• Hotărârea 775/2019 - Municipiul Brăila - 23.12.2019

  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna ianuarie 2020
 • Hotărârea 774/2019 - Municipiul Brăila - 23.12.2019

  Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila şi aprobarea componenţei comisiei de licitaţie pentru concesionarea unor bunuri imobile situate în Perimetrele I, II și III aflate în administrarea R.A. ”ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” BRĂILA”
 • Hotărârea 773/2019 - Municipiul Brăila - 23.12.2019

  Numirea domnului Rădulescu Neagu Adrian ca administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere” Brăila, în cadrul mandatului 2018 – 2022
 • Hotărârea 772/2019 - Municipiul Brăila - 23.12.2019

  Atribuirea denumirii „Bloc B” blocului nou construit – tronson B, situat în Municipiul Brăila, str. Panciu nr. 2 – 4, lot 3, ca urmare a finalizării lucrărilor de amenajare a apartamentelor cu destinația de locuințe
 • Hotărârea 771/2019 - Municipiul Brăila - 23.12.2019

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Împăratul Traian nr. 4, NCP 3968
 • Hotărârea 770/2019 - Municipiul Brăila - 23.12.2019

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Brașoveni nr. 17, NCP 1216
 • Hotărârea 769/2019 - Municipiul Brăila - 23.12.2019

  Exercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila asupra imobilului situat în Brăila, str. Cetății nr.43 – monumentul istoric Hruba „Pulberăria Nouă”, NCP 2633
 • Hotărârea 768/2019 - Municipiul Brăila - 23.12.2019

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Petre Ciucă nr.9, în suprafaţă de 259,33 mp, NCP 14935, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 378/25.11.2015 în favoarea domnului TERZEA MARIUS
 • Hotărârea 767/2019 - Municipiul Brăila - 23.12.2019

  Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința tip ANL, situată în Brăila, str. Sulina nr. 6, bl. A8, scara 1, Parter, ap. 2
 • Hotărârea 766/2019 - Municipiul Brăila - 23.12.2019

  Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința tip ANL, situată în Brăila, str. Sulina nr. 4, bl. A1, scara 1, etaj 3, ap. 8
 • Hotărârea 765/2019 - Municipiul Brăila - 23.12.2019

  Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința tip ANL, situată în Brăila, str. Sulina nr. 2, bl.A3, scara 2, etaj 1, ap. 11
 • Hotărârea 764/2019 - Municipiul Brăila - 23.12.2019

  Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința tip ANL, situată în Brăila, str. Sulina nr. 2, bl. A3, scara 1, etaj 3, ap. 8
 • Hotărârea 763/2019 - Municipiul Brăila - 23.12.2019

  Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința tip ANL, situată în Brăila, str. Sulina nr. 2, bl. A3, scara 1, etaj 1, ap. 3
 • Hotărârea 762/2019 - Municipiul Brăila - 23.12.2019

  Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința tip ANL, situată în Brăila, str. Salciei nr. 2, bl. A17, scara 1, Parter, ap. 1
 • Hotărârea 761/2019 - Municipiul Brăila - 23.12.2019

  Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința tip ANL, situată în Brăila, str. Radu Popescu nr. 10, bl. E., Sc. 2, Etaj 1, Ap. 12
 • Hotărârea 760/2019 - Municipiul Brăila - 23.12.2019

  Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința tip ANL, situată în Brăila, str. Măcin nr. 9, bl.A20., Sc. 1, etaj 3, Ap. 8
 • Hotărârea 759/2019 - Municipiul Brăila - 23.12.2019

  Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința tip ANL, situată în Brăila, str. Măcin nr. 9, bl.A20., Sc. 1, etaj 2, Ap. 5
 • Hotărârea 758/2019 - Municipiul Brăila - 23.12.2019

  Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința tip ANL, situată în Brăila, str. Măcin nr. 5, bl.A18, scara 1, etaj 3, Ap. 7
 • Hotărârea 757/2019 - Municipiul Brăila - 23.12.2019

  Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința tip ANL, situată în Brăila, str. Măcin nr. 5, bl.A18, scara 1, Parter, Ap. 1
 • Hotărârea 756/2019 - Municipiul Brăila - 23.12.2019

  Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința tip ANL, situată în Brăila, str. Măcin nr. 3, bl.A13, scara 1, etaj 2, Ap. 6
 • Hotărârea 755/2019 - Municipiul Brăila - 23.12.2019

  Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința tip ANL, situată în Brăila, str. Sf. Gheorghe nr.5, bl. A9, scara 2, etaj 2, ap. 13
 • Hotărârea 754/2019 - Municipiul Brăila - 23.12.2019

  Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința tip ANL, situată în Brăila, str.Sf. Gheorghe nr.4, bl. A11, scara 2, Parter, Ap.9
 • Hotărârea 753/2019 - Municipiul Brăila - 23.12.2019

  Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința tip ANL, situată în Brăila, str.Sf. Gheorghe nr.4, bl. A11, scara 1, etaj 3, Ap.7
 • Hotărârea 752/2019 - Municipiul Brăila - 23.12.2019

  Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința tip ANL, situată în Brăila, str.Sf. Gheorghe nr.4, bl. A11, scara 1, etaj 2, Ap.6
 • Hotărârea 751/2019 - Municipiul Brăila - 23.12.2019

  Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința tip ANL, situată în Brăila, str.Sf. Gheorghe nr.4, bl. A11, scara 1, Parter, Ap.2
 • Hotărârea 750/2019 - Municipiul Brăila - 23.12.2019

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 52,00 mp indiviz din suprafața real măsurată de 321,00 mp (269,00 mp în acte), situat în Brăila, str. Comuna din Paris nr. 84, NCP 86322, solicitanților ȚUPEA IONEL și ȚUPEA IOANA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1 și C4, proprietatea acestora
 • Hotărârea 749/2019 - Municipiul Brăila - 23.12.2019

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 133,00 mp indiviz din suprafața de 329,00 mp, situat în Brăila, str. Grației nr. 42 - 42 lot 1, NCP 94820, solicitanților LENȚOIU DAN și LENȚOIU MINODORA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora
 • Hotărârea 748/2019 - Municipiul Brăila - 23.12.2019

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 19,00 mp, situat în Brăila, str. Poet Mihu Dragomir nr. 12A, NCP 94098, solicitantului IONESCU MARIAN, în vederea extinderii construcțiilor situate pe terenul din str. Poet Mihu Dragomir nr. 12
 • Hotărârea 747/2019 - Municipiul Brăila - 23.12.2019

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 183,00 mp, situat în Brăila, str. Borzești nr. 24A, NCP 84141, solicitantei BORDIANU ADRIANA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acesteia
 • Hotărârea 746/2019 - Municipiul Brăila - 23.12.2019

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”
 • Hotărârea 745/2019 - Municipiul Brăila - 23.12.2019

  Dezmembrarea, partajarea și alipirea unor terenuri ce aparţin domeniului privat al Municipiului Brăila
 • Hotărârea 744/2019 - Municipiul Brăila - 23.12.2019

  Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/desființare pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila
 • Hotărârea 743/2019 - Municipiul Brăila - 23.12.2019

  Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 245/30.06.2017
 • Hotărârea 742/2019 - Municipiul Brăila - 23.12.2019

  Completarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 - „Lista terenurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcţii tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”
 • Hotărârea 741/2019 - Municipiul Brăila - 23.12.2019

  Completarea anexei nr. 2 la H.C.L.M. Brăila nr. 215/29.07.2015 referitoare la „Atribuirea în folosință gratuită, pe durata funcționării capacităților energetice și acordarea dreptului de a executa rețele subterane”, solicitantei Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Brăila
 • Hotărârea 740/2019 - Municipiul Brăila - 23.12.2019

  Prelungirea termenului prevăzut de art. 3 alin. (1) lit. a) din H.C.L.M. Brăila nr. 72/28.02.2019 referitoare la „Aprobarea măsurilor necesare pentru buna administrare a punctelor termice/centralelor termice, preluate conform Dispoziției Primarului Municipiului Brăila nr. 275/28.01.2019”, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 425/22.07.2019
 • Hotărârea 739/2019 - Municipiul Brăila - 23.12.2019

  Actualizarea datelor de identificare ale bunului imobil denumit generic Școala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu”, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/2011, la Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice - Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, Cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni”, poziția nr. 76, conform proceselor – verbale de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1113/19.12.2017 și nr. 932/16.10.2019
 • Hotărârea 738/2019 - Municipiul Brăila - 23.12.2019

  Actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic „Împrejmuire Cimitir Sf. Mina”, înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul G, Subcapitolul G10 – „Cimitire”, poziția nr. 30, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 16878/23.10.2019
 • Hotărârea 737/2019 - Municipiul Brăila - 23.12.2019

  Transformarea unor funcții contractuale, în funcții publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brăila și Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Brăila, conform prevederilor O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 736/2019 - Municipiul Brăila - 23.12.2019

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 130/30.05.2014 referitoare la „Înregistrarea și ținerea evidenței mopedelor conform prevederilor O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a H.G.R. nr. 1391/2006, pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002”
 • Hotărârea 735/2019 - Municipiul Brăila - 23.12.2019

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 722/20.12.2018 referitoare la „Aprobarea Normelor metodologice de calcul a tarifelor pentru efectuarea de prestaţii pentru terţi de către Serviciul de Transport Public Local de Călători şi Administrare Portuară Brăila şi a Listei tarifelor percepute de Serviciul de Transport Public Local de Călători şi Administrare Portuară Brăila”
 • Hotărârea 734/2019 - Municipiul Brăila - 23.12.2019

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 507/30.09.2019, referitoare la „Organizarea şi desfăşurarea activităţii de transport în regim de taxi în Municipiul Brăila, conform Legii nr. 38/2003, privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare”
 • Hotărârea 733/2019 - Municipiul Brăila - 23.12.2019

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 342/21.11.2008 referitoare la „Organizarea şi desfăşurarea activităţii de transport în regim de închiriere (rent-a-car) în Municipiul Brăila”
 • Hotărârea 732/2019 - Municipiul Brăila - 23.12.2019

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 282/27.10.2015 referitoare la „Aprobarea înregistrării şi ţinerii evidenţei vehiculelor şi utilajelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării, conform prevederilor O.U.G. nr.195/2002”
 • Hotărârea 731/2019 - Municipiul Brăila - 23.12.2019

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 134/21.03.2019 referitoare la „Aprobarea documentației tehnico – economice faza I și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul
 • Hotărârea 730/2019 - Municipiul Brăila - 23.12.2019

  Aprobarea sistării/abandonării execuției lucrărilor de investiții prevăzute în cuprinsul Studiului de fezabilitate pentru edificarea unei grădinițe pe terenul situat în municipiul Brăila, str. Erou Comisar Popovici c/c cu str. Anton Pann și trecerea pe cheltuieli în vederea scăderii din patrimoniul unității de învățământ a sumei de 132.397,00 lei
 • Hotărârea 729/2019 - Municipiul Brăila - 23.12.2019

  Avizarea modificării și completării Caietului de Sarcini al activității de administrare, exploatare și întreținere a fântânilor arteziene, bazinelor ornamentale și a cișmelelor stradale de apă potabilă din aria delegată unitatea administrativ – teritorială – Municipiul Brăila – actualizat, aprobat prin Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Dunărea” Brăila nr.8/25.04.2017
 • Hotărârea 728/2019 - Municipiul Brăila - 23.12.2019

  Aprobarea solicitării de schimbare a spațiului în suprafață de 5,00 mp, situat în Municipiul Brăila, str. Progresului nr. 7, în incinta Școlii Gimnaziale „Ion Luca Caragiale”
 • Hotărârea 727/2019 - Municipiul Brăila - 23.12.2019

  Aprobarea solicitării de schimbare a destinației terenului în suprafață de 0,75 mp, din curtea Grădiniței cu program prelungit nr. 3, situat în Municipiul Brăila, Calea Călărașilor nr. 104
 • Hotărârea 726/2019 - Municipiul Brăila - 23.12.2019

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Sistem de supraveghere video, la Liceul Tehnologic Panait Istrati”, cu finanțare de la bugetul local
 • Hotărârea 725/2019 - Municipiul Brăila - 23.12.2019

  Modificarea și completarea H.C.L.M. nr.682/21.12.2017 referitoare la „Aprobarea Procedurii referitoare la închirierea terenurilor ocupate de construcțiile provizorii având destinația de garaje”
 • Hotărârea 724/2019 - Municipiul Brăila - 23.12.2019

  Aprobarea prețurilor și tarifelor pentru activitatea de întreținere și amenajare a zonelor verzi de pe raza Municipiului Brăila, începând cu 01.01.2020
 • Hotărârea 723/2019 - Municipiul Brăila - 23.12.2019

  Aprobarea tarifelor activităților din cadrul serviciului de salubrizare, începând cu data de 01.01.2020
 • Hotărârea 722/2019 - Municipiul Brăila - 23.12.2019

  Aprobarea tarifelor și taxelor utilizate de Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, pentru activitățile desfășurate pe domeniul public, începând cu anul 2020
 • Hotărârea 721/2019 - Municipiul Brăila - 23.12.2019

  Modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al sistemului de administrare a parcărilor publice din Municipiul Brăila
 • Hotărârea 720/2019 - Municipiul Brăila - 23.12.2019

  Completarea anexei nr. 3 la H.C.L.M. Brăila nr. 162/16.04.2019 referitoare la
 • Hotărârea 719/2019 - Municipiul Brăila - 23.12.2019

  Modificarea și completarea Anexei nr. 2 la Regulamentul serviciului public de salubrizare din municipiul Brăila, aprobat prin H.C.L.M. nr.54/26.02.2016, modificat și completat prin H.C.L.M. nr.9/31.01.2018, H.C.L.M. nr.717/20.12.2018 și H.C.L.M. nr.509/30.09.2019
 • Hotărârea 718/2019 - Municipiul Brăila - 23.12.2019

  Rectificarea anexei nr.2 la H.C.L.M. nr.625/21.12.2017, lit.B, pct.12-19, modificată prin H.C.L.M. nr.4/31.01.2019
 • Hotărârea 717/2019 - Municipiul Brăila - 23.12.2019

  Aprobarea taxelor speciale practicate de Serviciul de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ şi a Cimitirelor Brăila‚ aplicabile în anul fiscal 2020
 • Hotărârea 716/2019 - Municipiul Brăila - 23.12.2019

  Stabilirea plafonului creanțelor fiscale care pot fi anulate pe anul 2019
 • Hotărârea 715/2019 - Municipiul Brăila - 23.12.2019

  Stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2020
 • Hotărârea 714/2019 - Municipiul Brăila - 23.12.2019

  Aprobarea execuției bugetului general centralizat al Municipiului Brăila preliminat la 31.12.2019
 • Hotărârea 713/2019 - Municipiul Brăila - 23.12.2019

  Rectificarea bugetului general centralizat al Municipiului Brăila pe anul 2019
 • Hotărârea 712/2019 - Municipiul Brăila - 23.12.2019

  Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie Brăila, pe anul 2019
 • Hotărârea 711/2019 - Municipiul Brăila - 23.12.2019

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE ȘI GOSPODĂRIRE LOCALĂ BRĂILA, pe anul 2019
 • Hotărârea 710/2019 - Municipiul Brăila - 23.12.2019

  Aprobarea prețurilor și tarifelor percepute de societatea ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR ȘI TÂRGURILOR S.A. Brăila, începând cu 01.01.2020
 • Hotărârea 709/2019 - Municipiul Brăila - 23.12.2019

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Brăila pe anul 2019
 • Hotărârea 708/2019 - Municipiul Brăila - 23.12.2019

  Modificarea anexei la H.C.L.M. nr.148/16.04.2019, referitoare la „Aprobarea utilizării sumei de 56.000,00 mii lei din excedentul anual al bugetului local al Municipiului Brăila pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare pe anul 2019”
 • Hotărârea 707/2019 - Municipiul Brăila - 23.12.2019

  Îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul H.C.L.M. Brăila nr. 658/28.11.2019 referitoare la „Acordarea de granturi unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Brăila pentru premierea elevilor și cadrelor didactice cu rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare (olimpiade școlare/competiții internaționale și naționale), în anul școlar 2018-2019”
 • Hotărârea 706/2019 - Municipiul Brăila - 23.12.2019

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 147/16.04.2019 referitoare la „Aprobarea numărului de burse şi a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, pe anul 2019”, cu modificările ulterioare
 • Hotărârea 705/2019 - Municipiul Brăila - 20.12.2019

  Acordarea Diplomelor de Onoare revoluționarilor brăileni, cu ocazia aniversării a 30 de ani de la Revoluția Română din decembrie 1989.
 • Hotărârea 704/2019 - Municipiul Brăila - 28.11.2019

  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna decembrie 2019
 • Hotărârea 703/2019 - Municipiul Brăila - 28.11.2019

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Împăratul Traian nr. 10 (teren + Ap. 1, NCP 78538-C1-U2 + Ap. 2, NCP 78538-C1-U3)
 • Hotărârea 702/2019 - Municipiul Brăila - 28.11.2019

  Aprobarea participării reprezentanților Municipiului Brăila la Ziua recunoștinței cetățenilor Orașului Plevna, Bulgaria, în perioada 08 - 12 decembrie 2019
 • Hotărârea 701/2019 - Municipiul Brăila - 28.11.2019

  Acordarea unor mandate speciale reprezentanților Consiliului Local Municipal Brăila în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea BRAICAR S.A. Brăila
 • Hotărârea 700/2019 - Municipiul Brăila - 28.11.2019

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC de DETALIU pentru obiectivul , la adresa din Municipiul Brăila, str. Râmnicu Sărat nr.92E, inițiat de societatea „SILEXP” S.R.L.
 • Hotărârea 699/2019 - Municipiul Brăila - 28.11.2019

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Vapoarelor nr. 8, Teren + C1, C2 (U1 + U2), C3, C4 (U1), C5, C6 - NCP 17256
 • Hotărârea 698/2019 - Municipiul Brăila - 28.11.2019

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Tâmplari nr. 15 – 17 (teren), NCP 12221
 • Hotărârea 697/2019 - Municipiul Brăila - 28.11.2019

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Școlilor nr. 22, NCP 85674
 • Hotărârea 696/2019 - Municipiul Brăila - 28.11.2019

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Calea Călărașilor nr. 30 (modul IV, modul V, modul VI și teren), NCP 1132
 • Hotărârea 695/2019 - Municipiul Brăila - 28.11.2019

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Calea Călărașilor nr. 5, parter, mezanin, ap. 1, NCP 80977-C1-U1
 • Hotărârea 694/2019 - Municipiul Brăila - 28.11.2019

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. 1 Decembrie 1918 nr. 113, corp C1, ap. 1 (S+P) + corp C2 (P), NCP 80649-C1-U1
 • Hotărârea 693/2019 - Municipiul Brăila - 28.11.2019

  Atribuirea denumirii de „Strada Florilor”, drumului de acces către loturile destinate pentru construirea de locuințe, situat în Brăila, Tarlaua 36, Parcela 271/3/2, lot 2, în suprafață de 2427,00 mp, identificat cu NCP 78891
 • Hotărârea 692/2019 - Municipiul Brăila - 28.11.2019

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Radu Portocală nr. 13 (fosta Zonă Industrială Sud lot 95), în suprafaţă de 259,00 mp, NCP 83582, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 352/21.11.2008 în favoarea domnului BĂLAN CRISTINEL
 • Hotărârea 691/2019 - Municipiul Brăila - 28.11.2019

  Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L. situată în Brăila, str. Sulina, nr. 4, bl. A1, sc. 2, et. 3, ap. 16
 • Hotărârea 690/2019 - Municipiul Brăila - 28.11.2019

  Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L. situată în Brăila, str. Radu Popescu, nr. 6, bl. A, sc. 1, et. 2, ap. 5
 • Hotărârea 689/2019 - Municipiul Brăila - 28.11.2019

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 297,00 mp, situat în Brăila, str. Prahovei nr. 24, NCP 93390, solicitantei TOADER MIRELA – GIANINA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acesteia
 • Hotărârea 688/2019 - Municipiul Brăila - 28.11.2019

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 162,00 mp indiviz din suprafața de 261,00 mp, situat în Brăila, str. Cernăuți nr. 8A, NCP 94224, solicitanților COLȚ MARIȚA și COLȚ IFRIM, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2, C3 și C4, proprietatea acestora
 • Hotărârea 687/2019 - Municipiul Brăila - 28.11.2019

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 222,00 mp, situat în Brăila, str. Cantonului nr. 25, NCP 93797, solicitantei CHIRIC NELUȚA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2 și C3 proprietatea acesteia
 • Hotărârea 686/2019 - Municipiul Brăila - 28.11.2019

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 13,00 mp indiviz din suprafața de 663,00 mp, situat în Brăila, str. Dudului nr. 3, NCP 93453, societății TEMPESTA TRADING S.R.L., teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acesteia
 • Hotărârea 685/2019 - Municipiul Brăila - 28.11.2019

  Atribuirea în folosință gratuită a terenului în suprafață de 128,00 mp ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. 1 Decembrie 1918 nr. 51, solicitantei DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR BRĂILA, teren pe care se află amplasată construcția C1, aparținând domeniului public al statului și aflată în administrarea Autorității Naționale Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor - Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Brăila
 • Hotărârea 684/2019 - Municipiul Brăila - 28.11.2019

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”
 • Hotărârea 683/2019 - Municipiul Brăila - 28.11.2019

  Dezmembrarea, partajarea și alipirea unor terenuri ce aparţin domeniului privat al Municipiului Brăila
 • Hotărârea 682/2019 - Municipiul Brăila - 28.11.2019

  Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/desființare pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila
 • Hotărârea 681/2019 - Municipiul Brăila - 28.11.2019

  Îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul H.C.L.M. Brăila nr. 527/30.09.2019 referitoare la „Închirierea prin încredințare directă a unui teren ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, în vederea amplasării unei terase cu caracter permanent în fața spațiului comercial”
 • Hotărârea 680/2019 - Municipiul Brăila - 28.11.2019

  Perfectarea unui act adiţional la contractul de închiriere nr. 198/13.02.1997, încheiat între Municipiul Brăila şi Societatea MAVINUT S.R.L., în sensul majorării suprafeţei de teren de la 30,23 mp la 52,23 mp, teren ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Calea Călărașilor, în fața Restaurantului Ciocârlia – modul comercial
 • Hotărârea 679/2019 - Municipiul Brăila - 28.11.2019

  Închirierea prin încredințare directă a unui teren ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila ce poate fi ocupat de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 245/30.06.2017
 • Hotărârea 678/2019 - Municipiul Brăila - 28.11.2019

  Completarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 - „Lista terenurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcţii tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”
 • Hotărârea 677/2019 - Municipiul Brăila - 28.11.2019

  Completarea anexei nr. 2 la H.C.L.M. Brăila nr. 215/29.07.2015 referitoare la „Atribuirea în folosință gratuită, pe durata funcționării capacităților energetice și acordarea dreptului de a executa rețele subterane”, solicitantei Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Brăila
 • Hotărârea 676/2019 - Municipiul Brăila - 28.11.2019

  Propunerea de emitere a unei Hotărâri de Guvern referitoare la „Transmiterea unei părți din imobilul 567, situat în Brăila, Calea Călăraşilor nr.236, înscris în Cartea Funciară nr. 92878, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al Municipiului Brăila”
 • Hotărârea 675/2019 - Municipiul Brăila - 28.11.2019

  Transmiterea în administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare şi Gospodărire Locală Brăila, a unor bunuri publice – locuri de joacă, înscrise in inventarul domeniului public al Municipiului Brăila actualizat conform H.C.L.M. 325/2011, la cap.G6- Spatii verzi, locuri de joacă și parcări
 • Hotărârea 674/2019 - Municipiul Brăila - 28.11.2019

  Completarea Capitolului G, Subcapitolul G11 - „Rețea de iluminat public”, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr.325/30.09.2011 și completat prin H.C.L.M. Brăila nr. 167/29.06.2015, cu două noi poziții, conform procesului - verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 19419/21.06.2019
 • Hotărârea 673/2019 - Municipiul Brăila - 28.11.2019

  Completarea Capitolului G, Subcapitolul G11 – „Rețea de iluminat public”, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011 și completat prin H.C.L.M. nr. 167/29.06.2015, cu două noi poziții, conform procesului - verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 11040/08.04.2019
 • Hotărârea 672/2019 - Municipiul Brăila - 28.11.2019

  Actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic „Împrejmuire cimitirul Sfântul Constantin”, înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul G, Subcapitolul G10 – „Cimitire”, poziția nr. 5, conform procesului – verbal la terminarea lucrărilor nr. 14814/26.09.2019
 • Hotărârea 671/2019 - Municipiul Brăila - 28.11.2019

  Modificarea și completarea H.C.L.M. Brăila nr. 292/17.07.2017 referitoare la , modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 295/25.06.2019
 • Hotărârea 670/2019 - Municipiul Brăila - 28.11.2019

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr.542/31.10.2018 referitoare la
 • Hotărârea 669/2019 - Municipiul Brăila - 28.11.2019

  Aprobarea proiectului “Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Brăila'', a documentației tehnico- economice faza I, a indicatorilor tehnico- economici, precum și depunerea acestuia în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședințe de județ
 • Hotărârea 668/2019 - Municipiul Brăila - 28.11.2019

  Aprobarea Notelor de fundamentare și a tarifelor pentru activitățile de punere în funcțiune, întreținere și trecere în conservare, inclusiv transport, a fântânilor arteziene, bazinelor ornamentale și a cișmelelor stradale de apă potabilă, începând cu anul 2020
 • Hotărârea 667/2019 - Municipiul Brăila - 28.11.2019

  Încetarea prevederilor articolului 2 din H.C.L.M. Brăila nr. 728/20.12.2018 referitoare la “Înfiinţarea ADĂPOSTULUI DE NOAPTE, prin reorganizarea Centrului Social de Găzduire in Regim de Urgenţă Brăila”
 • Hotărârea 666/2019 - Municipiul Brăila - 28.11.2019

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr.121/21.03.2019 referitoare la “Stabilirea componenţei nominale a echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică la nivelul Municipiului Brăila”
 • Hotărârea 665/2019 - Municipiul Brăila - 28.11.2019

  Stabilirea numărului mediu lunar al legitimațiilor pentru care Direcția de Asistență Socială va asigura plata gratuității transportului urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă persoanelor cu dizabilități încadrate în gradul grav și accentuat de handicap, asistenților personali cât și însoțitorilor acestora, pentru anul 2020
 • Hotărârea 664/2019 - Municipiul Brăila - 28.11.2019

  Aprobarea, pentru anul 2020, a încheierii convențiilor provizorii pentru acordarea de servicii de asistență socială, încheiate între Consiliul Local Municipal Brăila, prin Direcția de Asistență Socială și asociația/fundația/cultul recunoscut în România selectată/selectat în baza Legii nr.34/1998
 • Hotărârea 663/2019 - Municipiul Brăila - 28.11.2019

  Aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce urmează a fi prestate în anul 2020
 • Hotărârea 662/2019 - Municipiul Brăila - 28.11.2019

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al REGIEI AUTONOME „ADMINISTRAŢIA ZONEI LIBERE BRĂILA”, pe anul 2019
 • Hotărârea 661/2019 - Municipiul Brăila - 28.11.2019

  Rectificarea bugetului general centralizat al Municipiului Brăila pe anul 2019
 • Hotărârea 660/2019 - Municipiul Brăila - 28.11.2019

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI ŞI ADMINISTRARE PORTUARĂ BRĂILA, pe anul 2019
 • Hotărârea 659/2019 - Municipiul Brăila - 28.11.2019

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Brăila pe anul 2019
 • Hotărârea 658/2019 - Municipiul Brăila - 28.11.2019

  Acordarea de granturi unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Brăila pentru premierea elevilor și cadrelor didactice cu rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare (olimpiade școlare/competiții internaționale și naționale) în anul școlar 2018-2019
 • Hotărârea 657/2019 - Municipiul Brăila - 28.11.2019

  Acordarea de granturi unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Brăila pentru premierea elevilor și cadrelor didactice cu rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare (media 10 la examenul de evaluare națională/bacalaureat) în anul școlar 2018-2019
 • Hotărârea 656/2019 - Municipiul Brăila - 28.11.2019

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 147/16.04.2019 referitoare la „Aprobarea numărului de burse şi a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, pe anul 2019”, cu modificările ulterioare
 • Hotărârea 655/2019 - Municipiul Brăila - 31.10.2019

  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna noiembrie 2019.
 • Hotărârea 654/2019 - Municipiul Brăila - 31.10.2019

  Îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul H.C.L.M. Brăila nr. 251/29.05.2019 referitoare la „Dezmembrarea imobilului situat în Municipiul Brăila, Cartier Lacu Dulce, str. Dorului - Cazasului, înscris în cartea funciară nr. 89508, format din teren în suprafață de 391.343,00 mp și construcțiile C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25 și C26”.
 • Hotărârea 653/2019 - Municipiul Brăila - 31.10.2019

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Mihai Eminescu nr. 12, bl. 16-18-20, sc. 1, et. 1, ap. 2 – NCP 73111-C1-U8.
 • Hotărârea 652/2019 - Municipiul Brăila - 31.10.2019

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Bdul. Alexandru Ioan Cuza nr. 233 (teren + construcțiile C1 și C2) – NCP 5781.
 • Hotărârea 651/2019 - Municipiul Brăila - 31.10.2019

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Bdul. Alexandru Ioan Cuza nr. 156 (teren + construcțiile C1 – C5) – NCP 13863.
 • Hotărârea 650/2019 - Municipiul Brăila - 31.10.2019

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Bdul. Alexandru Ioan Cuza nr. 116 lot 3, NCP 87185.
 • Hotărârea 649/2019 - Municipiul Brăila - 31.10.2019

  Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila şi aprobarea componenţei comisiei de licitaţie pentru concesionarea unui bun imobil situat în Perimetrul III aflat în administrarea R.A. ”ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” BRĂILA.
 • Hotărârea 648/2019 - Municipiul Brăila - 31.10.2019

  Declanșarea procedurii pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație al R.A. ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE BRĂILA, mandatul 2018 – 2022, pentru 2 posturi vacante.
 • Hotărârea 647/2019 - Municipiul Brăila - 31.10.2019

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul „CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO”, la adresa din Brăila, Calea Galați nr. 152, inițiat de IANCU NELU și IANCU ROXANDRA - MARIA.
 • Hotărârea 646/2019 - Municipiul Brăila - 31.10.2019

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Fortificației nr. 19 (teren indiviz + construcția C1) – NCP 9101.
 • Hotărârea 645/2019 - Municipiul Brăila - 31.10.2019

  Înscrierea în Cartea Funciară a 16 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Lacu Dulce, str. Dorului - Cazasului (str. Ștefan Mihăilescu Brăila nr.6), bloc B5, scara 1, apartamentele 1 – 16 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998.
 • Hotărârea 644/2019 - Municipiul Brăila - 31.10.2019

  Înscrierea în Cartea Funciară a 16 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Lacu Dulce, str. Dorului - Cazasului (str. Mina Minovici nr.3), bloc B4, scara 1, apartamentele 1 – 16 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998.
 • Hotărârea 643/2019 - Municipiul Brăila - 31.10.2019

  Înscrierea în Cartea Funciară a 16 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Lacu Dulce, str. Dorului - Cazasului (str. Ștefan Mihăilescu Brăila nr.4), bloc B3, scara 1, apartamentele 1 – 16 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998.
 • Hotărârea 642/2019 - Municipiul Brăila - 31.10.2019

  Înscrierea în Cartea Funciară a 16 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Lacu Dulce, str. Dorului - Cazasului (str. Mina Minovici nr. 1), bloc B2, scara 1, apartamentele 1 – 16 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998.
 • Hotărârea 641/2019 - Municipiul Brăila - 31.10.2019

  Înscrierea în Cartea Funciară a 16 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Lacu Dulce, str. Dorului - Cazasului (str. Ștefan Mihăilescu Brăila nr.2), bloc B1, scara 1, apartamentele 1 – 16 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998.
 • Hotărârea 640/2019 - Municipiul Brăila - 31.10.2019

  Înscrierea în Cartea Funciară a 8 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Lacu Dulce, str. Dorului - Cazasului (str. Anton Bacalbașa nr.13), bloc A21, scara 1, apartamentele 1 – 8 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998.
 • Hotărârea 639/2019 - Municipiul Brăila - 31.10.2019

  Înscrierea în Cartea Funciară a 8 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Lacu Dulce, str. Dorului - Cazasului (str. Dorului nr.68), bloc A20, scara 1, apartamentele 1 – 8 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998.
 • Hotărârea 638/2019 - Municipiul Brăila - 31.10.2019

  Înscrierea în Cartea Funciară a 8 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Lacu Dulce, str. Dorului - Cazasului (str. Anton Bacalbașa nr.11), bloc A19, scara 1, apartamentele 1 – 8 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998.
 • Hotărârea 637/2019 - Municipiul Brăila - 31.10.2019

  Înscrierea în Cartea Funciară a 8 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Lacu Dulce, str. Dorului - Cazasului (str. Dorului nr.67), bloc A18, scara 1, apartamentele 1 – 8 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998.
 • Hotărârea 636/2019 - Municipiul Brăila - 31.10.2019

  Înscrierea în Cartea Funciară a 8 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Lacu Dulce, str. Dorului - Cazasului (str. Anton Bacalbașa nr. 9), bloc A17, scara 1, apartamentele 1 – 8 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998.
 • Hotărârea 635/2019 - Municipiul Brăila - 31.10.2019

  Înscrierea în Cartea Funciară a 8 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Lacu Dulce, str. Dorului - Cazasului (str. Dorului nr.66), bloc A16, scara 1, apartamentele 1 – 8 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998.
 • Hotărârea 634/2019 - Municipiul Brăila - 31.10.2019

  Înscrierea în Cartea Funciară a 8 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Lacu Dulce, str. Dorului - Cazasului (str. Anton Bacalbașa nr. 7), bloc A15, scara 1, apartamentele 1 – 8 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998.
 • Hotărârea 633/2019 - Municipiul Brăila - 31.10.2019

  Înscrierea în Cartea Funciară a 8 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Lacu Dulce, str. Dorului - Cazasului (str. Dorului nr.65), bloc A14, scara 1, apartamentele 1 – 8 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998.
 • Hotărârea 632/2019 - Municipiul Brăila - 31.10.2019

  Înscrierea în Cartea Funciară a 8 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Lacu Dulce, str. Dorului - Cazasului (str. Anton Bacalbașa nr.5), bloc A13, scara 1, apartamentele 1 – 8 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998.
 • Hotărârea 631/2019 - Municipiul Brăila - 31.10.2019

  Înscrierea în Cartea Funciară a 8 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Lacu Dulce, str. Dorului - Cazasului (str. Dorului nr. 64), bloc A12, scara 1, apartamentele 1 – 8 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998.
 • Hotărârea 630/2019 - Municipiul Brăila - 31.10.2019

  Înscrierea în Cartea Funciară a 8 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Lacu Dulce, str. Dorului - Cazasului (str. Anton Bacalbașa nr. 3), bloc A11, scara 1, apartamentele 1 – 8 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998.
 • Hotărârea 629/2019 - Municipiul Brăila - 31.10.2019

  Înscrierea în Cartea Funciară a 8 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Lacu Dulce, str. Dorului - Cazasului (str. Dorului nr.63), bloc A10, scara 1, apartamentele 1 – 8 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998.
 • Hotărârea 628/2019 - Municipiul Brăila - 31.10.2019

  Înscrierea în Cartea Funciară a 8 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Lacu Dulce, str. Dorului - Cazasului (str. Anton Bacalbașa nr.1), bloc A9, scara 1, apartamentele 1 – 8 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998.
 • Hotărârea 627/2019 - Municipiul Brăila - 31.10.2019

  Înscrierea în Cartea Funciară a 8 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Lacu Dulce, str. Dorului - Cazasului (str. Ștefan Mihăilescu Brăila nr.7), bloc A8, scara 1, apartamentele 1–8 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998.
 • Hotărârea 626/2019 - Municipiul Brăila - 31.10.2019

  Înscrierea în Cartea Funciară a 8 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Lacu Dulce, str. Dorului - Cazasului (str. Anton Bacalbașa nr.8), bloc A7, scara 1, apartamentele 1 – 8 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998.
 • Hotărârea 625/2019 - Municipiul Brăila - 31.10.2019

  Înscrierea în Cartea Funciară a 8 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Lacu Dulce, str. Dorului - Cazasului (str. Ștefan Mihăilescu - Brăila nr.5), bloc A6, scara 1, apartamentele 1 – 8 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998.
 • Hotărârea 624/2019 - Municipiul Brăila - 31.10.2019

  Înscrierea în Cartea Funciară a 8 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Lacu Dulce, str. Dorului - Cazasului (str. Anton Bacalbașa nr. 6), bloc A5, scara 1, apartamentele 1 – 8 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998.
 • Hotărârea 623/2019 - Municipiul Brăila - 31.10.2019

  Înscrierea în Cartea Funciară a 8 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Lacu Dulce, str. Dorului - Cazasului (str. Ștefan Mihăilescu Brăila nr.3), bloc A4, scara 1, apartamentele 1–8 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998.
 • Hotărârea 622/2019 - Municipiul Brăila - 31.10.2019

  Înscrierea în Cartea Funciară a 8 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Lacu Dulce, str. Dorului - Cazasului (str. Anton Bacalbașa nr. 4), bloc A3, scara 1, apartamentele 1 – 8 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998.
 • Hotărârea 621/2019 - Municipiul Brăila - 31.10.2019

  Înscrierea în Cartea Funciară a 8 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Lacu Dulce, str. Dorului - Cazasului (str. Ștefan Mihăilescu Brăila nr.1), bloc A2, scara 1, apartamentele 1–8 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998.
 • Hotărârea 620/2019 - Municipiul Brăila - 31.10.2019

  Înscrierea în Cartea Funciară a 8 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Lacu Dulce, str. Dorului - Cazasului (str. Anton Bacalbașa nr.2), bloc A1, scara 1, apartamentele 1 – 8 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998.
 • Hotărârea 619/2019 - Municipiul Brăila - 31.10.2019

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Constantin Berlescu nr. 4 (fosta Zonă Industrială Sud lot 29), în suprafaţă de 258,00 mp, NCP 89989, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 376/21.11.2008 în favoarea doamnei TUDOR SIMONA.
 • Hotărârea 618/2019 - Municipiul Brăila - 31.10.2019

  Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L. situată în Brăila, str. Sf. Gheorghe, nr. 2, bl. A12, sc. 2, et. 2, ap. 13.
 • Hotărârea 617/2019 - Municipiul Brăila - 31.10.2019

  Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L. situată în Brăila, str. Radu Popescu, nr. 10, bl. E, sc. 2, et. 3, ap. 15.
 • Hotărârea 616/2019 - Municipiul Brăila - 31.10.2019

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 108,00 mp indiviz din suprafața totală real măsurată de 208,00 mp, situat în Brăila, str. Petre Ștefănescu Goangă nr. 25A, NCP 94327, solicitanților VOICILĂ IEREMIA și VOICILĂ AURELIA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2 și C3, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 615/2019 - Municipiul Brăila - 31.10.2019

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 88,00 mp indiviz din suprafața totală real măsurată de 344,00 mp, situat în Brăila, str. Dornelor nr. 2B lot 2, NCP 91160, solicitanților VAJEIAC MARIANA – DORINA și VAJEIAC BOGDAN – COSTIN, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 614/2019 - Municipiul Brăila - 31.10.2019

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 89,00 mp indiviz din suprafața totală real măsurată de 345,00 mp, situat în Brăila, str. Dornelor nr. 2B lot 1, NCP 91161, solicitanților VAJEIAC DRAGOMIR (prin tutore VAJEIAC MARIA) și VAJEIAC FĂNICA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2 și C3, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 613/2019 - Municipiul Brăila - 31.10.2019

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 250,00 mp, situat în Brăila, str. Prelungirea Lanului nr. 23, NCP 93855, solicitanților STOICA AURAȘ și STOICA JENICA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 612/2019 - Municipiul Brăila - 31.10.2019

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 295,00 mp, situat în Brăila, Șos. Râmnicu Sărat nr. 29E lot 1/2, NCP 94236, solicitanților MOROI EUSTRAT și MOROI ECATERINA, în vederea extinderii construcțiilor situate pe terenul din str. Fundătura Râmnicu Sărat nr.14.
 • Hotărârea 611/2019 - Municipiul Brăila - 31.10.2019

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 56,25 mp indiviz din 207,00 mp, situat în Brăila, str. Comuna din Paris nr. 98, NCP 94320, solicitanților MOCANU ADRIAN – GABRIEL, MOCANU MARLENA – ALINA și MOCANU CARMEN – GABRIELA – MARIANA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2, C3 și C4, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 610/2019 - Municipiul Brăila - 31.10.2019

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 300,00 mp, situat în Brăila, str. Viilor nr. 39, NCP 80005, solicitanților CĂRĂDAN DĂNUȚ și CĂRĂDAN GIANINA - VIOLETA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 609/2019 - Municipiul Brăila - 31.10.2019

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 83,00 mp indiviz din 885,00 mp, situat în Brăila, B-dul Independenței nr. 142, NCP 87888, societății DENTSIDE S.R.L., teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acesteia.
 • Hotărârea 608/2019 - Municipiul Brăila - 31.10.2019

  Prelungirea atribuirii în folosință gratuită a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Brăila, str. Mihai Eminescu nr.46 (nr. vechi 58), ASOCIAȚIEI NEVĂZĂTORILOR DIN ROMÂNIA – FILIALA JUDEȚEANĂ BRĂILA, în vederea desfăşurării activităţii.
 • Hotărârea 607/2019 - Municipiul Brăila - 31.10.2019

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.
 • Hotărârea 606/2019 - Municipiul Brăila - 31.10.2019

  Dezmembrarea, partajarea și alipirea unor terenuri ce aparţin domeniului public și privat al Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 605/2019 - Municipiul Brăila - 31.10.2019

  Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 245/30.06.2017.
 • Hotărârea 604/2019 - Municipiul Brăila - 31.10.2019

  Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila, în vederea amplasării de lăzi frigorifice și frigidere, precum și a unei terase cu caracter permanent în fața spațiului comercial.
 • Hotărârea 603/2019 - Municipiul Brăila - 31.10.2019

  Completarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 - „Lista terenurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcţii tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”.
 • Hotărârea 602/2019 - Municipiul Brăila - 31.10.2019

  Completarea anexei nr.1 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 – Lista terenurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila, care sunt sau pot fi ocupate de module pentru activități economice.
 • Hotărârea 601/2019 - Municipiul Brăila - 31.10.2019

  Completarea anexei nr. 2 la H.C.L.M. Brăila nr. 215/29.07.2015 referitoare la „Atribuirea în folosință gratuită, pe durata funcționării capacităților energetice și acordarea dreptului de a executa rețele subterane”, solicitantei Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Brăila.
 • Hotărârea 600/2019 - Municipiul Brăila - 31.10.2019

  Transmiterea în folosință gratuită către Biblioteca Județeană „Panait Istrati” Brăila, a spațiului în suprafață utilă de 33,88 mp, proprietate publică a Municipiului Brăila, din imobilul situat în Brăila, str. Grigore Alexandrescu nr. 41 – Căminul Cultural „Radu Negru”, în vederea desfășurării activității.
 • Hotărârea 599/2019 - Municipiul Brăila - 31.10.2019

  Transmiterea în folosință gratuită către Biblioteca Județeană „Panait Istrati” Brăila, a spațiului în suprafață utilă de 30,91 mp, proprietate publică a Municipiului Brăila, din imobilul situat în Brăila, str. Comuna din Paris nr. 93 – Căminul Cultural „Nedelcu Chercea”, în vederea desfășurării activității.
 • Hotărârea 598/2019 - Municipiul Brăila - 31.10.2019

  Prelungirea atribuirii în folosință gratuită către Biblioteca Județeană „Panait Istrati” Brăila, a spațiului în suprafață utilă de 57,87 mp, proprietate publică a Municipiului Brăila, din imobilul situat în Brăila, str. Dumbrava Roșie nr. 32, în vederea desfășurării activității.
 • Hotărârea 597/2019 - Municipiul Brăila - 31.10.2019

  Aprobarea Protocolului de colaborare ce va fi încheiat între Municipiul Brăila și Regia Națională a Pădurilor – Administrația Parcului Național Balta Mică a Brăilei R.A., în cadrul proiectului „Dezvoltarea ecoturismului și turismului educațional în Municipiul Brăila”.
 • Hotărârea 596/2019 - Municipiul Brăila - 31.10.2019

  Aprobarea „Raportului privind stadiul realizării până la data de 30.09.2019 a măsurilor din Planul de calitate a aerului în Municipiul Brăila”.
 • Hotărârea 595/2019 - Municipiul Brăila - 31.10.2019

  Modificarea și completarea H.C.L.M. Brăila nr. 515/24.09.2018, referitoare la , modificată și completată prin H.C.L.M. Brăila nr. 70/28.02.2019, H.C.L.M. Brăila nr. 142/21.03.2019 și H.C.L.M. Brăila nr. 287/25.06.2019.
 • Hotărârea 594/2019 - Municipiul Brăila - 31.10.2019

  Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect.
 • Hotărârea 593/2019 - Municipiul Brăila - 31.10.2019

  Aprobarea proiectului „Regenerare economică și socială în zone marginalizate din Municipiul Brăila – investiții în facilități pentru agrement și locuri de joacă pentru copii” și a cheltuielilor legate de proiect
 • Hotărârea 592/2019 - Municipiul Brăila - 31.10.2019

  Aprobarea proiectului „Regenerare zone urbane degradate sector 2” și a cheltuielilor legate de proiect.
 • Hotărârea 591/2019 - Municipiul Brăila - 31.10.2019

  Aprobarea proiectului „Regenerare zone urbane degradate sector 1” și a cheltuielilor legate de proiect.
 • Hotărârea 590/2019 - Municipiul Brăila - 31.10.2019

  Aprobarea proiectului „Modernizare transport electric Parc Monument – Radu Negru” și a cheltuielilor legate de proiect.
 • Hotărârea 589/2019 - Municipiul Brăila - 31.10.2019

  Aprobarea proiectului „Modernizare transport electric Bulevardul Independenței” și a cheltuielilor legate de proiect.
 • Hotărârea 588/2019 - Municipiul Brăila - 31.10.2019

  Actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic ”Alei Cimitirul Sfânta Maria”, înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/2011, la Capitolul G, Subcapitolul G10 – „Cimitire”, poziția nr. 13, conform procesului – verbal la terminarea lucrărilor nr.11544/02.08.2019
 • Hotărârea 587/2019 - Municipiul Brăila - 31.10.2019

  Actualizarea datelor de identificare ale bunului imobil denumit generic Liceul de Arte ”Hariclea Darclée”, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/2011, la Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice - Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, Cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni”, poziția nr. 101, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 15571/02.05.2019.
 • Hotărârea 586/2019 - Municipiul Brăila - 31.10.2019

  Actualizarea datelor de identificare ale bunului imobil denumit generic Școala Gimnazială ”Nedelcu Chercea”, situat în Municipiul Brăila, str. Deva nr.11, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/2011, la Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice - Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, Cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni”, poziția nr. 72, conform procesului – verbal de recepție finală a lucrărilor nr.2764/22.12.2017.
 • Hotărârea 585/2019 - Municipiul Brăila - 31.10.2019

  Actualizarea datelor de identificare ale bunului imobil denumit generic Școala Gimnazială ”Ion Creangă”, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/2011, la Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice - Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, Cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni”, poziția nr. 67, conform documentației cadastrale și a procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 624/04.03.2014.
 • Hotărârea 584/2019 - Municipiul Brăila - 31.10.2019

  Aprobarea documentației tehnico-economice Documentație de Avizare Lucrări Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare, modernizare, inclusiv dotări (mobilier, echipamente, aparatură specifică domeniului de activitate) și realizare branșamente de utilități (apă, canalizare, gaze naturale, telefonie, internet) – Centrul de permanență medicală”.
 • Hotărârea 583/2019 - Municipiul Brăila - 31.10.2019

  Aprobarea documentației tehnico-economice Documentație de Avizare Lucrări Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Scară acces Bl. B32”.
 • Hotărârea 582/2019 - Municipiul Brăila - 31.10.2019

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Montare sistem video supraveghere, Grădinița cu program prelungit nr. 32, B-dul. Alexandru Ioan Cuza nr. 86”, cu finanțare de la bugetul local.
 • Hotărârea 581/2019 - Municipiul Brăila - 31.10.2019

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii , cu finanțare de la bugetul local.
 • Hotărârea 580/2019 - Municipiul Brăila - 31.10.2019

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Montare sistem video supraveghere, Grădinița cu program prelungit nr. 6, str. Radu S. Campiniu nr. 36”, cu finanțare de la bugetul local.
 • Hotărârea 579/2019 - Municipiul Brăila - 31.10.2019

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Montare sistem alarmă, Grădinița cu program prelungit nr. 6, str. Radu S. Campiniu nr. 36”, cu finanțare de la bugetul local.
 • Hotărârea 578/2019 - Municipiul Brăila - 31.10.2019

  Aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială Brăila.
 • Hotărârea 577/2019 - Municipiul Brăila - 31.10.2019

  Demararea procedurilor de reziliere a contractului de delegare a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor din Municipiul Brăila nr. 34062/05.09.2011, încheiat între Municipiul Brăila și societatea BRAI – CATA S.R.L.
 • Hotărârea 576/2019 - Municipiul Brăila - 31.10.2019

  Actualizarea Regulamentului privind organizarea Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Brăila.
 • Hotărârea 575/2019 - Municipiul Brăila - 31.10.2019

  Reorganizarea activității unor componente ale structurii organizatorice, transformarea unor funcții publice, conform prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 și transformarea unor funcții contractuale vacante, în funcții publice pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brăila și Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Brăila, cu aplicabilitate la data de 01.11.2019.
 • Hotărârea 574/2019 - Municipiul Brăila - 31.10.2019

  Aprobarea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BRĂILA.
 • Hotărârea 573/2019 - Municipiul Brăila - 31.10.2019

  Rectificarea bugetului general centralizat al municipiului Brăila pe anul 2019.
 • Hotărârea 572/2019 - Municipiul Brăila - 31.10.2019

  Subvenționarea activității de la Grădina Zoologică Brăila.
 • Hotărârea 571/2019 - Municipiul Brăila - 31.10.2019

  Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR ȘI TÂRGURILOR S.A. Brăila, pentru trimestrul IV 2019.
 • Hotărârea 570/2019 - Municipiul Brăila - 31.10.2019

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ SEROPLANT BRĂILA, pe anul 2019.
 • Hotărârea 569/2019 - Municipiul Brăila - 31.10.2019

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE ȘI GOSPODĂRIRE LOCALĂ BRĂILA, pe anul 2019.
 • Hotărârea 568/2019 - Municipiul Brăila - 31.10.2019

  Modificarea anexei nr. 6 la H.C.L.M. Brăila nr. 159/16.04.2019 referitoare la „Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie Brăila”.
 • Hotărârea 567/2019 - Municipiul Brăila - 31.10.2019

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE A FONDULUI LOCATIV ȘI A CIMITIRELOR BRĂILA, pe anul 2019.
 • Hotărârea 566/2019 - Municipiul Brăila - 31.10.2019

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Brăila pe anul 2019.
 • Hotărârea 565/2019 - Municipiul Brăila - 31.10.2019

  Modificarea anexei la H.C.L.M. Brăila nr. 148/16.04.2019, referitoare la aprobarea utilizării sumei de 56.000,00 mii lei, din excedentul anual al bugetului local al Municipiului Brăila, pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare pe anul 2019.
 • Hotărârea 564/2019 - Municipiul Brăila - 31.10.2019

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr.147/16.04.2019, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 279/25.06.2019 și H.C.L.M. Brăila nr. 502/30.09.2019 referitoare la „Aprobarea numărului de burse şi a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, pe anul 2019”.
 • Hotărârea 563/2019 - Municipiul Brăila - 31.10.2019

  Aprobarea execuției bugetului general centralizat al Municipiului Brăila, la 30.09.2019
 • Hotărârea 562/2019 - Municipiul Brăila - 31.10.2019

  Completarea anexelor nr.1 și 2 la H.C.L.M. Brăila nr. 522/30.09.2019 referitoare la „Desemnarea consilierilor locali municipali în Consiliile de Administraţie, precum și în componența Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității a unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Brăila”.
 • Hotărârea 561/2019 - Municipiul Brăila - 31.10.2019

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 227/23.06.2016 referitoare la „Aprobarea numărului, domeniile de activitate şi componenţa nominală a comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Brăila”, modificată prin H.C.L.M. nr. 265/27.07.2016, H.C.L.M. nr.527/29.11.2017, H.C.L.M. nr. 3/31.01.2018 și H.C.L.M. nr. 337/18.07.2018
 • Hotărârea 560/2019 - Municipiul Brăila - 31.10.2019

  Validarea mandatului de consilier local al Domnului BAȘNO ALEXANDRU – VLĂDUȚ, membru al PARTIDULUI NAȚIONAL LIBERAL – Filiala Brăila.
 • Hotărârea 558/2019 - Municipiul Brăila - 30.09.2019

  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna octombrie 2019.
 • Hotărârea 557/2019 - Municipiul Brăila - 30.09.2019

  Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 245/30.06.2017.
 • Hotărârea 556/2019 - Municipiul Brăila - 30.09.2019

  Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila, pentru vânzarea construcțiilor edificate pe terenurile atribuite în folosință gratuită în baza Legii nr.15/2003.
 • Hotărârea 555/2019 - Municipiul Brăila - 30.09.2019

  Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila şi aprobarea componenţei comisiei de licitaţie pentru concesionarea unor bunuri (teren Perimetrul III) aflate în administrarea R.A. ”ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” BRĂILA.
 • Hotărârea 554/2019 - Municipiul Brăila - 30.09.2019

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Mihai Eminescu nr. 8, bl. 10-12-14, sc. 1, et. 1, ap. 2, NCP 82426-C1-U3.
 • Hotărârea 553/2019 - Municipiul Brăila - 30.09.2019

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Nicolae Grigorescu nr. 12, lot 1 (C1 + teren), NCP 80559.
 • Hotărârea 552/2019 - Municipiul Brăila - 30.09.2019

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Împăratul Traian nr. 2 (ap. 7, et. 1 din C1 și teren indiviz 227,3 mp din 423 mp), NCP 75818 și 75818-C1-U7.
 • Hotărârea 551/2019 - Municipiul Brăila - 30.09.2019

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Golești nr. 54 bis (teren + corpurile C1 și C2), NCP 1084.
 • Hotărârea 550/2019 - Municipiul Brăila - 30.09.2019

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, B-dul Al. I. Cuza nr. 43 (teren indiviz 118 mp din 444 mp + construcțiile: C15, C16, C17, C1-U1, C14-U1), NCP 80979, 80979-C1-U1 și 80979-C14-U1.
 • Hotărârea 549/2019 - Municipiul Brăila - 30.09.2019

  Atribuirea denumirii de „Strada Bega”, drumului de acces către loturile destinate pentru construirea de locuințe, situat în Brăila, Tarlaua 3, Parcela 28/2/7, în suprafață de 685,00 mp, identificat cu NCP 5460.
 • Hotărârea 548/2019 - Municipiul Brăila - 30.09.2019

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str.Gheorghe Constantinescu nr. 109 lot 1A, în suprafaţă de 269,00 mp, NCP 16910, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 118/30.03.2007 în favoarea domnului MOISOIU MARIO-VIVIAN.
 • Hotărârea 547/2019 - Municipiul Brăila - 30.09.2019

  Schimbarea destinației ap. 8, bloc C, str. Radu Popescu nr.8, din regim de locuință socială destinată închirierii persoanelor evacuate sau care urmează să fie evacuate, ca urmare a aplicării legilor de restituire, în locuință pentru tineri, construită în vederea închirierii de către Agenția Națională pentru Locuințe.
 • Hotărârea 546/2019 - Municipiul Brăila - 30.09.2019

  Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L. situată în Brăila, str. Salcâmului, nr. 2, bl. A6, sc. 1, et. 1, ap. 4.
 • Hotărârea 545/2019 - Municipiul Brăila - 30.09.2019

  Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L. situată în Brăila, str. Radu Popescu, nr. 10, bl. E, sc. 2, et. 1, ap. 11.
 • Hotărârea 544/2019 - Municipiul Brăila - 30.09.2019

  Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L. situată în Brăila, str. Radu Popescu, nr. 10, bl. E, sc. 2, parter, ap. 10.
 • Hotărârea 543/2019 - Municipiul Brăila - 30.09.2019

  Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L. situată în Brăila, str. Radu Popescu, nr. 10, bl. E, sc. 2, parter, ap. 9.
 • Hotărârea 542/2019 - Municipiul Brăila - 30.09.2019

  Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L. situată în Brăila, str. Radu Popescu, nr. 10, bl. E, sc. 1, et. 1, ap. 4.
 • Hotărârea 541/2019 - Municipiul Brăila - 30.09.2019

  Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L. situată în Brăila, str. Radu Popescu, nr. 10, bl. E, sc. 1, et. 1, ap. 3.
 • Hotărârea 540/2019 - Municipiul Brăila - 30.09.2019

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 5,00 mp indiviz din 264,00 mp, situat în Brăila, str. George Coșbuc nr. 52, NCP 88888, solicitantului VASILE CONSTANTIN, teren pe care se află amplasate construcțiile C5, C6 și C7, proprietatea acestuia.
 • Hotărârea 539/2019 - Municipiul Brăila - 30.09.2019

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 10,13 mp indiviz din suprafața totală real măsurată de 160,00 mp, situat în Brăila, str. Olteniei nr. 7 lot 2, NCP 91509, solicitanților UȘURELU IONICA - IULIANA și UȘURELU ȘTEFAN, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 538/2019 - Municipiul Brăila - 30.09.2019

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 249,00 mp, situat în Brăila, str. Ion Slavici nr. 64, NCP 88008, solicitanților PANȚURU BORIS – ALEXANDRU și PANȚURU RADA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 537/2019 - Municipiul Brăila - 30.09.2019

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 502,00 mp indiviz din 622,00 mp, situat în Brăila, str. Ceahlăului nr. 55, NCP 93665, solicitantei ONCIOIU GEORGETA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2, C3 și C4, proprietatea acesteia.
 • Hotărârea 536/2019 - Municipiul Brăila - 30.09.2019

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 102,20 mp indiviz din suprafața de 220,00 mp, situat în Brăila, str. Barbu Ștefănescu Delavrancea nr. 52, NCP 83881, solicitanților DRAGOMIR STELA, DRAGOMIR CARMEN, DRAGOMIR FLORICA și DRAGOMIR ROMICĂ, teren pe care se află amplasate construcțiile C1 și C2, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 535/2019 - Municipiul Brăila - 30.09.2019

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 130,00 mp, situat în Brăila, str. Eftimie Murgu nr. 67, NCP 93449, solicitantului BOLDIANU LAURENȚIU, în vederea extinderii construcțiilor existente pe terenul din str. Eftimie Murgu nr. 67, NCP 89314.
 • Hotărârea 534/2019 - Municipiul Brăila - 30.09.2019

  Aprobarea măsurilor pentru perfectarea schimbului având ca obiect terenul în suprafață de 323,00 mp, situat în Brăila, str. G-ral Gheorghe Avramescu nr. 10 lot 1/1/2/2/1, proprietatea societății ORANGE DEVELOPMENT ONE S.R.L. și terenul în suprafață de 199,00 mp, situat în Brăila, str. G-ral Gheorghe Avramescu nr. 10 lot 1/1/1/1, proprietatea privată a Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 533/2019 - Municipiul Brăila - 30.09.2019

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.
 • Hotărârea 532/2019 - Municipiul Brăila - 30.09.2019

  Prelungirea termenului de închiriere a apartamentelor atribuite prin încredinţare directă, ca locuinţe de serviciu Teatrului „Maria Filotti” Brăila.
 • Hotărârea 531/2019 - Municipiul Brăila - 30.09.2019

  Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/desființare pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 530/2019 - Municipiul Brăila - 30.09.2019

  Dezmembrarea, partajarea și alipirea unor terenuri ce aparţin domeniului public și privat al Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 529/2019 - Municipiul Brăila - 30.09.2019

  Aprobarea măsurilor pentru clarificarea situației juridice și tehnice a terenului situat în Brăila, str. Grației, nr.42.
 • Hotărârea 528/2019 - Municipiul Brăila - 30.09.2019

  Repartizarea prin încredinţare directă, spre închiriere a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Brăila, str. Polonă nr. 18, PARTIDULUI LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE – FILIALA JUDEȚEANĂ BRĂILA, în vederea desfăşurării activităţii.
 • Hotărârea 527/2019 - Municipiul Brăila - 30.09.2019

  Închirierea prin încredințare directă a unui teren ce aparţine domeniului public al Municipiului Brăila, în vederea amplasării unei terase cu caracter permanent în fața spațiului comercial.
 • Hotărârea 526/2019 - Municipiul Brăila - 30.09.2019

  Completarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 - „Lista terenurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcţii tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”.
 • Hotărârea 525/2019 - Municipiul Brăila - 30.09.2019

  Completarea anexei nr. 2 la H.C.L.M. Brăila nr. 215/29.07.2015 referitoare la „Atribuirea în folosință gratuită, pe durata funcționării capacităților energetice și acordarea dreptului de a executa rețele subterane”, solicitantei Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Brăila.
 • Hotărârea 524/2019 - Municipiul Brăila - 30.09.2019

  Transmiterea în administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, pe o perioadă de 5 ani, a terenului în suprafață de 3.385,21 mp și a corpurilor de construcție C4 (P+2) în suprafață construită de 419,00 mp, C6 cu suprafața construită de 794,00 mp și C7 în suprafață construită de 53,00 mp, proprietate publică a Municipiului Brăila, situate în Brăila, Calea Galați nr. 346A.
 • Hotărârea 523/2019 - Municipiul Brăila - 30.09.2019

  Aprobarea solicitării de schimbare a destinației terenului în suprafață de 19,00 mp, situat în Municipiul Brăila, str. Ulmului nr. 1, în incinta Școlii Gimnaziale „George Coșbuc”.
 • Hotărârea 522/2019 - Municipiul Brăila - 30.09.2019

  Desemnarea consilierilor locali municipali în Consiliile de Administraţie, precum și în componența Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității a unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Brăila.
 • Hotărârea 521/2019 - Municipiul Brăila - 30.09.2019

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr. 129/21.03.2019 referitoare la .
 • Hotărârea 520/2019 - Municipiul Brăila - 30.09.2019

  Actualizarea datelor de identificare ale bunului înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, la poziția nr. 135, Capitolul D „Sisteme de alimentare cu energie termică, cu terenuri aferente”, în baza documentației cadastrale și a Raportului de evaluare.
 • Hotărârea 519/2019 - Municipiul Brăila - 30.09.2019

  Actualizarea datelor de identificare ale bunului imobil denumit generic <ȘCOALA GIMNAZIALĂ „FĂNUȘ NEAGU”>, situat în Brăila, șos. Buzăului nr. 30, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/2011, la Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice – Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, Cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni”, poziția nr. 62, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1533/24.07.2019.
 • Hotărârea 518/2019 - Municipiul Brăila - 30.09.2019

  Aprobarea Documentației de Avizare Lucrări Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare stații de tramvai în vederea asigurării accesului neîngrădit al persoanelor cu dizabilități la serviciile de transport public de călători”.
 • Hotărârea 517/2019 - Municipiul Brăila - 30.09.2019

  Aprobarea continuării procesului de contractare pentru proiectul , în condițiile majorării contribuției proprii în cadrul proiectului, față de contribuția aprobată prin H.C.L.M. Brăila nr. 544/31.10.2018.
 • Hotărârea 516/2019 - Municipiul Brăila - 30.09.2019

  Aprobarea proiectului „Realizarea unei creșe în Cartierul Buzăului” și a cheltuielilor legate de proiect.
 • Hotărârea 515/2019 - Municipiul Brăila - 30.09.2019

  Aprobarea proiectului „Consolidare, reabilitare, extindere și dotare Grădinița cu program normal nr.18, Brăila” și a cheltuielilor legate de proiect.
 • Hotărârea 514/2019 - Municipiul Brăila - 30.09.2019

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Dotare sală sport - Școala Mihu Dragomir”, cu finanțare de la bugetul local.
 • Hotărârea 513/2019 - Municipiul Brăila - 30.09.2019

  Modificarea anexei nr. 2 la H.C.L.M. Brăila nr. 408/21.12.2015 referitoare la „Stabilirea unor normative proprii de cheltuieli pentru Municipiul Brăila, precum și pentru instituțiile și serviciile publice din subordine, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanțare”, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 556/31.10.2018.
 • Hotărârea 512/2019 - Municipiul Brăila - 30.09.2019

  Aprobarea hărților strategice de zgomot pentru aglomerarea Brăila, aferente obiectivului de investiții ”Realizare hărți de zgomot în Municipiul Brăila”.
 • Hotărârea 511/2019 - Municipiul Brăila - 30.09.2019

  Modificarea H.C.L.M. nr. 296/27.06.2018, referitoare la „Constituirea Unității de Implementare și Monitorizare și a Unității de Evaluare aferente Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Brăila 2016 – 2023 (SIDU) și Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Brăila 2016 – 2030 (PMUD)”.
 • Hotărârea 510/2019 - Municipiul Brăila - 30.09.2019

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr. 617/21.12.2017, referitoare la „Aprobarea tarifelor activităților din cadrul serviciului de salubrizare valabile începând cu data de 01.01.2018”, cu modificările și completările ulterioare.
 • Hotărârea 509/2019 - Municipiul Brăila - 30.09.2019

  Modificarea și completarea Regulamentului serviciului public de salubrizare din Municipiul Brăila, aprobat prin H.C.L.M. nr. 54/26.02.2016, cu modificările și completările ulterioare.
 • Hotărârea 508/2019 - Municipiul Brăila - 30.09.2019

  Modificarea și completarea Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în Municipiul Brăila, aprobat prin H.C.L.M. nr.390/28.11.2016.
 • Hotărârea 507/2019 - Municipiul Brăila - 30.09.2019

  Organizarea şi desfăşurarea activităţii de transport în regim de taxi în Municipiul Brăila, conform Legii nr. 38/2003, privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea 506/2019 - Municipiul Brăila - 30.09.2019

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ SEROPLANT BRĂILA, pe anul 2019.
 • Hotărârea 505/2019 - Municipiul Brăila - 30.09.2019

  Rectificarea bugetului general centralizat al Municipiului Brăila pe anul 2019.
 • Hotărârea 504/2019 - Municipiul Brăila - 30.09.2019

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Brăila pe anul 2019.
 • Hotărârea 503/2019 - Municipiul Brăila - 30.09.2019

  Modificarea anexei la H.C.L.M. Brăila nr.148/16.04.2019 referitoare la aprobarea utilizării sumei de 56.000,00 mii lei din excedentul anual al bugetului local al Municipiului Brăila pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare pe anul 2019.
 • Hotărârea 502/2019 - Municipiul Brăila - 30.09.2019

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 147/16.04.2019, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 279/25.06.2019 referitoare la „Aprobarea numărului de burse şi a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, pe anul 2019”.
 • Hotărârea 501/2019 - Municipiul Brăila - 30.09.2019

  Încetarea de drept a mandatului de consilier local al Domnului FUSEA MARIAN - PAUL, ca urmare a aplicării prevederilor art. 204 alin. (2) lit. a) și alin. (6) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ.
 • Hotărârea 500/2019 - Municipiul Brăila - 12.09.2019

  Rectificarea bugetului general centralizat al Municipiului Brăila pe anul 2019.
 • Hotărârea 499/2019 - Municipiul Brăila - 12.09.2019

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Brăila pe anul 2019.
 • Hotărârea 498/2019 - Municipiul Brăila - 12.09.2019

  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședința extraordinară din data de 12.09.2019.
 • Hotărârea 497/2019 - Municipiul Brăila - 29.08.2019

  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna septembrie 2019.
 • Hotărârea 496/2019 - Municipiul Brăila - 29.08.2019

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr. 382/22.07.2019 referitoare la „Reorganizarea Poliției Locale Brăila, modificarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare”
 • Hotărârea 495/2019 - Municipiul Brăila - 29.08.2019

  Acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Brăila în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea ECO S.A. Brăila.
 • Hotărârea 494/2019 - Municipiul Brăila - 29.08.2019

  Scoaterea la licitație publică, în vederea închirierii, a bunului denumit generic „Centrală termică”, compus din construcția C1 – centrală termică, cu o suprafață construită de 267,00 mp și terenul aferent în suprafață de 581,00 mp, imobil ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Rahovei nr. 351, în vederea realizării unui obiectiv economic.
 • Hotărârea 493/2019 - Municipiul Brăila - 29.08.2019

  Aprobarea participării reprezentanților Municipiului Brăila la proiectul „Cetățeni pentru Europa” din Orașul Shumen, Bulgaria, în perioada 04 - 08 septembrie 2019.
 • Hotărârea 492/2019 - Municipiul Brăila - 29.08.2019

  Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila şi aprobarea componenţei comisiei de licitaţie pentru concesionarea unor bunuri (teren Perimetrul III) aflate în administrarea R.A. ”ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” BRĂILA.
 • Hotărârea 491/2019 - Municipiul Brăila - 29.08.2019

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC de DETALIU pentru obiectivul , la adresa din Municipiul Brăila, str. Odobești nr.10, lot 2 , inițiat de societatea „LASELABI” S.R.L.
 • Hotărârea 490/2019 - Municipiul Brăila - 29.08.2019

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC de DETALIU pentru obiectivul , la adresa din Municipiul Brăila, tarla nr. 26, parcela 4/1 și parcela nr. 5, lot nr. 6 , iniţiat de doamna BORDIANU ADRIANA și doamna VASILE LUMINIȚA – ELENA.
 • Hotărârea 489/2019 - Municipiul Brăila - 29.08.2019

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Plevna nr. 151 (c/c str. 1 Decembrie 1918), et. 1, ap. 8 + boxa 9 + teren NCP 70708.
 • Hotărârea 488/2019 - Municipiul Brăila - 29.08.2019

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Str. Mărăști nr. 19, lot 1, NCP 3869.
 • Hotărârea 487/2019 - Municipiul Brăila - 29.08.2019

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Str. Mărăști nr. 13 (locuință P+M și teren), NCP 77314.
 • Hotărârea 486/2019 - Municipiul Brăila - 29.08.2019

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Împăratul Traian nr. 38/str. Anghel Saligny nr.8 (teren 73 mp – lot 1 + teren 139,41 mp – lot 2 + construcția C2 corp anexă situată pe lot 2 + spațiu comercial situat pe lot 2), NCP 10405, 10406 și 10406/1/0.1.
 • Hotărârea 485/2019 - Municipiul Brăila - 29.08.2019

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Împăratul Traian nr. 25, bl. Progresul, sc. 1, et. 1, ap. 13, NCP 74866-C1-U10.
 • Hotărârea 484/2019 - Municipiul Brăila - 29.08.2019

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Str. Golești nr.55, lot 2, NCP 16415.
 • Hotărârea 483/2019 - Municipiul Brăila - 29.08.2019

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Fața Portului nr.1, et.1, ap.2, cotă indiviză ½ - NCP 191/1/1.1.
 • Hotărârea 482/2019 - Municipiul Brăila - 29.08.2019

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Eroilor, nr. 1 V (fostă Tarla 7, P 92/5/2/1,2,3, lot 1), cotă parte ½ - NCP 8385.
 • Hotărârea 481/2019 - Municipiul Brăila - 29.08.2019

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Dimitrie Bolintineanu, nr. 9, ap.1, corp C9, NCP 70190.
 • Hotărârea 480/2019 - Municipiul Brăila - 29.08.2019

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Danubiului nr.6, NCP 91049.
 • Hotărârea 479/2019 - Municipiul Brăila - 29.08.2019

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Constantin Hepites nr. 24 (teren + spațiu comercial 2 + spațiu comercial 3), NCP 70446-C1-U1, NCP 70446-C1-U2.
 • Hotărârea 478/2019 - Municipiul Brăila - 29.08.2019

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Str. Catolică nr. 11 – corp C1, NCP 9620.
 • Hotărârea 477/2019 - Municipiul Brăila - 29.08.2019

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Andrei Cocoș nr. 82A (teren + corp C1 + corp C2), NCP 86655.
 • Hotărârea 476/2019 - Municipiul Brăila - 29.08.2019

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Calea Galați nr. 8, bl. 11 Iunie, parter, ap. 0.4, NCP 71575-C1-U15 + cotă parte teren de 12,93 mp aferent + părți comune ale clădirii din care face parte + construcție Calea Galați nr.8, bl. 11 Iunie, parter, ap. 0.1, CF nr. 82873-C1-U1 + cotă parte teren de 18,88 mp, CF 82873 + cotă parte ¼ din terenul situat în Municipiul Brăila, Calea Galați nr.8, având o suprafață de 110 mp (unitatea 249).
 • Hotărârea 475/2019 - Municipiul Brăila - 29.08.2019

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Calea Galați nr. 8, bl. 11 Iunie, parter, ap. 0.2 (32,8 mp), înscris în CF: 83873-C1-U2 + cotă parte de 31,84 mp din 331 mp înscris în CF: 82873 + cotă parte ¼ din terenul în suprafață de 110 mp înscris în CF: 82874 cu număr cadastral 3421 (unitatea 250).
 • Hotărârea 474/2019 - Municipiul Brăila - 29.08.2019

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, B-dul Panait Istrati nr. 25 (teren + corp C1, apartament 1 + corp C2 + corp C6), NCP 71285.
 • Hotărârea 473/2019 - Municipiul Brăila - 29.08.2019

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, B-dul. Alexandru Ioan Cuza nr.309, ap.2, dependință în exclusivitate (bucătărie), cotă indiviză hol etaj (1/2), cotă indiviză ¼ din hol parter, cotă indiviză hol beci la subsol, boxa nr.2, teren indiviz 34,65 mp din 190,75 mp – NCP: 7714/1/1.3; 7714/1/1.4; 7714/1/1.5; 7714/1/0.2; 7714/1/-1.1; 7714/1/-1.3; 7714.
 • Hotărârea 472/2019 - Municipiul Brăila - 29.08.2019

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Bulevardul Alexandru Ioan Cuza nr. 116, lot 1, NCP 87183.
 • Hotărârea 471/2019 - Municipiul Brăila - 29.08.2019

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Viilor nr. 39 (fostă str. Viilor lot 6), în suprafaţă de 300,00 mp, NCP 80005, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 324/30.09.2011 în favoarea domnului TULEȘ MARIUS.
 • Hotărârea 470/2019 - Municipiul Brăila - 29.08.2019

  Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L. situată în Brăila, str. Sf. Gheorghe, nr. 2, bl. A12, sc. 2, et. 2, ap. 13.
 • Hotărârea 469/2019 - Municipiul Brăila - 29.08.2019

  Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L. situată în Brăila, str. Sf. Gheorghe, nr. 2, bl. A12, sc. 2, Parter, ap. 10.
 • Hotărârea 468/2019 - Municipiul Brăila - 29.08.2019

  Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L. situată în Brăila, str. Salciei, nr. 4, bl. A16, sc. 2, et. 2, ap. 13.
 • Hotărârea 467/2019 - Municipiul Brăila - 29.08.2019

  Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L. situată în Brăila, str. Apollo, nr. 60, bl. H, sc. 2, et. 3, ap. 30.
 • Hotărârea 466/2019 - Municipiul Brăila - 29.08.2019

  Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L. situată în Brăila, str. Apollo, nr. 60, bl. H, sc. 2, et. 2, ap. 28.
 • Hotărârea 465/2019 - Municipiul Brăila - 29.08.2019

  Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L. situată în Brăila, str. Apollo, nr. 60, bl. H, sc. 1, et. 1, ap. 7.
 • Hotărârea 464/2019 - Municipiul Brăila - 29.08.2019

  Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L. situată în Brăila, str. Apollo nr. 60, bl. H, sc. 1, parter, ap. 1.
 • Hotărârea 463/2019 - Municipiul Brăila - 29.08.2019

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 73,00 mp indiviz din suprafața de 1347,00 mp, situat în Brăila, Calea Călărașilor nr. 214, NCP 93664, societății ELENY S.R.L., teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acesteia.
 • Hotărârea 462/2019 - Municipiul Brăila - 29.08.2019

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 1533,00 mp, situat în Brăila, str. Ancorei nr. 73, NCP 75592, societății DUNAV S.R.L., teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acesteia.
 • Hotărârea 461/2019 - Municipiul Brăila - 29.08.2019

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 320,00 mp, situat în Brăila, str. Moldovei nr. 28, NCP 93807, solicitanților CHIRILĂ GHEORGHE și CHIRILĂ MARIOARA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2, C3 și C4, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 460/2019 - Municipiul Brăila - 29.08.2019

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 297/31.10.2012 și alipirea terenului în suprafață de 209,00 mp aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila cu terenul în suprafață de 751,00 mp, proprietatea societății REAL GROUP S.R.L. Galați și a societății REAL CONSULTING S.A. Brăila.
 • Hotărârea 459/2019 - Municipiul Brăila - 29.08.2019

  Dezmembrarea, partajarea și alipirea unor terenuri ce aparţin domeniului privat sau public al Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 458/2019 - Municipiul Brăila - 29.08.2019

  Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 245/30.06.2017.
 • Hotărârea 457/2019 - Municipiul Brăila - 29.08.2019

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.
 • Hotărârea 456/2019 - Municipiul Brăila - 29.08.2019

  Perfectarea unui act adiţional la contractul de închiriere nr. 21/16.03.2006, încheiat între Municipiul Brăila şi Societatea SILEN – ENGLEZU TRADE S.R.L., în sensul majorării suprafeţei de teren de la 120,00 mp la 180,00 mp, teren ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Parc Monument – modul 1.
 • Hotărârea 455/2019 - Municipiul Brăila - 29.08.2019

  Completarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 - „Lista terenurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcţii tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”.
 • Hotărârea 454/2019 - Municipiul Brăila - 29.08.2019

  Completarea anexei nr. 2 la H.C.L.M. nr. 429/21.12.2015 – Lista terenurilor aparținând domeniului public al Municipiului Brăila în vederea amplasării unor terase a căror activitate se va desfășura în fața spațiilor comerciale autorizate.
 • Hotărârea 453/2019 - Municipiul Brăila - 29.08.2019

  Completarea anexelor nr.1 și 2 la H.C.L.M. Brăila nr. 215/29.07.2015 referitoare la „Atribuirea în folosință gratuită, pe durata funcționării capacităților energetice și acordarea dreptului de a executa rețele subterane”, solicitantei Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Brăila.
 • Hotărârea 452/2019 - Municipiul Brăila - 29.08.2019

  Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/desființare pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 451/2019 - Municipiul Brăila - 29.08.2019

  Aprobarea Actului adițional nr.20 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 670/10.09.2009 – modificat și completat iulie 2018 – Actualizat în 2019 - având ca obiect punerea la dispoziția Operatorului Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A., de către Delegatarul Unitatea Administrativ - Teritorială Municipiul Brăila a bunurilor de retur aferente sistemului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare – realizate prin proiectul „Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Brăila” POS 1 Mediu.
 • Hotărârea 450/2019 - Municipiul Brăila - 29.08.2019

  Aprobarea Actului adițional nr. 8 la Contractul de delegare a gestiunii activităților de depozitare a deșeurilor din Municipiul Brăila nr. 34051/05.09.2011 încheiat cu societatea TRACON S.R.L. Brăila.
 • Hotărârea 449/2019 - Municipiul Brăila - 29.08.2019

  Completarea anexei nr. 3 la H.C.L.M. Brăila nr.236/29.05.2019 referitoare la <Înscrierea în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/2011, a bunurilor de retur aferente sistemului de alimentare cu apă și de canalizare din aria delegată a U.A.T. Municipiul Brăila, executate prin contractele: „Reabilitare captare Chiscani, stație tratare Chiscani, stații de pompare și de clorinare, reabilitare și extindere rețele apă și canalizare pe străzi comune – Aglomerarea Brăila” și „Reabilitare și extindere rețele apă și canalizare pe străzi separate - Aglomerarea Brăila” realizate prin Programul Operațional Sectorial de Mediu 2007 – 2013 „Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Brăila”, conform proceselor – verbale de recepție la terminarea lucrărilor nr.1933/07.02.2014 și nr.9995/11.06.2015>.
 • Hotărârea 448/2019 - Municipiul Brăila - 29.08.2019

  Actualizarea datelor de identificare ale bunului înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, la poziția nr. 117, Capitolul D „Sisteme de alimentare cu energie termică, cu terenuri aferente”, în baza documentației cadastrale și a Rapoartelor de evaluare.
 • Hotărârea 447/2019 - Municipiul Brăila - 29.08.2019

  Actualizarea datelor de identificare ale bunului imobil denumit generic „Împrejmuire”, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/2011, la Capitolul G10 – „Sistemele de infrastructură privind administrarea domeniului public, cu terenurile aferente”, poziția nr. 9, conform procesului – verbal de predare - primire nr.10445/12.07.2019.
 • Hotărârea 446/2019 - Municipiul Brăila - 29.08.2019

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 620/21.12.2017 referitoare la „Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a Organigramei şi a Statului de Funcţii ale SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI ŞI ADMINISTRARE PORTUARĂ.”
 • Hotărârea 445/2019 - Municipiul Brăila - 29.08.2019

  Modificarea și completarea H.C.L.M. Brăila nr.166/16.04.2019 referitoare la „Aprobarea tarifelor și taxelor utilizate de Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila”.
 • Hotărârea 444/2019 - Municipiul Brăila - 29.08.2019

  Aprobarea documentației tehnico – economice Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Extindere sistem de iluminat public pe str. General Eremia Grigorescu nr. 52, bloc 10, str. Mercur, Șos. Buzăului (trecere pietoni – Colegiul Costin D. Nenițescu), str. Ion Ionescu de la Brad (curte interioară bloc AF1 – bloc AF2 - parcare), str. Stadionului nr. 38 și nr. 40, str. Industriei nr. 17D, bloc A10, str. Ștefan Mihăilescu Brăila nr. 10, în spatele blocului B9, str. Cometei, bloc 25, scara A, Calea Călărașilor nr. 309, bl. B2, bl. B2 bis, Piața Independenței bloc 2, scara 2, str. Radu Negru bloc B12, B13, str. Ion Ionescu de la Brad, bl. AG1, AG2, str. Teiului, str. Frasinului, Municipiul Brăila”.
 • Hotărârea 443/2019 - Municipiul Brăila - 29.08.2019

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii , cu finanțare de la bugetul local.
 • Hotărârea 442/2019 - Municipiul Brăila - 29.08.2019

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii , structură a Grădiniței cu program prelungit nr.56, cu finanțare de la bugetul local.
 • Hotărârea 441/2019 - Municipiul Brăila - 29.08.2019

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr.222/29.05.2019 referitoare la .
 • Hotărârea 440/2019 - Municipiul Brăila - 29.08.2019

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 216/29.05.2019 referitoare la , modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 387/22.07.2019.
 • Hotărârea 439/2019 - Municipiul Brăila - 29.08.2019

  Aprobarea Programului de Îmbunătățire a Eficienței Energetice din Municipiul Brăila – forma actualizată 2019.
 • Hotărârea 438/2019 - Municipiul Brăila - 29.08.2019

  Transmiterea în administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și a Cimitirelor Brăila, pe o perioadă de 5 ani, a imobilului situat în Municipiul Brăila, str. Albinei nr. 28, bloc S, scara 4, parter, apartamentele nr. 76 și 77, proprietate publică a Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 437/2019 - Municipiul Brăila - 29.08.2019

  Modificarea H.C.L.M. nr. 275/31.10.2012 referitoare la „Acordarea de facilități pe mijloacele de transport în comun, unor categorii sociale de persoane de pe raza Municipiului Brăila”, modificată prin H.C.L.M. nr. 174/30.06.2014, H.C.L.M. nr. 251/27.07.2016, H.C.L.M. nr. 243/30.06.2017 și H.C.L.M. nr. 340/18.07.2018.
 • Hotărârea 436/2019 - Municipiul Brăila - 29.08.2019

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al REGIEI AUTONOME „ADMINISTRAŢIA ZONEI LIBERE BRĂILA”, pe anul 2019.
 • Hotărârea 435/2019 - Municipiul Brăila - 29.08.2019

  Rectificarea bugetului general centralizat al municipiului Brăila pe anul 2019.
 • Hotărârea 434/2019 - Municipiul Brăila - 29.08.2019

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE ȘI GOSPODĂRIRE LOCALĂ Brăila, pe anul 2019.
 • Hotărârea 433/2019 - Municipiul Brăila - 29.08.2019

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE A FONDULUI LOCATIV ȘI A CIMITIRELOR Brăila, pe anul 2019.
 • Hotărârea 432/2019 - Municipiul Brăila - 29.08.2019

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Brăila pe anul 2019.
 • Hotărârea 431/2019 - Municipiul Brăila - 29.08.2019

  Modificarea anexei la H.C.L.M. Brăila nr. 148/16.04.2019 referitoare la aprobarea utilizării sumei de 56.000,00 mii lei din excedentul anual al bugetului local al Municipiului Brăila pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare pe anul 2019.
 • Hotărârea 430/2019 - Municipiul Brăila - 22.07.2019

  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna august 2019.
 • Hotărârea 429/2019 - Municipiul Brăila - 22.07.2019

  Aprobarea unei tranzacții cu privire la soluționarea pe cale amiabilă a schimbului de imobile fără plata unei sulte și a contractului subsecvent de schimb dintre Municipiul Brăila și familia Aramă Ilie și Aramă Aurelia.
 • Hotărârea 428/2019 - Municipiul Brăila - 22.07.2019

  Aprobarea sumelor obținute de unitățile de cult prin aplicarea criteriilor de acordare a punctajului în conformitate cu anexa nr. 3 la H.C.L.M. Brăila nr. 231/31.05.2018 referitoare la „Aprobarea Regulamentului pentru acordarea sprijinului financiar de la bugetul Municipiului Brăila unităților de cult din Municipiul Brăila, aparținând cultelor religioase recunoscute din România”.
 • Hotărârea 427/2019 - Municipiul Brăila - 22.07.2019

  Includerea în Nomenclatorul stradal al Municipiului Brăila a arterei cu denumirea „VADUL BELVEDERE”.
 • Hotărârea 426/2019 - Municipiul Brăila - 22.07.2019

  Punerea în aplicare a prevederilor art. 3 alin. (3) și art. 4 din H.C.L.M. Brăila nr. 72/28.02.2019 referitoare la „Aprobarea măsurilor necesare pentru buna administrare a punctelor termice/centralelor termice, preluate conform Dispoziției Primarului Municipiului Brăila nr. 275/28.01.2019”.
 • Hotărârea 425/2019 - Municipiul Brăila - 22.07.2019

  Prelungirea termenului prevăzut de art. 3 alin. (1) lit. a) din H.C.L.M. Brăila nr. 72/28.02.2019 referitoare la „Aprobarea măsurilor necesare pentru buna administrare a punctelor termice/centralelor termice, preluate conform Dispoziției Primarului Municipiului Brăila nr. 275/28.01.2019”.
 • Hotărârea 424/2019 - Municipiul Brăila - 22.07.2019

  Alocarea sumei de 280.000 lei din bugetul Municipiului Brăila pe anul 2019, pe seama bugetului Teatrului ”Maria Filotti”, în vederea susținerii desfășurării Cursurilor de Măiestrie Artistică Master Classes „Hariclea Darclee” în cadrul Festivalului și Concursului Internațional de Canto „Hariclea Darclee”, în perioada 29 iulie – 04 august 2019.
 • Hotărârea 423/2019 - Municipiul Brăila - 22.07.2019

  Înscrierea în Cartea Funciară a 16 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Baldovinești, str. Radu Popescu nr. 10, bloc E, apartamentele 1 – 16 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998.
 • Hotărârea 422/2019 - Municipiul Brăila - 22.07.2019

  Înscrierea în Cartea Funciară a 8 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Baldovinești, str. Radu Popescu nr. 7, bloc B, apartamentele 1 – 8 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998.
 • Hotărârea 421/2019 - Municipiul Brăila - 22.07.2019

  Înscrierea în Cartea Funciară a 8 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Baldovinești, str. Radu Popescu nr. 6, bloc A, apartamentele 1 – 8 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998.
 • Hotărârea 420/2019 - Municipiul Brăila - 22.07.2019

  Aprobarea terenurilor disponibile aflate în domeniul privat al unităţii administrativ - teritoriale din intravilanul Municipiului Brăila în vederea atribuirii acestora conform Legii nr. 15/2003 republicată cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea 419/2019 - Municipiul Brăila - 22.07.2019

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Cimbrului nr. 17, în suprafaţă de 319,00 mp, NCP 77091, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 217/18.06.2010 în favoarea doamnei TOFAN IONELA.
 • Hotărârea 418/2019 - Municipiul Brăila - 22.07.2019

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Cimbrului nr. 27, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 91149, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 210/18.06.2010 în favoarea domnului INOCENȚIU DAN.
 • Hotărârea 417/2019 - Municipiul Brăila - 22.07.2019

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Izvorului nr. 2, în suprafaţă de 252,00 mp, NCP 85410, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 353/25.11.2015 în favoarea domnului HURMUZACHE STELICĂ - ADRIAN.
 • Hotărârea 416/2019 - Municipiul Brăila - 22.07.2019

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Egretei nr. 1, în suprafaţă de 252,00 mp, NCP 77771, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 208/18.06.2010 în favoarea domnului GAVRILESCU EUGEN.
 • Hotărârea 415/2019 - Municipiul Brăila - 22.07.2019

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Semenic nr. 10, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85411, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 158/28.04.2017 în favoarea domnului ENE GEORGE.
 • Hotărârea 414/2019 - Municipiul Brăila - 22.07.2019

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Păltiniș nr. 36, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 76763, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 258/14.07.2010 în favoarea domnului DIMA MARIUS.
 • Hotărârea 413/2019 - Municipiul Brăila - 22.07.2019

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Cimbrului nr. 23, în suprafaţă de 250,00 mp, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 386/30.11.2011 în favoarea doamnei CIOBANU LIVIOARA DANIELA
 • Hotărârea 412/2019 - Municipiul Brăila - 22.07.2019

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Păltiniș nr. 26, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 80326, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 257/14.07.2010 în favoarea domnului CÎRLIG FLORIN.
 • Hotărârea 411/2019 - Municipiul Brăila - 22.07.2019

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Păltiniș nr. 5, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 78674, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 256/14.07.2010 în favoarea doamnei CHIVU DANIELA.
 • Hotărârea 410/2019 - Municipiul Brăila - 22.07.2019

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Păltiniș nr. 12, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 80198, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 199/18.06.2010 în favoarea domnului ANDREI FLORIN.
 • Hotărârea 409/2019 - Municipiul Brăila - 22.07.2019

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Păltiniș nr. 24, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 77300, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 253/14.07.2010 în favoarea domnului ALEXANDRU MARINICĂ – CĂTĂLIN.
 • Hotărârea 408/2019 - Municipiul Brăila - 22.07.2019

  Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L. situată în Brăila, str. Măcin, nr. 2, bl. B1, sc. 2, et. 3, ap. 32.
 • Hotărârea 407/2019 - Municipiul Brăila - 22.07.2019

  Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L. situată în Brăila, str. Măcin, nr. 2, bl. B1, sc. 1, et. 1, ap. 7.
 • Hotărârea 406/2019 - Municipiul Brăila - 22.07.2019

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 814,00 mp, situat în Brăila, str. Mare nr. 48, NCP 93373, societății DUNAV S.R.L., teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acesteia.
 • Hotărârea 405/2019 - Municipiul Brăila - 22.07.2019

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 289,00 mp indiviz din 589,00 mp, situat în Brăila, str. Pescărușului nr. 14, NCP 93770, solicitantei VLAD NICULINA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acesteia.
 • Hotărârea 404/2019 - Municipiul Brăila - 22.07.2019

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 217,00 mp indiviz din 444,00 mp, situat în Brăila, str. Tecuci nr. 31, NCP 93515, solicitantului PREDA VICTOR, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2 și C3, proprietatea acestuia.
 • Hotărârea 403/2019 - Municipiul Brăila - 22.07.2019

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 310,00 mp indiviz din 822,00 mp, situat în Brăila, str. Parângului nr. 5, NCP 90991, solicitanților MONU MARIAN – VALERIU și MONU SOFICA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2, C3, C4 și C5, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 402/2019 - Municipiul Brăila - 22.07.2019

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 481,00 mp, situat în Brăila, str. Cărămidari nr. 113, NCP 93904, solicitanților BURLACU ADRIAN ȘI BURLACU ELENA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1 și C2, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 401/2019 - Municipiul Brăila - 22.07.2019

  Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 245/30.06.2017.
 • Hotărârea 400/2019 - Municipiul Brăila - 22.07.2019

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.
 • Hotărârea 399/2019 - Municipiul Brăila - 22.07.2019

  Completarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 - „Lista terenurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcţii tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”.
 • Hotărârea 398/2019 - Municipiul Brăila - 22.07.2019

  Completarea anexei nr. 2 la H.C.L.M. Brăila nr. 215/29.07.2015 referitoare la acordarea dreptului de a executa rețele subterane pe anumite trasee situate în Municipiul Brăila, solicitantei Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Brăila.
 • Hotărârea 397/2019 - Municipiul Brăila - 22.07.2019

  Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/desființare pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 396/2019 - Municipiul Brăila - 22.07.2019

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 350/25.11.2015 referitoare la „Aprobarea cererii dlui. FLEȘTER IULIAN şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Timiș nr. 192 I, în suprafaţă de 254,00 mp, NCP 85423, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată”.
 • Hotărârea 395/2019 - Municipiul Brăila - 22.07.2019

  Declanșarea procedurii pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație al societății BRAICAR S.A. Brăila, mandatul 2018 – 2022, pentru 1 post vacant.
 • Hotărârea 394/2019 - Municipiul Brăila - 22.07.2019

  Acordarea unor mandate speciale reprezentanților Consiliului Local Municipal Brăila în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea BRAICAR S.A. Brăila.
 • Hotărârea 393/2019 - Municipiul Brăila - 22.07.2019

  Constatarea încetării mandatului de administrator, ca urmare a demisiei domnului Mircea Florin din cadrul Consiliului de Administrație al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere” Brăila, începând cu data de 26.06.2019.
 • Hotărârea 392/2019 - Municipiul Brăila - 22.07.2019

  Aprobarea „Raportului privind stadiul realizării până la data de 30.06.2019 a măsurilor din Planul de calitate al aerului în Municipiul Brăila”.
 • Hotărârea 391/2019 - Municipiul Brăila - 22.07.2019

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 625/29.11.2018, referitoare la , modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 26/31.01.2019.
 • Hotărârea 390/2019 - Municipiul Brăila - 22.07.2019

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 291/17.07.2017, referitoare la .
 • Hotărârea 389/2019 - Municipiul Brăila - 22.07.2019

  Ajustarea prețului manoperei la Contractul de execuție de lucrări nr. 44555/27.11.2018 al obiectivului de investiții «Modernizare străzi Cartier Pisc».
 • Hotărârea 388/2019 - Municipiul Brăila - 22.07.2019

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii , str. Ghioceilor nr.1, cu finanțare de la bugetul local.
 • Hotărârea 387/2019 - Municipiul Brăila - 22.07.2019

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 216/29.05.2019, referitoare la .
 • Hotărârea 386/2019 - Municipiul Brăila - 22.07.2019

  Aprobarea actualizării valorii de inventar a activelor fixe corporale aflate în patrimoniul public al Municipiului Brăila și în administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și a Cimitirelor Brăila, conform procesului verbal nr. 9292/24.06.2019.
 • Hotărârea 385/2019 - Municipiul Brăila - 22.07.2019

  Modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local Municipal Brăila, aprobat prin H.C.L.M. nr.389/29.11.2010 și modificat prin H.C.L.M. nr. 332/31.07.2017.
 • Hotărârea 384/2019 - Municipiul Brăila - 22.07.2019

  Acordarea către persoane juridice fără scop lucrativ, care desfășoară activități de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice, a unei cantități de material lemnos provenit din toaletările și doborârile de arbori realizate în scopul asigurării măsurilor privind siguranța persoanelor care pot fi afectate de ruperile și desprinderile arborilor și elementelor acestora, ca urmare a gradului de îmbătrânire avansat sau a stării fitosanitare precare.
 • Hotărârea 383/2019 - Municipiul Brăila - 22.07.2019

  Acordul de principiu al Consiliului Local Municipal Brăila pentru asocierea Municipiului Brăila, prin Consiliul Local Municipal Brăila, cu Județul Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, pentru realizarea reabilitării și modernizării Stadionului Municipal Brăila, în vederea promovării unor interese comune.
 • Hotărârea 382/2019 - Municipiul Brăila - 22.07.2019

  Reorganizarea Poliției Locale Brăila, modificarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare.
 • Hotărârea 381/2019 - Municipiul Brăila - 22.07.2019

  Modificarea STATULUI DE FUNCȚII al Teatrului de Păpuși Brăila, prin transformarea a două posturi vacante în regim contractual.
 • Hotărârea 380/2019 - Municipiul Brăila - 22.07.2019

  Modificarea ORGANIGRAMEI și a STATULUI DE FUNCȚII ale Teatrului „Maria Filotti” Brăila.
 • Hotărârea 379/2019 - Municipiul Brăila - 22.07.2019

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 271/27.07.2016 referitoare la , cu modificările și completările ulterioare.
 • Hotărârea 378/2019 - Municipiul Brăila - 22.07.2019

  Aprobarea execuţiei bugetului general centralizat al municipiului Brăila la 30.06.2019.
 • Hotărârea 377/2019 - Municipiul Brăila - 22.07.2019

  Rectificarea bugetului general centralizat al Municipiului Brăila pe anul 2019.
 • Hotărârea 376/2019 - Municipiul Brăila - 22.07.2019

  Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Brăila pe anul 2019.
 • Hotărârea 375/2019 - Municipiul Brăila - 22.07.2019

  Modificarea anexei la H.C.L.M. Brăila nr. 148/16.04.2019 referitoare la „Aprobarea utilizării sumei de 56.000,00 mii lei din excedentul anual al bugetului local al Municipiului Brăila pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare pe anul 2019”
 • Hotărârea 374/2019 - Municipiul Brăila - 22.07.2019

  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședința ordinară din data de 22.07.2019.
 • Hotărârea 373/2019 - Municipiul Brăila - 25.06.2019

  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iulie 2019.
 • Hotărârea 372/2019 - Municipiul Brăila - 25.06.2019

  Aprobarea Acordului de asociere între Municipiul Brăila prin Consiliul Local Municipal Brăila, Judeţul Brăila prin Consiliul Judeţean Brăila și Muzeul Brăilei “Carol I”, pentru organizarea Simpozionului Internațional de Sculptură Monumentală “Nicăpetre”, Ediţia a lll-a, în perioada 5 august - 09 septembrie 2019.
 • Hotărârea 371/2019 - Municipiul Brăila - 25.06.2019

  Îndreptarea erorii materiale strecurate în H.C.L.M. Brăila nr. 655/29.11.2018 referitoare la „Constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 37,00 mp indiviz din suprafața de 337,00 mp, situat în Brăila, str. Jderului nr. 28 bis, NCP 80173, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, numiților CHELMU AUREL și CHELMU ELENA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2 și C3, proprietatea acestora”.
 • Hotărârea 370/2019 - Municipiul Brăila - 25.06.2019

  Modificarea anexei la H.C.L.M. Brăila nr. 22/31.01.2018, referitoare la
 • Hotărârea 369/2019 - Municipiul Brăila - 25.06.2019

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 18/31.01.2018, referitoare la , modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 234/29.05.2019.
 • Hotărârea 368/2019 - Municipiul Brăila - 25.06.2019

  Modificarea anexei la H.C.L.M. Brăila nr. 233/29.05.2019, referitoare la .
 • Hotărârea 367/2019 - Municipiul Brăila - 25.06.2019

  Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila şi aprobarea componenţei comisiei de licitaţie pentru concesionarea unor bunuri (teren Perimetrul III) aflate în administrarea R.A. ”ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” BRĂILA.
 • Hotărârea 366/2019 - Municipiul Brăila - 25.06.2019

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul „CONSTRUIRE CABINETE MEDICALE P+1E ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN”, la adresa din Brăila, str. Hipodrom nr. 17A, inițiat de PICUȘ IONUȚ și PICUȘ MIHAELA.
 • Hotărârea 365/2019 - Municipiul Brăila - 25.06.2019

  Modificarea ORGANIGRAMEI și a STATULUI DE FUNCȚII ale Serviciului Public de Asistență Medicală și Administrare a Creșelor Brăila.
 • Hotărârea 364/2019 - Municipiul Brăila - 25.06.2019

  Transformarea unor funcții publice vacante în funcții publice de nivel inferior ori superior pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brăila și Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Brăila, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru instituția publică.
 • Hotărârea 361/2019 - Municipiul Brăila - 25.06.2019

  Aprobarea evaluării managementului Teatrului de Păpuși Brăila, pentru perioada ianuarie – decembrie 2018.
 • Hotărârea 360/2019 - Municipiul Brăila - 25.06.2019

  Îndreptarea erorii materiale strecurată la art. 3 din H.C.L.M. Brăila nr.204/16.04.2019 referitoare la „Exprimarea acordului de principiu al Consiliului Local Municipal Brăila pentru perfectarea unui parteneriat între Municipiul Brăila și societatea DEKAEM CREWING S.R.L. Brăila referitor la acceptarea donației unei lucrări din fontă – ”Taur” și a condițiilor de amplasare ale acesteia”.
 • Hotărârea 359/2019 - Municipiul Brăila - 25.06.2019

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Păltiniș nr. 3, în suprafaţă de 250,00 mp, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 272/14.07.2010 în favoarea doamnei VLAD (ANDREI) GELA MIRELA.
 • Hotărârea 358/2019 - Municipiul Brăila - 25.06.2019

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Cimbrului nr. 9, în suprafaţă de 250,00 mp, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 220/18.06.2010 în favoarea domnului VASILOIU GEORGEL.
 • Hotărârea 357/2019 - Municipiul Brăila - 25.06.2019

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Păltiniș nr. 20, în suprafaţă de 250,00 mp, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 271/14.07.2010 în favoarea domnului TURTOI IULIAN.
 • Hotărârea 356/2019 - Municipiul Brăila - 25.06.2019

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Cimbrului nr. 25, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85391, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 380/25.11.2015 în favoarea domnului TRIȘCARU FLORENTIN.
 • Hotărârea 355/2019 - Municipiul Brăila - 25.06.2019

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Păltiniș nr. 10, în suprafaţă de 250,00 mp, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 218/18.06.2010 în favoarea doamnei TORCACIU (ȘTEFAN) GEANINA - ANFISA.
 • Hotărârea 354/2019 - Municipiul Brăila - 25.06.2019

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Stadionului nr. 11 (fostă Str. Eroilor lot 1), în suprafaţă de 265,00 mp, NCP 82329, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 197/27.08.2004 în favoarea domnului TĂNASE GABRIEL – IULIAN.
 • Hotărârea 353/2019 - Municipiul Brăila - 25.06.2019

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Păltiniș nr. 7, în suprafaţă de 250,00 mp, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 270/14.07.2010 în favoarea domnului TATU VASILE.
 • Hotărârea 352/2019 - Municipiul Brăila - 25.06.2019

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Babadag nr. 4, în suprafaţă de 210,00 mp, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 216/18.06.2010 în favoarea doamnei ȘTEFAN LILIANA.
 • Hotărârea 351/2019 - Municipiul Brăila - 25.06.2019

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Semenic nr. 14, în suprafaţă de 250,00 mp, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 377/29.10.2010 în favoarea domnului ȘTEFAN DAVID LUCIAN.
 • Hotărârea 350/2019 - Municipiul Brăila - 25.06.2019

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Cimbrului nr. 11, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 78144, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 214/18.06.2010 în favoarea domnului ROȘCA IONEL.
 • Hotărârea 349/2019 - Municipiul Brăila - 25.06.2019

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Păltiniș nr. 38, în suprafaţă de 250,00 mp, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr.269/14.07.2010 în favoarea domnului RADU VICENȚIU - LUCIAN.
 • Hotărârea 348/2019 - Municipiul Brăila - 25.06.2019

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Păltiniș nr. 22, în suprafaţă de 250,00 mp, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 268/14.07.2010 în favoarea domnului RADU GELU – IRINEL
 • Hotărârea 347/2019 - Municipiul Brăila - 25.06.2019

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Păltiniș nr. 18, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 77322, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 267/14.07.2010 în favoarea domnului PAVEL VIOREL.
 • Hotărârea 346/2019 - Municipiul Brăila - 25.06.2019

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Păltiniș nr. 16, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 77577, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 266/14.07.2010 în favoarea domnului PAVEL SILVIU – LUCIAN.
 • Hotărârea 345/2019 - Municipiul Brăila - 25.06.2019

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Păltiniș nr. 34, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 75364, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 263/14.07.2010 în favoarea domnului MARIN GABRIEL – DAN.
 • Hotărârea 344/2019 - Municipiul Brăila - 25.06.2019

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Păltiniș nr. 11, în suprafaţă de 250,00 mp, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 262/14.07.2010 în favoarea domnului MARDALE ȘTEFAN.
 • Hotărârea 343/2019 - Municipiul Brăila - 25.06.2019

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Egretei nr. 9, în suprafaţă de 210,00 mp, NCP 85425, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 362/25.11.2015 în favoarea domnului MANEA CRISTIAN GABRIEL.
 • Hotărârea 342/2019 - Municipiul Brăila - 25.06.2019

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Păltiniș nr. 28, în suprafaţă de 250,00 mp, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 261/14.07.2010 în favoarea domnului LUNGU VALENTIN.
 • Hotărârea 341/2019 - Municipiul Brăila - 25.06.2019

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Semenic nr. 4, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85408, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 359/25.11.2015 în favoarea doamnei LAZĂR CRISTINA și a domnului LAZĂR SIMION.
 • Hotărârea 340/2019 - Municipiul Brăila - 25.06.2019

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Păltiniș nr. 9, în suprafaţă de 250,00 mp, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 260/14.07.2010 în favoarea domnului LASCU DANIEL.
 • Hotărârea 339/2019 - Municipiul Brăila - 25.06.2019

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Cimbrului nr. 5, în suprafaţă de 250,00 mp, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 211/18.06.2010 în favoarea doamnei JANTEA NICOLETA.
 • Hotărârea 338/2019 - Municipiul Brăila - 25.06.2019

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Păltiniș nr. 4, în suprafaţă de 250,00 mp, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 209/18.06.2010 în favoarea domnului IACOMI MARIUS.
 • Hotărârea 337/2019 - Municipiul Brăila - 25.06.2019

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Egretei nr. 3, în suprafaţă de 210,00 mp, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 207/18.06.2010 în favoarea domnului DUȘESCU CRISTIAN.
 • Hotărârea 336/2019 - Municipiul Brăila - 25.06.2019

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Egretei nr. 7, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85420, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 348/25.11.2015 în favoarea doamnei DUMITRESCU (fostă MOȘU) MIHAELA.
 • Hotărârea 335/2019 - Municipiul Brăila - 25.06.2019

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Berzei nr. 6, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85495, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 154/28.04.2017 în favoarea doamnei CREANGĂ MĂDĂLINA.
 • Hotărârea 334/2019 - Municipiul Brăila - 25.06.2019

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Babadag nr. 6, în suprafaţă de 252,00 mp, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 206/18.06.2010 în favoarea doamnei COVALSCHI LAURA ADRIANA.
 • Hotărârea 333/2019 - Municipiul Brăila - 25.06.2019

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Babadag nr. 2, în suprafaţă de 252,00 mp, NCP 75357, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 205/18.06.2010 în favoarea domnului CERCEL LILI.
 • Hotărârea 332/2019 - Municipiul Brăila - 25.06.2019

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Egretei nr. 15, în suprafaţă de 210,00 mp, NCP 85452, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 338/25.11.2015 în favoarea domnului CEAUȘ GEORGE – FLORINEL.
 • Hotărârea 331/2019 - Municipiul Brăila - 25.06.2019

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, Str. Cimbrului nr. 15, în suprafaţă de 319,00 mp, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 203/18.06.2010 în favoarea domnului BURLACU MIHĂIȚĂ.
 • Hotărârea 330/2019 - Municipiul Brăila - 25.06.2019

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Semenic nr. 20, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85418, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 222/30.05.2017 în favoarea doamnei BURLACU ELENA.
 • Hotărârea 329/2019 - Municipiul Brăila - 25.06.2019

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Cimbrului nr. 7, în suprafaţă de 250,00 mp, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 202/18.06.2010 în favoarea doamnei BREBENEL MARINELA.
 • Hotărârea 328/2019 - Municipiul Brăila - 25.06.2019

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Cimbrului nr. 29, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 75676, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 201/18.06.2010 în favoarea doamnei BĂLȚAT IULIANA.
 • Hotărârea 327/2019 - Municipiul Brăila - 25.06.2019

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Păltiniș nr. 2, în suprafaţă de 250,00 mp, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 200/18.06.2010 în favoarea domnului APOSTOLACHE MARIAN.
 • Hotărârea 326/2019 - Municipiul Brăila - 25.06.2019

  Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L. situată în Brăila, str. Sf. Gheorghe, nr. 3, bl. A2, sc. 1, et. 3, ap. 8.
 • Hotărârea 325/2019 - Municipiul Brăila - 25.06.2019

  Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L. situată în Brăila, str. Sf. Gheorghe, nr. 3, bl. A2, sc. 1, et. 1, ap. 3.
 • Hotărârea 324/2019 - Municipiul Brăila - 25.06.2019

  Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L. situată în Brăila, str. Salcâmului, nr. 2, bl. A6, sc. 2, et. 2, ap. 13.
 • Hotărârea 323/2019 - Municipiul Brăila - 25.06.2019

  Aprobarea vânzării locuinței tip A.N.L. situată în Brăila, str. Apollo, nr. 62, bl. G, sc. 2, et. 1, ap. 11.
 • Hotărârea 322/2019 - Municipiul Brăila - 25.06.2019

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 40,00 mp, situat în Brăila, str. Abrud nr. PT4, NCP 4530, solicitanților ICHIM MARIUS și ICHIM MARICA - MELANIA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 321/2019 - Municipiul Brăila - 25.06.2019

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 55,50 mp indiviz din 221,00 mp conform acte (218,00 mp real măsurat), situat în Brăila, str. Borzești nr. 18, NCP 85354, solicitanților CIUTĂ MITICĂ și CIUTĂ RODICA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 320/2019 - Municipiul Brăila - 25.06.2019

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață real măsurată de 509,00 mp (conform acte 512,00 mp), situat în Brăila, str. Garabet Ibrăileanu nr. 33, NCP 90991, solicitantei BUDURUȘ PETRICA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2 și C3, proprietatea acesteia.
 • Hotărârea 319/2019 - Municipiul Brăila - 25.06.2019

  Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/desființare pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 318/2019 - Municipiul Brăila - 25.06.2019

  Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila pentru schimbarea destinației corpurilor de construcție C4 (P+2) în suprafață construită la sol de 419,00 mp și suprafață desfășurată de 1.257,00 mp, C6 cu suprafața construită la sol de 794 mp și C7 în suprafață construită la sol de 53,00 mp și a terenului în suprafață de 3.385,21 mp, din imobilul situat în Municipiul Brăila, Calea Galați nr. 346A, imobil ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, din spaţiu de învăţământ în spaţiu cu altă destinaţie.
 • Hotărârea 317/2019 - Municipiul Brăila - 25.06.2019

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.
 • Hotărârea 316/2019 - Municipiul Brăila - 25.06.2019

  Dezmembrarea, partajarea și alipirea unor terenuri ce aparţin domeniului privat sau public al Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 315/2019 - Municipiul Brăila - 25.06.2019

  Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila, în vederea amplasării de terase cu caracter permanent în fața spațiilor comerciale.
 • Hotărârea 314/2019 - Municipiul Brăila - 25.06.2019

  Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 245/30.06.2017.
 • Hotărârea 313/2019 - Municipiul Brăila - 25.06.2019

  Completarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 - „Lista terenurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcţii tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”.
 • Hotărârea 312/2019 - Municipiul Brăila - 25.06.2019

  Completarea anexei nr. 2 la H.C.L.M. nr. 429/21.12.2015 – Lista terenurilor aparținând domeniului public al Municipiului Brăila în vederea amplasării unor terase a căror activitate se va desfășura în fața spațiilor comerciale autorizate.
 • Hotărârea 311/2019 - Municipiul Brăila - 25.06.2019

  Completarea anexei nr. 2 la H.C.L.M. Brăila nr. 215/29.07.2015 referitoare la acordarea dreptului de a executa rețele subterane pe anumite trasee situate în Municipiul Brăila, solicitantei Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Brăila.
 • Hotărârea 310/2019 - Municipiul Brăila - 25.06.2019

  Darea în administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila a panourilor de afișaj electoral amplasate pe raza Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 309/2019 - Municipiul Brăila - 25.06.2019

  Prelungirea contractului de închiriere a spaţiului cu altă destinație decât aceea de locuință, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Mihai Eminescu nr. 46, parter, atribuit PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN – ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ BRĂILA, în vederea desfăşurării activităţii.
 • Hotărârea 308/2019 - Municipiul Brăila - 25.06.2019

  Atribuirea prin încredinţare directă, spre închiriere a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Ana Aslan nr. 42, PARTIDULUI SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT, ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ BRĂILA, în vederea desfăşurării activităţii.
 • Hotărârea 307/2019 - Municipiul Brăila - 25.06.2019

  Modificarea și completarea H.C.L.M. Brăila nr. 286/27.10.2015 referitoare la „Repartizarea prin încredinţare directă, spre închiriere a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Ana Aslan nr.42, PARTIDULUI DREPTĂŢII SOCIALE BRĂILA, în vederea desfăşurării activităţii”.
 • Hotărârea 306/2019 - Municipiul Brăila - 25.06.2019

  Rectificarea datelor de identificare ale bunului imobil denumit generic , aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/2011, la Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice – Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, Cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni”, poziția nr. 104, conform documentației de cadastru.
 • Hotărârea 305/2019 - Municipiul Brăila - 25.06.2019

  Actualizarea datelor de identificare ale bunului imobil denumit generic <ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE ALECSANDRI”>, Aleea Științei nr. 5, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/2011, la Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice – Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, Cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni”, poziția nr. 83, conform proceselor – verbale de recepție finală nr. 1390/08.09.2016 și nr. 1520/27.11.2015.
 • Hotărârea 304/2019 - Municipiul Brăila - 25.06.2019

  Actualizarea datelor de identificare ale bunului imobil denumit generic LICEUL CU PROGRAM SPORTIV + GRĂDINIȚA NR. 60 „DIANA”, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/2011, la Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice – Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, Cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni”, poziția nr.103, conform documentației cadastrale.
 • Hotărârea 303/2019 - Municipiul Brăila - 25.06.2019

  Aprobarea documentației tehnico – economice faza 1 - D.A.L.I. (Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție) și a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul „Modernizarea locului de joacă Cartier Viziru, str. Radu Negru bl.13”.
 • Hotărârea 302/2019 - Municipiul Brăila - 25.06.2019

  Aprobarea documentației tehnico – economice faza 1 - D.A.L.I. (Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție) și a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul „Modernizarea locului de joacă Calea Galați, bl. 10 lângă Școala nr.18 - Mihu Dragomir”.
 • Hotărârea 301/2019 - Municipiul Brăila - 25.06.2019

  Aprobarea documentației tehnico – economice faza 1 - D.A.L.I. (Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție) și a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul „Modernizarea locului de joacă Cartier Chercea, str. Decebal”.
 • Hotărârea 300/2019 - Municipiul Brăila - 25.06.2019

  Aprobarea documentației tehnico – economice faza 1 - D.A.L.I. (Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție) și a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul „Modernizarea locului de joacă Cartier Vidin, Piața Vidin”.
 • Hotărârea 299/2019 - Municipiul Brăila - 25.06.2019

  Aprobarea documentației tehnico – economice faza 1 - D.A.L.I. (Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție) și a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul „Modernizarea locului de joacă Calea Galați, Piața Săracă bl. C”.
 • Hotărârea 298/2019 - Municipiul Brăila - 26.06.2019

  Aprobarea documentației tehnico – economice faza 1 - D.A.L.I. (Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție) și a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul „Modernizarea locului de joacă Cartier Viziru, între blocurile E2 – E3”
 • Hotărârea 297/2019 - Municipiul Brăila - 25.06.2019

  Aprobarea documentației tehnico – economice faza 1 - D.A.L.I. (Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție) și a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul „Modernizarea locului de joacă - Cartier Hipodrom, Complex Milenium”.
 • Hotărârea 296/2019 - Municipiul Brăila - 29.05.2019

  Aprobarea documentației tehnico – economice faza I – S.F. (Studiu de fezabilitate) și a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul „Modernizarea locului de joacă – Caporal Mușat, Calea Călărașilor”.
 • Hotărârea 295/2019 - Municipiul Brăila - 25.06.2019

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 292/17.07.2017, referitoare la .
 • Hotărârea 294/2019 - Municipiul Brăila - 25.06.2019

  Ajustarea prețului manoperei la Contractul de lucrări nr. 32975/03.09.2018 al obiectivului de investiții „Modernizare străzi cartier Radu Negru”.
 • Hotărârea 293/2019 - Municipiul Brăila - 29.06.2019

  Ajustarea prețului manoperei la Acordul – cadru execuție lucrări nr. 38554/12.10.2018 pentru „Lucrări de întreținere curentă și periodică a străzilor, trotuarelor și aleilor din Municipiul Brăila, în perioada 2018 - 2021” și la Contractul subsecvent de execuție de lucrări nr. 38555/12.10.2018 pentru „Întreținere curentă și periodică a străzilor, trotuarelor și aleilor din Municipiul Brăila, în perioada 2018 – 2021”, anul I în perioada 2018-2019.
 • Hotărârea 292/2019 - Municipiul Brăila - 25.06.2019

  Modificarea H.C.L.M. nr.636/21.12.2017, referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții «Modernizare parcări în Municipiul Brăila».
 • Hotărârea 291/2019 - Municipiul Brăila - 25.06.2019

  Ajustarea prețului manoperei la Contractul de lucrări nr.29661/01.08.2018 al obiectivului de investiții «Modernizare parcări lot 4 – Cartier Obor – Str. Ion Ionescu de la Brad (Bl.AF1, Bl.AF2, Bl.AF3, Bl.AG1, Bl.AG2), Calea Galați (în spatele Bl.10), Str. Plantelor (în spatele Bl.8), Str. Ion C. Brătianu (de la Creșa nr.1 pana la Str. Apollo), Sos. Buzăului (între Str. Simion Bărnuțiu și Str. Comunarzi, de la Bl. A8 si Bl. A9bis pana la Bl. A6 si Bl.A4».
 • Hotărârea 290/2019 - Municipiul Brăila - 25.06.2019

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Realizare sistem supraveghere video – Grădinița cu program prelungit nr.36 Brăila”, cu finanțare de la bugetul local.
 • Hotărârea 289/2019 - Municipiul Brăila - 25.06.2019

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Sistem de supraveghere video la Grădinița cu program normal nr. 29 Brăila” (structură a Grădiniței cu program prelungit nr.7), cu finanțare de la bugetul local.
 • Hotărârea 288/2019 - Municipiul Brăila - 25.06.2019

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Sistem de supraveghere video” - Grădinița cu program prelungit nr. 7 „Lizuca” Brăila, cu finanțare de la bugetul local.
 • Hotărârea 287/2019 - Municipiul Brăila - 25.06.2019

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 515/24.09.2018, referitoare la , modificată și completată prin H.C.L.M. Brăila nr. 70/28.02.2019 și H.C.L.M. Brăila nr. 142/21.03.2019.
 • Hotărârea 286/2019 - Municipiul Brăila - 25.06.2019

  Aprobarea Protocolului de colaborare - cadru pentru implementarea unui sistem integrat de colectare și valorificare a deșeurilor de ambalaje din fluxul menajer în Municipiul Brăila, ce va fi încheiat între Municipiul Brăila prin Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila și organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorului.
 • Hotărârea 285/2019 - Municipiul Brăila - 25.06.2019

  Aprobarea indicatorilor de performanță, anexă la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație ai Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere” Brăila, mandatul 2018 – 2022.
 • Hotărârea 284/2019 - Municipiul Brăila - 25.06.2019

  Aprobarea tarifului pentru activitățile desfășurate de operatorii serviciului de salubrizare din Municipiul Brăila privind gestionarea deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale, inclusiv cu asigurarea trasabilității, pentru cantitățile predate în vederea valorificării.
 • Hotărârea 283/2019 - Municipiul Brăila - 25.06.2019

  Modificarea și completarea H.C.L.M. Brăila nr.166/16.04.2019 referitoare la „Aprobarea tarifelor și taxelor utilizate de Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila”.
 • Hotărârea 282/2019 - Municipiul Brăila - 25.06.2019

  Modificarea denumirii obiectivului de investiții ”Reamplasare și reabilitare Monumentul Biruinței”, cu denumirea ”Reamplasare și reabilitare Obelisc – Monumentul Eroilor – 1916 - 1918” din Programul obiectivelor de investiții pe anul 2019 al Municipiului Brăila, aprobat prin anexa nr.4 la H.C.L.M. Brăila nr.150/16.04.2019.
 • Hotărârea 281/2019 - Municipiul Brăila - 25.06.2019

  Modificarea tarifelor serviciului de transport public local de călători prin curse regulate din Municipiul Brăila, începând cu data de 01.07.2019.
 • Hotărârea 280/2019 - Municipiul Brăila - 25.06.2019

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societății BRAICAR S.A. BRĂILA, pe anul 2019.
 • Hotărârea 279/2019 - Municipiul Brăila - 25.06.2019

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 147/16.04.2019 referitoare la „Aprobarea numărului de burse şi a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, pe anul 2019”.
 • Hotărârea 278/2019 - Municipiul Brăila - 29.05.2019

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Str. Mărăști nr.2, NCP 2716.
 • Hotărârea 277/2019 - Municipiul Brăila - 29.05.2019

  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iunie 2019
 • Hotărârea 276/2019 - Municipiul Brăila - 29.05.2019

  Numirea domnului Rădulescu Neagu Adrian ca administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere” Brăila, în cadrul mandatului 2018 – 2022.
 • Hotărârea 275/2019 - Municipiul Brăila - 29.05.2019

  Acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Brăila în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea ECO S.A. Brăila, pentru numirea a 3 administratori provizorii în Consiliul de Administrație, mandatul 2018-2022, cu respectarea prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.
 • Hotărârea 274/2019 - Municipiul Brăila - 29.05.2019

  Reluarea procedurii pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație al societății ECO S.A. Brăila, mandatul 2018 – 2022, pentru 3 posturi vacante, aprobată prin H.C.L.M. nr.100/28.02.2019.
 • Hotărârea 273/2019 - Municipiul Brăila - 29.05.2019

  Acordarea unor mandate speciale reprezentanților Consiliului Local Municipal Brăila în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea BRAICAR S.A. Brăila, pentru prelungirea unui mandat de administrator provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație – mandatul 2018-2022, până la data de 07.08.2019.
 • Hotărârea 272/2019 - Municipiul Brăila - 29.05.2019

  Aprobarea evaluării managementului Casei de Cultură a Municipiului Brăila, pentru perioada ianuarie – decembrie 2018.
 • Hotărârea 271/2019 - Municipiul Brăila - 29.05.2019

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul „RECONVERSIE FUNCȚIONALĂ ȘI RESTRUCTURARE ȚESUT URBAN ZONA INDUSTRIALĂ SUD, FOSTA FABRICĂ DE CASE – CARTIER VIZIRU III” la adresa din Brăila, Calea Călărașilor nr. 333, inițiat de societatea CONCIVIA S.A.
 • Hotărârea 270/2019 - Municipiul Brăila - 29.05.2019

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Liviu Macedonescu nr. 8 (fosta Zona Industrială Sud lot 112), în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 87214, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 273/30.09.2008, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 193/29.05.2009, în favoarea domnului ȘOLCAN NICOLAE.
 • Hotărârea 269/2019 - Municipiul Brăila - 29.05.2019

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Borzești nr. 24A, în suprafaţă de 183,00 mp, NCP 84141, constituit prin H.C.L.M. Brăila nr. 343/27.09.2010 în favoarea domnului HOISAN IONUȚ - ALIN.
 • Hotărârea 268/2019 - Municipiul Brăila - 29.05.2019

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Str. Brașoveni nr.29, NCP 17856.
 • Hotărârea 267/2019 - Municipiul Brăila - 29.05.2019

  Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința tip A.N.L. situată în Brăila, str. Salcâmului, nr. 2, bl. A6, sc. 2, et. 2, ap. 14.
 • Hotărârea 266/2019 - Municipiul Brăila - 29.05.2019

  Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința tip A.N.L. situată în Brăila, str. Radu Popescu, nr. 9, bl. D, sc. 1, et. 2, ap. 11.
 • Hotărârea 265/2019 - Municipiul Brăila - 29.05.2019

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 21,00 mp indiviz din suprafața de 277,00 mp, situat în Brăila, str. Tecuci nr. 15, NCP 92385, solicitantei ȚĂPOI OLGA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1 și C2, proprietatea acesteia.
 • Hotărârea 264/2019 - Municipiul Brăila - 29.05.2019

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 113,00 mp indiviz din 240,00 mp conform acte (244,00 mp real măsurat), situat în Brăila, str. Negru Vodă nr. 15, NCP 91890, solicitantului TĂNASE COSTEL, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestuia
 • Hotărârea 263/2019 - Municipiul Brăila - 29.05.2019

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 255,00 mp, situat în Brăila, str. Stadionului nr. 16, NCP 75223, solicitantei ȘERBAN MAGDALENA – DANA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acesteia.
 • Hotărârea 262/2019 - Municipiul Brăila - 29.05.2019

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 180,00 mp, situat în Brăila, str. Grădinarilor nr. 25, NCP 92728, solicitantei STOIAN MARIOARA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acesteia.
 • Hotărârea 261/2019 - Municipiul Brăila - 29.05.2019

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 40,80 mp, indiviz din 16.435 mp, situat în Brăila, str. Vădeni nr.15G, NCP 10197, solicitantei SPIRACHE LENUȚA, teren pe care se află amplasată construcția C1 – cabină poartă, proprietatea acesteia.
 • Hotărârea 260/2019 - Municipiul Brăila - 29.05.2019

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 538,00 mp real măsurat (512,00 mp conform acte), situat în Brăila, str. Ceahlăului nr. 10, NCP 93629, solicitanților POPA AURELIAN, POPA MARIOARA, POPA MIHAI și POPA ANICA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2, C3 și C4, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 259/2019 - Municipiul Brăila - 29.05.2019

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 127,00 mp, situat în Brăila, str. Mircea Vodă nr. 58 lot 1, NCP 93407, solicitanților POPA ALEXANDRU și POPA IOANA, în vederea extinderii construcției C1, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 258/2019 - Municipiul Brăila - 29.05.2019

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 267,00 mp, situat în Brăila, Șos. Râmnicu Sărat nr. 29E lot 2, NCP 92996, solicitanților NECULA MARIAN și NECULA ANIȘOARA, în vederea extinderii construcțiilor, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 257/2019 - Municipiul Brăila - 29.05.2019

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 57,00 mp indiviz din 591,00 mp, situat în Brăila, str. Jderului nr. 5, NCP 93472, solicitanților MOCANU AUREL și MOCANU ELENA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2, C3, C4 și C5, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 256/2019 - Municipiul Brăila - 29.05.2019

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 19,00 mp indiviz din 169,00 mp, situat în Brăila, str. Cantonului nr. 38, NCP 91464, solicitanților MĂZELU CORNEL și MĂZELU SABINA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1 și C2, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 255/2019 - Municipiul Brăila - 29.05.2019

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 48,00 mp indiviz din 298,00 mp, situat în Brăila, str. Traian Demetrescu nr. 18A, NCP 83836, solicitanților CIUPITU DOBRICĂ și CIUPITU LĂCRĂMIOARA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 254/2019 - Municipiul Brăila - 29.05.2019

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 27,00 mp indiviz din 603,00 mp, situat în Brăila, str. Magaziilor nr. 91, NCP 81228, solicitanților BARBU MARIN, BARBU IONICA, BARBU VASILICĂ și BARBU FĂNICA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2 și C3, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 253/2019 - Municipiul Brăila - 29.05.2019

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 467,00 mp, situat în Brăila, str. Odessa nr. 12, NCP 5307, solicitantei A.N.A. GENERAL INVEST S.R.L. București, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acesteia.
 • Hotărârea 252/2019 - Municipiul Brăila - 29.05.2019

  Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila pentru amenajarea terenului situat în Brăila, str. Odessa nr.12, amenajare ce va fi executată de către societatea A.N.A. GENERAL INVEST S.R.L. București, conform proiectului.
 • Hotărârea 251/2019 - Municipiul Brăila - 29.05.2019

  Dezmembrarea imobilului situat în Municipiul Brăila, Cartier Lacu Dulce, str. Dorului - Cazasului, înscris în cartea funciară nr. 89508, format din teren în suprafață de 391.343,00 mp și construcțiile C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25 și C26.
 • Hotărârea 250/2019 - Municipiul Brăila - 29.05.2019

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.
 • Hotărârea 249/2019 - Municipiul Brăila - 29.05.2019

  Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila, în vederea amplasării de lăzi frigorifice şi terase cu caracter permanent în fața spațiilor comerciale.
 • Hotărârea 248/2019 - Municipiul Brăila - 29.05.2019

  Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 245/30.06.2017.
 • Hotărârea 247/2019 - Municipiul Brăila - 29.05.2019

  Completarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 - „Lista terenurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcţii tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”.
 • Hotărârea 246/2019 - Municipiul Brăila - 29.05.2019

  Aprobarea solicitării de schimbare a destinației spațiului în suprafață de 13,00 mp, situat în Municipiul Brăila, Calea Călărașilor nr. 307A, în incinta Colegiului Național „Ana Aslan”.
 • Hotărârea 245/2019 - Municipiul Brăila - 29.05.2019

  Prelungirea atribuirii în folosință gratuită a imobilului situat în Brăila, Calea Galați nr. 346, Corp D – C2, Universității „Dunărea de Jos” din Galați, în vederea desfășurării activității Facultății de Inginerie și Agronomie din Brăila.
 • Hotărârea 244/2019 - Municipiul Brăila - 29.05.2019

  Aprobarea contractelor - cadru de prestări servicii în zona de administrare portuară a Serviciului de Transport Public Local de Călători și Administrare Portuară Brăila, km fluvial 170+875 – km fluvial 175+800.
 • Hotărârea 243/2019 - Municipiul Brăila - 29.05.2019

  Modificarea și completarea H.C.L.M. Brăila nr. 617/21.12.2017, referitoare la „Aprobarea tarifelor activităților din cadrul serviciului de salubrizare valabile începând cu data de 01.01.2018”, cu modificările și completările ulterioare.
 • Hotărârea 242/2019 - Municipiul Brăila - 29.05.2019

  Aprobarea tarifului pentru depozitarea deșeurilor municipale la DEDMI Muchea.
 • Hotărârea 241/2019 - Municipiul Brăila - 29.05.2019

  Modificarea și completarea H.C.L.M. Brăila nr. 139/28.04.2017 referitoare la „Aprobarea Studiului de oportunitate, a modalității de gestiune, a Regulamentului și a Caietului de sarcini aferente activității Dezinsecție, Dezinfecție și Deratizare”.
 • Hotărârea 240/2019 - Municipiul Brăila - 29.05.2019

  Atribuirea, prin încredințare directă în folosință gratuită, a spațiului situat în Municipiul Brăila, Str. Mihai Eminescu nr. 8-8A, etaj 1, AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU ARII NATURALE PROTEJATE, în vederea desfășurării activității.
 • Hotărârea 239/2019 - Municipiul Brăila - 29.05.2019

  Aprobarea listei de priorități, pentru anul 2019, cu solicitanții care au acces la locuințele ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 238/2019 - Municipiul Brăila - 29.05.2019

  Aprobarea Actului adițional nr. 16 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 670/10.09.2009 – modificat și completat iulie 2018 – având ca obiect modificarea și completarea unor prevederi din Dispoziții Generale și din Dispoziții Speciale.
 • Hotărârea 237/2019 - Municipiul Brăila - 29.05.2019

  Avizarea Propunerii de modificare și completare la Partea Comună a Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare - Actualizat - aprobat prin Hotărârea nr. 2 din 26.03.2018 a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila.
 • Hotărârea 236/2019 - Municipiul Brăila - 29.05.2019

  Înscrierea în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/2011, a bunurilor de retur aferente sistemului de alimentare cu apă și de canalizare din aria delegată a U.A.T. Municipiul Brăila, executate prin contractele: „Reabilitare captare Chiscani, stație tratare Chiscani, stații de pompare și de clorinare, reabilitare și extindere rețele apă și canalizare pe străzi comune – Aglomerarea Brăila” și „Reabilitare și extindere rețele apă și canalizare pe străzi separate - Aglomerarea Brăila” realizate prin Programul Operațional Sectorial de Mediu 2007 – 2013 „Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Brăila”, conform proceselor – verbale de recepție la terminarea lucrărilor nr.1933/07.02.2014 și nr.9995/11.06.2015.
 • Hotărârea 235/2019 - Municipiul Brăila - 29.05.2019

  Modificarea H.C.L.M. nr. 22/31.01.2018, referitoare la <Aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții ”MODERNIZARE ȘOSEAUA FOCȘANI, ÎNTRE STRADA COMUNA DIN PARIS ȘI ȘOSEAUA DE CENTURĂ”>.
 • Hotărârea 234/2019 - Municipiul Brăila - 29.05.2019

  Modificarea H.C.L.M. nr. 18/31.01.2018, referitoare la <Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”MODERNIZARE ȘOSEAUA FOCȘANI, ÎNTRE STRADA COMUNA DIN PARIS ȘI ȘOSEAUA DE CENTURĂ”, conform Proiectului tehnic și Detaliilor de execuție – Proiect nr. 32/2017>.
 • Hotărârea 233/2019 - Municipiul Brăila - 29.05.2019

  Ajustarea prețului manoperei la Contractul de lucrări nr. 43894/07.11.2017 al obiectivului de investiții „Modernizare Șoseaua Focșani, între Strada Comuna din Paris și Șoseaua de Centură”.
 • Hotărârea 232/2019 - Municipiul Brăila - 29.05.2019

  Modificarea H.C.L.M. nr. 501/24.09.2018, referitoare la <Aprobarea cofinanțării obiectivului de investiţii „Modernizare Calea Galați, între Pod Brăilița și DJ 221B”>, modificată prin H.C.L.M. nr.545/31.10.2018.
 • Hotărârea 231/2019 - Municipiul Brăila - 29.05.2019

  Modificarea H.C.L.M. nr. 500/24.09.2018, referitoare la <Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare Calea Galați, între Pod Brăilița și DJ 221B”>.
 • Hotărârea 230/2019 - Municipiul Brăila - 29.05.2019

  Ajustarea prețului manoperei la Contractul de lucrări nr. 29966/02.08.2018 al obiectivului de investiții „Modernizare Calea Galați între Pod Brăilița și DJ 221B”.
 • Hotărârea 229/2019 - Municipiul Brăila - 29.05.2019

  Modificarea H.C.L.M. nr. 21/31.01.2018, referitoare la <Aprobarea cofinanțării obiectivului de investiţii ”MODERNIZARE STRĂZI CARTIER NEDELCU CHERCEA”>.
 • Hotărârea 228/2019 - Municipiul Brăila - 29.05.2019

  Modificarea și completarea H.C.L.M. nr. 17/31.01.2018, referitoare la <Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”MODERNIZARE STRĂZI CARTIER NEDELCU CHERCEA”, conform Proiectului tehnic și Detaliilor de execuție – Proiect nr. 31/2017>.
 • Hotărârea 227/2019 - Municipiul Brăila - 29.05.2019

  Ajustarea prețului manoperei la Contractul de lucrări nr. 43151/02.11.2017 al obiectivului de investiții „MODERNIZARE STRĂZI CARTIER NEDELCU CHERCEA”.
 • Hotărârea 226/2019 - Municipiul Brăila - 29.05.2019

  Completarea H.C.L.M. nr. 637/21.12.2017, referitoare la <Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizări parcări în Municipiul Brăila”, în zonele: Aleea Lebedei, Str. Sebeșului, zona Buzăului, Str. Roșiori, Aleea Învățătorilor și Cartier Vidin>.
 • Hotărârea 225/2019 - Municipiul Brăila - 29.05.2019

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Înlocuit conducte de scurgere subsol și conducte alimentare cu apă – Grădinița cu program prelungit nr.37 Brăila”, cu finanțare de la bugetul local.
 • Hotărârea 224/2019 - Municipiul Brăila - 29.05.2019

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Montaj sistem de detecție și alarmare la incendiu, Grădinița nr. 31, str. Matei Basarab nr. 26”, grădiniță fără personalitate juridică, aparținând de Școala Gimnazială „Alexandr Sergheevici Pușkin” Brăila, cu finanțare de la bugetul local
 • Hotărârea 223/2019 - Municipiul Brăila - 29.05.2019

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Realizare cale de evacuare, compartimentare rezervă apă, instalație de detecție, completări instalație de hidranți și obținere autorizație P.S.I., Grădinița nr. 21, str. Mihail Kogălniceanu nr. 9D”, grădiniță fără personalitate juridică, aparținând de Școala Gimnazială „Alexandr Sergheevici Pușkin” Brăila, cu finanțare de la bugetul local.
 • Hotărârea 222/2019 - Municipiul Brăila - 29.05.2019

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reparații și înlocuire țevi evacuare subsol și igienizare – Grădinița cu program prelungit nr.8 Brăila – Structura Grădinița cu program prelungit nr.44 Brăila”, cu finanțare de la bugetul local.
 • Hotărârea 221/2019 - Municipiul Brăila - 29.05.2019

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii , cu finanțare de la bugetul local.
 • Hotărârea 220/2019 - Municipiul Brăila - 29.05.2019

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii , cu finanțare de la bugetul local.
 • Hotărârea 219/2019 - Municipiul Brăila - 29.05.2019

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Instalații de stingere a incendiului cu hidranți interiori, grup pompare, iluminat de securitate pentru marcarea hidranților, panică și continuarea lucrului, închideri antifoc, casa scării și instalație paratrăsnet”, pentru Școala Gimnazială „Aurel Vlaicu” Brăila, Șoseaua Buzăului nr. 68, cu finanțare de la bugetul local.
 • Hotărârea 218/2019 - Municipiul Brăila - 29.05.2019

  Aprobarea documentației tehnico – economice Documentație de Avizare Lucrări Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Parc Monument, etapa a II-a”.
 • Hotărârea 217/2019 - Municipiul Brăila - 29.05.2019

  Aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de investiții pentru reparația capitală a navei de pasageri „Lacu Sărat”.
 • Hotărârea 216/2019 - Municipiul Brăila - 29.05.2019

  Aprobarea asocierii Municipiului Brăila prin Consiliul Local Municipal Brăila cu Județul Brăila prin Consiliul Județean Brăila pentru cofinanțarea și realizarea lucrărilor la obiectivul de investiții „Modernizare străzi Cartier Radu Negru”.
 • Hotărârea 215/2019 - Municipiul Brăila - 29.05.2019

  Aprobarea proiectului „O administrație în slujba cetățeanului” la nivelul Municipiului Brăila în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020.
 • Hotărârea 214/2019 - Municipiul Brăila - 29.05.2019

  Completarea Programului Activităților Cultural Sportiv – Educative ale Municipiului Brăila, pe anul 2019.
 • Hotărârea 213/2019 - Municipiul Brăila - 29.05.2019

  Modificarea H.C.L.M. nr. 69/19.02.2018 privind <Înfiinţarea Complexului rezidenţial “Sfânta Maria” Brăila prin reorganizarea Centrului de Asistenţă Paleativă “Sfânta Maria” Brăila>.
 • Hotărârea 212/2019 - Municipiul Brăila - 29.05.2019

  Modificarea şi completarea H.C.L.M. nr.54/11.02.2015 referitoare la „Aprobarea Comisiei şi a criteriilor de evaluare a persoanelor juridice constituite în temeiul O.G.R. nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea înscrierii pe lista de priorităţi pentru atribuirea unui spaţiu pentru sediu sau a unui teren în vederea ridicării de construcţii necesare desfăşurării activităţii”, cu modificările și completările ulterioare.
 • Hotărârea 211/2019 - Municipiul Brăila - 29.05.2019

  Aprobarea, pentru anul 2019, a încheierii convenţiilor definitive pentru acordarea de servicii de asistenţă socială, încheiate între Consiliul Local Municipal Brăila, prin Direcţia de Asistenţă Socială Brăila şi asociaţia/fundaţia/cultul recunoscut în România selectată/selectat în baza Legii nr. 34/1998.
 • Hotărârea 210/2019 - Municipiul Brăila - 29.05.2019

  Aprobarea conturilor de execuție ale bugetului local al Municipiului Brăila, a conturilor de execuție ale bugetelor instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local, precum și a situațiilor financiare, inclusiv a anexelor la acestea, pe anul 2018.
 • Hotărârea 209/2019 - Municipiul Brăila - 29.05.2019

  Aprobarea execuţiei bugetului general centralizat al Municipiului Brăila la data de 31.03.2019.
 • Hotărârea 208/2019 - Municipiul Brăila - 16.04.2019

  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna mai 2019.
 • Hotărârea 207/2019 - Municipiul Brăila - 16.04.2019

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Edmond Nicolau nr. 14, apartamentul 1 din Corp C1, Corp C3, Corp C4 și teren indiviz în suprafață de 99,16 mp, NCP 15175.
 • Hotărârea 206/2019 - Municipiul Brăila - 16.04.2019

  Instrumentarea proiectului „MĂSURI PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA SIGURANȚEI PESCARILOR”, aprobarea Studiului de Fezabilitate, precum și a Devizului General aferent.
 • Hotărârea 205/2019 - Municipiul Brăila - 16.04.2019

  Completarea H.C.L.M. nr. 434/28.09.2017 referitoare la <Aprobarea documentației tehnico-economice Faza I (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr. 48 Luceafărul”>.
 • Hotărârea 204/2019 - Municipiul Brăila - 16.04.2019

  Exprimarea acordului de principiu al Consiliului Local Municipal Brăila pentru perfectarea unui parteneriat între Municipiul Brăila și societatea DEKAEM CREWING S.R.L. Brăila referitor la acceptarea donației unei lucrări din fontă – „Taur” și a condițiilor de amplasare ale acesteia.
 • Hotărârea 203/2019 - Municipiul Brăila - 16.04.2019

  Suspendarea declanșării procedurii pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație al societății ECO S.A. Brăila, mandatul 2018 – 2022, pentru 3 posturi vacante, aprobată prin H.C.L.M. Brăila nr.100/28.02.2019.
 • Hotărârea 202/2019 - Municipiul Brăila - 16.04.2019

  Aprobarea evaluării managementului Teatrului ”Maria Filotti” Brăila, pentru perioada ianuarie – decembrie 2018.
 • Hotărârea 201/2019 - Municipiul Brăila - 16.04.2019

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivele: , la adresa din Brăila, șos. Râmnicu Sărat nr. 51, inițiat de domnul TROFIN GHEORGHE și doamna TROFIN VALERIA, , la adresa din Brăila, șos. Râmnicu Sărat nr. 81, inițiat de societatea TELORIAN COM S.R.L. și , la adresa din Brăila, șos. Râmnicu Sărat nr. 70, inițiat de domnul ISTRATE CRISTIAN ALIN.
 • Hotărârea 200/2019 - Municipiul Brăila - 16.04.2019

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Mărășești nr. 22, Lot 1 – teren cotă ½, NCP: 11496, apartament 2, etaj 1, NCP: 11496/2/1.1 și Lot 2/1 – NCP:92417.
 • Hotărârea 199/2019 - Municipiul Brăila - 16.04.2019

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Str. Mihai Eminescu nr.14, bl. 22-24-26, sc.1, etaj 1, ap.4, NCP 70612 – C1-U5.
 • Hotărârea 198/2019 - Municipiul Brăila - 16.04.2019

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Str. C.A. Rosetti nr.12, parter, ap.2 și cotă parte teren, NCP 19083 – C1-U2.
 • Hotărârea 197/2019 - Municipiul Brăila - 16.04.2019

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Bdul Al. I. Cuza nr. 84 (cotă indiviză ½ din apartamentul 1 împreună cu cota indiviză teren aferent acestuia, apartamentul 3 împreună cu cota parte de teren aferent acestuia, apartamentul 5 împreună cu cota parte de teren aferent acestuia, cotă indiviză ½ din construcțiile C2, C3, C4, imobil cu număr cadastral 90579 cu C1, C2, C3).
 • Hotărârea 196/2019 - Municipiul Brăila - 16.04.2019

  Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința tip A.N.L. situată în Brăila, str. Radu Popescu, nr. 8, bl. C, sc. 2, et. 2, ap. 26.
 • Hotărârea 195/2019 - Municipiul Brăila - 16.04.2019

  Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința tip A.N.L. situată în Brăila, str. Sf. Gheorghe, nr. 3, bl. A2, sc. 2, et. 1, ap. 12.
 • Hotărârea 194/2019 - Municipiul Brăila - 16.04.2019

  Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința tip A.N.L. situată în Brăila, str. Sf. Gheorghe, nr. 3, bl. A2, sc. 2, parter, ap. 9.
 • Hotărârea 193/2019 - Municipiul Brăila - 16.04.2019

  Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința tip A.N.L. situată în Brăila, str. Sf. Gheorghe, nr. 1, bl. A4, sc. 1, parter, ap. 2.
 • Hotărârea 192/2019 - Municipiul Brăila - 16.04.2019

  Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința tip A.N.L. situată în Brăila, str. Apollo, nr. 62, bl. G, sc. 1, et. 3, ap. 7.
 • Hotărârea 191/2019 - Municipiul Brăila - 16.04.2019

  Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința tip A.N.L. situată în Brăila, str. Apollo, nr. 62, bl. G, sc. 1, et. 2, ap. 5.
 • Hotărârea 190/2019 - Municipiul Brăila - 16.04.2019

  Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința tip A.N.L. situată în Brăila, str. Apollo, nr. 62, bl. G, sc. 1, et. 1, ap. 3.
 • Hotărârea 189/2019 - Municipiul Brăila - 16.04.2019

  Atribuirea în folosință gratuită a terenului în suprafață de 1768,00 mp (1771,00 mp real măsurat) ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Unirii nr. 220, solicitantei PAROHIA „ADORMIREA MAICII DOMNULUI”, teren pe care se află amplasate construcțiile proprietatea acesteia.
 • Hotărârea 188/2019 - Municipiul Brăila - 16.04.2019

  Prelungirea contractului de închiriere având ca obiect spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Brăila, B-dul.Alexandru Ioan Cuza, nr. 216, parter, încheiat cu ASOCIAŢIA COLUMBOFILĂ DANUBIUS BRĂILA, în vederea desfăşurării activităţii.
 • Hotărârea 187/2019 - Municipiul Brăila - 16.04.2019

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.
 • Hotărârea 186/2019 - Municipiul Brăila - 16.04.2019

  Dezmembrarea, partajarea și alipirea unor terenuri ce aparţin domeniului privat sau public al Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 185/2019 - Municipiul Brăila - 16.04.2019

  Completarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 - „Lista terenurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcţii tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”.
 • Hotărârea 184/2019 - Municipiul Brăila - 16.04.2019

  Completarea anexei nr. 2 la H.C.L.M. nr. 429/21.12.2015 – Lista terenurilor aparținând domeniului public al Municipiului Brăila în vederea amplasării unor terase sezoniere a căror activitate se va desfășura în fața spațiilor comerciale autorizate.
 • Hotărârea 183/2019 - Municipiul Brăila - 16.04.2019

  Completarea anexei nr. 2 la H.C.L.M. Brăila nr. 215/29.07.2015 referitoare la acordarea dreptului de a executa rețele subterane pe anumite trasee situate în Municipiul Brăila, solicitantei Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Brăila.
 • Hotărârea 182/2019 - Municipiul Brăila - 16.04.2019

  Încetarea aplicabilității H.C.L.M. Brăila nr. 195/27.04.2018 referitoare la .
 • Hotărârea 181/2019 - Municipiul Brăila - 16.04.2019

  Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila pentru crearea unei căi de acces auto și amenajare parcări pe domeniul public/privat al Municipiului Brăila, pentru amplasamentul situat în Bdul. Independenței nr. 117 de către societatea MIRCLADA COM S.R.L. BRĂILA.
 • Hotărârea 180/2019 - Municipiul Brăila - 16.04.2019

  Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila pentru refacerea trotuarului pe domeniul public și crearea accesului auto în dreptul imobilului situat în Brăila, Bdul. Independenței nr.142-148, amenajare ce va fi executată de către societatea DENTSIDE S.R.L., conform proiectului.
 • Hotărârea 179/2019 - Municipiul Brăila - 16.04.2019

  Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/desființare pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 178/2019 - Municipiul Brăila - 16.04.2019

  Aprobarea solicitării de schimbare a destinației suprafeței de teren de 2.537,50 mp din incinta Liceului Tehnologic „Grigore Moisil”, situat în Municipiul Brăila, str. Carantina nr. 8, în vederea amenajării unei minibaze sportive.
 • Hotărârea 177/2019 - Municipiul Brăila - 16.04.2019

  Actualizarea datelor de identificare ale bunului imobil denumit generic , aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/2011, la Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice – Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, Cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni”, poziția nr. 58, conform proceselor – verbale de recepție la terminarea lucrărilor nr.1/17.12.2018 și nr.1376/18.12.2018.
 • Hotărârea 176/2019 - Municipiul Brăila - 16.04.2019

  Aprobarea actualizării valorii de inventar a activelor fixe corporale aflate în patrimoniul public al Municipiului Brăila și în administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și a Cimitirelor Brăila.
 • Hotărârea 175/2019 - Municipiul Brăila - 16.04.2019

  Modificarea traseelor de transport public local de călători nr. 3, nr. 4, nr. 5 și nr. 35, cuprinse în Programul de transport, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 128/30.03.2018.
 • Hotărârea 174/2019 - Municipiul Brăila - 16.04.2019

  Modificarea și completarea H.C.L.M. Brăila nr.543/31.10.2018 referitoare la „Aprobarea documentației tehnico - economice faza 1 - D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”.
 • Hotărârea 173/2019 - Municipiul Brăila - 16.04.2019

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Proiectare și execuție instalație de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu pentru Clădirea Principală din str. Eremia Grigorescu nr. 32, Brăila, a Liceului Tehnologic Brăila”, cu finanțare de la bugetul local.
 • Hotărârea 172/2019 - Municipiul Brăila - 16.04.2019

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare Piața Halelor – Sector producători”.
 • Hotărârea 171/2019 - Municipiul Brăila - 16.04.2019

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Închidere perimetrală și realizare acces pietonal – Piața Microhală”.
 • Hotărârea 170/2019 - Municipiul Brăila - 16.04.2019

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare Piața Halelor – Sector fructe”.
 • Hotărârea 169/2019 - Municipiul Brăila - 16.04.2019

  Prelungirea dreptului de folosință cu titlu gratuit al Direcției de Asistență Socială Brăila asupra imobilului aparținând domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Calea Galați nr. 346, C1 – Cămin C.
 • Hotărârea 168/2019 - Municipiul Brăila - 16.04.2019

  Aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul Municipiului Brăila, 2019 – 2029.
 • Hotărârea 167/2019 - Municipiul Brăila - 16.04.2019

  Stabilirea cuantumului maxim și a condițiilor de acordare a prestațiilor financiare excepționale acordate, pentru anul 2019, la nivelul Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 166/2019 - Municipiul Brăila - 16.04.2019

  Aprobarea tarifelor și taxelor utilizate de Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila.
 • Hotărârea 165/2019 - Municipiul Brăila - 16.04.2019

  Modificarea ORGANIGRAMEI și STATULUI DE FUNCȚII ale Teatrului de Păpuși Brăila.
 • Hotărârea 164/2019 - Municipiul Brăila - 16.04.2019

  Aprobarea ORGANIGRAMEI și STATULUI DE FUNCȚII ale SPITALULUI DE PSIHIATRIE „SFÂNTUL PANTELIMON” BRĂILA.
 • Hotărârea 163/2019 - Municipiul Brăila - 16.04.2019

  Modificarea ORGANIGRAMEI și a STATULUI DE FUNCȚII ale SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ SEROPLANT BRĂILA.
 • Hotărârea 162/2019 - Municipiul Brăila - 16.04.2019

  Aprobarea ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCȚII și a REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE ale SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE ȘI GOSPODĂRIRE LOCALĂ BRĂILA.
 • Hotărârea 161/2019 - Municipiul Brăila - 16.04.2019

  Aprobarea bugetului general centralizat al municipiului Brăila pe anul 2019.
 • Hotărârea 160/2019 - Municipiul Brăila - 16.04.2019

  Aprobarea contribuției Municipiului Brăila, prin Consiliul Local Municipal Brăila, la dezvoltarea activității sportive a Handbal Club „Dunărea” Brăila în anul 2019.
 • Hotărârea 159/2019 - Municipiul Brăila - 16.04.2019

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila, pe anul 2019.
 • Hotărârea 158/2019 - Municipiul Brăila - 16.04.2019

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI ŞI ADMINISTRARE PORTUARĂ Brăila, pe anul 2019.
 • Hotărârea 157/2019 - Municipiul Brăila - 16.04.2019

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A. ADMINISTRAŢIA ZONEI LIBERE BRĂILA, pe anul 2019.
 • Hotărârea 156/2019 - Municipiul Brăila - 16.04.2019

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societății ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR ŞI TÂRGURILOR S.A. BRĂILA, pe anul 2019.
 • Hotărârea 155/2019 - Municipiul Brăila - 16.04.2019

  Aprobarea majorării capitalului social al S.C. Administrația Piețelor și Târgurilor S.A. Brăila.
 • Hotărârea 154/2019 - Municipiul Brăila - 16.04.2019

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societății ECO S.A. BRĂILA, pe anul 2019.
 • Hotărârea 153/2019 - Municipiul Brăila - 16.04.2019

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ SEROPLANT BRĂILA, pe anul 2019.
 • Hotărârea 152/2019 - Municipiul Brăila - 16.04.2019

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE ȘI GOSPODĂRIRE LOCALĂ Brăila, pe anul 2019.
 • Hotărârea 151/2019 - Municipiul Brăila - 16.04.2019

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE A FONDULUI LOCATIV ȘI A CIMITIRELOR Brăila, pe anul 2019.
 • Hotărârea 150/2019 - Municipiul Brăila - 16.04.2019

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Brăila pe anul 2019.
 • Hotărârea 149/2019 - Municipiul Brăila - 16.04.2019

  Aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru copiii care frecventează creșa în anul 2019.
 • Hotărârea 148/2019 - Municipiul Brăila - 16.04.2019

  Aprobarea utilizării sumei de 56.000,00 mii lei din excedentul anual al bugetului local al Municipiului Brăila pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare pe anul 2019.
 • Hotărârea 147/2019 - Municipiul Brăila - 16.04.2019

  Aprobarea numărului de burse şi a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, pe anul 2019.
 • Hotărârea 146/2019 - Municipiul Brăila - 26.03.2019

  Aprobarea documentației tehnico – economice faza I și a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul „REGENERARE ZONE URBANE DEGRADATE SECTOR II”.
 • Hotărârea 145/2019 - Municipiul Brăila - 21.03.2019

  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna aprilie 2019.
 • Hotărârea 144/2019 - Municipiul Brăila - 21.03.2019

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. C. A. Rosetti nr. 2, lot 2/1, apartamentul 6 (+ cotă 9,29% teren indiviz + 1/8 din ap. 11 + 1/8 din ap. 12 + 1/8 din ap. 13), NCP 18042-C4-U6, NCP 18042, NCP 18042-C4-U11, NCP 18042-C4-U12, NCP 18042-C4-U13.
 • Hotărârea 143/2019 - Municipiul Brăila - 21.03.2019

  Redimensionarea loturilor situate în Brăila, Str. Anghel Saligny nr.24 și Str. Anghel Saligny nr.24 lot 2, prin perfectarea unor operațiuni de alipire, dezmembrare și partajare în vederea realizării unei parcări.
 • Hotărârea 142/2019 - Municipiul Brăila - 21.03.2019

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 515/24.09.2018 referitoare la „Aprobarea documentației tehnico - economice faza 1 - D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”, modificată și completată prin H.C.L.M. Brăila nr. 70/28.02.2019.
 • Hotărârea 141/2019 - Municipiul Brăila - 21.03.2019

  Aprobarea Planului de calitate al aerului în municipiul Brăila, județul Brăila, pentru dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOX), perioada 2019-2023.
 • Hotărârea 140/2019 - Municipiul Brăila - 21.03.2019

  Aprobarea participării reprezentanților Municipiului Brăila la Zilele Internaționale ale Coralei pentru Copii și Tineret ”Dobri Voinikov” din Orașul Shumen, Bulgaria, în perioada 05 - 07 aprilie 2019.
 • Hotărârea 139/2019 - Municipiul Brăila - 21.03.2019

  Aprobarea participării reprezentanților Municipiului Brăila la Festivalul Sportului Nilüfer 2019, ediţia a XVIII - a, Districtul Nilüfer - Bursa, Turcia, în perioada 20 - 28 aprilie 2019.
 • Hotărârea 138/2019 - Municipiul Brăila - 21.03.2019

  Prelungirea mandatului de administrator provizoriu al domnului Rădulescu Neagu Adrian în cadrul Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Brăila, până la data de 18.06.2019.
 • Hotărârea 137/2019 - Municipiul Brăila - 21.03.2019

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Mihail Sebastian nr. 21 (c/c str. Mihai Eminescu), NCP 4357.
 • Hotărârea 136/2019 - Municipiul Brăila - 21.03.2019

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Nicolae Bălcescu nr. 22, NCP 10199.
 • Hotărârea 135/2019 - Municipiul Brăila - 21.03.2019

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. I. L. Caragiale nr. 12, ap. 1, etaj, NCP 70811-C1-U6.
 • Hotărârea 134/2019 - Municipiul Brăila - 21.03.2019

  Aprobarea documentației tehnico – economice faza I și a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul „REGENERARE ZONE URBANE DEGRADATE SECTOR I”.
 • Hotărârea 133/2019 - Municipiul Brăila - 21.03.2019

  Aprobarea unei tranzacții cu privire la ducerea la îndeplinire a Sentinței Civile nr. 503/29.09.2017, definitivă, pronunțată de Tribunalul Brăila în dosarul nr. 1245/113/2016.
 • Hotărârea 132/2019 - Municipiul Brăila - 21.03.2019

  Îndreptarea erorilor materiale strecurate în anexele nr.1-3 la H.C.L.M. Brăila nr. 493/24.09.2018 referitoare la „Actualizarea datelor de identificare ale bunurilor înscrise în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, la Capitolul K „Statui și monumente”, poziția nr. 26 și completarea Capitolului G4 „Parcuri publice, zone de agrement” cu pozițiile nr.9 și nr.10 și a Capitolului G6 „Spații verzi, locuri de joacă și parcări” cu pozițiile nr. 395 și nr. 396, în baza Rapoartelor de evaluare și a lucrărilor de cadastru”.
 • Hotărârea 131/2019 - Municipiul Brăila - 21.03.2019

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.
 • Hotărârea 130/2019 - Municipiul Brăila - 21.03.2019

  Dezmembrarea și alipirea unor terenuri ce aparţin domeniului privat sau public al Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 129/2019 - Municipiul Brăila - 21.03.2019

  Radierea poziției nr.355 și actualizarea denumirii bunurilor înscrise la pozițiile nr. 326, 329, 332, 336, 338, 340, 342, 345, 346 și 353 de la Capitolul G6 – „Spații verzi, locuri de joacă și parcări”, din Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, conform procesului - verbal de constatare nr.21614/28.11.2018.
 • Hotărârea 128/2019 - Municipiul Brăila - 21.03.2019

  Actualizarea datelor de identificare ale bunului imobil înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul H „Terenurile și clădirile instituțiilor publice – Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, Cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni”, poziția nr. 104, conform documentației cadastrale.
 • Hotărârea 127/2019 - Municipiul Brăila - 21.03.2019

  Completarea Capitolului A – „Străzi” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, cu poziția nr. 640, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 42466/09.11.2018.
 • Hotărârea 126/2019 - Municipiul Brăila - 21.03.2019

  Propunerea de emitere a unei Hotărâri de Guvern prin care se modifică și se completează anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.363/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brăila, precum și al municipiului, orașelor și comunelor din județul Brăila.
 • Hotărârea 125/2019 - Municipiul Brăila - 21.03.2019

  Propunerea de emitere a unei Hotărâri de Guvern referitoare la „Transmiterea unei părți din imobilul 567, situat în Brăila, Calea Călăraşilor nr.236, înscris în Cartea Funciară nr. 92878, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al Municipiului Brăila”.
 • Hotărârea 124/2019 - Municipiul Brăila - 21.03.2019

  Actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic „Teren” situat în Brăila, Cartier Lacu Dulce, înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul I „Locuințe sociale”, poziția nr. 1, conform extrasului de carte funciară nr. 89508.
 • Hotărârea 123/2019 - Municipiul Brăila - 21.03.2019

  Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila pentru schimbarea destinației imobilului situat în Brăila, str. Albinei nr. 28, bl. S, ap. 76 și 77, ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, din spațiu de învățământ în spațiu cu destinația de locuință socială.
 • Hotărârea 122/2019 - Municipiul Brăila - 21.03.2019

  Interzicerea accesului motocicletelor pe Calea Călărașilor, sector de drum cuprins între B-dul Dorobanților și B-dul Al. I. Cuza, pe perioada 01.06.2019 – 01.10.2019, în intervalul orar 22:00-06:00.
 • Hotărârea 121/2019 - Municipiul Brăila - 21.03.2019

  Stabilirea componenței nominale a echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică la nivelul Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 120/2019 - Municipiul Brăila - 21.03.2019

  Aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local al Municipiului Brăila pentru anul 2019.
 • Hotărârea 119/2019 - Municipiul Brăila - 21.03.2019

  Aprobarea listei de priorități, pentru anul 2019, cu solicitanții care au acces la locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe.
 • Hotărârea 118/2019 - Municipiul Brăila - 21.03.2019

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Desființare construcție C1 – atelier școală”, Școala Gimnazială Ecaterina Teodoroiu, Str. Ștefan cel Mare nr.483, cu finanțare de la bugetul local.
 • Hotărârea 117/2019 - Municipiul Brăila - 21.03.2019

  Modificarea și completarea H.C.L.M. Brăila nr. 396/26.07.2018 referitoare la .
 • Hotărârea 116/2019 - Municipiul Brăila - 21.03.2019

  Modificarea și completarea H.C.L.M. Brăila nr.395/26.07.2018 referitoare la .
 • Hotărârea 115/2019 - Municipiul Brăila - 21.03.2019

  Aprobarea investiției și a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul „Regenerare economică și socială în zone marginalizate din Municipiul Brăila – investiții în facilități pentru agrement și locuri de joacă pentru copii” .
 • Hotărârea 114/2019 - Municipiul Brăila - 21.03.2019

  Aprobarea documentației tehnico – economice faza I și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Realizarea unei creșe în Cartierul Buzăului”.
 • Hotărârea 113/2019 - Municipiul Brăila - 21.03.2019

  Aprobarea investiției, a documentației tehnico – economice faza 1 și a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul „Modernizare transport electric Parc Monument – Radu Negru”.
 • Hotărârea 112/2019 - Municipiul Brăila - 21.03.2019

  Aprobarea documentației tehnico - economice faza 1 - D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Modernizare transport electric Calea Galați”.
 • Hotărârea 111/2019 - Municipiul Brăila - 21.03.2019

  Aprobarea documentației tehnico – economice faza 1 – D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Modernizare transport electric Bd. Independenței”.
 • Hotărârea 110/2019 - Municipiul Brăila - 21.03.2019

  Aprobarea valorii de impozitare a construcției C1 situată în Brăila, str. Ancorei nr.16, NCP 72439, conform prevederilor art. 460 alin. (5) lit. f) și alin. (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
 • Hotărârea 109/2019 - Municipiul Brăila - 21.03.2019

  Aprobarea contractului – cadru de mandat ce se va încheia între autoritatea publică tutelară - Municipiul Brăila și membrii Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Brăila, mandatul 2018-2022.
 • Hotărârea 108/2019 - Municipiul Brăila - 21.03.2019

  Acordarea unor mandate speciale reprezentanților Consiliului Local Municipal Brăila în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR ȘI TÂRGURILOR S.A. Brăila, pentru a numi un administrator provizoriu în Consiliul de Administrație, mandatul 2016 – 2020.
 • Hotărârea 107/2019 - Municipiul Brăila - 21.03.2019

  Aprobarea valorii redevenţei ce va fi plătită de Societatea „ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR ŞI TÂRGURILOR” S.A. BRĂILA pe anul 2019.
 • Hotărârea 106/2019 - Municipiul Brăila - 21.03.2019

  Aprobarea modificării Actului constitutiv al societății ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR ȘI TÂRGURILOR S.A. Brăila, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 280/06.08.2010, cu modificările și completările ulterioare.
 • Hotărârea 105/2019 - Municipiul Brăila - 28.02.2019

  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna martie 2019.
 • Hotărârea 104/2019 - Municipiul Brăila - 28.02.2019

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. 1 Decembrie 1918 nr. 124 – 126, Corp C1, etaj 1, ap. 2, NCP 73689-C1-U2, Corp C7, NCP 73689-C7 și teren indiviz, NCP 73689.
 • Hotărârea 103/2019 - Municipiul Brăila - 28.02.2019

  Modificarea art. 1 din H.C.L.M. Brăila nr. 17/31.01.2019 referitoare la .
 • Hotărârea 102/2019 - Municipiul Brăila - 28.02.2019

  Acordarea titlului de CETĂȚEAN DE ONOARE al Municipiului Brăila, domnului DAFINOIU COSTICĂ - pugilist brăilean.
 • Hotărârea 101/2019 - Municipiul Brăila - 28.02.2019

  Acordarea unor mandate speciale reprezentanților Consiliului Local Municipal Brăila în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea BRAICAR S.A. Brăila.
 • Hotărârea 100/2019 - Municipiul Brăila - 28.02.2019

  Declanșarea procedurii pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație al societății ECO S.A. Brăila, mandatul 2018 – 2022, pentru 3 posturi vacante.
 • Hotărârea 99/2019 - Municipiul Brăila - 28.02.2019

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Vapoarelor nr. 6, NCP 3788.
 • Hotărârea 98/2019 - Municipiul Brăila - 28.02.2019

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Vapoarelor nr. 4, Corp C2 + teren indiviz, NCP 19249.
 • Hotărârea 97/2019 - Municipiul Brăila - 28.02.2019

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 10 bis, NCP 74317.
 • Hotărârea 96/2019 - Municipiul Brăila - 28.02.2019

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Pensionatului nr. 10, NCP 11489.
 • Hotărârea 95/2019 - Municipiul Brăila - 28.02.2019

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Cojocari nr. 10, Bl.B4, parter (spațiu comercial), NCP 950/0.1
 • Hotărârea 94/2019 - Municipiul Brăila - 28.02.2019

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. C. A. Rosetti nr. 15, NCP 13104.
 • Hotărârea 93/2019 - Municipiul Brăila - 28.02.2019

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. C.A. Rosetti nr. 2, Corp C4, etaj 1, ap. 4, lot 2/1, NCP 18042 – C4 – U4; 1/2 din apartamentul 7 (mansardă), NCP 18042 – C4 – U7; 14,15% din lot 2/2 – teren, NCP 18043.
 • Hotărârea 92/2019 - Municipiul Brăila - 28.02.2019

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru terenul situat în Brăila, str. Andrei Cocoș nr. 1G-1F, NCP 13619.
 • Hotărârea 91/2019 - Municipiul Brăila - 28.02.2019

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 10,00 mp, indiviz din 169,00 mp, situat în Brăila, str. Bobâlna nr. 14 lot 1, NCP 91125, solicitantului ZODILĂ ION, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2 și C3, proprietatea acestuia.
 • Hotărârea 90/2019 - Municipiul Brăila - 28.02.2019

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 252,00 mp, situat în Brăila, str. Constantin Berlescu nr. 19, NCP 87258, solicitantului TUDORACHE CONSTANTIN - VALENTIN, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestuia.
 • Hotărârea 89/2019 - Municipiul Brăila - 28.02.2019

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 143,00 mp, situat în Brăila, str. Cluj nr. 5B, NCP 92620, solicitantului TUDOR MIHAI, în vederea extinderii construcțiilor existente pe terenul din str. Cluj nr. 5.
 • Hotărârea 88/2019 - Municipiul Brăila - 28.02.2019

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 65,00 mp, indiviz din 350,00 mp, situat în Brăila, str. Alecu Russo nr. 66, NCP 93022, solicitanților STOICA MARIANA și HUHULEA GEORGIAN - MIHĂIȚĂ, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2 și C3, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 87/2019 - Municipiul Brăila - 28.02.2019

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 22,00 mp, indiviz din 181,00 mp, situat în Brăila, str. Bobâlna nr. 14 lot 2, NCP 91124, solicitanților PÎRLOG VIOREL și PÎRLOG TUDORIȚA, teren pe care se află amplasată construcția, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 86/2019 - Municipiul Brăila - 28.02.2019

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 521,00 mp, situat în Brăila, str. Cărămidari nr. 107, NCP 93209, solicitanților NEAGU PETRICA, MANOLICĂ RALUCA - GABRIELA și ȘITOIANU ALEXANDRA - ELEONORA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2 și C3, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 85/2019 - Municipiul Brăila - 28.02.2019

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 250,00 mp, situat în Brăila, str. Liviu Macedonescu nr. 21, NCP 91687, solicitanților MÂNDROIU NARCIS - GEORGIAN și MÂNDROIU ELENA - SIMONA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2 și C3, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 84/2019 - Municipiul Brăila - 28.02.2019

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 41,00 mp, indiviz din 111,00 mp, situat în Brăila, str. Ștefan cel Mare nr. 412, NCP 90745, solicitanților LATESCU VICTORIA SILVIA și LATESCU EMIL, teren pe care se află amplasate construcțiile C1 și C2, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 83/2019 - Municipiul Brăila - 28.02.2019

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.
 • Hotărârea 82/2019 - Municipiul Brăila - 28.02.2019

  Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 245/30.06.2017.
 • Hotărârea 81/2019 - Municipiul Brăila - 28.02.2019

  Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/desființare pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 80/2019 - Municipiul Brăila - 28.02.2019

  Completarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 - „Lista terenurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcţii tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”.
 • Hotărârea 79/2019 - Municipiul Brăila - 28.02.2019

  Completarea anexei nr. 2 la H.C.L.M. Brăila nr. 215/29.07.2015 referitoare la acordarea dreptului de a executa rețele subterane pe anumite trasee situate în Municipiul Brăila, solicitantei Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Brăila.
 • Hotărârea 78/2019 - Municipiul Brăila - 28.02.2019

  Completarea Capitolului G6 – „Spații verzi, locuri de joacă și parcări”, din Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, cu pozițiile nr. 403, 404, 405, 406 și 407, conform procesului - verbal la terminarea lucrărilor nr.44603/28.11.2018.
 • Hotărârea 77/2019 - Municipiul Brăila - 28.02.2019

  Completarea Capitolului A – „Străzi” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, cu poziția nr. 639, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 46611/13.12.2018.
 • Hotărârea 76/2019 - Municipiul Brăila - 28.02.2019

  Actualizarea datelor de identificare ale bunului imobil înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, la Capitolul H „Terenurile și clădirile instituțiilor publice – Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, Cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni”, poziția nr. 127, conform procesului - verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.17206/12.11.2018
 • Hotărârea 75/2019 - Municipiul Brăila - 28.02.2019

  Actualizarea datelor de identificare ale bunurilor denumite generic „Strada Mare”, „Strada Mercur” și „Strada Vadul Schelei” înscrise în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la pozițiile nr. 232, 237 și 245 din Capitolul A - „Străzi”, precum și completarea Capitolului G6 - „Spații verzi, locuri de joacă și parcări” cu trei noi poziții, conform lucrărilor de cadastru.
 • Hotărârea 74/2019 - Municipiul Brăila - 28.02.2019

  Completarea Capitolului K – „Statui și monumente” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, cu poziția nr. 37, conform procesului – verbal la terminarea lucrărilor nr. 706/09.01.2019.
 • Hotărârea 73/2019 - Municipiul Brăila - 28.02.2019

  Aprobarea preluării în administrarea Municipiului Brăila prin Consiliul Local Municipal Brăila a operelor de artă proprietatea publică a Județului Brăila, realizate în cadrul Simpozionului Internațional de Sculptură Monumentală „Nicăpetre”, Ediția a II-a, în perioada 7 august – 3 septembrie 2016.
 • Hotărârea 72/2019 - Municipiul Brăila - 28.02.2019

  Aprobarea măsurilor necesare pentru buna administrare a punctelor termice/centralelor termice, preluate conform Dispoziției Primarului Municipiului Brăila nr. 275/28.01.2019.
 • Hotărârea 71/2019 - Municipiul Brăila - 28.02.2019

  Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a sistemului de administrare a parcărilor publice din Municipiul Brăila.
 • Hotărârea 70/2019 - Municipiul Brăila - 28.02.2019

  Modificarea și completarea H.C.L.M. nr. 515/24.09.2018 referitoare la „Aprobarea documentației tehnico - economice faza 1 - D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”.
 • Hotărârea 69/2019 - Municipiul Brăila - 28.02.2019

  Aprobarea PLANULUI DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR LA NIVELUL MUNICIPIULUI BRĂILA, pe anul 2019.
 • Hotărârea 68/2019 - Municipiul Brăila - 28.02.2019

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Proiectare și execuție instalație de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu pentru sala de sport a Liceului cu Program Sportiv Brăila”, cu finanțare de la bugetul local.
 • Hotărârea 67/2019 - Municipiul Brăila - 28.02.2019

  Aprobarea Actului adițional nr. 12 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 670/10.09.2009 – modificat și completat iulie 2018 – având ca obiect punerea la dispoziția Companiei de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A. de către delegatarul U.A.T. Municipiul Brăila a unor bunuri de retur aferente Sistemului public de alimentare cu apă și Sistemului public de canalizare, care aparțin domeniului public al U.A.T. Municipiul Brăila - Șoseaua Rm. Sărat – cu Anexa, parte integrantă.
 • Hotărârea 66/2019 - Municipiul Brăila - 28.02.2019

  Aprobarea costului mediu lunar de întreținere, a alocației zilnice de hrană, precum și a contribuției de întreținere a persoanelor îngrijite în centrele rezidențiale din subordinea Consiliului Local Municipal Brăila.
 • Hotărârea 65/2019 - Municipiul Brăila - 31.01.2019

  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna februarie 2019.
 • Hotărârea 64/2019 - Municipiul Brăila - 31.01.2019

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Mărășești nr. 22, Corp C1 (Lot 3), NCP 11498 + parter Corp C2/2 (inclusiv cu Lot 1 – teren indiviz), NCP 11496 + Lot 2/2 (teren), NCP 92416.
 • Hotărârea 63/2019 - Municipiul Brăila - 31.01.2019

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru terenul situat în Brăila, str. Albă nr. 10, NCP 3363.
 • Hotărârea 62/2019 - Municipiul Brăila - 31.01.2019

  Aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale 2018 a managementului pentru Teatrul „Maria Filotti” Brăila, Teatrul de Păpuși Brăila și Casa de Cultură a Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 61/2019 - Municipiul Brăila - 31.01.2019

  Numirea doamnei Mariana Adam, reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, ca membru în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Brăila, în cadrul mandatului 2018 - 2022.
 • Hotărârea 60/2019 - Municipiul Brăila - 31.01.2019

  Propunerea Consiliului Local Municipal Brăila pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale d-lui DRĂGAN ION, secretar al Municipiului Brăila, pentru anul 2018.
 • Hotărârea 59/2019 - Municipiul Brăila - 31.01.2019

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. I. L. Caragiale nr. 20, Corpurile C2, C3, C5, C7, C8 și teren indiviz, NCP 77363.
 • Hotărârea 58/2019 - Municipiul Brăila - 31.01.2019

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, str. Golești nr.17, parter, ap.1, din corp C1+beci+magazie, NCP 8958, 8958/1/0.1, 8958/1/1/1.
 • Hotărârea 57/2019 - Municipiul Brăila - 31.01.2019

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru terenul situat în Brăila, str. Golești nr. 7, NCP 1606.
 • Hotărârea 56/2019 - Municipiul Brăila - 31.01.2019

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru terenul situat în Brăila, str. Dumbrava Roșie nr. 39A lot 1, NCP 19175.
 • Hotărârea 55/2019 - Municipiul Brăila - 31.01.2019

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Str. C.A. Rosetti nr. 2, lot 2/1, apartamentul nr. 3 (NCP 18042-C4-U3), teren indiviz (NCP 18042), 1/8 din apartamentul nr. 11 (NCP 18042-C4-U11), 1/8 din apartamentul nr. 12 (NCP 18042-C4-U12), 1/8 din apartamentul nr. 13 (NCP 18042-C4-U13).
 • Hotărârea 54/2019 - Municipiul Brăila - 31.01.2019

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, B-dul Alexandru Ioan Cuza nr.158, NCP 19602.
 • Hotărârea 53/2019 - Municipiul Brăila - 31.01.2019

  Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința tip A.N.L. situată în Brăila, str. Salcâmului, nr. 2, bl. A6, sc. 2, et. 2, ap. 14.
 • Hotărârea 52/2019 - Municipiul Brăila - 31.01.2019

  Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința tip A.N.L. situată în Brăila, str. Salcâmului, nr. 2, bl. A6, sc. 1, et. 3, ap. 7.
 • Hotărârea 51/2019 - Municipiul Brăila - 31.01.2019

  Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința tip A.N.L. situată în Brăila, str. Salcâmului, nr. 2, bl. A6, sc. 1, et. 1, ap. 3.
 • Hotărârea 50/2019 - Municipiul Brăila - 31.01.2019

  Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința tip A.N.L. situată în Brăila, str. Salcâmului, nr. 2, bl. A6, sc. 1, parter, ap. 2.
 • Hotărârea 49/2019 - Municipiul Brăila - 31.01.2019

  Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința tip A.N.L. situată în Brăila, str. Măcin, nr. 2, bl. B1, sc. 2, et. 3, ap. 32.
 • Hotărârea 48/2019 - Municipiul Brăila - 31.01.2019

  Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința tip A.N.L. situată în Brăila, str. Măcin, nr. 2, bl. B1, sc. 2, et. 1, ap. 21.
 • Hotărârea 47/2019 - Municipiul Brăila - 31.01.2019

  Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința tip A.N.L. situată în Brăila, str. Măcin, nr. 2, bl. B1, sc. 1, et. 1, ap. 8.
 • Hotărârea 46/2019 - Municipiul Brăila - 31.01.2019

  Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința tip A.N.L. situată în Brăila, str. Măcin, nr. 2, bl. B1, sc. 1, et. 1, ap. 7.
 • Hotărârea 45/2019 - Municipiul Brăila - 31.01.2019

  Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința tip A.N.L. situată în Brăila, str. Măcin, nr. 2, bl. B1, sc. 1, et. 1, ap. 6.
 • Hotărârea 44/2019 - Municipiul Brăila - 31.01.2019

  Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința tip A.N.L. situată în Brăila, str. Măcin, nr. 2, bl. B1, sc. 1, parter, ap. 3.
 • Hotărârea 43/2019 - Municipiul Brăila - 31.01.2019

  Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința tip A.N.L. situată în Brăila, str. Măcin, nr. 2, bl. B1, sc. 1, parter, ap. 2.
 • Hotărârea 42/2019 - Municipiul Brăila - 31.01.2019

  Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința tip A.N.L. situată în Brăila, str. Apollo, nr. 64, bl. F, sc. 1, et. 3, ap. 7.
 • Hotărârea 41/2019 - Municipiul Brăila - 31.01.2019

  Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința tip A.N.L. situată în Brăila, str. Apollo, nr. 64, bl. F, sc. 1, et. 2, ap. 5.
 • Hotărârea 40/2019 - Municipiul Brăila - 31.01.2019

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 192,00 mp, situat în Brăila, str. Castanului nr. 20A, NCP 77679, solicitanților TIȚĂ CĂTĂLIN și TIȚĂ VERONICA - IULIANA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 39/2019 - Municipiul Brăila - 31.01.2019

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 125,00 mp indiviz din suprafața de 978,00 mp, situat în Brăila, str. Mihail Sebastian nr. 11, NCP 74746, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, solicitanților MIHĂILĂ FLORIN și MIHĂILĂ NELA, pe care se află amplasate construcții provizorii (magazie și garaj) - intrare în legalitate.
 • Hotărârea 38/2019 - Municipiul Brăila - 31.01.2019

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 265,00mp real măsurat (260,00 mp conform act), situat în Brăila, str. Timiș nr. 192D, NCP 71803, solicitantului GEREA CRISTIAN - EDUARD, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestuia.
 • Hotărârea 37/2019 - Municipiul Brăila - 31.01.2019

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 768,00 mp, situat în Brăila, str. Ancorei nr. 59-61, NCP 72394, societății DUNAV S.R.L., teren pe care se află amplasată construcția C1- hală industrială, proprietatea acesteia.
 • Hotărârea 36/2019 - Municipiul Brăila - 31.01.2019

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 64,00 mp, indiviz din 273 mp, situat în Brăila, str. Smârdan nr. 148, NCP 90664, solicitanților COCIANU STAN și COCIANU STELUȚA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 35/2019 - Municipiul Brăila - 31.01.2019

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.
 • Hotărârea 34/2019 - Municipiul Brăila - 31.01.2019

  Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 245/30.06.2017.
 • Hotărârea 33/2019 - Municipiul Brăila - 31.01.2019

  Completarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 - „Lista terenurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcţii tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”.
 • Hotărârea 32/2019 - Municipiul Brăila - 31.01.2019

  Completarea anexei nr. 2 la H.C.L.M. Brăila nr. 215/29.07.2015 referitoare la acordarea dreptului de a executa rețele subterane pe anumite trasee situate în Municipiul Brăila, solicitantei Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Brăila.
 • Hotărârea 31/2019 - Municipiul Brăila - 31.01.2019

  Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/desființare pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 30/2019 - Municipiul Brăila - 31.01.2019

  Prelungirea contractului de închiriere a spaţiului cu altă destinație decât aceea de locuință, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Ana Aslan, nr.42, parter, atribuit PARTIDULUI DREPTĂȚII SOCIALE – ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ BRĂILA, în vederea desfăşurării activităţii.
 • Hotărârea 29/2019 - Municipiul Brăila - 31.01.2019

  Atribuirea prin încredinţare directă, spre închiriere a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Bd. Independenței Bl. D1, mezanin, PARTIDULUI PRO ROMÂNIA, FILIALA BRĂILA, în vederea desfăşurării activităţii.
 • Hotărârea 28/2019 - Municipiul Brăila - 31.01.2019

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 365/18.07.2018 referitoare la „Atribuirea prin încredințare directă, spre închiriere, a spaţiului cu destinația de cabinet parlamentar, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Bd. Independenței bl. D1, mezanin, DOAMNEI DEPUTAT MEIROȘU MARILENA - EMILIA, în vederea desfăşurării activităţii pe durata mandatului de parlamentar”.
 • Hotărârea 27/2019 - Municipiul Brăila - 31.01.2019

  Aprobarea Acordului de Parteneriat între Municipiul Brăila și Județul Brăila în vederea implementării Programului-cadru al manifestărilor culturale, artistice, educaționale şi sportive pe anul 2019.
 • Hotărârea 26/2019 - Municipiul Brăila - 31.01.2019

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 625/29.11.2018 referitoare la .
 • Hotărârea 25/2019 - Municipiul Brăila - 31.01.2019

  Aprobarea solicitării de schimbare a destinației suprafeței de teren de 22,75 mp, situat în Municipiul Brăila, Calea Călărașilor nr.104, în incinta Grădiniței cu program prelungit nr.3, structură a Grădiniței cu program prelungit nr.37.
 • Hotărârea 24/2019 - Municipiul Brăila - 31.01.2019

  Actualizarea datelor de identificare ale bunului înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, la Capitolul G10 Cimitire – poziția nr. 31, Alei Cimitirul ”Sfântul Mina”, conform procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.18388/03.12.2018.
 • Hotărârea 23/2019 - Municipiul Brăila - 31.01.2019

  Actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic ”Monument Ecaterina Teodoroiu”, înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, la Capitolul K „Statui și monumente”, poziția nr. 27, conform procesului verbal la terminarea lucrărilor nr.46941/17.12.2018.
 • Hotărârea 22/2019 - Municipiul Brăila - 31.01.2019

  Trecerea din administrarea Liceului Tehnologic „Panait Istrati” Brăila, în administrarea Liceului Tehnologic „Grigore Moisil” Brăila, a bunului imobil „Atelier” - construcția C5, în suprafață de 806,00 mp, situat în Municipiul Brăila, Calea Galați nr. 346A.
 • Hotărârea 21/2019 - Municipiul Brăila - 31.01.2019

  Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila a meselor de beton, în valoare de 2.130,70 lei, în vederea casării, mese situate în Piața Concordia, construcția C5, înscrise la poziția nr. 4 din Capitolul G1 - „Piețe și Bazare”, din Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011.
 • Hotărârea 20/2019 - Municipiul Brăila - 31.01.2019

  Trecerea din domeniul public al Municipiului Brăila și administrarea Consiliului Local Municipal Brăila, în domeniul public al Statului Român, a unui teren în suprafață de 219,00 mp (real măsurat 221,00 mp) situat în Municipiul Brăila, str. Dimitrie Bolintineanu nr. 5, NCP 75760, în vederea extinderii construcțiilor existente.
 • Hotărârea 19/2019 - Municipiul Brăila - 31.01.2019

  Indexarea, în funcție de raportul leu/euro, a prețurilor de închiriere pentru amplasamentele aparținând domeniului public al Municipiului Brăila, stabilite prin H.C.L.M. nr. 263/30.06.2017 și modificate prin H.C.L.M. nr. 246/31.05.2018.
 • Hotărârea 18/2019 - Municipiul Brăila - 31.01.2019

  Aprobarea Listei de Investiții Prioritare pe sistemele de alimentare cu apă, a Listei de Investiții Prioritare pe sistemele de apă uzată în perioada de programare 2014 – 2020 - actualizate (ianuarie 2019), precum și a principalilor indicatori tehnico – economici - actualizați (ianuarie 2019), care se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila în perioada 2014 – 2020.
 • Hotărârea 17/2019 - Municipiul Brăila - 31.01.2019

  Aprobarea documentației tehnico – economice Documentație de Avizare Lucrări Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea Stadionului Municipal Progresul”.
 • Hotărârea 16/2019 - Municipiul Brăila - 31.01.2019

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Proiectare și execuție sistem de stingere a incendiilor - Liceul Pedagogic D.P. Perpessicius Brăila”, Aleea Învățătorilor nr.4, Cartier Hipodrom, cu finanțare de la bugetul local.
 • Hotărârea 15/2019 - Municipiul Brăila - 31.01.2019

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Proiectare și execuție sistem instalație de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu și extindere iluminat de siguranță – Liceul Pedagogic D. P. Perpessicius Brăila”, Aleea Învățătorilor nr. 4, Cartier Hipodrom, cu finanțare de la bugetul local.
 • Hotărârea 14/2019 - Municipiul Brăila - 31.01.2019

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Proiectare și instalare sisteme de securitate pentru clădirile Liceului Pedagogic D.P. Perpessicius Brăila”, Aleea Învățătorilor nr.4, Cartier Hipodrom, cu finanțare de la bugetul local.
 • Hotărârea 13/2019 - Municipiul Brăila - 31.01.2019

  Acordarea unor mandate speciale reprezentanților Consiliului Local Municipal Brăila în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea BRAICAR S.A. Brăila.
 • Hotărârea 12/2019 - Municipiul Brăila - 31.01.2019

  Modificarea anexei nr.2 la H.C.L.M. nr.6/31.01.2018 referitoare la "Aprobarea Statului de Func?ii ?i stabilirea salariilor de baza aferente func?iilor utilizate in cadrul Casei de Cultura a Municipiului Braila, conform Legii nr.153/2017".
 • Hotărârea 11/2019 - Municipiul Brăila - 31.01.2019

  Modificarea anexei la H.C.L.M. nr.59/31.01.2018 referitoare la aprobarea salarizării personalului plătit din fonduri publice, conform Legii nr.153/2017, pentru Complexul Rezidențial ”Sfânta Maria” Brăila (fost Centrul de Asistență Paleativă ”Sfânta Maria” Brăila), Căminul pentru Persoane Vârstnice „Lacu Sărat” și Căminul pentru Persoane Vârstnice „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”.
 • Hotărârea 10/2019 - Municipiul Brăila - 31.01.2019

  Modificarea anexei nr.2 la H.C.L.M. nr.57/31.01.2018 referitoare la <Aprobarea Statului de Funcții și stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor familiei ocupaționale „Administrație” la Teatrul „Maria Filotti” Brăila>.
 • Hotărârea 9/2019 - Municipiul Brăila - 31.01.2019

  Modificarea anexelor nr. 1 și 2 la H.C.L.M. nr. 676/21.12.2017 referitoare la „Aprobarea salarizării personalului plătit din fonduri publice, conform Legii nr.153/2017, pentru Direcția de Asistență Socială Brăila”.
 • Hotărârea 8/2019 - Municipiul Brăila - 31.01.2019

  Modificarea anexelor nr. 1 și 2 la H.C.L.M. nr.632/21.12.2017 referitoare la „Aprobarea salarizării personalului plătit din fonduri publice, conform Legii nr.153/2017, pentru Poliția Locală Brăila”.
 • Hotărârea 7/2019 - Municipiul Brăila - 31.01.2019

  Modificarea anexei nr. 2 la H.C.L.M. nr. 631/21.12.2017 referitoare la „Aprobarea Statului de Funcții și a salarizării personalului plătit din fonduri publice, conform Legii nr.153/2017, pentru Teatrul de Păpuși Brăila”
 • Hotărârea 6/2019 - Municipiul Brăila - 31.01.2019

  Modificarea anexei la H.C.L.M. nr.627/21.12.2017 referitoare la „Aprobarea salarizării personalului plătit din fonduri publice, conform Legii nr.153/2017, pentru Serviciul Public de Asistență Medicală și Administrare a Creșelor Brăila”
 • Hotărârea 5/2019 - Municipiul Brăila - 31.01.2019

  Modificarea anexei la H.C.L.M. nr.626/21.12.2017 referitoare la „Aprobarea salarizării personalului plătit din fonduri publice, conform Legii nr.153/2017, pentru Serviciul de Transport Public Local de Călători și Administrare Portuară Brăila”
 • Hotărârea 4/2019 - Municipiul Brăila - 31.01.2019

  Modificarea anexei nr.2 la H.C.L.M. nr.625/21.12.2017 referitoare la „Aprobarea statului de funcții și salarizarea personalului plătit din fonduri publice, conform Legii nr.153/2017, pentru Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila”
 • Hotărârea 3/2019 - Municipiul Brăila - 31.01.2019

  Modificarea anexei la H.C.L.M. nr.624/21.12.2017 referitoare la „Aprobarea salarizării personalului plătit din fonduri publice, conform Legii nr.153/2017, pentru Serviciul de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și a Cimitirelor Brăila”
 • Hotărârea 2/2019 - Municipiul Brăila - 31.01.2019

  Modificarea anexei la H.C.L.M. nr.623/21.12.2017 referitoare la <Aprobarea salarizării personalului plătit din fonduri publice, conform Legii nr.153/2017, pentru Serviciul de Utilitate Publică „Seroplant” Brăila>
 • Hotărârea 1/2019 - Municipiul Brăila - 31.01.2019

  Modificarea anexelor nr.1 și 2 la H.C.L.M. nr.622/21.12.2017, referitoare la „Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brăila și Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Brăila, în conformitate cu prevederile Legii nr. 153/2017”