• Hotărârea 376/2014 - Municipiul Brăila - 19.12.2014

  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna ianuarie 2015.
 • Hotărârea 375/2014 - Municipiul Brăila - 19.12.2014

  Acordarea mandatului special reprezentantului Consiliului Local Municipal Brăila în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. „ECO” S.A. BRĂILA, în vederea participării la Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor.
 • Hotărârea 374/2014 - Municipiul Brăila - 19.12.2014

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul , situat în Brăila, Calea Călărașilor, nr.108, lot D, nr.108 lot C, Calea Călărașilor lângă Școala Waldorf, str. Mihai Bravu nr.4, (Piața Concordiei P.9, lot 3), nr.2 lot1/1, nr.2 lot 1/2, nr.2 lot 2 iniţiat de S.C. ALPIPAN FOOD S.R.L.
 • Hotărârea 373/2014 - Municipiul Brăila - 19.12.2014

  Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila pentru realizarea investiției ”Acoperire teren de sport cu o structură ușoară tip cort”, teren în suprafață de 991,00 mp, situat în incinta imobilului din Brăila, Calea Călărașilor nr.307 A, Colegiului Național ”Ana Aslan” Brăila.
 • Hotărârea 372/2014 - Municipiul Brăila - 19.12.2014

  Scoaterea la licitaţie publică cu strigare, a unor terenuri ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 371/2014 - Municipiul Brăila - 19.12.2014

  Dezmembrarea, partajarea şi alipirea unor terenuri ce aparţin domeniului privat al Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 370/2014 - Municipiul Brăila - 19.12.2014

  Actualizarea inventarului Domeniului Public al Municipiului Brăila, aprobat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, conform documentațiilor de cadastru.
 • Hotărârea 369/2014 - Municipiul Brăila - 19.12.2014

  Modificarea valorilor de inventar a unor bunuri înscrise în Domeniul Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011.
 • Hotărârea 368/2014 - Municipiul Brăila - 19.12.2014

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.
 • Hotărârea 367/2014 - Municipiul Brăila - 19.12.2014

  Repartizarea prin încredinţare directă, spre închiriere a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Bd. Independenței nr.8, bl.B1, parter și etaj, PARTIDULUI UNIUNEA NAȚIONALĂ PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI, în vederea desfăşurării activităţii.
 • Hotărârea 366/2014 - Municipiul Brăila - 19.12.2014

  Aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2015.
 • Hotărârea 365/2014 - Municipiul Brăila - 19.12.2014

  Aprobarea încheierii convenţiilor provizorii, pentru anul 2015, privind acordarea de servicii de asistenţă socială, încheiate între Consiliul Local Municipal Brăila, prin Direcţia de Asistenţă Socială Brăila şi asociaţia/fundaţia selecționată în baza Legii nr. 34/1998.
 • Hotărârea 364/2014 - Municipiul Brăila - 19.12.2014

  Stabilirea numărului maxim al legitimaţiilor pentru care Direcţia de Asistenţă Socială va asigura plata gratuităţii transportului urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă, persoanelor cu handicap grav şi accentuat, asistenţilor personali, cât şi însoţitorilor acestora.
 • Hotărârea 363/2014 - Municipiul Brăila - 19.12.2014

  Aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi a Regulamentului de Ordine Interioară ale Centrului Social de Găzduire în Regim de Urgenţă, aflat în subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială Brăila.
 • Hotărârea 362/2014 - Municipiul Brăila - 19.12.2014

  Constituirea Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul Municipiului Brǎila şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcționare al Consiliului Comunitar Consultativ al Municipiului Brǎila.
 • Hotărârea 361/2014 - Municipiul Brăila - 19.12.2014

  Aprobarea Planului de Administrare al Regiei Autonome „Administraţia Zonei Libere” Brăila.
 • Hotărârea 360/2014 - Municipiul Brăila - 19.12.2014

  Aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru POLIȚIA LOCALĂ Brăila, pe anul 2015.
 • Hotărârea 359/2014 - Municipiul Brăila - 19.12.2014

  Aprobarea unor acte adiționale la Contractele de delegare a gestiunii activităților de colectare și transport deșeuri, respectiv depozitare a deșeurilor, încheiate cu operatorii serviciului de salubrizare.
 • Hotărârea 358/2014 - Municipiul Brăila - 19.12.2014

  Modificarea anexei nr.1 la H.C.L.M. nr.423/20.12.2010.
 • Hotărârea 357/2014 - Municipiul Brăila - 19.12.2014

  Aprobarea preţurilor şi tarifelor pentru activitatea de întreţinere şi amenajare a zonelor verzi de pe raza Municipiului Brăila, pentru anul 2015.
 • Hotărârea 356/2014 - Municipiul Brăila - 19.12.2014

  Organizarea reţelei şcolare de învăţământ în Municipiul Brăila pentru anul şcolar 2015 - 2016.
 • Hotărârea 355/2014 - Municipiul Brăila - 19.12.2014

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila, pe anul 2014.
 • Hotărârea 354/2014 - Municipiul Brăila - 19.12.2014

  Aprobarea ORGANIGRAMEI şi a STATULUI DE FUNCȚII ale SPITALULUI DE PSIHIATRIE „SFÂNTUL PANTELIMON” BRĂILA.
 • Hotărârea 353/2014 - Municipiul Brăila - 19.12.2014

  Aprobarea ajustării prețurilor și tarifelor percepute de S.C. ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR ȘI TÂRGURILOR S.A. Brăila, începând cu anul 2015.
 • Hotărârea 352/2014 - Municipiul Brăila - 19.12.2014

  Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR ȘI TÂRGURILOR S.A. Brăila, la trimestrul IV 2014.
 • Hotărârea 351/2014 - Municipiul Brăila - 19.12.2014

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ SEROPLANT Brăila, pe anul 2014.
 • Hotărârea 350/2014 - Municipiul Brăila - 19.12.2014

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI ŞI ADMINISTRARE PORTUARĂ Brăila, pe anul 2014.
 • Hotărârea 349/2014 - Municipiul Brăila - 19.12.2014

  Modificarea art.9 din H.C.L.M. nr. 128/30.05.2014 referitoare la ”Stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2015”.
 • Hotărârea 348/2014 - Municipiul Brăila - 19.12.2014

  Aprobarea execuţiei bugetului general centralizat al Municipiului Brăila întocmit pe cele două secţiuni, secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, preliminat la trimestrul IV 2014.
 • Hotărârea 347/2014 - Municipiul Brăila - 19.12.2014

  Rectificarea bugetului general centralizat al Municipiului Brăila, pe anul 2014
 • Hotărârea 346/2014 - Municipiul Brăila - 19.12.2014

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Brăila pe anul 2014.
 • Hotărârea 345/2014 - Municipiul Brăila - 19.12.2014

  Conferirea titlului de CETĂȚEAN DE ONOARE al Municipiului Brăila, post-mortem, medicului LAURA VIZIREANU.
 • Hotărârea 344/2014 - Municipiul Brăila - 09.12.2014

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE A FONDULUI LOCATIV ŞI A CIMITIRELOR BRĂILA, pe anul 2014.
 • Hotărârea 343/2014 - Municipiul Brăila - 09.12.2014

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului de Utilitate Publică de Administrare şi Gospodărire Locală Brăila, pe anul 2014.
 • Hotărârea 342/2014 - Municipiul Brăila - 09.12.2014

  Acordarea Diplomelor de Onoare revoluționarilor brăileni, cu ocazia aniversării a 25 de ani de la Revoluția Română din decembrie 1989.
 • Hotărârea 341/2014 - Municipiul Brăila - 09.12.2014

  Acordarea de granturi unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Braila pentru premierea elevilor și cadrelor didactice cu rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare (olimpiadele școlare - faza națională și internațională) în anul școlar 2013 – 2014.
 • Hotărârea 340/2014 - Municipiul Brăila - 09.12.2014

  Modificarea anexei nr.4 la H.C.L.M. Brăila nr. 423/20.12.2010.
 • Hotărârea 339/2014 - Municipiul Brăila - 09.12.2014

  Stabilirea plafonului creanţelor fiscale care pot fi anulate pe anul 2014.
 • Hotărârea 338/2014 - Municipiul Brăila - 09.12.2014

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Brăila pe anul 2014.
 • Hotărârea 337/2014 - Municipiul Brăila - 27.11.2014

  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna decembrie 2014.
 • Hotărârea 336/2014 - Municipiul Brăila - 27.11.2014

  Preluarea de la Agenţia Naţională pentru Locuinţe a terenului în suprafaţă de 13.160,00 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Brăila, precum şi a investiţiei <>, cartier Brăiliţa, str. Viilor – Vadul Catagaței, etapa III, cu 136 unităţi locative şi transmiterea blocurilor de locuinţe și a terenurilor aferente în suprafață totală de 2.603,18 mp în administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ şi a Cimitirelor Brăila.
 • Hotărârea 335/2014 - Municipiul Brăila - 27.11.2014

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul , situat în Brăila, Str. Malului, nr. 5, iniţiat de TURIAC DANIEL MARIAN.
 • Hotărârea 334/2014 - Municipiul Brăila - 27.11.2014

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Magaziilor, nr.20B, NCP 85396, constituit prin H.C.L.M. nr.168/30.05.2005, în favoarea doamnei ȘTEFAN IULIA.
 • Hotărârea 333/2014 - Municipiul Brăila - 27.11.2014

  Încetarea dreptului de folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Petre Ciucă, nr.7 (fostă Zona industrială Sud, lot 84), NCP 71502, constituit prin H.C.L.M. nr.198/29.05.2009, în favoarea doamnei COCHINO MĂDĂLINA.
 • Hotărârea 332/2014 - Municipiul Brăila - 27.11.2014

  Încetarea dreptului de folosință gratuită a terenului situat în Brăila, str. Radu Portocală nr. 20 (fostă Zona Industrială Sud, lot 12), NCP 81251, constituit prin H.C.L.M. nr.231/27.06.2011, în favoarea doamnei BARBAR (fostă CĂPRIȚĂ) ALINA.
 • Hotărârea 331/2014 - Municipiul Brăila - 27.11.2014

  Atribuirea în folosinţă gratuită, pe durata funcţionării capacităţii energetice, a terenului în suprafață de 19,00 mp, situat în Brăila, Aleea Lebedei, nr.28 A, pentru amplasarea unui post de transformare PTAB 20/04 KV – 630 KV, a liniei electrice subterane (LES) 0,4KV – ACYABY 3x240+120 mmp, LES 20KV – 3xA2XS (F1) 2Y 1x150/25mmp și a manșonului LES 20KV – 3xA2XS (F1) 2Y 1x150/25mmp, solicitantei S.C. F.D.E.E. ELECTRICA DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD S.A. PLOIEȘTI – S.D.E.E. BRĂILA, în vederea realizării lucrării ”Alimentare cu energie electrică a locului de consum Ansamblul 96 de locuințe, amplasat în Brăila, Calea Călărașilor nr.220, lot 2/2, cazarma 493”.
 • Hotărârea 330/2014 - Municipiul Brăila - 27.11.2014

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 186,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str.Theodor Aman nr.39, lot 2, NCP 86208 și a construcțiilor C1’ (cu o suprafață construită de 31,00 mp) și C2’ (cu o suprafață construită de 11,00 mp) situate în Brăila, str.Theodor Aman nr.39, lot 1 și 2, solicitantei VÂLCU MARIA.
 • Hotărârea 329/2014 - Municipiul Brăila - 27.11.2014

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 136,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă de 256,00 mp real măsurat, situat în Brăila, str. Comunarzi, nr. 78, NCP 84369, solicitanţilor RIZEA LINA, ROȘIORU MIOARA, NEGREA PETRICA CRISTINA şi RIZEA CONSTANTIN, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2 şi C3, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 328/2014 - Municipiul Brăila - 27.11.2014

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 638,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Magaziilor, nr. 107A, NCP 85894, solicitanţilor RADU COSTICĂ şi CERNAT SOFIA, teren pe care se află amplasate construcţiile C1, C2 şi C3, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 327/2014 - Municipiul Brăila - 27.11.2014

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 65,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din suprafaţa de 446,00 mp, situat în Brăila, str. Comuna din Paris, nr. 238, NCP 85766, solicitanţilor PUIA VASILE, PUIA ION şi ŞERBAN PAULINA, teren pe care se află amplasate construcţiile C1 şi C2, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 326/2014 - Municipiul Brăila - 27.11.2014

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 62,53 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din suprafaţa de 236,00 mp, situat în Brăila, str. Vadul Olangeriei, nr.6, NCP 81584, solicitanţilor OLTEANU MIHAI ADRIAN şi OLTEANU MIHAELA, teren pe care se află amplasate construcţiile C1, C2, C3 şi C4, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 325/2014 - Municipiul Brăila - 27.11.2014

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 46,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă de 163,00 mp, situat în Brăila, str. Unirii, nr.87, NCP 83371, solicitanților MANEA FLOREA și MANEA FLORICA, teren pe care se află amplasată construcţia C1, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 324/2014 - Municipiul Brăila - 27.11.2014

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 153,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din suprafaţa de 249,00 mp, situat în Brăila, str. G-ral Praporgescu, nr. 107, NCP 85417, solicitanţilor GHERASIM GHEORGHE şi GHERASIM RODICA, teren pe care se află amplasată construcţia C1, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 323/2014 - Municipiul Brăila - 27.11.2014

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 8,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din suprafaţa de 200,00 mp, situat în Brăila, str. Viforului, nr. 31, NCP 16134, solicitanţilor GANCIU ILIE şi GANCIU GEORGETA, teren pe care se află amplasate construcţiile C1 şi C2, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 322/2014 - Municipiul Brăila - 27.11.2014

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 38,65 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă de 157,85 mp, situat în Brăila, str. Rozelor, nr. 13, NCP 12520, solicitanţilor DINU PETRE şi DINU CRISTINA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2 şi C3, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 321/2014 - Municipiul Brăila - 27.11.2014

  Suplimentarea cu 107 mp, prin act adiţional, a obiectului contractului de concesiune nr. 64/27511/30.07.1999, cu privire la bunul imobil situat în Brăila, str. Pescăruşului, nr. 7.
 • Hotărârea 320/2014 - Municipiul Brăila - 27.11.2014

  Suplimentarea cu 62,86 mp, indiviz din suprafaţa de 267,00 mp, prin act adiţional, a obiectului contractului de concesiune nr. 24/10188/ 21.04.2008, cu privire la bunul imobil situat în Brăila, B-dul. Independenţei, nr. 116.
 • Hotărârea 319/2014 - Municipiul Brăila - 27.11.2014

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.
 • Hotărârea 318/2014 - Municipiul Brăila - 27.11.2014

  Completarea poziţiei nr.101 a Capitolului H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, referitoare la LICEUL DE ARTE „HARICLEA DARCLEE”, conform procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.2339/10.09.2014.
 • Hotărârea 317/2014 - Municipiul Brăila - 27.11.2014

  Completarea poziţiei nr.62 a Capitolului H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, referitoare la ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 „FĂNUŞ NEAGU”, conform proceselor-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor nr.1925/26.08.2014, nr.2065/12.09.2014, nr.300/18.04.2014 şi nr.2717/06.11.2013.
 • Hotărârea 316/2014 - Municipiul Brăila - 27.11.2014

  Completarea poziţiei nr.15 a Capitolului H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, referitoare la GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3 „PRICHINDEL”, conform procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.77/09.04.2013.
 • Hotărârea 315/2014 - Municipiul Brăila - 27.11.2014

  Completarea poziţiilor nr.13 și 36, Capitolul G – Sisteme de infrastructură privind administrarea domeniului public, cu terenurile aferente – G.10 - Cimitire, a poziţiei nr.123, Capitolul H – Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice şi a poziţiei nr.4, Capitolul I – Locuinţe sociale, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, conform proceselor verbale de recepţie la terminarea lucrărilor.
 • Hotărârea 314/2014 - Municipiul Brăila - 27.11.2014

  Completarea poziţiei nr.1 a Capitolului G3 – „Cheuri, Dane, Pereuri, Bazine, Diguri şi clădiri aferente” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, referitoare la Şalupa Zorile 1, conform procesului-verbal de recepţie finală nr.23606/28.08.2009.
 • Hotărârea 313/2014 - Municipiul Brăila - 27.11.2014

  Actualizarea Inventarului Domeniului Public al Municipiului Brăila, aprobat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, ca urmare a efectuării unor lucrări de cadastru.
 • Hotărârea 312/2014 - Municipiul Brăila - 27.11.2014

  Prelungirea atribuirii în folosință gratuită a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Brăila, str. Mihai Eminescu, nr. 46, parter, ASOCIAŢIEI NEVĂZĂTORILOR DIN ROMÂNIA – FILIALA JUDEȚEANĂ BRĂILA, în vederea desfăşurării activităţii.
 • Hotărârea 311/2014 - Municipiul Brăila - 27.10.2014

  Prelungirea atribuirii în folosinţă gratuită a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Brăila, Str. Mihai Eminescu nr.8-8A, etaj 2 (mansardă), AGENȚIEI NAȚIONALE ANTIDROG – CENTRUL DE PREVENIRE, EVALUARE ȘI CONSILIERE ANTIDROG Brăila, în vederea desfăşurării activităţii.
 • Hotărârea 310/2014 - Municipiul Brăila - 27.11.2014

  Modificarea şi completarea Regulamentului privind novarea contractelor de concesiune ce au ca obiect bunuri imobile aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, în contracte de vânzare – cumpărare, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 267/10.07.2009 şi completat prin H.C.L.M nr.313/22.11.2012
 • Hotărârea 309/2014 - Municipiul Brăila - 27.11.2014

  Acordarea normei de hrană personalului POLIȚIEI LOCALE BRĂILA, începând cu 1 ianuarie 2015.
 • Hotărârea 308/2014 - Municipiul Brăila - 27.11.2014

  Aprobarea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE al Căminului pentru Persoane Vârstnice „LACU SĂRAT” BRĂILA.
 • Hotărârea 307/2014 - Municipiul Brăila - 27.11.2014

  Aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2015, pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brăila şi Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Brăila.
 • Hotărârea 306/2014 - Municipiul Brăila - 27.11.2014

  Aprobarea taxelor speciale practicate de Serviciul de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ şi a Cimitirelor Brăila‚ aplicabile în anul fiscal 2015.
 • Hotărârea 305/2014 - Municipiul Brăila - 27.11.2014

  Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. BRAICAR S.A. Brăila, pe anul 2014.
 • Hotărârea 304/2014 - Municipiul Brăila - 27.11.2014

  Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului de Transport Public Local de Călători şi Administrare Portuară Brăila, pe anul 2014.
 • Hotărârea 303/2014 - Municipiul Brăila - 27.11.2014

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ SEROPLANT Brăila, pe anul 2014.
 • Hotărârea 302/2014 - Municipiul Brăila - 27.11.2014

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Brăila, pe anul 2014.
 • Hotărârea 301/2014 - Municipiul Brăila - 27.11.2014

  Validarea dispoziției Primarului Municipiului Brăila nr. 5647/07.11.2014 referitoare la majorarea bugetului local al municipiului Brăila pe anul 2014 cu suma de 133,00 mii lei.
 • Hotărârea 300/2014 - Municipiul Brăila - 17.10.2014

  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna noiembrie 2014.
 • Hotărârea 299/2014 - Municipiul Brăila - 17.10.2014

  Înaintarea către Guvernul României a propunerii de emitere a unei Hotărâri de Guvern privind „Transmiterea imobilului U.M.02542 – Cazarma 567, situat în Brăila, Calea Călăraşilor nr.236 în suprafaţă de 108.699,00 mp, înscris în Cartea Funciară cu nr.30076, din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al Municipiului Brăila şi administrarea Consiliului Local Municipal Brăila.
 • Hotărârea 298/2014 - Municipiul Brăila - 17.10.2014

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 208/31.08.2012 referitoare la „Desemnarea consilierilor locali municipali în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial, liceal şi ale colegiilor naţionale de stat de pe raza Municipiului Brăila”.
 • Hotărârea 297/2014 - Municipiul Brăila - 17.10.2014

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul , situat în Brăila, B-dul Independenţei, nr. 152-154, iniţiat de S.C. NEWVITALCLINIC S.R.L. Brăila.
 • Hotărârea 296/2014 - Municipiul Brăila - 17.10.2014

  Avizarea etapei a IV-a a lucrării „Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Brăila”.
 • Hotărârea 295/2014 - Municipiul Brăila - 17.10.2014

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 41,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă de 449,00 mp real măsurat, situat în Brăila, str. Prahovei, nr. 35, NCP 82158, solicitanților MINEA ROZA, MINEA MARIAN, MINEA CRISTINICA, MINEA NICU VIOREL și BUTOI IONELA MIRELA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2 şi C3, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 294/2014 - Municipiul Brăila - 17.10.2014

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 34,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă de 134,00 mp, situat în Brăila, str. Bujorului nr. 1, NCP 70490, solicitantului CHIRIŢĂ NICOLAE, teren pe care se află situată construcţia C3, proprietatea acestuia.
 • Hotărârea 293/2014 - Municipiul Brăila - 17.10.2014

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 223,43 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Garoafelor, nr. 27, NCP 85646, solicitanţilor BOGDAN PUIU şi BOGDAN RUXANDA, teren pe care se află amplasate construcţiile C1, C2 şi C3, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 292/2014 - Municipiul Brăila - 17.10.2014

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 234,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Bărăganului, nr. 52A, NCP 78611, solicitanţilor ARGHIRESCU CĂTĂLIN STELIAN și ARGHIRESCU MAGDALENA, teren pe care este amplasată construcţia C1, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 291/2014 - Municipiul Brăila - 17.10.2014

  Atribuirea prin încredințare directă spre închiriere, a imobilului proprietate publică a Municipiului Brăila, situat în Brăila, Cl. Galați, nr.130 către Asociația ”Aura 2010”, în vederea desfășurării unor activități de asistență socială pentru persoane cu dizabilități și pentru persoane vârstnice.
 • Hotărârea 290/2014 - Municipiul Brăila - 17.10.2014

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.
 • Hotărârea 289/2014 - Municipiul Brăila - 17.10.2014

  Aprobarea procesului – verbal de negociere al Comisiei speciale de punere în aplicare a H.C.L.M. nr. 4/2003, referitoare la din cadrul şedinţei din data de 06.10.2014.
 • Hotărârea 288/2014 - Municipiul Brăila - 17.10.2014

  Completarea cu poziţiile nr.380 și 381 a Capitolului G – „Spații verzi, locuri de joacă și parcări”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, conform documentației de cadastru.
 • Hotărârea 287/2014 - Municipiul Brăila - 17.10.2014

  Partajarea bunului imobil aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Pietrei nr. 7-9.
 • Hotărârea 286/2014 - Municipiul Brăila - 17.10.2014

  Retragerea dreptului de folosință gratuită asupra terenului în suprafață de 645,00 mp, situat în Brăila, Bd. Alexandru Ioan Cuza, nr.126, NCP 79434, atribuit PAROHIEI ÎNĂLȚAREA DOMNULUI prin H.C.L.M. Brăila nr.181/26.05.2011.
 • Hotărârea 285/2014 - Municipiul Brăila - 17.10.2014

  Prelungirea contractului de închiriere având ca obiect spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Brăila, str. Mărăşti, nr. 13, etaj, încheiat cu ASOCIAŢIA „HRISTO BOTEV” A BULGARILOR DIN BRĂILA, în vederea desfăşurării activităţii.
 • Hotărârea 284/2014 - Municipiul Brăila - 17.10.2014

  Modificarea şi completarea H.C.L.M. nr.16/ 30.01.2014 referitoare la ”Aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pentru beneficiarii de ajutor social, pentru anul 2014, în baza prevederilor art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare”.
 • Hotărârea 283/2014 - Municipiul Brăila - 17.10.2014

  Aprobarea componenței, a modului de organizare și funcționare a Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor care înființează și administrează unități de asistență socială, precum și a grilei de evaluare a acestora, în vederea acordării subvenției de la bugetul local al Municipiului Brăila prin Direcția de Asistență Socială Brăila.
 • Hotărârea 282/2014 - Municipiul Brăila - 17.10.2014

  Stabilirea liniilor prioritare de subvenționare, pentru anul 2015, de la bugetul local, a asociațiilor și fundațiilor care înființează și administrează unități de asistență socială, în conformitate cu prevederile Legii nr.34/1998 și stabilirea nivelului mediu lunar al subvenției care se acordă de la bugetul local pentru o persoană asistată.
 • Hotărârea 281/2014 - Municipiul Brăila - 17.10.2014

  Aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ BRĂILA, pe anul 2015.
 • Hotărârea 280/2014 - Municipiul Brăila - 17.10.2014

  Aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii „MODERNIZARE CALEA GALAȚI, ÎNTRE POD BRĂILIȚA și DJ 221B – faza D.A.L.I.”.
 • Hotărârea 279/2014 - Municipiul Brăila - 17.10.2014

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului de Utilitate Publică de Administrare şi Gospodărire Locală Brăila, pe anul 2014.
 • Hotărârea 278/2014 - Municipiul Brăila - 17.10.2014

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila, pentru anul 2014.
 • Hotărârea 277/2014 - Municipiul Brăila - 17.10.2014

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A. ADMINISTRAŢIA ZONEI LIBERE BRĂILA, pe anul 2014.
 • Hotărârea 276/2014 - Municipiul Brăila - 17.10.2014

  Aprobarea execuţiei bugetului general centralizat al Municipiului Brăila întocmit pe cele două secţiuni, la sfârşitul trimestrului III 2014.
 • Hotărârea 275/2014 - Municipiul Brăila - 17.10.2014

  Rectificarea bugetului general centralizat al Municipiului Brăila pe anul 2014.
 • Hotărârea 274/2014 - Municipiul Brăila - 17.10.2014

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Brăila pe anul 2014.
 • Hotărârea 273/2014 - Municipiul Brăila - 19.09.2014

  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna octombrie 2014.
 • Hotărârea 272/2014 - Municipiul Brăila - 19.09.2014

  Solicitarea transmiterii imobilului „Stadion de Atletism”, situat în Municipiul Brăila, Parc Monument, din domeniul public al Statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv Municipal Brăila în domeniul public al Municipiului Brăila şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 271/2014 - Municipiul Brăila - 19.09.2014

  Aprobarea proiectului “Execuție Campus Școlar la Liceul Pedagogic D. P. Perpessicius Brăila”, a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de parteneriat încheiat între Municipiul Brăila și Liceul Pedagogic D. P. Perpessicius cu modificările și completările ulterioare.
 • Hotărârea 270/2014 - Municipiul Brăila - 19.09.2014

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 191,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Şos. Focşani, nr. 132, NCP 85586, solicitantei MOCANU GEORGETA, teren pe care se află amplasată construcţia C1, proprietatea acesteia.
 • Hotărârea 269/2014 - Municipiul Brăila - 19.09.2014

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 41,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din teren în suprafață de 233,00 mp, situat în Brăila, str. Fundătura Teiului nr. 19, NCP 85379, teren pe care se află situate construcțiile C1, C2, C3, C4 și C5 proprietatea solicitanților MUȘAT STĂNEL și MUȘAT MARIANA
 • Hotărârea 268/2014 - Municipiul Brăila - 19.09.2014

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 7,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Negoiului, c/c str. Călugăreni, NCP 84908, solicitantei SC OBRED COM SRL, proprietara construcţiei amplasate pe acest teren.
 • Hotărârea 267/2014 - Municipiul Brăila - 19.09.2014

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 108,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Calea Călăraşilor, nr. 320, NCP 85520, solicitantei SC RIBATEX SRL Brăila, în vederea extinderii construcţiilor existente.
 • Hotărârea 266/2014 - Municipiul Brăila - 19.09.2014

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.
 • Hotărârea 265/2014 - Municipiul Brăila - 19.09.2014

  Transmiterea în administrarea Casei de Cultură a Municipiului Brăila, pe o perioadă de 10 ani, a imobilului situat în Brăila, str. Oituz nr.5A, proprietatea publică a Municipiului Brăila, în vederea desfășurării activității.
 • Hotărârea 264/2014 - Municipiul Brăila - 19.09.2014

  Transmiterea în administrarea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Brăila, pe o perioadă de 10 ani, a imobilului situat în Brăila, str. Școlilor nr.64, proprietatea publică a Municipiului Brăila, în vederea desfășurării activității.
 • Hotărârea 263/2014 - Municipiul Brăila - 19.09.2014

  Atribuirea în folosinţă gratuită a două terenuri în suprafaţă de 1,00 mp fiecare, situate în Brăila str. George Enescu nr. 57 A, zona Bloc B25 (pe spaţiu verde) şi str. Costache Negruzzi la intersecţia cu str. Walter Mărăcineanu (pe spaţiu verde), solicitantei S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA-S.A., pentru amplasarea unor staţii de protecţie catodică/drenaj foraj (SPC/DF).
 • Hotărârea 262/2014 - Municipiul Brăila - 19.09.2014

  Încetarea dreptului de folosință gratuită a terenului situat în Brăila, str. Radu Portocală nr.1, (fostă Zona Industrială de Sud lot nr.97), NCP 79700, constituit prin H.C.L.M. nr.355/28.09.2004, în favoarea numitului TITU FLOREA.
 • Hotărârea 261/2014 - Municipiul Brăila - 19.09.2014

  Încetarea dreptului de folosință gratuită a terenului situat în Brăila, str. Bărăganului, nr. 52A, NCP 78611, constituit prin H.C.L.M. nr.151/30.05.2005, în favoarea numitei RADU ALINA IULIANA.
 • Hotărârea 260/2014 - Municipiul Brăila - 19.09.2014

  Încetarea dreptului de folosință gratuită a terenului situat în Brăila, str. Dumitru Ionescu, nr. 24, (fostă Zona Industrială de Sud lot nr.71), NCP 77743, constituit prin H.C.L.M. nr.329/28.09.2004, în favoarea numitului ENACHE NICOLAE .
 • Hotărârea 259/2014 - Municipiul Brăila - 19.09.2014

  Încetarea dreptului de folosință gratuită a terenului situat în Brăila, str. Dumitru Ionescu, nr. 7, (fostă Zona Industrială de Sud lot nr.38), NCP 78074, constituit prin H.C.L.M. nr.129/29.04.2010, în favoarea numitului CIORAN IONEL.
 • Hotărârea 258/2014 - Municipiul Brăila - 19.09.2014

  Încetarea dreptului de folosință gratuită a terenului situat în Brăila, str. Radu Portocală, nr. 21, (fostă Zona Industrială de Sud lot nr.66), NCP 74127, constituit prin H.C.L.M. nr.351/21.11.2008, în favoarea numitului BABUŞCĂ ADRIAN.
 • Hotărârea 257/2014 - Municipiul Brăila - 19.09.2014

  Aprobarea Procesului - verbal nr. 54773/30.12.2013 cu rezultatele reevaluării activelor fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor aflate în patrimoniul public al Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 256/2014 - Municipiul Brăila - 19.09.2014

  Aprobarea contribuției de 1% pentru cofinanțarea proiectului de ”Asistență Tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila, în perioada 2014 – 2020”.
 • Hotărârea 255/2014 - Municipiul Brăila - 19.09.2014

  Avizarea Listelor de Investiții Prioritare pe sistemele de alimentare cu apă și pe sistemele de apă uzată, care se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și apă Uzată din Județul Brăila, în perioada 2014 – 2020.
 • Hotărârea 254/2014 - Municipiul Brăila - 19.09.2014

  Redistribuirea unor sume din taxa pe valoarea adăugată între unele unităţi din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza municipiului Brăila, pe anul 2014.
 • Hotărârea 253/2014 - Municipiul Brăila - 19.09.2014

  Validarea dispoziției Primarului Municipiului Brăila nr. 4712/08.09.2014 referitoare la majorarea bugetului local al municipiului Brăila pe anul 2014 cu suma de 4.715,00 mii lei.
 • Hotărârea 252/2014 - Municipiul Brăila - 28.08.2014

  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna septembrie 2014.
 • Hotărârea 251/2014 - Municipiul Brăila - 28.08.2014

  Completarea poziţiei nr.96 a Capitolului H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, referitoare la LICEUL TEORETIC ”PANAIT CERNA”, conform proceselor-verbale de recepție la terminarea lucrărilor nr.727/09.05.2013, nr.1903/11.11.2013, nr.1442/11.09.2013, nr.1901/ 08.11.2013 și nr.689/28.04.2014.
 • Hotărârea 250/2014 - Municipiul Brăila - 28.08.2014

  Completarea poziţiei nr.101 din Capitolul H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, referitoare la LICEUL DE ARTE ”HARICLEA DARCLEE”, conform proceselor - verbale de recepţie la terminarea lucrărilor nr.4514/09.09.2013 și nr.2042/04.07.2014.
 • Hotărârea 249/2014 - Municipiul Brăila - 28.08.2014

  Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila şi aprobarea componenţei comisiei de licitaţie pentru concesionarea unor bunuri (teren Perimetrul II) aflate în administrarea R.A. ”ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” BRĂILA.
 • Hotărârea 248/2014 - Municipiul Brăila - 28.08.2014

  Acordarea mandatului special reprezentantului Consiliului Local Municipal Brăila în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. ECO S.A. Brăila, în vederea participării la Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din data de 11.09.2014.
 • Hotărârea 247/2014 - Municipiul Brăila - 28.08.2014

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafaţă de 300,00 mp, situat în Brăila, str. Mercur nr.37 A, lot 1, NCP 82651, solicitantului UZUN HACI, teren pe care se află amplasată construcţia C.1, proprietatea acestuia.
 • Hotărârea 246/2014 - Municipiul Brăila - 28.08.2014

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 97,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă de 445,00 mp, situat în Brăila, str. Debreţin, nr. 19, NCP 83754, solicitantelor ISTRATE PARASCHIVA şi ŢUGUI ELENA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1 şi C2, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 245/2014 - Municipiul Brăila - 28.08.2014

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 78,65 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă de 191,00 mp, situat în Brăila, str. Enăchiţă Văcărescu, nr.96 A, NCP 78438, solicitanţilor COCIANU TUDOR şi COCIANU ILEANA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2, C3 şi C4, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 244/2014 - Municipiul Brăila - 28.08.2014

  Aprobarea apartamentării bunului imobil aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Pietrei nr.7-9.
 • Hotărârea 243/2014 - Municipiul Brăila - 28.08.2014

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.
 • Hotărârea 242/2014 - Municipiul Brăila - 28.08.2014

  Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila de schimbare a destinației unor imobile – apartament 101 situat în Brăila, Aleea Policlinicii nr.2, Bloc G.16 și imobil situat în Brăila, str.Ștefan cel Mare nr.227 - aparținând domeniului public al Municipiului Brăila, din spații de învățământ în spații cu altă destinație.
 • Hotărârea 241/2014 - Municipiul Brăila - 28.08.2014

  Modificarea poziţiei nr.45 a Capitolului H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, referitoare la Grădinița cu program normal nr.43 ”Violeta”, conform documentaţiei de cadastru.
 • Hotărârea 240/2014 - Municipiul Brăila - 28.08.2014

  Modificarea şi completarea Inventarului Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, pentru imobilul „Ansamblul Piaţa Traian”, conform documentaţiei de cadastru.
 • Hotărârea 239/2014 - Municipiul Brăila - 28.08.2014

  Modificarea H.C.L.M. nr. 117/16.04.2014 referitoare la “.
 • Hotărârea 238/2014 - Municipiul Brăila - 28.08.2014

  Participarea POLIȚIEI LOCALE BRĂILA, la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional.
 • Hotărârea 237/2014 - Municipiul Brăila - 28.08.2014

  Prelungirea aplicabilităţii H.C.L.M. nr. 362/29.10.2010 referitoare la , pentru anul şcolar 2014 - 2015.
 • Hotărârea 236/2014 - Municipiul Brăila - 28.08.2014

  Prelungirea contractului de închiriere având ca obiect spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Brăila, str. Mărăşti, nr. 13, etaj, încheiat cu ASOCIAŢIA UMANITARĂ „VIITORUL SPERANŢEI”, în vederea desfăşurării activităţii.
 • Hotărârea 235/2014 - Municipiul Brăila - 28.08.2014

  Revocarea dreptului de administrare al Direcţiei de Asistenţă Socială, înainte de împlinirea termenului, asupra imobilului format din teren şi construcţii aparţinând domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Șos. Râmnicu Sărat nr. 115.
 • Hotărârea 234/2014 - Municipiul Brăila - 28.08.2014

  Modificarea şi completarea H.C.L.M. nr. 282/30.08.2013 privind “Modalitatea de acordare a gratuităţii transportului urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă şi cuantumul acesteia, persoanelor cu handicap grav şi accentuat, asistenţilor personali cât şi însoţitorilor acestora”.
 • Hotărârea 233/2014 - Municipiul Brăila - 28.08.2014

  Modificarea H.C.L.M. nr.18/30.01.2014 referitoare la ”Aprobarea Regulamentului privind Organizarea și funcționarea Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Brăila”.
 • Hotărârea 232/2014 - Municipiul Brăila - 28.08.2014

  Modificarea reţelei şcolare de învăţământ în Municipiul Brăila pentru anul şcolar 2014 - 2015.
 • Hotărârea 231/2014 - Municipiul Brăila - 28.08.2014

  Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. BRAICAR S.A. Brăila, pe anul 2014.
 • Hotărârea 230/2014 - Municipiul Brăila - 28.08.2014

  Modificarea anexei nr. 3 la H.C.L.M. Brăila nr. 6/30.01.2014 privind programul de reparaţii ce urmează a se realiza în anul 2014 la imobilele din administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ şi a Cimitirelor Brăila.
 • Hotărârea 229/2014 - Municipiul Brăila - 28.08.2014

  Instituirea schemei de ajutor de minimis privind dezvoltarea regională prin stimularea investiţiilor şi crearea de noi locuri de muncă în Municipiul Brăila.
 • Hotărârea 228/2014 - Municipiul Brăila - 28.08.2014

  Aprobarea Strategiei de dezvoltare durabilă a municipiului Brăila 2014 – 2020.
 • Hotărârea 227/2014 - Municipiul Brăila - 28.08.2014

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Brăila pe anul 2014.
 • Hotărârea 223/2014 - Municipiul Brăila - 31.07.2014

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.
 • Hotărârea 222/2014 - Municipiul Brăila - 31.07.2014

  Completarea Inventarului Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, ca urmare a finalizării lucrărilor de investiţii „Reabilitare şi modernizare strada Griviţei din Municipiul Brăila”, conform procesului - verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.42895/28.10.2011 şi a documentaţiei topografice.
 • Hotărârea 221/2014 - Municipiul Brăila - 31.07.2014

  Completarea cu poziţia nr.622 a Capitolului A – „Străzi”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, conform procesului - verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.4397/05.02.2014.
 • Hotărârea 220/2014 - Municipiul Brăila - 31.07.2014

  Completarea poziţiei nr.104 din Capitolul H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, referitoare la COLEGIUL TEHNIC ”PANAIT ISTRATI”, conform procesului - verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.226/14.02.2014.
 • Hotărârea 219/2014 - Municipiul Brăila - 31.07.2014

  Modificarea poziţiei nr.90 a Capitolului A – „Străzi” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, conform documentaţiei de cadastru și a procesului – verbal de reevaluare a activelor fixe nr.54773/30.12.2013.
 • Hotărârea 218/2014 - Municipiul Brăila - 31.07.2014

  Modificarea poziţiei nr.56 a Capitolului H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, referitoare la Grădinița cu program prelungit nr.56 ”Negruț” Brăila, conform documentaţiei de cadastru şi a procesului-verbal nr. 54773/30.12.2013.
 • Hotărârea 217/2014 - Municipiul Brăila - 31.07.2014

  Completarea poziţiei nr.19 din Capitolul H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, referitoare la GRĂDINIŢA NR.10 ”ROUA DIMINEŢII”, conform procesului - verbal de recepţie la terminarea lucrărilor parţiale nr.211/15.12.2008.
 • Hotărârea 216/2014 - Municipiul Brăila - 31.07.2014

  Modificarea poziţiei nr.3 a Capitolului H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, conform documentaţiilor de cadastru și procesului – verbal nr.54773/30.12.2013.
 • Hotărârea 215/2014 - Municipiul Brăila - 31.07.2014

  Prelungirea atribuirii în folosință gratuită a spațiului în suprafață de 57,87 mp din imobilul situat în Brăila, Str. Dumbrava Roșie nr.32, BIBLIOTECII JUDEȚENE ”PANAIT ISTRATI”.
 • Hotărârea 214/2014 - Municipiul Brăila - 31.07.2014

  Modificarea H.C.L.M. nr.303/30.08.2013 referitoare la „Numirea membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Brăila”.
 • Hotărârea 213/2014 - Municipiul Brăila - 31.07.2014

  Modificarea denumirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Lacu Sărat în ”Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, de Cooperare și Parteneriat Local a Stațiunii Lacu Sărat Brăila”.
 • Hotărârea 212/2014 - Municipiul Brăila - 31.07.2014

  Aprobarea execuţiei bugetului general centralizat al Municipiului Brăila întocmit pe cele două secţiuni, la sfârşitul trimestrului II 2014.
 • Hotărârea 211/2014 - Municipiul Brăila - 10.07.2014

  Acordarea de granturi unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru premierea elevilor și cadrelor didactice cu rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare (evaluare națională și bacalaureat) în anul școlar 2013-2014.
 • Hotărârea 210/2014 - Municipiul Brăila - 10.07.2014

  Acordarea Diplomei de excelenţă pentru rezultate excepţionale obţinute în anul şcolar 2013 - 2014.
 • Hotărârea 209/2014 - Municipiul Brăila - 30.06.2014

  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iulie 2014.
 • Hotărârea 208/2014 - Municipiul Brăila - 30.06.2014

  Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila şi aprobarea componenţei comisiei de licitaţie pentru concesionarea unor bunuri(teren Perimetrul I) aflate în administrarea R.A.”ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” BRĂILA.
 • Hotărârea 207/2014 - Municipiul Brăila - 30.06.2014

  Atribuirea denumirii de STRADA TEIULUI, lotului situat în Brăila, Str. Arțarului nr.81, în suprafață de 4907,00 mp, NCP 84934
 • Hotărârea 206/2014 - Municipiul Brăila - 30.06.2014

  Avizarea atribuirii denumirii MUZEUL BRĂILEI ”CAROL I”, Instituției Muzeale Brăilene, cu sediul în Municipiul Brăila, Piața Traian nr.3.
 • Hotărârea 205/2014 - Municipiul Brăila - 30.06.2014

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul , situat în Brăila, Calea Galați, nr. 55, Bl.B, Ap.41, parter, iniţiat de BUJOR ANDA.
 • Hotărârea 204/2014 - Municipiul Brăila - 30.06.2014

  Revocarea H.C.L.M. Brăila nr. 118/30.03.2009 referitoare la „Aprobarea cererii dnei. TOMA VIOLETA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 214,00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în str. Traian Demetrescu (stradelă) lot 4, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată”.
 • Hotărârea 203/2014 - Municipiul Brăila - 30.06.2014

  Revocarea H.C.L.M. Brăila nr. 117/30.03.2009 referitoare la „Aprobarea cererii dlui. TOMA TUDOREL şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 249,00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în str. Traian Demetrescu (stradelă) lot 5, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată”.
 • Hotărârea 202/2014 - Municipiul Brăila - 30.06.2014

  Revocarea Hotărârii Consiliului Local Municipal Brăila nr. 63/28.02.2007 referitoare la ”Aprobarea cererii d-lui ȘTEFĂNESCU RADU LAURENȚIU şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, Strada Traian Demetrescu (stradelă) lot 1, în suprafaţă de 300,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003”.
 • Hotărârea 201/2014 - Municipiul Brăila - 30.06.2014

  Revocarea H.C.L.M. Brăila nr. 64/28.02.2007 referitoare la „Aprobarea cererii dlui. ȘTEFĂNESCU MIRCEA ALEXANDRU şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 300,00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în str. T. Demetrescu (stradela) lot 2, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003”.
 • Hotărârea 200/2014 - Municipiul Brăila - 30.06.2014

  Revocarea Hotărârii Consiliului Local Municipal Brăila nr. 420/21.12.2011 referitoare la ”Aprobarea cererii d-lui OPREA CIPRIAN şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, Zona Industrială Sud lot 65, în suprafaţă de 294,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată”.
 • Hotărârea 199/2014 - Municipiul Brăila - 30.06.2014

  Revocarea H.C.L.M. Brăila nr. 437/20.12.2010 referitoare la „Aprobarea cererii dlui. MUNTEANU VIRGIL şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Trandafir Djuvara nr.2, în suprafață de 250,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată”.
 • Hotărârea 198/2014 - Municipiul Brăila - 30.06.2014

  Revocarea Hotărârii Consiliului Local Municipal Brăila nr. 340/29.09.2009 referitoare la ”Aprobarea cererii d-nei ILIE IRINA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Prelungirea Lanului lot 25, în suprafaţă de 250,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată”.
 • Hotărârea 197/2014 - Municipiul Brăila - 30.06.2014

  Revocarea H.C.L.M. Brăila nr. 383/28.09.2004, referitoare la „Aprobarea cererii d-nei. DUMITRIU COSIMA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, Zona Industrială de Sud lot 125 în suprafaţă de 250,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală”, modificată prin H.C.L.M. nr. 226/31.08.2012 .
 • Hotărârea 196/2014 - Municipiul Brăila - 30.06.2014

  Revocarea Hotărârii Consiliului Local Municipal Brăila nr.250/27.08.2004 referitoare la ”Aprobarea cererii d-nei CRĂCIUN CRISTINA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, Zona Industrială de Sud lot 23, în suprafaţă de 286,72 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală”.
 • Hotărârea 195/2014 - Municipiul Brăila - 30.06.2014

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 24,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Magaziilor, nr.123, NCP 84832, solicitanţilor TAFLAN NICU şi TAFLAN ELENA, teren afectat de construcţia C1, proprietatea acestora
 • Hotărârea 194/2014 - Municipiul Brăila - 30.06.2014

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 43,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafață de 127,00 mp, situat în Brăila, str. Nicolae Grigorescu nr.12, lot 1, NCP 80559, solicitantului PETROVICI TOADER, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestuia.
 • Hotărârea 193/2014 - Municipiul Brăila - 30.06.2014

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 97,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Mircea Vodă nr. 61, NCP 83940, solicitanţilor MILEA ION, MILEA GETA și MILEA VASILE, în vederea extinderii construcţiilor existente, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 192/2014 - Municipiul Brăila - 30.06.2014

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 130,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafață de 250,00 mp, situat în Brăila, str. Negoiului nr.69, NCP 82543, solicitanților LEMNARU ION și LEMNARU CONSTANTINA, teren pe care sunt amplasate construcțiile C1, C2 și C3, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 191/2014 - Municipiul Brăila - 30.06.2014

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 48,20 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafață de 193,00 mp, situat în Brăila, str. Walter Mărăcineanu nr.40, NCP 82974, solicitanților ARAMĂ IONEL și ARAMĂ NICULINA, teren pe care sunt amplasate construcțiile C1 și C2, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 190/2014 - Municipiul Brăila - 30.06.2014

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 573,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Octav Băncilă, nr.43, NCP 84916, solicitanţilor ANTON MANEA şi ANTON IOANA, teren pe care sunt amplasate construcțiile C1, C2, C3, C4, C5, C6 şi C7, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 189/2014 - Municipiul Brăila - 30.06.2014

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă totală de 479,26 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, șos. Buzăului nr.9, NCP 75012, NCP 5396 solicitantei S.C. EAST POINT S.R.L. Brăila, suprafețe aferente construcţiilor C5 şi C6, proprietatea acesteia
 • Hotărârea 188/2014 - Municipiul Brăila - 30.06.2014

  Scoaterea la licitaţie publică, în vederea concesionării terenului în suprafaţă de 300,00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Mircea Vodă nr. 133, NCP 19506, în vederea realizării unui obiectiv economic.
 • Hotărârea 187/2014 - Municipiul Brăila - 30.06.2014

  Scoaterea la licitaţie publică cu strigare, a unor terenuri preluate din administrarea S.C. COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE DUNĂREA BRĂILA – S.A., în administrarea CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL BRĂILA, ca urmare a măsurilor de reorganizare a activității de distribuție apă, canalizare și epurare ape uzate
 • Hotărârea 186/2014 - Municipiul Brăila - 30.06.2014

  Trecerea din domeniul public, în domeniul privat al Municipiului Brăila a obiectivului ”ARENA DE BOX” situat în Municipiul Brăila, Str.Mihai Eminescu nr.51 și casarea construcțiilor C1 și C2.
 • Hotărârea 185/2014 - Municipiul Brăila - 30.06.2014

  Atribuirea în folosinţă gratuită, pe durata existenţei construcţiilor, a terenului aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafaţă de 157,00 mp, NCP 85134, situat în Brăila, Calea Galați nr.67D, solicitantei Parohia Romano - Catolică „Adormirea Maicii Domnului”, în vederea amenajării unui sediu administrativ
 • Hotărârea 184/2014 - Municipiul Brăila - 30.06.2014

  Atribuirea în folosinţă gratuită, pe durata existenţei construcţiilor, a terenului aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafaţă de 2129,00 mp, NCP 85380, situat în Brăila, Calea Călărașilor nr. 3A, solicitantei, Parohia Mixtă Româno-Elenă „Buna Vestire”, aferent construcțiilor existente
 • Hotărârea 183/2014 - Municipiul Brăila - 30.06.2014

  Atribuirea în folosință gratuită, pe durata existenței construcțiilor, a terenului în suprafață de 746,00 mp, aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Calea Călărașilor nr.3B, NCP 85385, COMUNITĂȚII ELENE BRĂILA, aferent construcțiilor existente
 • Hotărârea 182/2014 - Municipiul Brăila - 30.06.2014

  Transmiterea în folosință gratuită a spațiului în suprafață de 33,88 mp din imobilul situat în Brăila, Str. Grigore Alexandrescu nr.41 – Caminul Cultural ”Radu Negru”, BIBLIOTECII JUDEȚENE ”PANAIT ISTRATI”, în vederea desfășurării activității
 • Hotărârea 181/2014 - Municipiul Brăila - 30.06.2014

  Transmiterea în folosință gratuită a spațiului în suprafață de 30,91 mp (parter) din imobilul situat în Brăila, Str. Comuna din Paris nr.93 – Caminul Cultural ”Nedelcu Chercea”, BIBLIOTECII JUDEȚENE ”PANAIT ISTRATI”, în vederea desfășurării activității
 • Hotărârea 180/2014 - Municipiul Brăila - 30.06.2014

  Repartizarea prin încredinţare directă, spre închiriere a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Mihai Eminescu nr.46, etaj, PARTIDULUI POPORULUI – LEGEA COJOCARU (PP—LC) – ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ BRĂILA, în vederea desfășurării activităţii
 • Hotărârea 179/2014 - Municipiul Brăila - 30.06.2014

  Repartizarea prin încredinţare directă, spre închiriere a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Bd. Independenței nr.8, bl.B1, etaj, PARTIDULUI NAȚIONAL LIBERAL – ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ BRĂILA, în vederea desfăşurării activităţii
 • Hotărârea 177/2014 - Municipiul Brăila - 30.06.2014

  Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila de schimbare a destinației unor imobile aparținând domeniului public al Municipiului Brăila, din spații de învățământ în spații cu altă destinație
 • Hotărârea 176/2014 - Municipiul Brăila - 30.06.2014

  Completarea poziţiei nr.80 din Capitolul H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, referitoare la ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.23 ”MIHAI EMINESCU”, conform proceselor verbale de recepție la terminarea lucrărilor nr.2229/25.09.2013 și nr.2744/18.12.2013
 • Hotărârea 175/2014 - Municipiul Brăila - 30.06.2014

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”
 • Hotărârea 174/2014 - Municipiul Brăila - 30.06.2014

  Prelungirea valabilităţii H.C.L.M. nr. 275/31.10.2012 privind republicarea H.C.L.M. nr. 223/14.07.2010 referitoare la „Acordarea de facilităţi pe mijloace de transport în comun unor categorii sociale de persoane de pe raza Municipiului Brăila”
 • Hotărârea 173/2014 - Municipiul Brăila - 30.06.2014

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „AMENAJARE SENS GIRATORIU ÎN MUNICIPIUL BRĂILA ÎN ZONA INTERSECȚIEI CALEA GALAȚI CU B-DUL. AL. I. CUZA” - faza Studiu de Fezabilitate
 • Hotărârea 172/2014 - Municipiul Brăila - 30.06.2014

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „AMENAJARE SENS GIRATORIU ÎN MUNICIPIUL BRĂILA, STR. COMUNA DIN PARIS C/C ȘOS. FOCȘANI” – Faza Studiu de Fezabilitate
 • Hotărârea 171/2014 - Municipiul Brăila - 30.06.2014

  Aprobarea modificării anexei la H.C.L.M. nr.237/26.09.2012 referitoare la ”Constituirea Grupului de Lucru Local (G.L.L.) la nivelul Municipiului Brăila pentru aplicarea Strategiei Guvernului României de Incluziune a Cetăţenilor Români aparţinând Minorităţii Romilor, pentru perioada 2011 – 2020”
 • Hotărârea 170/2014 - Municipiul Brăila - 30.06.2014

  Aprobarea ORGANIGRAMEI şi STATULUI DE FUNCŢII ale Spitalului de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila
 • Hotărârea 169/2014 - Municipiul Brăila - 30.06.2014

  Aprobarea ORGANIGRAMEI şi a STATULUI DE FUNCȚII ale POLIŢIEI LOCALE BRĂILA
 • Hotărârea 168/2014 - Municipiul Brăila - 30.06.2014

  Aprobarea STRUCTURII ORGANIZATORICE şi a NUMĂRULUI DE PERSONAL ale APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI BRĂILA şi ale SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR BRĂILA
 • Hotărârea 167/2014 - Municipiul Brăila - 30.06.2014

  Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului de Utilitate Publică de Administrare şi Gospodărire Locală Brăila, pe anul 2014
 • Hotărârea 166/2014 - Municipiul Brăila - 13.06.2014

  Modificarea Structurii Organizatorice a Spitalului de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila, ca urmare a Avizului Ministerului Sănătății nr.XI/A35502/NB/4076/ 11.06.2014.
 • Hotărârea 165/2014 - Municipiul Brăila - 13.06.2014

  Alipirea unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila aflate în administrarea REGIEI AUTONOME ”ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” BRĂILA.
 • Hotărârea 164/2014 - Municipiul Brăila - 13.06.2014

  Scoaterea la licitație publică, în vederea concesionării, a construcțiilor C31, C34 și C30, situate în Municipiul Brăila, Str.Călărașilor nr.220, Cazarma 493, lot 3 - în suprafață de 15.392,00 mp, cu număr cadastral nou 85324, construcții ce aparțin domeniului privat al Municipiului Brăila, în vederea reabilitării acestora.
 • Hotărârea 163/2014 - Municipiul Brăila - 13.06.2014

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr.416/ 17.12.2013 referitoare la ”Aprobarea măsurilor necesare punerii în aplicare a PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”.
 • Hotărârea 162/2014 - Municipiul Brăila - 13.06.2014

  Aprobarea tranzacției încheiată între Consiliul Local Municipal Brăila și FIN.CO.GE.RO. SpA Catania – Italia, în vederea derulării contractului de concesiune nr.25/20446/2006.
 • Hotărârea 161/2014 - Municipiul Brăila - 13.06.2014

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Brăila, pe anul 2014.
 • Hotărârea 160/2014 - Municipiul Brăila - 30.05.2014

  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iunie 2014.
 • Hotărârea 159/2014 - Municipiul Brăila - 30.05.2014

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 172,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafață de 248,00 mp, situat în Brăila, str. Citadelei nr.39, NCP 84416, solicitantei TUDOR CĂTĂLINA, teren pe care sunt amplasate construcțiile C2 și C4, proprietatea acesteia.
 • Hotărârea 158/2014 - Municipiul Brăila - 30.05.2014

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 273,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Alexandru Vlahuță nr.1, NCP 81385, solicitanţilor TONCU MARIA, IANOSU APOSTOL, SANDU LENUȚA şi DRAGU GHEORGHE, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2, C3 şi C4, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 157/2014 - Municipiul Brăila - 30.05.2014

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 130,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din suprafaţa de 199,00 mp real măsurat (în acte 164 mp), situat în Brăila, str. Dumbrava Roșie nr.9, NCP 18701, solicitantei PÎTEA LINA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2 și C3, proprietatea acesteia.
 • Hotărârea 156/2014 - Municipiul Brăila - 30.05.2014

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 63,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Roșiori nr.202, parcela 3, NCP 84208, solicitantelor NOVAC GABRIELA CARMEN și BADEA LILIA, teren pe care sunt amplasate construcțiile C5 și C6, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 155/2014 - Municipiul Brăila - 30.05.2014

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 37,88 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă de 226,00 mp, situat în Brăila, str. Mihai Bravu nr.454, lot 2, NCP 82733, solicitanţilor NECULA EUGEN şi NECULA STELUȚA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C3 şi C4, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 154/2014 - Municipiul Brăila - 30.05.2014

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 13,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă de 153,00 mp, situat în Brăila, str. Griviţa, nr.444, NCP 81095, solicitantei MOCANU TUDORA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1 şi C2, proprietatea acesteia.
 • Hotărârea 153/2014 - Municipiul Brăila - 30.05.2014

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 64,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafață de 409,00 mp, situat în Brăila, str. Fundătura Teiului nr.12, NCP 13456, solicitanților MANTA MIRCEA ADRIAN și MANTA MIHAELA, teren pe care sunt amplasate construcțiile C1, C2 și C3, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 152/2014 - Municipiul Brăila - 30.05.2014

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 79,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă de 535,00 mp, situat în Brăila, str. Oltului nr.96, NCP 12830, solicitantei DUDĂU GAVRILIEA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2, C3, C4 şi C5, proprietatea acesteia.
 • Hotărârea 151/2014 - Municipiul Brăila - 30.05.2014

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 1819,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Timiș nr. 159, NCP 83750, solicitantei S.C. TIGHIA SERV S.R.L. Brăila, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2, C3 şi C4, proprietatea acesteia.
 • Hotărârea 150/2014 - Municipiul Brăila - 30.05.2014

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 3654,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Timiș nr. 186 A, NCP 83724, solicitantei S.C. ISIDOR COM S.R.L. Brăila, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2 şi C3, proprietatea acesteia.
 • Hotărârea 149/2014 - Municipiul Brăila - 30.05.2014

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 182,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din suprafața de 3997,00 mp, situat în Brăila, șos. Buzăului nr.9, parcela 1, NCP 74463, solicitantei S.C. EAST POINT S.R.L. Brăila, teren aferent construcției C3 – hală industrială, proprietatea acesteia.
 • Hotărârea 148/2014 - Municipiul Brăila - 30.05.2014

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.
 • Hotărârea 147/2014 - Municipiul Brăila - 30.05.2014

  Acceptarea ofertei de donaţie formulată de Turiac George și Turiac Alina Florica, cu privire la terenul în suprafaţă de 4907,00 mp, situat în Municipiul Brăila, str. Arțarului nr.81, lot 1, identificat cadastral cu nr.84934.
 • Hotărârea 146/2014 - Municipiul Brăila - 30.05.2014

  Alipirea terenului situat în Municipiul Brăila, str. Octav Doicescu nr.116, în suprafață de 200,00 mp, NCP 82097, proprietatea Municipiului Brăila cu terenul situat în Municipiul Brăila, str. Octav Doicescu nr.118, lot 2, în suprafață de 300,00 mp, NCP 7527, proprietatea numiților Țițeica Marian Iulian și Țițeica Aura.
 • Hotărârea 145/2014 - Municipiul Brăila - 30.05.2014

  Atribuirea în folosinţă gratuită DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ a imobilului aparţinând domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Calea Galaţi nr. 346, corpul C, în vederea desfăşurării activităţii Centrului Social de Găzduire în Regim de Urgenţă.
 • Hotărârea 144/2014 - Municipiul Brăila - 30.05.2014

  Atribuirea în folosință gratuită a terenului în suprafață de 683,00 mp, aparținând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Belvedere nr.5, BIBLIOTECII JUDEȚENE ”PANAIT ISTRATI”, în vederea extinderii activității.
 • Hotărârea 143/2014 - Municipiul Brăila - 30.05.2014

  Modificarea H.C.L.M. nr. 371/29.10.2010 referitoare la atribuirea în folosinţă gratuită, pe durata funcţionării capacităţii energetice, a unor terenuri SUCURSALEI DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE BRĂILA, pentru amplasarea unor posturi de transformare prefabricate, proprietatea acesteia.
 • Hotărârea 142/2014 - Municipiul Brăila - 30.05.2014

  Prelungirea contractului de închiriere având ca obiect spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Brăila, str. Mărăşti, nr. 13, etaj, încheiat cu ASOCIAŢIA REVOLUŢIEI ROMÂNE DIN DECEMBRIE 1989 BRĂILA, în vederea desfăşurării activităţii.
 • Hotărârea 141/2014 - Municipiul Brăila - 30.05.2014

  Prelungirea contractului de închiriere având ca obiect spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Brăila, str. Pensionatului, nr.2, parter, încheiat cu ASOCIAŢIA ”CLUBUL SPORTIV AL PERSOANELOR CU HANDICAP FIZIC-SPECIAL FRIENDS” BRĂILA, în vederea desfășurării activităţii.
 • Hotărârea 140/2014 - Municipiul Brăila - 30.05.2014

  Prelungirea contractului de închiriere având ca obiect spațiul situat în Brăila, str. Pensionatului, nr. 2, parter, încheiat cu Asociația Non - Guvernamentală „Noi” Brăila, în vederea desfășurării activităţii.
 • Hotărârea 139/2014 - Municipiul Brăila - 30.05.2014

  Completarea inventarului domeniului public actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr.325/30.09.2011 ca urmare a finalizării lucrărilor de investiții ”Reabilitare zona de promenadă cuprinsă între str. Calea Călărașilor și Faleza Dunării”, conform procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.48371/14.11.2013
 • Hotărârea 138/2014 - Municipiul Brăila - 30.05.2014

  Completarea poziţiei nr.67 din Capitolul H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, referitoare la ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.7 ”ION CREANGĂ”, conform procesului - verbal de recepție finală la terminarea lucrărilor nr.69/14.01.2014 și a proceselor verbale de recepție la terminarea lucrărilor nr.1360/04.12.2013 și nr.1234/05.11.2013.
 • Hotărârea 137/2014 - Municipiul Brăila - 30.05.2014

  Participarea POLIȚIEI LOCALE BRĂILA, la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional.
 • Hotărârea 136/2014 - Municipiul Brăila - 30.05.2014

  Modificarea H.C.L.M. nr. 166/29.04.2013, privind “Aprobarea documentaţiei tehnico - economice - Studiul de fezabilitate (inclusiv analiza cost – beneficiu), studiu geotehnic, studiu topografic al proiectului “Centru de Informare şi Promovare Turistică din municipiul Brăila”, a proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect”, modificată prin H.C.L.M. nr. 286/30.08.2013.
 • Hotărârea 135/2014 - Municipiul Brăila - 30.05.2014

  Aprobarea Acordului de parteneriat între Consiliul Judeţean Brăila, Municipiul Brăila, Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila, Liceul Tehnologic ”Gheorghe K. Constantinescu”, Colegiul Tehnic ”Edmond Nicolau”, Colegiul Tehnic ”Costin D. Nenițescu”, Liceul Tehnologic ”Constantin Brâncoveanu” și Liceul de Artă ”Hariclea Darclee”, în vederea creşterii siguranţei şi prevenirii infracţionalităţii în unităţile de învăţământ.
 • Hotărârea 134/2014 - Municipiul Brăila - 30.05.2014

  Modificarea și completarea H.C.L.M. nr.12/30.01.2014 referitoare la ”Aprobarea instituirii taxei speciale de salubrizare și a Regulamentului pentru constatarea, stabilirea, încasarea și utilizarea taxei speciale de salubrizare”.
 • Hotărârea 133/2014 - Municipiul Brăila - 30.05.2014

  Asocierea CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL BRĂILA, prin Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, cu ASOCIAȚIA DOG RESCUE ROMANIAN, în vederea derulării de activități pentru încurajarea adopției câinilor fără stăpân și reducerea numărului acestora de pe domeniul public al Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 132/2014 - Municipiul Brăila - 30.05.2014

  Modificarea art.38, alin.(1) și (2) din Regulamentul pentru responsabilizarea deținătorilor de câini din Municipiul Brăila, aprobat prin H.C.L.M. nr.19/30.01.2014.
 • Hotărârea 131/2014 - Municipiul Brăila - 30.04.2014

  Aprobarea Regulamentului privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate în Municipiul Brăila.
 • Hotărârea 130/2014 - Municipiul Brăila - 30.05.2014

  Înregistrarea şi ţinerea evidenţei mopedelor conform prevederilor O.U.G. nr.195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a H.G.R. nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr.195/2002.
 • Hotărârea 129/2014 - Municipiul Brăila - 30.05.2014

  Aprobarea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL CENTRULUI DE ASISTENȚĂ PALEATIVĂ ”SF. MARIA” BRĂILA.
 • Hotărârea 128/2014 - Municipiul Brăila - 30.05.2014

  Stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2015.
 • Hotărârea 127/2014 - Municipiul Brăila - 30.05.2014

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Brăila, pe anul 2014.
 • Hotărârea 126/2014 - Municipiul Brăila - 16.04.2014

  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna mai 2014.
 • Hotărârea 125/2014 - Municipiul Brăila - 16.04.2014

  Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila a terenului în suprafaţă de 2226,00 mp, situat în Brăila, Staţiunea Lacu Sărat, Aleea Centrală nr. 2A, NCP 82725 şi concesionarea acestuia prin încredinţare directă solicitantei Societatea Comercială de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă „TBRCM” S.A. Bucureşti - Sucursala Lacu Sărat, în vederea desfăşurării activităţii.
 • Hotărârea 124/2014 - Municipiul Brăila - 16.04.2014

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.
 • Hotărârea 123/2014 - Municipiul Brăila - 16.04.2014

  Completarea poziţiei nr. 30 din Capitolul G – Sisteme de infrastructură privind administrarea domeniului public, cu terenurile aferente – Cimitire, poziţiilor nr.5 și nr.6 din Capitolul I – Locuințe sociale, cu terenurile aferente și a poziției nr.140 din Capitolul H - Terenurile și clădirile Instituțiilor Publice din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011.
 • Hotărârea 122/2014 - Municipiul Brăila - 16.04.2014

  Completarea Capitolului I – „Locuinţe sociale”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, cu pozițiile nr. 15 şi 16 reprezentând suprafeţele de teren aferente blocurilor B9 şi B10 din str. Călugăreni nr.3 şi nr.1.
 • Hotărârea 121/2014 - Municipiul Brăila - 16.04.2014

  Modificarea poziţiilor nr.12, nr.24, nr.52 și nr.131 din Capitolul H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, conform documentaţiilor de cadastru şi procesului - verbal nr.54773/30.12.2013.
 • Hotărârea 120/2014 - Municipiul Brăila - 16.04.2014

  Modificarea art. 5 din H.C.L.M. nr. 349/2007 privind „Organizarea şi desfăşurarea activităţii de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere în Municipiul Brăila, conform Legii nr.38/2003, privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, modificată şi completată prin Legea nr.265/2007”.
 • Hotărârea 119/2014 - Municipiul Brăila - 16.04.2014

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 292/31.08.2009, modificată prin H.C.L.M. nr.319/29.09.2009 privind „Aprobarea documentaţiei tehnico-economice (documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii) pentru proiectul
 • Hotărârea 118/2014 - Municipiul Brăila - 16.04.2014

  Aprobarea proiectului “Reabilitare Școala Corp A Grup Școlar Edmond Nicolau”, a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de parteneriat încheiat între Municipiul Brăila și Colegiul Tehnic Edmond Nicolau.
 • Hotărârea 117/2014 - Municipiul Brăila - 16.04.2014

  Aprobarea proiectului “Execuţie Campus Şcolar la Liceul Pedagogic D.P. Perpessicius Brăila”, a cheltuielilor legate de proiect şi a Acordului de parteneriat încheiat între Municipiul Brăila şi Liceul Pedagogic D.P.Perpessicius.
 • Hotărârea 116/2014 - Municipiul Brăila - 16.04.2014

  Aprobarea cofinanţării obiectivului de investiţii „MODERNIZARE CALEA CĂLĂRAȘILOR, ÎNTRE BULEVARDUL DOROBANȚILOR ȘI ȘOSEAUA DE CENTURĂ”.
 • Hotărârea 115/2014 - Municipiul Brăila - 16.04.2014

  Aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii „MODERNIZARE CALEA CĂLĂRAȘILOR, ÎNTRE BULEVARDUL DOROBANȚILOR ȘI ȘOSEAUA DE CENTURĂ”.
 • Hotărârea 114/2014 - Municipiul Brăila - 16.04.2014

  Aprobarea cofinanţării obiectivului de investiţii „MODERNIZARE ŞOSEAUA BUZĂULUI, ÎNTRE CALEA CĂLĂRAŞILOR ŞI ŞOSEAUA DE CENTURĂ”.
 • Hotărârea 113/2014 - Municipiul Brăila - 16.04.2014

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „MODERNIZARE ȘOSEAUA BUZĂULUI, ÎNTRE CALEA CĂLĂRAȘILOR ȘI ȘOSEAUA DE CENTURĂ”.
 • Hotărârea 112/2014 - Municipiul Brăila - 16.04.2014

  Acordarea unui mandat special domnului Caranica George Marius, reprezentant al Consiliului Local Municipal în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ”ECO” – S.A. Brăila, în vederea aprobării achiziționării de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare, pentru anul 2014.
 • Hotărârea 111/2014 - Municipiul Brăila - 16.04.2014

  Adeziunea Direcţiei de Asistenţă Socială la Consorţiul pentru accesarea de finanţări externe prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009 – 2014.
 • Hotărârea 110/2014 - Municipiul Brăila - 16.04.2014

  Asocierea între Municipiul Brăila şi Asociaţia „Iubitorii Sportului Brăilean”, în vederea finanţării unor activităţi sportive la nivelul Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 109/2014 - Municipiul Brăila - 16.04.2014

  Avizarea modificării art.106 alin.(5) din Regulamentul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi Avizarea Regulamentului privind individualizarea la nivel de apartament sau spaţiu cu altă destinaţie în cadrul condominiilor, a prestaţiilor pe serviciul public de furnizare apă potabilă şi pe serviciul public de canalizare, cu Anexele nr.1-5, părți integrante din acesta.
 • Hotărârea 108/2014 - Municipiul Brăila - 16.04.2014

  Aprobarea Actului Adiţional nr.3 la Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr.670 din 10.09.2009.
 • Hotărârea 107/2014 - Municipiul Brăila - 16.04.2014

  Modificarea ORGANIGRAMEI, A NUMĂRULUI DE PERSONAL ŞI A STATULUI DE FUNCŢII ALE SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE ŞI GOSPODĂRIRE LOCALĂ BRĂILA, ca urmare a reorganizării activităţii conform O.U.G. nr. 155/2001, privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea 106/2014 - Municipiul Brăila - 16.04.2014

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila, pe anul 2014
 • Hotărârea 105/2014 - Municipiul Brăila - 16.04.2014

  Aprobarea execuţiei bugetului general centralizat al Municipiului Brăila întocmit pe cele două secţiuni, la sfârşitul trimestrului I, 2014
 • Hotărârea 104/2014 - Municipiul Brăila - 16.04.2014

  Aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al Municipiului Brăila, ale bugetelor instituţiilor publice finanţate integral/parţial din bugetul local, ale bugetelor instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, precum şi a situaţiilor financiare, inclusiv a anexelor la acestea, pe anul 2013.
 • Hotărârea 103/2014 - Municipiul Brăila - 27.03.2014

  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna aprilie 2014.
 • Hotărârea 102/2014 - Municipiul Brăila - 27.03.2014

  Aprobarea proiectului ,,Istoria holografică multietnică a Brăilei” din PA17/RO13 – Promovarea diversităţii în cultură şi artă în cadrul patrimoniului cultural european - proiecte mari, parte integrantă a Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009 – 2014.
 • Hotărârea 101/2014 - Municipiul Brăila - 27.03.2014

  Modificarea H.C.L.M. nr. 303/30.08.2013 referitoare la „Numirea membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Brăila”.
 • Hotărârea 100/2014 - Municipiul Brăila - 27.03.2014

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 48/27.02.2014 privind „Aprobarea majorării capitalului social prin emisiunea de noi acţiuni la S.C. „BRAICAR" S.A. BRĂILA”.
 • Hotărârea 99/2014 - Municipiul Brăila - 27.03.2014

  Alocarea sumei de 13.951,25 lei, din bugetul Casei de Cultură al Municipiului Brăila pe anul 2014, în vederea participării la Festivalul Tineretului şi Sportului Nilüfer 2014, ediţia a XIII – a, în perioada 18 - 28 aprilie 2014, Nilüfer - Bursa, Turcia.
 • Hotărârea 98/2014 - Municipiul Brăila - 27.03.2014

  Constituirea Consiliului Consultativ al Direcţiei de Asistenţă Socială, modificarea şi completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială Brăila.
 • Hotărârea 97/2014 - Municipiul Brăila - 27.03.2014

  Aprobarea Rezultatului evaluării activităţii de management la Teatrul de Păpuşi Brăila, pe anul 2013.
 • Hotărârea 96/2014 - Municipiul Brăila - 27.03.2014

  Aprobarea Rezultatului evaluării activităţii de management la Casa de Cultură a Municipiului Brăila, pe anul 2013.
 • Hotărârea 95/2014 - Municipiul Brăila - 27.03.2014

  Aprobarea Rezultatului evaluării activităţii de management la Teatrul „Maria Filotti” Brăila, pe perioada 25.07.2013 – 31.12.2013.
 • Hotărârea 94/2014 - Municipiul Brăila - 27.03.2014

  Propunerea Consiliului Local Municipal Brăila pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale d-lui DRĂGAN ION, care exercită temporar funcţia de secretar al municipiului, începând cu data de 23.05.2013.
 • Hotărârea 93/2014 - Municipiul Brăila - 27.03.2014

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul , situat în Brăila, B-dul Independenţei nr. 177, iniţiat de COJOCARU MARIAN, MANEA GHEORGHE şi MANEA ALINA - NICOLETA.
 • Hotărârea 92/2014 - Municipiul Brăila - 27.03.2014

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul , situat în Brăila, str. Arțarului nr. 81, tarlaua 19, parcela 196/4, iniţiat de S.C. MARKETSITE S.R.L.
 • Hotărârea 91/2014 - Municipiul Brăila - 27.03.2014

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 507,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Independenţei nr. 21-23, NCP 83865, solicitantului IONESCU GIGEL, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2, C3 şi C4, proprietatea acestuia.
 • Hotărârea 90/2014 - Municipiul Brăila - 27.03.2014

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 251,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Liviu Macedonescu nr. 2, NCP 75274, solicitanţilor GURGU MARIAN şi GURGU ANGELICA, teren pe care este edificată construcţia C1, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 89/2014 - Municipiul Brăila - 27.03.2014

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 66,90 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din suprafaţa totală de 289,00 mp, situat în Brăila, str. Unirii nr. 108, NCP 6755, solicitanţilor DUMITRESCU VASILICĂ şi DUMITRESCU ELENA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2 şi C3, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 88/2014 - Municipiul Brăila - 27.03.2014

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 198,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Cazasului nr.48 lot 3, NCP 82086, solicitanţilor CĂPRIŢĂ ŞTEFAN şi CĂPRIŢĂ ANGHELINA, în vederea extinderii construcţiilor existente, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 87/2014 - Municipiul Brăila - 27.03.2014

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 140,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Calea Călăraşilor nr.247, NCP 80582, domnului CRAIOVAN ION, în vederea extinderii construcţiilor existente pe lotul 2, proprietatea acestuia.
 • Hotărârea 86/2014 - Municipiul Brăila - 27.03.2014

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 100,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Anghel Saligny nr. 2C lot 2, NCP 79136, solicitanţilor ANTISTESCU CRISTIAN şi ANTISTESCU ELA, în vederea extinderii construcţiilor existente, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 85/2014 - Municipiul Brăila - 27.03.2014

  Modificarea art. 3 din H.CL.M. nr. 33/30.01.2014.
 • Hotărârea 84/2014 - Municipiul Brăila - 27.03.2014

  Suplimentarea prin act adiţional, cu 44 mp a obiectului contractului de concesiune nr. 53/48773/29.10.2009, cu privire la bunul imobil situat în Brăila, str. Avram Iancu nr. 21.
 • Hotărârea 83/2014 - Municipiul Brăila - 27.03.2014

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr. 51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.
 • Hotărârea 82/2014 - Municipiul Brăila - 27.03.2014

  Scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii temporare, a unor amplasamente aparţinând domeniului public al Municipiului Brăila, situate pe Faleza Dunării, Parc Monument şi Grădina Publică, pentru realizarea unor terase de alimentaţie publică.
 • Hotărârea 81/2014 - Municipiul Brăila - 27.03.2014

  Aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea activităţii teraselor sezoniere pe raza Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 80/2014 - Municipiul Brăila - 27.03.2014

  Instituirea în sarcina titularilor dreptului de administrare/utilizare a construcţiilor aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Brăila, a obligaţiei de urmărire în timp a comportării acestora.
 • Hotărârea 79/2014 - Municipiul Brăila - 27.03.2014

  Modificarea poziţiilor nr. 6, nr. 10, nr. 18, nr. 31, nr. 32, nr. 33, nr. 51, nr. 55 şi nr. 71, Capitolul H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, conform documentaţiilor de cadastru şi procesului - verbal nr. 54773/30.12.2013.
 • Hotărârea 78/2014 - Municipiul Brăila - 27.03.2014

  Aprobarea proiectului „Reabilitare şi consolidare Şcoala cu clasele I–VIII «C.S.Aldea»” şi a cheltuielilor legate de proiect.
 • Hotărârea 77/2014 - Municipiul Brăila - 27.03.2014

  Aprobarea REGULAMENTULUI DE ÎNFIINŢARE, ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A ASOCIAŢILOR DE PROPRIETARI din Municipiul Brăila.
 • Hotărârea 76/2014 - Municipiul Brăila - 27.03.2014

  Aprobarea Strategiei Energetice a Municipiului Brăila pentru perioada 2014 – 2020.
 • Hotărârea 75/2014 - Municipiul Brăila - 27.03.2014

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. „ECO” S.A. BRĂILA, pe anul 2014.
 • Hotărârea 74/2014 - Municipiul Brăila - 27.02.2014

  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna martie 2014
 • Hotărârea 73/2014 - Municipiul Brăila - 27.02.2014

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul , situat în Brăila, str. Apollo, nr. 63, iniţiat de BERARU IULIAN
 • Hotărârea 72/2014 - Municipiul Brăila - 27.02.2014

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 257,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Radu Portocală, nr. 16, NCP 75417, solicitanţilor TUDOR MIRCEA şi TUDOR MARIA, teren pe care este amplasată construcţia C1, proprietatea acestora
 • Hotărârea 71/2014 - Municipiul Brăila - 27.02.2014

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 163,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din suprafaţa totală de 461,00 mp, situat în Brăila, str. Niculescu Basu, nr. 103, lot 1, NCP 82572, solicitantului NISTOR MARCEL, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2 şi C3, proprietatea acestuia
 • Hotărârea 70/2014 - Municipiul Brăila - 27.02.2014

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 28,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din suprafaţa totală de 144,00 mp, situat în Brăila, Str. Plantelor nr.35, NCP 83894, solicitantei LUCA TITICA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C2 şi C3, proprietatea acesteia
 • Hotărârea 69/2014 - Municipiul Brăila - 27.02.2014

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 280,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din suprafaţa totală de 3997,00 mp, situat în Brăila, şos. Buzăului, nr. 9, parcela 1, corp C3, spaţiul 2, NCP 74463-C3-U2, solicitanţilor GAVRILĂ FLORIN GEORGE şi GAVRILĂ STELUŢA, teren pe care este amplasată construcţia C3, proprietatea acestora
 • Hotărârea 68/2014 - Municipiul Brăila - 27.02.2014

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 2323,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Str. Timiş, nr.186, NCP 83265, solicitantelor S.C. ADINAV S.R.L. Brăila şi S.C. CONTEMPORAN SERV S.R.L. Brăila, teren pe care se află situată construcţia C1, proprietatea societăţilor
 • Hotărârea 67/2014 - Municipiul Brăila - 27.02.2014

  Aprobarea dezmembrării şi partajării unor terenuri aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila
 • Hotărârea 66/2014 - Municipiul Brăila - 27.02.2014

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr. 51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”
 • Hotărârea 65/2014 - Municipiul Brăila - 27.02.2014

  Darea în administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare şi Gospodărire Locală Brăila a bunurilor publice Stadion Municipal, Teren Fotbal – Stadion Chimia şi Stadion Complex Sportiv Progresul
 • Hotărârea 64/2014 - Municipiul Brăila - 27.02.2014

  Completarea cu poziţia nr. 771 a Capitolului B – Sisteme de alimentare cu apă, cu terenurile aferente şi cu poziţia nr. 235 a Capitolului C – Sisteme de canalizare şi epurare a apelor uzate, cu terenurile aferente din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, conform procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.42683/07.12.2009
 • Hotărârea 63/2014 - Municipiul Brăila - 27.02.2014

  Completarea cu poziţia nr. 35, a Capitolului K – „Statui şi monumente” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011
 • Hotărârea 62/2014 - Municipiul Brăila - 27.02.2014

  Modificarea poziţiilor nr.11, nr.14, nr.16, nr.29, nr.129, nr.131, nr.132, nr.133, nr.134 şi nr.135, Capitolul H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, conform documentaţiilor de cadastru şi procesului - verbal nr.54773/30.12.2013
 • Hotărârea 61/2014 - Municipiul Brăila - 27.02.2014

  Aprobarea încetării contractului de concesiune nr.34162/06.09.2006 încheiat cu S.C. CET S.A Brăila
 • Hotărârea 60/2014 - Municipiul Brăila - 27.02.2014

  Stabilirea cuantumului maxim şi a condiţiilor de acordare a prestaţiilor financiare excepţionale acordate, pentru anul 2014, la nivelul Municipiului Brăila în conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 59/2014 - Municipiul Brăila - 27.02.2014

  Aprobarea încheierii convenţiilor definitive pentru acordarea de servicii de asistenţă socială, încheiate între Consiliul Local Municipal Brăila, prin Direcţia de Asistenţă Socială Brăila şi asociaţiile sau fundaţiile selectate, conform Legii nr. 34/1998
 • Hotărârea 58/2014 - Municipiul Brăila - 27.02.2014

  Aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2014
 • Hotărârea 57/2014 - Municipiul Brăila - 27.02.2014

  Aprobarea reorganizării Grupului de Lucru Local (G.L.L.) la nivelul Municipiului Brăila pentru aplicarea Strategiei Guvernului României de Incluziune a Cetăţenilor Români aparţinând Minorităţii Romilor, pentru perioada 2011 – 2020
 • Hotărârea 56/2014 - Municipiul Brăila - 27.02.2014

  Aprobarea listei de priorităţi cu solicitanţii care au acces la locuinţele pentru tineri destinate închirierii, construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • Hotărârea 54/2014 - Municipiul Brăila - 27.02.2014

  Împuternicirea SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI ŞI ADMINISTRARE PORTUARĂ BRĂILA să aplice prevederile O.G. nr. 92/2003, privind Codul de procedură fiscală, precum şi prevederile Legii nr. 571/2003, privind Codul fiscal
 • Hotărârea 53/2014 - Municipiul Brăila - 27.02.2014

  Actualizarea tarifelor de utilizare a navelor şi de închiriere teren în zona de Administrare portuară (km 170 + 875 la km 175 + 800) ale Serviciului de Transport Public Local de Călători şi Administrare Portuară Brăila
 • Hotărârea 52/2014 - Municipiul Brăila - 27.02.2014

  Acordarea mandatului special reprezentantului Consiliului Local Municipal Brăila în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. „ECO” S.A. BRĂILA, în vederea participării la Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din data de 20.03.2014
 • Hotărârea 51/2014 - Municipiul Brăila - 27.02.2014

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR ŞI TÂRGURILOR S.A. BRĂILA, pe anul 2014
 • Hotărârea 50/2014 - Municipiul Brăila - 27.02.2014

  Aprobarea majorării capitalului social al S.C. „ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR Şl TÂRGURILOR" S.A. BRĂILA, stabilit prin H.C.L.M. nr.280/2010, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 49/2014 - Municipiul Brăila - 27.02.2014

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. BRAICAR S.A. BRĂILA, pe anul 2014
 • Hotărârea 48/2014 - Municipiul Brăila - 27.02.2014

  Aprobarea majorării capitalului social prin emisiunea de noi acţiuni la S.C. „BRAICAR" S.A. BRĂILA
 • Hotărârea 47/2014 - Municipiul Brăila - 18.02.2014

  Achiziţionarea unor servicii de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică de către Spitalul de Psihiatrie „Sfântul Pantelimon” Brăila, pentru anul 2014.
 • Hotărârea 46/2014 - Municipiul Brăila - 30.01.2014

  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna februarie 2014
 • Hotărârea 45/2014 - Municipiul Brăila - 30.01.2014

  Modificarea poziţiilor nr. 19 şi nr.32, Capitolul H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, referitoare la Grădiniţa nr.10 „Roua Dimineţii” Brăila şi Grădiniţa cu program prelungit nr.8 „Scufiţa Roşie” Brăila, conform documentaţiilor de cadastru
 • Hotărârea 44/2014 - Municipiul Brăila - 30.01.2014

  Aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului Casei de Cultură a Municipiului Brăila, pe anul 2013
 • Hotărârea 43/2014 - Municipiul Brăila - 30.01.2014

  Aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului Teatrului de Păpuşi Brăila, pe anul 2013
 • Hotărârea 42/2014 - Municipiul Brăila - 30.01.2014

  Aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului Teatrului „Maria Filotti” Brăila, pe perioada 25.07.2013 – 31.12.2013
 • Hotărârea 41/2014 - Municipiul Brăila - 30.01.2014

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr.190/25.07.2012 referitoare la > S.A. BRĂILA
 • Hotărârea 40/2014 - Municipiul Brăila - 30.01.2014

  Modificarea anexei la H.C.L.M. Brăila nr. 336/18.12.2012 referitoare la „Desemnarea consilierilor locali municipali în componența Comisiilor pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar, de pe raza Municipiului Brăila”
 • Hotărârea 39/2014 - Municipiul Brăila - 30.01.2014

  Modificarea anexei la H.C.L.M. Brăila nr. 208/31.08.2012 referitoare la „Desemnarea consilierilor locali municipali în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial, liceal şi ale colegiilor naţionale de stat de pe raza Municipiului Brăila”
 • Hotărârea 37/2014 - Municipiul Brăila - 30.01.2014

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 22,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, B-dul Al. I. Cuza, nr. 6 lot 2, NCP 84097, solicitanţilor SATNOIANU COSTICĂ şi SATNOIANU FLORICA
 • Hotărârea 36/2014 - Municipiul Brăila - 30.01.2014

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 26,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Mihai Bravu, nr. 519, NCP 83640, solicitanţilor BUNEA CĂTĂLIN şi BUNEA CARMEN - ISABELLA, teren pe care este amplasată construcţia C1, proprietatea acestora
 • Hotărârea 35/2014 - Municipiul Brăila - 30.01.2014

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 86,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din suprafaţa totală de 598,00 mp, situat în Brăila, str. Chişinău, nr. 135, NCP 81404, solicitanţilor ABABEI JENICĂ şi ABABEI VIOLETA-VIORICA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2 şi C3, proprietatea acestora
 • Hotărârea 34/2014 - Municipiul Brăila - 30.01.2014

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 4790,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Şos. Rm. Sărat nr. 115 bis, NCP 77016, solicitantei S.C. CONFORT 2000 S.R.L. Brăila, teren pe care se află situate construcţiile C1, C2, C3 şi C4, proprietatea societăţii
 • Hotărârea 33/2014 - Municipiul Brăila - 30.01.2014

  Scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării a terenului în suprafaţă de 80,00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Grigore Alexandrescu nr. 2B lot 1, pentru amplasarea unui modul comercial
 • Hotărârea 32/2014 - Municipiul Brăila - 30.01.2014

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr. 51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”
 • Hotărârea 31/2014 - Municipiul Brăila - 30.01.2014

  Încetarea dreptului de concesiune al S.C. CET S.A Brăila asupra bunului „Magistrală”, parte integrantă din reţeaua de termoficare urbană şi trecerea acestuia din domeniul public al Municipiului Brăila în domeniul privat, în vederea casării şi valorificării
 • Hotărârea 30/2014 - Municipiul Brăila - 30.01.2014

  Aprobarea schimbului de terenuri între Municipiul Brăila, proprietar al terenurilor situate în Brăila, Str. M. Kogălniceanu nr.117C, NCP 83873 şi nr.117D, NCP 83872 şi Domnul Cazan Nicolae, proprietar al terenului situat în Brăila, Str. Ion Ghica nr.134 lot 2/2, NCP 84120
 • Hotărârea 29/2014 - Municipiul Brăila - 30.01.2014

  Modificarea poziţiei nr. 770, Capitolul B – „ Sisteme de alimentare cu apă, cu terenurile aferente”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011
 • Hotărârea 28/2014 - Municipiul Brăila - 30.01.2014

  Completarea poziţiei nr. 138, Capitolul H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, referitoare la Poliţia Locală Brăila, conform procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.1/29.11.2013
 • Hotărârea 27/2014 - Municipiul Brăila - 30.01.2014

  Completarea poziţiei nr. 100, Capitolul H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, referitoare la Colegiul Naţional „Nicolae Bălcescu” Brăila, conform proceselor verbale de recepţie la terminarea lucrărilor nr.2446/30.09.2013, nr.2694/28.10.2013, nr.2730/31.10.2013, nr.2731/30.10.2013 şi nr.3018/29.11.2013
 • Hotărârea 26/2014 - Municipiul Brăila - 30.01.2014

  Completarea poziţiei nr. 64, Capitolul H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, referitoare la Şcoala Gimnazială „AL. I. CUZA” Brăila, conform proceselor verbale de recepţie la terminarea lucrărilor nr.1456/05.05.2013 şi 1739/09.09.2013
 • Hotărârea 25/2014 - Municipiul Brăila - 30.01.2014

  Modificarea poziţiei nr. 37, Capitolul H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, referitoare la Grădiniţa nr.34 „LUMINIŢA” Brăila, conform documentaţiei de cadastru
 • Hotărârea 24/2014 - Municipiul Brăila - 30.01.2014

  Completarea poziţiei nr. 33, Capitolul H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, referitoare la Grădiniţa nr.29 „Maria Mirabela” Brăila, conform procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.532/25.11.2013
 • Hotărârea 23/2014 - Municipiul Brăila - 30.01.2014

  Acordul de principiu pentru asocierea între Liceul Tehnologic „Grigore Moisil” Brăila şi un partener privat în vederea amenajării în incinta liceului a unei minibaze sportive
 • Hotărârea 22/2014 - Municipiul Brăila - 30.01.2014

  Aprobarea preluării din administrarea S.C. COMPANIA DE UTILITĂŢI PUBLICE DUNĂREA Brăila S.A în administrarea Consiliului Local Municipal Brăila a unor imobile, ca urmare a măsurilor de reorganizare a activităţii de distribuţie apă, canalizare şi epurare ape uzate
 • Hotărârea 21/2014 - Municipiul Brăila - 30.01.2014

  Aprobarea procesului – verbal de negociere al Comisiei speciale de punere în aplicare a H.C.L.M. nr. 4/2003, referitoare la din cadrul şedinţei din data de 19.12.2013
 • Hotărârea 20/2014 - Municipiul Brăila - 30.01.2014

  Modificarea H.C.L.M. Braila nr. 274/31.08.2011, referitoare la “Aprobarea proiectului - Reabilitarea, modernizarea si dotarea ambulatoriului de specialitate - Spitalul de Psihiatrie Sf. Pantelimon, municipiul Braila şi a cheltuielilor legate de proiect”, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr.169/29.04.2013
 • Hotărârea 19/2014 - Municipiul Brăila - 30.01.2014

  Aprobarea Regulamentului pentru responsabilizarea deţinătorilor de câini din Municipiul Brăila
 • Hotărârea 18/2014 - Municipiul Brăila - 30.01.2014

  Aprobarea Regulamentului privind Organizarea şi funcţionarea Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Brăila
 • Hotărârea 17/2014 - Municipiul Brăila - 30.01.2014

  Aprobarea numărului de burse şi a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetul local al Municipiului Brăila, pe anul 2014
 • Hotărârea 16/2014 - Municipiul Brăila - 30.01.2014

  Aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pentru beneficiarii de ajutor social, pentru anul 2014, în baza prevederilor art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 15/2014 - Municipiul Brăila - 30.01.2014

  Aprobarea PLANULUI DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR LA NIVELUL MUNICIPIULUI BRĂILA, pe anul 2014
 • Hotărârea 14/2014 - Municipiul Brăila - 30.01.2014

  Acordarea unui mandat special Primarului Municipiului Brăila, în calitate de reprezentant al Municipiului Brăila în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO DUNĂREA” Brăila
 • Hotărârea 13/2014 - Municipiul Brăila - 30.01.2014

  Aprobarea valorii redevenţei ce va fi plătită de S.C. „ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR ŞI TÂRGURILOR” S.A. BRĂILA, în anul 2014
 • Hotărârea 12/2014 - Municipiul Brăila - 30.01.2014

  Aprobarea instituirii taxei speciale de salubrizare şi a Regulamentului pentru constatarea, stabilirea, încasarea şi utilizarea taxei speciale de salubrizare
 • Hotărârea 11/2014 - Municipiul Brăila - 30.01.2014

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A. ADMINISTRAŢIA ZONEI LIBERE BRĂILA, pe anul 2014
 • Hotărârea 10/2014 - Municipiul Brăila - 30.01.2014

  Aprobarea bugetului general centralizat al Municipiului Brăila, pe anul 2014.
 • Hotărârea 9/2014 - Municipiul Brăila - 30.01.2014

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila, pentru anul 2014
 • Hotărârea 8/2014 - Municipiul Brăila - 30.01.2014

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI ŞI ADMINISTRARE PORTUARĂ Brăila, pe anul 2014
 • Hotărârea 7/2014 - Municipiul Brăila - 30.01.2014

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE ŞI GOSPODĂRIRE LOCALĂ BRĂILA, pe anul 2014
 • Hotărârea 6/2014 - Municipiul Brăila - 30.01.2014

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE A FONDULUI LOCATIV ŞI A CIMITIRELOR BRĂILA, pe anul 2014
 • Hotărârea 5/2014 - Municipiul Brăila - 30.01.2014

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ SEROPLANT Brăila, pe anul 2014
 • Hotărârea 4/2014 - Municipiul Brăila - 30.01.2014

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Brăila, pe anul 2014
 • Hotărârea 3/2014 - Municipiul Brăila - 30.01.2014

  Validarea mandatului de consilier local al Domnului ARBUNEA TUDOREL, membru al Uniunii Naţionale pentru Progresul României – Filiala Brăila
 • Hotărârea 2/2014 - Municipiul Brăila - 30.01.2014

  Completarea Comisiei de validare a Consiliului Local Municipal Brăila pentru şedinţa ordinară din data de 30.01.2014
 • Hotărârea 1/2014 - Municipiul Brăila - 30.01.2014

  Încetarea de drept a mandatului de consilier local al Domnului MITROFAN DANIEL, ca urmare a aplicării prevederilor art. 9 alin.(2) lit. a) din Legea nr.393/2004 – Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare