Hotărârea nr. 195/2020

Aprobarea listei de priorități, pentru anul 2020, cu solicitanții care au acces la locuințele din fondul locativ de stat, altele decât cele sociale, care aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOT ARARE A NTR.195

din29.04.2020

Privind: Aprobarea listei de priorități, pentru anul 2020, cu solicitanții care au acces la locuințele din fondul locativ de stat, altele decât cele sociale, care aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila.

consiliul local         braila

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și Cimitirelor, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 2 și 4 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 241/2001 pentru aprobarea O.U.G nr. 40/1999, privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, H.G.R. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr.114/1996, legea locuinței, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 1A1 și art. 37 din H.G.R. nr. 457/2017, privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, aprobate prin H.G.R. nr. 1275/2000, H.C.L.M. nr.266/27’.07.2016, H.C.L.M. nr.489/30.10.2017, precum și H.C.L.M. nr.95/20.02.2020;

în baza art.129 alin.(1) și (2) lit. d), alin. (7) lit. q) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

în temeiul art. 139, alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.1 Se aprobă lista de priorități, pentru anul 2020, cu solicitanții care îndeplinesc criteriile restrictive de acces la o locuință aparținând domeniului public și privat al Municipiului Brăila, prevăzute în H.C.L.M. nr. 489/30.10.2017, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă lista solicitanților care dețin o locuință din fondul locativ aparținând domeniului public sau privat al Municipiului Brăila și care solicită un schimb de locuințe motivat de creșterea numărului membrilor familiei, vârsta înaintată, diverse boli sau de starea tehnică nesatisfăcătoare a imobilului pe care îl ocupă, conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă lista solicitanților unei locuințe aparținând domeniului public și privat al Municipiului Brăila care nu îndeplinesc criteriile restrictive prevăzute în H.C.L.M. nr.489/30.10.2017, conform anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Cererile și dosarele solicitanților de locuințe cuprinși în anexa nr.3, vor fi anulate și clasate.

Art.5 Solicitanții de locuințe cuprinși în anexa nr. 3, vor putea beneficia de reanalizarea situației locative, numai după depunerea unei alte cereri și completarea dosarului cu actele solicitate de către Compartimentul Spațiu Locativ.

Art.6 (1).Contestațiile cu privire la stabilirea accesului la locuințele destinate închirierii, precum și cele pentru acordarea priorităților în soluționarea cererilor de locuințe, vor fi adresate Primăriei Municipiului Brăila în termen de 7 zile de la aprobarea listelor anexă la hotărârea Consiliului Local Municipal Brăila.

(2).Soluționarea contestațiilor se va asigura de către o comisie constituită prin Dispoziție a Primarului Municipiului Brăila, în termen de 15 zile de la înregistrarea contestației la Registratura Generală a Primăriei Municipiului Brăila.

Art.7 Solicitanții înscriși în Lista de Prioritate care îndeplinesc criteriile restrictive de acces la o locuință aparținând domeniului public și privat al Municipiului Brăila, prevăzute în H.C.L.M. Brăila nr. 489/30.10.2017 și care nu pot beneficia de repartizarea unei locuințe în limita fondului disponibil în anul respectiv, pot primi repartiție în anii următori, în limita fondului disponibil, în fiecare an și în noua ordine de prioritate stabilită.

Art.8 Prezenta hotărâre va fi dusă Ia îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Comisia socială constituită conform art. 1 din H.C.L.M. Brăila nr.141/15.07.2004, cu modificările ulterioare, și Serviciul de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și a Cimitirelor Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL


ION


F-PO-09-02.01.03/rev.0


ANEXA 1 2020

Lista de priorități - locuințe sociale 2020    4$ MCLN A/R .           &&&)

Nr.

Crt.

Numele si Prenumele

Nr. cerere

Data cerere

Adresa

Punctaj

Nr.

Pers.

1

MARIN DAIANA LUISA

37154

10.09.2014

CI.Galați nr.346, Corp C

25

1

2

CIOCILA CRISTINA

53130

29.12.2015

CI.Galați nr.346, Corp C

25

1

3

CHIVU GETA

30901

29.07.2015

str.Ion Vodă nr.41

24

1

4

MIHAILESCU DOINITA

3945

29.01.2016

CI.Galați nr.346, Corp C

24

1

5

PASCU NICUSOR VIOREL

7634

22.02.2016

CI.Galați nr.346, Corp C

24

1

6

PARALEU GEANINA

48524

19.11.2015

str.Marasesti nr.17

23

2

7

ANGHEL ALINA

51429

14.12.2015

Al.Narciselor nr.l, bl.R8

23

1

8

URSARU GEORGETA

1484

13.01.2016

str.Odessa nr. 14, Cămin 2, ap.33

23

1

9

VASILESCU PETRE

12589

18.03.2016

CI.Galați nr.346, Corp C

23

1

10

GHITA RAMONA MIHAELA

1562

16.01.2017

Cl.Galati nr.346, Corp C

23

1

11

MATEESCU JANETA ANGELICA

31198

08.08.2017

CI.Galați nr.346, Corp C

23

2

12

CLAS FLORENTINA DANIELA

6631

01.03.2019

str.Avram lancu nr.9

23

1

13

BAICU IONUT LAURENTIU

19721

25.06.2019

str.Unirii nr.221

23

1

14

ZAHARIA LENUTA

49790

02.12.2015

str. 1 Decembrie 1918 nr. 11, bl.3A, ap.50

22

1

15

CIOCIRLAN SAVETA

47683

03.11.2016

str.M.Eminescu nr.68

22

2

16

TATU LILIANA

19837

12.05.2017

sos.Rm.Sarat nr.24

22

6

17

VALODI IONEL

24542

26.06.2018

Cl.Galati nr.346, Corp C

22

1

18

PREDA ADRIAN

51275

11.12.2015

str.l Decembrie 1918 nr.l 1, bl.3A, ap.50

21

1

19

OLTEANU DANIEL

22136

17.05.2016

str.Pontonieri nr.l2, bl.B 10, ap. 16

21

1

20

TUDOR VICTOR CONSTANTIN

45778

07.12.2018

str.Dudului nr.4, bl.28, ap. 15

21

4

21

OPREA ANITA

475

08.01.2019

Cl.Galati nr.346, corp C

21

1

22

VACARU VIOREL

35986

06.11.2019

Al.Narciselor nr.3, bl.R7, ap. 67

21

4

23

POPESCU ANISOARA ROZ1NA

25588

03.07.2018

str.T.Maiorescu nr.32

20

4

24

TOPCIU MARIAN

13441

25.04.2019

str.Caramidari nr.138

20

9

25

DUMITRU CAMELIA

24670

03.06.2014

Cl.Galati nr.58, bl.3,ap.8

19

1

26

TITIU ANGELICA

49784

02.12.2015

str.O.Doicescu nr. 18, bl.E3, ap. 16

19

1

27

LAZARICA IONELA MIHAELA

4052

29.01.2016

str.M.Malaeru, bl.A5, ap.l 15

19

3

28

ILIE RADU

39069

19.09.2016

3-dul Al.I.Cuza nr.70

19

1

29

MARIN AUREL

26794

11.07.2018

str.T.Vladimirescu nr.l

19

3

30

CRISTU IULIANA

31925

23.08.2018

str.C-tin Dobrogeana

Gherea nr.20

19

3

31

CALIN GEORGICA

44068

22.11.2018

str.Bateriei nr.l

19

4

32

MOCANU CRISTINA MARILENA

25884

12.08.2019

str.Cl.Galati nr.38

19

5

33

RADU IONEL

5880

26.02.2020

CI.Galați nr.346, Corp C

19

1

34

ANGHEL FANICA FLORENTINA

4180

01.02.2016

sos.Buzauluinr.15

18

1

35

STAN ROMEO ANGEL

16531

07.04.2016

str.M.Eminescu nr.62

18

1

36

MOLDOVEANU TEODORA ANDREEA

35780

24.08.2016

str.Baraganului nr.46

18

2

37

SIMPETRU GIANINA

47719

05.12.2017

str.Celulozei nr.40, bl.Mesteacan, ap.33

18

3

38

CHIVU GEORGETA

37519

05.10.2018

str. Independentei nr. 103

18

1

39

MITU MARIANA ALINA

14287

08.05.2019

Al.Mugurilor nr.7, bl.H4, ap.76

18

4

40

VASILE DUMITRU

14281

08.05.2019

str. Prahovei nr.24

18

2

41

DUMITRU IONEL

21011

04.07.2019

str.Unirii nr.52

18

3

42

LASCU CATERINA DANIELA

24365

30.07.2019

str.Oborului nr.6, bl.24, ap.39

18

4

43

ANTON CAMELIA

27475

29.08.2019

str. Ștefan cel Mare nr.165

18

3

44

BOTU DANIELA

34926

28.10.2019

str.Albinei nr. 15

18

2

45

ZAINEA GIANINA MARIETA

6094

27.02.2020

str.Chisinau nr.128

18

4

46

NASTASE CRISTINEL

5191

05.02.2015

str.St,Mihailescu Braila, bl.B5,ap.8

17

1

47

ALEXANDRU CIPRIAN

37512

21.09.2015

str.Stefan Mihailescu

Braila nr.4, bl.B 3, ap.8

17

1

48

TINCU LARISA

49837

02.12.2015

str.Brasoveni nr. 17

17

2

49

GIRLICEANU NICU

28425

04.07.2016

str.Hipodrom nr.27, bl.Kl,ap.55

17

1

50

MARCU IOANA MIHAI

48255

07.11.2016

str.Th.Aman nr.22

17

3

51

MITRU DUMITRA

11585

17.03.2017

str.Oltului nr.85

17

1

52

LASCAR COSTICA

7220

20.02.2018

str.Carantina nr.36

17

1

53

VASILE LEONAS

11141

16.03.2018

str.Stefan cel Mare nr.394

17

1

54

MAXINEANU GELU

25695

03.07.2018

str.Plantelor nr.24 bis, bl.4bis, ap. 10

17

1

55

PUIU ADRIAN

39569

19.10.2018

str.Hepites nr.3

17

1

56

PERIANU FLORIN

5142

18.02.2019

B-dul Dorobanților nr.607

17

2

57

GURGU MARIETA

14697

13.05.2019

str.Cometei nr.3,bl.25, ap. 124

17

3

58

BUZEA IONELA MIHAELA

21306

08.07.2019

Al.Cocorilor nr.10, bl.E3,ap.50

17

2

59

CHIRPAC FLORENTINA

4094

11.02.2020

B-dul Independentei nr.302

17

2

60

ȘERB AN MIRELA

5698

25.02.2020

B-dul Independentei nr.159

17

3

61

ALII ELENA

12030

21.03.2017

3-dul Independentei nr.302

16

1

oz

BREZUICA IULIAN

VASILICA

32093

19.08.2017

Al.Policlinicii nr.8, Cămin [CMJ, ap.24

16

1

63

TUREAC GIGEL

5219

07.02.2018

Al.Cocorilor nr.12, )l.E4,ap.84

16

1

64

SIMPETREANU ADRIANA

29521

31.07.2018

CI.Călărașilor nr.218, bl.V

1, ap.59

16

3

65

PETRE FLORENTINA

34212

12.09.2018

îtr.Grivitei nr.258

16

4

66

MALUREANU ADRIAN

3775

06.02.2019

str.M.Bravu nr.l 1

16

1

67

GHERGHE IONEL

5962

25.02.2019

Al.Narciselor nr.l, bl.R8, cam.209

16

1

68

VULPESCU NADIA GABRIELA

6679

04.03.2019

str.Topirceanu nr.l2

16

1

69

DUMITRACHE VIOREL

17653

07.06.2019

str.Comuna din Paris nr.57 A

16

2

70

MOCANU CLAUDIU

17981

10.06.2019

str.M.Eminescu nr.53

16

4

71

ENACHE VIORICA

23057

22.07.2019

str.Rahova nr.l 35

16

1

72

OGLINDA MADALINA

32023

04.10.2019

str.P-ta Victoriei nr. 11

16

1

73

NOROCEA EANA

37630

21.11.2019

str.Gheorghe

C.Constantinescu nr.44

16

2

74

BRINCOVEANU MIRELA

31122

20.07.2016

Al.Energiei nr.4, bl.26, ap.46

15

1

75

BUESCU FLORENTINA LUMINIȚA

17476

27.04.2018

Str.N.Balcescu nr.35

15

3

76

BONTEA FANEL MARIAN

19644

16.05.2018

str.Mihai Bravu nr.58

15

1

77

CIUCA ADELINA

2751

30.01.2020

str.Ștefan cel Mare nr.394

15

1

78

SPERIUSI GHEORGHE

3442

05.02.2020

str. Carantina nr.l 4

15

1

79

CRETU MARIOARA LUCICA

18306

19.04.2016

str.Marasesti nr.10

14

1

80

JANTEA LOREDANA

41421

01.11.2018

str.M.Bravu nr.361

14

1

81

MURGU ADRIANA

6362

27.02.2019

str.Ștefan Secareanu nr.5

14

2

82

LEPĂD ATU VALENTIN

17483

06.06.2019

str.Daciei nr.l, bl.23, ap.24

14

2

83

MIHAI MIRELA

26439

20.08.2019

Sos.Focsani nr.8

14

2

84

CAPITANEANU TUDOR ALEXANDRU

6060

27.02.2020

str.Brasoveni nr.l7

14

1

85

DAMIAN VOICA

49419

14.11.2016

Al.Margaretelor bl.Ll, ap.2

13

2

86

VERNESCU ADRIAN

321

05.01.2017

str.Militară nr.9

13

2

87

DOBRESCU LAVINIA

10429

13.03.2018

str.Nicopol nr.84

13

1

88

TRANDAFIR MIRELA

38731

12.10.2018

str.M.Bravu nr.361

13

1

89

TOMA SPIRIDON

12012

16.04.2019

str.Nicopole nr.l 27

13

1

90

BOLBOCEANU VASILICA

15637

21.05.2019

str.Dej nr.22

13

1

91

SIMION CĂTĂLIN ADRIAN

28486

05.09.2019

str.Timiș nr.l64

13

1

92

PETCU CALINA

30158

19.09.2019

str.Traian Demetrescu nr.30 bis

13

1

93

POETASU DANIELA

34091

21.10.2019

str.Odessa nr.l2, bl.P+4, ap.38

13

2

94

VOICU MARIA

37878

22.09.2015

Al.Amurgului nr.6, bl.H5, ap.83

12

1

95

PANA GABRIEL

2775

22.01.2018

CI.Galați nr.64, bl.L, ap.56

12

1

96

LEU VIOREL

25408

02.07.2018

str.G-ral E.Grigorescu, bl.59, ap.28

12

2

97

RADUCANU ALIN

7940

17.03.2020

str.Albinei nr.28 bis, bl.S, ap.50

12

1

98

CRETU ALEXANDRA

8254

15.03.2019

str.S.Aldea nr.44

11

1

99

TITIU LIX ANDRINA

30624

03.08.2017

str.Sebesului nr.2, bl.A, ap.48

10

1

100

PETRE MARINELA

26425

20.08.2019

str.Eroilor nr.2L,bl.Camin

Garsoniere, ap. 1

10

1

101

ANTON SILVIU

34832

28.10.2019

str.Comunarzi nr.25, bl.A38, ap.5

10

1

102

HIANU IONEL

18092

04.05.2018

str.Gen.Avramescu nr.22, bl.22,ap.3

9

1

103

PROCACI GHEORGHE

24028

21.06.2018

str.Debrețin nr.9 bis

9

1

104

POPA LUMINIȚA

31135

14.08.2018

str.Calugareni nr.14, bl.B40, ap.9

9

2

105

TURCU MIHAIL

11718

12.04.2019

Al.Ipotesti nr.6, bl.A2, ap.37

9

2

106

PREDA LENUTA

26868

23.08.2019

Al.Cocorilor bl.El, ap. 171

8

1

107

GLIGA GEORGE

30013

18.09.2019

Cl.Calarasilor nr.244, bl.4, ap.66

8

1

108

BOBOC DANIEL SIMION

4499

14.02.2020

str.Teiului nr.20

8

1

109

GHEORGHE IONEL

4477

02.02.2018

str.Plantelor, bl.Turn, ap.26

7

1

Sef Birou Fond Locativ, Ing.Nica AngelicaÎntocmit,

Sing.Stroe lulia

Ref.Poalehingi Luminița

ANEXA 2 2020

J_P\ hCLH NR .

LISTA SOLICITANTILOR CARE ÎNDEPLINESC CONDIȚIILE PENTRU UN SCHIMB DE LOCUINȚA

NR CRT

NR CERERE

NUME SI PRENUME

NR PERS

1

17187/ 05.06.2019

ALEXANDRU CATERINA

1

2

41958/ 06.10.2016

ARTENIE PELAGHIA

1

3

7466/

24.02.2017

BALAN MARIANA

5

4

28596/ 06.09.2019

BARBU OTILIA MIHAELA

4

5

27964/ 06.07.2015

BAROSANU VICTOR

4

6

54138/ 19.12.2016

BASNO GIGEL

3

7

6701/

16.02.2018

BOGDAN IONELA

4

8

26677/ 24.06.2015

CALIN VASILE

12

9

8890/

21.03.2019

CAPRISOARA COSTICA

2

10

45758/ 07.12.2018

CARABET CĂTĂLIN

4

11

4048/ 11.02.2020

CIOCEAALIN FANEL

1

12

11566/ 17.03.2017

CIUCASICA

1

13

39004/ 06.10.2017

CONSTANDACHE VASILE

3

14

49853/

11.11.2014

CUCU LENUTA

3

15

41996/ 06.10.2016

FILIMON ANA MARIA

_____4

16

44393/ 09.11.2017

GANESCU GEORGEL

6

17

28275/ 04.09.2019

GODINO ION

2

18

15474/ 01.04.2015

IONITA STELIAN

7

19

50724/ 30.12.2008

IVAN IOANA

1

20

7922/ 23.02.2016

LICA JANTEA LENUTA

7

21

10796/ 05.04.2019

LUCHIAN ANISOARA

3

22

12477/ 23.03.2018

LUNGU DRAGOS COSMIN

4

23

42596/ 09.11.2018

MALUREANU CONSTANTIN

1

24

3838/ 15.03.2017

MARADIN SPIRU

3

25

10009/ 12.03.2018

MITROFAN PAUL

1

26

35953/ 25.09.2018

MOTROGAN GEORGETA

2

27

15804/ 22.05.2019

MUNTEANU DUMITRA

3

28

22901/ 19.07.2019

NEAGU MIRELA MIHAELA

4

29

18205/ 07.05.2018

NICOARA LUCICA MARCELA

4

30

6655/ 13.02.2015

OANA NICOLETA

3

31

19346/ 02.12.2019

PERCA GHEORGHITA

2

32

30182/ 13.07.2016

PETCU GETA

5

33

20220/ 21.05.2018

PLESCAN GEORGETA

5

34

13100/ 28.03.2018

PUNGA VASILE

_______3

35

8903/ 21.03.2019

RADUCANU FLORIN

1

36

41622/ 24.10.2017

ROBU DUMITRU

4

37

2753/ 25.01.2017

SANDU IONICA

2

38

181/ 09.01.2020

SISU VASILICA

3

39

49732/ 18.12.2017

STAICU LENUTA

4

40

3941/ 07.02.2019

STROE SAMIR

1

41

967/ 10.01.2013

TATU DUMITREL

3

42

2304/ 19.01.2017

TRANDAFIR MUGUREL

3

43

456/ 08.01.2018

TUDORACHE CRISTINA FRANCISKA

3

44

27111/ 05.07.2011

TURCU DANIELA

3

45

23157/ 27.05.2015

VIDRASCU LENUTA

1

46

43489/ 16.11.2018

VINTILA PETRE

3

47

30125/ 13.07.2016

VOINEAGU DOMNICA

2

ANEXA 3 2020

/A Metri

LISTA SOLICITANTILOR CARE NU ÎNDEPLINESC CRITERIILE RESTRICTIVE DE ACCES LA O LOCUINȚA DIN FOND DE STAT

NR CRT

NUME SI PRENUME

observatii

1

ANGHEL NELU

neactualizat

2

ANDREI MIRELA ALINA

situație familiala neclarificata

3

ANGHEL STELUTA

neactualizat

4

BAGIAC ANA MARIA

neactualizat

5

BAJENARU ANGELICA GEANINA

neactualizat

6

CALIN VASILICA MIHAELA

neactualizat

7

CALIN CIPRIAN LIVIU

fara venituri declarate

8

CIUCASU ZINICA

neactualizat

9

DUMITRACHE OLIMPIA

neactualizat

10

DUMITRU CRISTIANA

incomplet

11

DUMITRU PUICA

dosar retras

12

ENACHE VIOLETA

neactualizat

13

GALATEANU DUMITRU

neactualizat

14

HURMUZACHE NICOLETA

neactualizat

15

IONITA MARINEL

neactualizat

16

IORDAN IFIMIA

neactualizat

17

GRIGORE GEORGIANA

neactualizat

18

GUEDENON NICOLETA

neactualizat

19

GHERGHICEANU FLORIN

neactualizat

20

GHEORGHE PETRICA

neactualizat

21

MITU LARISA LAURA

incomplet

22

MOCANU RIBANA DANIELA

neactualizat

23

MACRA PETRE GEORGE

neactualizat

24

MUSTAFA MAGDALENA

neactualizat

25

MUNTEANU IONELIA

neactualizat

26

MUSTAFA MARCELA

neactualizat

27

MANEA JEAN

incomplet

28

PETCU DANIEL

neactualizat

29

MAIER MARIAN

neactualizat

30

RADULESCU MARIAN

renunțare dosar

31

RADUCAN ION

neactualizat

32

SILIAN MARIUS

neactualizat

33

SIPICA GIGEL

neactualizat

34

ȘTEFAN IONEL

incomplet

35

STAN CARMEN

neactualizat

36

SIMA ELENA

neactualizat

37

SIMIONESCU CRISTINA

neactualizat

38

SUARASAN NICOLAE

decedat

39

SOFRONIE ALEXANDRU

a detinut locuința

40

SARAVARENCO ADRIAN

a cumpărat locuința

41

TRIFAN FELICIA

neactualizat

42

TUTUIANU MARIN

renunțare dosar

43

TAPU DORINA

incomplet

44

VOINEA CORINA

neactualizat

45

VISAN PANAIT

neactualizat

46

VIZIREANU AURELIAN

renunțare dosar

Nota : In “Anexa 3” sint cuprinși solicitantii(familiile solicitante) de locuințe din fondul de stat, care nu îndeplinesc criteriile restrictive prevăzute in HCLM Braila nr.489/30.10.2017.

DIRECTOR

Ing.HUIU EMILENA /


SEF BIROU FOND LOCATIV Ing.NICA ANGELICA

DIRECTOR

Ing.HUIU EMILENA

•' A FONDULUII.CCATIV

SEF BIROU FOND LOCATIV Ing.NICA ANGELICA

\ )

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

--1 r

întocmit :,S.L/ P.<