• Hotărârea 99/2019 - Municipiul Brăila - 28.02.2019

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Vapoarelor nr. 6, NCP 3788.
 • Hotărârea 98/2019 - Municipiul Brăila - 28.02.2019

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Vapoarelor nr. 4, Corp C2 + teren indiviz, NCP 19249.
 • Hotărârea 97/2019 - Municipiul Brăila - 28.02.2019

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 10 bis, NCP 74317.
 • Hotărârea 96/2019 - Municipiul Brăila - 28.02.2019

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Pensionatului nr. 10, NCP 11489.
 • Hotărârea 95/2019 - Municipiul Brăila - 28.02.2019

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Cojocari nr. 10, Bl.B4, parter (spațiu comercial), NCP 950/0.1
 • Hotărârea 94/2019 - Municipiul Brăila - 28.02.2019

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. C. A. Rosetti nr. 15, NCP 13104.
 • Hotărârea 93/2019 - Municipiul Brăila - 28.02.2019

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. C.A. Rosetti nr. 2, Corp C4, etaj 1, ap. 4, lot 2/1, NCP 18042 – C4 – U4; 1/2 din apartamentul 7 (mansardă), NCP 18042 – C4 – U7; 14,15% din lot 2/2 – teren, NCP 18043.
 • Hotărârea 92/2019 - Municipiul Brăila - 28.02.2019

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru terenul situat în Brăila, str. Andrei Cocoș nr. 1G-1F, NCP 13619.
 • Hotărârea 91/2019 - Municipiul Brăila - 28.02.2019

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 10,00 mp, indiviz din 169,00 mp, situat în Brăila, str. Bobâlna nr. 14 lot 1, NCP 91125, solicitantului ZODILĂ ION, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2 și C3, proprietatea acestuia.
 • Hotărârea 90/2019 - Municipiul Brăila - 28.02.2019

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 252,00 mp, situat în Brăila, str. Constantin Berlescu nr. 19, NCP 87258, solicitantului TUDORACHE CONSTANTIN - VALENTIN, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestuia.
 • Hotărârea 89/2019 - Municipiul Brăila - 28.02.2019

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 143,00 mp, situat în Brăila, str. Cluj nr. 5B, NCP 92620, solicitantului TUDOR MIHAI, în vederea extinderii construcțiilor existente pe terenul din str. Cluj nr. 5.
 • Hotărârea 88/2019 - Municipiul Brăila - 28.02.2019

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 65,00 mp, indiviz din 350,00 mp, situat în Brăila, str. Alecu Russo nr. 66, NCP 93022, solicitanților STOICA MARIANA și HUHULEA GEORGIAN - MIHĂIȚĂ, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2 și C3, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 87/2019 - Municipiul Brăila - 28.02.2019

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 22,00 mp, indiviz din 181,00 mp, situat în Brăila, str. Bobâlna nr. 14 lot 2, NCP 91124, solicitanților PÎRLOG VIOREL și PÎRLOG TUDORIȚA, teren pe care se află amplasată construcția, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 86/2019 - Municipiul Brăila - 28.02.2019

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 521,00 mp, situat în Brăila, str. Cărămidari nr. 107, NCP 93209, solicitanților NEAGU PETRICA, MANOLICĂ RALUCA - GABRIELA și ȘITOIANU ALEXANDRA - ELEONORA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2 și C3, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 85/2019 - Municipiul Brăila - 28.02.2019

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 250,00 mp, situat în Brăila, str. Liviu Macedonescu nr. 21, NCP 91687, solicitanților MÂNDROIU NARCIS - GEORGIAN și MÂNDROIU ELENA - SIMONA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2 și C3, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 84/2019 - Municipiul Brăila - 28.02.2019

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 41,00 mp, indiviz din 111,00 mp, situat în Brăila, str. Ștefan cel Mare nr. 412, NCP 90745, solicitanților LATESCU VICTORIA SILVIA și LATESCU EMIL, teren pe care se află amplasate construcțiile C1 și C2, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 83/2019 - Municipiul Brăila - 28.02.2019

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.
 • Hotărârea 82/2019 - Municipiul Brăila - 28.02.2019

  Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 245/30.06.2017.
 • Hotărârea 81/2019 - Municipiul Brăila - 28.02.2019

  Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/desființare pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 80/2019 - Municipiul Brăila - 28.02.2019

  Completarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 - „Lista terenurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcţii tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”.
 • Hotărârea 79/2019 - Municipiul Brăila - 28.02.2019

  Completarea anexei nr. 2 la H.C.L.M. Brăila nr. 215/29.07.2015 referitoare la acordarea dreptului de a executa rețele subterane pe anumite trasee situate în Municipiul Brăila, solicitantei Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Brăila.
 • Hotărârea 78/2019 - Municipiul Brăila - 28.02.2019

  Completarea Capitolului G6 – „Spații verzi, locuri de joacă și parcări”, din Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, cu pozițiile nr. 403, 404, 405, 406 și 407, conform procesului - verbal la terminarea lucrărilor nr.44603/28.11.2018.
 • Hotărârea 77/2019 - Municipiul Brăila - 28.02.2019

  Completarea Capitolului A – „Străzi” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, cu poziția nr. 639, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 46611/13.12.2018.
 • Hotărârea 76/2019 - Municipiul Brăila - 28.02.2019

  Actualizarea datelor de identificare ale bunului imobil înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, la Capitolul H „Terenurile și clădirile instituțiilor publice – Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, Cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni”, poziția nr. 127, conform procesului - verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.17206/12.11.2018
 • Hotărârea 75/2019 - Municipiul Brăila - 28.02.2019

  Actualizarea datelor de identificare ale bunurilor denumite generic „Strada Mare”, „Strada Mercur” și „Strada Vadul Schelei” înscrise în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la pozițiile nr. 232, 237 și 245 din Capitolul A - „Străzi”, precum și completarea Capitolului G6 - „Spații verzi, locuri de joacă și parcări” cu trei noi poziții, conform lucrărilor de cadastru.
 • Hotărârea 74/2019 - Municipiul Brăila - 28.02.2019

  Completarea Capitolului K – „Statui și monumente” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, cu poziția nr. 37, conform procesului – verbal la terminarea lucrărilor nr. 706/09.01.2019.
 • Hotărârea 73/2019 - Municipiul Brăila - 28.02.2019

  Aprobarea preluării în administrarea Municipiului Brăila prin Consiliul Local Municipal Brăila a operelor de artă proprietatea publică a Județului Brăila, realizate în cadrul Simpozionului Internațional de Sculptură Monumentală „Nicăpetre”, Ediția a II-a, în perioada 7 august – 3 septembrie 2016.
 • Hotărârea 72/2019 - Municipiul Brăila - 28.02.2019

  Aprobarea măsurilor necesare pentru buna administrare a punctelor termice/centralelor termice, preluate conform Dispoziției Primarului Municipiului Brăila nr. 275/28.01.2019.
 • Hotărârea 71/2019 - Municipiul Brăila - 28.02.2019

  Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a sistemului de administrare a parcărilor publice din Municipiul Brăila.
 • Hotărârea 70/2019 - Municipiul Brăila - 28.02.2019

  Modificarea și completarea H.C.L.M. nr. 515/24.09.2018 referitoare la „Aprobarea documentației tehnico - economice faza 1 - D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”.
 • Hotărârea 69/2019 - Municipiul Brăila - 28.02.2019

  Aprobarea PLANULUI DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR LA NIVELUL MUNICIPIULUI BRĂILA, pe anul 2019.
 • Hotărârea 68/2019 - Municipiul Brăila - 28.02.2019

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Proiectare și execuție instalație de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu pentru sala de sport a Liceului cu Program Sportiv Brăila”, cu finanțare de la bugetul local.
 • Hotărârea 67/2019 - Municipiul Brăila - 28.02.2019

  Aprobarea Actului adițional nr. 12 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 670/10.09.2009 – modificat și completat iulie 2018 – având ca obiect punerea la dispoziția Companiei de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A. de către delegatarul U.A.T. Municipiul Brăila a unor bunuri de retur aferente Sistemului public de alimentare cu apă și Sistemului public de canalizare, care aparțin domeniului public al U.A.T. Municipiul Brăila - Șoseaua Rm. Sărat – cu Anexa, parte integrantă.
 • Hotărârea 66/2019 - Municipiul Brăila - 28.02.2019

  Aprobarea costului mediu lunar de întreținere, a alocației zilnice de hrană, precum și a contribuției de întreținere a persoanelor îngrijite în centrele rezidențiale din subordinea Consiliului Local Municipal Brăila.
 • Hotărârea 4/2019 - Municipiul Brăila - 31.01.2019

  Modificarea anexei nr.2 la H.C.L.M. nr.625/21.12.2017 referitoare la „Aprobarea statului de funcții și salarizarea personalului plătit din fonduri publice, conform Legii nr.153/2017, pentru Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila”
 • Hotărârea 3/2019 - Municipiul Brăila - 31.01.2019

  Modificarea anexei la H.C.L.M. nr.624/21.12.2017 referitoare la „Aprobarea salarizării personalului plătit din fonduri publice, conform Legii nr.153/2017, pentru Serviciul de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și a Cimitirelor Brăila”
 • Hotărârea 2/2019 - Municipiul Brăila - 31.01.2019

  Modificarea anexei la H.C.L.M. nr.623/21.12.2017 referitoare la <Aprobarea salarizării personalului plătit din fonduri publice, conform Legii nr.153/2017, pentru Serviciul de Utilitate Publică „Seroplant” Brăila>
 • Hotărârea 1/2019 - Municipiul Brăila - 31.01.2019

  Modificarea anexelor nr.1 și 2 la H.C.L.M. nr.622/21.12.2017, referitoare la „Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brăila și Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Brăila, în conformitate cu prevederile Legii nr. 153/2017”