• Hotărârea 4/2020 - Municipiul Brăila - 31.01.2020

  Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brăila și al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanei Brăila
 • Hotărârea 3/2020 - Municipiul Brăila - 31.01.2020

  Avizarea documentelor necesare atribuirii Contractului de delegare a gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în Județul Brăila și activității de măturat, spălat, stropit și întreținere căi publice în Municipiul Brăila din cadrul „Sistemului de management integrat al deșeurilor” în județul Brăila, mandatarea reprezentantului legal al Municipiului Brăila pentru a vota documentele menționate și mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Dunărea” Brăila pentru derularea procedurii de atribuire publică a contractului
 • Hotărârea 2/2020 - Municipiul Brăila - 14.01.2020

  Propunerea Consiliului Local Municipal Brăila pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale d-lui DRĂGAN ION, Secretar General al Municipiului Brăila, pentru anul 2019.
 • Hotărârea 1/2020 - Municipiul Brăila - 14.01.2020

  Instrumentarea proiectului „PIAȚA DE PEȘTE”, aprobarea Studiului de Fezabilitate, precum și a Devizului General aferent