economice

11.790,00

0,00

11.790,00

01

CHELTUIELI CURENTE

10.807,00

0,00

10.807,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6.003,00

0,00

6.003,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

4.739,00

0,00

4.739,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

65,00

0,00

65,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

983,00

0,00

983,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

983,00

0,00

983,00

871050

Alte acțiuni economice

11.790,00

0,00

11.790,00

9610

Rezerve, Excedent/Deficit

-10.985,87

0,00

-10.985,87

9710

Rezerve

0,00

0,00

0,00

9910

Deficit

10.985,87

0,00

10.985,87

991096

Deficitul secțiunii de funcționare

10.184,37

0,00

10.184,37

991097

Deficitul secțiunii de dezvoltare

801,50

0,00

801,50

Județul: Braila

Unitatea administrativ-teritoriala: Municipiul Braila

Instituția publica: MUNICIPIUL BRAILA

Anexa nr. i'

La HCLM nr. ■;£&/%■ 04- £0^0


Bugetul instituțiilor publice si activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii centralizat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe, pe titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anul 2020

mii lei

Cod Indicator

Denumire indicatori

Prevederi anuale

Buget inițial

Influenta + /-

Buget rectificat

B

A

1

2

3

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

000110

TOTAL VENITURI

161.350,71

300,00

161.650,71

000210

I. VENITURI CURENTE

56.597,56

0,00

56.597,56

001210

C. VENITURI NEFISCALE

56.597,56

0,00

56.597,56

001310

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

5.525,92

0,00

5.525,92

3010

Venituri din proprietate

5.525,92

0,00

5.525,92

301005

Venituri din concesiuni si inchirieri

5.474,92

0,00

5.474,92

30100530

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

5.474,92

0,00

5.474,92

301050

Alte venituri din proprietate

51,00

0,00

51,00

001410

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

51.071,64

0,00

51.071,64

3310

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

50.680,88

0,00

50.680,88

331005

Taxe si alte venituri in învățământ

2.578,94

0,00

2.578,94

331008

Venituri din prestări de servicii

12.681,00

0,00

12.681,00

331014

Contribuția elevilor si studentilor pentru internate, cămine si cantine

2.916,87

0,00

2.916,87

331017

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

75,00

0,00

75,00

331019

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

550,00

0,00

550,00

331021

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

18.084,16

0,00

18.084,16

331030

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

2.261,60

0,00

2.261,60

331050

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

11.533,31

0,00

11.533,31

3410

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

600,00

0,00

600,00

341050

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

600,00

0,00

600,00

3510

Amenzi, penalitati si confiscări

82,00

0,00

82,00

351050

Alte amenzi, penalitati si confiscări

82,00

0,00

82,00

3610

Diverse venituri

185,00

0,00

185,00

361050

Alte venituri

185,00

0,00

185,00

3710

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

-476,24

0,00

-476,24

371003

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

-1.226,24

0,00

-1.226,24

371050

Alte transferuri voluntare

750,00

0,00

750,00

001710

IV. SUBVENȚII

104.753,15

300,00

105.053,15

001810

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

104.753,15

300,00

105.053,15

4210

Subvenții de la bugetul de stat

70,00

0,00

70,00

421043

Subvenții primite de instituțiile publice si activitatile finanțate integral sau parțial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA

70,00

0,00

70,00

4310

Subvenții de la alte administratii

104.683,15

300,00

104.983,15

431009

Subvenții pentru instituții publice

84.041,15

0,00

84.041,15

431010

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

0,00

300,00

300,00

431033

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariale

20.642,00

0,00

20.642,00

4910

TOTAL CHELTUIELI

171.535,08

300,00

171.835,08

01

CHELTUIELI CURENTE

171.535,08

300,00

171.835,08

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

85.105,75

-155,00

84.950,75

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

85.772,33

455,00

86.227,33

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

12,00

0,00

12,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

645,00

0,00

645,00

5910

Partea a Il-a Aparare, Ordine Publica si Siguranța Naționala

18.500,00

0,00

18.500,00

6110

Ordine publica si siguranța naționala

18.500,00

0,00

18.500,00

01

CHELTUIELI CURENTE

18.500,00

0,00

18.500,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

17.550,00

-155,00

17.395,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

950,00

155,00

1.105,00

611003

Ordine publica

18.500,00

0,00

18.500,00

61100304

Politie locala

18.500,00

0,00

18.500,00

6310

Partea a lll-a Cheltuieli Social - Culturale

73.436,08

300,00

73.736,08

6510

Invatamant

7.215,67

0,00

7.215,67

01

CHELTUIELI CURENTE

7.215,67

0,00

7.215,67

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1.266,40

0,00

1.266,40

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5.937,27

0,00

5.937,27

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

12,00

0,00

12,00

651003

Invatamant preșcolar si primar

3.718,53

0,00

3.718,53

65100301

Invatamant preșcolar

3.505,51

0,00

3.505,51

65100302

Invatamant primar

213,02

0,00

213,02

651004

Invatamant secundar

1.639,83

0,00

1.639,83

65100401

Invatamant secundar inferior

156,26

0,00

156,26

65100402

Invatamant secundar superior

1.483,57

0,00

1.483,57

651005

Invatamant postliceal

1.263,00

0,00

1.263,00

651011

Servicii auxiliare pentru educație

580,00

0,00

580,00

65101103

Internate si cantine pentru elevi

560,00

0,00

560,00

65101130

Alte servicii auxiliare

20,00

0,00

20,00

651050

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

14,31

0,00

14,31

6610

Sanatate

49.639,26

300,00

49.939,26

01

CHELTUIELI CURENTE

49.639,26

300,00

49.939,26

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

36.522,70

0,00

36.522,70

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

12.796,56

300,00

13.096,56

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

320,00

0,00

320,00

661006

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

49.639,26

300,00

49.939,26

66100601

Spitale generale

49.639,26

300,00

49.939,26

6710

Cultura, recreere si religie

16.581,15

0,00

16.581,15

01

CHELTUIELI CURENTE

16.581,15

0,00

16.581,15

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

8.685,65

0,00

8.685,65

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

7.810,50

0,00

7.810,50

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

85,00

0,00

85,00

671003

Servicii culturale

12.794,15

0,00

12.794,15

67100304

Instituții publice de spectacole si concerte

10.171,50

0,00

10.171,50

67100306

Case de cultura

2.622,65

0,00

2.622,65

671050

Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei

3.787,00

0,00

3.787,00

691000

Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuințe, Mediu si Ape

59.852,00

0,00

59.852,00

7010

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

19.840,00

0,00

19.840,00

01

CHELTUIELI CURENTE

19.840,00

0,00

19.840,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

13.630,00

0,00

13.630,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6.035,00

0,00

6.035,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

175,00

0,00

175,00

701050

Alte servicii in domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

19.840,00

0,00

19.840,00

7410

Protecția mediului

40.012,00

0,00

40.012,00

01

CHELTUIELI CURENTE

40.012,00

0,00

40.012,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

40.012,00

0,00

40.012,00

741005

Salubritate si gestiunea deșeurilor

40.012,00

0,00

40.012,00

74100501

Salubritate

40.012,00

0,00

40.012,00

7910

Partea a V-a Acțiuni economice

19.747,00

0,00

19.747,00

8410

Transporturi

8.940,00

0,00

8.940,00

01

CHELTUIELI CURENTE

8.940,00

0,00

8.940,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1.448,00

0,00

1.448,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

7.492,00

0,00

7.492,00

841050

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

8.940,00

0,00

8.940,00

8710

Alte acțiuni economice

10.807,00

0,00

10.807,00

01

CHELTUIELI CURENTE

10.807,00

0,00

10.807,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6.003,00

0,00

6.003,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

4.739,00

0,00

4.739,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

65,00

0,00

65,00

871050

Alte acțiuni economice

10.807,00

0,00

10.807,00

9610

Rezerve, Excedent/Deficit

-10.184,37

0,00

-10.184,37

9710

Rezerve

0,00

0,00

0,00

9910

Deficit

10.184,37

0,00

10.184,37

991096

Deficitul secțiunii de funcționare

10.184,37

0,00

10.184,37

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

Anexa nr.

La HCLMnr.         M)

Județul: Braila

Unitatea administrativ-teritoriala: Municipiul Braila

Instituția publica: MUNICIPIUL BRAILA

Bugetul instituțiilor publice si activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii centralizat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe, pe titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anul 2020

mii lei

Cod Indicator

Denumire indicatori

Prevederi anuale

Buget inițial

Influenta + /-

Buget rectificat

B

A

1

2

3

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

000110

TOTAL VENITURI

9.787,49

0,00

9.787,49

000210

I. VENITURI CURENTE

1.226,24

0,00

1.226,24

001210

C. VENITURI NEFISCALE

1.226,24

0,00

1.226,24

001410

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

1.226,24

0,00

1.226,24

3710

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

1.226,24

0,00

1.226,24

371004

Varsaminte din secțiunea de funcționare

1.226,24

0,00

1.226,24

001710

IV. SUBVENȚII

8.561,25

0,00

8.561,25

001810

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

8.561,25

0,00

8.561,25

4310

Subvenții de la alte administratii

8.561,25

0,00

8.561,25

431014

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

500,00

0,00

500,00

431019

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

8.061,25

0,00

8.061,25

4910

TOTAL CHELTUIELI

10.588,99

0,00

10.588,99

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

10.588,99

0,00

10.588,99

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

10.588,99

0,00

10.588,99

5910

Partea a ll-a Aparare, Ordine Publica si Siguranța Naționala

100,00

0,00

100,00

6110

Ordine publica si siguranța naționala

100,00

0,00

100,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

100,00

0,00

100,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

100,00

0,00

100,00

611003

Ordine publica

100,00

0,00

100,00

61100304

Politie locala

100,00

0,00

100,00

6310

Partea a lll-a Cheltuieli Social - Culturale

5.012,24

0,00

5.012,24

6510

Invatamant

25,00

0,00

25,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

25,00

0,00

25,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

25,00

0,00

25,00

651011

Servicii auxiliare pentru educație

25,00

0,00

25,00

65101103

Internate si cantine pentru elevi

25,00

0,00

25,00

6610

Sanatate

1.690,74

0,00

1.690,74

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.690,74

0,00

1.690,74

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

1.690,74

0,00

1.690,74

661006

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

1.690,74

0,00

1.690,74

66100601

Spitale generale

1.690,74

0,00

1.690,74

6710

Cultura, recreere si religie

3.296,50

0,00

3.296,50

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.296,50

0,00

3.296,50

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

3.296,50

0,00

3.296,50

671003

Servicii culturale

244,00

0,00

244,00

67100304

Instituții publice de spectacole si concerte

244,00

0,00

244,00

671050

Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei

3.052,50

0,00

3.052,50

691000

Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuințe, Mediu si Ape

4.345,25

0,00

4.345,25

7010

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

4.030,00

0,00

4.030,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

4.030,00

0,00

4.030,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

4.030,00

0,00

4.030,00

701050

Alte servicii in domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

4.030,00

0,00

4.030,00

7410

Protecția mediului

315,25

0,00

315,25

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

315,25

0,00

315,25

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

315,25

0,00

315,25

741005

Salubritate si gestiunea deșeurilor

315,25

0,00

315,25

74100501

Salubritate

315,25

0,00

315,25

7910

Partea a V-a Acțiuni economice

1.131,50

0,00

1.131,50

8410

Transporturi

148,50

0,00

148,50

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

148,50

0,00

148,50

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

148,50

0,00

148,50

841050

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

148,50

0,00

148,50

8710

Alte acțiuni economice

983,00

0,00

983,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

983,00

0,00

983,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

983,00

0,00

983,00

871050

Alte acțiuni economice

983,00

0,00

983,00

9610

Rezerve, Excedent/Deficit

-801,50

0,00

-801,50

9710

Rezerve

0,00

0,00

0,00

9910

Deficit

801,50

0,00

801,50

991097

Deficitul secțiunii de dezvoltare

801,50

0,00

801,50

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

Anaxa nr -J La HCLM nr.

Județul: Braila

Unitatea administrativ-teritoriala: Municipiul Braila

Instituția publica: MUNICIPIUL BRAILA

Bugetul instituțiilor publice si activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii (Sursa - E) centralizat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe, pe titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anul 2020

mii lei

Cod

Denumire indicator

Buget 2020

A

B

1

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNE DE DEZVOLTARE

000110

TOTAL VENITURI

6.577,80

000210

I. VENITURI CURENTE

6.507,80

001210

C. VENITURI NEFISCALE

6.507,80

001310

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

596,92

3010

Venituri din proprietate

596,92

301005

Venituri din concesiuni si închirieri

545,92

30100530

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instituțiile publice

545,92

301050

Alte venituri din proprietate

51,00

001410

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

5.910,88

3310

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

5.835,88

331005

Taxe si alte venituri in învățământ

2.578,94

331008

Venituri din prestări de servicii

1,00

331014

Contribuția elevilor si studentilor pentru internate, cămine si cantine

2.916,87

331017

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

45,00

331050

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

294,07

3610

Diverse venituri

75,00

361050

Alte venituri

75,00

371003

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a

-25,00

371004

Varsaminte din secțiunea de funcționare

25,00

001710

IV. SUBVENȚII

70,00

001810

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

70,00

4210

Subvenții de la bugetul de stat

70,00

421043

Subvenții primite de instituțiile publice si activitatile finanțate integral sau parțial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA

70,00

4910

TOTAL CHELTUIELI

7.240,67

01

CHELTUIELI CURENTE

7.215,67

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1.266,40

1001

Cheltuieli salariale in bani

1.237,70

100101

Salarii de baza

395,00

100106

Alte sporuri

12,50

100110

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

92,00

100111

Fond aferent platii cu ora

689,00

100113

Drepturi de delegare

1,00

100117

Indemnizații de hrana

15,50

100130

Alte drepturi salariale in bani

32,70

1003

Contribuții

28,70

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

28,70

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5.937,27

2001

Bunuri si servicii

844,09

200101

Furnituri de birou

36,70

200102

Materiale pentru curățenie

57,90

200103

încălzit, Iluminat si forța motrica

58,90

200104

Apa, canal si salubritate

51,40

200105

Carburanți si lubrifiant!

19,00

200106

Piese de schimb

3,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

22,80

200109

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

89,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

505,39

2002

Reparatii curente

194,10

2003

Hrana

4.339,88

200301

Hrana pentru oameni

4.339,88

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

168,50

200503

Lenjerie si accesorii de pat

5,00

200530

Alte obiecte de inventar

163,50

2006

Daplasari, detasari, transferări

6,00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

4,02

200602

Deplasări în străinătate

1,98

2011

Cârti, publicatii si materiale documentare

5,00

2012

Consultanta si expertiza

35,00

2013

Pregătire profesionala

22,00

2014

Protecția muncii

10,00

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor

10,00

2030

Alte cheltuieli

302,70

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

302,70

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

12,00

5702

Ajutoare sociale

12,00

570202

Ajutoare sociale in natura

12,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

25,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

25,00

7101

Active fixe

25,00

710130

Alte active fixe

25,00

6310

Partea a IIl-a Cheltuieli Social - Culturale

7.240,67

6510

Invatamant

7.240,67

01

CHELTUIELI CURENTE

7.215,67

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1.266,40

1001

Cheltuieli salariate in bani

1.237,70

100101

Salarii de baza

395,00

100106

Alte sporuri

12,50

100110

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

92,00

100111

Fond aferent platii cu ora

689,00

100113

Drepturi de delegare

1,00

100117

Indemnizații de hrana

15,50

100130

Alte drepturi salariate in bani

32,70

1003

Contribuții

28,70

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

28,70

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5.937,27

2001

Bunuri si servicii

844,09

200101

Furnituri de birou

36,70

200102

Materiale pentru curățenie

57,90

200103

încălzit, Iluminat si forța motrica

58,90

200104

Apa, canal si salubritate

51,40

200105

Carburanți si lubrifiant!

19,00

200106

Piese de schimb

3,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

22,80

200109

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

89,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

505,39

2002

Reparatii curente

194,10

2003

Hrana

4.339,88

200301

Hrana pentru oameni

4.339,88

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

168,50

200503

Lenjerie si accesorii de pat

5,00

200530

Alte obiecte de inventar

163,50

2006

Daplasari, detasari, transferări

6,00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

4,02

200602

Deplasări în străinătate

1,98

2011

Cârti, publicatii si materiale documentare

5,00

2012

Consultanta si expertiza

35,00

2013

Pregătire profesionala

22,00

2014

Protecția muncii

10,00

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor

10,00

2030

Alte cheltuieli

302,70

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

302,70

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

12,00

5702

Ajutoare sociale

12,00

570202

Ajutoare sociale in natura

12,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

25,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

25,00

7101

Active fixe

25,00

710130

Alte active fixe

25,00

651003

Invatamant preșcolar si primar

3.718,53

65100301

Invatamant preșcolar

3.505,51

65100302

Invatamant primar

213,02

651004

Invatamant secundar

1.639,83

65100401

Invatamant secundar inferior

156,26

65100402

Invatamant secundar superior

1.483,57

651005

Invatamant postliceal

1.263,00

651011

Servicii auxiliare pentru educație

605,00

65101103

Internate si cantine pentru elevi

585,00

65101130

Alte servicii auxiliare

20,00

651050

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

14,31

9610

Rezerve, Excedent/Deficit

-662,87

9710

Rezerve

0,00

9810

Excedent

0,00

981096

Excedentul secțiunii de funcționare

0,00

981097

Excedentul secțiunii de dezvoltare

0,00

9910

Deficit

662,87

991096

Deficitul secțiunii de funcționare

662,87

991097

Deficitul secțiunii de dezvoltare

0,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

Județul: Braîla

Unitatea administrativ-teritoriala: Municipiul Braila

Instituția publica: MUNICIPIUL BRAILA


Anexa nr.

La HCLM nr.            ,£c£o


Bugetul instituțiilor publice si activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii (Sursa - F) centralizat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe, pe titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anul 2020

mii lei


Cod

Denumire indicator

Buget 2020

A

B

1

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNE DE DEZVOLTARE

000110

TOTAL VENITURI

42.197,00

000210

I. VENITURI CURENTE

20.755,00

001210

C. VENITURI NEFISCALE

20.755,00

001410

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

20.755,00

3310

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

20.755,00

331021

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

18.084,16

331030

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

2.261,60

331050

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

409,24

371003

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

-389,24

371004

Varsaminte din secțiunea de funcționare

389,24

001710

IV. SUBVENȚII

21.442,00

001810

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

21.442,00

4310

Subvenții de la alte administratii

21.442,00

431010

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

300,00

431014

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

500,00

431033

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariale

20.642,00

4910

TOTAL CHELTUIELI

51.630,00

01

CHELTUIELI CURENTE

49.939,26

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

36.522,70

1001

Cheltuieli salariale in bani

35.132,00

100101

Salarii de baza

20.560,00

100105

Sporuri pentru condiții de munca

9.208,00

100106

Alte sporuri

2.952,00

100111

Fond aferent platii cu ora

480,00

100112

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

20,00

100117

Indemnizații de hrana

1.456,00

100130

Alte drepturi salariale in bani

456,00

1002

Cheltuieli salariale in natura

503,70

100206

Vouchere de vacanta

503,70

1003

Contribuții

887,00

100301

Contribuții de asigurări sociale de stat

40,00

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

847,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

13.096,56

2001

Bunuri si servicii

4.241,00

200101

Furnituri de birou

205,00

200102

Materiale pentru curățenie

281,00

200103

încălzit, Iluminat si forța motrica

1.110,00

200104

Apa, canal si salubritate

485,00

200105

Carburanți si lubrifianti

60,00


bl


200106

Piese de schimb

20,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

104,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

126,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

1.850,00

2002

Reparatii curente

1.083,00

2003

Hrana

1.800,20

200301

Hrana pentru oameni

1.800,20

2004

Medicamente si materiale sanitare

3.501,40

200401

Medicamente

1.810,00

200402

Materiale sanitare

1.229,40

200403

Reactivi

144,00

200404

Dezinfectant!

318,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2.059,00

200501

Uniforme si echipament

650,00

200503

Lenjerie si accesorii de pat

662,00

200530

Alte obiecte de inventar

747,00

2006

Daplasari, detasari, transferări

24,00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

24,00

2009

Materiale de laborator

20,00

2011

Cârti, publicatii si materiale documentare

4,00

2013

Pregătire profesionala

14,26

2014

Protecția muncii

29,70

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor

40,00

2030

Alte cheltuieli

280,00

203001

Reclama si publicitate

50,00

203003

Prime de asigurare non-viata

40,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

190,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

320,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

320,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.690,74

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

1.690,74

7101

Active fixe

1.190,74

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

1.140,74

710130

Alte active fixe

50,00

7103

Reparatii capitale aferente activelor fixe

500,00

6310

Partea a lll-a Cheltuieli Social - Culturale

51.630,00

6610

Sanatate

51.630,00

01

CHELTUIELI CURENTE

49.939,26

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

36.522,70

1001

Cheltuieli salariale in bani

35.132,00

100101

Salarii de baza

20.560,00

100105

Sporuri pentru condiții de munca

9.208,00

100106

Alte sporuri

2.952,00

100111

Fond aferent platii cu ora

480,00

100112

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

20,00

100117

Indemnizații de hrana

1.456,00

100130

Alte drepturi salariale in bani

456,00

1002

Cheltuieli salariale in natura

503,70

100206

Vouchere de vacanta

503,70