• Hotărârea 461/2020 - Municipiul Brăila - 31.08.2020

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Cazărmii nr.6, Lot 2A – (teren S=367 mp + construcția C1/1 Sc=185,99 mp) – NCP 15200, NCP 15200 – C1/1.
 • Hotărârea 460/2020 - Municipiul Brăila - 31.08.2020

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Mihai Eminescu nr.40, ap.1 + ap.2 + ap.3, parter parțial + etaj1 integral (teren S=202,92 mp + construcții Sc=266,98 mp) – NCP 9862.
 • Hotărârea 459/2020 - Municipiul Brăila - 31.08.2020

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Cetății nr. 35, ap.1 parter + boxa 2 (pivniță), teren S=74,85 mp + construcții Sc=58,55 mp), NCP 81473 – C1 – U2.
 • Hotărârea 458/2020 - Municipiul Brăila - 31.08.2020

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Bdul. Alexandru Ioan Cuza nr.253 (construcțiile C1 + C2 + cotă teren ½ ), NCP 3210, NCP 3210-C1, NCP 3210-C2.
 • Hotărârea 457/2020 - Municipiul Brăila - 31.08.2020

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 257,00 mp, situat în Brăila, str. Trandafir Djuvara nr. 15, NCP 75101, solicitanților ENE EUGENIA și ENE EUSEBIO - ALEXANDRU, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 456/2020 - Municipiul Brăila - 31.08.2020

  Scoaterea la licitație publică, în vederea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Calea Călărașilor nr. 220, în suprafață de 45054,00 mp, din care suprafața de 37475,00 mp loturi construibile, iar suprafața de 7579,00 mp pentru crearea căilor de acces și a utilităților aferente, pentru realizarea unui obiectiv economic.
 • Hotărârea 455/2020 - Municipiul Brăila - 31.08.2020

  Dezmembrarea, partajarea și alipirea unor terenuri ce aparţin domeniului public și privat al Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 454/2020 - Municipiul Brăila - 31.08.2020

  Prelungirea contractului de închiriere a spaţiului cu altă destinație decât aceea de locuință, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Mărăști nr. 13, etaj, atribuit ASOCIAȚIEI REVOLUȚIEI ROMÂNE DIN DECEMBRIE 1989, în vederea desfăşurării activităţii.
 • Hotărârea 453/2020 - Municipiul Brăila - 31.08.2020

  Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila şi aprobarea componenţei comisiei de licitaţie pentru concesionarea unui bun imobil, în suprafață de 3.000 mp, situat în perimetrul II aflat în administrarea Regiei Autonome „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” Brăila.
 • Hotărârea 452/2020 - Municipiul Brăila - 31.08.2020

  Acordarea unui ajutor de urgență, motivat de o situație deosebită de natură medicală, în cuantum de 3.000 lei.
 • Hotărârea 451/2020 - Municipiul Brăila - 31.08.2020

  Acordarea unui ajutor de urgență, motivat de o situație deosebită de natură medicală, în cuantum de 10.000 lei.
 • Hotărârea 450/2020 - Municipiul Brăila - 31.08.2020

  Evaluarea finală a managementului instituţiilor de cultură din subordinea Consiliului Local Municipal Brăila, pe perioada 2016 – 2020, la Teatrul de Păpuși Brăila.
 • Hotărârea 449/2020 - Municipiul Brăila - 31.08.2020

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul „CONSTRUIRE CLINICĂ STOMATOLOGICĂ S PARȚIAL + P + E1 + E2 RETRAS, ÎMPREJMUIRE ȘI DESFIINȚARE CONSTRUCȚII C1, C2, C3, C4 ȘI CONSTRUCȚII PROVIZORII ”, la adresa din Brăila, B-dul Independenței nr. 214, inițiat de Societatea STELIDENTAL S.R.L.
 • Hotărârea 448/2020 - Municipiul Brăila - 31.08.2020

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul „CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL P+1E (PRESTĂRI SERVICII – ATELIER GEOMETRIE ȘI SERVICE ROȚI”, la adresa din Brăila, str. Griviței nr. 196, inițiat de OANCEA VIOREL CĂTĂLIN și OANCEA AURELIA.
 • Hotărârea 447/2020 - Municipiul Brăila - 31.08.2020

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Veche nr.3 (teren S=177 mp) - NCP 7786.
 • Hotărârea 446/2020 - Municipiul Brăila - 31.08.2020

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Golești nr.25 (c/c str. Polonă), Spațiu comercial parter + subsol (teren S=97 mp + construcții S=124 mp) – NCP 9370, NCP 9370/0.1, NCP 9370/-1.1.
 • Hotărârea 445/2020 - Municipiul Brăila - 31.08.2020

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Brașoveni nr.16, etaj 1, ap.3 (teren S=51,59 mp + teren indiviz S=22,5% din S totală + Ap.3, Sc=42,90 mp) - NCP 7139, NCP 7139 – C1 – U5, NCP 7139 – C1 – U6.
 • Hotărârea 444/2020 - Municipiul Brăila - 31.08.2020

  Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Sf. Gheorghe nr. 2, bl. A12, sc. 2, parter, ap. 9.
 • Hotărârea 443/2020 - Municipiul Brăila - 31.08.2020

  Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Sf. Gheorghe nr. 2, bl. A12, sc. 1, et. 2, ap. 5.
 • Hotărârea 442/2020 - Municipiul Brăila - 31.08.2020

  Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Salciei nr. 4, bl. A16, sc. 2, et. 1, ap. 12.
 • Hotărârea 441/2020 - Municipiul Brăila - 31.08.2020

  Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Salciei nr. 1, bl. A14, sc. 1, et. 3, ap. 7.
 • Hotărârea 440/2020 - Municipiul Brăila - 31.08.2020

  Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Salcâmului nr. 3, bl. B3, sc. 1, et. 2, ap. 12.
 • Hotărârea 439/2020 - Municipiul Brăila - 31.08.2020

  Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Salcâmului nr. 3, bl. B3, sc. 1, et. 2, ap. 11.
 • Hotărârea 438/2020 - Municipiul Brăila - 31.08.2020

  Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Radu Popescu nr. 7, bl. B, sc. 1, et. 2, ap. 6.
 • Hotărârea 437/2020 - Municipiul Brăila - 31.08.2020

  Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Anton Bacalbașa nr. 8, bl. A7, sc. 1, et. 2, ap. 5.
 • Hotărârea 436/2020 - Municipiul Brăila - 31.08.2020

  Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Anton Bacalbașa nr. 5, bl. A13, sc. 1, et. 1, ap. 4.
 • Hotărârea 435/2020 - Municipiul Brăila - 31.08.2020

  Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Anton Bacalbașa nr. 1, bl. A9, sc. 1, et. 1, ap. 4.
 • Hotărârea 434/2020 - Municipiul Brăila - 31.08.2020

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 11,00 mp, indiviz din suprafața de 787 mp, situat în Brăila, Bdul Dorobanților nr. 455 adiacent nr. 455, NCP 95187, solicitantei EXPRES ORIENT JUNIOR S.R.L., teren pe care se află amplasată construcția C2, aflată în proprietatea acesteia.
 • Hotărârea 433/2020 - Municipiul Brăila - 31.08.2020

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 209,67 mp, indiviz din suprafața de 1773,00 mp, situat în Brăila, Șos. Buzăului nr. 9, parcela ½, NCP 94862, societății EAST POINT S.R.L., în vederea extinderii construcției din Șos. Buzăului nr. 9, parcela 1, proprietatea acesteia.
 • Hotărârea 432/2020 - Municipiul Brăila - 31.08.2020

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 133,00 mp, situat în Brăila, B-dul. Al. I. Cuza nr. 117A, NCP 95498, societății DORALY MALL S.R.L., în vederea extinderii construcției din B-dul. Al. I. Cuza nr. 117 - 119, proprietatea acesteia.
 • Hotărârea 431/2020 - Municipiul Brăila - 30.08.2020

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 194,00 mp, situat în Brăila, str. Arțarului nr. 7B, NCP 91097, solicitanților PÂRLOG GHEORGHE și PÂRLOG OLGA, în vederea extinderii construcției din str. Arțarului nr.7, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 430/2020 - Municipiul Brăila - 31.08.2020

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 72,00 mp, indiviz din suprafața de 264,00 mp, situat în Brăila, str. Eftimie Murgu nr. 105, NCP 95237, solicitanților CEAUȘ PETRICĂ și CEAUȘ CRISTINA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2, C3 și C4, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 429/2020 - Municipiul Brăila - 31.08.2020

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 137,00 mp situat în Brăila, str. Maramureș nr. 21, NCP 94857, solicitanților CAINEANU SILVIU – DUMITREL și CAINEANU VASILICA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 428/2020 - Municipiul Brăila - 31.08.2020

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 153,00 mp, indiviz din suprafața de 273,00 mp, situat în Brăila, str. Chișinău nr. 94A, NCP 95227, solicitanților BĂDICA VICTORIA și DRAGOMIR IOANA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, și C2, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 427/2020 - Municipiul Brăila - 31.08.2020

  Completarea anexei la H.C.L.M. Brăila nr. 420/22.07.2019 referitoare la „Aprobarea terenurilor disponibile aflate în domeniul privat al unităţii administrativ - teritoriale din intravilanul Municipiului Brăila în vederea atribuirii acestora conform Legii nr. 15/2003 republicată cu modificările şi completările ulterioare”.
 • Hotărârea 426/2020 - Municipiul Brăila - 31.08.2020

  Modificarea și completarea H.C.L.M. nr. 216/ 29.04.2020 referitoare la ”Prelungirea termenului contractelor de concesiune care expiră în cursul anului 2020, cu o durată de 49 de ani”.
 • Hotărârea 425/2020 - Municipiul Brăila - 31.08.2020

  Prelungirea contractului de închiriere a spaţiului cu altă destinație decât aceea de locuință, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Mihai Eminescu nr. 46, parter, atribuit PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN – ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ BRĂILA, în vederea desfăşurării activităţii.
 • Hotărârea 424/2020 - Municipiul Brăila - 31.08.2020

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.
 • Hotărârea 423/2020 - Municipiul Brăila - 31.08.2020

  Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/desființare pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 422/2020 - Municipiul Brăila - 31.08.2020

  Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila a construcțiilor C4 și C5 aparținând obiectivului Stadion Municipal Progresul Brăila, înscris la poziția nr.7 Cap. G Subcapitolul G7 - „Bazele sportive” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, în vederea desființării acestora.
 • Hotărârea 421/2020 - Municipiul Brăila - 31.08.2020

  Aprobarea Regulamentului privind modul de închiriere a bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 420/2020 - Municipiul Brăila - 31.08.2020

  Perfectarea unui act adițional la contractul de închiriere nr.90/02.10.2009, încheiat între Municipiul Brăila și Telekom România Communications S.A., ca urmare a desființării unui echipament Tc.
 • Hotărârea 419/2020 - Municipiul Brăila - 31.08.2020

  Închirierea prin încredințare directă a unui teren ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila ce poate fi ocupat de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 245/30.06.2017.
 • Hotărârea 418/2020 - Municipiul Brăila - 31.08.2020

  Completarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 - „Lista terenurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcţii tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”.
 • Hotărârea 417/2020 - Municipiul Brăila - 31.08.2020

  Completarea anexei nr. 2 la H.C.L.M. nr. 429/21.12.2015 - Lista terenurilor aparținând domeniului public al Municipiului Brăila în vederea amplasării unor terase a căror activitate se va desfășura în fața spațiilor comerciale autorizate.
 • Hotărârea 416/2020 - Municipiul Brăila - 31.08.2020

  Completarea anexei nr. 2 la H.C.L.M. Brăila nr. 215/29.07.2015 referitoare la acordarea dreptului de a executa rețele subterane pe anumite trasee situate în Municipiul Brăila, solicitantei Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Brăila.
 • Hotărârea 415/2020 - Municipiul Brăila - 31.08.2020

  Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila pentru schimbarea destinației imobilului situat în Brăila, str. Ștefan cel Mare nr. 227, ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, din spaţiu de învăţământ în spaţiu necesar desfășurării unor activități culturale, educaționale, medico-sociale, activități ale asociațiilor și fundațiilor.
 • Hotărârea 414/2020 - Municipiul Brăila - 31.08.2020

  Modificarea anexei nr. 1 la H.C.L.M. Brăila nr. 493/24.09.2018 și a anexei nr. 1 la H.C.L.M. Brăila nr. 675/28.11.2019.
 • Hotărârea 413/2020 - Municipiul Brăila - 31.08.2020

  Completarea Capitolului G – ”Sistemele de infrastructură privind administrarea domeniului public, cu terenurile aferente”, Subcapitolul G11 – „Rețea de iluminat public”, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, cu poziția nr. 17, conform proiectului WiFi4EU ”Acord de grant prin mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE) WiFi4EU – Acordul nr. INEA/CEF/ WiFi4EU/2-2019/003374-004700”.
 • Hotărârea 412/2020 - Municipiul Brăila - 31.08.2020

  Completarea Capitolului G, Subcapitolul G10 – „Cimitire”, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, cu pozițiile nr. 46 și 47, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 6032/22.05.2020.
 • Hotărârea 411/2020 - Municipiul Brăila - 31.08.2020

  Completarea Capitolului G, Subcapitolul G3 aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, cu poziția nr. 16 – „Nava Chira Chiralina”, conform procesului - verbal de recepție calitativă nr.17631/1227/16.07.2020 și transmiterea acesteia în administrarea Serviciului de Transport Public Local de Călători și Administrare Portuară Brăila.
 • Hotărârea 410/2020 - Municipiul Brăila - 31.08.2020

  Completarea Capitolului A - „Străzi”, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, cu pozițiile nr. 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664 și 665, conform documentațiilor cadastrale și rapoartelor de evaluare.
 • Hotărârea 409/2020 - Municipiul Brăila - 31.08.2020

  Actualizarea datelor de identificare ale bunului public denumit generic „Centrală termică PT 2 Hipodrom”, înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, conform documentației cadastrale, schimbarea destinației din centrală termică în spațiu de învățământ și transmiterea acestuia în administrarea Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu”.
 • Hotărârea 408/2020 - Municipiul Brăila - 31.08.2020

  Actualizarea datelor de identificare ale bunurilor înscrise în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul G, Subcapitolul G10-„Cimitire”, pozițiile nr. 31 și nr. 40.
 • Hotărârea 407/2020 - Municipiul Brăila - 31.08.2020

  Actualizarea datelor de identificare ale bunului înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul G, Subcapitolul G10 - „Cimitire”, poziția nr. 12.
 • Hotărârea 406/2020 - Municipiul Brăila - 31.08.2020

  Actualizarea datelor de identificare ale bunului înscris la poziția nr. 350, precum și completarea cu pozițiile 420 - 424 a Capitolului G, Subcapitolul G6, actualizarea datelor de identificare a bunurilor înscrise la poziția nr. 1 a Subcapitolului G4 și la poziția nr. 2 a Capitolului H, conform documentației cadastrale și a extraselor de Carte Funciară, precum și transmiterea locurilor de joacă în administrare către Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, prin completarea contractului de administrare nr. 1/40164/13.12.2019.
 • Hotărârea 405/2020 - Municipiul Brăila - 31.08.2020

  Actualizarea datelor de identificare ale bunului imobil denumit generic ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AUREL VLAICU”, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, la Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice – Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, Cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni”, poziția nr. 82, conform procesului - verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1103/09.09.2019.
 • Hotărârea 404/2020 - Municipiul Brăila - 31.08.2020

  Actualizarea datelor de identificare ale bunurilor înscrise în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul F – ”Sistemele de transport public local în comun de persoane, cu terenurile aferente”, pozițiile nr. 23 și nr. 35, conform documentației cadastrale.
 • Hotărârea 403/2020 - Municipiul Brăila - 31.08.2020

  Actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic „Punct termic” înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul D – „Sisteme de alimentare cu energie termică, cu terenuri aferente”, poziția nr. 121, conform documentației cadastrale și a raportului de evaluare.
 • Hotărârea 402/2020 - Municipiul Brăila - 31.08.2020

  Actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic „Punct termic”, înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul D - „Sisteme de alimentare cu energie termică, cu terenuri aferente”, poziția nr. 108, conform documentației cadastrale și a raportului de evaluare.
 • Hotărârea 401/2020 - Municipiul Brăila - 31.08.2020

  Actualizarea datelor de identificare ale bunului înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la poziția nr. 772 din Capitolul B, conform procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 18113/21.07.2020, precum și transmiterea acestuia în administrarea Companiei de Utilități Publice „Dunărea” Brăila S.A., prin completarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 670/2010.
 • Hotărârea 400/2020 - Municipiul Brăila - 31.08.2020

  Actualizarea datelor de identificare ale bunurilor înscrise în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul A - „Străzi”, poziția nr.162 și la Capitolul G, Subcapitolul G6 - „Spații verzi, locuri de joacă și parcări”, poziția nr. 62, conform documentației cadastrale.
 • Hotărârea 399/2020 - Municipiul Brăila - 31.08.2020

  Reglementarea accesului autovehiculelor în Parcul Monument din Municipiul Brăila.
 • Hotărârea 398/2020 - Municipiul Brăila - 31.08.2020

  Aprobarea Regulamentului de debranșare de la centrala termică a blocului, a chiriașilor/proprietarilor, beneficiari de locuințe tip A.N.L.
 • Hotărârea 397/2020 - Municipiul Brăila - 31.08.2020

  Acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Brăila în Adunarea Generală a Acționarilor la COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE „DUNĂREA” BRĂILA S.A., pentru negocierea și aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, rezultați din Planul de administrare al Consiliului de Administrație, mandatul 2020-2024.
 • Hotărârea 396/2020 - Municipiul Brăila - 31.08.2020

  Reglementarea modalității de ocupare a domeniului public al Municipiului Brăila, pe strada Mihai Eminescu (tronson Bdul Alexandru Ioan Cuza și Piața Traian), în vederea desfășurării unor activități cultural-artistice.
 • Hotărârea 395/2020 - Municipiul Brăila - 31.08.2020

  Aprobarea sumelor obținute de unitățile de cult prin aplicarea criteriilor de acordare a punctajului în conformitate cu anexa nr.3 la Regulamentul pentru acordarea sprijinului financiar de la bugetul Municipiului Brăila unităților de cult din Municipiul Brăila, aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 231/31.05.2018 și modificat prin H.C.L.M. Brăila nr. 239/29.05.2020.
 • Hotărârea 394/2020 - Municipiul Brăila - 31.08.2020

  Acordarea către persoane juridice fără scop lucrativ, care desfășoară activități de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice, a unei cantități de material lemnos provenit din toaletările și doborârile de arbori realizate în scopul asigurării măsurilor privind siguranța persoanelor care pot fi afectate de ruperile și desprinderile arborilor și elementelor acestora, ca urmare a gradului de îmbătrânire avansat sau a stării fitosanitare precare.
 • Hotărârea 393/2020 - Municipiul Brăila - 31.08.2020

  Aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Proiectare, achiziționare și montaj sistem de avertizare incendiu – Str. Școlilor nr. 64” al Direcției de Asistență Socială Brăila, cu finanțare de la bugetul local.
 • Hotărârea 392/2020 - Municipiul Brăila - 31.08.2020

  Aprobarea Documentației de Avizare Lucrări Intervenții (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „Schimbarea destinației locului de joacă pentru copii, din Municipiul Brăila, Calea Galați, bl. A, în parcare”.
 • Hotărârea 391/2020 - Municipiul Brăila - 31.08.2020

  Aprobarea Programului de Îmbunătățire a Eficienței Energetice din Municipiul Brăila – forma actualizată 2020.
 • Hotărârea 390/2020 - Municipiul Brăila - 31.08.2020

  Desemnarea consilierilor locali municipali în Consiliile de Administraţie, precum și în componența Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității a unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Brăila în anul școlar 2020 - 2021.
 • Hotărârea 389/2020 - Municipiul Brăila - 31.08.2020

  Modificarea reţelei şcolare de învăţământ în Municipiul Brăila pentru anul şcolar 2020 – 2021.
 • Hotărârea 388/2020 - Municipiul Brăila - 31.08.2020

  Modificarea și completarea Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ „SEROPLANT” BRĂILA.
 • Hotărârea 387/2020 - Municipiul Brăila - 31.08.2020

  Stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2021.
 • Hotărârea 386/2020 - Municipiul Brăila - 31.08.2020

  Rectificarea bugetului general centralizat al Municipiului Brăila, pe anul 2020.
 • Hotărârea 385/2020 - Municipiul Brăila - 31.08.2020

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al REGIEI AUTONOME „ADMINISTRAŢIA ZONEI LIBERE BRĂILA”, pe anul 2020.
 • Hotărârea 384/2020 - Municipiul Brăila - 31.08.2020

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE ȘI GOSPODĂRIRE LOCALĂ BRĂILA, pe anul 2020.
 • Hotărârea 383/2020 - Municipiul Brăila - 31.08.2020

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Brăila, pe anul 2020.
 • Hotărârea 382/2020 - Municipiul Brăila - 07.08.2020

  Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire pe linia de hotar a imobilului situat în Brăila, str. Lanului nr. 9, tarlaua 24, parcela 229/2, lot 1, lot 3, lot 4, învecinat cu terenurile ce aparţin domeniului privat al Municipiului Brăila
 • Hotărârea 381/2020 - Municipiul Brăila - 07.08.2020

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Ana Aslan nr. 19, NCP 10851, NCP 10851– C1, NCP 10851 – C2, NCP 10851 – C3
 • Hotărârea 380/2020 - Municipiul Brăila - 07.08.2020

  Menținerea acordării pe toată perioada derulării Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate auto și electric din Municipiul Brăila, a facilităților instituite prin H.C.L.M. Brăila nr. 223/14.07.2010, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 379/2020 - Municipiul Brăila - 07.08.2020

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr.274/27.07.2016 referitoare la „Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila, în comisiile de vânzare şi contestaţie, prevăzute de O.U.G. nr. 68/2008, privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale”
 • Hotărârea 378/2020 - Municipiul Brăila - 07.08.2020

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr.273/27.07.2016 referitoare la „Modificarea componenţei Comisiei Locale de Ordine Publică a Municipiului Brăila”
 • Hotărârea 377/2020 - Municipiul Brăila - 07.08.2020

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr.278/27.07.2016 referitoare la „Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR ŞI TÂRGURILOR S.A. BRĂILA”, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 133/30.03.2017
 • Hotărârea 376/2020 - Municipiul Brăila - 07.08.2020

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Fața Portului nr. 1 (et. 4, et. 5, cameră troliu și pod) - Moara Violatos, NCP 191/5, NCP 191/6, NCP 191/1/6.1
 • Hotărârea 375/2020 - Municipiul Brăila - 07.08.2020

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Fața Portului nr. 1 și nr. 2 – teren în suprafață de 31% din S = 552 mp + 887 mp + 1154 mp), NCP 2213, NCP 191, NCP 7982
 • Hotărârea 374/2020 - Municipiul Brăila - 07.08.2020

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Citadelei nr. 3 (C2, C3, C4 + teren), NCP 2807, NCP 2807 – C2, NCP 2807 - C3, NCP 2807 – C4
 • Hotărârea 373/2020 - Municipiul Brăila - 07.08.2020

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. C.A. Rosetti nr. 24, NCP 89752
 • Hotărârea 372/2020 - Municipiul Brăila - 07.08.2020

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Bastionului nr. 8 (teren S= 203,65 mp + construcții S=105,86 mp), NCP 8352, NCP 8352 – C1, NCP 8352 - C2
 • Hotărârea 371/2020 - Municipiul Brăila - 07.08.2020

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Calea Călărașilor nr. 30, Corp C1 – lot 1 + Corp C1 (fost C2) – lot 2, NCP 15383, NCP 15383 – C1, NCP 80732, NCP 80732 – C1
 • Hotărârea 370/2020 - Municipiul Brăila - 07.08.2020

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Bd. Panait Istrati nr. 16 – teren 72,57 mp din suprafața totală de 362,88 mp, parter – 2 camere (2, 3), bucătărie (1), WC (6), magazie (7), cota de ½ din casa scării (4), 1/3 din holul (5), etaj – 2 camere (9,10), bucătărie (8), magazie (8), holul (11), cota de ½ din scara scării (4), 1/3 din holul (5) - NCP 77050, NCP 77050– C1, NCP 77050– C2, NCP 77050– C3, NCP 77050– C4, NCP 77050– C5
 • Hotărârea 369/2020 - Municipiul Brăila - 07.08.2020

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Bd. Al.I.Cuza nr. 264, NCP 6568, NCP 6568 – C1
 • Hotărârea 368/2020 - Municipiul Brăila - 07.08.2020

  Modificarea și completarea H.C.L.M. Brăila nr. 213/29.04.2020 referitoare la „Aprobarea Studiului de oportunitate, dezmembrarea terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Cartier Lacu Dulce, str. Dorului - Cazasului, amplasament 1, lot 1/1/39 și transmiterea parcelei nr. 5, în suprafață de 10878,00 mp către Agenția Națională pentru Locuințe, în vederea construirii unui număr de 80 unități locative”, aprobarea contractului – cadru ce se va încheia între Agenția Națională pentru Locuințe și U.A.T. Municipiul Brăila, precum și a Notei conceptuale
 • Hotărârea 367/2020 - Municipiul Brăila - 07.08.2020

  Modificarea anexelor nr.1 și 2 la H.C.L.M. Brăila nr. 522/30.09.2019 referitoare la „Desemnarea consilierilor locali municipali în Consiliile de Administraţie, precum și în componența Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității a unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Brăila”, completată prin H.C.L.M. Brăila nr. 562/31.10.2019
 • Hotărârea 366/2020 - Municipiul Brăila - 07.08.2020

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr.227/23.06.2016 referitoare la „Aprobarea numărului, domeniile de activitate şi componenţa nominală a comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Brăila”, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 365/2020 - Municipiul Brăila - 07.08.2020

  Validarea mandatului de consilier local al Doamnei NOVAC - LECA MARIANA, membru al PARTIDULUI NAȚIONAL DEMOCRAT - Organizația Județeană Brăila
 • Hotărârea 364/2020 - Municipiul Brăila - 07.08.2020

  Încetarea de drept a mandatului de consilier local al Domnului BOTEA PETRE - BOGDAN, ca urmare a aplicării prevederilor art. 204 alin. (2) lit. a), alin. (6) și alin. (17) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 363/2020 - Municipiul Brăila - 20.07.2020

  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna august 2020
 • Hotărârea 362/2020 - Municipiul Brăila - 20.07.2020

  Alipirea terenului ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila
 • Hotărârea 361/2020 - Municipiul Brăila - 20.07.2020

  Evaluarea finală a managementului instituţiilor de cultură din subordinea Consiliului Local Municipal Brăila, pe perioada 2016 – 2020, la Casa de Cultură a Municipiului Brăila
 • Hotărârea 360/2020 - Municipiul Brăila - 20.07.2020

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr.356/18.07.2018 referitoare la „Aprobarea documentației tehnico - economice Faza I (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții
 • Hotărârea 359/2020 - Municipiul Brăila - 20.07.2020

  Stabilirea duratei de închiriere pe o perioadă de 4 ani și scutirea de la plata chiriei pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în Brăila, Piața Traian nr. 7, atribuit Asociației Foștilor Deținuți Politic, Deportaților și Refugiaților – Brăila prin H.C.L.M. Brăila nr. 57/31.03.2006
 • Hotărârea 358/2020 - Municipiul Brăila - 20.07.2020

  Numirea domnului Seciu Ciprian Mircea și a domnului Beliciu Iulian ca membri în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere” Brăila, în cadrul mandatului 2018 – 2022
 • Hotărârea 357/2020 - Municipiul Brăila - 20.07.2020

  Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila şi aprobarea componenţei comisiei de licitaţie pentru concesionarea unui bun imobil, în suprafață de 6.506 mp, situat în Perimetrul I aflat în administrarea Regiei Autonome „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” Brăila
 • Hotărârea 356/2020 - Municipiul Brăila - 20.07.2020

  Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila şi aprobarea componenţei comisiei de licitaţie pentru concesionarea unui bun imobil, în suprafață de 115.300 mp, situat în Perimetrul II aflat în administrarea Regiei Autonome „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” Brăila
 • Hotărârea 355/2020 - Municipiul Brăila - 20.07.2020

  Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila şi aprobarea componenţei comisiei de licitaţie pentru concesionarea unui bun imobil, în suprafață de 5.000 mp, situat în Perimetrul II aflat în administrarea Regiei Autonome „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” Brăila
 • Hotărârea 354/2020 - Municipiul Brăila - 20.07.2020

  Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila şi aprobarea componenţei comisiei de licitaţie pentru concesionarea unui bun imobil, în suprafață de 2.000 mp, situat în Perimetrul II aflat în administrarea Regiei Autonome „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” Brăila
 • Hotărârea 353/2020 - Municipiul Brăila - 20.07.2020

  Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila şi aprobarea componenţei comisiei de licitaţie pentru concesionarea unui bun imobil, în suprafață de 1.000 mp, situat în Perimetrul II aflat în administrarea Regiei Autonome „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” Brăila
 • Hotărârea 352/2020 - Municipiul Brăila - 20.07.2020

  Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila şi aprobarea componenţei comisiei de licitaţie pentru concesionarea unui bun imobil, în suprafață de 1.050 mp, situat în Perimetrul II aflat în administrarea Regiei Autonome „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” Brăila
 • Hotărârea 351/2020 - Municipiul Brăila - 20.07.2020

  Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila şi aprobarea componenţei comisiei de licitaţie pentru concesionarea unui bun imobil, în suprafață de 900 mp, situat în Perimetrul II aflat în administrarea Regiei Autonome „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” Brăila
 • Hotărârea 350/2020 - Municipiul Brăila - 20.07.2020

  Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila şi aprobarea componenţei comisiei de licitaţie pentru concesionarea unui bun imobil, în suprafață de 750 mp, situat în Perimetrul II aflat în administrarea Regiei Autonome „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” Brăila
 • Hotărârea 349/2020 - Municipiul Brăila - 20.07.2020

  Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila şi aprobarea componenţei comisiei de licitaţie pentru concesionarea unui bun imobil, în suprafață de 4.831 mp, situat în Perimetrul I aflat în administrarea Regiei Autonome „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” Brăila
 • Hotărârea 348/2020 - Municipiul Brăila - 20.07.2020

  Scoaterea la licitație publică a bunului denumit generic „Punct termic”, în vederea închirierii imobilului compus din construcția C6 – punct termic (PT 5 Dorobanți), cu o suprafață construită la sol de 298,00 mp și terenul aferent în suprafață de 298,00 mp indiviz din suprafața totală de 2.629,00 mp, imobil ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Școlilor nr. 43 – str. Mihai Bravu nr. 161, pentru desfășurarea de activități economice, în urma schimbării de destinație
 • Hotărârea 347/2020 - Municipiul Brăila - 20.07.2020

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Vapoarelor nr. 8, teren și construcțiile C1, C2 (U1+U2), C3, C4 (U1), C5 și C6 - NCP 17256, NCP 17256-C1, NCP 17256-C2, NCP 17256-C3, NCP 17256-C4, NCP 17256-C5 și NCP 17256-C6
 • Hotărârea 346/2020 - Municipiul Brăila - 20.07.2020

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Militară nr. 7 (2 camere, oficiu, hol, bucătărie, WC, beci împreună cu cota indiviză de 11,46% din suprafața de folosință comună și teren indiviz), NCP 80753
 • Hotărârea 345/2020 - Municipiul Brăila - 20.07.2020

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Fața Portului nr.1 și nr.2 – teren în suprafață de 31% din S = 552 mp + 887 mp + 1154 mp, NCP 2213, NCP 191, NCP 7982
 • Hotărârea 344/2020 - Municipiul Brăila - 20.07.2020

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Calea Galați nr. 17A (parter ap.4 + ap.5), NCP 83809 – C3 – U4, NCP 83809 – C3 – U5
 • Hotărârea 343/2020 - Municipiul Brăila - 20.07.2020

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Cojocari nr. 17 (teren indiviz S = 31,5 mp + ap.2 din construcția C1, S = 37,69 mp), NCP 79340
 • Hotărârea 342/2020 - Municipiul Brăila - 20.07.2020

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Belvedere nr. 8 (teren indiviz, ap. 6 din construcția C1, ap. 3 din construcția C2 și ap. 2 din construcția C3), NCP 5917, NCP 88505-C1, NCP 88505-C2, NCP 88505-C3
 • Hotărârea 341/2020 - Municipiul Brăila - 20.07.2020

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Belvedere nr. 2, NCP 72646
 • Hotărârea 340/2020 - Municipiul Brăila - 20.07.2020

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Albastră nr. 2, NCP 1066
 • Hotărârea 339/2020 - Municipiul Brăila - 20.07.2020

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 400,00 mp, indiviz din suprafața de 1.160,00 mp, situat în Brăila, Calea Galați nr. 357A, NCP 91165, solicitanților VÂNĂTORU CEZAR și VÂNĂTORU COCULEANA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1 și C2, proprietatea acestora
 • Hotărârea 338/2020 - Municipiul Brăila - 20.07.2020

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 17,00 mp, indiviz din suprafața de 1.893,00 mp situat în Brăila, Calea Galați nr. 21, NCP 87836, solicitantului RASU OCTAVIAN - CRISTIAN, proprietar al apartamentului nr. 2 din construcția C2, al unei suprafețe de 0,80 mp din construcția C4 și al unei suprafețe de 37,70 mp indiviz din suprafața totală de 1.893,00 mp
 • Hotărârea 337/2020 - Municipiul Brăila - 20.07.2020

  Îndreptarea erorii materiale strecurate în conținutul anexei nr. 1.131 la H.C.L.M. Brăila nr. 288/30.06.2020
 • Hotărârea 336/2020 - Municipiul Brăila - 20.07.2020

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”
 • Hotărârea 335/2020 - Municipiul Brăila - 20.07.2020

  Aprobarea novării contractelor de concesiune/superficie în contracte de vânzare-cumpărare, conform procesului-verbal încheiat la data de 13.07.2020 de către Comisia specială de punere în aplicare a H.C.L.M. Brăila nr. 4/2003
 • Hotărârea 334/2020 - Municipiul Brăila - 20.07.2020

  Scoaterea la licitație publică, în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 950,00 mp situat în Municipiul Brăila, str. Mare nr. 35, NCP 91492, pentru realizarea unui obiectiv economic
 • Hotărârea 333/2020 - Municipiul Brăila - 20.07.2020

  Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila, în vederea amplasării unor terase cu caracter permanent în fața spațiilor comerciale
 • Hotărârea 332/2020 - Municipiul Brăila - 20.07.2020

  Închirierea prin încredințare directă a unui teren ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila ce poate fi ocupat de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 245/30.06.2017
 • Hotărârea 331/2020 - Municipiul Brăila - 20.07.2020

  Completarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 - „Lista terenurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcţii tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”
 • Hotărârea 330/2020 - Municipiul Brăila - 20.07.2020

  Completarea anexei nr. 2 la H.C.L.M. Brăila nr. 215/29.07.2015 referitoare la acordarea dreptului de a executa rețele subterane pe anumite trasee situate în Municipiul Brăila, solicitantei Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Brăila
 • Hotărârea 329/2020 - Municipiul Brăila - 20.07.2020

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr. 246/29.05.2020, referitoare la
 • Hotărârea 328/2020 - Municipiul Brăila - 20.07.2020

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr. 245/29.05.2020, referitoare la
 • Hotărârea 327/2020 - Municipiul Brăila - 20.07.2020

  Completarea H.C.L.M. nr. 244/29.05.2020 referitoare la
 • Hotărârea 326/2020 - Municipiul Brăila - 20.07.2020

  Modificarea Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în Municipiul Brăila, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 390/28.11.2016, modificat și completat prin H.C.L.M. Brăila nr. 508/30.09.2019
 • Hotărârea 325/2020 - Municipiul Brăila - 20.07.2020

  Transmiterea în administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila a unui bun public – loc de joacă, înscris în Inventarul domeniului public, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul G, Subcapitolul G6 „Spații verzi, locuri de joacă și parcări”, poziția nr. 351
 • Hotărârea 324/2020 - Municipiul Brăila - 20.07.2020

  Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila a bunurilor înscrise la poziţiile nr. 1.1, 1.2, 1.22, 1.23, 2 parțial, 3.1 parțial și 3.2 parțial – Cap. G Subcapitolul G9 - „Semafoare și indicatoare de circulație” și a bunurilor înscrise la poziția nr.21 parțial – Cap. G Subcapitolul G8 ”Fântâni publice”, în vederea scoaterii din funcțiune și casare, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin HCLM nr. 325/30.09.2011
 • Hotărârea 323/2020 - Municipiul Brăila - 20.07.2020

  Actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic „Parc Monument”, înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul G, Subcapitolul G4 - „Parcuri publice, zone de agrement”, poziția nr. 1, conform documentației cadastrale
 • Hotărârea 322/2020 - Municipiul Brăila - 20.07.2020

  Atestarea modificării și completării inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Brăila
 • Hotărârea 321/2020 - Municipiul Brăila - 20.07.2020

  Aprobarea ”Raportului privind stadiul realizării până la data de 30.06.2020 a măsurilor din Planul de Calitate a Aerului în Municipiul Brăila”
 • Hotărârea 320/2020 - Municipiul Brăila - 20.07.2020

  Modificarea temporară a Organigramei și a Statului de Funcții ale Spitalului de Psihiatrie „Sfântul Pantelimon” Brăila
 • Hotărârea 319/2020 - Municipiul Brăila - 20.07.2020

  Aprobarea execuţiei bugetului general centralizat al Municipiului Brăila la 30.06.2020
 • Hotărârea 318/2020 - Municipiul Brăila - 20.07.2020

  Rectificarea bugetului general centralizat al Municipiului Brăila, pe anul 2020
 • Hotărârea 317/2020 - Municipiul Brăila - 20.07.2020

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila, pe anul 2020
 • Hotărârea 316/2020 - Municipiul Brăila - 20.07.2020

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI ȘI ADMINISTRARE PORTUARĂ BRĂILA, pe anul 2020
 • Hotărârea 315/2020 - Municipiul Brăila - 20.07.2020

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE ȘI GOSPODĂRIRE LOCALĂ BRĂILA, pe anul 2020
 • Hotărârea 314/2020 - Municipiul Brăila - 20.07.2020

  Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Brăila, pe anul 2020
 • Hotărârea 313/2020 - Municipiul Brăila - 20.07.2020

  Modificarea anexei la H.C.L.M. nr. 66/20.02.2020, referitoare la „Aprobarea utilizării sumei de 15.000,00 mii lei din excedentul anual al bugetului local al Municipiului Brăila pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare, pe anul 2020
 • Hotărârea 312/2020 - Municipiul Brăila - 30.06.2020

  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iulie 2020.
 • Hotărârea 311/2020 - Municipiul Brăila - 30.06.2020

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Golești nr. 19, Ap. 3 (teren indiviz +construcție), NCP 70511, NCP 70511 – C3.
 • Hotărârea 310/2020 - Municipiul Brăila - 30.06.2020

  Actualizarea datelor de identificare ale bunului imobil aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, la Capitolul D - „Sisteme de alimentare cu energie termică, cu terenuri aferente”, poziția nr. 164, conform documentației cadastrale și a raportului de evaluare.
 • Hotărârea 309/2020 - Municipiul Brăila - 30.06.2020

  Aprobarea măsurilor pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor art. 84 din Legea nr. 1/2011 în forma modificată conform art. 69 din O.U.G. nr. 70/2020.
 • Hotărârea 308/2020 - Municipiul Brăila - 30.06.2020

  Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila şi aprobarea componenţei comisiei de licitaţie pentru concesionarea unui bun imobil, în suprafață de 10.686 mp, situat în perimetrul I aflat în administrarea Regiei Autonome „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” Brăila.
 • Hotărârea 307/2020 - Municipiul Brăila - 30.06.2020

  Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila şi aprobarea componenţei comisiei de licitaţie pentru concesionarea unui bun imobil, în suprafață de 17.243 mp, situat în perimetrul I aflat în administrarea Regiei Autonome „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” Brăila.
 • Hotărârea 306/2020 - Municipiul Brăila - 30.06.2020

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Vapoarelor nr. 18, NCP 89637, NCP 89637-C1.
 • Hotărârea 305/2020 - Municipiul Brăila - 30.06.2020

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Polonă nr. 19B, NCP 2913, NCP 2913-C1, NCP 2913-C2.
 • Hotărârea 304/2020 - Municipiul Brăila - 30.06.2020

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Ion Băncilă nr. 3 (teren + construcția C1), NCP 86891, NCP 86891 - C1.
 • Hotărârea 303/2020 - Municipiul Brăila - 30.06.2020

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Fortificației nr. 19 (teren indiviz + construcția C1), NCP 9101, NCP 9101-C1.
 • Hotărârea 302/2020 - Municipiul Brăila - 30.06.2020

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Brașoveni nr. 18 - NCP 77033, NCP 77033 - C1, NCP 77033 - C2 și NCP 77033 - C3.
 • Hotărârea 301/2020 - Municipiul Brăila - 30.06.2020

  Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Sulina nr.2, bl. A3, sc. 1, etaj 1, ap. 4.
 • Hotărârea 300/2020 - Municipiul Brăila - 30.06.2020

  Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Sulina nr.1, bl. A7, sc. 1, etaj 2, ap. 5
 • Hotărârea 299/2020 - Municipiul Brăila - 30.06.2020

  Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Radu Popescu nr. 10, bl. E, sc. 1, etaj 3, ap. 8.
 • Hotărârea 298/2020 - Municipiul Brăila - 30.06.2020

  Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Măcin nr. 3, bl. A13, sc. 1, etaj 1, ap. 3.
 • Hotărârea 297/2020 - Municipiul Brăila - 30.06.2020

  Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Anton Bacalbașa nr. 9, bl. A17, sc. 1, et. 2, ap. 5.
 • Hotărârea 296/2020 - Municipiul Brăila - 30.06.2020

  Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Anton Bacalbașa nr. 8, bl. A7, sc. 1, et. 3, ap. 8.
 • Hotărârea 295/2020 - Municipiul Brăila - 30.06.2020

  Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Anton Bacalbașa nr. 6, bl. A5, sc. 1, et. 1, ap. 3.
 • Hotărârea 294/2020 - Municipiul Brăila - 30.06.2020

  Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Anton Bacalbașa nr. 5, bl. A13, sc. 1, et. 2, ap. 5.
 • Hotărârea 293/2020 - Municipiul Brăila - 30.06.2020

  Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Anton Bacalbașa nr. 5, bl. A13, sc. 1, et. 1, ap. 3.
 • Hotărârea 292/2020 - Municipiul Brăila - 30.06.2020

  Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Anton Bacalbașa nr. 3, bl. A11, sc. 1, et. 3, ap. 8.
 • Hotărârea 291/2020 - Municipiul Brăila - 30.06.2020

  Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Anton Bacalbașa nr. 1, bl. A9, sc. 1, et. 3, ap. 8 .
 • Hotărârea 290/2020 - Municipiul Brăila - 30.06.2020

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 41,00 mp, indiviz din suprafața de 121,00 mp situat în Brăila, str. Apollo nr. 43, lot 2 cu NCP 94941, solicitanților VASILE MARINEL și VASILE GICA, teren pe care se află amplasată construcția C1
 • Hotărârea 289/2020 - Municipiul Brăila - 30.06.2020

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 116,00 mp, indiviz din suprafața de 372,00 mp situat în Brăila, str. George Cavadia nr. 14, NCP 78854, solicitanților GHEORGHIȚĂ NELU, GHEORGHIȚĂ TUDOREL, GHEORGHIȚĂ NICU și GHEORGHIȚĂ GIORGE, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 288/2020 - Municipiul Brăila - 30.06.2020

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.
 • Hotărârea 287/2020 - Municipiul Brăila - 30.06.2020

  Dezmembrarea, partajarea și alipirea unor terenuri ce aparţin domeniului privat al Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 286/2020 - Municipiul Brăila - 30.06.2020

  Aprobarea novării contractelor de concesiune/superficie în contracte de vânzare-cumpărare, conform procesului-verbal încheiat la data de 10.06.2020 de către Comisia specială de punere în aplicare a H.C.L.M. Brăila nr. 4/2003.
 • Hotărârea 285/2020 - Municipiul Brăila - 30.06.2020

  Achiziționarea de către Municipiul Brăila a terenului în suprafață de 316,00 mp, situat în Brăila, strada Fața Portului nr. 1, lot 1/2, NCP 94858.
 • Hotărârea 284/2020 - Municipiul Brăila - 30.06.2020

  Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/desființare pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 283/2020 - Municipiul Brăila - 30.06.2020

  Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila cu privire la modernizarea drumului de acces și racord la Calea Călărașilor, precum și modernizare parcare publică pe Calea Călărașilor nr. 333, de către societatea LIDL ROMÂNIA S.C.S.
 • Hotărârea 282/2020 - Municipiul Brăila - 30.06.2020

  Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 245/30.06.2017.
 • Hotărârea 281/2020 - Municipiul Brăila - 30.06.2020

  Completarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 - „Lista terenurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcţii tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”.
 • Hotărârea 280/2020 - Municipiul Brăila - 30.06.2020

  Completarea anexei nr. 2 la H.C.L.M. nr. 429/21.12.2015 - Lista terenurilor aparținând domeniului public al Municipiului Brăila în vederea amplasării unor terase a căror activitate se va desfășura în fața spațiilor comerciale autorizate.
 • Hotărârea 279/2020 - Municipiul Brăila - 30.06.2020

  Completarea anexei nr. 2 la H.C.L.M. Brăila nr. 215/29.07.2015 referitoare la acordarea dreptului de a executa rețele subterane pe anumite trasee situate în Municipiul Brăila, solicitantei Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Brăila.
 • Hotărârea 278/2020 - Municipiul Brăila - 30.06.2020

  Propunerea de emitere a unei hotărâri de Guvern referitoare la ”Transmiterea imobilului „Stadion de Atletism”, situat în Municipiul Brăila, Parc Monument, din domeniul public al Statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv Municipal Brăila, în domeniul public al Municipiului Brăila şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brăila”.
 • Hotărârea 277/2020 - Municipiul Brăila - 30.06.2020

  Aprobarea solicitării de schimbare a destinației terenului în suprafață de 10.650,00 mp și a corpului de construcție C24 – magazie materiale și moară în suprafață de 232,00 mp din incinta Liceului Tehnologic „Gh. K. Constantinescu”, situat în Municipiul Brăila, Șos. Râmnicu Sărat nr. 127, în vederea amenajării unei minibaze sportive.
 • Hotărârea 276/2020 - Municipiul Brăila - 30.06.2020

  Încetarea procedurii de reziliere a Contractului de delegare a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor din Municipiul Brăila nr. 34062/05.09.2011, încheiat între Municipiul Brăila și societatea BRAI–CATA S.R.L, aprobată prin H.C.L.M. BrăilA nr. 577/31.10.2019.
 • Hotărârea 275/2020 - Municipiul Brăila - 30.06.2020

  Transmiterea în administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila a unor bunuri - locuri de joacă, înscrise în Inventarul domeniului public, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul G, Subcapitolul G6 „Spații verzi, locuri de joacă și parcări.
 • Hotărârea 274/2020 - Municipiul Brăila - 30.06.2020

  Radierea poziției nr.313 de la Capitolul G, Subcapitolul G6 – „Spații verzi, locuri de joacă și parcări”, din Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, urmare a implementării proiectului ”Reabilitare și modernizare strada Griviței din Municipiul Brăila”, conform H.C.L.M. nr. 222/31.07.2014.
 • Hotărârea 273/2020 - Municipiul Brăila - 30.06.2020

  Actualizarea datelor de identificare ale bunurilor înscrise în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la pozițiile nr. 129 și 540 din Capitolul A - „Străzi”, precum și completarea Subcapitolului G6 - „Spații verzi, locuri de joacă și parcări” cu trei noi poziții, respectiv nr. 417, 418 și 419, conform dezmembrării imobilului situat în Municipiul Brăila, Cartier Lacu Dulce, str. Dorului – Cazasului, aprobată prin H.C.L.M. nr. 251/29.05.2019.
 • Hotărârea 272/2020 - Municipiul Brăila - 30.06.2020

  Actualizarea datelor de identificare ale bunului înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul G, Subcapitolul G6 - „Spații verzi, locuri de joacă și parcări”, poziția nr.339, conform documentației cadastrale.
 • Hotărârea 271/2020 - Municipiul Brăila - 30.06.2020

  Actualizarea datelor de identificare ale bunului imobil denumit generic GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 8 „SCUFIȚA ROȘIE”, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, la Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice – Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, Cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni”, poziția nr.32, conform documentației cadastrale.
 • Hotărârea 270/2020 - Municipiul Brăila - 30.06.2020

  Exprimarea acordului Consiliului Local al Municipiului Brăila cu privire la elaborarea studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Brăila, respectiv a piețelor, târgurilor și oboarelor din Municipiul Brăila, de către o firmă de consultanță independentă.
 • Hotărârea 269/2020 - Municipiul Brăila - 30.06.2020

  Modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al sistemului de administrare a parcărilor publice din Municipiul Brăila, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 71/28.02.2019, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 721/23.12.2019.
 • Hotărârea 268/2020 - Municipiul Brăila - 30.06.2020

  Modificarea Organigramei și a Statului de Funcții ale SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE ȘI GOSPODĂRIRE LOCALĂ BRĂILA.
 • Hotărârea 267/2020 - Municipiul Brăila - 30.06.2020

  Aprobarea Metodologiei de aplicare a Legii nr. 35/2020 referitoare la „Acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă”.
 • Hotărârea 266/2020 - Municipiul Brăila - 30.06.2020

  Aprobarea unor măsuri pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile care se află în izolare la domiciliu, în vederea limitării transmiterii virusului SARS-CoV-2.
 • Hotărârea 265/2020 - Municipiul Brăila - 29.05.2020

  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iunie 2020
 • Hotărârea 264/2020 - Municipiul Brăila - 29.05.2020

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Fortificației nr. 17, NCP 16957
 • Hotărârea 263/2020 - Municipiul Brăila - 29.05.2020

  Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Măcin nr. 5, bl. A18, sc. 1, et. 2, ap. 5
 • Hotărârea 262/2020 - Municipiul Brăila - 29.05.2020

  Atribuirea în folosință gratuită a imobilului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila format din teren în suprafață de 590,00 mp și construcția C1 în suprafață de 54,00 mp, situat în Brăila, str. Matei Basarab nr. 71, ASOCIAȚIEI „COMUNITATEA RUȘILOR LIPOVENI DIN ROMÂNIA”, în vederea amenajării unei case tradiționale, pentru desfășurarea unor activități specifice rușilor lipoveni
 • Hotărârea 261/2020 - Municipiul Brăila - 29.05.2020

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr. 11/31.01.2020 referitoare la „Aprobarea costului mediu lunar de întreţinere, a alocaţiei zilnice de hrană, precum şi a contribuţiei de întreţinere a persoanelor îngrijite în centrele rezidenţiale din subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială Brăila”
 • Hotărârea 260/2020 - Municipiul Brăila - 29.05.2020

  Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila şi aprobarea componenţei comisiei de licitaţie pentru concesionarea unui bun imobil situat în perimetrul I aflat în administrarea Regiei Autonome „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” Brăila
 • Hotărârea 259/2020 - Municipiul Brăila - 29.05.2020

  Aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării finale, aferentă perioadei 2016-2020, a managementului pentru Teatrul de Păpuși Brăila și Casa de Cultură a Municipiului Brăila
 • Hotărârea 258/2020 - Municipiul Brăila - 29.05.2020

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Polonă nr. 6 – 8 (teren + construcția C2), NCP 77311, NCP 77311-C2–U1, lot 2 (teren + construcția C1), NCP 77312, NCP 77312-C1
 • Hotărârea 257/2020 - Municipiul Brăila - 29.05.2020

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. I.L Caragiale nr. 3, C1 locuință + C2 locuință + teren, NCP 17723
 • Hotărârea 256/2020 - Municipiul Brăila - 29.05.2020

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Împăratul Traian nr.38 – Str. Anghel Saligny nr. 8 lot 1 – NCP 10405 și str. Împăratul Traian nr. 38 – str. Anghel Saligny nr. 8 lot 2, NCP 10406, NCP 10406/2-C2 și NCP 10406/1/0.1
 • Hotărârea 255/2020 - Municipiul Brăila - 29.05.2020

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Anghel Saligny nr. 6 lot 2, NCP 12574, str. Anghel Saligny nr. 6 bis, NCP 12543, str. Anghel Saligny nr. 6 lot 1, bl. C1, parter, ap. 2, NCP 12573/1/0.2, etaj 1, ap. 2, NCP 12573/1/1.1, pod ap. 2, NCP 12573/1/2.1, str. Anghel Saligny nr. 6 bis, ap. 1, NCP 12543/1/0.1, etajul construcției C1, NCP 12543/1/1.1
 • Hotărârea 254/2020 - Municipiul Brăila - 29.05.2020

  Atribuirea denumirii de „Strada Cașin”, drumului de exploatare – proprietate publică, situat în Brăila, Tarlaua 37, în suprafață de 912,00 mp, drum ce reprezintă cale de acces către loturile proprietate privată destinate construirii de locuințe
 • Hotărârea 253/2020 - Municipiul Brăila - 29.05.2020

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 17,00 mp indiviz din suprafața de 155,00 mp, situat în Brăila, str. Rodnei nr. 10, NCP 89594, solicitantei STOIAN CLAVIA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2, C3 și C4, proprietatea acesteia
 • Hotărârea 252/2020 - Municipiul Brăila - 29.05.2020

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 255,00 mp, situat în Brăila, str. Stadionului nr. 8 (fostă Eroilor, lot 20), NCP 79360, solicitanților BÎCÎILĂ MĂDĂLIN – STELIAN și BÎCÎILĂ ANDREEA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora
 • Hotărârea 251/2020 - Municipiul Brăila - 29.05.2020

  Scoaterea la licitație publică cu strigare, în vederea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Brașoveni nr. 31, NCP 95361, în suprafață de 84,00 mp
 • Hotărârea 250/2020 - Municipiul Brăila - 29.05.2020

  Scoaterea la licitație publică, în vederea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Aleea Mecanizatorilor nr. 4B, NCP 95189, în suprafață de 2678,00 mp, în vederea realizării unui obiectiv economic
 • Hotărârea 249/2020 - Municipiul Brăila - 29.05.2020

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”
 • Hotărârea 248/2020 - Municipiul Brăila - 29.05.2020

  Aprobarea vânzării directe a terenului în suprafață de 52,36 mp indiviz din suprafața totală de 1.176,00 mp, ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Plevna nr. 151, NCP 70708, conform Sentinței civile nr. 3519/29.05.2019 a Judecătoriei Brăila, rămasă definitivă, pronunțată în Dosarul nr. 5027/196/2018
 • Hotărârea 247/2020 - Municipiul Brăila - 29.05.2020

  Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/desființare pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila
 • Hotărârea 246/2020 - Municipiul Brăila - 29.05.2020

  Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila pentru trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila, în vederea casării și demolării a corpului de construcție C2- intrare elevi, în suprafață de 12,00 mp din imobilul situat în Municipiul Brăila, Aleea Cutezătorilor nr. 2, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”, în vederea radierii acestuia din Cartea Funciară
 • Hotărârea 245/2020 - Municipiul Brăila - 29.05.2020

  Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila pentru trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila, în vederea casării și demolării, a construcțiilor C4 – coș fum, în suprafață de 6,49 mp și C9 - șopron, în suprafață de 17,32 mp, situate în Municipiul Brăila, str. Plantelor nr. 13-17, Liceul Tehnologic „Panait Istrati”, în vederea radierii acestora din Cartea funciară
 • Hotărârea 244/2020 - Municipiul Brăila - 29.05.2020

  Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila pentru trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila, în vederea casării și demolării, a corpului de construcție C3 în suprafață de 33,00 mp din imobilul situat în Municipiul Brăila, B-dul Alexandru Ioan Cuza nr. 190, Grădinița cu program normal nr. 18 (structură a Grădiniței cu program săptămânal nr. 49), în vederea radierii acestuia din Cartea Funciară
 • Hotărârea 243/2020 - Municipiul Brăila - 29.05.2020

  Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 245/30.06.2017
 • Hotărârea 242/2020 - Municipiul Brăila - 29.05.2020

  Completarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 - „Lista terenurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcţii tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”
 • Hotărârea 241/2020 - Municipiul Brăila - 29.05.2020

  Completarea Regulamentului privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenurilor aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 101/30.03.2017, modificat prin H.C.L.M. Brăila nr. 246/30.06.2017
 • Hotărârea 240/2020 - Municipiul Brăila - 29.05.2020

  Organizarea reţelei şcolare de învăţământ în Municipiul Brăila pentru anul şcolar 2020 – 2021
 • Hotărârea 239/2020 - Municipiul Brăila - 29.05.2020

  Modificarea Regulamentului pentru acordarea sprijinului financiar de la bugetul Municipiului Brăila unităților de cult din Municipiul Brăila, aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 231/31.05.2018
 • Hotărârea 238/2020 - Municipiul Brăila - 29.05.2020

  Aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate auto și electric din Municipiul Brăila
 • Hotărârea 237/2020 - Municipiul Brăila - 29.05.2020

  Reorganizarea Poliției Locale Brăila și modificarea Organigramei și a Statului de funcții
 • Hotărârea 236/2020 - Municipiul Brăila - 29.05.2020

  Stabilirea cuantumului maxim și a condițiilor de acordare a prestațiilor financiare excepționale, pentru anul 2020, la nivelul Municipiului Brăila
 • Hotărârea 235/2020 - Municipiul Brăila - 29.05.2020

  Completarea anexei la H.C.L.M. Brăila nr. 722/23.12.2019, referitoare la „Aprobarea tarifelor și taxelor utilizate de Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, pentru activitățile desfășurate pe domeniul public începând cu anul 2020”, completată prin H.C.L.M. nr. 184/31.03.2020
 • Hotărârea 234/2020 - Municipiul Brăila - 29.05.2020

  Aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al Municipiului Brăila, a conturilor de execuţie ale bugetelor instituţiilor publice finanţate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local, a conturilor de execuție ale bugetului fondurilor externe nerambursabile, precum şi a situaţiilor financiare, inclusiv a anexelor la acestea, pe anul 2019
 • Hotărârea 233/2020 - Municipiul Brăila - 29.04.2020

  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna mai 2020
 • Hotărârea 232/2020 - Municipiul Brăila - 29.04.2020

  Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila, pentru executarea unor lucrări specifice de refacere a căii de rulare la trecerea la nivel peste C.F. fir II Brăila –Galați, în zona Calea Galați Km 5
 • Hotărârea 231/2020 - Municipiul Brăila - 29.04.2020

  Aprobarea Documentației de Avizare Lucrări Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții
 • Hotărârea 230/2020 - Municipiul Brăila - 29.04.2020

  Rectificarea bugetului general centralizat al municipiului Brăila pe anul 2020
 • Hotărârea 229/2020 - Municipiul Brăila - 29.04.2020

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila, pe anul 2020
 • Hotărârea 228/2020 - Municipiul Brăila - 29.04.2020

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Brăila pe anul 2020
 • Hotărârea 227/2020 - Municipiul Brăila - 29.04.2020

  Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila şi aprobarea componenţei comisiei de licitaţie pentru concesionarea unui bun imobil situat în perimetrul II aflat în administrarea R.A. ”ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” BRĂILA
 • Hotărârea 226/2020 - Municipiul Brăila - 29.04.2020

  Declanșarea procedurii pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație al SOCIETĂȚII „ECO” S.A. BRĂILA, mandatul 2018 – 2022, pentru 2 posturi vacante
 • Hotărârea 225/2020 - Municipiul Brăila - 29.04.2020

  Acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Brăila în Adunarea Generală a Acționarilor la COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE „DUNĂREA” BRĂILA S.A.
 • Hotărârea 224/2020 - Municipiul Brăila - 29.04.2020

  Aprobarea Planului Local de Acțiune pe anul 2020, pentru aplicarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015 – 2020, la nivelul Municipiului Brăila
 • Hotărârea 223/2020 - Municipiul Brăila - 29.04.2020

  Aprobarea înființării unei autogări de către societatea CAVMARIO TRANS S.R.L., în locația situată în Municipiul Brăila, Șos. Râmnicu Sărat nr. 86 – 86 bis
 • Hotărârea 222/2020 - Municipiul Brăila - 29.04.2020

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Piața Traian nr. 18 - 22, bl.B6 – B7, parter (spațiu comercial + teren indiviz), NCP 70546 – C1 - U2
 • Hotărârea 221/2020 - Municipiul Brăila - 29.04.2020

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Păltiniș nr. 1, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 79186, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 350/25.11.2015, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 396/22.07.2019, în favoarea domnului FLEȘTER IULIAN
 • Hotărârea 220/2020 - Municipiul Brăila - 29.04.2020

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 75,00 mp, situat în Brăila, Șos. Focșani nr. 115B, NCP 94986, solicitanților UȚĂ SĂNDEL și UȚĂ DANIELA - TIȚA, în vederea extinderii construcției situate pe terenul din Șos. Focșani nr. 115A
 • Hotărârea 219/2020 - Municipiul Brăila - 29.04.2020

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 259,00 mp, situat în Brăila, str. Petre Ciucă nr. 9, NCP 78033, solicitanților MOTOC LAURENȚIU VALENTIN și MOTOC ALINA - VICTORIȚA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora
 • Hotărârea 218/2020 - Municipiul Brăila - 29.04.2020

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 32,00 mp indiviz din suprafața de 376,00 mp, situat în Brăila, str. Plevna nr. 140, NCP 80713, solicitanților BRATU LAURA și BRATU ION, teren pe care se află apartamentul nr. 1 din construcția C1, construcția C2 și construcția C8, proprietatea acestora
 • Hotărârea 217/2020 - Municipiul Brăila - 29.04.2020

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”-
 • Hotărârea 216/2020 - Municipiul Brăila - 29.04.2020

  Prelungirea termenului contractelor de concesiune, care expiră în cursul anului 2020, cu o durată de 49 de ani
 • Hotărârea 215/2020 - Municipiul Brăila - 29.04.2020

  Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 245/30.06.2017
 • Hotărârea 214/2020 - Municipiul Brăila - 29.04.2020

  Completarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 - „Lista terenurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcţii tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”
 • Hotărârea 213/2020 - Municipiul Brăila - 29.04.2020

  Aprobarea Studiului de oportunitate, dezmembrarea terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Cartier Lacu Dulce, str. Dorului - Cazasului, amplasament 1, lot 1/1/39 și transmiterea parcelei nr. 5, în suprafață de 10878,00 mp către Agenția Națională pentru Locuințe, în vederea construirii unui număr de 80 unități locative
 • Hotărârea 212/2020 - Municipiul Brăila - 29.04.2020

  Dezmembrarea, partajarea și alipirea unor terenuri ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila
 • Hotărârea 211/2020 - Municipiul Brăila - 29.04.2020

  Completarea anexei nr. 2 la H.C.L.M. Brăila nr. 215/29.07.2015 referitoare la acordarea dreptului de a executa rețele subterane pe anumite trasee situate în Municipiul Brăila, solicitantei Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Brăila
 • Hotărârea 210/2020 - Municipiul Brăila - 29.04.2020

  Perfectarea unui act adițional la contractul de închiriere nr.90/02.10.2009, încheiat între Municipiul Brăila și Telekom România Communications S.A., ca urmare a desființării unor echipamente Tc
 • Hotărârea 209/2020 - Municipiul Brăila - 29.04.2020

  Exprimarea acordului Municipiului Brăila pentru vânzarea prin licitație publică a mijlocului fix „Ponton de acostare” cu număr de inventar 2029, al Serviciului de Transport Public Local de Călători și Administrare Portuară Brăila
 • Hotărârea 208/2020 - Municipiul Brăila - 29.04.2020

  Trecerea bunului imobil „PT 5 Dorobanți” din anexa nr.1 în anexa nr.2 la H.C.L.M. Brăila nr. 72/28.02.2019 referitoare la „Aprobarea măsurilor necesare pentru buna administrare a punctelor termice/centralelor termice, preluate conform Dispoziției Primarului Municipiului Brăila nr. 275/28.01.2019”-
 • Hotărârea 207/2020 - Municipiul Brăila - 29.04.2020

  Actualizarea datelor de identificare a bunului denumit generic „Statuia Domnitorului Vlaicu – Vladislav Vodă”, înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul K - „Statui și monumente”, poziția nr.39, conform procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 31386/30.09.2019
 • Hotărârea 206/2020 - Municipiul Brăila - 29.04.2020

  Actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic situat în Municipiul Brăila, str. Școlilor nr. 64, înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr.325/30.09.2011, la Capitolul H - „Terenurile și clădirile instituțiilor publice - Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, Cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni”, poziția nr. 19, conform procesului - verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1/16.12.2019, completat cu procesul - verbal de stingere a remedierilor din 17.03.2020
 • Hotărârea 205/2020 - Municipiul Brăila - 29.04.2020

  Actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic ”Grădinița cu program normal nr.40” situat în Municipiul Brăila, str. Celulozei nr. 13, bl.B3, ap.1, 2 și 3, înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr.325/30.09.2011, la Capitolul H - „Terenurile și clădirile instituțiilor publice - Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, Cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni”, poziția nr. 43, conform raportului de evaluare
 • Hotărârea 204/2020 - Municipiul Brăila - 29.04.2020

  Completarea Capitolului G, Subcapitolul G6 - „Spații verzi, locuri de joacă și parcări”, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, cu pozițiile nr. 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415 și 416, conform documentațiilor cadastrale și rapoartelor de evaluare.
 • Hotărârea 203/2020 - Municipiul Brăila - 29.04.2020

  Actualizarea datelor de identificare și valorilor de inventar ale bunurilor înscrise în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul G, Subcapitolul G6 - „Spații verzi, locuri de joacă și parcări”, pozițiile nr.331, 348, 349 și 351, conform documentațiilor cadastrale și rapoartelor de evaluare
 • Hotărârea 202/2020 - Municipiul Brăila - 29.04.2020

  Actualizarea datelor de identificare a bunului denumit generic „Șoseaua Focșani”, înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul A - „Străzi”, poziția nr. 158, conform procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 39993/12.12.2019
 • Hotărârea 201/2020 - Municipiul Brăila - 29.04.2020

  Actualizarea datelor de identificare a bunului denumit generic „Calea Galați”, înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul A - „Străzi”, poziția nr.162, conform procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 6583/04.03.2020
 • Hotărârea 200/2020 - Municipiul Brăila - 29.04.2020

  Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect
 • Hotărârea 199/2020 - Municipiul Brăila - 29.04.2020

  Aprobarea proiectului , a cheltuielilor legate de proiect și a indicatorilor tehnico - economici
 • Hotărârea 198/2020 - Municipiul Brăila - 29.04.2020

  Aprobarea Documentației de Avizare Lucrări Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții .
 • Hotărârea 197/2020 - Municipiul Brăila - 29.04.2020

  Avizarea modificării și completării unor anexe și a formei – actualizate - a Caietelor de Sarcini ale activităților de captare a apei brute, de tratare a apei brute, de transport a apei brute și a apei potabile, de înmagazinare a apei potabile și de distribuție a apei potabile, a Caietelor de Sarcini ale activităților de colectare, transport, evacuare și epurare a apelor uzate menajere, industriale, pluviale și meteorice de la Utilizatorii din Aria Delegată Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Brăila
 • Hotărârea 196/2020 - Municipiul Brăila - 29.04.2020

  Acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuții din Municipiul Brăila
 • Hotărârea 195/2020 - Municipiul Brăila - 29.04.2020

  Aprobarea listei de priorități, pentru anul 2020, cu solicitanții care au acces la locuințele din fondul locativ de stat, altele decât cele sociale, care aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila
 • Hotărârea 194/2020 - Municipiul Brăila - 29.04.2020

  Aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al serviciului social de zi „Centrul Comunitar Bunici și Nepoți” situat în Municipiul Brăila, str. Anghel Saligny nr. 17, aflat în administrarea Direcției de Asistență Socială Brăila
 • Hotărârea 193/2020 - Municipiul Brăila - 29.04.2020

  Aprobarea ”Raportului privind stadiul realizării până la data de 31.03.2020 a măsurilor din Planul de Calitate a Aerului în Municipiul Brăila”
 • Hotărârea 192/2020 - Municipiul Brăila - 29.04.2020

  Completarea art.13 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Brăila, aprobat prin H.C.L.M. nr. 574/31.10.2019 și completat prin H.C.L.M. nr. 117/31.03.2020
 • Hotărârea 191/2020 - Municipiul Brăila - 29.04.2020

  Aprobarea execuţiei bugetului general centralizat al Municipiului Brăila la 31.03.2020
 • Hotărârea 190/2020 - Municipiul Brăila - 10.04.2020

  Modificarea și completarea H.C.L.M. Brăila nr. 189/07.04.2020 referitoare la „Aprobarea unor măsuri pentru asigurarea carantinării instituționalizate pe raza Municipiului Brăila, a persoanelor pentru care normele legale în vigoare prevăd această măsură” .
 • Hotărârea 189/2020 - Municipiul Brăila - 07.04.2020

  Aprobarea unor măsuri pentru asigurarea carantinării instituționalizate pe raza Municipiului Brăila, a persoanelor pentru care normele legale în vigoare prevăd această măsură.
 • Hotărârea 188/2020 - Municipiul Brăila - 07.04.2020

  Aprobarea rectificării bugetului general centralizat al Municipiului Brăila pe anul 2020, în vederea prevenirii răspândirii virusului COVID-19.
 • Hotărârea 187/2020 - Municipiul Brăila - 07.04.2020

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE ȘI GOSPODĂRIRE LOCALĂ BRĂILA, pe anul 2020.
 • Hotărârea 186/2020 - Municipiul Brăila - 07.04.2020

  Aprobarea repartizării sumei de 750,00 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale și a efectuării virării de credite bugetare între subdiviziunile clasificației bugetare ale bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Brăila pe anul 2020, în vederea prevenirii răspândirii virusului COVID-19.
 • Hotărârea 185/2020 - Municipiul Brăila - 31.03.2020

  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna aprilie 2020.
 • Hotărârea 184/2020 - Municipiul Brăila - 31.03.2020

  Completarea anexei la H.C.L.M. Brăila nr. 722/23.12.2019, referitoare la „Aprobarea tarifelor și taxelor utilizate de Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, pentru activitățile desfășurate pe domeniul public începând cu anul 2020”.
 • Hotărârea 183/2020 - Municipiul Brăila - 31.03.2020

  Îndreptarea erorii materiale strecurată în cuprinsul art. 2 și în anexa la H.C.L.M. Brăila nr. 25/31.01.2020 privind “Aprobarea Documentației de Avizare Lucrări Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
 • Hotărârea 182/2020 - Municipiul Brăila - 31.03.2020

  Aprobarea programului de transport public local de călători prin curse regulate cu autobuze din Municipiul Brăila, prestat de societatea BRAICAR S.A. Brăila, pe durata instituirii stării de urgență pe teritoriul României.
 • Hotărârea 181/2020 - Municipiul Brăila - 31.03.2020

  Stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.
 • Hotărârea 180/2020 - Municipiul Brăila - 31.03.2020

  Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social furnizat la domiciliu: "UNITATE DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU".
 • Hotărârea 179/2020 - Municipiul Brăila - 31.03.2020

  Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila şi aprobarea componenţei comisiei de licitaţie pentru concesionarea unor bunuri imobile situate în Perimetrele I și III aflate în administrarea R.A. ”ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” BRĂILA.
 • Hotărârea 178/2020 - Municipiul Brăila - 31.03.2020

  Reluarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE BRĂILA”, mandatul 2018 – 2022, pentru 2 posturi vacante, aprobată prin H.C.L.M. Brăila nr. 648/31.10.2019.
 • Hotărârea 177/2020 - Municipiul Brăila - 31.03.2020

  Aprobarea evaluării managementului Teatrului „Maria Filotti” Brăila, pentru perioada ianuarie – decembrie 2019.
 • Hotărârea 176/2020 - Municipiul Brăila - 31.03.2020

  Aprobarea evaluării managementului Teatrului de Păpuși Brăila, pentru perioada ianuarie – decembrie 2019.
 • Hotărârea 175/2020 - Municipiul Brăila - 31.03.2020

  Aprobarea evaluării managementului Casei de Cultură a Municipiului Brăila, pentru perioada ianuarie – decembrie 2019.
 • Hotărârea 174/2020 - Municipiul Brăila - 31.03.2020

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Orientului nr. 36, NCP 85226.
 • Hotărârea 173/2020 - Municipiul Brăila - 31.03.2020

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Mărășești nr. 22 Corp C1 (Lot 3) - NCP 11498 +parter Corp C2/2 (inclusiv cu Lot 1 – teren indiviz) + Lot 2/2 – NCP 92416.
 • Hotărârea 172/2020 - Municipiul Brăila - 31.03.2020

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Mărășești nr. 22 (teren în suprafață de 246,5 mp și construcții în suprafață de 165,27 mp, din care 72,58 mp parter – ap.1 + 90,91 mp etaj – ap.2 + 1,75 mp WC), NCP 92427, NCP 11496.
 • Hotărârea 171/2020 - Municipiul Brăila - 31.03.2020

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Malului nr. 29, NCP 13125.
 • Hotărârea 170/2020 - Municipiul Brăila - 31.03.2020

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Malului nr. 6, NCP 82693.
 • Hotărârea 169/2020 - Municipiul Brăila - 31.03.2020

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Împăratul Traian nr. 4, NCP 3968.
 • Hotărârea 168/2020 - Municipiul Brăila - 31.03.2020

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Constantin Hepites nr. 11, NCP 75192.
 • Hotărârea 167/2020 - Municipiul Brăila - 31.03.2020

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Cetății nr. 68, NCP 81158
 • Hotărârea 166/2020 - Municipiul Brăila - 31.03.2020

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. C. A. Rosetti nr. 2 lot 2/1, apartamentul 8, NCP 18042-C4-U8.
 • Hotărârea 165/2020 - Municipiul Brăila - 31.03.2020

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Bdul. Panait Istrati nr. 32, NCP 10721.
 • Hotărârea 164/2020 - Municipiul Brăila - 31.03.2020

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Semenic nr. 18, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85422, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 223/30.05.2017 în favoarea doamnei VASILESCU (fostă STANCIU) CONSTANȚA – MIHAELA.
 • Hotărârea 162/2020 - Municipiul Brăila - 31.03.2020

  Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Sf. Gheorghe nr. 3, bl. A2, sc. 1, et. 2, ap. 6.
 • Hotărârea 161/2020 - Municipiul Brăila - 31.03.2020

  Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Salciei nr. 1, bl. A14, sc. 2, et. 3, ap. 16.
 • Hotărârea 160/2020 - Municipiul Brăila - 31.03.2020

  Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Salciei nr. 1, bl. A14, sc. 2, et. 2, ap. 14.
 • Hotărârea 159/2020 - Municipiul Brăila - 31.03.2020

  Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Salciei nr. 3, bl. A15, sc. 1, et. 3, ap. 8.
 • Hotărârea 158/2020 - Municipiul Brăila - 31.03.2020

  Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Salcâmului nr. 3, bl. B3, sc. 2, et. 1, ap. 22.
 • Hotărârea 157/2020 - Municipiul Brăila - 31.03.2020

  Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Salcâmului nr. 3, bl. B3, sc. 1, et. 3, ap. 16.
 • Hotărârea 156/2020 - Municipiul Brăila - 31.03.2020

  Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Radu Popescu nr. 8, bl. C, sc. 2, et. 1, ap. 23.
 • Hotărârea 155/2020 - Municipiul Brăila - 31.03.2020

  Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L., situată în Brăila, str. Apollo nr. 64, bl. F, sc. 1, et. 3, ap. 8.
 • Hotărârea 154/2020 - Municipiul Brăila - 31.03.2020

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 48,25 mp indiviz din suprafața de 300,00 mp, situat în Brăila, str. Grădinarilor nr. 18A, NCP 92411, solicitanților POPA ENACHE și POPA MARIOARA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1 și C2, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 153/2020 - Municipiul Brăila - 31.03.2020

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 373,00 mp, situat în Brăila, str. Cazasului nr. 75, NCP 93941, solicitanților MUCHE CONSTANTIN și MUCHE FLORIN, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2 și C3, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 152/2020 - Municipiul Brăila - 31.03.2020

  Aprobarea novării contractelor de concesiune în contracte de vânzare-cumpărare, conform proceselor-verbale încheiate la data de 17.02.2020 și 10.03.2020 de către Comisia specială de punere în aplicare a H.C.L.M. Brăila nr. 4/2003.
 • Hotărârea 151/2020 - Municipiul Brăila - 31.03.2020

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.
 • Hotărârea 150/2020 - Municipiul Brăila - 31.03.2020

  Aprobarea listelor cu pozițiile ocupate de solicitanți la data de 13.03.2020, pe baza criteriilor de departajare prevăzute în H.C.L.M. nr.131/2013, referitoare la ”Aprobarea Regulamentului privind metodologia de atribuire a terenurilor în baza Legii nr.15/2003, republicată, precum și a vânzării acestora”.
 • Hotărârea 149/2020 - Municipiul Brăila - 31.03.2020

  Completarea anexei la H.C.L.M. Brăila nr. 556/30.09.2019, referitoare la „Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila, pentru vânzarea construcțiilor edificate pe terenurile atribuite în folosință gratuită în baza Legii nr.15/2003”.
 • Hotărârea 148/2020 - Municipiul Brăila - 31.03.2020

  Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 245/30.06.2017.
 • Hotărârea 147/2020 - Municipiul Brăila - 31.03.2020

  Completarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 - „Lista terenurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcţii tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”.
 • Hotărârea 146/2020 - Municipiul Brăila - 31.03.2020

  Dezmembrarea și partajarea unor terenuri ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 145/2020 - Municipiul Brăila - 31.03.2020

  Completarea anexei nr. 2 la H.C.L.M. Brăila nr. 215/29.07.2015 referitoare la acordarea dreptului de a executa rețele subterane pe anumite trasee situate în Municipiul Brăila, solicitantei Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Brăila.
 • Hotărârea 144/2020 - Municipiul Brăila - 31.03.2020

  Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/desființare pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 143/2020 - Municipiul Brăila - 31.03.2020

  Actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic situat în Municipiul Brăila, Calea Călărașilor nr. 307A, înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr.325/30.09.2011, la Capitolul H - „Terenurile și clădirile instituțiilor publice - Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, Cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni”, poziția nr. 146, conform procesului - verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1333/05.09.2007.
 • Hotărârea 142/2020 - Municipiul Brăila - 31.03.2020

  Actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic situat în Municipiul Brăila, Bd. Independenței nr. 4, înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr.325/30.09.2011, la Capitolul H - „Terenurile și clădirile instituțiilor publice - Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, Cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni”, poziția nr. 94, conform procesului - verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 2266/15.11.2007.
 • Hotărârea 141/2020 - Municipiul Brăila - 31.03.2020

  Actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic situat în Municipiul Brăila, str. Carantina nr. 8, înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr.325/30.09.2011, la Capitolul H - „Terenurile și clădirile instituțiilor publice - Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, Cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni”, poziția nr. 91, conform procesului - verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 2022/17.12.2019.
 • Hotărârea 140/2020 - Municipiul Brăila - 31.03.2020

  Actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic <Școala Gimnazială „Ion Creangă”> situat în Municipiul Brăila, str. Școlilor nr. 15, înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr.325/30.09.2011, la Capitolul H - „Terenurile și clădirile instituțiilor publice - Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, Cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni”, poziția nr. 67, conform documentației cadastrale.
 • Hotărârea 139/2020 - Municipiul Brăila - 31.03.2020

  Actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic <Școala Gimnazială „Al. I. Cuza”> situat în Municipiul Brăila, str. Ghioceilor nr. 1, înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr.325/30.09.2011, la Capitolul H - „Terenurile și clădirile instituțiilor publice - Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, Cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni”, poziția nr. 64, conform procesului - verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 3835/03.12.2019.
 • Hotărârea 138/2020 - Municipiul Brăila - 31.03.2020

  Actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic „Împrejmuire Cimitir Municipal”, înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul G, Subcapitolul G10 – „Cimitire”, poziția nr. 26, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 20104/13.12.2019.
 • Hotărârea 137/2020 - Municipiul Brăila - 31.03.2020

  Actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic „Împrejmuire Cimitir Radu Negru”, înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul G, Subcapitolul G10 – „Cimitire”, poziția nr. 9, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 20316/18.12.2019
 • Hotărârea 136/2020 - Municipiul Brăila - 31.03.2020

  Actualizarea datelor de identificare ale bunului înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr.325/30.09.2011, la Capitolul G, Subcapitolul G6 – „Spații verzi, locuri de joacă și parcări”, poziția nr. 386, conform procesului - verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1/28.10.2019 și a raportului de evaluare întocmit pentru imobilul situat Brăila, str. Gheorghe Avramescu nr. 10.
 • Hotărârea 135/2020 - Municipiul Brăila - 31.03.2020

  Actualizarea datelor de identificare ale bunurilor înscrise în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr.325/30.09.2011, la Capitolul G, Subcapitolul G6 – „Spații verzi, locuri de joacă și parcări”, pozițiile nr. 327, 328, 334, 337 și 356, conform documentațiilor cadastrale.
 • Hotărârea 134/2020 - Municipiul Brăila - 31.03.2020

  Modificarea inventarului domeniului public, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, prin transferarea bunului public denumit generic „Orășelul Copiilor” situat în Parcul Monument, din Capitolul G, Subcap. G1 „Piețe și bazare”, poziția nr. 16, la Subcap. G6 „Spații verzi, locuri de joacă și parcări”, poziția nr. 408 și transmiterea acestuia în administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila.
 • Hotărârea 133/2020 - Municipiul Brăila - 31.03.2020

  Modificarea anexei la H.C.L.M. Brăila nr. 62/14.02.2020 privind „Punerea la dispoziția Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila în perioada 2014 - 2020, a terenurilor din domeniul public aferente investițiilor, care se vor realiza în Municipiul Brăila”.
 • Hotărârea 132/2020 - Municipiul Brăila - 31.03.2020

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 347/30.09.2016, referitoare la „Aprobarea structurii Comisiei Municipale pentru Transport și Siguranța Circulației în Municipiul Brăila și a Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei”, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 54/31.01.2018.
 • Hotărârea 131/2020 - Municipiul Brăila - 31.03.2020

  Aprobarea proiectului „Regenerare zone urbane degradate sector 1” și a cheltuielilor legate de proiect.
 • Hotărârea 130/2020 - Municipiul Brăila - 31.03.2020

  Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect.
 • Hotărârea 129/2020 - Municipiul Brăila - 31.03.2020

  Aprobarea documentației tehnico-economice S.F./D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici și a proiectului .
 • Hotărârea 128/2020 - Municipiul Brăila - 31.03.2020

  Aprobarea Documentației de Avizare Lucrări Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții .
 • Hotărârea 127/2020 - Municipiul Brăila - 31.03.2020

  Aprobarea Documentației de Avizare Lucrări Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții .
 • Hotărârea 126/2020 - Municipiul Brăila - 31.03.2020

  Aprobarea Documentației de Avizare Lucrări Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții .
 • Hotărârea 125/2020 - Municipiul Brăila - 31.03.2020

  Aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare corp clădire C2” - Grădinița cu program prelungit nr. 39, Aleea Creșei nr. 1, Brăila, cu finanțare de la bugetul local.
 • Hotărârea 124/2020 - Municipiul Brăila - 31.03.2020

  Aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Montaj sistem de supraveghere video, sistem antiefracție, detecție fum și vibrație la Grădinița cu program prelungit nr. 8 Brăila – Structură Grădinița cu program normal nr. 44”, cu finanțare de la bugetul local.
 • Hotărârea 123/2020 - Municipiul Brăila - 31.03.2020

  Aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Montaj sistem de supraveghere video, sistem antiefracție, detecție fum și vibrație la Grădinița cu program prelungit nr. 8 Brăila – Structură Grădinița cu program normal nr. 30”, cu finanțare de la bugetul local.
 • Hotărârea 122/2020 - Municipiul Brăila - 31.03.2020

  Aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Montaj sistem de supraveghere video, sistem antiefracție, detecție fum și vibrație la Grădinița cu program prelungit nr. 8 Brăila”, cu finanțare de la bugetul local.
 • Hotărârea 121/2020 - Municipiul Brăila - 31.03.2020

  Aprobarea, pentru anul 2020, a încheierii convențiilor definitive pentru acordarea de servicii de asistență socială, încheiate între Consiliul Local Municipal Brăila, prin Direcția de Asistență Socială și asociația/fundația/cultul recunoscut în România, selectată/selectat în baza Legii nr.34/1998
 • Hotărârea 120/2020 - Municipiul Brăila - 31.03.2020

  Modificarea „Regulamentului pentru acordarea sprijinului financiar de la bugetul Municipiului Brăila unităților de cult din Municipiul Brăila, aparținând cultelor religioase recunoscute din România”, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 231/31.05.2018
 • Hotărârea 119/2020 - Municipiul Brăila - 31.03.2020

  Transformarea unor posturi vacante din Statul de Funcții al Serviciului Public de Asistență Medicală și Administrare a Creșelor Brăila
 • Hotărârea 118/2020 - Municipiul Brăila - 31.03.2020

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societății BRAICAR S.A. BRĂILA, pe anul 2020
 • Hotărârea 117/2020 - Municipiul Brăila - 31.03.2020

  Completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Brăila, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 574/31.10.2019
 • Hotărârea 116/2020 - Municipiul Brăila - 20.02.2020

  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna martie 2020.
 • Hotărârea 115/2020 - Municipiul Brăila - 20.02.2020

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 10 bis, NCP 74317.
 • Hotărârea 114/2020 - Municipiul Brăila - 20.02.2020

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Calea Galați nr. 26 – NCP 17720.
 • Hotărârea 113/2020 - Municipiul Brăila - 20.02.2020

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 594/31.10.2019 privind și a cheltuielilor legate de proiect>.
 • Hotărârea 112/2020 - Municipiul Brăila - 20.02.2020

  Modificarea H.C.L.M. nr. 593/31.10.2019 referitoare la <Aprobarea proiectului „Regenerare economică și socială în zone marginalizate din Municipiul Brăila – investiții în facilități pentru agrement și locuri de joacă pentru copii” și a cheltuielilor legate de proiect>.
 • Hotărârea 111/2020 - Municipiul Brăila - 20.02.2020

  Modificarea art. 2, 3 și 4 ale H.C.L.M. nr. 590/31.10.2019 privind .
 • Hotărârea 110/2020 - Municipiul Brăila - 20.02.2020

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 515/24.09.2018, referitoare la , modificată și completată prin H.C.L.M. Brăila nr. 70/28.02.2019, H.C.L.M. Brăila nr. 142/21.03.2019, H.C.L.M. Brăila nr. 287/25.06.2019, H.C.L.M. Brăila nr. 595/31.10.2019 și H.C.L.M. Brăila nr. 27/31.01.2020.
 • Hotărârea 109/2020 - Municipiul Brăila - 20.02.2020

  Aprobarea inițierii procedurii de evaluare a membrilor Consiliului de Administrație în funcție ai COMPANIEI DE UTILITĂȚI PUBLICE „DUNĂREA” BRĂILA S.A., care au solicitat reînnoirea mandatului, conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.
 • Hotărârea 108/2020 - Municipiul Brăila - 20.02.2020

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. 1 Decembrie 1918 nr. 113, corp C1, ap. 1(S+P) + corp C2 și teren NCP 80649.
 • Hotărârea 107/2020 - Municipiul Brăila - 20.02.2020

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Bdul Alexandru Ioan Cuza nr. 43, Corpuri C1, C14, C15, C16, C17 cu terenul aferent + teren indiviz – NCP 80979.
 • Hotărârea 106/2020 - Municipiul Brăila - 20.02.2020

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila,str. Albă nr. 5 – NCP 8588.
 • Hotărârea 105/2020 - Municipiul Brăila - 20.02.2020

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Câmpului nr. 96G, în suprafaţă de 300,00 mp, NCP 85141, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 266/30.09.2008 în favoarea doamnei IANCU NICOLETA.
 • Hotărârea 104/2020 - Municipiul Brăila - 20.02.2020

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 21,50 mp indiviz din suprafața de 229,00 mp, situat în Brăila, str. Lupeni nr. 47 lot 1, NCP 14149, solicitanților UZUNEANU COSTICĂ, LUPAȘCU MAGDALENA și GHEORGHE CRISTIAN, teren pe care se află amplasate construcțiile C2/2 și C3, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 103/2020 - Municipiul Brăila - 20.02.2020

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 20,00 mp, situat în Brăila, str. Poet Mihu Dragomir nr. 10B, NCP 93881, solicitanților LUPU ION și LUPU NATALIEA, în vederea extinderii construcțiilor situate pe terenul din str. Poet Mihu Dragomir nr.10.
 • Hotărârea 102/2020 - Municipiul Brăila - 20.02.2020

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 19,00 mp, situat în Brăila, str. Poet Mihu Dragomir nr. 11B, NCP 93882, solicitantului IGNATOV MIHAIL, în vederea extinderii construcțiilor situate pe terenul din str. Poet Mihu Dragomir nr.11.
 • Hotărârea 101/2020 - Municipiul Brăila - 20.02.2020

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 173,00 mp, indiviz din suprafața de 253,00 mp real măsurat (256,00 mp din acte), situat în Brăila, str. Nicolae Titulescu nr. 94A, NCP 94431, solicitantei ARNĂUT MARIȚA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2 și C3, proprietatea acesteia.
 • Hotărârea 100/2020 - Municipiul Brăila - 20.02.2020

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.
 • Hotărârea 99/2020 - Municipiul Brăila - 20.02.2020

  Dezmembrarea, partajarea și alipirea unor terenuri ce aparţin domeniului privat al Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 98/2020 - Municipiul Brăila - 20.02.2020

  Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila a terenului în suprafață 34,00 mp situat în Brăila, Cartier Hipodrom, Complex Microhală, lot 2/1.
 • Hotărârea 97/2020 - Municipiul Brăila - 20.02.2020

  Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 245/30.06.2017.
 • Hotărârea 96/2020 - Municipiul Brăila - 20.02.2020

  Închirierea prin încredințare directă a terenului în suprafață de 4,00 mp, ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, Calea Călărașilor lângă Oficiul Poștal nr. 10, în vederea extinderii construcției existente.
 • Hotărârea 95/2020 - Municipiul Brăila - 20.02.2020

  Prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru suprafețele locative cu destinația de locuințe, aflate în proprietatea Municipiului Brăila și administrate de Serviciul de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și Cimitirelor Brăila.
 • Hotărârea 94/2020 - Municipiul Brăila - 20.02.2020

  Completarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 - „Lista terenurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcţii tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”.
 • Hotărârea 93/2020 - Municipiul Brăila - 20.02.2020

  Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/desființare pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 92/2020 - Municipiul Brăila - 20.02.2020

  Exprimarea acordului de principiu pentru achiziționarea terenului în suprafață de 316,00 mp, situat în Brăila, strada Fața Portului nr. 1, lot 1/2, NCP 94858.
 • Hotărârea 91/2020 - Municipiul Brăila - 20.02.2020

  Aprobarea Raportului de calcul întocmit de Societatea Niada Auditax Expert S.R.L. cu rezultatele reevaluării activelor fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor aflate în patrimoniul privat al Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 90/2020 - Municipiul Brăila - 20.02.2020

  Aprobarea Raportului de calcul întocmit de Societatea Niada Auditax Expert S.R.L. cu rezultatele reevaluării activelor fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor aflate în patrimoniul public al Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 89/2020 - Municipiul Brăila - 20.02.2020

  Completarea Capitolului K – „Statui și monumente”, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, cu poziția nr. 38 – Lucrare din fontă ”Taur”.
 • Hotărârea 88/2020 - Municipiul Brăila - 20.02.2020

  Modificarea anexei la H.C.L.M. nr. 673/28.11.2019, referitoare la .
 • Hotărârea 87/2020 - Municipiul Brăila - 20.02.2020

  Preluarea de la Inspectoratul Școlar Județean Brăila a terenului în suprafață de 1679,00 mp real măsurat (1679,40 mp în acte) identificat cu NCP 16611, atribuit prin H.C.L.M. nr. 243/17.11.2006, pentru noua construcție a Grădiniței cu program normal nr. 40 și transmiterea acestuia în administrarea Colegiului Național ”Ana Aslan” – unitate cu personalitate juridică.
 • Hotărârea 86/2020 - Municipiul Brăila - 20.02.2020

  Emiterea avizului consultativ pentru acordarea titlului de Colegiu Liceului Pedagogic ”D. P. Perpessicius” Brăila.
 • Hotărârea 85/2020 - Municipiul Brăila - 20.02.2020

  Actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic situat în Municipiul Brăila, Calea Călărașilor nr. 59, înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul H - „Terenurile și clădirile instituțiilor publice - Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, Cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni”, poziția nr. 9, conform procesului - verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 17004/12.12.2019.
 • Hotărârea 84/2020 - Municipiul Brăila - 20.02.2020

  Aprobarea documentației tehnico – economice Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Extindere sistem de iluminat public pe strada Nae Ionescu, strada Petre Andrei, strada Anton Dumitriu (tronson între strada Nae Ionescu și strada Ilarie Voronca), strada Ilarie Voronca (tronson între strada Cantonului și strada Petre Andrei), strada Ion Lerescu (tronson între strada Cantonului și strada Petre Andrei), strada Forestieră (în spatele blocului 23), Cartier Hipodrom - Complex Milenium – spațiu de joacă, Municipiul Brăila”.
 • Hotărârea 83/2020 - Municipiul Brăila - 20.02.2020

  Aprobarea Documentației de Avizare Lucrări Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții .
 • Hotărârea 82/2020 - Municipiul Brăila - 20.02.2020

  Aprobarea Studiului de oportunitate în vederea delegării gestiunii transportului public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Brăila – actualizat la nivelul anilor 2018 - 2019
 • Hotărârea 81/2020 - Municipiul Brăila - 20.02.2020

  Aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Spitalului de Psihiatrie „Sfântul Pantelimon” Brăila.
 • Hotărârea 80/2020 - Municipiul Brăila - 20.02.2020

  Aprobarea listei de priorități, pentru anul 2020, cu solicitanții care au acces la locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe.
 • Hotărârea 79/2020 - Municipiul Brăila - 20.02.2020

  Aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu dizabilități încadrate în gradul grav de handicap, pentru anul 2020.
 • Hotărârea 78/2020 - Municipiul Brăila - 20.02.2020

  Aprobarea Planului de acţiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al Municipiului Brăila pentru anul 2020.
 • Hotărârea 77/2020 - Municipiul Brăila - 20.02.2020

  Aprobarea contribuției Municipiului Brăila, prin Consiliul Local Municipal Brăila, la dezvoltarea activității sportive a HANDBAL CLUB DUNĂREA BRĂILA în anul 2020.
 • Hotărârea 76/2020 - Municipiul Brăila - 20.02.2020

  Aprobarea bugetului general centralizat al municipiului Brăila pe anul 2020.
 • Hotărârea 75/2020 - Municipiul Brăila - 20.02.2020

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societății ECO S.A. Brăila, pe anul 2020.
 • Hotărârea 74/2020 - Municipiul Brăila - 20.02.2020

  Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR ŞI TÂRGURILOR S.A. BRĂILA, pe anul 2020.
 • Hotărârea 73/2020 - Municipiul Brăila - 20.02.2020

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila, pe anul 2020.
 • Hotărârea 72/2020 - Municipiul Brăila - 20.02.2020

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A. ADMINISTRAŢIA ZONEI LIBERE BRĂILA, pe anul 2020.
 • Hotărârea 71/2020 - Municipiul Brăila - 20.02.2020

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE ȘI GOSPODĂRIRE LOCALĂ Brăila, pe anul 2020.
 • Hotărârea 70/2020 - Municipiul Brăila - 20.02.2020

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE A FONDULUI LOCATIV ȘI A CIMITIRELOR Brăila, pe anul 2020.
 • Hotărârea 69/2020 - Municipiul Brăila - 20.02.2020

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI ŞI ADMINISTRARE PORTUARĂ Brăila, pe anul 2020.
 • Hotărârea 68/2020 - Municipiul Brăila - 20.02.2020

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ SEROPLANT BRĂILA, pe anul 2020.
 • Hotărârea 67/2020 - Municipiul Brăila - 20.02.2020

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Brăila pe anul 2020.
 • Hotărârea 66/2020 - Municipiul Brăila - 20.02.2020

  Aprobarea utilizării sumei de 15.000,00 mii lei din excedentul anual al bugetului local al Municipiului Brăila pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare, pe anul 2020.
 • Hotărârea 65/2020 - Municipiul Brăila - 20.02.2020

  Aprobarea numărului de burse şi a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, pe anul 2020.
 • Hotărârea 64/2020 - Municipiul Brăila - 14.02.2020

  Aprobarea contribuției la cofinanțarea datorată de către Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Brăila, în calitate de beneficiar direct al investițiilor în Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila, în perioada 2014-2020, conform Studiului de Fezabilitate cu anexele aferente
 • Hotărârea 63/2020 - Municipiul Brăila - 14.02.2020

  Aprobarea Planului Anual de Evoluție a prețurilor/tarifelor serviciilor, conform rezultatelor analizei cost – beneficiu din Studiul de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila în perioada 2014 – 2020
 • Hotărârea 62/2020 - Municipiul Brăila - 14.02.2020

  Punerea la dispoziția Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila în perioada 2014 – 2020, a terenurilor din domeniul public aferente investițiilor, care se vor realiza în Municipiul Brăila
 • Hotărârea 61/2020 - Municipiul Brăila - 14.02.2020

  Aprobarea Listei de Investiții Prioritare pe sistemele de alimentare cu apă și a Listei de Investiții Prioritare pe sistemele de apă uzată, care se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă uzată din Județul Brăila, în perioada 2014-2020
 • Hotărârea 60/2020 - Municipiul Brăila - 14.02.2020

  Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila, în perioada 2014 – 2020 și a Indicatorilor tehnico – economici ai proiectului – pentru U.A.T. Municipiul Brăila
 • Hotărârea 59/2020 - Municipiul Brăila - 31.01.2020

  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna februarie 2020
 • Hotărârea 58/2020 - Municipiul Brăila - 31.01.2020

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Bdul Al. I. Cuza nr. 166 (c/c str. Polonă, c/c str. Petru Maior) - Corp C1+ teren aferent, NCP 17054
 • Hotărârea 57/2020 - Municipiul Brăila - 31.01.2020

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. 1 Decembrie 1918 nr. 32 ( fost nr.124 -126) -Teren indiviz 154 mp + C8 anexă (garaj) + Spațiu comercial parter C2 + Apartament et.1 C2 + Magazie parter C2 - NCP 73689, NCP 73689 – C2 – U3, NCP 73689 – C2 – U1, NCP 73689 – C2 – U2
 • Hotărârea 56/2020 - Municipiul Brăila - 31.01.2020

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Mărășești nr. 14 ( teren indiviz in suprafață de 175 mp din 907 mp + construcția C3 + construcția C6 + apartamentul 2 din construcția C1 + boxă din C1 + terasă lot 2 aferentă apartamentului 2 + cotă indiviză casa scării)- NCP 77977, NCP 77977 – C1 – U1, NCP 77977 – C1 – U3
 • Hotărârea 55/2020 - Municipiul Brăila - 31.01.2020

  Aprobarea componenței comisiei de licitație pentru constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenurilor aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila
 • Hotărârea 54/2020 - Municipiul Brăila - 31.01.2020

  Aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale 2019 a managementului pentru Teatrul „Maria Filotti” Brăila, Teatrul de Păpuși Brăila și Casa de Cultură a Municipiului Brăila
 • Hotărârea 53/2020 - Municipiul Brăila - 31.01.2020

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Golești nr. 20 – 22, bl. 20-22, sc.1, et. 2, ap. 12, NCP 72252-C1-U7
 • Hotărârea 52/2020 - Municipiul Brăila - 31.01.2020

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Fața Portului nr. 1 (teren cotă parte 38/100, NCP 2213, teren cotă parte 38/100, NCP 191, teren cotă parte 38/100, lot 1/1, NCP 94859 și construcția C1 anexă – coș de fum) și str. Fața Portului nr. 2 ( teren cotă parte 38/100, NCP 7982)
 • Hotărârea 51/2020 - Municipiul Brăila - 31.01.2020

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Belvedere nr. 11, NCP 9685
 • Hotărârea 50/2020 - Municipiul Brăila - 31.01.2020

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Radu Portocală nr. 37, în suprafaţă de 252,00 mp, NCP 14128, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 276/27.08.2004 în favoarea domnului ANDRIEV SORIN
 • Hotărârea 49/2020 - Municipiul Brăila - 31.01.2020

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 235,00 mp, situat în Brăila, str. Garoafelor nr.2, NCP 80734, solicitantului PÎRVU COSTEL, teren pe care se află amplasate construcțiile C1 și 2, proprietatea acestuia
 • Hotărârea 48/2020 - Municipiul Brăila - 31.01.2020

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 294,00 mp, situat în Brăila, str. Dumitru Ionescu nr. 17, NCP 89516, solicitanților LUNGU DANIEL – CĂTĂLIN și LUNGU MIRELA – NICOLETA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora
 • Hotărârea 47/2020 - Municipiul Brăila - 31.01.2020

  Scoaterea la licitație publică, în vederea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 334,00 mp ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Mașinilor nr.3, NCP 9953, în vederea edificării unei construcții cu destinația de locuință
 • Hotărârea 46/2020 - Municipiul Brăila - 31.01.2020

  Scoaterea la licitație publică, în vederea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 5066,00 mp ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, șoseaua Parcului nr. 11A, NCP 92636, în vederea realizării unui obiectiv economic
 • Hotărârea 45/2020 - Municipiul Brăila - 31.01.2020

  Scoaterea la licitație publică, în vederea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 440,00 mp ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Calea Galați nr. 363A, NCP 85776, în vederea edificării unui obiectiv economic
 • Hotărârea 44/2020 - Municipiul Brăila - 31.01.2020

  Scoaterea la licitație publică, în vederea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 198,00 mp ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Alexandru Vlahuță F.N. – în spatele imobilului din str. Alexandru Vlahuță nr. 65, NCP 91794, în vederea edificării unei construcții cu destinația de locuință
 • Hotărârea 43/2020 - Municipiul Brăila - 31.01.2020

  Scoaterea la licitație publică, în vederea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 327,00 mp ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Prahovei nr.16, NCP 93998, în vederea edificării unei construcții cu destinația de locuință
 • Hotărârea 42/2020 - Municipiul Brăila - 31.01.2020

  Scoaterea la licitație publică, în vederea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 5.775,00 mp ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, DN 22B Km 0+400 lot 2/1, NCP 91551, în vederea edificării unui obiectiv economic
 • Hotărârea 41/2020 - Municipiul Brăila - 31.01.2020

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”
 • Hotărârea 40/2020 - Municipiul Brăila - 31.01.2020

  Aprobarea ieșirii din indiviziune prin partaj convențional și plata echivalentului cotei corespunzătoare din imobilul situat în Brăila, str. Pietății nr. 6, Bl. A3, sc. 1, et. 2, ap. 46, ce aparține Municipiului Brăila
 • Hotărârea 39/2020 - Municipiul Brăila - 31.01.2020

  Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila a bunurilor înscrise la poziţiile nr. 11, 12, 13, 26, 27 și 28 – Cap. F - „Sisteme de transport public local în comun de persoane, cu terenuri aferente”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin HCLM nr. 325/30.09.2011, în vederea desființării, ca urmare a lucrărilor ce vor fi executate conform proiectului „Modernizare transport electric șoseaua Baldovinești”
 • Hotărârea 38/2020 - Municipiul Brăila - 31.01.2020

  Completarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 - „Lista terenurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcţii tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”
 • Hotărârea 37/2020 - Municipiul Brăila - 31.01.2020

  Completarea anexei nr. 2 la H.C.L.M. Brăila nr. 215/29.07.2015 referitoare la acordarea dreptului de a executa rețele subterane pe anumite trasee situate în Municipiul Brăila, solicitantei Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Brăila
 • Hotărârea 36/2020 - Municipiul Brăila - 31.01.2020

  Completarea anexei nr.1 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 - „Lista terenurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila, care sunt sau pot fi ocupate de module pentru activități economice”
 • Hotărârea 35/2020 - Municipiul Brăila - 31.01.2020

  Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/desființare pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila
 • Hotărârea 34/2020 - Municipiul Brăila - 31.01.2020

  Actualizarea Nomenclatorului stradal al Municipiului Brăila, generat și aprobat prin H.C.L.M. nr. 234/14.07.2010 și actualizat prin H.C.L.M. nr. 633/29.11.2018
 • Hotărârea 33/2020 - Municipiul Brăila - 31.01.2020

  Aprobarea unei plăți parțiale din cotizația Municipiului Brăila, la dezvoltarea activității sportive a HANDBAL CLUB DUNĂREA BRĂILA în anul 2020
 • Hotărârea 32/2020 - Municipiul Brăila - 31.01.2020

  Aprobarea Acordului de Parteneriat între Municipiul Brăila și Județul Brăila în vederea implementării Programului-cadru al manifestărilor culturale, artistice, educaționale şi sportive pe anul 2020
 • Hotărârea 31/2020 - Municipiul Brăila - 31.01.2020

  Aprobarea contractelor de parteneriat încheiate între Municipiul Brăila, unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Brăila și agenți economici, pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual
 • Hotărârea 30/2020 - Municipiul Brăila - 31.01.2020

  Indexarea, în funcție de raportul leu/euro, a prețurilor de închiriere pentru amplasamentele aparținând domeniului public al Municipiului Brăila, stabilite prin H.C.L.M. nr. 263/30.06.2017 și modificate prin H.C.L.M. nr. 246/31.05.2018 și H.C.L.M. nr. 19/31.01.2019
 • Hotărârea 29/2020 - Municipiul Brăila - 31.01.2020

  Aprobarea valorii redevenţei ce va fi plătită de Societatea „ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR ŞI TÂRGURILOR” S.A. BRĂILA pe anul 2020
 • Hotărârea 28/2020 - Municipiul Brăila - 31.01.2020

  Aprobarea „Raportului privind stadiul realizării până la data de 31.12.2019 a măsurilor din Planul de calitate a aerului în Municipiul Brăila”
 • Hotărârea 27/2020 - Municipiul Brăila - 31.01.2020

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 515/24.09.2018, referitoare la , modificată și completată prin H.C.L.M. Brăila nr. 70/28.02.2019, H.C.L.M. Brăila nr. 142/21.03.2019, H.C.L.M. Brăila nr. 287/25.06.2019 și H.C.L.M. Brăila nr. 595/31.10.2019
 • Hotărârea 26/2020 - Municipiul Brăila - 31.01.2020

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 23/31.01.2018 referitoare la , modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 132/30.03.2018
 • Hotărârea 25/2020 - Municipiul Brăila - 31.01.2020

  Aprobarea Documentației de Avizare Lucrări Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Consolidare și reabilitare corp A și B Liceul Teoretic Panait Cerna, Municipiul Brăila”
 • Hotărârea 24/2020 - Municipiul Brăila - 31.01.2020

  Stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor utilizate în cadrul Casei de Cultură a Municipiului Brăila, conform Legii nr.153/2017, pe anul 2020
 • Hotărârea 23/2020 - Municipiul Brăila - 31.01.2020

  Stabilirea salariilor de bază pentru personalul plătit din fonduri publice, conform Legii nr.153/2017, din cadrul Complexului Rezidențial „Sfânta Maria” Brăila, Căminului pentru Persoane Vârstnice „Lacu Sărat” și Căminului pentru Persoane Vârstnice „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, pe anul 2020
 • Hotărârea 22/2020 - Municipiul Brăila - 31.01.2020

  Stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Teatrului „Maria Filotti” Brăila, pe anul 2020
 • Hotărârea 21/2020 - Municipiul Brăila - 31.01.2020

  Stabilirea salariilor de bază pentru personalul plătit din fonduri publice, conform Legii nr.153/2017, din cadrul Direcției de Asistență Socială Brăila, pe anul 2020
 • Hotărârea 20/2020 - Municipiul Brăila - 31.01.2020

  Stabilirea salariilor de bază pentru personalul plătit din fonduri publice, conform Legii nr.153/2017, din cadrul Poliției Locale Brăila, pe anul 2020
 • Hotărârea 19/2020 - Municipiul Brăila - 31.01.2020

  Stabilirea salariilor de bază pentru personalul plătit din fonduri publice, conform Legii nr.153/2017, din cadrul Teatrului de Păpuși Brăila, pe anul 2020
 • Hotărârea 18/2020 - Municipiul Brăila - 31.01.2020

  Stabilirea salariilor de bază pentru personalul plătit din fonduri publice, conform Legii nr.153/2017, din cadrul Serviciului Public de Asistență Medicală și Administrare a Creșelor Brăila, pe anul 2020
 • Hotărârea 17/2020 - Municipiul Brăila - 31.01.2020

  Stabilirea salariilor de bază pentru personalul plătit din fonduri publice, conform Legii nr.153/2017, din cadrul Serviciului de Transport Public Local de Călători și Administrare Portuară Brăila, pe anul 2020
 • Hotărârea 16/2020 - Municipiul Brăila - 31.01.2020

  Stabilirea salariilor de bază pentru personalul plătit din fonduri publice, conform Legii nr.153/2017, din cadrul Serviciului de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, pe anul 2020
 • Hotărârea 15/2020 - Municipiul Brăila - 31.01.2020

  Stabilirea salariilor de bază pentru personalul plătit din fonduri publice, conform Legii nr.153/2017, din cadrul Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și a Cimitirelor Brăila, pe anul 2020
 • Hotărârea 14/2020 - Municipiul Brăila - 31.01.2020

  Stabilirea salariilor de bază pentru personalul plătit din fonduri publice, conform Legii nr.153/2017, din cadrul Serviciului de Utilitate Publică „Seroplant” Brăila, pe anul 2020
 • Hotărârea 13/2020 - Municipiul Brăila - 31.01.2020

  Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brăila și Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanei Brăila, în conformitate cu prevederile Legii nr. 153/2017, pe anul 2020
 • Hotărârea 12/2020 - Municipiul Brăila - 31.01.2020

  Aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru copiii care frecventează creșa în anul 2020
 • Hotărârea 11/2020 - Municipiul Brăila - 31.01.2020

  Aprobarea costului mediu lunar de întreţinere, a alocaţiei zilnice de hrană, precum şi a contribuţiei de întreţinere a persoanelor îngrijite în centrele rezidenţiale din subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială Brăila
 • Hotărârea 10/2020 - Municipiul Brăila - 31.01.2020

  Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Adăpostului de Noapte
 • Hotărârea 9/2020 - Municipiul Brăila - 31.01.2020

  Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Căminului pentru persoane vârstnice „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” Brăila
 • Hotărârea 8/2020 - Municipiul Brăila - 31.01.2020

  Aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor sociale din cadrul Complexului Rezidențial „Sfânta Maria” Brăila, instituție de asistență socială cu personalitate juridică
 • Hotărârea 7/2020 - Municipiul Brăila - 31.01.2020

  Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Căminului pentru persoane vârstnice „Lacu Sărat” Brăila
 • Hotărârea 6/2020 - Municipiul Brăila - 31.01.2020

  Preluarea de către Direcția de Asistență Socială Brăila a activităților centrelor rezidențiale în privința asigurării calității serviciilor sociale prestate și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, Organigramei și Statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială Brăila
 • Hotărârea 5/2020 - Municipiul Brăila - 31.01.2020

  Transformarea unei funcții contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brăila și Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanei Brăila
 • Hotărârea 4/2020 - Municipiul Brăila - 31.01.2020

  Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brăila și al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanei Brăila
 • Hotărârea 3/2020 - Municipiul Brăila - 31.01.2020

  Avizarea documentelor necesare atribuirii Contractului de delegare a gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în Județul Brăila și activității de măturat, spălat, stropit și întreținere căi publice în Municipiul Brăila din cadrul „Sistemului de management integrat al deșeurilor” în județul Brăila, mandatarea reprezentantului legal al Municipiului Brăila pentru a vota documentele menționate și mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Dunărea” Brăila pentru derularea procedurii de atribuire publică a contractului
 • Hotărârea 2/2020 - Municipiul Brăila - 14.01.2020

  Propunerea Consiliului Local Municipal Brăila pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale d-lui DRĂGAN ION, Secretar General al Municipiului Brăila, pentru anul 2019.
 • Hotărârea 1/2020 - Municipiul Brăila - 14.01.2020

  Instrumentarea proiectului „PIAȚA DE PEȘTE”, aprobarea Studiului de Fezabilitate, precum și a Devizului General aferent