Hotărârea nr. 150/2020

Aprobarea listelor cu pozițiile ocupate de solicitanți la data de 13.03.2020, pe baza criteriilor de departajare prevăzute în H.C.L.M. nr.131/2013, referitoare la ”Aprobarea Regulamentului privind metodologia de atribuire a terenurilor în baza Legii nr.15/2003, republicată, precum și a vânzării acestora”.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

MOȚAMAKEA NOR. 150 dixx31.03.2020

Privind: Aprobarea listelor cu pozițiile ocupate de solicitanți la data de 13.03.2020, pe baza criteriilor de departajare prevăzute în H.C.L.M. nr. 131/2013, referitoare la "Aprobarea Regulamentului privind metodologia de atribuire a terenurilor în baza Legii nr. 15/2003, republicată, precum și a vânzării acestora".

CONSILIUL LOCALMUNICIPAL BJELSLUUA.

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al Comisiei de analiză numită prin Dispoziția Primarului Municipiului Brăila nr. 448/10.02.2020, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 2 și 4 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, H.G.R. nr.896/2003, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003, Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare și H.C.L.M. nr. 131/2013;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.1 Se aprobă lista cu pozițiile ocupate de solicitanți, la data de 13.03.2020, pe baza criteriilor de departajare prevăzute la art. 14 din Regulamentul privind metodologia de atribuire a terenurilor în baza Legii nr. 15/2003, republicată precum și a vânzării acestora, aprobat prin H.C.L.M. nr. 131/2013, conform anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă lista cu dosarele respinse ale solicitanților care au deținut/dețin în proprietate teren sau locuință, decedate, au cerere de renunțare și persoane care nu mai au mutație în municipiul Brăila (art. 13 din Regulament), conform anexei nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă lista cu dosarele care vor fi clasate ca urmare a încetării aplicabilității hotărârii de atribuire a unui lot de teren, în folosință gratuită, în baza Legii nr. 15/2003, conform anexei nr.3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef și Comisia de analiză desemnată prin Dispoziția nr. 448/10.02.2020, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va aduce la cunoștință publică și o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, RĂZVAbi POPESCU

\ \ LOCfJ.7         CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR.GENERAL,

ION DRĂGAN

4

F-PO-09-02.01.03/rev.0

LA HcLH a/A        3. MO

ANEXA NR. 1 - Lista cu poziții ocupate de solicitant!, la data de 13.03.2020, pe baza criteriilor de departajare prevăzute în H.C.L.IVI. nr. 131/2013

Nr. crt

Data nașterii

Dosar

Nume Prenume solicitant

Nr.

Cerere

Data cererii

Pune taj/d ata cere rii

Punctaj /docuin ente bancare

Punct aj/ven ituri

Punct aj/star e civila

Punctaj /nr.min ori

ANUL 2016 TOTAL

ANUL 2017 TOTAL

ANUL 2018 TOTAL

ANUL 2019 TOTAL

ANUL 2020 TOTAL

1

18.11.1985

1413

MOROI MIHAI

41080

08.11.2005

55

25

10

90

95

100

105

110

2

22.05.1980

1864

BUNEA FLORIN

11453

16.03.2007

45

25

10

5

5

90

95

100

105

110

3

01.12.1969

326

TUDOR VASILE

52361

28.10.2003

65

10

5

5

85

90

95

100

105

4

11.12.1976

671

ZAHARIA VERON1CA

ELENA

23660

31.05.2004

60

10

5

5

80

85

90

95

100

5

31.03.1979

677

V15AN DANIELA

23758

01.06.2004

60

10

5

5

80

85

90

95

100

6

15.04.1972

54

PARA5CHIV ANGHELUTA

44176

12.09.2003

65

5

5

75

80

85

90

95

7

25.12.1968

319

PLESA ION COSTEL

51551

23.10.2003

65

5

5

75

80

85

90

95

8

15.11.1975

1234

D1MA MIOARA

20794

13.06.2005

55

10

5

5

75

80

85

90

95

9

17.01.1988

2425

DOSRANIS CIPRIAN IULIAN

28876

25.07.2008

40

15

10

5

5

75

80

85

90

95

10

21.08.1986

3076

TIBUH DUMITREL

31522

16.09.2009

35

25

10

5

75

80

85

90

95

11

01.03.1980

118

BRAICOV1CI MARIETA

45032

17.09.2003

65

5

70

75 ■

80

8-5

90

12

19.05.1973

282

STAMATE FLORENTINA

43925

10.06.2003

55

5

70

75

80

85

90

13

31.07.1974

320

DIMACHE WILHELM MIHAIL

51825

24.10.2003

65

5

70

75

80

85

90

14

09.06.1973

328

BURLAIRINA

52510

29.10.2003

65

5

70

75

80

85

90

15

27.11.1977

337

BOBOCEA FLORiAN

54314

10.11.2003

65

5

70

75

80

85

90

16

24.04.1976

362

NEACSU MARIAN

56289

25.11.2003

65

5

70

75

80

85

90

17

14 01.1973

371

RÂHTOPOLO DUMITRU

57901

13.03.2003

65

5

70

75

80

85

90

38

13.01.1971

443

STANCIU ȘTEFAN

3306

23.02.2004

60

5

5

70

75

80

85

90

19

02.02.1976

455

POPA VERONICA

9774

01.03,2004

60

5

5

70

75

80

85

90

20

27.08.1975

632

CUCU fost UDREA ROBERT

IONEL

22235

21.05.2004

60

5

5

70

75

80

85

90

21

15.10.1975

795

ANTON GHEORGHITA

38709

14.09.2004

60

5

5

70

75

so

85

90

22

27.08.1984

822

CHIRAC DANIELA

41494

28.09.2004

60

5

5

70

75

80

85

90

23

12.38.1974

891

VAS1LE MIRELA

49963

09.11.2004

60

5

5

70

75

80

85

90

24

29.04.1981

932

SAVA ( BALEA1 VALENTINA

53591

OS. 12.2004

60

5

5

70

75

80

85

90

25

13.12.1983

1824

EPURE CIPRIAN

5263

05.02.2007

45

25

70

75

80

85

90

26

07.07.1983

2731

CRISTEA VASILICA ALINA

2481

23.01.2009

35

15

10

5

5

70

75

80

85

90

27

21.09.1991

3099

ROMILA DANIEL

34633

05.10.2009

35

25

10

70

75

80

85

90

28

24.11.1935

926+

3266

VASILE L1LIANA TATIANA

53171

06.12.2004

60

5

5

70

75

80

85

90

29

2102.1935

47

DUMITRU ANA MARIA

LUCIANA RETUR

44257

19.09.2003

65

65

70

75

80

85

30

14.11.1975

102

IACOB LEONARD

44851

■16,09.2003

65

65

70

75

80

85

31

18.03.1978

115

SCHEAUA PETRUS

45143

17.09.2003

65

65

70

75

80

85

32

12.08.1973

132

LUPU ELENA

46147

22.09.2003

65

65

70

75

80

85

33

12.11.1975

185

GHEORGHE GABRIEL

46718

24.09.2003

65

65

70

75

80

8S

34

10.09.1969

202

SIMA IONEL

47126

25.09.2003

65

65

70

75

80

85

35

23.04.1976

217

LEMNARU FLORENTIN

GEORGEL

47506

26.09.2003

65

65

70

75

80

85

36

15.06.1973

223

hustiu costel

47624

29.09.2003

65

65

70

75

80

85

37

19.06.1984

224

MARCARE VALENTIN

CĂTĂLIN

47674

29.09.2003

65

65

70

75

80

85

38

15.05.1977

248

CAPATANAIONEL

43552

02.10.2003

65

65

70

75

80

85

39

20.06.1971

251

MIHALACHE MARIANA

48539

02.10.2003

65

65

70

75

80

85

40

11.03.1973

263

CIUDIN NICGLAE

48353

10.01.2003

65

65

70

75

80

85

41

09.06.1972

274

CALDARESCU TEODOR

48722

10.03.2003

65

65

70

75

80

85

42

27.06.1979

287

MOCANU CRISTINEL

JENEI.

49412

08.10.2003

65

65

70

75

80

85

43

13.07.1982

339

CIOBOTARU MARIUS

54279

10.11.2003

65

65

70

75

80

85

44

07.07.1973

340

1SOFACHE FLORIN

54270

11.10.2003

65

65

70

75

80

85

45

04 12.1970

341

VIRLAN PETRUS

54249

11.10.2003

65

65

70

75

80

85

46

07.01.1974

342

NEGRAU VARGUTA

CiCTAVIAN

53980

11.06.2003

65

65

70

75

80

85

47

19.01.1974

348

CONSTANTIN REMUS

VALENTIN

53664

11.05.2003

65

65    .

70

75

80

85

48

25.06.1978

353

GALBINEANU IONUT

VIOREL RETUR

55577

19.11.2003

65

65

70

75

80

85

49

28.11.1984

358

MOTOC ADRIAN NICOLAE

55921

21.11.2003

65

65

70

75

80

85

50

23.04.1985

3S9

DAN LAURENTIU ȘTEFAN

56227

24.11.2003

65

65

70

75

80

85

51

21.03.1979

360

DAN RADU

56226

24.11.2003

65

65

70

75

80

85

52

03.01.1969

365

GHEORGHE FLORICA

57015

26.11 2003

65

65

70

75

80

85

53

31.05.1975

366

MiNDROC MIRELA

MIHAELA

57135

27.11.2003

65

55

70

75

80

85

54

26.04.1985

367

MOCANU PAUL VIOREL

57229

27.11.2003

65

65

70

75

80

85

55

06.03.1975

370

JITEA RAMONA MARCELA

57902

03.12.2003

55

65

70

75

80

35

56

16 11.1978

375

ALECU IONUT

58334

05.12.2003

65

65

70

75

80

85

57

28.10.1974

378

ION FELICIAN

59021

12.09.2003

65

65

70

75

80

85

58

14.02.1983

380

MARIN DRAGOS VIOREL

RETUR

59566

12.12.2003

65

65

70

75

80

85

59

17.09.1970

407

PARASCHIV MIHAELA

20850

21.04.2003

65

65

70

75

80

85

60

08.08.1973

416

FILIMON ANA MARIA

3533

26.01.2004

60

5

65

70

75

80

85

61

29.05.1974

450

ENACHE ANDREI MIRCEA

8815

25.02.2004

60

5

65

70

75

ao

85

62

08.03.1972

457

TURCU LAURENTIU

GEORGEL

10480

04.03.2004

60

5

65

70

75

80

85

63

11.09.1975

474

TRISCARU ELENA LORENA

11658

12.03.2004

60

5

65

70

75

80

85

64

11.10.1971

503

NEICU MIHAELA

16393

14.04.2004

60

5

65

70

75

80

85

65

27.04.1971

509

TUDORACHE RADEL

17158

20.04.2004

60

5

65

70

75

80

35

66

14.05.1984

525

STOINESCU (MUSAT)

IULIANA DANA RETUR

17679

22.04.2004

60

5

65

70

75

80

8S

67

07.03.1970

529

ISMAIL DURAN

17997

26.04.2004

60

5

65

70

75

80

S5

68

01.10.1977

531

RADION SERGHEI MITIA

18016

26.04.2004

60

5

65

70

75

80

85

69

01 09.1970

598

SOGA NICULINA

20840

13.05.2004

60

5

65

70

75

80

85

70

19.05.1978

626

BALANICA MARIAN

CĂTĂLIN

21950

20.05.2004

60

5

65

70

75

80

85

71

02.08.1974

667

CHIJER TUDOREL SI

VIOLETA

23477

31.05.2004

60

5

65

70

75

80

85

72

06.04.1977

702

RADU CAMELIA AURELIA

25419

15.06.2004

60

5

65

70

75

80

85

73

28.06.1983

772

SERAFIM DANIELA

35089

27.08.2004

60

5

65

70

75

80

85

74

07.10.1975

800

NEAGU ELENA

39411

16.09.2004

60

5

65

70

75

80

85

75

09.12.1973

803

PURCAREATA SANDU

39770

21.09.2004

60

5

65

70

75

80

85

76

30 04.1983

889

NEICU SORINA

49876

09.11.2004

60

5

55

70

75

80

85

77

19.10.1975

914

PASCU GABRIELA

VALER1CA

51886

24.11.2004

60

5

65

70

75

80

85

78

31.01.1979

958

PARASCHIV MIHAELA

55468

27.12.2004

60

5

65

70

75

80

85

79

09.12.1974

980

VARGA DANIELA

1891

17.01.2005

55

5

5

65

70

75

80

85

80

23.02.1983

1089

CRETU NINA MIHAELA

12512

01.04.2005

55

5

S

65

70

75

80

85

81

21.07.1985

1161

BEJAN ALIN

16663

06.05.2005

55

5

5

65

70

75

80

85

82

15.07.1980

1190

ANGHEL MARILENA

17819

18.05.2005

55

5

5

65

70

75

80

85

83

20.03.1985

1204

ERMALAI MARIANA

ROXANA

18680

25.05.2005

55

5

5

65

70

75

80

85

84

07.10.1976

1209

CR1STEA MANDICA

19059

27.05.2005

55

5

5

65

70

75

80

85

85

13.06.1980

1295

BROASCA IULIAN

25779

20.07.2005

55

5

5

65

70

75

80

85

86

31.09.1974

1378

MOCANU CLAUDIU

36785

04.10.2005

55

5

5

65

70

75

80

85

L

20.02.1984

1437

ARAMA ADRIAN

4453S

OS.12.2005

55

5

5

65

70

75

80

85

83

02.04.1979

1445

BOBE TUDORIÎA TAMARA

45488

16.12.2005

55

5

5

65

70

75

80

85

89

04.08.1973

2048

LUPESCU MARINELA

32097

24.08.2007

45

10

5

5

65

70

75

80

85

90

3O.12.197S

2066

(MANEA) GRAPA MARINELA

34702

17.09.2007

45

10

5

5

65

70

75

80

85

91

24.01.1993

3284

(TURCU ) ZILISTEANU ALEXANDRU

19469

20.05.2010

30

25

10

65

70

75

80

85


JANTEA CRICAN ALEXANDRU - Președinte $ BRATU ANGELICA - Membru

ANGHELESCU CORINA ELENA- Membri

GURGU VASILICA - Membru

SURDU MARIUS RADU - Membru


ANEXA nr. 2

LA hQLH IFo/M. 03.

TABEL DOSARE CU PERSOANE CARE AU DEȚINUT /DEȚIN ÎN PROPRIETATE UN TEREN SAU LOCUINȚĂ, DECEDATE, AU CERERE DE RENUNȚARE ȘI PERSOANE CARE NU MAI AU MUTAȚIE ÎN MUNICIPIUL BRĂILA

NR.CRT.

NR.DOSAR

NUME PRENUME

OBSERVAȚII

1

1

NISTOR NICUȘOR

Deține proprietate

2

52

BOBOCEA IULIAN

Deține proprietate

3

59

BUNEA MARI A

Deține proprietate

4

72

VLĂSTARU FLORIAN

Deține proprietate

5

87

DEHELEAN DANA MARIA

Deține proprietate

6

92

CÎRSTEA MIHAIL SORIN

Deține proprietate

7

124

GHIUȘ (CLOȘCĂ) VALENTINA MANUELA

Nu mai are domiciul în municipiul Brăila

8

170

DEDIU CRISTIAN

DECEDAT

9

190

GAVRILĂ RUGEN

Deține proprietate

10

228

POENARU MIRELA

Nu mai are domiciul în municipiul Brăila

11

229

GHOEGHE DRAGOȘ FLORIN

Deține proprietate

12

236

ILICEA MARCEL

Deține proprietate

13

241

NEGULESCU LAURENȚIU MARIAN

Deține proprietate

14

249

CONSTANTINESCU LUMINIȚA TINCUTA

Deține proprietate

15

298

POTÂRNICHE MIHAELA

Deține proprietate

16

314

GHERASIM MARIANA PUȘICA

Deține proprietate

17

317

ION VALENTIN

Deține proprietate

18

323

POPA COSTEL

Deține proprietate

19

332

BURLACU STELIAN DORIN

Deține proprietate

20

343

PETREA RADU

Deține proprietate

21

347

CHELEA VICTOR VALENTIN

Deține proprietate

22

352

DRĂGAN IONUȚ LEONARD

Deține proprietate

23

357

VIOREANU RODICA

Deține proprietate

24

361

MORMOCEA CRISTIAN

Deține proprietate

25

363

TĂNASE GEORGEL

Deține proprietate

26

364

RADU VALYNICU

Deține proprietate

27

368

AVRAM FLORIAN MARIAN

Deține proprietate

28

372

MANOLESCU CAMELIA

MIHAELA

Deține proprietate

29

374

DAVID FERNANDEL

Deține proprietate

30

376

GAGU PAUL

Deține proprietate

31

382

DRÂGHICI MARIA TALIDA

Deține proprietate

32

394

CHIVU EMIL SORIN

Deține proprietate

33

402

DRĂGAN ELENA____________

Deține proprietate

34

405

ZAHARIA IONUT CĂTĂLIN

Deține proprietate

35

408

PARASCHIV GABRIEL

Deține proprietate

36

417

NEB1 ADRIAN VALENTIN

Deține proprietate

37

420

SILAV NICOLAE

Deține proprietate

38

423

SILAV IONICA

Deține proprietate

39

424

DAVID REMUS

Deține proprietate

40

428

ADĂSCĂLIȚEI MARIAN

Cerere renunțare

41

429

BOȚEA VALENTIN MARIAN

Deține proprietate

42

451

GHEORGHE GABRIEL

Deține proprietate

43

463

MUNTEANU NICOLETA

Deține proprietate

44

464

MUNTEANU IULIAN

Deține proprietate

45

468

TIPARU ȘTEFAN

Deține proprietate

46

484

FRĂȚILĂ(BALTAG) MIRELA

Nu mai are domicilii în municipiul Brăila

47

490

IACOMI NICUȘOR

Deține proprietate

48

515

LIPAN NICUȘOR

Deține proprietate

49

517

GHENCIU ALINA GABRIELA

Deține proprietate

50

524

ȘERBA IONEL

Deține proprietate

51

543

C1UNTU MIHAIL GABRIEL

Deține proprietate

52

544

MUNTEANU DORINEL

Deține proprietate

53

545

MUNTEANU ILIE L1CĂ

Deține proprietate

54

554

MANEA MARIAN CRISTIAN

Deține proprietate

55

555

MANEA SIMONA ELENA

Deține proprietate

56

571

MOCANU DANIEL

Deține proprietate

57

582

ICONARU GIORGIAN

Deține proprietate

58

588

PISICĂ DORTIN AURELI AN

Decedat

59

589

MANEA IONUT

Deține proprietate

60

597

POPESCU LILIANA

Deține proprietate

61

600

ARICIU DANIEL IONUȚ

Deține proprietate

62

609

POPESCU RÂZVAN

Deține proprietate

63

611

IACOB LUCIAN GABRIEL

Deține proprietate

64

612

ERCUȚĂ COSMIN RADU

Deține proprietate

65

613

DUMITRU CAMELIA

Cerere renunțare

66

627

LAPȘA PETRE PAUL

Deține proprietate

67

631

GURGU ANTONETA

Deține proprietate

68

633

PLOIANU IULIAN

Deține proprietate

69

638

DUMITRU MIHAELA

Deține proprietate

70

645

RUSEA IONELA

Deține proprietate

71

652

ANDREI LUCIANA

Deține proprietate

72

658

FERARU GHEORGHE

Deține proprietate

73

660

MODROGAN LIA

Deține proprietate

74

664

RIZEA FĂNICĂ

Deține proprietate

75

666

MOCANU DRAGOȘ IONUȚ

Deține proprietate

76

668

COPAE PAULA RALUCA

Deține proprietate

77

669

DUMITRU GEORGE GABRIEL

Deține proprietate

78

673

CURCA(CUPCIC) ELENA

Deține proprietate

79

674

CURTE LENUȚA

Deține proprietate

80

676

BRATOSIN GIGEL

Deține proprietate

81

680

ȘTEFAN MANUELA

Deține proprietate

82

682

STAN CAMELIA

Deține proprietate

83

684

APOSTOL GABRIELA IULIANA

Deține proprietate

84

687

CURCĂ LAURA CRISTINA

Deține proprietate

85

692

VÂSII FLORICÂ

Deține proprietate

86

700

PARNICĂ IONEL

Deține proprietate

87

703

PETRESCU COSTEL

Decedat

88

707

RIPĂ MĂDĂLIN FLORIN

Deține proprietate

89

716

UDREA IOANA

Deține proprietate

90

722

MARIN ELENA SIMONA

Deține proprietate

91

731

PARNICĂ CĂTĂLIN

Deține proprietate

92

734

IONESCU CRISTINEL

Deține proprietate

93

737

DRAGOMIRNICU

Deține proprietate

94

742

IONESCU DANIEL

Deține proprietate

95

744

DUȘÂ CLUD1A VALENTINA

Deține proprietate

96

745

SIPICÂ ELENA

Deține proprietate

97

756

MIHAIL CĂTĂLINA

Deține proprietate

98

765

DICIANU DANIEL MUGUREL

Deține proprietate

99

769

TIHAN ALIN NICUȘOR

Deține proprietate

100

771

SLOBOZEANU NINEL

Deține proprietate

101

779

DÎNCU GEANINA

Deține proprietate

102

788

ARHIP PETRICĂ DRAGOȘ

Deține proprietate

103

790

BALABAN MIREL

Deține proprietate

104

797

ENE FLORIN

Deține proprietate

105

799

SERBANESCU NICUSOR

Deține proprietate

106

808

RADU MARCEL

Deține proprietate

107

819

NEACȘU NICOLETA GEANINA

Deține proprietate

108

820

STAN NICOLETA

Decedată

109

821

ANDREI EMIL IONUȚ

Deține proprietate

110

823

CHIRAC COSTEL

Deține proprietate

111

826

NAUM RADU DAN

Deține proprietate

112

841

TUDOR MIHĂIȚĂ

Deține proprietate

113

843

TĂNĂSESCU TINCUȚA FLORENTINA

Deține proprietate

114

851

CHIVU ANCA CORINA

Deține proprietate

115

855

MORMOCEA CRISTIAN

Deține proprietate

116

861

TÂMPLARU CĂTĂLIN

Deține proprietate

117

862

CODOLBAN GABRIEL

Deține proprietate

118

863

VASILE IONUT CIPRIAN

Deține proprietate

119

877

CHIOSEA VALENTIN

Deține proprietate

120

879

PARNICĂ LIL1ANA

Deține proprietate

121

880

STANCIU IONEL

Deține proprietate

122

883

CHIR1AC MARIAN COSTEL

Deține proprietate

123

884

CLOȘCĂ MIHAELA

Deține proprietate

124

885

BARANGÂ RAMONA

Deține proprietate

125

886

CONSTANTIN FLORENTINA

Deține proprietate

126

888

CARLOMFIRA EDUARD

Decedat

127

898

CHIR1TÂ COSTEL ______________________________!_________________________________________________________________________________________________________ 1

Deține proprietate

128

902

TEODOR IOSEFINA

Deține proprietate

129

917

BĂNICĂ MIHĂIȚÂ

Deține proprietate

130

928

TABARAC GEORGIAN

Deține proprietate

131

929

TABARAC EDUARD DANIEL

Deține proprietate

132

930

POPA STEFANIA

Deține proprietate

133

941

FLOREA COSTEL

Nu mai are domiciul în municipiul Brăila

134

942

BANU GRAȚIELA

Deține proprietate

135

945

COSTIN MARIAN

Deține proprietate

136

951

BUDAȘ (SALAGEAN) ANGELICA

Deține proprietate

137

953

CHIOJDOIU RODICA SERAFIMIA

Deține proprietate

138

954

GRATIE CRIST1NA MIHAELA

Deține proprietate

139

960

ANGHEL LAURA IONELA

Deține proprietate

140

961

LUNGU GABRIELA

Deține proprietate

141

965

ZAHARIA PERSIDA

Deține proprietate

142

967

MOCANU FLORIAN DANIEL

Deține proprietate

143

982

BIBICU GABRIEL

Deține proprietate

144

1027

VASILE DĂNUȚ

Nu mai are domiciul în municipiul Brăila

145

1085

VULPESCU DIANA

Deține proprietate

146

1109

DAN LENUȚA

Deține proprietate

147

1115

SARBU VIo’rEL CRISTIAN

Deține proprietate

148

1117

SĂTIUC ADRIAN GEANI

Deține proprietate

149

1131

ENE IRINA ADINA

Deține proprietate

150

1198

POPA RODICA ELENA

Deține proprietate

151

1269

MIHAIL IONELA

Deține proprietate

152

1339

PASCALEA FĂNEL

Deține proprietate

153

1374

TUDOR DANIEL

Deține proprietate

154

1403

RADU FÂNICA

Deține proprietate

155

1452

CONSTANTIN MARIUS

Deține proprietate

156

1523

COMAN DANIELA FLORIN

Deține proprietate

157

1545

BURLACU ROMICĂ

Deține proprietate

158

1560

PETRO1ANU MARIUS EDUARD

Deține proprietate

159

1598

MORARU VASILE

Deține proprietate

160

1606

PLOPEANU COSTEL OCTAVIAN

DECEDAT

161

1755

VLAD L1VIA

Deține proprietate

162

1799

STOIAN MARINEL

Deține proprietate

163

1927

PRIOTEASA (ICONARU) ADRIANA MIHAELA

Deține proprietate

164

1990

DIMA MARIAN

Nu mai are domiciul în municipiul Brăila

165

2092

VASILE GIANINA

Deține proprietate

166

2092

VLAD GIANINA

Deține proprietate

167

2165

SĂLCEANU VASILE VALENTIN

Deține proprietate

168

2228

MATEI SILVIA

Deține proprietate

169

2238

MOCANU LUMINIȚA

Deține proprietate

170

2281

BOSOROG DANIELA

Deține proprietate

171

2357

STAMATE IONUT

Deține proprietate

172

2437

HANGANU CAMELIA

Deține proprietate

173

2551

SARAVARENCO LILIANA

Deține proprietate

174

2686

DAVID ALEXANDRU

Deține proprietate

175

2727

BÂRSAN ALIN CRISTIAN

Deține proprietate

176

1447+1292

TURIAN SORIN

Deține proprietate

177

2784

MANOLESCU CĂTĂLIN IONUȚ

Deține proprietate

178

2866

COPAE ANDRA CERASELA

Deține proprietate

179

3037

DRĂGAN CAMELIA VIOLETA

Deține proprietate

180

3129

GROSUIONUT

Deține proprietate

181

3154

TIRIPA ANDREEA GABRIELA

Deține proprietate

182

3366

DOBRE CRISTIAN

Deține proprietate

183

3557

IORDAN IONUT

Deține proprietate

184

3746

ADAM CRISTINA

Deține proprietate

185

3791

MODOVEANU NICOLETA

Deține proprietate

186

3794

COMAN LUCICA

Deține proprietate


JANTEA CRICAN ALEXANDRU - Președinte $

BRATU ANGELICA - Membru


ANGHELESCU CORINA ELENA- Membr

GURGU VASILICA - Membru i

SURDU MARIUS RADU - MembruANEXA nr. 3

a WA A/fi, I&d}3 1^3.2 0^

TABEL DOSARE CARE VOR FI CLASATE

CA URMARE A ÎNCETĂRII APLICABILITĂȚII

NR.

CRT.

NR.

DOS AR

NUME PRENUME

OBSERVAȚII

1.

2694

LOVIN MAR1US CRISTIAN

Prin HCLM nr. 353/31.07,2017 i-a fost încetat dreptul de folosință asupra terenului atribuit în baza Legii nr. 15/2003, str. Păltiniș nr. 1, în suprafață de 250,00mp, atribuit conform H.C.L.M. nr. 164/2017.

2.

870

CÂRCIUMARU STELUȚA

Prin HCLM nr, 588/29.11.2017 i-a fost încetat dreptul de folosință asupra terenului atribuit în baza Legii nr. 15/2003, str. Semenic nr. 3, în suprafață de 250,00mp, atribuit conform HCLM nr. 337/2015.

3

1141

CIORNOHUZ

MARIAN

Prin HCLM nr. 743/20.12.2018 i-a încetat dreptul de folosință asupra terenului atribuit în baza Legii nr. 15/2003, str. Berzei nr. 12, în suprafață de 250,00mp, atribuit conform HCLM nr. 401/31.08.2017.

4

1196

1LIE GABRIEL ANGELIN

Prin HCLM nr. 744/20.12.2018 i-a fost încetat dreptul de folosință asupra terenului atribuit în baza Legii nr. 15/2003, str. Semenic nr. 24, în suprafață de 250,00mp, atribuit conform HCLM nr. 403/31.08.2017.

5

1921

LAZĂR CRISTINA ȘI LAZĂR SIMION

Prin HCLM nr. 341/25.06.2019 i-a încetat dreptul de folosință asupra terenului atribuit în baza Legii nr. 15/2003, str. Semenic nr. 4, în suprafață de 250,00mp, atribuit conform HCLM nr. 359/25.11.2015.

6

2368

CREANGĂ

MĂDĂLINA

Prin HCLM nr. 335/25.06.2019 i-a fost încetat dreptul de folosință asupra terenului atribuit în baza Legii nr. 15/2003, str. Berzei nr. 6, în suprafață de 250,00mp, atribuit conform HCLM nr. 154/28.04.2017.

7

738

CEAUȘ GEORGE FLORINEL

Prin HCLM nr. 335/25.06.2019 i-a fost încetat dreptul de folosință asupra terenului atribuit în baza Legii nr. 15/2003, str. Egretei nr. 15, în suprafață de 250,00mp, atribuit conform HCLM nr. 338/25,11.2015

8

442

MANEA CRISTIAN GABRIEL

Prin HCLM nr. 343/25.06.2019 i-a fost încetat dreptul de folosință asupra terenului atribuit în baza Legii nr. 15/2003, str. Egretei nr.9, în suprafață de 210,00mp, atribuit conform HCLM nr. 362/25.11.2015

9

1090

TRĂIȘCARU

FLORENTIN

Prin HCLM nr. 356/25.06.2019 i-a fost încetat dreptul de folosință asupra terenului atribuit în baza Legii nr. 15/2003, str. Cimbrului nr. 25, în suprafață de 250,00mp, atribuit conform HCLM nr. 380/25.11.2015

10

1110

BURLACU ELENA

Prin HCLM nr. 330/25.06.2019 i-a fost încetat dreptul de folosință asupra terenului atribuit în baza Legii nr. 15/2003, str. Semenic nr. 20, în suprafață de 250,00mp, atribuit conform HCLM nr. 222/30.05.2017

11

389

BĂLȚAT IUL1ANA

Prin HCLM nr. 328/25.06.2019 i-a fost încetat dreptul de folosință asupra terenului atribuit în baza Legii nr. 15/2003, str. Cimbrului nr. 29, în suprafață de 250,00mp, atribuit conform HCLM nr. 201/18.06.2010

12

475

APOSTOLACHE

MARIAN

Prin HCLM nr. 330/25.06.2019 i-a fost încetat dreptul de folosință asupra terenului atribuit în baza Legii nr. 15/2003, str. Păltiniș nr. 2, în suprafață de 250,00mp, atribuit conform HCLM nr. 200/18.06.2010

13

333

BREBENEL

Prin HCLM nr. 329/25.06.2019 i-a fost încetat dreptul de |

MARINELA

folosință asupra terenului atribuit în baza Legii nr. (5/2003, str. Cimbrului nr.7, în suprafață de 250,00mp, atribuit conform HCLM nr. 202/18.06.2010

14

541

MARIN GABRIEL DAN

Prin HCLM nr. 345/25.06.2019 i-a fost încetat dreptul de folosință asupra terenului atribuit în baza Legii nr. 15/2003, str. Păltiniș nr. 34, în suprafață de 250,00mp, atribuit conform HCLM nr. 263/14.07.2010

15

578

MARDALE ȘTEFAN

Prin HCLM nr. 344/25.06.2019 i-a fost încetat dreptul de folosință asupra terenului atribuit în baza Legii nr. 15/2003, str. Păltiniș nr. II, în suprafață de 250,00mp, atribuit conform HCLM nr. 262/14.07.2010

16

523

LUNGU VALENTIN

Prin HCLM nr. 342/25.06.2019 i-a fost încetat dreptul de folosință asupra terenului atribuit în baza Legii nr, 15/2003, str. Păltiniș nr. 28, în suprafață de 250,00mp, atribuit conform HCLM nr. 261/18.06.2010

17

576

LASCU DANIEL

Prin HCLM nr. 340/25.06.2019 i-a fost încetat dreptul de folosință asupra terenului atribuit în baza Legii nr. 15/2003, str. Păltiniș nr. 9, în suprafață de 250,00mp, atribuit conform HCLM nr. 260/14.07.2010

18

318

JANTEA NICOLETA

Prin HCLM nr. 339/25.06.2019 i-a fost încetat dreptul de folosință asupra terenului atribuit în baza Legii nr. 15/2003, str. Cimbrului nr.5, în suprafață de 250,00mp, atribuit conform HCLM nr. 211/18.06.2010

19

488

1ACOMI MAR1US

Prin HCLM nr. 338/25.06.2019 i-a fost încetat dreptul de folosință asupra terenului atribuit în baza Legii nr. 15/2003, str. Păltiniș nr. 4, în suprafață de 250,00mp, atribuit conform HCLM nr. 209/18.06.2010

20

553

RADU VICENȚIU

LUCIAN

Prin HCLM nr. 349/25.06.2019 i-a fost încetat dreptul de folosință asupra terenului atribuit în baza Legii nr, 15/2003, str. Păltiniș nr. 38, în suprafață de 250,00mp, atribuit conform HCLM nr. 269/14.07.2010

21

513

RADU GELU IRINEL

Prin HCLM nr. 348/25.06.2019 i-a fost încetat dreptul de folosință asupra terenului atribuit în baza Legii nr. 15/2003, str. Păltiniș nr. 22, în suprafață de 250,00mp, atribuit conform HCLM nr. 268/14.07.2010

22

500

PA VEL VIOREL

Prin HCLM nr. 347/25.06.2019 i-a fost încetat dreptul de folosință asupra terenului atribuit în baza Legii nr. 15/2003, str. Păltiniș nr.18, în suprafață de 250,00mp, atribuit conform HCLM nr. 267/14.07.2010

23

499

PA VEL SILVIU LUCIAN

Prin HCLM nr. 346/25.06.2019 i-a fost încetat dreptul de folosință asupra terenului atribuit în baza Legii nr. 15/2003, str. Păltiniș nr. 16, în suprafață de 250,00mp, atribuit conform HCLM nr. 266/14.07.2010

24

662

ȘTEFAN DAVID

LUCIAN

Prin HCLM nr. 351/25.06.2019 i-a fost încetat dreptul de folosință asupra terenului atribuit în baza Legii nr. 15/2003, str. Semenic nr. 14, în suprafață de 250,00mp, atribuit conform HCLM nr. 377/29.10.2010

25

354

ROȘCAIONEL

Prin HCLM nr. 350/25.06.2019 i-a fost încetat dreptul de folosință asupra terenului atribuit în baza Legii nr. 15/2003, str. Cimbrului nr. 11, în suprafață de 250,00mp, atribuit conform HCLM nr. 214/18.06.2010

26

461

ȘTEFAN LILIANA

Prin HCLM nr. 352/25.06.2019 i-a fost încetat dreptul de folosință asupra terenului atribuit în baza Legii nr. 15/2003, str. Babadag nr.4, în suprafață de 210,00mp, atribuit conform HCLM nr. 216/18.06.2010

27

504

TORCACIU

(ȘTEFAN) GEANINA

Prin HCLM nr. 355/25.06.2019 i-a fost încetat dreptul de folosință asupra terenului atribuit în baza Legii nr. 15/2003, str.

ANFISA

Păltiniș nr.10, în suprafață de 250,00mp, atribuit conform HCLM nr. 218/18.06.2010

28

570

TATU VASILE

Prin HCLM nr. 353/25.06.2019 i-a fost încetat dreptul de folosință asupra terenului atribuit în baza Legii nr. 15/2003, str. Păltiniș nr.7, în suprafață de 250,00mp, atribuit conform HCLM nr. 270/14.07.2010

29

512

TURTOI IULIAN

Prin HCLM nr. 357/25.06.2019 i-a fost încetat dreptul de folosință asupra terenului atribuit în baza Legii nr. 15/2003, str. Păltiniș nr.20, în suprafață de 250,00mp, atribuit conform HCLM nr. 271/14.07.2010

30

383

BURLACU MIHÂIȚÂ

Prin HCLM nr. 331/25.06.2019 i-a fost încetat dreptul de folosință asupra terenului atribuit în baza Legii nr. 15/2003, str. Cimbrului nr. 15, în suprafață de 250,00mp, atribuit conform HCLM nr, 203/18.06.2010

31

334

VASILO1U GEORGEL

Prin HCLM nr. 358/25.06.2019 i-a fost încetat dreptul de folosință asupra terenului atribuit în baza Legii nr. 15/2003, str. Cimbrului nr.9, în suprafață de 250,00mp, atribuit conform HCLM nr. 220/18.06.2010

32

440

CERCEL L1LI

Prin HCLM nr. 333/25.06.2019 i-a fost încetat dreptul de folosință asupra terenului atribuit în baza Legii nr. 15/2003, str. Babadag nr.2, în suprafață de 252,00mp, atribuit conform HCLM nr. 205/18.06.2010

UJ

465

COVALSCHI LAURA ADRIANA

Prin HCLM nr. 334/25.06.2019 i-a fost încetat dreptul de folosință asupra terenului atribuit în baza Legii nr. 15/2003, str. Babadag nr.6, în suprafață de 250,00mp, atribuit conform HCLM nr. 206/18.06.2010

34

445

DUȘESCU CRISTIAN

Prin HCLM nr. 337/25.06.2019 i-a fost încetat dreptul de folosință asupra terenului atribuit în baza Legii nr. 15/2003, str. Egretei nr.3, în suprafață de 210,00mp, atribuit conform HCLM nr. 207/18.06.2010

35

519

ALEXANDRU

MARINICĂ CĂTĂLIN

Prin HCLM nr. 409/22.07.2019 i-a fost încetat dreptul de folosință asupra terenului atribuit în baza Legii nr. 15/2003, str. Păltiniș nr. 24, în suprafață de 250,00mp, atribuit conform HCLM nr. 253/14.07.2010

36

400

ANDREI FLORIN

Prin HCLM nr. 410/22.07.2019 i-a fost încetat dreptul de folosință asupra terenului atribuit în baza Legii nr. 15/2003, str. Păltiniș nr. 12, în suprafață de 250,00mp, atribuit conform

HCLMnr. 199/18.06.2010

37

569

CHIVU DANIELA

Prin HCLM nr. 411/22.07.2019 i-a fost încetat dreptul de folosință asupra terenului atribuit în baza Legii nr. 15/2003, str. Păltiniș nr. 5, în suprafață de 250,00mp, atribuit conform HCLM nr. 256/14.07.2010

38

520

CÎRLIG FLORIN

Prin HCLM nr. 412/22.07.2019 i-a fost încetat dreptul de folosință asupra terenului atribuit în baza Legii nr. 15/2003, str. Păltiniș nr. 26, în suprafață de 250,00mp, atribuit conform HCLMnr. 257/14.07.2010

39

690

CIOBANU LIVIOARA DANIELA

Prin HCLM nr. 413/22.07.2019 i-a fost încetat dreptul de folosință asupra terenului aU'ibuit în baza Legii nr. 15/2003, str. Cimbrului nr. 23, în suprafață de 250,00mp, atribuit conform HCLM nr. 386/30.1 1.2011

40

549

DIMA MARIUS

Prin HCLM nr. 414/22.07.2019 i-a fost încetat dreptul de folosință asupra terenului atribuit în baza Legii nr. 15/2003, str. Păltiniș nr. 36, în suprafață de 250,00mp, atribuit conform HCLM nr. 258/14.07.2010

4!

441

GAVRILESCU

EUGEN

Prin HCLM nr. 416/22.07.2019 i-a fost încetat dreptul de folosință asupra terenului atribuit în baza Legii nr. 15/2003, str. Egretei nr. 1, în suprafață de 250,00mp, atribuit conform HCLM

nr. 208/18.06.2010

42

733

HURMUZACHE

STELICĂ ADRIAN

Prin HCLM nr. 417/22.07.2019 i-a fost încetat dreptul de folosință asupra terenului atribuit în baza Legii nr. 15/2003, str. Izvorului nr. 2, în suprafață de 252,00mp, atribuit conform HCLM nr. 353/25.1 1.2015

43

403

INOCENȚII) DAN

Prin HCLM nr. 418/22.07.2019 i-a fost încetat dreptul de folosință asupra terenului atribuit în baza Legii nr. 15/2003, str. Cimbrului nr. 27, în suprafață de 250,00mp, atribuit conform HCLM nr. 210/18,06.2010

44

384

TOFAN IONELA

Prin HCLM nr. 419/22.07.2019 i-a fost încetat dreptul de folosință asupra terenului atribuit în baza Legii nr. 15/2003, str. Cimbrului nr. 17, în suprafață de 250,00mp, atribuit conform HCLM nr. 217/18.06.2010


JANTEA CRICAN ALEXANDRU - Președinte $ BRATU ANGELICA - Membru

ANGHELESCU CORINA ELENA- Me

SURDU MARIUS RADU -Membru