• Hotărârea 688/2017 - Municipiul Brăila - 27.12.2017

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul „CONSTRUIRE STRUCTURĂ DE CAZARE”, la adresa din Brăila, Str. Danubiului nr. 13 bis iniţiat de IOLUBO TRADE S.R.L.
 • Hotărârea 687/2017 - Municipiul Brăila - 27.12.2017

  Redistribuirea de sume din taxa pe valoarea adăugată, la Titlul II „Bunuri și servicii”, între unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Brăila, pe anul 2017.
 • Hotărârea 686/2017 - Municipiul Brăila - 21.12.2017

  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna ianuarie 2018
 • Hotărârea 685/2017 - Municipiul Brăila - 21.12.2017

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Str. Fața Portului nr.1, etaj 1, cotă indiviză 1/2
 • Hotărârea 684/2017 - Municipiul Brăila - 21.12.2017

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, B-dul Alexandru Ioan Cuza nr. 81
 • Hotărârea 683/2017 - Municipiul Brăila - 21.12.2017

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, B-dul Alexandru Ioan Cuza nr. 79
 • Hotărârea 682/2017 - Municipiul Brăila - 21.12.2017

  Aprobarea Procedurii referitoare la închirierea terenurilor ocupate de construcțiile provizorii având destinația de garaje
 • Hotărârea 681/2017 - Municipiul Brăila - 21.12.2017

  Acordul Consiliului Local Municipal Brăila pentru reamenajarea segmentului din strada Mecanizatorilor cuprins între sensul giratoriu și Magazinul Kaufland, amenajare ce va fi executată de către KAUFLAND ROMÂNIA, conform proiectului
 • Hotărârea 680/2017 - Municipiul Brăila - 21.12.2017

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr.372/31.10.2016 referitoare la „Atribuirea în folosință gratuită a terenului aparținând domeniului public al Municipiului Brăila, în suprafață de 165,00 mp, situat în Brăila, în incinta Cimitirului „Sf. Constantin și Elena”, Capelei ”Sf. Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir și Sf. Cuvios Antonie cel Mare”, aferent construcției existente”
 • Hotărârea 679/2017 - Municipiul Brăila - 21.12.2017

  Exprimarea acordului Municipiului Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/desființare pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila
 • Hotărârea 678/2017 - Municipiul Brăila - 21.12.2017

  Actualizarea H.C.L.M. Brăila nr.49/28.02.2006 referitoare la „Asocierea Consiliului Local Municipal Brăila la „Handbal Club Dunărea” Brăila, structură sportivă autorizată de Ministerul Tineretului și Sportului”
 • Hotărârea 677/2017 - Municipiul Brăila - 21.12.2017

  Revocarea H.C.L.M. Brăila nr.422/28.09.2017 referitoare la „Aprobarea finanţării nerambursabile acordată de la bugetul local al Municipiului Brăila, pe anul 2017, pentru activitatea sportivă desfășurată de Handbal Club Dunărea Brăila, în baza prevederilor Legii nr.69/2000, legea educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare și a H.C.L.M. nr.364/31.08.2017
 • Hotărârea 676/2017 - Municipiul Brăila - 21.12.2017

  Aprobarea salarizării personalului plătit din fonduri publice, conform Legii nr.153/2017, pentru Direcția de Asistență Socială Brăila
 • Hotărârea 675/2017 - Municipiul Brăila - 21.12.2017

  Aprobarea prețurilor și tarifelor percepute de societatea ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR ȘI TÂRGURILOR S.A. Brăila, începând cu anul 2018
 • Hotărârea 674/2017 - Municipiul Brăila - 21.12.2017

  Modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a târgurilor și oboarelor din Municipiul Brăila, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.319/27.09.2010
 • Hotărârea 673/2017 - Municipiul Brăila - 21.12.2017

  H.C.L.M. Brăila nr. 673/21.12.2017 privind: Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul „EXTINDERE CORP C5 – P+1E (SPAȚII TIPOGRAFIE) ȘI SCHIMBARE DE DESTINAȚIE PARTER CORP C5”, la adresa din Brăila, Bulevardul Dorobanților nr. 609 iniţiat de KORAMA COM S.R.L.
 • Hotărârea 672/2017 - Municipiul Brăila - 21.12.2017

  H.C.L.M. Brăila nr. 672/21.12.2017 privind: Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul „ÎNFIINȚARE SERVICE AUTO ȘI SPAȚIU PARCARE”, la adresa din Brăila, Șos. Baldovinești nr. 40E, lot 2 și 3 iniţiat de DR AUTO SEBIC S.R.L.
 • Hotărârea 671/2017 - Municipiul Brăila - 21.12.2017

  H.C.L.M. Brăila nr. 671/21.12.2017 privind: Aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul , la adresa din Brăila, str. Arțarului nr. 79, lot 1 și lot 2, iniţiat de dl. IMBRE FLORIN și dna TEODORESCU IONELA
 • Hotărârea 670/2017 - Municipiul Brăila - 21.12.2017

  Acordarea titlului de CETĂȚEAN DE ONOARE al Municipiului Brăila, domnului NICU ALIFANTIS - muzician, cântăreț și compozitor brăilean
 • Hotărârea 669/2017 - Municipiul Brăila - 21.12.2017

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Str. Mărășești nr. 32
 • Hotărârea 668/2017 - Municipiul Brăila - 21.12.2017

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Str. Albiei nr.6
 • Hotărârea 667/2017 - Municipiul Brăila - 21.12.2017

  Atribuirea denumirii ”Bloc P” blocului nou construit, situat în Brăila, str. Plutinei nr.62, ca urmare a finalizării lucrărilor de amenajare a apartamentelor cu destinația de locuințe
 • Hotărârea 666/2017 - Municipiul Brăila - 21.12.2017

  Atribuirea denumirii ”Bloc B7” blocului nou construit, situat în Brăila, str.Călugăreni nr.3A, ca urmare a finalizării lucrărilor de amenajare a apartamentelor cu destinația de locuințe
 • Hotărârea 665/2017 - Municipiul Brăila - 21.12.2017

  Actualizarea H.C.L.M. nr.373/30.11.2007 referitoare la ”Atribuirea denumirii aleii principale din Parcul Monument din Municipiul Brăila”, proiect inițiat de domnii Boșneag Sorin – Eugen, Chiriță George, Coadă Alexandru, Damian Doru, Varga Vasile, Mitu Peter, Ciocan Doinița, Lascu Iuliana și Mija Florin în mandatul 2004-2008
 • Hotărârea 664/2017 - Municipiul Brăila - 21.12.2017

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 86,00 mp indiviz din 240,00 mp, situat în Brăila, str. Argeşului nr. 10, NCP 9094, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, solicitanților IONESCU GABRIEL-CONSTANTIN şi IONESCU CRISTINA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora
 • Hotărârea 663/2017 - Municipiul Brăila - 21.12.2017

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”
 • Hotărârea 662/2017 - Municipiul Brăila - 21.12.2017

  Prelungirea atribuirii în folosință gratuită a spațiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, situat în Brăila, Str. Mărăști nr.13, etaj, ASOCIAȚIEI UMANITARE ”VIITORUL SPERANȚEI”, în vederea desfășurării activității
 • Hotărârea 661/2017 - Municipiul Brăila - 21.12.2017

  Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința tip A.N.L. situată în Brăila, str. Radu Popescu nr. 8, bl. C, sc. 2, etaj 3, ap. 29
 • Hotărârea 660/2017 - Municipiul Brăila - 21.12.2017

  Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința tip A.N.L. situată în Brăila, str. Radu Popescu nr. 8, bl. C, sc. 1, parter, ap. 3
 • Hotărârea 659/2017 - Municipiul Brăila - 21.12.2017

  Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.245/30.06.2017
 • Hotărârea 658/2017 - Municipiul Brăila - 21.12.2017

  Îndreptarea erorii materiale strecurată în anexa la H.C.L.M. nr. 492/30.10.2017 referitoare la „Actualizarea bunului public denumit generic „Parc Monument” înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, la Capitolul G4 – Parcuri publice și zone de agrement – poziția nr.1, conform documentației de cadastru”
 • Hotărârea 657/2017 - Municipiul Brăila - 21.12.2017

  Îndreptarea erorii materiale strecurată în cuprinsul H.C.L.M. Brăila nr. 405/31.08.2017 referitoare la „Aprobarea cererii solicitanților NISIPEANU (fostă NEACȘA) FLORENTINA-IONELA și NISIPEANU MĂDĂLIN-GEORGIAN şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Petre Ciucă, nr.2, în suprafaţă de 245,00 mp, NCP 19313, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată”
 • Hotărârea 656/2017 - Municipiul Brăila - 21.12.2017

  Actualizarea datelor de identificare ale bunurilor prevăzute la poz.338 din Cap. A – „Străzi”, poz.299 din Cap. B – „Sistemele de alimentare cu apă, cu terenurile aferente” și poz.6 din Cap. C – „Sistemele de canalizare și epurare a apelor uzate, cu terenurile aferente”, aflate în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, conform H.C.L.M. nr.108/30.03.2017
 • Hotărârea 655/2017 - Municipiul Brăila - 21.12.2017

  Actualizarea datelor de identificare ale bunului imobil prevăzut la poziţia nr. 123, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/2011, la Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice”, conform procesului - verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.15294/22.08.2017
 • Hotărârea 654/2017 - Municipiul Brăila - 21.12.2017

  Actualizarea datelor de identificare ale bunului imobil denumit generic Liceul Tehnologic „ANGHEL SALIGNY”, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/2011, la Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice”, poziția nr. 95, conform procesului – verbal de recepție finală a lucrărilor de reabilitare a sistemului de căldură nr.1047.174/28.03.2017
 • Hotărârea 653/2017 - Municipiul Brăila - 21.12.2017

  Modificarea H.C.L.M. nr. 350/31.07.2017 referitoare la „Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 276,00 mp, situat în Brăila, str. Garabet Ibrăileanu nr. 35A, NCP 90448, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, numiților ALOMAN AURELIAN și BARBU LENUȚA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2, C3 și C4, proprietatea acestora”
 • Hotărârea 652/2017 - Municipiul Brăila - 21.12.2017

  Modificarea coloanei 7 din anexa la H.C.L.M. nr. 345/31.07.2017 referitoare la actualizarea poziției nr. 5 Capitolul G, Subcapitolul G3 – „Cheiuri, dane, pereuri, bazine, diguri și clădiri aferente”, din Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, conform Raportului de evaluare
 • Hotărârea 651/2017 - Municipiul Brăila - 21.12.2017

  Modificarea și completarea anexei nr.2 la H.C.L.M. nr. 265/30.06.2017 referitoare la ”Scoaterea la licitație publică, în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 2832,00 mp, situat în Brăila, Șos. Baldovinești nr.8C, în vederea edificării unui obiectiv economic”
 • Hotărârea 650/2017 - Municipiul Brăila - 21.12.2017

  Modificarea și completarea HCLM nr. 349/30.11.2007, referitoare la ”Organizarea şi desfăşurarea activităţii de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere în Municipiul Brăila, conform Legii nr.38/2003, privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, modificată şi completată prin Legea nr.265/2007”
 • Hotărârea 649/2017 - Municipiul Brăila - 21.12.2017

  Modificarea H.C.L.M. nr. 191/31.05.2013 referitoare la „Aprobarea modalităţii de gestiune, a Regulamentului şi a Caietului de sarcini ale serviciului de administrare a parcărilor de pe raza Municipiului Brăila”
 • Hotărârea 648/2017 - Municipiul Brăila - 21.12.2017

  Revocarea H.C.L.M. nr. 411/31.08.2017 referitoare la , modificată prin H.C.L.M. nr. 518/30.10.2017
 • Hotărârea 647/2017 - Municipiul Brăila - 21.12.2017

  Aprobarea contractului de parteneriat încheiat între Municipiul Brăila, Colegiul Tehnic „Panait Istrati” și Pronif Industry S.R.L., pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual
 • Hotărârea 646/2017 - Municipiul Brăila - 21.12.2017

  Aprobarea contractului de parteneriat încheiat între Municipiul Brăila, Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” și TEXBRA S.R.L., pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual
 • Hotărârea 645/2017 - Municipiul Brăila - 21.12.2017

  Aprobarea contractului de parteneriat încheiat între Municipiul Brăila, Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” și NEO Fashion Comercial S.R.L., pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual
 • Hotărârea 644/2017 - Municipiul Brăila - 21.12.2017

  Organizarea reţelei şcolare de învăţământ în Municipiul Brăila pentru anul şcolar 2018 – 2019
 • Hotărârea 643/2017 - Municipiul Brăila - 21.12.2017

  Aprobarea unui Protocol de Colaborare între Municipiul Brăila și Direcția Generală Anticorupție
 • Hotărârea 642/2017 - Municipiul Brăila - 21.12.2017

  Aprobarea unui Protocol de Colaborare între Municipiul Brăila și Agenția Județeană Pentru Ocuparea Forței de Muncă Brăila – Proiect INTESPO POCU 135/2/3/113589
 • Hotărârea 641/2017 - Municipiul Brăila - 21.12.2017

  Aprobarea Acordului de Parteneriat între Municipiul Brăila și Județul Brăila în vederea implementării Programului-cadru al manifestărilor culturale, artistice, educaționale şi sportive pe anul 2018
 • Hotărârea 640/2017 - Municipiul Brăila - 21.12.2017

  Avizarea Caietului de Sarcini pentru activitatea de epurare a apelor uzate cu Anexele nr. 1 – 19, parte integrantă – Stația de Epurare Brăila, unitatea administrativ-teritorială Municipiul Brăila
 • Hotărârea 639/2017 - Municipiul Brăila - 21.12.2017

  Aprobarea Actului adițional nr. 6 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.670/10.09.2009
 • Hotărârea 638/2017 - Municipiul Brăila - 21.12.2017

  Aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al Județului Brăila și administrarea Consiliului Județean Brăila, în domeniul public al Municipiului Brăila și administrarea Consiliului Local Municipal Brăila, a imobilului situat în Brăila, Aleea Creșei nr. 1, identificat cu NC 18995
 • Hotărârea 637/2017 - Municipiul Brăila - 21.12.2017

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizări parcări în Municipiul Brăila”, în zonele: Aleea Lebedei, Str. Sebeșului, zona Buzăului, Str. Roșiori, Aleea Învățătorilor și Cartier Vidin
 • Hotărârea 636/2017 - Municipiul Brăila - 21.12.2017

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizări parcări în Municipiul Brăila”, în zonele: Cartier Obor, Calea Galați, Str. Plantelor, Str. I.C. Brătianu și Șos. Buzăului
 • Hotărârea 635/2017 - Municipiul Brăila - 21.12.2017

  Aprobarea Scrisorii de așteptări a Autorității Tutelare pentru ECO S.A. BRĂILA, unitate aflată sub autoritatea Consiliului Local Municipal Brăila, Profilul și Matricea Consiliului de Administrație
 • Hotărârea 634/2017 - Municipiul Brăila - 21.12.2017

  Aprobarea, pentru anul 2018, a încheierii convențiilor provizorii pentru acordarea de servicii de asistență socială, încheiate între Consiliul Local Municipal Brăila, prin Direcția de Asistență Socială și asociația/fundația/cultul recunoscut în România selectată/selectat în baza Legii nr.34/1998
 • Hotărârea 633/2017 - Municipiul Brăila - 21.12.2017

  Aprobarea Statului de Funcții și a salarizării personalului plătit din fonduri publice, conform Legii nr.153/2017, pentru Căminul pentru Persoane Vârstnice Sfinții Apostoli Petru și Pavel
 • Hotărârea 632/2017 - Municipiul Brăila - 21.12.2017

  Aprobarea salarizării personalului plătit din fonduri publice, conform Legii nr.153/2017, pentru Poliția Locală Brăila
 • Hotărârea 631/2017 - Municipiul Brăila - 21.12.2017

  Aprobarea Statului de Funcții și a salarizării personalului plătit din fonduri publice, conform Legii nr.153/2017, pentru Teatrul de Păpuși Brăila
 • Hotărârea 630/2017 - Municipiul Brăila - 29.11.2017

  Aprobarea Statului de Funcții și a salarizării personalului plătit din fonduri publice, conform Legii nr.153/2017, pentru Teatrul ”Maria Filotti” Brăila
 • Hotărârea 629/2017 - Municipiul Brăila - 21.12.2017

  Aprobarea Statului de Funcții și a salarizării personalului plătit din fonduri publice, conform Legii nr.153/2017, pentru Căminul pentru Persoane Vârstnice Lacu Sărat
 • Hotărârea 628/2017 - Municipiul Brăila - 21.12.2017

  Aprobarea salarizării personalului plătit din fonduri publice, conform Legii nr.153/2017, pentru Centrul de Asistență Paleativă ”Sfânta Maria” Brăila
 • Hotărârea 627/2017 - Municipiul Brăila - 21.12.2017

  Aprobarea salarizării personalului plătit din fonduri publice, conform Legii nr.153/2017, pentru Serviciul Public de Asistență Medicală și Administrare a Creșelor Brăila
 • Hotărârea 626/2017 - Municipiul Brăila - 21.12.2017

  Aprobarea salarizării personalului plătit din fonduri publice, conform Legii nr.153/2017, pentru Serviciul de Transport Public Local de Călători și Administrare Portuară Brăila
 • Hotărârea 625/2017 - Municipiul Brăila - 21.12.2017

  Aprobarea statului de funcții și salarizarea personalului plătit din fonduri publice, conform Legii nr.153/2017, pentru Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila
 • Hotărârea 624/2017 - Municipiul Brăila - 21.12.2017

  Aprobarea salarizării personalului plătit din fonduri publice, conform Legii nr.153/2017, pentru Serviciul de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și a Cimitirelor Brăila
 • Hotărârea 623/2017 - Municipiul Brăila - 21.12.2017

  Aprobarea salarizării personalului plătit din fonduri publice, conform Legii nr.153/2017, pentru Serviciul de Utilitate Publică „Seroplant” Brăila
 • Hotărârea 622/2017 - Municipiul Brăila - 21.12.2017

  Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brăila și Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Brăila, în conformitate cu prevederile Legii nr. 153/2017
 • Hotărârea 621/2017 - Municipiul Brăila - 21.12.2017

  Aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Centrul de Asistență Paleativă ”Sfânta Maria” Brăila
 • Hotărârea 620/2017 - Municipiul Brăila - 21.12.2017

  Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a Organigramei și a Statului de Funcții ale Serviciului de Transport Public Local de Călători și Administrare Portuară Brăila
 • Hotărârea 619/2017 - Municipiul Brăila - 21.12.2017

  Modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului de Utilitate Publică Seroplant Brăila, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.241/29.07.2013
 • Hotărârea 618/2017 - Municipiul Brăila - 21.12.2017

  Modificarea Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE A FONDULUI LOCATIV ȘI A CIMITIRELOR BRĂILA
 • Hotărârea 617/2017 - Municipiul Brăila - 21.12.2017

  Aprobarea tarifelor activităților din cadrul serviciului de salubrizare valabile începând cu data de 01.01.2018
 • Hotărârea 616/2017 - Municipiul Brăila - 21.12.2017

  Stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2018
 • Hotărârea 615/2017 - Municipiul Brăila - 21.12.2017

  Stabilirea plafonului creanțelor fiscale care pot fi anulate pe anul 2017
 • Hotărârea 614/2017 - Municipiul Brăila - 21.12.2017

  Rectificarea bugetului general centralizat al Municipiului Brăila, pe anul 2017
 • Hotărârea 613/2017 - Municipiul Brăila - 21.12.2017

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Brăila pe anul 2017
 • Hotărârea 612/2017 - Municipiul Brăila - 21.12.2017

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome „ADMINISTRAŢIA ZONEI LIBERE BRĂILA”, pe anul 2017
 • Hotărârea 611/2017 - Municipiul Brăila - 21.12.2017

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al BRAICAR S.A. Brăila, la trimestrul IV 2017
 • Hotărârea 610/2017 - Municipiul Brăila - 21.12.2017

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului de Utilitate Publică de Administrare şi Gospodărire Locală Brăila, pe anul 2017
 • Hotărârea 609/2017 - Municipiul Brăila - 21.12.2017

  Modificarea anexei nr.1 la H.C.L.M. Brăila nr.82/30.03.2017 privind „Aprobarea utilizării sumei de 56.657,91 mii lei din excedentul anual al bugetului local al Municipiului Brăila, pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare pe anul 2017”
 • Hotărârea 608/2017 - Municipiul Brăila - 21.12.2017

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr.61/30.03.2017 referitoare la „Aprobarea numărului de burse și a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvență din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, finanțate din bugetul local al Municipiului Brăila pe anul 2017”, cu modificările ulterioare
 • Hotărârea 607/2017 - Municipiul Brăila - 21.12.2017

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr.534/29.11.2017 referitoare la „Acordarea de granturi unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Brăila pentru premierea elevilor și cadrelor didactice cu rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare (olimpiade școlare/competiții internaționale și naționale) în anul școlar 2016 – 2017
 • Hotărârea 606/2017 - Municipiul Brăila - 21.12.2017

  Aprobarea execuției bugetului general centralizat al Municipiului Brăila, întocmit pe cele două secțiuni, secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, preliminat la trimestrul IV 2017
 • Hotărârea 605/2017 - Municipiul Brăila - 11.12.2017

  Aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare a COMPANIEI DE UTILITĂŢI PUBLICE DUNĂREA BRĂILA în toate procedurile administrative și judiciare contencioase, ori necontencioase, generate ca urmare a implementării Proiectului POS Mediu 2007 – 2013 „Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Brăila”.
 • Hotărârea 604/2017 - Municipiul Brăila - 29.11.2017

  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna decembrie 2017.
 • Hotărârea 603/2017 - Municipiul Brăila - 29.11.2017

  Aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al statului în domeniul public al Municipiului Brăila a terenului în suprafaţă de 69394,00 mp – Zona Portuară Parcela 3, situat în Brăila, între str. Împăratul Traian și Vadul Rizeriei, pe care se află amplasate construcțiile de la C1 la C25.
 • Hotărârea 602/2017 - Municipiul Brăila - 29.11.2017

  Modificarea componenţei comisiei prevăzută de art. 3 din H.C.L.M. Brăila nr.4/30.01.2003 referitoare la „Aprobarea novării contractelor de concesiune ce au ca obiect bunuri imobile ce aparţin domeniului privat al Municipiului Brăila, în contracte de vânzare cumpărare”, modificată și completată prin H.C.L.M. Brăila nr.271/27.07.2016.
 • Hotărârea 601/2017 - Municipiul Brăila - 29.11.2017

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul „EXTINDERE ȘI SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN SPAȚIU COMERCIAL, ÎN SPAȚII LOCATIVE COLECTIVE CU REGIM NOU DE ÎNĂLȚIME D+P+4E” la adresa din Brăila, Bulevardul Independenței nr. 115 iniţiat de S.C. MIRCLADA COM S.R.L.
 • Hotărârea 600/2017 - Municipiul Brăila - 29.11.2017

  Propunerea de emitere a unei Hotărâri de Guvern prin care se modifică și se completează H.G.R. nr.363/2002 privind Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Brăila Anexa nr.2, Secțiunea 1 – „Bunuri imobile”, Cap. H-„Terenurile și clădirile instituțiilor publice - teatre, case de cultură, case și palate ale copiilor, biblioteci, muzee, grădinițe, cămine, spitale, policlinici, cămine de bătrâni”.
 • Hotărârea 599/2017 - Municipiul Brăila - 29.11.2017

  Aprobarea ieșirii din indiviziune prin partaj convențional și plata echivalentului cotei corespunzătoare terenului și a construcțiilor situate în Brăila, str. Plevna nr.198, proprietatea Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 598/2017 - Municipiul Brăila - 29.11.2017

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Str. Cetății nr.16.
 • Hotărârea 597/2017 - Municipiul Brăila - 29.11.2017

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Str. I.L. Caragiale nr.12, Corp C1, Etaj.
 • Hotărârea 596/2017 - Municipiul Brăila - 29.10.2017

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Str. Frumoasă nr.26.
 • Hotărârea 595/2017 - Municipiul Brăila - 29.11.2017

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Str. Rubinelor nr.10, sc. B, et.2, ap.20.
 • Hotărârea 594/2017 - Municipiul Brăila - 29.11.2017

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Piaţa Traian nr.11.
 • Hotărârea 593/2017 - Municipiul Brăila - 29.11.2017

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Calea Călărașilor nr. 30 și nr. 30B, Modul 14, lot 1.
 • Hotărârea 592/2017 - Municipiul Brăila - 29.11.2017

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Str. Belvedere nr.6B.
 • Hotărârea 591/2017 - Municipiul Brăila - 29.11.2017

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Dumitru Ionescu nr.17 (fostă Zona Industrială de Sud, lot 64), în suprafaţă de 294,00 mp, NCP 89516, constituit prin H.C.L.M. nr.291/27.08.2004, în favoarea domnului TIHAN DUMITREL – DORU.
 • Hotărârea 590/2017 - Municipiul Brăila - 29.11.2017

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Constantin Berlescu nr.15 (fostă Zona Industrială de Sud, lot 56), în suprafaţă de 252,00 mp, NCP 78334, constituit prin H.C.L.M. nr.283/27.08.2004, în favoarea domnului MOCANU MARIAN – LUCIAN.
 • Hotărârea 589/2017 - Municipiul Brăila - 29.11.2017

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Timiș nr.192C (fost nr.190, lot 4), în suprafaţă de 258,00 mp, NCP 86703, constituit prin H.C.L.M. nr.95/30.03.2009, în favoarea domnului DERMENGIU MARIAN.
 • Hotărârea 588/2017 - Municipiul Brăila - 29.11.2017

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Semenic nr.3, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85462, constituit prin H.C.L.M. nr.337/25.11.2005, în favoarea doamnei CÎRCIUMARU STELUŢA.
 • Hotărârea 587/2017 - Municipiul Brăila - 29.11.2017

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 161,00 mp indiviz din 261,00 mp, situat în Brăila, str. Eftimie Murgu nr.136, NCP 86554, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, numitei TOMA ELENA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1 și C2, proprietatea acesteia.
 • Hotărârea 586/2017 - Municipiul Brăila - 29.11.2017

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 332,00 mp, situat în Brăila, str. Miron Costin nr.29 lot 2, NCP 90414, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, numiților SPIREA NELUȚU-MANUEL și SPIREA MONICA-ALEXANDRA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 585/2017 - Municipiul Brăila - 29.11.2017

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 29.865,00 mp, situat în Brăila, str. Vadul Ghecetului nr.1, NCP 90893, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, solicitantei SAVAMOTOC S.R.L., teren pe care se află amplasate construcțiile C1-C13, proprietatea acesteia.
 • Hotărârea 584/2017 - Municipiul Brăila - 29.11.2017

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 33,00 mp indiviz din 225,00 mp, situat în Brăila, Fundătura Teiului nr.19bis, NCP 91180, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, numiților RUSU ION și RUSU DORINA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1 și C2, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 583/2017 - Municipiul Brăila - 29.11.2017

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 12,00 mp indiviz din 362,00 mp, situat în Brăila, Calea Galați nr.321- 321 lot 1, NCP 91073, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, numiților MUREA GEORGE - LILI și MUREA ROXANDRA - MIRELA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 582/2017 - Municipiul Brăila - 29.11.2017

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 541,00 mp, situat în Brăila, str. Miron Costin nr. 29, lot 1, NCP 90413, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, numiților MOVILĂ VASILICĂ și MOVILĂ IONICA – PETRICA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1 și C2, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 581/2017 - Municipiul Brăila - 29.11.2017

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 25,00 mp indiviz din 911,00 mp, situat în Brăila, str. Ștefan cel Mare nr.582, NCP 16210, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, numiților ENE NICUȘOR-ROBERT și ENE CULEA, proprietari ai apartamentului nr.2 situat la parterul construcției C1.
 • Hotărârea 580/2017 - Municipiul Brăila - 29.11.2017

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 19,00 mp indiviz din 127,00 mp, situat în Brăila, str. Eftimie Murgu nr. 23 - str. Deva nr. 94A, NCP 90065, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, numitului BADIU SORIN, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestuia.
 • Hotărârea 579/2017 - Municipiul Brăila - 29.11.2017

  Scoaterea la licitație publică, în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 318,00 mp, situat în Brăila, Str. Aurel Vlaicu nr.17, NCP 90460, în vederea edificării unei construcții.
 • Hotărârea 578/2017 - Municipiul Brăila - 29.11.2017

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.
 • Hotărârea 577/2017 - Municipiul Brăila - 29.11.2017

  Dezmembrarea și partajarea unor terenuri ce aparţin domeniului privat al Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 576/2017 - Municipiul Brăila - 29.11.2017

  Prelungirea atribuirii în folosință gratuită a spațiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, situat în Brăila, Str. Mihai Eminescu nr.8-8A, etaj 2 (mansardă), AGENȚIEI NAȚIONALE ANTIDROG – CENTRUL DE PREVENIRE, EVALUARE ȘI CONSILIERE ANTIDROG Brăila, în vederea desfășurării activității.
 • Hotărârea 575/2017 - Municipiul Brăila - 29.11.2017

  Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila și atribuirea în folosință gratuită a terenului în suprafață de 670,00 mp, situat în Brăila, Str. Comuna din Paris nr.264, NCP 90865, Parohiei „Sfântul Ștefan cel Mare”, teren pe care se află construcția C1, având destinația de biserică.
 • Hotărârea 574/2017 - Municipiul Brăila - 29.11.2017

  Aprobarea vânzării directe a terenului în suprafață de 300,00 mp ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Independenței nr.105, NCP 76608, solicitantei MANDREȘ NARCISA – CLAVIA, teren pe care se află edificată construcția C1, proprietatea acesteia.
 • Hotărârea 573/2017 - Municipiul Brăila - 29.11.2017

  Exprimarea acordului Municipiului Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/desființare pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 572/2017 - Municipiul Brăila - 29.11.2017

  Exprimarea acordului privind vânzarea prin licitație publică a spațiului cu altă destinație, decât cea de locuință, situat la etajul imobilului din Brăila, Calea Călărașilor nr. 40.
 • Hotărârea 571/2017 - Municipiul Brăila - 29.11.2017

  Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.245/30.06.2017.
 • Hotărârea 570/2017 - Municipiul Brăila - 29.11.2017

  Completarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 - „Lista terenurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcţii tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”.
 • Hotărârea 569/2017 - Municipiul Brăila - 29.11.2017

  Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila în vederea amplasării de lăzi frigorifice şi terase cu caracter permanent a căror activitate se va desfăşura în faţa spaţiilor comerciale.
 • Hotărârea 568/2017 - Municipiul Brăila - 29.11.2017

  Completarea anexei nr.2 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 – Lista terenurilor aparținând domeniului public al Municipiului Brăila în vederea amplasării unor terase sezoniere a căror activitate se va desfășura în fața spațiilor comerciale autorizate.
 • Hotărârea 567/2017 - Municipiul Brăila - 29.11.2017

  Modificarea art.1 din H.C.L.M. Brăila nr.348/31.07/2017 referitoare la „Exprimarea acordului Municipiului Brăila pentru schimbarea destinației imobilului situat în Brăila, Aleea Parcului nr.2, aparținând domeniului public al Municipiului Brăila, din spațiu de învățământ în spațiu cu altă destinație”.
 • Hotărârea 566/2017 - Municipiul Brăila - 29.11.2017

  Aprobarea novării contractelor de concesiune, în contracte de vânzare-cumpărare, conform procesului – verbal încheiat la data de 25.10.2017 de către Comisia specială de punere în aplicare a H.C.L.M. nr.4/2003.
 • Hotărârea 565/2017 - Municipiul Brăila - 29.11.2017

  Completarea anexei la H.C.L.M. Brăila nr.498/30.10.2017 referitoare la „Completarea și actualizarea datelor de identificare a unor bunuri publice, străzi înscrise la Capitolul A - „Străzi” și Spațiu verde înscris la Capitolul G6 –”Spații verzi, locuri de joacă și parcări”, aflate în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, conform documentaţiei de cadastru”.
 • Hotărârea 564/2017 - Municipiul Brăila - 29.11.2017

  Actualizarea datelor de identificare ale bunurilor prevăzute la poz.338 din Cap.A – „Străzi”, poz.299 din Cap.B – „Sistemele de alimentare cu apă, cu terenurile aferente” și poz.6 din Cap.C – „Sistemele de canalizare și epurare a apelor uzate, cu terenurile aferente”, aflate în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.54952/28.12.2016.
 • Hotărârea 563/2017 - Municipiul Brăila - 29.11.2017

  Actualizarea datelor de identificare ale bunurilor prevăzute la poz.162 și poz.169 din Cap.A – „Străzi”, poz.20 din Cap.F – „Sistemele de Transport Public Local în comun de persoane, cu terenurile aferente”, poz.62 și poz.126 din Cap.G – G6 – „Spații verzi, locuri de joacă pentru copii și parcări”, aflate în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, conform documentației de cadastru.
 • Hotărârea 562/2017 - Municipiul Brăila - 29.11.2017

  Actualizarea datelor de identificare ale bunului public denumit generic “Vadul Ghecetului”, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011 la Capitolul A – „Străzi”, poziția nr.163, conform procesului-verbal de recepţie finală nr.34686/06.09.2017.
 • Hotărârea 561/2017 - Municipiul Brăila - 29.11.2017

  Actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic „Faleza”, înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, la Capitolul G4 – Parcuri publice și zone de agrement – poziția nr. 4, conform extrasului de Carte Funciară nr.78562.
 • Hotărârea 560/2017 - Municipiul Brăila - 29.11.2017

  Actualizarea datelor de identificare ale bunului imobil denumit generic LICEUL CU PROGRAM SPORTIV + GRĂDINIȚA NR.60 „DIANA”, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/2011, la Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice”, poziția nr.103, conform documentației cadastrale.
 • Hotărârea 559/2017 - Municipiul Brăila - 29.11.2017

  Actualizarea valorii de inventar a bunului imobil denumit generic LICEUL TEHNOLOGIC „GRIGORE MOISIL” BRĂILA, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/2011, la Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice”, poziția nr.91, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1465/29.08.2017.
 • Hotărârea 558/2017 - Municipiul Brăila - 29.11.2017

  Actualizarea datelor de identificare ale bunului imobil denumit generic LICEUL TEORETIC „NICOLAE IORGA” BRĂILA, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/2011, la Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice”, poziția nr.90, conform documentației cadastrale.
 • Hotărârea 557/2017 - Municipiul Brăila - 29.11.2017

  Actualizarea valorii de inventar a bunului imobil denumit generic ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.7 „ION CREANGĂ” BRĂILA, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/2011, la Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice”, poziția nr.67, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.4908/04.02.2016.
 • Hotărârea 556/2017 - Municipiul Brăila - 29.11.2017

  Actualizarea valorii de inventar a bunului imobil denumit generic ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.4 „ALEXANDRU IOAN CUZA” BRĂILA, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/2011, la Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice”, poziția nr.64, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.2955/04.10.2017.
 • Hotărârea 555/2017 - Municipiul Brăila - 29.11.2017

  Actualizarea datelor de identificare ale poziției nr.53 – Grădinița cu program prelungit nr.51 „ALBĂ CA ZĂPADA” și poziției nr.55 – Grădinița cu program prelungit nr.55 „AȘCHIUȚĂ” (structura Grădiniței „Albă ca Zăpada„), aflate în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/2011, la Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice”, conform proceselor – verbale de recepție finală la terminarea lucrărilor nr.275/03.06.2015 și nr.276/03.06.2015.
 • Hotărârea 554/2017 - Municipiul Brăila - 29.11.2017

  Actualizarea Nomenclatorului stradal al Municipiului Brăila, generat și aprobat prin H.C.L.M. nr.234/14.07.2010 și actualizat prin H.C.L.M. nr.13/29.01.2015.
 • Hotărârea 553/2017 - Municipiul Brăila - 29.11.2017

  Aprobarea unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Brăila prin concesionare nr.32462/28.07.2016 încheiat cu S.C. LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A.
 • Hotărârea 552/2017 - Municipiul Brăila - 29.11.2017

  Aprobarea documentației tehnico - economice faza I – D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul „Reabilitarea Castelului de Apă din Grădina Publică, Brăila”, în vederea depunerii cererii de finanţare prin Axa prioritară 5, Prioritatea de Investiţii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, SUERD/1.
 • Hotărârea 551/2017 - Municipiul Brăila - 29.11.2017

  Stabilirea numărului mediu lunar al legitimațiilor pentru care Direcția de Asistență Socială va asigura plata gratuității transportului urban cu mijloace de transport în comun de suprafață persoanelor cu handicap grav și accentuat, asistenților personali, cât și însoțitorilor acestora, pentru anul 2018.
 • Hotărârea 550/2017 - Municipiul Brăila - 29.11.2017

  Aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pentru anul 2018.
 • Hotărârea 549/2017 - Municipiul Brăila - 29.11.2017

  Aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2018.
 • Hotărârea 548/2017 - Municipiul Brăila - 29.11.2017

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr.226/30.05.2017 referitoare la „Aprobarea componenței comisiei de licitație pentru constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenurilor aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila”.
 • Hotărârea 547/2017 - Municipiul Brăila - 29.11.2017

  Constituirea comisiei de licitaţie pentru concesionarea şi închirierea terenurilor aflate în proprietatea publică a Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 546/2017 - Municipiul Brăila - 29.11.2017

  Aprobarea ORGANIGRAMEI și a STATULUI DE FUNCȚII ale Teatrului de Păpuşi Brăila.
 • Hotărârea 545/2017 - Municipiul Brăila - 29.11.2017

  Modificarea ORGANIGRAMEI și a STATULUI DE FUNCȚII ale Teatrului „Maria Filotti” Brăila.
 • Hotărârea 544/2017 - Municipiul Brăila - 29.11.2017

  Modificarea ORGANIGRAMEI și a STATULUI DE FUNCȚII ale Serviciului de Utilitate Publică Seroplant BRĂILA.
 • Hotărârea 543/2017 - Municipiul Brăila - 29.11.2017

  Aprobarea Statului de Funcții al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE A FONDULUI LOCATIV ȘI A CIMITIRELOR BRĂILA.
 • Hotărârea 542/2017 - Municipiul Brăila - 29.11.2017

  Aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. ECO S.A. BRĂILA, în conformitate cu legislația privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.
 • Hotărârea 541/2017 - Municipiul Brăila - 29.11.2017

  Reactualizarea tarifului pentru abonamentul social de transport public local de persoane, practicat de S.C. BRAICAR S.A., la valoarea de 50 lei/lună, începând cu luna noiembrie 2017.
 • Hotărârea 540/2017 - Municipiul Brăila - 29.11.2017

  Aprobarea tarifelor (prețurile de închiriere) pentru amplasamentele ce sunt sau pot fi ocupate de garaje, închiriate în baza unor contracte de închiriere.
 • Hotărârea 539/2017 - Municipiul Brăila - 29.11.2017

  Aprobarea preţurilor şi tarifelor pentru activitatea de întreţinere şi amenajare a zonelor verzi de pe raza Municipiului Brăila, începând cu data de 01.01.2018.
 • Hotărârea 538/2017 - Municipiul Brăila - 29.11.2017

  Aprobarea taxelor speciale practicate de Serviciul de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ şi a Cimitirelor Brăila‚ aplicabile în anul fiscal 2018.
 • Hotărârea 537/2017 - Municipiul Brăila - 29.11.2017

  Rectificarea bugetului general centralizat al Municipiului Brăila, pe anul 2017.
 • Hotărârea 536/2017 - Municipiul Brăila - 29.11.2017

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Brăila pe anul 2017.
 • Hotărârea 535/2017 - Municipiul Brăila - 29.11.2017

  Acordarea de granturi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Brăila pentru premierea elevilor şi cadrelor didactice cu rezultate deosebite în domeniul performanţelor şcolare (media 10 la examenul de evaluare naţională) în anul şcolar 2016-2017.
 • Hotărârea 534/2017 - Municipiul Brăila - 29.11.2017

  Acordarea de granturi unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Brăila pentru premierea elevilor și cadrelor didactice cu rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare (olimpiade școlare/competiții internaționale și naționale) în anul școlar 2016 – 2017.
 • Hotărârea 533/2017 - Municipiul Brăila - 29.11.2017

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr.61/ 30.03.2017, referitoare la „Aprobarea numărului de burse şi a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetul local al Municipiului Brăila, pe anul 2017”, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr.463/30.10.2017.
 • Hotărârea 532/2017 - Municipiul Brăila - 29.11.2017

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI ŞI ADMINISTRARE PORTUARĂ Brăila, pe anul 2017.
 • Hotărârea 531/2017 - Municipiul Brăila - 29.11.2017

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului de Utilitate Publică Seroplant Brăila, pe anul 2017.
 • Hotărârea 530/2017 - Municipiul Brăila - 29.11.2017

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și a Cimitirelor Brăila, pe anul 2017.
 • Hotărârea 529/2017 - Municipiul Brăila - 29.11.2017

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila, pe anul 2017.
 • Hotărârea 528/2017 - Municipiul Brăila - 29.11.2017

  Modificarea anexelor nr.1 și 2 la H.C.L.M. Brăila nr. 453/28.09.2017 referitoare la „Desemnarea consilierilor locali municipali în Consiliile de Administraţie, precum și în componența Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității a unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Brăila”.
 • Hotărârea 527/2017 - Municipiul Brăila - 29.11.2017

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr.227/23.06.2016 referitoare la „Aprobarea numărului, domeniile de activitate şi componenţa nominală a comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Brăila”, modificată prin H.CL.M. Brăila nr.265/27.07.2016.
 • Hotărârea 526/2017 - Municipiul Brăila - 29.11.2017

  Validarea mandatului de consilier local al Domnului TABARAC ADRIAN, membru al PARTIDULUI NAȚIONAL LIBERAL – Filiala Brăila.
 • Hotărârea 525/2017 - Municipiul Brăila - 29.11.2017

  Validarea mandatului de consilier local al Domnului SÎRBU CONSTANTIN, membru al PARTIDULUI NAȚIONAL LIBERAL.
 • Hotărârea 524/2017 - Municipiul Brăila - 24.11.2017

  Aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții ”CONSOLIDARE ȘI REABILITARE CORP A, B, C și D – LICEUL TEORETIC PANAIT CERNA BRĂILA”
 • Hotărârea 523/2017 - Municipiul Brăila - 24.11.2017

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „CONSOLIDARE ȘI REABILITARE CORP A, B, C și D – LICEUL TEORETIC PANAIT CERNA BRĂILA”
 • Hotărârea 522/2017 - Municipiul Brăila - 17.11.2017

  Revocarea art.3 din H.C.L.M. Brăila nr.425/28.09.2017 referitoare la „Aprobarea finanțării nerambursabile acordată de la bugetul local al Municipiului Brăila pe anul 2017, pentru activitatea sportivă desfășurată de Clubul Sportiv Brăila, în baza prevederilor Legii nr.69/2000, legea educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare și a H.C.L.M. nr.364/31.08.2017”
 • Hotărârea 521/2017 - Municipiul Brăila - 17.11.2017

  Revocarea art.3 din H.C.L.M. Brăila nr.424/28.09.2017 referitoare la „Aprobarea finanțării nerambursabile acordată de la bugetul local al Municipiului Brăila pe anul 2017, pentru activitatea sportivă desfășurată de Asociația Club Sportiv Brăila, în baza prevederilor Legii nr.69/2000, legea educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare și a H.C.L.M. nr.364/31.08.2017”
 • Hotărârea 520/2017 - Municipiul Brăila - 17.11.2017

  Revocarea art.3 din H.C.L.M. Brăila nr.423/28.09.2017 referitoare la „Aprobarea finanțării nerambursabile acordată de la bugetul local al Municipiului Brăila pe anul 2017, pentru activitatea sportivă desfășurată de Asociația Club Sportiv Brăila, în baza prevederilor Legii nr.69/2000, legea educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare și a H.C.L.M. nr.364/31.08.2017”
 • Hotărârea 519/2017 - Municipiul Brăila - 31.10.2017

  Modificarea anexei nr.1 la H.C.L.M. Brăila nr.516/30.10.2017.
 • Hotărârea 518/2017 - Municipiul Brăila - 30.10.2017

  Modificarea parteneriatului încheiat între Consiliul Local Municipal Brăila, prin Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila și ASOCIAŢIA „HAPPY DOG IN MEDIUMS”, potrivit H.C.L.M. Brăila nr. 411/31.08.2017.
 • Hotărârea 517/2017 - Municipiul Brăila - 30.10.2017

  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna noiembrie 2017
 • Hotărârea 516/2017 - Municipiul Brăila - 30.10.2017

  Aprobarea formei negociate a Înțelegerii de cooperare între Municipiul Brăila, România și Sectorul Beșiktaș, Orașul Istanbul, Republica Turcia, precum și deplasarea unei delegații a Municipiului Brăila, în vederea semnării Acordului de Înfrățire
 • Hotărârea 515/2017 - Municipiul Brăila - 30.10.2017

  Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila şi aprobarea componenţei comisiei de licitaţie pentru concesionarea unor bunuri (teren Perimetrul III) aflate în administrarea R.A. ”ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” BRĂILA
 • Hotărârea 514/2017 - Municipiul Brăila - 30.10.2017

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Bulevardul Alexandru Ioan Cuza, nr. 189
 • Hotărârea 513/2017 - Municipiul Brăila - 30.10.2017

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Str. Mihai Eminescu nr.3, parter, NCP 1267/0.1/2 şi 1267/0.1/3 (1/2), înscris în Cartea Funciară cu nr. 2348/N şi respectiv nr.70258-C1-U1 (1/2)
 • Hotărârea 512/2017 - Municipiul Brăila - 30.10.2017

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Str. Malului nr. 1
 • Hotărârea 511/2017 - Municipiul Brăila - 30.10.2017

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Str. Fața Portului nr.1, parter
 • Hotărârea 510/2017 - Municipiul Brăila - 30.10.2017

  Neexercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila pentru imobilul situat în Brăila, Str. Edmond Nicolau nr.7
 • Hotărârea 509/2017 - Municipiul Brăila - 30.10.2017

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Castanului nr.35A, în suprafaţă de 256,00 mp, NCP 15608, constituit prin H.C.L.M. nr.113/31.05.2006, în favoarea domnului CAȚAROS IONUȚ
 • Hotărârea 508/2017 - Municipiul Brăila - 30.10.2017

  Încetarea aplicabilității H.C.L.M. Brăila nr.291/17.10.2014 referitoare la „Atribuirea prin încredințare directă spre închiriere, a imobilului proprietate publică a Municipiului Brăila, situat în Brăila, Calea Galați nr. 130 către Asociația , în vederea desfășurării unor activități de asistență socială pentru persoane cu dizabilități și pentru persoane vârstnice”
 • Hotărârea 507/2017 - Municipiul Brăila - 30.10.2017

  Atribuirea denumirii de ”Aleea PLATANULUI” drumului de acces public către loturile destinate pentru construirea de locuințe, situat în Brăila, str. George Enescu nr.151 lot 21
 • Hotărârea 506/2017 - Municipiul Brăila - 30.10.2017

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 38,00 mp indiviz din 288,00 mp, situat în Brăila, str. Ecaterina Teodoroiu nr.65, NCP 80403, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, numiților PÂRVU ADRIAN-VIVI și PÂRVU FLORENTINA-FELICIA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora
 • Hotărârea 505/2017 - Municipiul Brăila - 30.10.2017

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 240,00 mp, situat în Brăila, str. Dorului nr.1E, NCP 90342, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, numiților BERLESCU COSTEL și BERLESCU ROZALIA
 • Hotărârea 504/2017 - Municipiul Brăila - 30.10.2017

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 306,00 mp real măsurat (300,00 mp în acte), situat în Brăila, str. Trotușului nr. 2B, NCP 88331, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, numiților BELDIE IOAN, BELDIE ANETA, VELICU GHEORGHE și VELICU CARMELIA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora
 • Hotărârea 503/2017 - Municipiul Brăila - 30.10.2017

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 258,00 mp, situat în Brăila, str. G-ral Praporgescu nr.177 bis, NCP 85801, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, numiților ANDREI SABIN și MURGOCI RODICA GEORGIANA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora
 • Hotărârea 502/2017 - Municipiul Brăila - 30.10.2017

  Exprimarea acordului Municipiului Brăila cu privire la transferul dreptului de superficie, asupra terenului în suprafață de 311,00 mp, situat în Brăila, str. Constantin Berlescu nr.11, constituit prin contractul nr.3464/22.09.2017, în vederea înstrăinării construcției C1, proprietatea numitei MĂCELARU VERONICA-LUCICA, amplasată pe acest teren
 • Hotărârea 501/2017 - Municipiul Brăila - 30.10.2017

  Dezmembrarea, partajarea și alipirea unor terenuri ce aparțin domeniului privat al Municipiului Brăila
 • Hotărârea 500/2017 - Municipiul Brăila - 30.10.2017

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”
 • Hotărârea 499/2017 - Municipiul Brăila - 30.10.2017

  Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila a imobilului situat în Brăila, Șos. Baldovinești Km 5, NCP 11693, în vederea valorificării acestuia
 • Hotărârea 498/2017 - Municipiul Brăila - 30.10.2017

  Completarea și actualizarea datelor de identificare a unor bunuri publice, străzi înscrise la Capitolul A - „Străzi” și Spațiu verde înscris la Capitolul G6 –”Spații verzi, locuri de joacă și parcări”, aflate în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, conform documentaţiei de cadastru
 • Hotărârea 497/2017 - Municipiul Brăila - 30.10.2017

  Actualizarea datelor de identificare ale bunului public denumit generic “Strada Petre Ştefănescu Goangă”, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011 la Capitolul A – „Străzi”, poziția nr.188, conform procesului-verbal de recepţie finală nr.15321/14.09.2017
 • Hotărârea 496/2017 - Municipiul Brăila - 30.10.2017

  Actualizarea valorii de inventar a bunului imobil denumit generic LICEUL TEORETIC „PANAIT CERNA” BRĂILA, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/2011, la Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice”, poziția nr.96, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1299/07.08.2017
 • Hotărârea 495/2017 - Municipiul Brăila - 30.10.2017

  Actualizarea valorii de inventar a bunului imobil denumit generic Grădinița cu Program prelungit nr.32 „Albinuța”, înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/2011, la Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice”, poziția nr.36, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.918/17.11.2016
 • Hotărârea 494/2017 - Municipiul Brăila - 30.10.2017

  Actualizarea valorilor de inventar a bunurilor înscrise în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, la Capitolul G10 Cimitire – poziția nr. 13 „Alei Cimitirul Sfânta Maria”, poziția nr. 36 „Alei Cimitirul Sfântul Constantin” și poziția nr. 45 „Alei Cimitirul Brăilița 1”, conform procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.13486/27.07.2017
 • Hotărârea 493/2017 - Municipiul Brăila - 30.10.2017

  Actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic „Faleza”, înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, la Capitolul G4 – Parcuri publice și zone de agrement – poziția nr. 4, conform documentației de cadastru
 • Hotărârea 492/2017 - Municipiul Brăila - 30.10.2017

  Actualizarea bunului public denumit generic „Parc Monument” înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, la Capitolul G4 – Parcuri publice și zone de agrement – poziția nr.1, conform documentației de cadastru
 • Hotărârea 491/2017 - Municipiul Brăila - 30.10.2017

  Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința tip A.N.L. situată în Brăila, Ansamblul Brăilița, str. Sulina nr.4, Bl. A1, sc.2, etaj 2, ap.14
 • Hotărârea 490/2017 - Municipiul Brăila - 30.10.2017

  Exprimarea acordului Municipiului Brăila pentru amenajarea străzii Anghel Saligny, între strada Împăratul Traian și strada Danubiului, în vederea ameliorării spațiului public urban de către S.C. ROMNAV S.A. Brăila
 • Hotărârea 489/2017 - Municipiul Brăila - 30.10.2017

  Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Sociale pentru analiza solicitărilor și repartizarea locuințelor aflate în domeniul public și privat al Municipiului Brăila, precum și a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe
 • Hotărârea 488/2017 - Municipiul Brăila - 30.10.2017

  Modificarea statului de funcţii la Teatrul de Păpuşi Brăila, prin transformarea unor posturi vacante în regim contractual
 • Hotărârea 487/2017 - Municipiul Brăila - 30.10.2017

  Modificarea Cap.III.3 din Anexa nr.2 la H.C.L.M. Brăila nr.360/11.08.2017 referitoare la „Aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Brăila 2016 – 2030 și a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Brăila, 2016 – 2023”
 • Hotărârea 486/2017 - Municipiul Brăila - 30.10.2017

  Modificarea și completarea H.C.L.M. nr. 53/27.02.2014 referitoare la ”Actualizarea tarifelor de utilizare a navelor şi de închiriere teren în zona de Administrare portuară (km 170 + 875 la km 175 + 800) ale Serviciului de Transport Public Local de Călători şi Administrare Portuară Brăila”
 • Hotărârea 485/2017 - Municipiul Brăila - 30.10.2017

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare punct termic” - Școala Gimnazială „Nedelcu Chercea” Brăila
 • Hotărârea 484/2017 - Municipiul Brăila - 30.10.2017

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Sistem de detecție și avertizare la incendiu” pentru Școala Gimnazială „Mihu Dragomir” Brăila, Calea Galați nr.61
 • Hotărârea 483/2017 - Municipiul Brăila - 30.10.2017

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Lucrări de prevenire și stingere incendii – montare hidranți interiori Corp A, Bdul Al. I. Cuza nr.184, Brăila” – Liceul de Arte „Hariclea Darclee”
 • Hotărârea 482/2017 - Municipiul Brăila - 30.10.2017

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Instalație de detectare, semnalizare și avertizare incendiu corp clădire internat” la Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” Brăila, Calea Călărașilor nr.206
 • Hotărârea 481/2017 - Municipiul Brăila - 30.10.2017

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Dotarea obiectivului Patinoar artificial acoperit din Municipiul Brăila, str. Vadul Schelei nr.4”
 • Hotărârea 480/2017 - Municipiul Brăila - 30.10.2017

  Aprobarea documentației tehnico - economice faza I – D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul „Reabilitarea Castelului de Apă din Grădina Publică, Brăila”
 • Hotărârea 479/2017 - Municipiul Brăila - 30.10.2017

  Acordarea unei cantităţi de material lemnos provenit din toaletările şi doborârile de arbori cu durata de viaţă depășită sau în urma unor evenimente meteorologice extreme de pe raza Municipiului Brăila, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfăşoară activităţi de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice
 • Hotărârea 478/2017 - Municipiul Brăila - 30.10.2017

  Prelungirea mandatelor membrilor Consiliului de Administrație al S.C. BRAICAR S.A. BRĂILA până la data finalizării procedurii de selecție, dar nu mai târziu de 31.01.2018
 • Hotărârea 477/2017 - Municipiul Brăila - 30.10.2017

  Aprobarea Planului de Acțiune pentru reducerea zgomotului în Municipiul Brăila
 • Hotărârea 476/2017 - Municipiul Brăila - 30.10.2017

  Aprobarea revizuirii H.C.L.M Brăila nr.256/19.09.2014 referitoare la
 • Hotărârea 475/2017 - Municipiul Brăila - 30.10.2017

  Aprobarea Listei de Investiții Prioritare pe sistemele de alimentare cu apă și a Listei de Investiții Prioritare pe sistemele de apă uzată în perioada de programare 2014 – 2020 - actualizate (august 2017), care se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila în perioada 2014 – 2020
 • Hotărârea 474/2017 - Municipiul Brăila - 30.10.2017

  Aprobarea Statului de Funcții și salarizarea personalului plătit din fonduri publice, conform Legii nr.153/2017, pentru Serviciul Public de Asistență Medicală și Administrare a Creșelor Brăila
 • Hotărârea 473/2017 - Municipiul Brăila - 30.10.2017

  Aprobarea valorii redevenţei ce va fi plătită de S.C. „ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR ŞI TÂRGURILOR” S.A. BRĂILA pe anul 2018, conform raportului de evaluare nr.1710021/02.10.2017
 • Hotărârea 472/2017 - Municipiul Brăila - 30.10.2017

  Rectificarea bugetului general centralizat al Municipiului Brăila, pe anul 2017
 • Hotărârea 471/2017 - Municipiul Brăila - 30.10.2017

  Rectificare bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Brăila, pe anul 2017
 • Hotărârea 470/2017 - Municipiul Brăila - 30.10.2017

  Modificarea Anexei nr.1 la H.C.L.M. nr.82/30.03.2017, privind aprobarea utilizării sumei de 56.657,91 mii lei din excedentul anual al bugetului local al Municipiului Brăila, pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare pe anul 2017
 • Hotărârea 469/2017 - Municipiul Brăila - 30.10.2017

  Aprobarea execuției bugetului general centralizat al Municipiului Brăila la 30.09.2017
 • Hotărârea 468/2017 - Municipiul Brăila - 30.10.2017

  Majorarea capitalului social la S.C. ECO S.A. Brăila și modificarea Actului Constitutiv al S.C. ECO S.A. Brăila
 • Hotărârea 467/2017 - Municipiul Brăila - 30.10.2017

  Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Administrația Zonei Libere Brăila, pe anul 2017
 • Hotărârea 466/2017 - Municipiul Brăila - 30.10.2017

  Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR ȘI TÂRGURILOR S.A. Brăila, pentru anul 2017
 • Hotărârea 465/2017 - Municipiul Brăila - 30.10.2017

  Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, pe anul 2017
 • Hotărârea 464/2017 - Municipiul Brăila - 30.10.2017

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila, pe anul 2017
 • Hotărârea 463/2017 - Municipiul Brăila - 30.10.2017

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr.61/30.03.2017, referitoare la „Aprobarea numărului de burse şi a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetul local al Municipiului Brăila, pe anul 2017”
 • Hotărârea 462/2017 - Municipiul Brăila - 30.10.2017

  Modificarea H.C.L.M. nr.222/23.06.2016 referitoare la „Alegerea Comisiei de validare a Consiliului Local Municipal Brăila”
 • Hotărârea 461/2017 - Municipiul Brăila - 30.10.2017

  Încetarea de drept a mandatului de consilier local al Domnului HAGIU CĂTĂLIN, ca urmare a aplicării prevederilor art. 9 alin.(2) lit.a) din Legea nr.393/2004 – Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 460/2017 - Municipiul Brăila - 30.10.2017

  Încetarea de drept a mandatului de consilier local al Domnului BĂLAN COSTEL-DĂNUȚ, ca urmare a aplicării prevederilor art. 9 alin.(2) lit.a) din Legea nr.393/2004 – Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 458/2017 - Municipiul Brăila - 28.09.2017

  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna octombrie 2017.
 • Hotărârea 457/2017 - Municipiul Brăila - 28.09.2017

  Aprobarea contribuției Municipiului Brăila la realizarea obiectivului de investiții ”Reabilitarea Stadionului Municipal Progresul Brăila”.
 • Hotărârea 456/2017 - Municipiul Brăila - 28.09.2017

  Actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Brăila, prin completarea poziției nr.103, Capitol H cu bunul denumit generic „Bazin de înot acoperit”, situat în Municipiul Brăila, Parc Monument și darea acestuia în administrarea Liceului cu Program Sportiv Brăila, împreună cu bunurile de natura mijloacelor fixe și obiectelor de inventar aferente imobilului.
 • Hotărârea 455/2017 - Municipiul Brăila - 28.09.2017

  Completarea art.2 din H.C.L.M. Brăila nr.375/31.08.2017 referitoare la „Stabilirea situaţiilor care motivează acordarea ajutoarelor de urgenţă, altele decât cele stabilite de art. 28* din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare”.
 • Hotărârea 454/2017 - Municipiul Brăila - 28.09.2017

  Rezilierea unilaterală a Contractului nr.4/23.02.2012 de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport public local de călători pe traseul secundar nr.33 încheiat cu operatorul de transport public S.C. MANTRANS S.R.L. Brăila.
 • Hotărârea 453/2017 - Municipiul Brăila - 28.09.2017

  Desemnarea consilierilor locali municipali în Consiliile de Administraţie, precum și în componența Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității a unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Brăila.
 • Hotărârea 452/2017 - Municipiul Brăila - 28.09.2017

  Actualizarea Programului de Îmbunătățire a Eficienței Energetice din Municipiul Brăila, în anul 2017.
 • Hotărârea 451/2017 - Municipiul Brăila - 28.09.2017

  Încetarea aplicabilității H.C.L.M. nr.258/30.09.2015 referitoare la „Acordul de principiu pentru asocierea între Școala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu” Brăila şi un partener privat, în vederea amenajării în incinta școlii a unei minibaze sportive”.
 • Hotărârea 450/2017 - Municipiul Brăila - 28.09.2017

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 298,00 mp situat în Brăila, Șos. de Centură nr.24, NCP 75135, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, numitului OPRIȘAN MARIAN, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestuia.
 • Hotărârea 449/2017 - Municipiul Brăila - 28.09.2017

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 216,00 mp indiviz din 270,00 mp, situat în Brăila, str.Viitorului nr.14, NCP 87867, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, numiților HALÎNGĂ NICUȘOR – IRINEL și HALÎNGĂ GRAȚIELA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 448/2017 - Municipiul Brăila - 28.09.2017

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 250,00 mp situat în Brăila, str. Paul Brătășanu nr.5, NCP 72600, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, numitului COJOCARU DRAGOȘ, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestuia.
 • Hotărârea 447/2017 - Municipiul Brăila - 28.09.2017

  Înscrierea în Cartea Funciară a 16 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Brăilița, str. Viilor – Vadul Catagaței, str. Sf. Gheorghe nr.3, bloc A2, scara 1 și scara 2, apartamentele 1 – 16 și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, conform măsurătorilor cadastrale efectuate, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998.
 • Hotărârea 446/2017 - Municipiul Brăila - 28.09.2017

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.
 • Hotărârea 445/2017 - Municipiul Brăila - 28.09.2017

  Închirierea unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila, în vederea extinderii construcțiilor provizorii existente.
 • Hotărârea 444/2017 - Municipiul Brăila - 28.09.2017

  Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.245/30.06.2017.
 • Hotărârea 443/2017 - Municipiul Brăila - 28.09.2017

  Completarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 - „Lista terenurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcţii tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”.
 • Hotărârea 442/2017 - Municipiul Brăila - 28.09.2017

  Exprimarea acordului Municipiului Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/desființare.
 • Hotărârea 441/2017 - Municipiul Brăila - 28.09.2017

  Exprimarea acordului Municipiului Brăila pentru realizarea proiectului ”Brăila – tărâmul pescăresc de altădată”, pe terenul situat în Brăila, str. Belvedere nr.5, ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, NCP 79986.
 • Hotărârea 440/2017 - Municipiul Brăila - 28.09.2017

  Aprobarea procesului – verbal de negociere al Comisiei speciale de punere în aplicare a H.C.L.M. nr. 4/2003, referitoare la „Aprobarea novării contractelor de concesiune ce au ca obiect bunuri imobile ce aparţin domeniului privat al Municipiului Brăila, în contracte de vânzare – cumpărare”, din cadrul şedinţei din data de 05.09.2017.
 • Hotărârea 439/2017 - Municipiul Brăila - 28.09.2017

  Actualizarea datelor de identificare ale bunului public înscris la poziția nr.7 din Capitolul A – „Străzi”, din Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, conform documentației de cadastru.
 • Hotărârea 438/2017 - Municipiul Brăila - 28.09.2017

  Actualizarea datelor de identificare ale unor bunuri publice înscrise în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, la Capitolul F – „Sisteme de transport public local, în comun, de persoane cu terenurile aferente”, poziția nr.17 și poziția nr.23, Capitolul A – „Străzi”, poziția nr.62, poziția nr.185 și poziția nr.302, Capitolul G6 – „Spații verzi, locuri de joacă pentru copii și parcări”, poziția nr.47, poziția nr.125 şi poziția nr.389, conform documentaţiei de cadastru întocmită pentru proiectul ”Modernizare transport electric Parc Monument – Radu Negru”.
 • Hotărârea 437/2017 - Municipiul Brăila - 28.09.2017

  Actualizarea valorii de inventar a bunului imobil denumit generic Grădinița cu Program prelungit nr.11 „Brânduşa” înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/2011, la Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice”, poziția nr.20, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.163/17.02.2017.
 • Hotărârea 436/2017 - Municipiul Brăila - 28.09.2017

  Actualizarea valorii de inventar a bunului imobil denumit generic Colegiul Tehnic „Panait Istrati” înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/2011, la Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice”, poziția nr.104, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1250/09.08.2017.
 • Hotărârea 435/2017 - Municipiul Brăila - 28.09.2017

  Actualizarea valorii de inventar a bunului imobil denumit generic Colegiul Național „Ana Aslan” înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/2011, la Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice”, poziția nr.146, conform proceselor – verbale de recepție la terminarea lucrărilor nr.1349/29.03.2016 și nr.5440/16.12.2015.
 • Hotărârea 434/2017 - Municipiul Brăila - 28.09.2017

  Aprobarea documentației tehnico-economice Faza I (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr.48 Luceafărul”.
 • Hotărârea 433/2017 - Municipiul Brăila - 28.09.2017

  Aprobarea documentaţiei tehnico - economice Faza I (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul „Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr. 47 Pinochio”.
 • Hotărârea 432/2017 - Municipiul Brăila - 28.09.2017

  Aprobarea documentației tehnico - economice Faza I (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul „Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr. 36 Furnicuța”.
 • Hotărârea 431/2017 - Municipiul Brăila - 28.09.2017

  Aprobarea documentației tehnico - economice Faza I (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul ‘‘Eficientizare energetică Corp C3 - Grădinița cu program prelungit nr. 60 și Internat L.P.S.’’
 • Hotărârea 430/2017 - Municipiul Brăila - 28.09.2017

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Mansardare şi extindere scară exterioară” la Grădiniţa cu program prelungit nr.2 Brăila, Piaţa Poporului, nr. 7.
 • Hotărârea 429/2017 - Municipiul Brăila - 28.09.2017

  Aprobarea solicitării de trecere din domeniul privat al statului și administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Agenția Domeniilor Statului – Reprezentanța Teritorială Brăila, în domeniul public al Municipiului Brăila și administrarea Consiliului Local Municipal Brăila, a imobilului denumit generic „Circumscripția Sanitar – Veterinară Brăila” situat în Brăila, str. Albinei nr. 29.
 • Hotărârea 428/2017 - Municipiul Brăila - 28.09.2017

  Aprobarea solicitării de trecere din domeniul privat al statului și administrarea Regiei Autonome de Distribuție și Exploatare a Filmelor „România Film”, în domeniul public al Municipiului Brăila, a imobilului denumit generic „Cinematograful Central” situat în Brăila, Calea Galați nr.10, în vederea transmiterii acestuia în administrarea Casei de Cultură a Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 427/2017 - Municipiul Brăila - 28.09.2017

  Afilierea Municipiului Brăila la Bursa Română de Mărfuri S.A. şi încheierea unui Contract de colaborare pe o durată de trei ani.
 • Hotărârea 426/2017 - Municipiul Brăila - 28.09.2017

  Aprobarea Regulamentului – forma actualizată, privind emiterea Avizelor necesare pentru execuția lucrărilor subterane la rețelele de utilități publice, condițiile de refacere a suprafețelor afectate ce aparțin domeniului public sau privat al Municipiului Brăila și obligațiile beneficiarului la terminarea lucrărilor.
 • Hotărârea 425/2017 - Municipiul Brăila - 28.09.2017

  Aprobarea finanţării nerambursabile acordată de la bugetul local al Municipiului Brăila, pe anul 2017, pentru activitatea sportivă desfășurată de Clubul Sportiv „Cuza Sport” Brăila, în baza prevederilor Legii nr.69/2000, legea educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare și a H.C.L.M. nr.364/31.08.2017.
 • Hotărârea 424/2017 - Municipiul Brăila - 28.09.2017

  Aprobarea finanţării nerambursabile acordată de la bugetul local al Municipiului Brăila, pe anul 2017, pentru activitatea sportivă desfășurată de Asociația Club Sportiv „Sport Plus” Brăila, în baza prevederilor Legii nr.69/2000, legea educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare și a H.C.L.M. nr.364/31.08.2017.
 • Hotărârea 423/2017 - Municipiul Brăila - 28.09.2017

  Aprobarea finanţării nerambursabile acordată de la bugetul local al Municipiului Brăila, pe anul 2017, pentru activitatea sportivă desfășurată de Asociația Club Sportiv „Dacia Unirea” Brăila, în baza prevederilor Legii nr.69/2000, legea educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare și a H.C.L.M. nr.364/31.08.2017.
 • Hotărârea 422/2017 - Municipiul Brăila - 28.09.2017

  Aprobarea finanţării nerambursabile acordată de la bugetul local al Municipiului Brăila, pe anul 2017, pentru activitatea sportivă desfășurată de Handbal Club Dunărea Brăila, în baza prevederilor Legii nr.69/2000, legea educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare și a H.C.L.M. nr.364/31.08.2017.
 • Hotărârea 421/2017 - Municipiul Brăila - 28.09.2017

  Aprobarea Actului constitutiv actualizat al S.C. ECO S.A. Brăila.
 • Hotărârea 420/2017 - Municipiul Brăila - 28.09.2017

  Majorarea capitalului social la S.C. „BRAICAR" S.A. BRĂILA, cu valoarea terenurilor pentru care s-au eliberat certificate de proprietate.
 • Hotărârea 419/2017 - Municipiul Brăila - 28.09.2017

  Majorarea capitalului social al S.C. Administraţia Pieţelor şi Târgurilor S.A. Brăila în vederea executării de reparaţii capitale şi modernizare în Piaţa Concordia.
 • Hotărârea 418/2017 - Municipiul Brăila - 28.09.2017

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. BRAICAR S.A. Brăila, la trimestrul III 2017.
 • Hotărârea 417/2017 - Municipiul Brăila - 28.09.2017

  Rectificarea bugetului general centralizat al Municipiului Brăila, pe anul 2017.
 • Hotărârea 416/2017 - Municipiul Brăila - 28.09.2017

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, pe anul 2017.
 • Hotărârea 415/2017 - Municipiul Brăila - 28.09.2017

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului de Utilitate Publică Seroplant Brăila, pe anul 2017.
 • Hotărârea 414/2017 - Municipiul Brăila - 28.09.2017

  Modificarea anexei nr.1 la H.C.L.M. nr.82/30.03.2017, privind aprobarea utilizării sumei de 56.657,91 mii lei din excedentul anual al bugetului local al Municipiului Brăila, pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare pe anul 2017.
 • Hotărârea 413/2017 - Municipiul Brăila - 28.09.2017

  Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Brăila, pe anul 2017.
 • Hotărârea 412/2017 - Municipiul Brăila - 31.08.2017

  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna septembrie 2017.
 • Hotărârea 411/2017 - Municipiul Brăila - 31.08.2017

  Asocierea CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL BRĂILA, prin Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, cu ASOCIAŢIA „HAPPY DOG IN MEDIUMS”, în vederea preluării de către aceasta a activităților desfășurate în adăpostul public pentru câinii fără stăpân din localitatea Lacu Sărat.
 • Hotărârea 410/2017 - Municipiul Brăila - 31.08.2017

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul „CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL – POMPE FUNEBRE”, la adresa din Brăila, str. Alexandru Vlahuță, nr. 11 iniţiat de TÂRPAN VALERIU și TÂRPAN VALERIA.
 • Hotărârea 409/2017 - Municipiul Brăila - 31.08.2017

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul „CONSTRUIRE SERVICE ROȚI (VULCANIZARE)” la adresa din Brăila, Calea Călărașilor nr. 267 iniţiat de LIVON TRADE S.R.L.
 • Hotărârea 408/2017 - Municipiul Brăila - 31.08.2017

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul , la adresa din Brăila, Calea Galați nr.378, iniţiat de dl. CAPBUN NECULAI.
 • Hotărârea 407/2017 - Municipiul Brăila - 31.08.2017

  Aprobarea cererii domnului VOINESCU DRAGOȘ şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Timiș, nr.192E, în suprafaţă de 237,00 mp, NCP 85621, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată.
 • Hotărârea 406/2017 - Municipiul Brăila - 31.08.2017

  Aprobarea cererii doamnei SUBŢIRICĂ (fostă RADU) VALENTINA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Berzei, nr.2, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85473, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată.
 • Hotărârea 405/2017 - Municipiul Brăila - 31.08.2017

  Aprobarea cererii solicitanților NISIPEANU (fostă NEACȘA) FLORENTINA-IONELA și NISIPEANU MĂDĂLIN-GEORGIAN şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Petre Ciucă, nr.2, în suprafaţă de 245,00 mp, NCP 19313, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată.
 • Hotărârea 404/2017 - Municipiul Brăila - 31.08.2017

  Aprobarea cererii domnului IVANOV GEORGE şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Petre Ciucă, nr.18, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 72190, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 403/2017 - Municipiul Brăila - 31.08.2017

  Aprobarea cererii domnului ILIE GABRIEL – ANGELIN şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Semenic, nr.24, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85424, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată.
 • Hotărârea 402/2017 - Municipiul Brăila - 31.08.2017

  Aprobarea cererii domnului CRISTEA SILVIU - LEONARD şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Radu Portocală, nr.27, în suprafaţă de 252,00 mp, NCP 80783, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată.
 • Hotărârea 401/2017 - Municipiul Brăila - 31.08.2017

  Aprobarea cererii domnului CIORNOHUZ MARIAN şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Berzei, nr.12, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85471, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată.
 • Hotărârea 400/2017 - Municipiul Brăila - 31.08.2017

  Aprobarea cererii doamnei ARAMĂ (fostă NICOLAE) PAULA şi a domnului ARAMĂ CRISTIAN şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Berzei, nr.4, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85472, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată.
 • Hotărârea 399/2017 - Municipiul Brăila - 31.08.2017

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 246,00 mp, situat în Brăila, str. Busuiocului nr.1C, NCP 80103, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, numiților ZAHIU ADRIAN, ZAHIU EMIL și ZAHIU PETRICA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1 și C2, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 398/2017 - Municipiul Brăila - 31.08.2017

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 25,00 mp indiviz din suprafața de 237,00 mp, situat în Brăila, str. Bradului nr.34, NCP 87089, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, numiților VLAD GHEORGHE și VLAD ADRIANA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 397/2017 - Municipiul Brăila - 31.08.2017

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 562,00 mp indiviz din 939,00 mp, situat în Brăila, str. Grației nr.30-32,34,36,38,40 lot 1, NCP 90202, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, numitei ȘERBU MANUELA ȘTEFANIA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2 și C3, proprietatea acesteia.
 • Hotărârea 396/2017 - Municipiul Brăila - 31.08.2017

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 69,45 mp indiviz din suprafața de 249,00 mp, situat în Brăila, str. Rahovei nr.347, NCP 76573, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, numiților STOIAN DĂNUȚ și STOIAN LENUȚA, teren pe care se află amplasată construcția C1-U2, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 395/2017 - Municipiul Brăila - 31.08.2017

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 3,00 mp indiviz din suprafața de 569,00 mp situat în Brăila, str. Albă nr.2, NCP 71964, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, numitei ȚĂRUȘ FLORICA, în vederea extinderii construcțiilor existente, proprietatea acesteia.
 • Hotărârea 394/2017 - Municipiul Brăila - 31.08.2017

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 108,00 mp indiviz din suprafața de 192,00 mp situat în Brăila, str. Olimpului nr.1 bis, NCP 70506, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, numiților MIHALACHE ȘTEFAN și MIHALACHE FLORICA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1 și C2, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 393/2017 - Municipiul Brăila - 31.08.2017

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 311,00 mp situat în Brăila, str. Constantin Berlescu nr.11, NCP 74512, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, numitei DURBACĂ VERONICA LUCICA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acesteia.
 • Hotărârea 392/2017 - Municipiul Brăila - 31.08.2017

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 250,00 mp situat în Brăila, str. Petre Ciucă nr.14, NCP 89664, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, numiților COMAN VIOREL și COMAN LILIANA – NICOLETA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 391/2017 - Municipiul Brăila - 31.08.2017

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 251,00 mp, situat în Brăila, str. Borzești nr.4, NCP 84798, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, numiților CIULEA NICOLAE și CIULEA ENUȚA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1 și C2, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 390/2017 - Municipiul Brăila - 31.08.2017

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 160,54 mp indiviz din suprafața de 391,00 mp, situat în Brăila, str. Rahovei nr.147, NCP 90031, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, numiților CIUREA ION și CIUREA IONICA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 389/2017 - Municipiul Brăila - 31.08.2017

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 388,00 mp indiviz din 516,00 mp real măsurat (512,00 mp în acte), situat în Brăila, str. Ecaterina Teodoroiu nr.68, NCP 80851, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, numiților BURICEA GHIȚĂ și BURICEA DANIELA - ELENA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1 și C2, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 388/2017 - Municipiul Brăila - 31.08.2017

  Completarea anexelor nr.1 și 2 la H.C.L.M. Brăila nr.215/29.07.2015, referitoare la atribuirea în folosinţă gratuită pe durata funcţionării capacităţilor energetice, a unor terenuri aparţinând Municipiului Brăila şi acordarea dreptului de a executa reţele subterane Societății de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Brăila.
 • Hotărârea 387/2017 - Municipiul Brăila - 31.08.2017

  Atribuirea în folosință gratuită, cu titlu gratuit pe o perioadă de 15 ani pentru amplasarea unei stații de protecție catodică (SPC) în Brăila, a amplasamentului în suprafață de 1,00 mp, situat în Brăila, str. Gheorghe Constantinescu c/c str. Enăchiță Văcărescu, solicitantei ENGIE ROMÂNIA S.A.
 • Hotărârea 386/2017 - Municipiul Brăila - 31.08.2017

  Achiziţionarea de către Municipiul Brăila a terenului în suprafaţă de 1326,00 mp, situat în Brăila, Calea Galați nr. 2, NCP 77432.
 • Hotărârea 385/2017 - Municipiul Brăila - 31.08.2017

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.
 • Hotărârea 384/2017 - Municipiul Brăila - 31.08.2017

  Rezilierea contractului de închiriere având ca obiect imobilul situat în Brăila, Șos. Baldovinești Km 5, perfectat cu ASOCIAŢIA AURA 2010, conform H.C.L.M. nr.140/27.04.2016.
 • Hotărârea 383/2017 - Municipiul Brăila - 31.08.2017

  Prelungirea contractului de închiriere a spaţiului cu altă destinație decât aceea de locuință, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Mihai Eminescu nr.46, parter, atribuit PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN – ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ BRĂILA, în vederea desfăşurării activităţii.
 • Hotărârea 382/2017 - Municipiul Brăila - 31.08.2017

  Modificarea art.1 din H.C.L.M. nr.141/28.04.2017 privind ”Prelungirea duratei de acordare în folosință gratuită, pentru o perioadă de 5 ani, a imobilului situat în Brăila, Aleea Narciselor nr.1, bl. R8, Fundației Lumina Brăila”.
 • Hotărârea 381/2017 - Municipiul Brăila - 31.08.2017

  Actualizarea valorii de inventar a bunului imobil denumit generic COLEGIUL TEHNIC „EDMOND NICOLAU” BRĂILA, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/2011, la Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice”, poziția nr.97, conform proceselor – verbale de recepție la terminarea lucrărilor nr. 2832/15.11.2016 și nr. 3012/21.12.2016.
 • Hotărârea 380/2017 - Municipiul Brăila - 31.08.2017

  Actualizarea valorilor de inventar a bunurilor imobile denumite generic Liceul de Arte „Hariclea Darclee” și Școala Gimnazială nr.16 „Vasile Băncilă” înscrise în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/2011, la Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice”, poziția nr.101 și nr.73, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.2471/23.06.2017.
 • Hotărârea 379/2017 - Municipiul Brăila - 31.08.2017

  Actualizarea valorii de inventar a bunului imobil denumit generic Grădinița cu Program normal nr.61 „Bobocel” înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/2011, la Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice”, poziția nr.57, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.707/25.07.2017.
 • Hotărârea 378/2017 - Municipiul Brăila - 31.08.2017

  Actualizarea valorii de inventar a bunului imobil denumit generic Grădinița cu Program prelungit nr.55 „Așchiuță” înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/2011, la Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice”, poziția nr.55, conform proceselor – verbale de recepție la terminarea lucrărilor nr.814/07.07.2017 și nr. 878/24.10.2016.
 • Hotărârea 377/2017 - Municipiul Brăila - 31.08.2017

  Constituirea la nivelul Consiliului Local Municipal Brăila a comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor în vederea acordării de subvenții de la bugetul local.
 • Hotărârea 376/2017 - Municipiul Brăila - 31.08.2017

  Acordarea, în anul 2018, a unor subvenții de la bugetul local asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială care se adresează beneficiarilor din Județul Brăila.
 • Hotărârea 375/2017 - Municipiul Brăila - 31.08.2017

  Stabilirea situaţiilor care motivează acordarea ajutoarelor de urgenţă, altele decât cele stabilite de art. 28* din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea 374/2017 - Municipiul Brăila - 31.08.2017

  Modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului Local Municipal Brăila nr.165/29.05.2009 referitoare la „Stabilirea cotei-părți pe care au dreptul să o încaseze instituțiile și serviciile publice sau de utilitate publică, din închirierea sau concesionarea bunurilor, proprietate publică a Municipiului Brăila, precum și a obligațiilor de plată ce urmează a se vira la bugetul local”.
 • Hotărârea 373/2017 - Municipiul Brăila - 31.08.2017

  Modificarea anexei nr.4 la H.C.L.M. Brăila nr.236/30.06.2017 referitoare la „Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila, pe anul 2017”.
 • Hotărârea 372/2017 - Municipiul Brăila - 31.08.2017

  Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și a Cimitirelor Brăila, pe anul 2017.
 • Hotărârea 371/2017 - Municipiul Brăila - 31.08.2017

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Asfaltare alei Cimitirul Sf. Constantin, Cimitirul Sf. Maria și Cimitirul Municipal”.
 • Hotărârea 370/2017 - Municipiul Brăila - 31.08.2017

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Lucrări de reparații capitale la imobilul situat în Brăila, str. Fortificației nr.4, aflat în administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și a Cimitirelor Brăila”.
 • Hotărârea 369/2017 - Municipiul Brăila - 31.08.2017

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiţii „Amenajarea construcției rezervă apă hidranți interiori, rețea de hidranți interiori, închideri case scări și amenajare accese incintă” și ”Centrală de detecție și alarmare la incendiu” la Școala Gimnazială Mihail Kogălniceanu Brăila, Str. Costache Negruzzi, nr. 102.
 • Hotărârea 368/2017 - Municipiul Brăila - 31.08.2017

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiţii „Amenajarea construcției rezervă apă hidranți interiori, rețea de hidranți interiori, închideri case scări și amenajare accese incintă” și ”Centrală de detecție și alarmare la incendiu” la Școala Gimnazială George Coșbuc Brăila, Str. Ulmului, nr. 1.
 • Hotărârea 367/2017 - Municipiul Brăila - 31.08.2017

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiţii „Amenajarea construcției rezervă apă hidranți interiori, rețea de hidranți interiori, închideri case scări și amenajare accese incintă” și ”Centrală de detecție și alarmare la incendiu” la Școala Gimnazială ”A.S. PUȘKIN” Brăila, Str. Târgoviște, nr. 28.
 • Hotărârea 366/2017 - Municipiul Brăila - 31.08.2017

  Avizarea modificării și completării Anexelor nr.1 și 2 la Caietul de Sarcini al activității de administrare, exploatare și întreținere a fântânilor arteziene, bazinelor ornamentale și a cișmelelor stradale de apă potabilă din aria delegată unitatea administrativ – teritorială - Municipiul Brăila, avizat prin H.C.L.M. nr.106/30.03.2017 și aprobat prin Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Dunărea” Brăila nr.8/25.04.2017, avizarea formei actualizate a Anexelor nr.1 și 2 la Caietul de Sarcini al activității de administrare, exploatare și întreținere a fântânilor arteziene, bazinelor ornamentale și a cișmelelor stradale de apă potabilă din aria delegată unitatea administrativ – teritorială - Municipiul Brăila.
 • Hotărârea 365/2017 - Municipiul Brăila - 31.08.2017

  Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Centrului Comunitar „Bunici și nepoți” din Municipiul Brăila, str. Anghel Saligny nr.17, aflat în administrarea Direcției de Asistență Socială Brăila, conform H.C.L.M. nr.358/31.10.2016.
 • Hotărârea 364/2017 - Municipiul Brăila - 31.08.2017

  Aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile acordate de la bugetul local al Municipiului Brăila, pentru activitatea sportivă, în baza prevederilor Legii nr.69/2000, legea educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare.
 • Hotărârea 363/2017 - Municipiul Brăila - 21.08.2017

  Modificarea Anexei la H.C.L.M. nr.82/30.03.2017, privind aprobarea utilizării sumei de 56.657,91 mii lei din excedentul anual al bugetului local al Municipiului Brăila, pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare pe anul 2017.
 • Hotărârea 362/2017 - Municipiul Brăila - 21.08.2017

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Brăila pe anul 2017.
 • Hotărârea 361/2017 - Municipiul Brăila - 11.08.2017

  Exercitarea dreptului de preempţiune al Municipiului Brăila asupra imobilului situat în Brăila, Calea Galați nr.2.
 • Hotărârea 360/2017 - Municipiul Brăila - 11.08.2017

  Aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Brăila 2016 – 2030 și a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Brăila, 2016 – 2023.
 • Hotărârea 359/2017 - Municipiul Brăila - 11.08.2017

  Modificarea art.1 din H.C.L.M. nr.295/17.07.2017 referitoare la ”Aprobarea proiectului , în vederea finanțării în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020, Măsura 1.2 Consolidarea și diversificarea activităților în zona de pescuit și acvacultură”.
 • Hotărârea 358/2017 - Municipiul Brăila - 11.08.2017

  Modificarea art.1 din H.C.L.M. nr.144/30.05.2014 referitoare la "Atribuirea în folosință gratuită a terenului în suprafață de 683,00 mp, aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Belvedere nr.5, BIBLIOTECII JUDEȚENE "PANAIT ISTRATI", în vederea extinderii activității".
 • Hotărârea 357/2017 - Municipiul Brăila - 11.08.2017

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici, conform DALI, pentru obiectivul de investiţii „Reparații sală de sport în urma incendiului - Școala Gimnazială Nedelcu Chercea”.
 • Hotărârea 356/2017 - Municipiul Brăila - 11.08.2017

  Completarea Capitolului V din Regulamentul de închiriere a bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.245/30.06.2017.
 • Hotărârea 355/2017 - Municipiul Brăila - 11.08.2017

  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședința de îndată din data de 11.08.2017.
 • Hotărârea 354/2017 - Municipiul Brăila - 31.07.2017

  Revocarea dreptului de folosință gratuită constituit în favoarea Grădiniței cu program normal nr.34 ”Luminița” cu privire la terenurile în suprafață de 1055,00 mp, respectiv 1089,00 mp, situate în Brăila, Str. Comisar Erou Popovici colț cu Str. Anton Pann și actualizarea în mod corespunzător a inventarului domeniului public aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.325/2011.
 • Hotărârea 353/2017 - Municipiul Brăila - 31.07.2017

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Păltiniș, nr.1, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 79186, constituit prin H.C.L.M. nr.164/28.04.2017, în favoarea domnului LOVIN MARIUS-CRISTIAN.
 • Hotărârea 352/2017 - Municipiul Brăila - 31.07.2017

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 100,00 mp indiviz din 400,00 mp, situat în Brăila, Calea Galați nr. 154, NCP 87611, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, numiților POIANĂ VASILE și POIANĂ CHIRA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2, C3 și C4, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 351/2017 - Municipiul Brăila - 31.07.2017

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 303,00 mp, situat în Brăila, str. Garoafelor nr. 7, NCP 86730, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, numiților BOITAȘI VLAD și BOITAȘI NEAGA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2 și C3, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 350/2017 - Municipiul Brăila - 31.07.2017

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 276,00 mp, situat în Brăila, str. Garabet Ibrăileanu nr. 35A, NCP 90448, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, numiților ALOMAN AURELIAN și BARBU LENUȚA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2, C3 și C4, proprietatea acestora
 • Hotărârea 349/2017 - Municipiul Brăila - 31.07.2017

  Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila și aprobarea schimbului de terenuri în suprafețe egale de 1445,00 mp, între Municipiul Brăila, proprietar al terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Str. G-ral. Gh. Avramescu TRONSON 1, NCP 90887 şi S.C. DEZIMOB INVEST GRUP S.R.L., proprietară a terenului situat în Brăila, Str. G-ral. Gh. Avramescu nr.10 lot 1/1/1, NCP 90878.
 • Hotărârea 348/2017 - Municipiul Brăila - 31.07.2017

  Exprimarea acordului Municipiului Brăila pentru schimbarea destinației imobilului situat în Brăila, Aleea Parcului nr.2, aparținând domeniului public al Municipiului Brăila, din spațiu de învățământ în spațiu cu altă destinație.
 • Hotărârea 347/2017 - Municipiul Brăila - 31.01.2017

  Scoaterea la licitație publică cu strigare în vederea închirierii spațiilor 1 și 2, precum și a terenurilor aferente, părți integrante din punctul termic nr. 3 – Viziru, str. Abrud nr. 3.
 • Hotărârea 346/2017 - Municipiul Brăila - 31.07.2017

  Actualizarea valorilor de inventar a bunurilor înscrise în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, la Capitolul H – Terenurile și clădirile instituțiilor publice – poziția nr.128 și la Capitolul G10 Cimitire – poziția nr.1 ”Cimitirul Sfântul Constantin”, conform proceselor - verbale de recepție la terminarea lucrărilor nr.9074/31.05.2017 și nr.10233/21.06.2017.
 • Hotărârea 345/2017 - Municipiul Brăila - 31.07.2017

  Actualizarea valorii de inventar a bunului prevăzut la poziția nr.5 Capitolul G, Subcapitolul G3 – „Cheuri, dane, pereuri, bazine, diguri și clădiri aferente”, din Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, conform Raportului de evaluare.
 • Hotărârea 344/2017 - Municipiul Brăila - 31.07.2017

  Modificarea reţelei şcolare de învăţământ în Municipiul Brăila pentru anul şcolar 2017 – 2018.
 • Hotărârea 343/2017 - Municipiul Brăila - 31.07.2017

  Aprobarea unui Protocol de Colaborare între Municipiul Brăila, S.C. Braicar S.A. Brăila, Liceul de Arte ”Hariclea Darclee” și Asociația Coloreria.
 • Hotărârea 342/2017 - Municipiul Brăila - 31.07.2017

  Aprobarea modelului cadru al contractului de finanțare pentru unitățile de cult din Municipiul Brăila.
 • Hotărârea 341/2017 - Municipiul Brăila - 31.07.2017

  Aprobarea Regulamentului de acordare a sporului pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de muncă personalului din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brăila şi al serviciilor publice de interes local subordonate Consiliului Local Municipal Brăila, conform Legii nr.153/2017, Legea cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
 • Hotărârea 340/2017 - Municipiul Brăila - 31.07.2017

  Aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare a Poliției Locale Brăila, în dosarele civile înregistrate pe rolul instanțelor de judecată.
 • Hotărârea 339/2017 - Municipiul Brăila - 31.07.2017

  Aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții ”MODERNIZARE ȘOSEAUA FOCȘANI, ÎNTRE STRADA COMUNA DIN PARIS ȘI ȘOSEAUA DE CENTURĂ”.
 • Hotărârea 338/2017 - Municipiul Brăila - 31.07.2017

  Aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții ”MODERNIZARE STRĂZI CARTIER NEDELCU CHERCEA”.
 • Hotărârea 337/2017 - Municipiul Brăila - 31.07.2017

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Execuție sistem de supraveghere video spital – Calea Călărașilor nr.59”, Spitalul de Psihiatrie ”Sf. Pantelimon” Brăila.
 • Hotărârea 336/2017 - Municipiul Brăila - 31.07.2017

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Instalație detectare, semnalizare și avertizare incendiu Corp B (C4+C5)” la Colegiul Național ”Nicolae Bălcescu”, Bd. Al. I. Cuza nr.182, Brăila.
 • Hotărârea 335/2017 - Municipiul Brăila - 31.07.2017

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Instalație detectare, semnalizare și avertizare incendiu Corp A (C1)” la Colegiul Național ”Nicolae Bălcescu”, Bd. Al. I. Cuza nr.182, Brăila.
 • Hotărârea 334/2017 - Municipiul Brăila - 31.07.2017

  Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Municipal Brăila, în conformitate cu prevederile Legii nr. 153/2017.
 • Hotărârea 333/2017 - Municipiul Brăila - 31.07.2017

  Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brăila și Serviciului Public Comunitar Local de evidență a Persoanelor Brăila, în conformitate cu prevederile Legii nr. 153/2017.
 • Hotărârea 332/2017 - Municipiul Brăila - 31.07.2017

  Modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local Municipal Brăila, aprobat prin H.C.L.M. nr.389/29.11.2010.
 • Hotărârea 331/2017 - Municipiul Brăila - 31.07.2017

  Redistribuirea de sume din taxa pe valoare adăugată, la Titlul I ”Cheltuieli de personal”, între unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Brăila, pe anul 2017.
 • Hotărârea 330/2017 - Municipiul Brăila - 31.07.2017

  Rectificarea bugetului general centralizat al Municipiului Brăila pe anul 2017.
 • Hotărârea 329/2017 - Municipiul Brăila - 31.07.2017

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului de Utilitate Publică de Administrare şi Gospodărire Locală Brăila, pe anul 2017.
 • Hotărârea 328/2017 - Municipiul Brăila - 31.07.2017

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Brăila pe anul 2017.
 • Hotărârea 327/2017 - Municipiul Brăila - 31.07.2017

  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședința ordinară din data de 31.07.2017.
 • Hotărârea 326/2017 - Municipiul Brăila - 17.07.2017

  Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna august 2017.
 • Hotărârea 325/2017 - Municipiul Brăila - 17.07.2017

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr.251/30.06.2017 referitoare la „Aprobarea încheierii unui act adițional de prelungire a contractului de închiriere nr.3084/11.05.2012, având ca obiect imobilul din Municipiul Brăila, str. Caraiman nr.11”.
 • Hotărârea 324/2017 - Municipiul Brăila - 17.07.2017

  Modificarea art.2 din H.C.L.M. Brăila nr.196/30.05.2017 referitoare la termenul de execuție al obiectivului de investiții „Amenajare sens giratoriu în municipiul Brăila, în zona intersecției Calea Galați cu Bdul. Al.I. Cuza” Brăila.
 • Hotărârea 323/2017 - Municipiul Brăila - 17.07.2017

  Constituirea Comisiei speciale pentru reactualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 322/2017 - Municipiul Brăila - 17.07.2017

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 521,00 mp, situat în Brăila, str. Magaziilor nr. 6, NCP 90369, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, numiților NĂSTASE MIHAI și NĂSTASE MARIOARA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1, C2, C3 și C4, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 321/2017 - Municipiul Brăila - 17.07.2017

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 63,00 mp, situat în Brăila, str. Cazasului nr. 87, NCP 90323, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, numiților BLEJUȚ ANGELA și GHIURCĂ ANA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1 și C2, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 320/2017 - Municipiul Brăila - 17.07.2017

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 7,00 mp indiviz din 405,00 mp, situat în Brăila, str. Plevna nr. 170, NCP 18579, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, numiților MORUZ VASILE și MORUZ PETRICA, teren pe care se află amplasate construcțiile C2, C4, C6 și C9, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 319/2017 - Municipiul Brăila - 17.07.2017

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 14,00 mp indiviz din 716,00 mp, situat în Brăila, str. Petru Maior nr. 35, NCP 72184, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, numiților POPA CONSTANTIN și POPA LUCICA, teren pe care se află amplasate construcțiile C1 și C5, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 318/2017 - Municipiul Brăila - 17.07.2017

  Aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al statului în domeniul public al Municipiului Brăila a terenului în suprafaţă de 8125,00 mp, indiviz din 24.139,00 mp, situat în Brăila, pe Faleza Dunării, între sediul nou al Căpităniei Portului Brăila și parcela nr. 3 Malul Dunării, administrată de Compania Națională ”Administrația Porturilor Dunării Maritime” Galați.
 • Hotărârea 317/2017 - Municipiul Brăila - 17.07.2017

  Darea în administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila a terenurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ocupate de construcții cu caracter provizoriu – garaje, potrivit anexelor 1 şi 2, cu preluarea contractelor de închiriere.
 • Hotărârea 316/2017 - Municipiul Brăila - 17.07.2017

  Aprobarea tranzacției privind soluționarea amiabilă a litigiilor existente între S.C. Perascenso Consulting S.R.L. Brăila, în calitate de creditor, Liceul Tehnologic Gh. K. Constantinescu în calitate de debitor principal și Municipiul Brăila în calitate de terț poprit.
 • Hotărârea 315/2017 - Municipiul Brăila - 17.07.2017

  Trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Brăila și transmiterea din administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și Cimitirelor Brăila în administrarea Spitalului de Psihiatrie „Sf.Pantelimon” Brăila a spațiului cu destinația de locuință, situat în Municipiul Brăila, str. Sebeșului nr.70, bl.B34, sc.2, parter, ap.16 cu destinația de „locuință de serviciu”.
 • Hotărârea 314/2017 - Municipiul Brăila - 17.07.2017

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.
 • Hotărârea 313/2017 - Municipiul Brăila - 17.07.2017

  Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.245/30.06.2017.
 • Hotărârea 312/2017 - Municipiul Brăila - 17.07.2017

  Închirierea unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila, în vederea extinderii construcțiilor provizorii existente.
 • Hotărârea 311/2017 - Municipiul Brăila - 17.07.2017

  Dezmembrarea, partajarea și alipirea unor terenuri ce aparțin domeniului privat al Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 310/2017 - Municipiul Brăila - 17.07.2017

  Completarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 - „Lista terenurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcţii tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”.
 • Hotărârea 309/2017 - Municipiul Brăila - 17.07.2017

  Completarea anexei nr.2 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015, cu terenuri ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila în vederea amplasării de lăzi frigorifice şi terase cu caracter permanent a căror activitate se va desfăşura în faţa spaţiilor comerciale, în vederea închirierii prin încredinţare directă a acestor amplasamente.
 • Hotărârea 308/2017 - Municipiul Brăila - 17.07.2017

  Perfectarea unui act adițional la contractul de închiriere nr.194/29.12.1995 și a contractului de închiriere nr.21/28.02.2002, în sensul majorării suprafeței de teren ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Bdul. Dorobanților, în incinta Liceului ”Panait Cerna” și Bdul. Dorobanților, lângă Liceul ”Panait Cerna”.
 • Hotărârea 307/2017 - Municipiul Brăila - 17.07.2017

  Perfectarea unui act adițional la contractul de închiriere nr.39/14299/06.07.2015, încheiat între Municipiul Brăila și domnul TICU LUCIAN CĂTĂLIN, în sensul majorării suprafeței de teren ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Aleea Cocorilor nr. 16, bl. D4, sc.2, ap.45, parter.
 • Hotărârea 306/2017 - Municipiul Brăila - 17.07.2017

  Prelungirea contractului de închiriere având ca obiect spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în Brăila, str. Mihai Eminescu, nr. 8-8A, etaj 1, încheiat cu UNIUNEA JUDEȚEANĂ ”SOLIDARITATEA” PENSIONARILOR DIN BRĂILA, în vederea desfășurării activităţii.
 • Hotărârea 305/2017 - Municipiul Brăila - 17.07.2017

  Exprimarea acordului Municipiului Brăila, pentru trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila, în vederea casării și demolării construcției în suprafață de 76,00 mp, situată în Municipiul Brăila, str. Griviței nr.496, aparținând domeniului public al Municipiului Brăila, conform Raportului de expertiză tehnică, cu înscrierea în Cartea funciară.
 • Hotărârea 304/2017 - Municipiul Brăila - 17.07.2017

  Exprimarea acordului Municipiului Brăila pentru schimbarea destinației imobilului situat în Brăila, Calea Galați nr.344B, din spațiu de învățământ în spațiu cu altă destinație, imobil ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 303/2017 - Municipiul Brăila - 17.07.2017

  Completarea obiectului Contractului de delegare al S.C. ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR ȘI TÂRGURILOR S.A. BRĂILA, aprobat prin H.C.L.M. nr.319/27.09.2010, cu imobilul în care a funcționat Grădinița cu program prelungit nr.3 ”Prichindel”, situat în Brăila, Aleea Trandafirilor nr.1A, proprietate publică a Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 302/2017 - Municipiul Brăila - 17.07.2017

  Aprobarea actului adițional nr.6 la Contractul de delegare a gestiunii activităților de colectare și transport deșeuri nr.34055/05.09.2011 încheiat cu S.C. RER ECOLOGIC SERVICE S.R.L., ca urmare a intrării în vigoare a prevederilor O.U.G. nr.48/30.06.2017 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr.196/2005.
 • Hotărârea 301/2017 - Municipiul Brăila - 17.07.2017

  Aprobarea actului adițional nr.6 la Contractul de delegare a gestiunii activităților de colectare și transport deșeuri nr.34062/05.09.2011 încheiat cu S.C. BRAI-CATA S.R.L., ca urmare a intrării în vigoare a prevederilor O.U.G. nr.48/30.06.2017 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr.196/2005.
 • Hotărârea 300/2017 - Municipiul Brăila - 17.07.2017

  Aprobarea actului adițional nr.6 la Contractul de delegare a gestiunii activităților de colectare și transport deșeuri nr.34058/05.09.2011 încheiat cu S.C. ECO S.A., ca urmare a intrării în vigoare a prevederilor O.U.G. nr.48/30.06.2017 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr.196/2005.
 • Hotărârea 299/2017 - Municipiul Brăila - 17.07.2017

  Aprobarea actului adițional nr.6 la Contractul de delegare a gestiunii activităților de depozitare deșeuri nr.34051/05.09.2011 încheiat cu S.C. TRACON S.R.L., ca urmare a intrării în vigoare a prevederilor O.U.G. nr.48/30.06.2017 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr.196/2005.
 • Hotărârea 298/2017 - Municipiul Brăila - 17.07.2017

  Avizarea Caietului de Sarcini al activității de colectare, transport și evacuare a apelor uzate de la utilizatorii din aria delegată unitatea administrativ-teritorială – Municipiul Brăila, cu anexele nr.1 – 13, părți integrante din acesta.
 • Hotărârea 297/2017 - Municipiul Brăila - 17.07.2017

  Aprobarea Înțelegerii de cooperare între Municipiul Brăila, România și Sectorul Beșiktaș, Orașul Istanbul, Republica Turcia.
 • Hotărârea 296/2017 - Municipiul Brăila - 17.07.2017

  Aprobarea Înțelegerii de cooperare între Municipiul Brăila, România și Municipiul Schumen, Republica Bulgaria.
 • Hotărârea 295/2017 - Municipiul Brăila - 17.07.2017

  Aprobarea proiectului ”Dezvoltarea ecoturismului și turismului educațional în Municipiul Brăila”, în vederea finanțării în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020, Măsura 1.2 Consolidarea și diversificarea activităților în zona de pescuit și acvacultură
 • Hotărârea 294/2017 - Municipiul Brăila - 17.07.2017

  Aprobarea Programului de Îmbunătățire a Eficienței Energetice din Municipiul Brăila.
 • Hotărârea 293/2017 - Municipiul Brăila - 17.07.2017

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare grupuri sanitare - Școala I.L.Caragiale”.
 • Hotărârea 292/2017 - Municipiul Brăila - 17.07.2017

  Aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi Cartier Radu Negru”.
 • Hotărârea 291/2017 - Municipiul Brăila - 17.07.2017

  Aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi Cartier PISC”.
 • Hotărârea 290/2017 - Municipiul Brăila - 17.07.2017

  Aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi Cartier Lacu Dulce”.
 • Hotărârea 289/2017 - Municipiul Brăila - 17.07.2017

  Rectificarea bugetului general centralizat al Municipiului Brăila pe anul 2017.
 • Hotărârea 288/2017 - Municipiul Brăila - 17.07.2017

  Alocarea sumei de 600,00 mii lei din bugetul local pe anul 2017, în vederea susținerii Concursului Internațional de Canto ”Hariclea Darclee”.
 • Hotărârea 287/2017 - Municipiul Brăila - 17.07.2017

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, pe anul 2017.
 • Hotărârea 286/2017 - Municipiul Brăila - 17.07.2017

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului de Utilitate Publică Seroplant Brăila, pe anul 2017.
 • Hotărârea 285/2017 - Municipiul Brăila - 17.07.2017

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI ŞI ADMINISTRARE PORTUARĂ Brăila, pe anul 2017.
 • Hotărârea 284/2017 - Municipiul Brăila - 17.07.2017

  Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Brăila, pe anul 2017.
 • Hotărârea 283/2017 - Municipiul Brăila - 17.07.2017

  Modificarea anexei nr.1 la H.C.L.M. nr.82/30.03.2017, privind aprobarea utilizării sumei de 56.657,91 mii lei din excedentul anual al bugetului local al Municipiului Brăila, pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare pe anul 2017.
 • Hotărârea 282/2017 - Municipiul Brăila - 17.07.2017

  Aprobarea execuţiei bugetului general centralizat al municipiului Brăila la 30.06.2017.
 • Hotărârea 281/2017 - Municipiul Brăila - 30.06.2017

  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iulie 2017
 • Hotărârea 280/2017 - Municipiul Brăila - 30.06.2017

  Modificarea art.2 din H.C.L.M. Brăila nr.209/30.05.2017 referitoare la
 • Hotărârea 279/2017 - Municipiul Brăila - 30.06.2017

  Desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Brăila, în calitate de observatori, la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct, din cadrul unităților de învățământ preuniversitar, din Municipiul Brăila, pentru fiecare comisie de concurs
 • Hotărârea 278/2017 - Municipiul Brăila - 30.06.2017

  Numirea dnei CEORANU CRISTINA pe postul de consilier juridic, grad debutant în cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local Municipal Brăila
 • Hotărârea 277/2017 - Municipiul Brăila - 30.06.2017

  Actualizarea datelor de identificare ale bunului imobil înscris la poziția nr.145 din Capitolul A – „Străzi”, aflat în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/2011, conform documentației de cadastru
 • Hotărârea 276/2017 - Municipiul Brăila - 30.06.2017

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul , la adresa din Brăila, Str. General Gheorghe Avramescu nr.10, lot nr.1, iniţiat de S.C. DEZIMOB INVEST GROUP S.R.L
 • Hotărârea 275/2017 - Municipiul Brăila - 30.06.2017

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Petre Ciucă, nr.21 (fostă Zona Industrială Sud lot 91), în suprafaţă de 259,00 mp, NCP 81823, constituit prin H.C.L.M. nr.206/29.05.2009, în favoarea doamnei VĂTAFU DOINA - SIMONA
 • Hotărârea 274/2017 - Municipiul Brăila - 30.06.2017

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Argeșului, nr.17A, în suprafaţă de 300,00 mp, NCP 74290, constituit prin H.C.L.M. nr.132/29.04.2010, în favoarea domnului TAFLARU DORIN
 • Hotărârea 273/2017 - Municipiul Brăila - 30.06.2017

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Liviu Macedonescu, nr. 4 (fostă Zona Industrială Sud lot 110), în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 82985, constituit prin H.C.L.M. nr.107/30.03.2009, în favoarea doamnei MEDRIHAN ALINA
 • Hotărârea 272/2017 - Municipiul Brăila - 30.06.2017

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Constantin Berlescu, nr. 8 (fostă Zona Industrială Sud lot 31), în suprafaţă de 258,00 mp, NCP 81351, constituit prin H.C.L.M. nr.177/25.07.2012, în favoarea domnului CONDURACHE IOAN - MARIUS
 • Hotărârea 271/2017 - Municipiul Brăila - 30.06.2017

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 198,00 mp, situat în Brăila, str. Traian Demestrescu nr.5, NCP 87395, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, numitelor PENEȘ PAULINA și KURTDISI LENUȚA GRAȚIELA, teren pe care se află amplasate construcțiile, proprietatea acestora
 • Hotărârea 270/2017 - Municipiul Brăila - 30.06.2017

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 259,00 mp, situat în Brăila, str. Petre Ciucă nr. 23, NCP 81438, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, numiților DUBINĂ FLORIN MIHAI și DUBINĂ IULIA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 269/2017 - Municipiul Brăila - 30.06.2017

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 259,00 mp, situat în Brăila, str. Petre Ciucă nr. 13, NCP 80697, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, numitei BRĂESCU ELENA CLAUDIA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acesteia
 • Hotărârea 268/2017 - Municipiul Brăila - 30.06.2017

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 85,00 mp indiviz din 185,00 mp, situat în Brăila, str. Baladei nr. 25, NCP 87553, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, numitei BERCEA SEVASTIȚA, teren pe care se află amplasate construcțiile, proprietatea acesteia
 • Hotărârea 267/2017 - Municipiul Brăila - 30.06.2017

  Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 31,20 mp indiviz din 272,00 mp real măsurat (240,80 mp în acte), situat în Brăila, str. Alexandru Vlahuță nr. 93, NCP 18142, teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, numiților AVRAMESCU PARASCHIVA, IORDACHE IONEL și IORDACHE TĂNȚICA, teren pe care se află amplasate construcțiile, proprietatea acestora
 • Hotărârea 266/2017 - Municipiul Brăila - 30.06.2017

  Radierea unor denumiri de artere stradale înscrise în nomenclatorul stradal al Municipiului Brăila și al Stațiunii Lacu Sărat, aprobat prin H.C.L.M. nr.234/14.07.2010 și actualizat prin H.C.L.M. nr.13/29.01.2015, ca urmare a stabilirii noii limite administrativ – teritoriale a Municipiului Brăila și Comunei Chiscani
 • Hotărârea 265/2017 - Municipiul Brăila - 30.06.2017

  Scoaterea la licitație publică, în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 2832,00 mp, situat în Brăila, Șos. Baldovinești nr.8C, în vederea edificării unui obiectiv economic
 • Hotărârea 264/2017 - Municipiul Brăila - 30.06.2017

  Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.199/2015
 • Hotărârea 263/2017 - Municipiul Brăila - 30.06.2017

  Aprobarea prețului chiriei pentru amplasamentele aparținând domeniului public al Municipiului Brăila
 • Hotărârea 262/2017 - Municipiul Brăila - 30.06.2017

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”
 • Hotărârea 261/2017 - Municipiul Brăila - 30.06.2017

  Completarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 referitoare la „Lista terenurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce sunt sau pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate”
 • Hotărârea 260/2017 - Municipiul Brăila - 30.06.2017

  Completarea anexei nr.2 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 referitoare la centralizarea suprafeţelor de teren ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcţii cu caracter provizoriu și aprobarea închirierii directe către solicitanţi, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.199/2015
 • Hotărârea 259/2017 - Municipiul Brăila - 30.06.2017

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr.102/29.03.2016 referitoare la „Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila pentru transferul dreptului de proprietate asupra unor investiții realizate pe terenuri aparținând domeniului public al Municipiului Brăila, în conformitate cu prevederile art.2.15, alin.(1) din Regulamentul aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.199/29.07.2015”, cu completările ulterioare.
 • Hotărârea 258/2017 - Municipiul Brăila - 30.06.2017

  Actualizarea datelor de identificare ale bunului public denumit generic „Parc Monument” aflat la poziția nr.1 din Capitolul G4 – „Parcuri publice și zone de agrement”, aflate în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, conform documentației de cadastru.
 • Hotărârea 257/2017 - Municipiul Brăila - 30.06.2017

  Aprobarea transmiterii unor bunuri din domeniul public al Municipiului Brăila, în domeniul public al Comunei Chiscani
 • Hotărârea 256/2017 - Municipiul Brăila - 30.06.2017

  Îndreptarea erorii de redactare strecurată în cuprinsul H.C.L.M. nr.372/25.11.2015 referitoare la ”Aprobarea cererii dlui. PÂRLOG GEORGE şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Berzei nr.14, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85446, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată”.
 • Hotărârea 255/2017 - Municipiul Brăila - 30.06.2017

  Prelungirea contractului de închiriere având ca obiect spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în Brăila, str. Mărăști, nr. 13, etaj, încheiat cu ASOCIAȚIA REVOLUȚIEI ROMÂNE DIN DECEMBRIE 1989 Brăila, în vederea desfășurării activităţii
 • Hotărârea 254/2017 - Municipiul Brăila - 30.06.2017

  Exprimarea acordului Municipiului Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/desființare pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila
 • Hotărârea 253/2017 - Municipiul Brăila - 30.06.2017

  Exprimarea acordului privind vânzarea prin licitație publică a spațiului cu altă destinație, decât cea de locuință, situat la etajul imobilului din Brăila, Piața Poporului nr.20, lot 3
 • Hotărârea 252/2017 - Municipiul Brăila - 30.06.2017

  Exprimarea acordului Municipiului Brăila, pentru realizarea investiției ”Reabilitare etaj 2 și 3 Centrul Social de Găzduire în Regim de Urgență Brăila, Calea Galați nr.346 corp C, diriginte șantier, avize”, imobil ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, aflat în folosința gratuită a Direcției de Asistență Socială Brăila
 • Hotărârea 251/2017 - Municipiul Brăila - 30.06.2017

  Aprobarea încheierii unui act adițional de prelungire a contractului de închiriere nr.3084/11.05.2012, având ca obiect imobilul din Municipiul Brăila, str. Caraiman nr.11
 • Hotărârea 250/2017 - Municipiul Brăila - 30.06.2017

  Stabilirea cuantumului maxim și a condițiilor de acordare a prestațiilor financiare excepționale acordate, pentru anul 2017, la nivelul Municipiului Brăila în conformitate cu prevederile Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 249/2017 - Municipiul Brăila - 30.06.2017

  Aprobarea vânzării directe a terenului în suprafață de 250,00 mp ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Str. Aurorei, nr.20, NCP 11993, solicitantului SUBȚIRICĂ VASILE – DĂNUȚ, teren pe care se află edificată construcția C1, proprietatea acestuia
 • Hotărârea 248/2017 - Municipiul Brăila - 30.06.2017

  Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința tip A.N.L. situată în Brăila, Ansamblul Brăilița, str. Sf. Gheorghe nr.1, Bl. A4, sc.1, etaj 1, ap.8
 • Hotărârea 247/2017 - Municipiul Brăila - 30.06.2017

  Stabilirea chiriei pentru locuințele construite de către Agenția Națională pentru Locuințe în Municipiul Brăila, prin ”Programul de construire de locuințe pentru tineri, destinate închirierii”, aflate în proprietatea privată a statului, pentru perioada 01.06.2017 – 31.12.2017
 • Hotărârea 246/2017 - Municipiul Brăila - 30.06.2017

  Modificarea Regulamentului privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenurilor aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila
 • Hotărârea 245/2017 - Municipiul Brăila - 30.06.2017

  Aprobarea Regulamentului privind modul de închiriere a bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila
 • Hotărârea 244/2017 - Municipiul Brăila - 30.06.2017

  Aprobarea perfectării unui Protocol de colaborare încheiat între Municipiul Brăila, POLICOLOR S.A. și ZAGA BRAND S.R.L., în vederea implementării activității de decorare a unor bunuri mobile și imobile
 • Hotărârea 243/2017 - Municipiul Brăila - 30.06.2017

  Modificarea H.C.L.M. nr.275/31.10.2012 modificată prin H.C.L.M. nr.174/30.06.2014 și H.C.L.M. nr.251/27.07.2016, referitoare la „Acordarea de facilități pe mijloacele de transport în comun, unor categorii sociale de persoane de pe raza Municipiului Brăila”
 • Hotărârea 242/2017 - Municipiul Brăila - 30.06.2017

  Reactualizarea tarifului pentru abonamentul lunar al elevilor din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de pe raza Municipiului Brăila
 • Hotărârea 241/2017 - Municipiul Brăila - 30.06.2017

  Aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi Cartier Nedelcu Chercea”.
 • Hotărârea 240/2017 - Municipiul Brăila - 30.09.2017

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Modernizare Șoseaua Focșani, între Strada Comuna din Paris și Șoseaua de Centură, Municipiul Brăila”.
 • Hotărârea 239/2017 - Municipiul Brăila - 30.06.2017

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare laborator” la Colegiul Național „Gheorghe Munteanu Murgoci”, Brăila.
 • Hotărârea 238/2017 - Municipiul Brăila - 30.06.2017

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare fațadă-termosistem, corp școală, corp CT-Ateliere” la Școala Gimnazială Fănuș Neagu, Brăila.
 • Hotărârea 237/2017 - Municipiul Brăila - 30.06.2017

  Rectificarea bugetului general centralizat al Municipiului Brăila, pe anul 2017
 • Hotărârea 236/2017 - Municipiul Brăila - 30.06.2017

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila, pe anul 2017.
 • Hotărârea 235/2017 - Municipiul Brăila - 30.06.2017

  Redistribuirea unor sume din taxa pe valoarea adăugată între unele unități din învățământul preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Brăila, pe anul 2017
 • Hotărârea 234/2017 - Municipiul Brăila - 30.06.2017

  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședința ordinară din data de 30.06.2017
 • Hotărârea 233/2017 - Municipiul Brăila - 30.05.2017

  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iunie 2017.
 • Hotărârea 232/2017 - Municipiul Brăila - 30.05.2017

  Modificarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.84/30.03.2017 referitoare la ”Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE ŞI GOSPODĂRIRE LOCALĂ BRĂILA, pe anul 2017”.
 • Hotărârea 231/2017 - Municipiul Brăila - 30.05.2017

  Aprobarea participării Municipiului Brăila ca partener asociat la proiectul ”CommON aCtiOns to ReDuce urban watercourse pollution in the Black Sea Basin (CONCORD)”, în cadrul programului operațional comun ”Bazinul Mării Negre”.
 • Hotărârea 230/2017 - Municipiul Brăila - 30.05.2017

  Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila şi aprobarea componenţei comisiei de licitaţie pentru concesionarea unor bunuri (teren Perimetrul III) aflate în administrarea R.A. ”ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” BRĂILA.
 • Hotărârea 229/2017 - Municipiul Brăila - 30.05.2017

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul „CONSTRUIRE SEDIU FIRMĂ ȘI SPAȚIU COMERCIAL (D+P+1E), PREZENTARE ȘI DESFACERE CORPURI DE ILUMINAT LA COMANDĂ” la adresa din Brăila, Bd. Dorobanților nr. 678 iniţiat de S.C. „SOLAR WATTS” S.R.L.
 • Hotărârea 228/2017 - Municipiul Brăila - 30.05.2017

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul „CONSTRUIRE HALĂ CU STRUCTURĂ DIN LEMN – DESTINAȚIA SERVICE AUTO”, la adresa din Brăila, str. Nufărului, nr. 23 iniţiat de NIȚĂ MARIAN.
 • Hotărârea 227/2017 - Municipiul Brăila - 30.05.2017

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ S+P+E+POD ÎNALT, CU SPAȚIU COMERCIAL SUBSOL ȘI PARTER (PARȚIAL), ANEXE GOSPODĂREȘTI, FOIȘOR”, la adresa din Brăila, str. Walter Mărăcineanu, nr. 43 iniţiat de DOAGĂ DUMITREL.
 • Hotărârea 226/2017 - Municipiul Brăila - 30.05.2017

  Aprobarea componenței comisiei de licitație pentru constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenurilor aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 225/2017 - Municipiul Brăila - 30.05.2017

  Atribuirea denumirii de ”Aleea PLOPULUI” drumului de acces public către loturile destinate pentru construirea de locuințe, situat în Brăila, str. George Enescu nr.151.
 • Hotărârea 224/2017 - Municipiul Brăila - 30.05.2017

  Atribuirea denumirii de „Aleea Fermei”, drumului de acces situat în Tarlaua 11, Parcela 134/5 – drum de acces – Brăila, în suprafață de 1400,00 mp, din suprafața totală de 6201,00 mp, identificat cu NCP 78571.
 • Hotărârea 223/2017 - Municipiul Brăila - 30.05.2017

  Aprobarea cererii doamnei VASILESCU (fostă STANCIU) CONSTANȚA – MIHAELA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Semenic, nr.18, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85422, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată.
 • Hotărârea 222/2017 - Municipiul Brăila - 30.05.2017

  Aprobarea cererii doamnei BURLACU ELENA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Semenic, nr. 20, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85418, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată.
 • Hotărârea 221/2017 - Municipiul Brăila - 30.05.2017

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Petre Ciucă, nr.14, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 89664, constituit prin H.C.L.M. nr.199/29.05.2009, în favoarea domnului COMAN BOGDAN.
 • Hotărârea 220/2017 - Municipiul Brăila - 30.05.2017

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Paul Brătășanu, nr.5, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 72600, constituit prin H.C.L.M. nr.356/21.11.2008, în favoarea domnului COJOCARU ROMICĂ.
 • Hotărârea 219/2017 - Municipiul Brăila - 30.05.2017

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Petre Ciucă, nr.13, în suprafaţă de 259,33 mp, constituit prin H.C.L.M. nr.345/28.09.2004, în favoarea domnului BRĂESCU OCTAVIAN PETRE.
 • Hotărârea 218/2017 - Municipiul Brăila - 30.05.2017

  Dezmembrarea, partajarea și alipirea unor terenuri ce aparţin domeniului privat al Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 217/2017 - Municipiul Brăila - 30.05.2017

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr.102/29.03.2016 referitoare la „Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila pentru transferul dreptului de proprietate asupra unor investiții realizate pe terenuri aparținând domeniului public al Municipiului Brăila, în conformitate cu prevederile art.2.15, alin.(1) din Regulamentul aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.199/29.07.2015”, cu completările ulterioare.
 • Hotărârea 216/2017 - Municipiul Brăila - 30.05.2017

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.
 • Hotărârea 215/2017 - Municipiul Brăila - 30.05.2017

  Aprobarea procesului – verbal de negociere al Comisiei speciale de punere în aplicare a H.C.L.M. nr. 4/2003, referitoare la , din cadrul şedinţei din data de 19.05.2017.
 • Hotărârea 214/2017 - Municipiul Brăila - 30.05.2017

  Actualizarea anexei nr.1 la H.C.L.M. Brăila nr.53/23.02.2017 cu pozițiile ocupate de solicitanți la data de 12.05.2017, pe baza criteriilor de departajare prevăzute în H.C.L.M. nr.131/2013, referitoare la ”Aprobarea Regulamentului privind metodologia de atribuire a terenurilor în baza Legii nr.15/2003, republicată, precum și a vânzării acestora”.
 • Hotărârea 213/2017 - Municipiul Brăila - 30.05.2017

  Actualizarea Anexei la H.C.L.M. nr.52/23.02.2017 referitoare la ”Aprobarea terenurilor disponibile aflate în domeniul privat al Unităţii Administrativ Teritoriale din intravilanul Municipiului Brăila în vederea atribuirii acestora conform Legii nr.15/2003 republicată cu modificările şi completările ulterioare”.
 • Hotărârea 212/2017 - Municipiul Brăila - 30.05.2017

  Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.199/2015.
 • Hotărârea 211/2017 - Municipiul Brăila - 30.05.2017

  Completarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 referitoare la „Centralizarea suprafeţelor de teren ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcţii cu caracter provizoriu, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.199/2015”.
 • Hotărârea 210/2017 - Municipiul Brăila - 30.05.2017

  Completarea anexelor nr.1 și 2 la H.C.L.M. Brăila nr.215/29.07.2015, referitoare la atribuirea în folosinţă gratuită pe durata funcţionării capacităţilor energetice, a unor terenuri aparţinând Municipiului Brăila şi acordarea dreptului de a executa reţele subterane Societății de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Brăila.
 • Hotărârea 209/2017 - Municipiul Brăila - 30.05.2017

  Actualizarea Inventarului Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1515/16.01.2017, pentru instalațiile electrice rezultate în urma obiectivului de investiții „Viabilizare strada Cimbrului – Municipiul Brăila”.
 • Hotărârea 208/2017 - Municipiul Brăila - 30.05.2017

  Actualizarea Inventarului Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1515/16.01.2017, pentru lucrări de asfaltare, rețele apă-canal și amenajare spații verzi, rezultate în urma obiectivului de investiții „Viabilizare strada Cimbrului – Municipiul Brăila”.
 • Hotărârea 207/2017 - Municipiul Brăila - 30.05.2017

  Actualizarea suprafețelor bunurilor publice denumite generic „Șoseaua Focșani”–poziția nr.158 și „Strada Mircea Mălăeru” – poziția nr.261 înscrise la Capitolul A – „Străzi” și „Spațiu verde” – pozițiile nr.187 și nr.253 înscrise la Capitolul G6 – „Spații verzi, locuri de joacă și parcări”, aflate în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, conform documentației de cadastru.
 • Hotărârea 206/2017 - Municipiul Brăila - 30.05.2017

  Actualizarea datelor de identificare ale bunurilor imobile rezultate ca urmare a finalizării lucrărilor de investiții ”Reabilitare zona de promenadă cuprinsă între Calea Călărașilor și Faleza Dunării”.
 • Hotărârea 205/2017 - Municipiul Brăila - 30.05.2017

  Actualizarea datelor de identificare ale bunului imobil înscris la poziția nr.7 din Capitolul A – „Străzi”, aflat în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/2011, conform documentației de cadastru.
 • Hotărârea 204/2017 - Municipiul Brăila - 30.05.2017

  Actualizarea datelor de identificare ale bunului imobil denumit generic COLEGIUL TEHNIC ”PANAIT ISTRATI” BRĂILA, aflat în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/2011, la Capitolul H – Terenurile și clădirile instituțiilor publice, poziția nr.104, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1/23.08.2016.
 • Hotărârea 203/2017 - Municipiul Brăila - 30.05.2017

  Perfectarea unui act adiţional la contractul de închiriere nr.85/28853/07.09.2005, încheiat între Municipiul Brăila şi solicitanţii COSTACHE COSTICĂ şi COSTACHE MILITIEA, în sensul diminuării suprafeţei de teren închiriate, situată în Brăila, adiacent ap.21 din blocul B5, sc.2, parter str. General David Praporgescu, nr.6.
 • Hotărârea 202/2017 - Municipiul Brăila - 30.05.2017

  Exprimarea acordului Municipiului Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/desființare pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 201/2017 - Municipiul Brăila - 30.05.2017

  Exprimarea acordului Municipiului Brăila pentru vânzarea prin licitație publică a Pontonului de acostare cu număr de inventar 2059, al Serviciului de Transport Public Local de Călători și Administrare Portuară Brăila.
 • Hotărârea 200/2017 - Municipiul Brăila - 30.05.2017

  Exprimarea acordului de principiu al Municipiului Brăila în vederea asocierii Municipiului Brăila cu Federația Română de Fotbal.
 • Hotărârea 199/2017 - Municipiul Brăila - 30.05.2017

  Aprobarea unor măsuri pentru înscrierea în Cartea Funciară a 16 apartamente, situate în Brăila, Ansamblul ANL Brăilița, str. Viilor-Vadul Catagaței, str. Sulina, nr.4, bloc A1, scara 1 și scara 2, NCP 89260, precum și a cotelor indivize de teren aferente apartamentelor, în vederea vânzării acestora în baza Legii nr. 152/1998, conform măsurătorilor cadastrale efectuate.
 • Hotărârea 198/2017 - Municipiul Brăila - 30.05.2017

  Prelungirea contractului de închiriere având ca obiect spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Brăila, Str. Mărăști nr.13, etaj, încheiat cu ASOCIAŢIA „HRISTO BOTEV” A BULGARILOR DIN BRĂILA, în vederea desfăşurării activităţii.
 • Hotărârea 197/2017 - Municipiul Brăila - 30.05.2017

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Viabilizare strada Prelungirea Lanului” Brăila.
 • Hotărârea 196/2017 - Municipiul Brăila - 30.05.2017

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Amenajare sens giratoriu în Municipiul Brăila, în zona intersecției Calea Galați cu Bdul Al. I. Cuza” Brăila.
 • Hotărârea 195/2017 - Municipiul Brăila - 30.05.2017

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reparații capitale strada Vadul Ghecetului, Municipiul Brăila”.
 • Hotărârea 194/2017 - Municipiul Brăila - 30.05.2017

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici, conform Studiului de fezabilitate, pentru obiectivul de investiţii „Extinderea sistemului de iluminat public pe Aleea Mecanizatorilor și pe Calea Călărașilor nr.319, în zona blocului B1, Municipiul Brăila”.
 • Hotărârea 193/2017 - Municipiul Brăila - 30.05.2017

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Lucrări de reabilitare Grădinița cu program prelungit nr.6 ”, str. R.S. Campiniu nr.36.
 • Hotărârea 192/2017 - Municipiul Brăila - 30.05.2017

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Proiectare, execuție și montaj sisteme și instalații de alarmare, detecție și instalație de stingere la incendiu la Centrul social de găzduire în regim de urgență Brăila, Calea Galați nr.346 corp C” al Direcției de Asistență Socială Brăila.
 • Hotărârea 191/2017 - Municipiul Brăila - 30.05.2017

  Aprobarea perfectării unei tranzacții cu privire la imobilul situat în Municipiul Brăila, str. Grației nr.30-32, 34, 36, 38, 40, lot I.
 • Hotărârea 190/2017 - Municipiul Brăila - 30.05.2017

  Aprobarea participării Municipiului Brăila ca partener asociat la proiectul AQUABATOR în cadrul programului operațional comun „Bazinul Mării Negre”.
 • Hotărârea 189/2017 - Municipiul Brăila - 30.05.2017

  Aprobarea contractului de parteneriat încheiat între Municipiul Brăila, Liceul Tehnologic „Constantin Brâncoveanu” și S.C. PRONIF INDUSTRY S.R.L., pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual.
 • Hotărârea 188/2017 - Municipiul Brăila - 30.05.2017

  Înființarea Centrului Național de Informare și Promovare Turistică din Municipiul Brăila, str. Edmond Nicolau nr.4.
 • Hotărârea 187/2017 - Municipiul Brăila - 30.05.2017

  Aprobarea PLANULUI DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR LA NIVELUL MUNICIPIULUI BRĂILA, pe anul 2017.
 • Hotărârea 186/2017 - Municipiul Brăila - 30.05.2017

  Aprobarea Scrisorii de așteptări a Autorității Tutelare pentru BRAICAR S.A. BRĂILA, unitate aflată sub autoritatea Consiliului Local Municipal Brăila, Profilul și Matricea Consiliului de Administrație.
 • Hotărârea 185/2017 - Municipiul Brăila - 30.05.2017

  Aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. BRAICAR S.A. BRĂILA, în conformitate cu legislația privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.
 • Hotărârea 184/2017 - Municipiul Brăila - 30.05.2017

  Aprobarea asocierii Municipiului Brăila prin Consiliul Local municipal Brăila cu Județul Brăila prin Consiliul Județean Brăila pentru cofinanțarea și realizarea lucrărilor la cinci obiective de investiții.
 • Hotărârea 183/2017 - Municipiul Brăila - 30.05.2017

  Aprobarea modificării ORGANIGRAMEI și a STATULUI DE FUNCŢII la Căminul pentru Persoane Vârstnice ”Lacu Sărat” Brăila.
 • Hotărârea 182/2017 - Municipiul Brăila - 30.05.2017

  Modificarea unor funcții publice și funcții contractuale vacante în funcții publice de nivel inferior pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brăila și Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Brăila.
 • Hotărârea 181/2017 - Municipiul Brăila - 12.05.2017

  Aprobarea proiectului «Elaborarea strategiei de dezvoltare locală pentru comunitățile marginalizate din municipiul Brăila» în vederea finanțării în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 5 Dezvoltarea Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității, Obiectivul tematic 9 Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9.vi Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul specific 5.1 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (romă și non-romă) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității romă, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului DLRC.
 • Hotărârea 180/2017 - Municipiul Brăila - 28.04.2017

  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna mai 2017
 • Hotărârea 179/2017 - Municipiul Brăila - 28.04.2017

  Actualizarea suprafețelor bunurilor publice denumite generic „strada Apollo” – poziția nr.10, „șoseaua Baldovinești” – poziția nr.48 și „Pasaj rutier denivelat peste CF” – poziția nr.436 înscrise la Capitolul A – „Străzi” și „Linie tramvai” – pozițiile nr.26, 27 și 28 din Capitolul F – „Sisteme de transport public local în comun de persoane, cu terenurile aferente”, aflate în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, conform documentației de cadastru
 • Hotărârea 177/2017 - Municipiul Brăila - 28.04.2017

  Aprobarea încheierii unui act adițional de prelungire a contractului de închiriere nr.3084/2012, având ca obiect imobilul din Municipiul Brăila, str.Caraiman nr.11
 • Hotărârea 176/2017 - Municipiul Brăila - 28.04.2017

  Alocarea sumei de 17.877,2 lei, din bugetul Casei de Cultură a Municipiului Brăila pe anul 2017, în vederea participării la Festivalul Sportului Nilüfer 2017, ediţia a XVI – a, Districtul Nilüfer - Bursa, Turcia, în perioada 13 - 22 mai 2017
 • Hotărârea 175/2017 - Municipiul Brăila - 28.04.2017

  Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila şi aprobarea componenţei comisiei de licitaţie pentru concesionarea unor bunuri (teren Perimetrul II) aflate în administrarea R.A. ”ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” BRĂILA
 • Hotărârea 174/2017 - Municipiul Brăila - 28.04.2017

  Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința tip A.N.L. situată în Brăila, Ansamblul Brăilița, str.Salcâmului nr.1, Bl. B2, sc.1, parter, ap.3
 • Hotărârea 173/2017 - Municipiul Brăila - 28.04.2017

  Completarea Inventarului Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, prin înscrierea construcțiilor C1 și C2 situate în Brăila, str. Fața Portului nr.7 și transmiterea acestora în administrarea R.A. ”Administrația Zonei Libere” Brăila
 • Hotărârea 172/2017 - Municipiul Brăila - 28.04.2017

  Aprobarea evaluării finale a managementului instituțiilor de cultură din subordinea Consiliului Local Municipal Brăila, pe perioada 2013 - 2017, la Teatrul ”Maria Filotti” Brăila
 • Hotărârea 171/2017 - Municipiul Brăila - 28.04.2017

  Modificarea componenţei Comisiei Locale de Ordine Publică a Municipiului Brăila
 • Hotărârea 170/2017 - Municipiul Brăila - 28.04.2017

  Aprobarea cererii domnului VIȘAN CRISTIAN – MARIUS şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Vrancei, nr. 4, în suprafaţă de 210,00 mp, NCP 85448, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 169/2017 - Municipiul Brăila - 28.04.2017

  Aprobarea cererii domnului TRIFU IACOV şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Semenic, nr. 26, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85507, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 168/2017 - Municipiul Brăila - 28.04.2017

  Aprobarea cererii domnului PREDA MIHĂIȚĂ – IONUȚ şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Păltiniș, nr. 19, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85402, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 167/2017 - Municipiul Brăila - 28.04.2017

  Aprobarea cererii domnului POPA ROBERTO – VALENTIN şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Cimbrului, nr. 19, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85390, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 166/2017 - Municipiul Brăila - 28.04.2017

  Aprobarea cererii doamnei PARLITU MARIA – ALEXANDRA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Semenic, nr. 22, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85431, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 165/2017 - Municipiul Brăila - 28.04.2017

  Aprobarea cererii domnului MARIN GABRIEL – IONUȚ şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Berzei, nr. 10, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85480, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 164/2017 - Municipiul Brăila - 28.04.2017

  Aprobarea cererii domnului LOVIN MARIUS – CRISTIAN şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Păltiniș, nr. 1, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 79186, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 163/2017 - Municipiul Brăila - 28.04.2017

  Aprobarea cererii doamnei LAZĂR LENUȚA-DANIELA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Semenic, nr. 1, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85456, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 162/2017 - Municipiul Brăila - 28.04.2017

  Aprobarea cererii domnului ISTRATE MANUEL CIPRIAN şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Semenic, nr. 16, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85428, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 161/2017 - Municipiul Brăila - 28.04.2017

  Aprobarea cererii domnului GROZEA IULIAN şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Semenic, nr. 5, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85493, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 160/2017 - Municipiul Brăila - 28.04.2017

  Aprobarea cererii doamnei GIOSU SILVIA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Semenic, nr. 8, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85413, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 159/2017 - Municipiul Brăila - 28.04.2017

  Aprobarea cererii domnului GHEORGHE CRISTIAN – FLORIN şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Semenic, nr. 13, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85463, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 158/2017 - Municipiul Brăila - 28.04.2017

  Aprobarea cererii domnului ENE GEORGE şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Semenic, nr. 10, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85411, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 157/2017 - Municipiul Brăila - 28.04.2017

  Aprobarea cererii doamnei ENĂCHESCU ANDREEA-LETIȚIA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Cantonului, nr. 21, în suprafaţă de 300,00 mp, NCP 15818, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 156/2017 - Municipiul Brăila - 28.04.2017

  Aprobarea cererii domnului DOROBANȚU PETRUȘ şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Semenic, nr. 12, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85412, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 155/2017 - Municipiul Brăila - 28.04.2017

  Aprobarea cererii doamnei DIACONU (fostă BOUNEGRU) OANA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Semenic, nr. 9, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85506, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 154/2017 - Municipiul Brăila - 28.04.2017

  Aprobarea cererii doamnei CREANGĂ MĂDĂLINA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Berzei, nr. 6, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85495, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 153/2017 - Municipiul Brăila - 28.04.2017

  Aprobarea cererii domnului BULARCĂ LUCIAN şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Semenic, nr. 2, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 85404, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 152/2017 - Municipiul Brăila - 28.04.2017

  Aprobarea cererii domnului BALCAN GIGEL şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Egretei, nr. 13, în suprafaţă de 252,00 mp, NCP 85421, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 151/2017 - Municipiul Brăila - 28.04.2017

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr.102/29.03.2016 referitoare la „Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila pentru transferul dreptului de proprietate asupra unor investiții realizate pe terenuri aparținând domeniului public al Municipiului Brăila, în conformitate cu prevederile art.2.15, alin.(1) din Regulamentul aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.199/29.07.2015”, cu completările ulterioare
 • Hotărârea 150/2017 - Municipiul Brăila - 28.04.2017

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”
 • Hotărârea 149/2017 - Municipiul Brăila - 28.04.2017

  Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.199/2015
 • Hotărârea 148/2017 - Municipiul Brăila - 28.04.2017

  Completarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 referitoare la „Centralizarea suprafeţelor de teren ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcţii cu caracter provizoriu, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.199/2015”
 • Hotărârea 147/2017 - Municipiul Brăila - 28.04.2017

  Aprobarea procesului – verbal de negociere al Comisiei speciale de punere în aplicare a H.C.L.M. nr. 4/2003, referitoare la , din cadrul şedinţei din data de 28.03.2017
 • Hotărârea 146/2017 - Municipiul Brăila - 28.04.2017

  Actualizarea datelor de identificare ale bunurilor imobile denumite generic ”Parc Grădina Publică” – poziția nr.2 din capitolul G4 – ”Parcuri publice, zone de agrement”, ”Fântâna arteziană” – poziția nr.5, WC public – poziția nr.10 din capitolul G8 – ”Fântâni publice” și Statuia ”Mihai Eminescu” – poziția nr.20, Statuia ”Mihail Sadoveanu” – poziția nr.21, Statuia ”Nud” poziția nr.28, Statuia ”Panait Istrati” – poziția nr.30 din capitolul K – ”Statui și Monumente” aflate în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/2011, conform documentației de cadastru
 • Hotărârea 145/2017 - Municipiul Brăila - 28.04.2017

  Actualizarea datelor de identificare ale bunului imobil denumit generic ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.5 ”NIKOS KAZANTZAKIS” BRĂILA, aflat în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/2011, la Capitolul H – Terenurile și clădirile instituțiilor publice, poziția nr.65, conform documentației de cadastru
 • Hotărârea 144/2017 - Municipiul Brăila - 28.04.2017

  Exprimarea acordului Municipiului Brăila, pentru realizarea investiției ”Lucrări de reparații corp C1”, la Grădinița cu program prelungit nr.3, imobil ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Calea Călărașilor, nr. 104, NCP 72070
 • Hotărârea 143/2017 - Municipiul Brăila - 28.04.2017

  Exprimarea acordului de principiu al Municipiului Brăila, pentru înființarea Centrului de Excelență Brăila
 • Hotărârea 142/2017 - Municipiul Brăila - 28.04.2017

  Aprobarea încheierii convențiilor definitive pentru anul 2017 pentru acordarea de servicii de asistență socială între Consiliul Local Municipal Brăila, prin Direcția de Asistență Socială Brăila și asociațiile sau fundațiile selectate, conform Legii nr. 34/1998
 • Hotărârea 141/2017 - Municipiul Brăila - 28.04.2017

  Prelungirea duratei de acordare în folosință gratuită, pentru o perioada de 5 ani, a imobilului situat în Brăila, Aleea Narciselor nr.1, bl. R8, Fundației Lumina Brăila
 • Hotărârea 140/2017 - Municipiul Brăila - 28.04.2017

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizări parcări în Municipiul Brăila – str. Pietății, în jurul Policlinicii nr.2; șos. Buzăului, între Bl. B19, Bl.B18, Bl.2 și Grădinița nr.55; B-dul. Dorobanților Bl.B16, B18 și B19; Cartier Viziru I, între Bl. 12, 13 și 14 și Aleea Nada Florilor, Bl.9”
 • Hotărârea 139/2017 - Municipiul Brăila - 28.04.2017

  Aprobarea Studiului de oportunitate, a modalității de gestiune, a Regulamentului și a Caietului de sarcini aferente activității Dezinsecție, Dezinfecție și Deratizare
 • Hotărârea 138/2017 - Municipiul Brăila - 28.04.2017

  Aprobarea majorării capitalului social prin emisiunea de noi acţiuni la S.C. „BRAICAR" S.A. BRĂILA
 • Hotărârea 137/2017 - Municipiul Brăila - 28.04.2017

  Aprobarea valorii redevenţei ce va fi plătită de S.C. „ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR ŞI TÂRGURILOR” S.A. BRĂILA în anul 2017
 • Hotărârea 136/2017 - Municipiul Brăila - 28.04.2017

  Aprobarea execuției bugetului general centralizat al Municipiului Brăila la 31.03.2017
 • Hotărârea 135/2017 - Municipiul Brăila - 28.04.2017

  Aprobarea conturilor de execuție ale bugetului local al Municipiului Brăila, a conturilor de execuție ale bugetelor instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local, a contului de execuție al fondurilor externe nerambursabile, precum și a situațiilor financiare, inclusiv a anexelor la acestea, pe anul 2016
 • Hotărârea 134/2017 - Municipiul Brăila - 30.03.2017

  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna aprilie 2017
 • Hotărârea 133/2017 - Municipiul Brăila - 30.03.2017

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr.278/27.07.2016 referitoare la ”Desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Brăila, acţionar unic, în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR ȘI TÂRGURILOR S.A. BRĂILA”
 • Hotărârea 132/2017 - Municipiul Brăila - 30.03.2017

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr.277/27.07.2016 referitoare la ”Desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Brăila, acţionar unic, în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. BRAICAR S.A. BRĂILA”
 • Hotărârea 131/2017 - Municipiul Brăila - 30.03.2017

  Aprobarea evaluării managementului Teatrului ”Maria Filotti” Brăila, pe anul 2016
 • Hotărârea 130/2017 - Municipiul Brăila - 30.03.2017

  Închirierea unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila, în vederea extinderii construcțiilor provizorii existente
 • Hotărârea 129/2017 - Municipiul Brăila - 30.03.2017

  Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.199/2015
 • Hotărârea 128/2017 - Municipiul Brăila - 30.03.2017

  Aprobarea schimbului de terenuri în suprafețe egale de 25,00 mp, între Municipiul Brăila, proprietar al terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Str.Pietății nr.15, lot 3, NCP 90216 şi NEDELCU CORNEL și NEDELCU MARIA, proprietari ai terenului situat în Brăila, Str. Pietății nr.15, lot 2/2, NCP 90108, în conformitate cu documentația Planului Urbanistic de Detaliu aprobată prin H.C.L.M. nr.379/31.10.2016
 • Hotărârea 127/2017 - Municipiul Brăila - 30.03.2017

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr.102/29.03.2016 referitoare la „Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila pentru transferul dreptului de proprietate asupra unor investiții realizate pe terenuri aparținând domeniului public al Municipiului Brăila, în conformitate cu prevederile art.2.15, alin.(1) din Regulamentul aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.199/29.07.2015”, cu completările ulterioare
 • Hotărârea 126/2017 - Municipiul Brăila - 30.03.2017

  Dezmembrarea, partajarea și alipirea unor terenuri ce aparţin domeniului privat al Municipiului Brăila
 • Hotărârea 125/2017 - Municipiul Brăila - 30.03.2017

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”
 • Hotărârea 124/2017 - Municipiul Brăila - 30.03.2017

  Completarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 referitoare la „Centralizarea suprafeţelor de teren ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcţii cu caracter provizoriu, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.199/2015”
 • Hotărârea 123/2017 - Municipiul Brăila - 30.03.2017

  Completarea anexelor nr.1 și 2 la H.C.L.M. Brăila nr.215/29.07.2015, referitoare la atribuirea în folosinţă gratuită pe durata funcţionării capacităţilor energetice, a unor terenuri aparţinând Municipiului Brăila şi acordarea dreptului de a executa reţele subterane Societății de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Brăila
 • Hotărârea 122/2017 - Municipiul Brăila - 30.03.2017

  Modificarea schițelor corespunzătoare pozițiilor 16, 19 și 23 din anexa nr.3b la H.C.L.M. Brăila nr.429/21.12.2015
 • Hotărârea 121/2017 - Municipiul Brăila - 30.03.2017

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr.70/27.03.2015 referitoare la ”Constituirea Consiliului Consultativ al Direcţiei de Asistenţă Socială și aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Consultativ din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Brăila”, modificată prin H.C.L.M. nr.272/27.07.2016
 • Hotărârea 120/2017 - Municipiul Brăila - 30.03.2017

  Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința de tip A.N.L., situată în Municipiul Brăila, Ansamblul Brăilița, str. Sf. Gheorghe, nr.1, Bl.A4, sc.1, et.2, ap.5
 • Hotărârea 119/2017 - Municipiul Brăila - 30.03.2017

  Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința de tip A.N.L., situată în Municipiul Brăila, Ansamblul Brăilița, str. Sf. Gheorghe, nr.1, Bl.A4, sc.1, et.1, ap.4
 • Hotărârea 118/2017 - Municipiul Brăila - 30.03.2017

  Atribuirea în folosință gratuită a spațiului situat în Municipiul Brăila, Str. Mihai Eminescu nr.8-8A, etaj 1, AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU RESURSE MINERALE, în vederea desfășurării activității
 • Hotărârea 117/2017 - Municipiul Brăila - 30.03.2017

  Repartizarea prin încredinţare directă, spre închiriere a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, aparţinând domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Polonă nr.18, PARTIDULUI AGRICULTORILOR DIN ROMÂNIA – ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ BRĂILA, în vederea desfăşurării activităţii
 • Hotărârea 116/2017 - Municipiul Brăila - 30.03.2017

  Darea în folosință gratuită a unor spații situate în Policlinica nr.2 Hipodrom, Spitalului Județean de Urgență Brăila, în vederea desfășurării activității
 • Hotărârea 115/2017 - Municipiul Brăila - 30.03.2017

  Perfectarea unui act adițional la contractul de conscesiune nr.98/40893/08.12.2010, încheiat între Municipiul brăila și S.C. REWE PROJEKTENTWICKLUNG ROMANIA S.R.L., în sensul diminuării suprafeței de teren concesionate, situată în Brăila, str. Milcov nr.7.
 • Hotărârea 114/2017 - Municipiul Brăila - 30.03.2017

  Actualizarea datelor de identificare ale bunului imobil denumit generic ”CENTRUL DE ASISTENȚĂ PALEATIVĂ SFÂNTA MARIA”, înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/2011, la Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice”, poziția nr.4, conform documentației de cadastru
 • Hotărârea 113/2017 - Municipiul Brăila - 30.03.2017

  Actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile denumite generic ”Împrejmuire Cimitir Sf. Mina” și ”Cămin 1, Calea Călărașilor nr.210”, aflate în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/2011, la Capitolul G10 – „Cimitire”, poziția nr.7, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.21102/14.12.2016 și la Capitolul I – „Locuințe sociale”, poziția nr.6, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.20413/29.11.2016
 • Hotărârea 112/2017 - Municipiul Brăila - 30.03.2017

  Actualizarea valorii de inventar a bunului imobil denumit generic ”Cămin pentru Persoane Vârstnice Lacu Sărat”, înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/2011, la Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice”, poziția nr.5, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1/30.12.2016
 • Hotărârea 111/2017 - Municipiul Brăila - 30.03.2017

  Exprimarea acordului Municipiului Brăila, pentru executarea unor lucrări de construire/desființare pe terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila
 • Hotărârea 110/2017 - Municipiul Brăila - 30.03.2017

  Modificarea anexei nr.1 la H.C.L.M. Brăila nr. 267/27.07.2016 referitoare la „Desemnarea consilierilor locali municipali în Consiliile de Administraţie, precum și în componența Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității a unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Brăila”
 • Hotărârea 109/2017 - Municipiul Brăila - 30.03.2017

  Actualizarea Anexei nr.1 la H.C.L.M. nr.54/11.02.2015, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la Lista imobilelor aparținând domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi atribuite organizațiilor juridice constituite conform O.G. nr.26/2000
 • Hotărârea 108/2017 - Municipiul Brăila - 30.03.2017

  Aprobarea Raportului de calcul întocmit de S.C. Sierra Quadrant Consulting Grup S.A. cu rezultatele reevaluării activelor fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor aflate în patrimoniul public al Municipiului Brăila
 • Hotărârea 107/2017 - Municipiul Brăila - 30.03.2017

  Aprobarea Studiului de oportunitate, stabilirea modalității de gestiune a serviciului de transport public local de călători prin curse regulate, auto și electric și împuternicirea Serviciului de Transport Public Local de Călători și Administrare Portuară pentru a întocmi și transmite spre publicare Anunțul de informare prealabilă privind contractul de servicii publice de transport călători prin curse regulate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, precum și de a elabora contractul de servicii publice, respectiv contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate, auto și electric, cu anexele aferente, conform prevederilor legale și a obține avizele necesare, în termen legal
 • Hotărârea 106/2017 - Municipiul Brăila - 30.03.2017

  Avizarea modificării și completării Caietului de Sarcini al activității de administrare, exploatare și întreținere a fântânilor arteziene, bazinelor ornamentale și a cișmelelor stradale de apă potabilă din aria delegată unitatea administrativ – teritorială - Municipiul Brăila, avizarea formei actualizate a Caietului de sarcini al activității de administrare, exploatare și întreținere a fântânilor arteziene, bazinelor ornamentale și a cișmelelor stradale de apă potabilă din aria delegată unitatea administrativ-teritorială, Municipiul Brăila, cu anexele nr.1-2 părți integrante din acesta, precum și aprobarea Notelor de fundamentare pentru tarifele aferente activităților de punere în funcțiune, întreținere, trecere în conservare, inclusiv transport, a fântânilor arteziene, bazinelor ornamentale și a cișmelelor stradale de apă potabilă din aria delegată unitatea administrativ-teritorială – Municipiul Brăila
 • Hotărârea 105/2017 - Municipiul Brăila - 30.03.2017

  Aprobarea Actului Adițional nr. 2/2017 cu privire la modificarea Documentului de poziție și avizarea documentelor necesare demarării procedurii de licitaţie publică organizată în vederea atribuirii Contractului de delegare a gestiunii activităţilor pentru colectare şi transport a deşeurilor municipale în Județul Braila și activitatea de măturat, spălat, stropit și întreținere căi publice în Municipiul Brăila din cadrul „Sistemului de management integrat al deșeurilor” în județul Brăila, mandatarea Primarului pentru a vota documentele menționate, precum și mandatarea Asociației pentru derularea procedurii de atribuire publică a contractului
 • Hotărârea 104/2017 - Municipiul Brăila - 30.03.2017

  Aplicarea Municipiului Brăila în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 cu proiectul ”Sprijinirea Municipiului Brăila pentru introducerea managementului calității”, aprobarea modelului de Acord de Parteneriat, împuternicirea Primarului Municipiului Brăila să semneze Acordul de parteneriat și a bugetului proiectului
 • Hotărârea 103/2017 - Municipiul Brăila - 30.03.2017

  Aprobarea constituirii la nivelul Municipiului Brăila a Autorității Urbane și completarea Regulamentului de organizare și funcționare cu rolul și atribuțiile ce îi revin
 • Hotărârea 102/2017 - Municipiul Brăila - 30.03.2017

  Aprobarea prețului de pornire la licitație, în vederea închirierii unor amplasamente aparținând domeniului public al Municipiului Brăila conform anexelor nr. 3a şi 3b la H.C.L.M. nr. 42921.12.2015
 • Hotărârea 101/2017 - Municipiul Brăila - 30.03.2017

  Aprobarea Regulamentului privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenurilor aparținând domeniului privat al Municipiului Braila
 • Hotărârea 100/2017 - Municipiul Brăila - 30.03.2017

  Aprobarea Regulamentului pentru vânzarea – cumpărarea apartamentelor situate în Brăila, Ansamblul Buzăului, Bl.B26 și B34, conform H.C.L.M. Brăila nr.72/31.03.2006
 • Hotărârea 99/2017 - Municipiul Brăila - 30.03.2017

  Aprobarea asocierii Municipiului Brăila cu Judeţul Brăila şi Comuna Chiscani, în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Cooperare și Parteneriat Local a Stațiunii Lacu Sărat Brăila
 • Hotărârea 98/2017 - Municipiul Brăila - 30.03.2017

  Aprobarea ORGANIGRAMEI şi a STATULUI DE FUNCŢII ale TEATRULUI „MARIA FILOTTI” BRĂILA
 • Hotărârea 97/2017 - Municipiul Brăila - 30.03.2017

  Aprobarea ORGANIGRAMEI şi a STATULUI DE FUNCȚII ale SPITALULUI DE PSIHIATRIE „SFÂNTUL PANTELIMON” BRĂILA
 • Hotărârea 96/2017 - Municipiul Brăila - 30.03.2017

  Aprobarea ORGANIGRAMEI, a STATULUI DE FUNCȚII și a REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE ale SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE ȘI GOSPODĂRIRE LOCALĂ BRĂILA
 • Hotărârea 95/2017 - Municipiul Brăila - 30.03.2017

  Aprobarea Acordului de parteneriat dintre Municipiul Brăila prin Consiliul Local Municipal Brăila, Muzeul Brăilei ”Carol” I și Județul Brăila prin Consiliul Județean Brăila, pentru organizarea Simpozionului Internațional de Sculptură Monumentală ”Nicapetre” Ediția a III a, în perioada 6 august – 2 septembrie 2017
 • Hotărârea 94/2017 - Municipiul Brăila - 30.03.2017

  Aprobarea Acordului de Parteneriat între Municipiul Brăila și Județul Brăila în vederea implementării Programului-cadru al manifestărilor culturale, artistice, educaționale şi sportive pe anul 2017
 • Hotărârea 93/2017 - Municipiul Brăila - 30.03.2017

  Acordul de principiu referitor la prelungirea asocierii între Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu” Brăila şi un partener privat, în vederea exploatării în comun a unui teren de sport situat în incinta colegiului
 • Hotărârea 92/2017 - Municipiul Brăila - 30.03.2017

  Aprobarea bugetului general centralizat al Municipiului Brăila, pe anul 2017
 • Hotărârea 91/2017 - Municipiul Brăila - 30.03.2017

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie „Sf.Pantelimon” Brăila, pe anul 2017
 • Hotărârea 90/2017 - Municipiul Brăila - 30.03.2017

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI ŞI ADMINISTRARE PORTUARĂ Brăila, pe anul 2017
 • Hotărârea 89/2017 - Municipiul Brăila - 30.03.2017

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A. ADMINISTRAŢIA ZONEI LIBERE BRĂILA, pe anul 2017
 • Hotărârea 88/2017 - Municipiul Brăila - 30.03.2017

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. „ECO” S.A. BRĂILA, pe anul 2017
 • Hotărârea 87/2017 - Municipiul Brăila - 30.03.2017

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. BRAICAR S.A. BRĂILA, pe anul 2017
 • Hotărârea 86/2017 - Municipiul Brăila - 30.03.2017

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR ŞI TÂRGURILOR S.A. BRĂILA, pe anul 2017
 • Hotărârea 85/2017 - Municipiul Brăila - 30.03.2017

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ SEROPLANT BRĂILA, pe anul 2017
 • Hotărârea 84/2017 - Municipiul Brăila - 30.03.2017

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE ȘI GOSPODĂRIRE LOCALĂ Brăila, pe anul 2017
 • Hotărârea 83/2017 - Municipiul Brăila - 30.03.2017

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRAREA A FONDULUI LOCATIV ȘI A CIMITIRELOR Brăila, pe anul 2017
 • Hotărârea 82/2017 - Municipiul Brăila - 30.03.2017

  Aprobarea utilizării sumei de 56.657,91 mii lei din excedentul anual al bugetului local al Municipiului Brăila, pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare, pe anul 2017
 • Hotărârea 81/2017 - Municipiul Brăila - 30.03.2017

  Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Brăila, pe anul 2017
 • Hotărârea 80/2017 - Municipiul Brăila - 30.03.2017

  Aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru copiii care frecventează creșa în anul 2017
 • Hotărârea 79/2017 - Municipiul Brăila - 30.03.2017

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Lucrări de reparații capitale și modernizare Șos. Buzăului nr.15, corp A” Colegiul Tehnic Costin D. Nenițescu Brăila
 • Hotărârea 78/2017 - Municipiul Brăila - 30.03.2017

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Instalație detecție, semnalizare și avertizare incendiu”, la Colegiul Tehnic ”Panait Istrati”, Str. Plantelor nr.13-17, Brăila
 • Hotărârea 77/2017 - Municipiul Brăila - 30.03.2017

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Consolidare și amenajare clădire C1”, la Colegiul Tehnic ”Panait Istrati”, Str. Plantelor nr.13-17, Brăila
 • Hotărârea 76/2017 - Municipiul Brăila - 30.03.2017

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Instalație detecție, semnalizare și avertizare incendiu”, la Liceul Tehnologic ”Grigore Moisil”, Str. Carantina nr.8, Brăila
 • Hotărârea 75/2017 - Municipiul Brăila - 30.03.2017

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare instalații electrice”, la Colegiul Național ”Gheorghe Munteanu Murgoci”, B-dul. Independenței nr.4, Brăila
 • Hotărârea 74/2017 - Municipiul Brăila - 30.03.2017

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare laborator”, la Colegiul Național ”Gheorghe Munteanu Murgoci”, B-dul. Independenței nr.4, Brăila
 • Hotărârea 73/2017 - Municipiul Brăila - 30.03.2017

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare instalații termice și sanitare”, la Colegiul Național ”Gheorghe Munteanu Murgoci”, B-dul. Independenței nr.4, Brăila
 • Hotărârea 72/2017 - Municipiul Brăila - 30.03.2017

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Construire sală sport”, pentru Școala Gimnazială nr.18 ”Mihu Dragomir”, Brăila
 • Hotărârea 71/2017 - Municipiul Brăila - 30.03.2017

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Instalație de detectare, semnalizare și avertizare incendiu”, pentru Școala Gimnazială ”Ion Creangă”, str. Școlilor nr.15 Brăila
 • Hotărârea 70/2017 - Municipiul Brăila - 30.03.2017

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Instalație detecție, semnalizare și avertizare incendiu”, pentru Școala Gimnazială ”Al. I. Cuza”, str. Ghioceilor nr.1 Brăila
 • Hotărârea 69/2017 - Municipiul Brăila - 30.03.2017

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Instalație de detectare, semnalizare și avertizare incendiu”, pentru Școala Gimnazială ”Aurel Vlaicu”, Șos. Buzăului nr.68, Brăila
 • Hotărârea 68/2017 - Municipiul Brăila - 30.03.2017

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Extindere Grădinița nr.37 Dumbrava Minunată Brăila”, Aleea Trandafirilor nr.3, Brăila
 • Hotărârea 67/2017 - Municipiul Brăila - 30.03.2017

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare corp clădire Calea Călărașilor nr.104, Grădinița nr.3”
 • Hotărârea 66/2017 - Municipiul Brăila - 30.03.2017

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Consolidarea și restaurarea fântânii arteziene din Piața Traian, Municipiul Brăila”
 • Hotărârea 65/2017 - Municipiul Brăila - 30.03.2017

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Viabilizare bazin de înot olimpic, Municipiul Brăila, Aleea Parcului nr.7A”
 • Hotărârea 64/2017 - Municipiul Brăila - 30.03.2017

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „RK Pavilion Central corp A și corp B”, la Spitalul de Psihiatrie ”Sf. Pantelimon”, Calea Călărașilor nr.59, Brăila
 • Hotărârea 63/2017 - Municipiul Brăila - 30.03.2017

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Înlocuire și împrejmuire rezervor apă potabilă”, pentru Spitalul de Psihiatrie ”Sf. Pantelimon” Brăila
 • Hotărârea 62/2017 - Municipiul Brăila - 30.03.2017

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Instalație de stingerea incendiilor cu hidranți interiori și exteriori”, pentru Spitalul de Psihiatrie „Sf. Pantelimon”, Calea Călărașilor nr.59 Brăila
 • Hotărârea 61/2017 - Municipiul Brăila - 30.03.2017

  Aprobarea numărului de burse şi a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetul local al municipiului Brăila, pe anul 2017
 • Hotărârea 60/2017 - Municipiul Brăila - 23.02.2017

  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna martie 2017
 • Hotărârea 59/2017 - Municipiul Brăila - 23.02.2017

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Radu Portocală, nr.27 (fostă Zona Industrială Sud, lot 44), în suprafaţă de 252,00 mp, constituit prin H.C.L.M. nr.232/27.06.2011, în favoarea domnului COMAN MARIAN EMANUEL
 • Hotărârea 58/2017 - Municipiul Brăila - 23.02.2017

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Petre Ciucă, nr.2, în suprafaţă de 244,66 mp, NCP 19313, constituit prin H.C.L.M. nr.330/25.11.2015, în favoarea doamnei CIREȘOIU AMELIA ANTONELA
 • Hotărârea 57/2017 - Municipiul Brăila - 23.02.2017

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Petre Ciucă, nr.18, în suprafaţă de 250,00 mp, NCP 72190, constituit prin H.C.L.M. nr.327/25.11.2015, în favoarea doamnei CHINTĂ ANTONELA – GIANINA
 • Hotărârea 56/2017 - Municipiul Brăila - 23.02.2017

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Brăila, str. Petre Ciucă, nr.23, în suprafaţă de 259,33 mp, NCP 81438, constituit prin H.C.L.M. nr.61/29.02.2012, în favoarea domnului CĂTĂNOIU SĂNDEL
 • Hotărârea 55/2017 - Municipiul Brăila - 23.02.2017

  Prelungirea contractului de închiriere având ca obiect spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Brăila, str. Golești nr. 1, parter, încheiat cu ASOCIAŢIA VICTIMELOR REVOLUȚIEI ROMÂNE DIN DECEMBRIE 1989 BRĂILA, în vederea desfăşurării activităţii
 • Hotărârea 54/2017 - Municipiul Brăila - 23.02.2017

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”
 • Hotărârea 53/2017 - Municipiul Brăila - 23.02.2017

  Aprobarea listelor cu pozițiile ocupate de solicitanți la data de 16.02.2017, pe baza criteriilor de departajare prevăzute în H.C.L.M. nr.131/2013, referitoare la ”Aprobarea Regulamentului privind metodologia de atribuire a terenurilor în baza Legii nr.15/2003, republicată, precum și a vânzării acestora”
 • Hotărârea 52/2017 - Municipiul Brăila - 23.02.2017

  Aprobarea terenurilor disponibile aflate în domeniul privat al Unității Administrativ Teritoriale, din intravilanul Municipiului Brăila, în vederea atribuirii acestora conform Legii nr.15/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 51/2017 - Municipiul Brăila - 23.02.2017

  Completarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 referitoare la „Centralizarea suprafeţelor de teren ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcţii cu caracter provizoriu, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.199/2015”
 • Hotărârea 50/2017 - Municipiul Brăila - 23.02.2017

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr.102/29.03.2016 referitoare la „Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila pentru transferul dreptului de proprietate asupra unor investiții realizate pe terenuri aparținând domeniului public al Municipiului Brăila, în conformitate cu prevederile art.2.15, alin.(1) din Regulamentul aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.199/29.07.2015”, cu completările ulterioare
 • Hotărârea 49/2017 - Municipiul Brăila - 23.02.2017

  Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.199/2015
 • Hotărârea 48/2017 - Municipiul Brăila - 23.02.2017

  Modificarea și completarea anexei nr.1 la H.C.L.M. Brăila nr.404/21.12.2015 referitoare la „Aprobarea prețurilor și tarifelor percepute de S.C. ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR ȘI TÂRGURILOR S.A. Brăila, începând cu anul 2016”
 • Hotărârea 47/2017 - Municipiul Brăila - 23.02.2017

  Completarea H.C.L.M. nr.449/22.12.2016 referitoare la
 • Hotărârea 46/2017 - Municipiul Brăila - 23.02.2017

  Completarea cu poziția nr.625 a Capitolului A – Străzi, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 55131/29.12.2016
 • Hotărârea 45/2017 - Municipiul Brăila - 23.02.2017

  Transmiterea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratul de Poliție Județean Brăila – Serviciul Acțiuni Speciale, pe o perioadă de 10 ani, a sălii de sport din corpul C1, cu o suprafață utilă de 133,60 mp și a corpului de clădire C8, în suprafață construită de 172,00 mp, situate în Brăila, Bulevardul Independenței nr.65, proprietate publică a Municipiului Brăila, în vederea desfășurării activității
 • Hotărârea 44/2017 - Municipiul Brăila - 23.02.2017

  Repartizarea către Direcția Finanțelor Publice Locale Brăila, pe o perioadă de 10 ani, a corpurilor de clădire C1 (fără sala de sport), C2, C3, C4, C5, C6 și C7, cu o suprafață construită de 689,40 mp, situate în Brăila, Bulevardul Independenței nr.65, proprietate publică a Municipiului Brăila, în vederea desfășurării activității
 • Hotărârea 43/2017 - Municipiul Brăila - 23.02.2017

  Actualizarea valorii de inventar a imobilului situat în Brăila, str. Anghel Saligny, nr.17, înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/2011, la Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice”, poziția nr.109, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.11633/15.03.2016
 • Hotărârea 42/2017 - Municipiul Brăila - 23.02.2017

  Actualizarea datelor de identificare ale bunului imobil denumit generic ”Stadion Complex Sportiv Progresul”, înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/2011, la Capitolul G7 – „Baze sportive”, poziția nr.7, conform documentației de cadastru
 • Hotărârea 41/2017 - Municipiul Brăila - 23.02.2017

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare, extindere și schimbare de destinație din Atelier în Clădire Multifuncțională corp C2, Școala Gimnazială ”Radu Tudoran”, Șos. Focșani nr.35, Brăila
 • Hotărârea 40/2017 - Municipiul Brăila - 23.02.2017

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare corp E Calea Galați nr.33 Brăila” Liceul de Arte ”Hariclea Darclee”
 • Hotărârea 39/2017 - Municipiul Brăila - 23.02.2017

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Instalație detectare, semnalizare și avertizare incendiu corp D, Calea Galați nr.31 Brăila” Liceul de Arte ”Hariclea Darclee”
 • Hotărârea 38/2017 - Municipiul Brăila - 23.02.2017

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Instalație detectare, semnalizare și avertizare incendiu corp C, str. Panait Istrati nr.34 Brăila” Liceul de Arte ”Hariclea Darclee”
 • Hotărârea 37/2017 - Municipiul Brăila - 23.02.2017

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Instalație detectare, semnalizare și avertizare incendiu, corp A, B-dul. Alexandru Ioan Cuza nr.184 Brăila” Liceul de Arte ”Hariclea Darclee”
 • Hotărârea 36/2017 - Municipiul Brăila - 23.02.2017

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Instalație detectare, semnalizare și avertizare incendiu” realizat în incinta Școlii Gimnaziale „Sfântul Andrei”, situată în Brăila, str. Dudului, nr.2
 • Hotărârea 35/2017 - Municipiul Brăila - 23.02.2017

  Aprobarea cofinanțării obiectivului de investiţii „Modernizare Calea Galați, între Pod Brăilița și DJ 221B”
 • Hotărârea 34/2017 - Municipiul Brăila - 23.02.2017

  Aprobarea indicatorilor tehnico – economici, actualizați, pentru obiectivul de investiții „Modernizare Calea Galați, între POD Brăilița și DJ 221B”
 • Hotărârea 33/2017 - Municipiul Brăila - 23.02.2017

  Aprobarea notelor conceptuale aferente obiectivelor de investiții propuse pentru cofinanțare conform O.U.G. nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală
 • Hotărârea 32/2017 - Municipiul Brăila - 23.02.2017

  Aprobarea asocierii Municipiului Brăila, prin Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, cu Organizația SALVATE CANES e.V, în vederea desfășurării unor campanii de sterilizare a câinilor cu stăpân
 • Hotărârea 31/2017 - Municipiul Brăila - 23.02.2017

  Aprobarea Actului Adițional nr.1 la Contractul de Asistență pentru proiectul ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și canalizare în județul Brăila”, încheiat la data de 21 decembrie 2011 între Municipiul Brăila, Județul Brăila, Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A. și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare
 • Hotărârea 30/2017 - Municipiul Brăila - 23.02.2017

  Aprobarea prețului de vânzare pentru locuința de tip A.N.L., situată în Municipiul Brăila, str. Radu Popescu, nr.9, Bl.D, sc.1, ap.3, parter
 • Hotărârea 29/2017 - Municipiul Brăila - 23.02.2017

  Aprobarea listei de priorități, pentru anul 2017, cu solicitanții care au acces la locuințe pentru tineri destinate închirierii, construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe
 • Hotărârea 28/2017 - Municipiul Brăila - 23.02.2017

  Transformarea unor funcții publice de execuție vacante în funcții publice de nivel inferior sau superior și aprobarea Statului de Funcții la Poliția Locală Brăila
 • Hotărârea 27/2017 - Municipiul Brăila - 23.02.2017

  Aprobarea tarifului pentru serviciile prestate de Poliția Locală Brăila
 • Hotărârea 26/2017 - Municipiul Brăila - 23.02.2017

  Aprobarea Planului Local de Acțiune 2017 la nivelul Municipiului Brăila, pentru aplicarea Strategiei Guvernului României de Incluziune a Cetăţenilor Români aparţinând Minorităţii Rome, pentru perioada 2015 – 2020
 • Hotărârea 25/2017 - Municipiul Brăila - 31.01.2017

  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna februarie 2017.
 • Hotărârea 24/2017 - Municipiul Brăila - 31.01.2017

  Aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării pe anul 2016 și a evaluării finale, aferentă perioadei 2013-2017, a managementului pentru Teatrul ”Maria Filotti” Brăila.
 • Hotărârea 23/2017 - Municipiul Brăila - 31.01.2017

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul „CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL” la adresa din Brăila, Șoseaua Râmnicu Sărat, nr. 79 iniţiat de DUMITRU SAID MIHALIS.
 • Hotărârea 22/2017 - Municipiul Brăila - 31.01.2017

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul , la adresa din Brăila, Str. Olimpului, nr.10, Lot nr.1, iniţiat de S.C. CREST POL SERV S.R.L.
 • Hotărârea 21/2017 - Municipiul Brăila - 31.01.2017

  Propunerea Consiliului Local Municipal Brăila pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale d-lui DRĂGAN ION, secretar al Municipiului Brăila, pentru anul 2016.
 • Hotărârea 20/2017 - Municipiul Brăila - 31.01.2017

  Prelungirea contractului de închiriere a spaţiului cu altă destinație decât aceea de locuință, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, B-dul Dorobanților nr.1, Bl. 20 B, parter, atribuit PARTIDULUI NAȚIONAL DEMOCRAT, în vederea desfăşurării activităţii.
 • Hotărârea 19/2017 - Municipiul Brăila - 31.01.2017

  Prelungirea contractului de închiriere a spaţiului cu altă destinație decât aceea de locuință, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str.Mihai Eminescu, nr. 33, parter, atribuit PARTIDULUI MIȘCAREA POPULARĂ – FILIALA BRĂILA, în vederea desfăşurării activităţii.
 • Hotărârea 18/2017 - Municipiul Brăila - 31.01.2017

  Prelungirea contractului de închiriere a spaţiului cu altă destinație decât aceea de locuință, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Ana Aslan nr.42, parter, atribuit PARTIDULUI DREPTĂȚII SOCIALE BRĂILA, în vederea desfăşurării activităţii.
 • Hotărârea 17/2017 - Municipiul Brăila - 31.01.2017

  Prelungirea contractului de închiriere a spaţiului cu altă destinație decât aceea de locuință, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str.Mihai Eminescu, nr.46, etaj, atribuit PARTIDULUI ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR – ALDE, în vederea desfăşurării activităţii.
 • Hotărârea 16/2017 - Municipiul Brăila - 31.01.2017

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.
 • Hotărârea 15/2017 - Municipiul Brăila - 31.01.2017

  Actualizarea valorii de inventar a imobilului situat în Brăila, Bdul. Alexandru Ioan Cuza, nr.134, înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/2011, la Capitolul H – „Terenurile și clădirile instituțiilor publice”, poziția nr.129, conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.30211/20.12.2016.
 • Hotărârea 14/2017 - Municipiul Brăila - 31.01.2017

  Actualizarea valorii de inventar a bunului imobil denumit generic ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAI VITEAZUL” BRĂILA, aflat în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/2011, la Capitolul H – Terenurile și clădirile instituțiilor publice, poziția nr.85, conform procesului – verbal de recepție finală nr. 215/29.11.2016.
 • Hotărârea 13/2017 - Municipiul Brăila - 31.01.2017

  Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila cu privire la achiziționarea de către Municipiul Brăila a terenului situat în Brăila, șos. Buzăului, nr.2, în suprafață de 785,00 mp, prin participare la licitația publică organizată de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brăila.
 • Hotărârea 12/2017 - Municipiul Brăila - 31.01.2017

  Completarea anexei nr.4 la H.C.L.M. nr.429/21.12.2015 referitoare la „Centralizarea suprafeţelor de teren ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcţii cu caracter provizoriu, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.199/2015”.
 • Hotărârea 11/2017 - Municipiul Brăila - 31.01.2017

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr.102/29.03.2016 referitoare la „Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila pentru transferul dreptului de proprietate asupra unor investiții realizate pe terenuri aparținând domeniului public al Municipiului Brăila, în conformitate cu prevederile art.2.15, alin.(1) din Regulamentul aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.199/29.07.2015”, cu completările ulterioare.
 • Hotărârea 10/2017 - Municipiul Brăila - 31.01.2017

  Exprimarea acordului Municipiului Brăila, pentru realizarea investiției ”Construire împrejmuire”, în curtea Grădiniței cu program prelungit nr.56 ”Negruț” Brăila, imobil ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Mihu Dragomir, nr. 3, NCP 89043.
 • Hotărârea 9/2017 - Municipiul Brăila - 31.01.2017

  Aprobarea proceselor – verbale de negociere ale Comisiei speciale de punere în aplicare a H.C.L.M. nr. 4/2003, referitoare la , din cadrul şedinţelor din data de 21.12.2016 și data de 25.01.2017.
 • Hotărârea 8/2017 - Municipiul Brăila - 31.01.2017

  Revocarea art. 2 din H.C.L.M. nr. 271/27.07.2016 privind .
 • Hotărârea 7/2017 - Municipiul Brăila - 31.01.2017

  Îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul articolului 1 din H.C.L.M. Brăila nr.341/30.09.2016 referitoare la „Alipirea unor terenuri ce aparțin domeniului privat al Municipiului Brăila”.
 • Hotărârea 6/2017 - Municipiul Brăila - 31.01.2017

  Îndreptarea erorii materiale strecurate în anexa la H.C.L.M. Brăila nr.407/28.11.2016 referitoare la „Completarea poziției nr.73 a Capitolului H – Terenurile și clădirile instituțiilor publice, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/2011, referitoare la Școala Gimnazială nr.16 , conform procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.6509/28.10.2016”.
 • Hotărârea 5/2017 - Municipiul Brăila - 31.01.2017

  Transformarea unor funcții publice vacante în funcții publice de nivel inferior ori superior pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brăila și Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Brăila cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru instituția publică.
 • Hotărârea 4/2017 - Municipiul Brăila - 31.01.2017

  Reactualizarea tarifelor serviciului de transport public local de călători în Municipiul Brăila practicate de S.C. ”BRAICAR” S.A. Brăila, începând cu data de 01.01.2017.
 • Hotărârea 3/2017 - Municipiul Brăila - 31.01.2017

  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședința ordinară din data de 31.01.2017.
 • Hotărârea 2/2017 - Municipiul Brăila - 09.01.2017

  Modificarea și completarea H.C.L.M. nr.431/22.12.2016 privind ”Stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2017”
 • Hotărârea 1/2017 - Municipiul Brăila - 09.01.2017

  Aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare, pe anul 2016