• Hotărârea 440/2013 - Municipiul Brăila - 17.12.2013

  Mandatarea Primarului Municipiului Brăila în vederea reprezentării Consiliului Local Municipal Brăila în faţa instanţelor judecătoreşti.
 • Hotărârea 439/2013 - Municipiul Brăila - 20.12.2013

  Modificarea punctului 3.1 din Caietul de sarcini aprobat prin Anexa nr.2 la H.C.L.M. nr.326/30.09.2013 referitoare la Scoaterea la licitaţie publică cu strigare, în vederea concesionării terenului în suprafaţă de 4179 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Vadul Ghecetului nr. 2D, în vederea realizării unui obiectiv economic.
 • Hotărârea 438/2013 - Municipiul Brăila - 20.12.2013

  Modificarea punctului 3.1 din Caietul de sarcini aprobat prin Anexa nr.2 la H.C.L.M. nr.325/30.09.2013 referitoare la „Scoaterea la licitaţie publică cu strigare, în vederea concesionării terenului în suprafaţă de 8468 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Vadul Ghecetului nr. 2C, în vederea realizării unui obiectiv economic”.
 • Hotărârea 437/2013 - Municipiul Brăila - 20.12.2013

  Modificarea punctului 3.1 din Caietul de sarcini aprobat prin Anexa nr. 2 la H.C.L.M. nr. 324/30.09.2013 referitoare la „Scoaterea la licitaţie publică cu strigare, în vederea concesionării terenului în suprafaţă de 53259 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Vadul Ghecetului nr. 2A, în vederea realizării unui obiectiv economic.
 • Hotărârea 436/2013 - Municipiul Brăila - 20.12.2013

  Acordul de principiu al Municipiului Brăila în vederea încetării contractului de concesiune nr.34162/06.09.2006 încheiat cu S.C. „CET” S.A. Brăila.
 • Hotărârea 435/2013 - Municipiul Brăila - 17.12.2013

  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna ianuarie 2014.
 • Hotărârea 434/2013 - Municipiul Brăila - 17.12.2013

  Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului de Utilitate Publică de Administrare şi Gospodărire Locală Brăila, pe anul 2013.
 • Hotărârea 433/2013 - Municipiul Brăila - 17.12.2013

  Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila, pe anul 2013.
 • Hotărârea 432/2013 - Municipiul Brăila - 17.12.2013

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul , la adresa Str. Chişinău nr.5 -7, iniţiat de numita ARTÂC GEANINA.
 • Hotărârea 431/2013 - Municipiul Brăila - 17.12.2013

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 165,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din suprafaţa totală de 265,00 mp (real măsurat), situat în Brăila, str.Armata Poporului nr.28, NCP 83552, solicitanţilor TĂTĂRANU NICUŞOR şi TĂTĂRANU GEORGEL, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2, C3 şi C4, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 430/2013 - Municipiul Brăila - 17.12.2013

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 329,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din suprafaţa totală de 504,00 mp, situat în Brăila, str. Mircea Mălăieru nr.11, NCP 19915, solicitanţilor CHISCĂNEANU ŞTEFAN şi CHISCĂNEANU GEORGETA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2 şi C5, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 429/2013 - Municipiul Brăila - 17.12.2013

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 274,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Pictor Octav Băncilă nr.31 C, NCP 83652, solicitanţilor CĂPITĂNEANU TUDOREL şi CĂPITĂNEANU AURORA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2, C3 şi C4, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 428/2013 - Municipiul Brăila - 17.12.2013

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 192,67 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din suprafaţa totală de 290,00 mp, situat în Brăila, str. Rahovei nr.469, NCP 81090, solicitanţilor CARAIVAN COSTICĂ şi CARAIVAN STANA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2 şi C3, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 427/2013 - Municipiul Brăila - 17.12.2013

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 427,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din suprafaţa totală de 532,00 mp, situat în Brăila, str. Arad nr.8, NCP 83915, solicitantului BANCIU LEONTE, teren pe care este amplasată construcţia C1, proprietatea acestuia.
 • Hotărârea 426/2013 - Municipiul Brăila - 17.12.2013

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 6642,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Malul Dunării nr. 19 lot 3, NCP 78781, solicitantei S.C. UNIEL SERV S.R.L. Brăila, teren pe care se află situată construcţia C1(hală), proprietatea societăţii.
 • Hotărârea 425/2013 - Municipiul Brăila - 17.12.2013

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr. 51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.
 • Hotărârea 424/2013 - Municipiul Brăila - 17.12.2013

  Darea în administrare a unui teren în suprafaţă de 106,00 mp aparţinând domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Anghel Saligny nr.24, Regiei Autonome „Administraţia Zonei Libere” Brăila, în vederea amenajării unei parcări .
 • Hotărârea 423/2013 - Municipiul Brăila - 17.12.2013

  Dezmembrarea şi partajarea unui imobil – teren situat în Municipiul Brăila, Calea Galaţi nr. 31-33.
 • Hotărârea 422/2013 - Municipiul Brăila - 17.12.2013

  Prelungirea contractului de închiriere al spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, aparţinând domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Pensionatului nr. 2, etaj, PARTIDULUI POPORULUI (PP - LC) – ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ BRĂILA, pentru desfăşurarea activităţii.
 • Hotărârea 421/2013 - Municipiul Brăila - 17.12.2013

  Modificarea poziţiilor nr.162 şi nr.437, Cap.A – Străzi cu trotuare aferente, modificarea poziţiilor nr.5 şi nr.34 şi completarea cu poz. nr.40 a Cap.F – Sistemele de Transport Public Local în comun de persoane, cu terenurile aferente, completarea cu poz.nr.770 a Cap.B – Sisteme de alimentare cu apă, cu terenurile aferente, modificarea poz.31 şi completarea cu poz.234 a Cap.C – Sistemele de canalizare şi epurare a apelor uzate, cu terenurile aferente, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, conform procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.28380/11.07.2013 privind lucrarea .
 • Hotărârea 420/2013 - Municipiul Brăila - 17.12.2013

  Completarea poziţiei nr. 77, Capitolul H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, referitoare la Şcoala Gimnazială nr.20 „George Coşbuc” Brăila, conform procesului verbal de recepţie finală nr.16/16.01.2008 şi a proceselor verbale de recepţie la terminarea lucrărilor.
 • Hotărârea 419/2013 - Municipiul Brăila - 17.12.2013

  Completarea poziţiilor nr. 13 şi 36, Capitolul G – „Sisteme de infrastructură privind administrarea domeniului public, cu terenurile aferente - Cimitire” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, conform proceselor verbale de recepţie la terminarea lucrărilor nr.14624/25.10.2013 şi nr.14654/28.10.2013.
 • Hotărârea 418/2013 - Municipiul Brăila - 17.12.2013

  Actualizarea Inventarului Domeniului Public al Municipiului Brăila, aprobat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011.
 • Hotărârea 417/2013 - Municipiul Brăila - 17.12.2013

  Atribuirea de denumiri căilor de acces formate ca urmare a aprobării Planului Urbanistic Zonal „Caporal Muşat”.
 • Hotărârea 416/2013 - Municipiul Brăila - 17.12.2013

  Aprobarea măsurilor necesare, în vederea punerii în aplicare a Planului Urbanistic Zonal „Caporal Muşat”.
 • Hotărârea 415/2013 - Municipiul Brăila - 17.12.2013

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr.432/21.12.2011 cu privire la „Acordul Municipiului Brăila referitor la contractarea finanţării Proiectului de reamenajare a instituţiei de asistenţă socială Cămin pentru Persoane Vârstnice „Lacu Sărat” Brăila.”
 • Hotărârea 414/2013 - Municipiul Brăila - 17.12.2013

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr.169/26.05.2011 referitoare la „Aprobarea menţinerii calităţii de asociat a Municipiului Brăila, prin Consiliul Local Municipal Brăila la Asociaţia «CENTRUL DE INFORMARE ŞI DOCUMENTARE PENTRU INTEGRARE EUROPEANĂ şi DEZVOLTARE DURABILĂ» Brăila”.
 • Hotărârea 413/2013 - Municipiul Brăila - 17.12.2013

  Aprobarea Planului Local de Acţiune pe anul 2014 la nivelul Municipiului Brăila, pentru aplicarea Strategiei Guvernului României de Incluziune a Cetăţenilor Români aparţinând Minorităţii Romilor, pentru perioada 2011 – 2020.
 • Hotărârea 412/2013 - Municipiul Brăila - 17.12.2013

  Acordarea unor diplome de excelenţă pentru rezultatele excepţionale obţinute în anul şcolar 2012 - 2013.
 • Hotărârea 411/2013 - Municipiul Brăila - 17.12.2013

  Acordarea de granturi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, pentru premierea elevilor şi cadrelor didactice cu rezultate deosebite în domeniul performanţelor şcolare, în anul şcolar 2012 – 2013.
 • Hotărârea 410/2013 - Municipiul Brăila - 17.12.2013

  Aprobarea încheierii convenţiilor provizorii pentru anul 2014, privind acordarea de servicii de asistenţă socială, încheiate între Consiliul Local Municipal Brăila, prin Direcţia de Asistenţă Socială şi asociaţia/fundaţia selecţionată în baza Legii nr. 34/1998.
 • Hotărârea 409/2013 - Municipiul Brăila - 17.12.2013

  Aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ BRĂILA, pe anul 2014.
 • Hotărârea 408/2013 - Municipiul Brăila - 17.12.2013

  Aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2014, pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brăila şi Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Brăila
 • Hotărârea 407/2013 - Municipiul Brăila - 17.12.2013

  Aprobarea preţurilor şi tarifelor pentru activitatea de întreţinere şi amenajare a zonelor verzi de pe raza Municipiului Brăila, pe anul 2014.
 • Hotărârea 406/2013 - Municipiul Brăila - 17.12.2013

  Aprobarea preţurilor şi tarifelor pentru închirierea activelor publice şi a bunurilor mobile proprii sau aflate în administrarea S.C. „Administraţia Pieţelor şi Târgurilor” S.A. Brăila pe anul 2014.
 • Hotărârea 405/2013 - Municipiul Brăila - 17.12.2013

  Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului de Utilitate Publică „Seroplant” Brăila, pe anul 2013.
 • Hotărârea 404/2013 - Municipiul Brăila - 17.12.2013

  Stabilirea plafonului creanţelor fiscale care pot fi anulate pe anul 2013.
 • Hotărârea 403/2013 - Municipiul Brăila - 17.12.2013

  Aprobarea execuţiei bugetului general consolidat al Municipiului Brăila întocmit pe cele două secţiuni, secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, la sfârşitul trimestrului IV 2013.
 • Hotărârea 402/2013 - Municipiul Brăila - 17.12.2013

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Brăila, pe anul 2013.
 • Hotărârea 401/2013 - Municipiul Brăila - 05.12.2013

  Modificarea H.C.L.M. nr.303/30.08.2013 referitoare la „Numirea membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome „Administraţia Zonei Libere” Brăila”.
 • Hotărârea 400/2013 - Municipiul Brăila - 05.12.2013

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul „ANSAMBLU CAPORAL MUŞAT”.
 • Hotărârea 399/2013 - Municipiul Brăila - 21.11.2013

  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna decembrie 2013
 • Hotărârea 398/2013 - Municipiul Brăila - 21.11.2013

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul , la adresa Str. Griviţei nr.259, iniţiat de numiţii GOMOLEA GHEORGHE şi GOMOLEA MARIOARA
 • Hotărârea 397/2013 - Municipiul Brăila - 21.11.2013

  Perfectarea unui act adiţional la contractul de concesiune nr.47/19759/07.07.2008, încheiat între Consiliul Local Municipal Brăila şi numiţii Costache Costică şi Costache Militiea, cu privire la terenul situat în Brăila, Şos. Baldovineşti nr.55A
 • Hotărârea 396/2013 - Municipiul Brăila - 21.11.2013

  Perfectarea unui act adiţional la contractul de concesiune nr.15/17168/24.04.2002, încheiat între Consiliul Local Municipal Brăila şi numita Mihai Sevastina, cu privire la terenul situat în Brăila, Str. Tecuci nr.20
 • Hotărârea 395/2013 - Municipiul Brăila - 21.11.2013

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 285,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Radu Portocală, nr. 17, NCP 79375, solicitanţilor STROE VETA şi STROE ION, teren pe care este amplasată construcţia C1, proprietatea acestora
 • Hotărârea 394/2013 - Municipiul Brăila - 21.11.2013

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 74,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din suprafaţa totală de 585,00 mp, situat în Brăila, str. Comuna din Paris nr.96-96 bis, NCP 83801, solicitanţilor STOICA MARIAN, AVRAM SANDA, COTEŢ DIDINA, GOEA MARIANA, COTEŢ VALENTINA, ROTARU AURICA SIMONA şi PITULICE OTILIA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2, C3, C4, C5 şi C6, proprietatea acestora
 • Hotărârea 393/2013 - Municipiul Brăila - 21.11.2013

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 294,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Radu Portocală nr. 19, NCP 79386, solicitantului CHIRICĂ ROBERT, teren pe care este amplasată construcţia C1, proprietatea acestuia
 • Hotărârea 392/2013 - Municipiul Brăila - 21.11.2013

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr. 51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”
 • Hotărârea 391/2013 - Municipiul Brăila - 21.11.2013

  Completarea poziţiei nr. 62, Capitolul H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, referitoare la Şcoala Gimnazială nr.2 „Fănuş Neagu” Brăila, conform proceselor verbale de recepţie la terminarea lucrărilor nr.536/22.10.2013 şi nr.3186/21.12.2012 şi a procesului verbal de recepţie nr.167/28.01.2013
 • Hotărârea 390/2013 - Municipiul Brăila - 21.11.2013

  Completarea art.2 din H.C.L.M. Brăila nr. 341/11.10.2013 referitoare la „Completarea inventarului domeniului public actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011 cu unele bunuri parte integrantă a sistemului de alimentare cu energie termică a Municipiului Brăila”
 • Hotărârea 389/2013 - Municipiul Brăila - 21.11.2013

  Schimbarea destinaţiei spaţiului situat în Brăila, Calea Călăraşilor, Km 10, bl. C, ap.1, parter, din spaţiu cu destinaţia de locuinţă în spaţiu comercial şi închirierea acestuia prin licitaţie publică deschisă
 • Hotărârea 388/2013 - Municipiul Brăila - 21.11.2013

  Atribuirea, prin încredinţare directă, spre închiriere, a unei încăperi situată la parterul imobilului din Str. Pensionatului nr.2, ASOCIAŢIEI CLUBUL SPORTIV AL PERSOANELOR CU HANDICAP FIZIC - SPECIAL FRIENDS BRĂILA, în vederea desfăşurării activităţii
 • Hotărârea 387/2013 - Municipiul Brăila - 21.11.2013

  Aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pentru POLIŢIA LOCALĂ BRĂILA, pe anul 2014
 • Hotărârea 386/2013 - Municipiul Brăila - 21.11.2013

  Aprobarea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR BRĂILA
 • Hotărârea 385/2013 - Municipiul Brăila - 21.11.2013

  Aprobarea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI BRĂILA
 • Hotărârea 384/2013 - Municipiul Brăila - 21.11.2013

  Aprobarea taxelor speciale practicate de Serviciul de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ şi a Cimitirelor Brăila‚ aplicabile în anul fiscal 2014
 • Hotărârea 383/2013 - Municipiul Brăila - 21.11.2013

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Brăila, pe anul 2013
 • Hotărârea 382/2013 - Municipiul Brăila - 30.10.2013

  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna noiembrie 2013.
 • Hotărârea 381/2013 - Municipiul Brăila - 30.10.2013

  Modificarea prevederilor H.C.L.M. nr.338/11.10.2013 referitoare la „Acordarea unui sprijin financiar de la bugetul local, pentru procurarea unei centrale termice de apartament sau a unei alte surse alternative de încălzire pentru sezonul rece noiembrie 2013 - martie 2014, persoanelor debranşate de la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică.”
 • Hotărârea 380/2013 - Municipiul Brăila - 30.10.2013

  Constituirea unei comisii care să analizeze stadiul derulării contractului de concesiune nr. 25/20446/30.05.2006 încheiat între Consiliul Local Municipal Brăila şi FIN.CO.GE.RO.SpA Catania Italia
 • Hotărârea 379/2013 - Municipiul Brăila - 30.10.2013

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 190/25.07.2012 referitoare la > S.A. BRĂILA.
 • Hotărârea 378/2013 - Municipiul Brăila - 30.10.2013

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul , situat în Brăila, str. Milcov nr. 8, bl. L1, sc. 2, parter, ap. 12, iniţiat de MIHALCEA CIPRIAN-ADRIAN şi MIHALCEA MIRELA.
 • Hotărârea 377/2013 - Municipiul Brăila - 30.10.2013

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul , situat în Brăila, B-dul Independenţei nr. 163 LOT 1, iniţiat de BUHUŞ ADRIAN şi BUHUŞ AURELIA.
 • Hotărârea 376/2013 - Municipiul Brăila - 30.10.2013

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 499,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Cazasului, nr. 106, NCP 82853, solicitantei STAN GABRIELA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2 şi C3, proprietatea acesteia.
 • Hotărârea 375/2013 - Municipiul Brăila - 30.10.2013

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 473,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Pandurilor nr. 3, NCP 82448, solicitantului RADU VASILE, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1 şi C2, proprietatea acestuia.
 • Hotărârea 374/2013 - Municipiul Brăila - 30.10.2013

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 86,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă de 414,00 mp situat în Brăila, str. Barbu Ştefănescu Delavrancea nr. 48 lot.1, NCP 83369, solicitanţilor LUPU AURICA şi PALAMARCIUC NEAGU, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2, C3, C4 şi C5, proprietatea acestora
 • Hotărârea 373/2013 - Municipiul Brăila - 30.10.2013

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 492,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Castanului nr. 67, NCP 83248, solicitanţilor LEORDA NICOLAE şi LEORDA NICULINA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2, C3 şi C4, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 372/2013 - Municipiul Brăila - 30.10.2013

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 34,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă de 484,00 mp situat în Brăila, str. Ştefan Petică nr. 13, NCP 83321, solicitanţilor DURDOIU FĂNEL şi ANGHEL JANINA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2 şi C3, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 371/2013 - Municipiul Brăila - 30.10.2013

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 263,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă de 310,00 mp situat în Brăila, str. Orientului nr. 28, NCP 82832, solicitanţilor COJOCARU MARIUS ADRIAN şi COJOCARU RAMONA MARIA, teren pe care este amplasată construcţia C11, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 370/2013 - Municipiul Brăila - 30.10.2013

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 4700,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă de 8700,00 mp situat în Brăila, str. Malul Dunării nr. 11, NCP 83006, solicitantei S.C. TELBRA COM S.R.L., în vederea extinderii activităţii societăţii.
 • Hotărârea 369/2013 - Municipiul Brăila - 30.10.2013

  Scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării a terenului în suprafaţă de 300,00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Cantonului nr. 23, pentru construirea unei locuinţe.
 • Hotărârea 368/2013 - Municipiul Brăila - 30.10.2013

  Aprobarea programului privind investiţiile de dezvoltare ale Municipiului Brăila, pentru perioada 2014 - 2020.
 • Hotărârea 367/2013 - Municipiul Brăila - 30.10.2013

  Modificarea anexei nr. 3 la H.C.L.M. Brăila nr. 88/29.03.2013 privind programul de reparaţii ce urmează a se realiza în anul 2013 la imobilele din administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ şi a Cimitirelor Brăila.
 • Hotărârea 366/2013 - Municipiul Brăila - 30.10.2013

  Dezmembrarea şi partajarea unui imobil – teren, situat în Municipiul Brăila, str. Mihai Bravu nr. 454.
 • Hotărârea 365/2013 - Municipiul Brăila - 30.10.2013

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr. 51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.
 • Hotărârea 364/2013 - Municipiul Brăila - 30.10.2013

  Completarea poziţiei nr. 143, Capitolul H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, referitoare la imobilul situat în Brăila, str. Zambilelor nr. 1A, conform procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 27420/04.07.2013.
 • Hotărârea 363/2013 - Municipiul Brăila - 30.10.2013

  Aprobarea procesului – verbal de negociere în vederea prelungirii contractului de concesiune nr. 55915/20.11.2003, ce se va derula între S.C. LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A. şi Consiliul Local Municipal Brăila, conform art. 4 din H.C.L.M. Brăila nr. 317/30.09.2013.
 • Hotărârea 362/2013 - Municipiul Brăila - 30.10.2013

  Aprobarea procesului – verbal de negociere al Comisiei speciale de punere în aplicare a H.C.L.M. nr. 4/2003, referitoare la din cadrul şedinţei din data de 17.10.2013.
 • Hotărârea 361/2013 - Municipiul Brăila - 30.10.2013

  Prelungirea termenului de închiriere a apartamentelor atribuite prin încredinţare directă, ca locuinţe de serviciu Teatrului „Maria Filotti” Brăila.
 • Hotărârea 360/2013 - Municipiul Brăila - 30.10.2013

  Închirierea prin încredinţare directă, a spaţiului situat în Brăila, str. Pensionatului nr. 2, Asociației Non - Guvernamentale ”Noi” Brăila, pentru desfăşurarea activităţii.
 • Hotărârea 359/2013 - Municipiul Brăila - 30.10.2013

  Transmiterea în folosinţă gratuită către Compania Naţională de Investiţii S.A. a clădirii C2 – Sală de sport şi a terenului aferent, în suprafaţă de 599,00 mp, situat în Brăila, Şoseaua Buzăului nr. 30, bun ce aparţine domeniului public al Municipiului Brăila, în vederea derulării programului „Consolidare şi reabilitare săli de sport existente, construite înainte de anul 2000”.
 • Hotărârea 358/2013 - Municipiul Brăila - 30.10.2013

  Transmiterea în folosinţă gratuită către Compania Naţională de Investiţii S.A. a clădirii C1 – Sală de sport şi a terenului aferent, în suprafaţă de 1887,00 mp, situat în Brăila, str. Parcului nr. 7, bun ce aparţine domeniului public al Municipiului Brăila, în vederea derulării programului „Consolidare şi reabilitare săli de sport existente, construite înainte de anul 2000”.
 • Hotărârea 357/2013 - Municipiul Brăila - 30.10.2013

  Transmiterea în folosinţă gratuită către Compania Naţională de Investiţii S.A. a clădirii C4 – Sală de sport şi a terenului aferent, în suprafaţă de 637,00 mp, situat în Brăila, B-dul Dorobanţilor nr. 311, bun ce aparţine domeniului public al Municipiului Brăila, în vederea derulării programului „Consolidare şi reabilitare săli de sport existente, construite înainte de anul 2000”.
 • Hotărârea 356/2013 - Municipiul Brăila - 30.10.2013

  Transmiterea în folosinţă gratuită către Compania Naţională de Investiţii S.A. a clădirii C2 – Sală de sport şi a terenului aferent, în suprafaţă de 459,00 mp, situat în Brăila, Aleea Ştiinţei, nr. 5, bun ce aparţine domeniului public al Municipiului Brăila, în vederea derulării programului „Consolidare şi reabilitare săli de sport existente, construite înainte de anul 2000”.
 • Hotărârea 355/2013 - Municipiul Brăila - 30.10.2013

  Aprobarea Regulamentului pentru emiterea „Avizului” de începere a lucrărilor subterane şi condiţiile de refacere a suprafeţelor afectate aparţinând domeniului public al Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 354/2013 - Municipiul Brăila - 30.10.2013

  Recalcularea chiriei pentru locuinţele construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe prin „Programul de construire de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii”, ai căror titulari de contract de închiriere au împlinit vârsta de 35 de ani.
 • Hotărârea 353/2013 - Municipiul Brăila - 30.10.2013

  Aprobarea majorării capitalului social al S.C.BRAICAR S.A. Brăila, prin aport în natură al acţionarului unic, Municipiul Brăila.
 • Hotărârea 352/2013 - Municipiul Brăila - 30.10.2013

  Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului de Transport Public Local de Călători şi Administrare Portuară Brăila, pe anul 2013.
 • Hotărârea 351/2013 - Municipiul Brăila - 30.10.2013

  Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului de Utilitate Publică „Seroplant” Brăila, pe anul 2013.
 • Hotărârea 350/2013 - Municipiul Brăila - 30.10.2013

  Aprobarea execuţiei bugetului general consolidat al Municipiului Brăila întocmit pe cele două secţiuni, la sfârşitul trimestrului III 2013.
 • Hotărârea 349/2013 - Municipiul Brăila - 30.10.2013

  Modificarea anexei la H.C.L.M. Brăila nr. 336/18.12.2012 referitoare la „Desemnarea consilierilor locali municipali în componenţa Comisiilor pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar, de pe raza Municipiului Brăila”
 • Hotărârea 348/2013 - Municipiul Brăila - 30.10.2013

  Modificarea anexei la H.C.L.M. Brăila nr. 208/31.08.2012 referitoare la „Desemnarea consilierilor locali municipali în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial, liceal şi ale colegiilor naţionale de stat de pe raza Municipiului Brăila”.
 • Hotărârea 347/2013 - Municipiul Brăila - 30.10.2013

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 157/02.07.2012 referitoare la „Aprobarea numărului, domeniile de activitate şi componenţa nominală a comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Brăila”
 • Hotărârea 346/2013 - Municipiul Brăila - 30.10.2013

  Validarea mandatului de consilier local al Domnului PRICOP CRISTIAN FLORINEL, membru al Partidului Naţional Liberal – Filiala Teritorială Brăila.
 • Hotărârea 345/2013 - Municipiul Brăila - 30.10.2013

  Completarea Comisiei de validare a Consiliului Local Municipal Brăila pentru şedinţa ordinară din data de 30.10.2013.
 • Hotărârea 344/2013 - Municipiul Brăila - 30.10.2013

  Alegerea Preşedintelui de Şedinţă pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local Municipal Brăila din data de 30.10.2013.
 • Hotărârea 343/2013 - Municipiul Brăila - 11.10.2013

  Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila, pe anul 2013
 • Hotărârea 342/2013 - Municipiul Brăila - 11.10.2013

  Mandatarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila în Adunarea Generală a Acţionarilor SC CET SA în vederea desemnării administratorului special, conform Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei
 • Hotărârea 341/2013 - Municipiul Brăila - 11.10.2013

  Completarea inventarului domeniului public actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011 cu unele bunuri parte integrantă a sistemului de alimentare cu energie termică a Municipiului Brăila
 • Hotărârea 340/2013 - Municipiul Brăila - 11.10.2013

  Transmiterea din administrarea S.C. CET S.A. Brăila în administrarea Colegiului Economic „Ion Ghica” a centralei termice CT 550 KW situată în incinta unităţii de învăţământ
 • Hotărârea 339/2013 - Municipiul Brăila - 11.10.2013

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Brăila pe anul 2013
 • Hotărârea 338/2013 - Municipiul Brăila - 11.10.2013

  Acordarea unui sprijin financiar de la bugetul local, pentru procurarea unei centrale termice de apartament sau a unei alte surse alternative de încălzire pentru sezonul rece noiembrie 2013 - martie 2014, persoanelor debranşate de la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică.
 • Hotărârea 337/2013 - Municipiul Brăila - 11.10.2013

  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţa extraordinară din data de 11.10.2013
 • Hotărârea 336/2013 - Municipiul Brăila - 30.09.2013

  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna octombrie 2013.
 • Hotărârea 335/2013 - Municipiul Brăila - 30.09.2013

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 82,00 mp, indiviz din terenul în suprafaţă de 338,00 mp aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Câmpului nr.96A, NC 83501, solicitanţilor OSTACHE ALEXANDRU şi OSTACHE FĂNICA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1 şi C2, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 334/2013 - Municipiul Brăila - 30.09.2013

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 307,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Graurului nr. 6, NC 82702, solicitanţilor MUREŞAN AUREL şi MUREŞAN MARIA, teren pe care este amplasată construcţia C1, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 333/2013 - Municipiul Brăila - 30.09.2013

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 873,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Miron Costin nr. 29, NC 82228, solicitanţilor MOVILĂ VASILICĂ şi MOVILĂ IONICA - PETRICA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2 şi C3, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 332/2013 - Municipiul Brăila - 30.09.2013

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 295,73 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Armata Poporului nr.19 C, NC 82774, solicitantului MOCANU CORNEL, teren pe care este amplasată construcţia C4, proprietatea acestuia.
 • Hotărârea 331/2013 - Municipiul Brăila - 30.09.2013

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 64,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă de 636,00 mp, situat în Brăila, str. Petre Ştefǎnescu Goangǎ, nr.47, NC 18572, solicitantelor MĂGDĂLINA ANA-MARIA şi MĂGDĂLINA FLORICA, teren pe care este amplasatǎ construcţia C1, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 330/2013 - Municipiul Brăila - 30.09.2013

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 232,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Armata Poporului nr.31, NC 75886, solicitanţilor MATEI MONEDA şi MATEI MIRCEA, teren pe care este edificată construcţia C1, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 329/2013 - Municipiul Brăila - 30.09.2013

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 240,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă de 495,00 mp, situat în Brăila, str. Titu Maiorescu nr. 20, NC 83386, solicitantei CREŢU EUGENIA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2 şi C3, proprietatea acesteia.
 • Hotărârea 328/2013 - Municipiul Brăila - 30.09.2013

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 304,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă de 604,00 mp, situat în Brăila, str. Aurel Vlaicu nr.12, NC 83442, solicitantului BROASCĂ ION, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1 şi C2, proprietatea acestuia.
 • Hotărârea 327/2013 - Municipiul Brăila - 30.09.2013

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 66,90 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă de 289,00 mp, situat în Brăila, str. Unirii nr.108, NC 6755, solicitanţilor BERGHER VICTOR şi BERGHER MIOARA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2 şi C3, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 326/2013 - Municipiul Brăila - 30.09.2013

  Scoaterea la licitaţie publică cu strigare, în vederea concesionării terenului în suprafaţă de 4179 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Vadul Ghecetului nr. 2D, în vederea realizării unui obiectiv economic.
 • Hotărârea 325/2013 - Municipiul Brăila - 30.09.2013

  Scoaterea la licitaţie publică cu strigare, în vederea concesionării terenului în suprafaţă de 8468 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Vadul Ghecetului nr. 2C, în vederea realizării unui obiectiv economic.
 • Hotărârea 324/2013 - Municipiul Brăila - 30.09.2013

  Scoaterea la licitaţie publică cu strigare, în vederea concesionării terenului în suprafaţă de 53259 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Vadul Ghecetului nr. 2A, în vederea realizării unui obiectiv economic.
 • Hotărârea 323/2013 - Municipiul Brăila - 30.09.2013

  Alipirea a două terenuri ce aparţin domeniului privat al Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 322/2013 - Municipiul Brăila - 30.09.2013

  Completarea Inventarului Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr.325/2011, Cap.G – „Sistemele de infrastructură privind administrarea domeniului public cu terenurile aferente – Cheiuri, Dane, Pereuri, Bazine, Diguri şi clădiri aferente”, cu două terenuri în suprafaţă totală de 19.000,00 mp, situate în Brăila pe malul Dunării.
 • Hotărârea 321/2013 - Municipiul Brăila - 30.09.2013

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr. 51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.
 • Hotărârea 320/2013 - Municipiul Brăila - 30.09.2013

  Modificarea anexei nr. 3 la H.C.L.M. Brăila nr. 88/29.03.2013 privind programul de reparaţii ce urmează a se realiza în anul 2013 la imobilele din administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ şi a Cimitirelor Brăila.
 • Hotărârea 319/2013 - Municipiul Brăila - 30.09.2013

  Modificarea poziţiei nr. 103, Capitolul H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, referitoare la Liceul cu Program Sportiv şi Grădiniţa nr.60 „Diana” Brăila, conform procesului verbal nr. 2433/07.08.2013 şi a Protocolului nr. 444/12.03.1993.
 • Hotărârea 318/2013 - Municipiul Brăila - 30.09.2013

  Prelungirea aplicabilităţii H.C.L.M. nr. 362/29.10.2010 referitoare la , pentru anul şcolar 2013 — 2014.
 • Hotărârea 317/2013 - Municipiul Brăila - 30.09.2013

  Prelungirea valabilităţii contractului de concesiune a serviciului de iluminat public în Municipiul Brăila nr.55915/20.11.2003 şi numirea unei comisii de negociere a condiţiilor prelungirii acestuia, de eficientizare şi optimizare a sistemului, de modernizare şi extindere a echipamentelor aferente serviciului de iluminat.
 • Hotărârea 316/2013 - Municipiul Brăila - 30.09.2013

  Aprobarea procesului – verbal de negociere al Comisiei speciale de punere în aplicare a H.C.L.M. nr. 4/2003, referitoare la din cadrul şedinţei din data de 18.09.2013.
 • Hotărârea 315/2013 - Municipiul Brăila - 30.09.2013

  Stabilirea liniilor prioritare de subvenţionare pentru anul 2014 de la bugetul local, a asociaţiilor şi fundaţiilor care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, în conformitate cu prevederile Legii nr.34/1998 şi stabilirea nivelului mediu lunar al subvenţiei care se acordă de la bugetul local pentru o persoană asistată.
 • Hotărârea 314/2013 - Municipiul Brăila - 30.09.2013

  Încheierea unui protocol de colaborare între Municipiul Brăila şi Camera Notarilor Publici Galaţi având ca obiect simplificarea procedurilor de solicitare/emitere a certificatelor fiscale necesare încheierii tranzacţiilor notariale ce au ca obiect înstrăinarea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile/mobile impozabile.
 • Hotărârea 313/2013 - Municipiul Brăila - 30.09.2013

  Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru proiectul “Reabilitare ponton debarcare/acostare situat pe Faleza Dunării, Municipiul Brăila”, a proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect.
 • Hotărârea 312/2013 - Municipiul Brăila - 30.09.2013

  Trecerea pontonului de debarcare – acostare cu număr de inventar 2055, din domeniul privat al Serviciului de Transport Public Local de Călători şi Administrare Portuară Brăila , în domeniul privat al Municipiului Brăila, în vederea reabilitării acestuia.
 • Hotărârea 311/2013 - Municipiul Brăila - 30.09.2013

  Actualizarea valorii redevenţei datorată de S.C. „C.E.T.” S.A. Brăila, în baza Contractului de concesiune nr.34162/06.09.2006, cu indicele preţului de consum, pentru perioada 01.10.2013 – 30.09.2014, sau după caz, până la intrarea în vigoare a actului adiţional aprobat prin H.C.L.M. nr.209/31.08.2012.
 • Hotărârea 310/2013 - Municipiul Brăila - 30.09.2013

  Continuarea procedurii de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică din Municipiul Brăila, organizată conform H.G.R. nr.717/2008, prin negociere directă.
 • Hotărârea 309/2013 - Municipiul Brăila - 30.09.2013

  Aprobarea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE al Teatrului „Maria Filotti” Brăila
 • Hotărârea 308/2013 - Municipiul Brăila - 30.09.2013

  Aprobarea Organigramei, a Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Serviciului Public de Asistenţă Medicală şi Administrare a Creşelor, ca urmare a reorganizării acestuia, conform H.G. nr.1252/2012.
 • Hotărârea 307/2013 - Municipiul Brăila - 30.09.2013

  Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A. ADMINISTRAŢIA ZONEI LIBERE BRĂILA, pe anul 2013.
 • Hotărârea 306/2013 - Municipiul Brăila - 30.09.2013

  Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. BRAICAR S.A. Brăila, pe anul 2013.
 • Hotărârea 305/2013 - Municipiul Brăila - 30.09.2013

  Încetarea de drept a mandatului de consilier local al Domnului COSTIN IULIAN SORIN, ca urmare a aplicării prevederilor art. 9 alin. (2) lit. a) din Legea nr.393/2004 – Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea 304/2013 - Municipiul Brăila - 30.08.2013

  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna septembrie 2013.
 • Hotărârea 303/2013 - Municipiul Brăila - 30.08.2013

  Numirea membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome „Administraţia Zonei Libere” Brǎila.
 • Hotărârea 302/2013 - Municipiul Brăila - 30.08.2013

  Atribuirea de denumiri unor căi de acces – proprietate publică, la loturile individuale destinate construcţiei de locuinţe, situate în Municipiul Brăila, cvartal 24, parcela A 232/1, lot 64.
 • Hotărârea 301/2013 - Municipiul Brăila - 30.08.2013

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 391,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Prahovei nr. 14 bis, NCP 81656, solicitanţilor VRÎNCEANU MARIA şi VRÎNCEANU MARIN, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2, C3 şi C4, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 300/2013 - Municipiul Brăila - 30.08.2013

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 47,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă de 182,00 mp, situat în Brăila, str. Andrei Cocoş nr. 4A, NCP 81085, solicitantului ŞTEFAN DANIEL-TUDOREL, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1 şi C2, proprietatea acestuia.
 • Hotărârea 299/2013 - Municipiul Brăila - 30.08.2013

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 138,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. George Cavadia nr. 14 bis — lot 1, NCP 83291, solicitanţilor SARARU ŞTEFAN şi SARARU VERONICA, în vederea extinderii construcţiilor existente, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 298/2013 - Municipiul Brăila - 30.08.2013

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 45,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă de 379,00 mp, situat în Brăila, str. Rahovei nr. 316, NCP 5751, solicitantei PLOPEANU RODICA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2, C3, C4, C5 şi C6, proprietatea acesteia.
 • Hotărârea 297/2013 - Municipiul Brăila - 30.08.2013

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 590,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Rahova nr.260, NCP 82219, solicitanţilor PĂUN MIHALACHE şi PĂUN RODICA, PARASCHIV LUCIA şi PARASCHIV LEONARD, MARICA VICTOR şi MARICA MARIOARA, CÎRLUGEA ELIODOR şi CÎRLUGEA MARIA, VASILESCU EUGENIA şi VASILESCU IULIAN, CIUCLARU ANTON şi CIUCLARU GEORGETA, CIORĂSCU CONSTANTIN şi CIORĂSCU EMILIA şi MATACHE NICU, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2, C3, C4, C5, C6 şi C7, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 296/2013 - Municipiul Brăila - 30.08.2013

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 258,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Dumitru Ionescu nr. 11, NCP 77512, solicitanţilor LAZUR PETRICĂ şi LAZUR VIORICA, teren pe care este edificată construcția C1, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 295/2013 - Municipiul Brăila - 30.08.2013

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 448,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Codrului nr. 47B, NCP 82776, solicitanţilor CHIRICĂ PETRICA şi CHIRICĂ COSTACHE, teren pe care este amplasată construcţia C1, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 294/2013 - Municipiul Brăila - 30.08.2013

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 134,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, B—dul Panait Istrati nr.27, NCP 82859, solicitanţilor BURLACU IONEL şi BURLACU DUMITRA, în vederea extinderii construcţiilor existente, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 293/2013 - Municipiul Brăila - 30.08.2013

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 90,20 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă de 380,20 mp, situat în Brăila, str. Nicopole nr. 32, NCP 71042, solicitanţilor BOGHINĂ CRISTIAN-IONUŢ şi BOGHINĂ FLORENTINA-OANA, teren pe care este amplasată construcţia C2, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 292/2013 - Municipiul Brăila - 30.08.2013

  Scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării a două terenuri în suprafaţă de 478,00 mp, fiecare, terenuri ce aparţin domeniului privat al Municipiului Brăila, situate în Brăila, str. Malul Dunării nr. 19, lot 1, NCP 78779 şi lot 2, NCP 78780, în vederea realizării unor obiective economice.
 • Hotărârea 291/2013 - Municipiul Brăila - 30.08.2013

  Scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării a terenului în suprafaţă de 623,00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Şoseaua Baldovineşti nr. 14 D, în vederea realizării unui obiectiv economic
 • Hotărârea 290/2013 - Municipiul Brăila - 30.08.2013

  Scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a terenului în suprafață de 47 mp, teren ce aparţine domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Şoseaua de Centură c/c Calea Călăraşilor, în vederea amplasării unei construcţii provizorii cu destinaţia de spaţiu comercial.
 • Hotărârea 289/2013 - Municipiul Brăila - 30.08.2013

  Scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a terenului în suprafață de 24 mp, teren ce aparţine domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Şcolilor lângă blocul M1, în vederea amplasării unei construcţii provizorii cu destinaţia de spaţiu comercial.
 • Hotărârea 288/2013 - Municipiul Brăila - 30.08.2013

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr. 51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”
 • Hotărârea 287/2013 - Municipiul Brăila - 30.08.2013

  Modificarea H.C.L.M. nr. 177/26.05.2011 referitoare la .
 • Hotărârea 286/2013 - Municipiul Brăila - 30.08.2013

  Modificarea H.C.L.M. nr. 166/29.04.2013, privind „Aprobarea documentaţiei tehnico - economice - Studiul de fezabilitate (inclusiv analiza cost – beneficiu), studiu geotehnic, studiu topografic a proiectului “Centru de Informare şi Promovare Turistică din municipiul Brăila”, a proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect”.
 • Hotărârea 285/2013 - Municipiul Brăila - 30.08.2013

  Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila de schimbare a destinaţiei unor imobile aparţinând domeniului public al Municipiului Brăila din spaţii de învăţământ în spaţii cu altă destinaţie.
 • Hotărârea 284/2013 - Municipiul Brăila - 30.08.2013

  Modificarea anexei la H.C.L.M. Brăila nr. 98/29.03.2013 referitoare la „Aprobarea delegării dreptului de administrare către unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Brăila, asupra clădirilor şi terenurilor aferente, ce aparţin domeniului public şi privat al Municipiului Brăila, în care acestea funcţionează”.
 • Hotărârea 283/2013 - Municipiul Brăila - 30.08.2013

  Modificarea reţelei şcolare de învăţământ în Municipiul Brăila pentru anul şcolar 2013 — 2014.
 • Hotărârea 282/2013 - Municipiul Brăila - 30.08.2013

  Modalitatea de acordare a gratuităţii transportului urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă şi cuantumul acesteia, persoanelor cu handicap grav şi accentuat, asistenţilor personali şi însoţitorilor acestora.
 • Hotărârea 281/2013 - Municipiul Brăila - 30.08.2013

  Transformarea unor posturi din statul de funcţii al Centrului de Asistenţă Paleativă „Sfânta Maria” Brăila
 • Hotărârea 280/2013 - Municipiul Brăila - 30.08.2013

  Aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială Brăila
 • Hotărârea 279/2013 - Municipiul Brăila - 30.08.2013

  Aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Căminului pentru Persoane Vârstnice „Sf. Apostoli Petru si Pavel”
 • Hotărârea 278/2013 - Municipiul Brăila - 30.08.2013

  Aprobarea asocierii Municipiului Brăila cu Judeţul Brăila şi Comuna Chiscani în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Lacu Sărat
 • Hotărârea 277/2013 - Municipiul Brăila - 30.08.2013

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Brăila pe anul 2013
 • Hotărârea 276/2013 - Municipiul Brăila - 29.07.2013

  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna august 2013.
 • Hotărârea 275/2013 - Municipiul Brăila - 29.07.2013

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul , situat în Brăila, Calea Galaţi, nr. 56, bl. 1, sc.2, parter, ap.22, iniţiat de ŢIRIPA ELENA SIMONA
 • Hotărârea 274/2013 - Municipiul Brăila - 29.07.2013

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul , situat în Brăila, str.Ghioceilor, nr. 16, bl.A56 bis, sc.B, parter, ap.32, iniţiat de DAVIDOIU GHICA şi DAVIDOIU MIRELA.
 • Hotărârea 273/2013 - Municipiul Brăila - 29.07.2013

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul , situat în Brăila, Calea Călăraşilor, nr. 244, bl. 4, sc.2, parter, ap.23, iniţiat de CONSTANTIN IONUŢ şi CONSTANTIN LENUŢA.
 • Hotărârea 272/2013 - Municipiul Brăila - 29.07.2013

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul , la adresa FALEZA DUNĂRII ZONA STRĂZII GRIVIŢEI, iniţiat de FIN.CO.GE.RO.SpA CATANIA ITALIA.
 • Hotărârea 271/2013 - Municipiul Brăila - 29.07.2013

  Aprobarea solicitării de modificare a art.2, alin.2 din Hotărârea de Guvern nr.1005/29.09.2010 privind „Transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al Municipiului Brăila şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brăila”.
 • Hotărârea 270/2013 - Municipiul Brăila - 29.07.2013

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 292,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Mircea Vodă nr. 87A, solicitanţilor TĂNASE GIGEL şi TĂNASE CLAUDIA - SIMONA, teren pe care se află construcțiile C1, C2, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 269/2013 - Municipiul Brăila - 29.07.2013

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 289,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţa totală de 390,00 mp, situat în Brăila, str. Sfânta Filofteia nr.2, solicitantei OANCEA NECULINA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1 şi C2, proprietatea acesteia.
 • Hotărârea 268/2013 - Municipiul Brăila - 29.07.2013

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 130,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţa totală de 256,00 mp, situat în Brăila, str. Comunarzi nr.102, solicitanţilor MAZÎLU SICĂ şi MAZÎLU NICOLETA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2 şi C3, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 267/2013 - Municipiul Brăila - 29.07.2013

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 250,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Motrului nr. 1B, solicitantei MATEI CĂTĂLINA IONELA, teren pe care este edificată construcția C1, proprietatea acesteia
 • Hotărârea 266/2013 - Municipiul Brăila - 29.07.2013

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 254,14 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Constantin Berlescu nr. 1, solicitantului LAZUR PETRICĂ, teren pe care este edificată construcția C1, proprietatea acestuia.
 • Hotărârea 265/2013 - Municipiul Brăila - 29.07.2013

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 263,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Liviu Macedonescu nr.22, solicitantului GOCIU IONEL, teren pe care este amplasată construcţia C1, proprietatea acestuia.
 • Hotărârea 264/2013 - Municipiul Brăila - 29.07.2013

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 72,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţa totală de 207,00 mp, situat în Brăila, str. Andrei Cocoş nr.4, solicitanţilor GHEORGHE LEONARD şi GHEORGHE RADINA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1 şi C2, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 263/2013 - Municipiul Brăila - 29.07.2013

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 259,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Petre Ciucă nr. 15, solicitanţilor DIMA MARIUS şi DIMA TEOFANA LILIANA, teren pe care este edificată construcția C1, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 262/2013 - Municipiul Brăila - 29.07.2013

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 90,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţa totală de 222,00 mp, situat în Brăila, str. Argeşului nr.14, solicitanţilor CIUDIN ION şi CIUDIN ALEXANDRINA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2, C3 şi C4, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 261/2013 - Municipiul Brăila - 29.07.2013

  Scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării a terenului în suprafaţă de 31.565,00 mp, situat în Municipiul Brăila, Calea Călăraşilor nr.220 lot nr.2/1, Cazarma nr.493 pentru edificarea unui complex de locuinţe private.
 • Hotărârea 257/2013 - Municipiul Brăila - 29.07.2013

  Dezmembrarea unor imobile - terenuri, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 256/2013 - Municipiul Brăila - 29.07.2013

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr. 51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.
 • Hotărârea 255/2013 - Municipiul Brăila - 29.07.2013

  Modificarea art.1 din H.C.L.M. Brăila nr.193/31.05.2013 referitoare la „Atribuirea în folosinţă gratuită pe durata funcţionării capacităţii energetice a terenului în suprafață de 18,00 mp, situat în Brăila, str. Satelitului (zona parcare blocuri A2, K, L2) pentru amplasarea unui post de transformare prefabricat de alimentare cu energie electrică a consumatorilor casnici (blocurile de locuințe A3, A4, K, A2, L2, Biserica Sfânta Cruce) solicitantei Sucursala de Întreținere și Servicii Energetice „Electrica Muntenia Nord” – Agenția de Întreținere și Servicii Energetice Brăila, în vederea realizării lucrării „Modernizare PCZ 10 Obor 6/04KV, 400KVA”.
 • Hotărârea 254/2013 - Municipiul Brăila - 29.07.2013

  Modificarea poziţiilor nr. 109, 144 şi 363 Capitolul A – „Străzi” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, conform documentațiilor de cadastru.
 • Hotărârea 253/2013 - Municipiul Brăila - 29.07.2013

  Modificarea poziţiei nr. 73, Capitolul H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, referitoare la Şcoala Gimnazială nr.16 „VASILE BĂNCILĂ” Brăila, conform documentației de cadastru.
 • Hotărârea 252/2013 - Municipiul Brăila - 29.07.2013

  Aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investiţii „CONSOLIDAREA ȘI RESTAURAREA FÂNTÂNII ARTEZIENE DIN PIAȚA TRAIAN, MUNICIPIUL BRĂILA”.
 • Hotărârea 251/2013 - Municipiul Brăila - 29.07.2013

  Mandatarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. CET S.A. Brăila pentru analizarea propunerilor Consiliului de Administraţie şi adoptarea hotărârii privind măsurile necesare pentru desfăşurarea activităţii S.C. CET S.A. Brăila.
 • Hotărârea 250/2013 - Municipiul Brăila - 29.07.2013

  Aprobarea majorării capitalului social la S.C. BRAICAR S.A. Brăila.
 • Hotărârea 249/2013 - Municipiul Brăila - 29.07.2013

  Aprobarea majorării capitalului social al S.C. „ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR ŞI TÂRGURILOR” S.A. BRĂILA, stabilit prin H.C.L.M. nr. 280/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea 248/2013 - Municipiul Brăila - 29.07.2013

  Aprobarea fuziunii prin absorbţie a Caminului de Persoane Vârstnice Sf. Apostoli Petru şi Pavel – unitate absorbantă – şi a Căminului de Persoane Vârstnice Sf. Nicolae – unitate absorbită.
 • Hotărârea 247/2013 - Municipiul Brăila - 29.07.2013

  Aprobarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie la R.A. ADMINISTRAŢIA ZONEI LIBERE Brăila, conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011.
 • Hotărârea 246/2013 - Municipiul Brăila - 29.07.2013

  Aprobarea ORGANIGRAMEI ŞI A STATULUI DE FUNCŢII ale TEATRULUI DE PĂPUŞI BRĂILA.
 • Hotărârea 245/2013 - Municipiul Brăila - 29.07.2013

  Aprobarea ORGANIGRAMEI ŞI A STATULUI DE FUNCŢII ale TEATRULUI „MARIA FILOTTI” BRĂILA.
 • Hotărârea 244/2013 - Municipiul Brăila - 29.07.2013

  Aprobarea ORGANIGRAMEI ŞI A STATULUI DE FUNCŢII ALE SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI ŞI ADMINISTRARE PORTUARĂ BRĂILA.
 • Hotărârea 243/2013 - Municipiul Brăila - 29.07.2013

  Aprobarea ORGANIGRAMEI, a NUMĂRULUI DE PERSONAL şi a STATULUI DE FUNCŢII ale SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE ŞI GOSPODĂRIRE LOCALĂ BRĂILA.
 • Hotărârea 242/2013 - Municipiul Brăila - 29.07.2013

  Aprobarea ORGANIGRAMEI, a NUMĂRULUI DE PERSONAL şi a STATULUI DE FUNCȚII ale SPITALULUI DE PSIHIATRIE „SFÂNTUL PANTELIMON” BRĂILA.
 • Hotărârea 241/2013 - Municipiul Brăila - 29.07.2013

  Aprobarea ORGANIGRAMEI, a NUMĂRULUI DE PERSONAL, a STATULUI DE FUNCŢII şi a REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE ale SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ SEROPLANT BRĂILA.
 • Hotărârea 240/2013 - Municipiul Brăila - 29.07.2013

  Aprobarea STRUCTURII ORGANIZATORICE şi a NUMĂRULUI DE PERSONAL ale APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI BRĂILA şi ale SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR BRĂILA.
 • Hotărârea 239/2013 - Municipiul Brăila - 29.07.2013

  Prelungirea duratei de acordare în folosinţă gratuită a imobilelor situate în Brăila, Str. Danubiului nr. 5 şi a Blocului R 8 din cartierul Obor, Fundaţiei “Lumina”.
 • Hotărârea 238/2013 - Municipiul Brăila - 29.07.2013

  Acordarea unui sprijin financiar de la bugetul local, pentru încălzirea locuinţei pe perioada sezonului rece noiembrie 2013 - martie 2014, persoanelor debranşate de la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică în urma reconfigurării zonelor unitare de încălzire in sistem centralizat din Municipiul Brăila.
 • Hotărârea 237/2013 - Municipiul Brăila - 29.07.2013

  Aprobarea participării Municipiului Brăila, în calitate de partener în cadrul proiectului „CENTRUL REGIONAL DE ASISTARE”, finanţat prin Mecanismul Financiar al SEE 2009 – 2014, Fondul ONG România – componenta 4, Servicii sociale şi de bază, precum şi a cofinanţării proiectului de către Municipiul Brăila.
 • Hotărârea 236/2013 - Municipiul Brăila - 29.07.2013

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie Sf. Pantelimon Brăila, pe anul 2013
 • Hotărârea 235/2013 - Municipiul Brăila - 29.07.2013

  Aprobarea execuţiei bugetului general consolidat al municipiului Brăila întocmit pe cele două secţiuni, la sfârşitul trimestrului II 2013.
 • Hotărârea 234/2013 - Municipiul Brăila - 29.07.2013

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Brăila pe anul 2013.
 • Hotărârea 233/2013 - Municipiul Brăila - 29.07.2013

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 296/31.08.2009, modificată prin H.C.L.M. nr. 409/16.12.2009, referitoare la “Aprobarea documentaţiei tehnico-economice (documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii) pentru proiectul “Extindere pe verticală Şcoala cu clasele I-VIII “Ion Creangă” Judeţul Brăila -Municipiul Brăila”, a proiectului tehnic şi a cheltuielilor legate de proiect”, ca urmare a modificărilor survenite în urma evaluării tehnice şi financiare şi a actualizării proiectului tehnic.
 • Hotărârea 232/2013 - Municipiul Brăila - 29.07.2013

  Aprobarea ORGANIGRAMEI, a NUMĂRULUI DE PERSONAL şi a STATULUI DE FUNCŢII ale SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE A FONDULUI LOCATIV ŞI A CIMITIRELOR BRĂILA.
 • Hotărârea 231/2013 - Municipiul Brăila - 11.07.2013

  Reconfigurarea Zonelor Unitare de încălzire în sistem de alimentare centralizată cu energie termică din Municipiul Brăila.
 • Hotărârea 230/2013 - Municipiul Brăila - 11.07.2013

  Aprobarea pierderilor induse de prestarea serviciului de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energie termice în sistem centralizat, pentru populaţie de către S.C. CET S.A. Brăila, pentru perioada noiembrie 2012-martie 2013, precum şi a compensării valorilor rămase neamortizate pentru bunurile publice, conform H.C.L.M. Brăila nr.435/2010 şi H.C.L.M. Brăila nr.157/2013.
 • Hotărârea 229/2013 - Municipiul Brăila - 11.07.2013

  Iniţierea unei noi proceduri de delegare a gestiunii serviciului de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energie termice în sistem centralizat în Municipiul Brăila, conform H.G.R. nr.717/2008, aprobarea documentaţiei aferente şi a structurii comisiei de evaluare a ofertelor.
 • Hotărârea 228/2013 - Municipiul Brăila - 11.07.2013

  Prelungirea perioadei de valabilitate a preţului total mediu de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energie termice în sistem centralizat, a subvenţiei acordate de la bugetul local şi a preţului local de facturare la populaţie aprobate prin H.C.L.M. Brăila nr.15/31.01.2013, până la data de 31.12.2013.
 • Hotărârea 227/2013 - Municipiul Brăila - 26.06.2013

  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iulie 2013.
 • Hotărârea 226/2013 - Municipiul Brăila - 26.06.2013

  Constituirea comisiei de licitaţie pentru concesionarea şi închirierea terenurilor aflate în proprietatea Municipiului Brăila
 • Hotărârea 225/2013 - Municipiul Brăila - 26.06.2013

  Retragerea la cerere, a titlului de „Cetăţean de Onoare” al Municipiului Brăila conferit Domnului Eugen Bădălan.
 • Hotărârea 224/2013 - Municipiul Brăila - 26.06.2013

  Aprobarea rezultatului final al concursului, a proiectului de management câştigător şi durata contractului de management pentru Teatrul „Maria Filotti” Brăila.
 • Hotărârea 223/2013 - Municipiul Brăila - 26.06.2013

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul , situat în Brăila, Calea Galaţi nr.68, bl.J, sc.1, ap.2, parter, iniţiat de PIREU OANA DANIELA.
 • Hotărârea 222/2013 - Municipiul Brăila - 26.06.2013

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul , situat în Brăila, Calea Galaţi nr.58, bl.3, sc.3, ap.43, parter, iniţiat de PELTEA MITICĂ şi PELTEA INGI.
 • Hotărârea 221/2013 - Municipiul Brăila - 26.06.2013

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul , situat în Brăila, B-dul. Dorobanţilor nr.662 A, iniţiat de MANOLACHE CĂTĂLIN IONUŢ.
 • Hotărârea 220/2013 - Municipiul Brăila - 26.06.2013

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul , situat în Municipiul Brăila, Şoseaua Focşani, Tarlaua 33, Parcela 257/3 Lot 1, iniţiat de GHEORGHE GHEORGHE şi GHEORGHE RODICA.
 • Hotărârea 219/2013 - Municipiul Brăila - 26.06.2013

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul , situat în Brăila, Şos. Vizirului km 10, iniţiat de S.C. CELHART DONARIS S.A.
 • Hotărârea 218/2013 - Municipiul Brăila - 26.03.2013

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 140,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă de 323,00 mp, situat în Brăila, str. Nicolae Grigorescu nr.12 lot 2, solicitantului ZAMFIR DUMITRU, în vederea extinderii construcţiilor existente, proprietatea acestuia.
 • Hotărârea 217/2013 - Municipiul Brăila - 26.06.2013

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 202,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă de 246,00 mp, situat în Brăila, str. Ştefan cel Mare nr. 512, solicitantului VASILE GHEORGHE, teren pe care este edificată construcția C1, proprietatea acestuia.
 • Hotărârea 216/2013 - Municipiul Brăila - 26.06.2013

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 96,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă de 328,00 mp, situat în Brăila, str. Garabet Ibrăileanu nr. 10, solicitanţilor VASILE GEORGETA, VRÎNCEANU SEBASTIAN, VRÎNCEANU MIHAELA şi ICHIM NICOLETA, teren pe care sunt edificate construcțiile C1, C2 şi C3, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 215/2013 - Municipiul Brăila - 26.06.2013

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 178,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă de 278,00 mp, situat în Brăila, str. Victor Vâlcovici nr.20 bis, solicitantelor PETREA OPRINA şi URSE CARMEN, teren pe care se află situate construcţiile C1 şi C2, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 214/2013 - Municipiul Brăila - 26.06.2013

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 252,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Comunarzi nr.102A, solicitanţilor MAZÎLU SICĂ şi MAZÎLU NICOLETA, teren pe care este amplasată construcţia C1, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 213/2013 - Municipiul Brăila - 26.06.2013

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 373,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă totală de 487,00 mp, situat în Brăila, str. Castanului nr. 75, solicitanţilor LĂRGEANU MARIAN şi LĂRGEANU FLORICA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2, C3, C4, C5 şi C6, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 212/2013 - Municipiul Brăila - 26.06.2013

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 209,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Mercur nr.37A, solicitantului CĂRBUNARU FLORINEL, teren pe care se află situată construcţia C2, proprietatea acestuia.
 • Hotărârea 211/2013 - Municipiul Brăila - 26.06.2013

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 101,76 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă de 180,62 mp, situat în Brăila, str. Mihai Bravu nr. 444, solicitanţilor BURLACU COSTEL şi BURLACU GEORGETA, teren pe care sunt edificate construcțiile C1, C2, C3 şi C4, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 210/2013 - Municipiul Brăila - 26.06.2013

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr. 51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.
 • Hotărârea 209/2013 - Municipiul Brăila - 26.06.2013

  Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila, în vederea casării, a construcțiilor: C4 – coș de fum, C9 - șopron, C10 – grup sanitar, aparținând Colegiului Tehnic „Panait Istrati”, înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, la Capitolul H – „Terenurile și Clădirile Instituțiilor Publice”, poziția nr. 104.
 • Hotărârea 208/2013 - Municipiul Brăila - 26.06.2013

  Modificarea poziţiei nr. 109, Capitolul H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, referitoare la imobilul situat în Brăila, str. Anghel Saligny nr. 17, conform documentației de cadastru.
 • Hotărârea 207/2013 - Municipiul Brăila - 26.06.2013

  Modificarea poziţiei nr. 78, Capitolul H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, referitoare la Şcoala Gimnazială nr. 21 „ALEXANDR SERGHEEVICI PUŞKIN” Brăila, conform documentației de cadastru.
 • Hotărârea 206/2013 - Municipiul Brăila - 26.06.2013

  Modificarea poziţiilor nr. 32, 34, 61, 106, 109, 143, 144, 161, 187, 213, 262, 283, 322, 363, 364 şi completarea cu poz. nr. 621, Cap. A – „Străzi”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, în baza documentaţiilor de cadastru a străzilor ce fac obiectul investiţiei „Realizare infrastructură rutieră în Municipiul Brăila”.
 • Hotărârea 205/2013 - Municipiul Brăila - 26.06.2013

  Completarea poziţiei nr. 15, Capitolul H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, referitoare la Grădiniţa cu program prelungit nr.3 „PRICHINDEL” Brăila, conform procesului – verbal de recepţie finală nr. 700/29.12.2011.
 • Hotărârea 204/2013 - Municipiul Brăila - 26.06.2013

  Aprobarea documentaţiei tehnico – economice (Proiect Tehnic + Detalii de Execuţie) pentru proiectul „Reabilitarea Castelului de Apă din Grădina Publică, Brăila”, a proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect.
 • Hotărârea 203/2013 - Municipiul Brăila - 31.05.2013

  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iunie 2013.
 • Hotărârea 202/2013 - Municipiul Brăila - 31.05.2013

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul , situat pe DN22 - km 0+400 - Şos. DIG BRĂILA - GALAŢI, iniţiat de S.C. IDEOTRANS S.R.L. Brăila.
 • Hotărârea 201/2013 - Municipiul Brăila - 31.05.2013

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 245,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Alexandru Vlahuţă nr.110, solicitanţilor OANCEA PAULINA, OANCEA VICA şi SPIŢĂ GIGEL, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1 şi C2, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 200/2013 - Municipiul Brăila - 31.05.2013

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 252,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Radu Portocală nr. 41, solicitanţilor DICIANU FLORIN şi DICIANU VASILICA, teren pe care este amplasată construcţia C1, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 199/2013 - Municipiul Brăila - 31.05.2013

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 91,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă de 391,00 mp, situat în Brăila, str. Dudului nr.63, solicitanţilor BADIU MARIUS, BADIU SANDA şi CROITORU ELENA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2 şi C3, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 198/2013 - Municipiul Brăila - 31.05.2013

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 25 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Magaziilor nr. 22E, solicitantei S.C. ALIDAN SERV S.R.L. Brăila, teren pe care se află situată construcţia, proprietatea societăţii.
 • Hotărârea 197/2013 - Municipiul Brăila - 31.05.2013

  Scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării a terenului în suprafaţă de 2500,00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Vadul Ghecetului lot 1, în vederea realizării unui obiectiv economic.
 • Hotărârea 196/2013 - Municipiul Brăila - 31.05.2013

  Scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării a terenului în suprafaţă de 651,00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Magaziilor nr.32, lot 1, pentru realizarea unui obiectiv economic.
 • Hotărârea 195/2013 - Municipiul Brăila - 31.05.2013

  Dezmembrarea imobilului - teren, în suprafață de 509,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Mercur nr. 37.
 • Hotărârea 194/2013 - Municipiul Brăila - 31.05.2013

  Completarea H.C.L.M. nr. 51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.
 • Hotărârea 193/2013 - Municipiul Brăila - 31.05.2013

  Atribuirea în folosinţă gratuită pe durata funcţionării capacităţii energetice a terenului în suprafață de 18,00 mp, situat în Brăila, str. Satelitului (zona parcare blocuri A2, K, L2) pentru amplasarea unui post de transformare prefabricat de alimentare cu energie electrică a consumatorilor casnici (blocurile de locuințe A3, A4, K, A2, L2, Biserica Sfânta Cruce) solicitantei Sucursala de Întreținere și Servicii Energetice „Electrica Muntenia Nord” – Agenția de Întreținere și Servicii Energetice Brăila, în vederea realizării lucrării „Modernizare PCZ 10 Obor 6/04KV, 400KVA”.
 • Hotărârea 192/2013 - Municipiul Brăila - 31.05.2013

  Avizarea etapei a III-a a lucrării „Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Brăila”.
 • Hotărârea 191/2013 - Municipiul Brăila - 31.05.2013

  Aprobarea modalităţii de gestiune, a Regulamentului şi a Caietului de sarcini ale serviciului de administrare a parcărilor de pe raza Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 190/2013 - Municipiul Brăila - 31.05.2013

  Delegarea gestiunii serviciului de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor staţionate/parcate neregulamentar şi a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 189/2013 - Municipiul Brăila - 31.05.2013

  Modificarea H.C.L.M. nr. 167/29.04.2013 privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice - Studiul de fezabilitate pentru proiectul “Extindere centru social multifuncţional Lacu Dulce”, Str. Mina Minovici nr.2 din Municipiul Brăila, a proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect.
 • Hotărârea 188/2013 - Municipiul Brăila - 31.05.2013

  Aprobarea documentaţiei tehnico - economice – documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru proiectul “Realizarea Centrului Comunitar „Bunici şi Nepoţi” din municipiul Brăila, strada Anghel Saligny, nr. 17”, a proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect
 • Hotărârea 187/2013 - Municipiul Brăila - 31.05.2013

  Aprobarea documentatiei tehnico-economice - Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie pentru proiectul „Realizare infrastructură rutieră în municipiul Brăila”, a proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect.
 • Hotărârea 186/2013 - Municipiul Brăila - 31.05.2013

  Aprobarea documentaţiei tehnico - economice – documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru proiectul “Renovarea imobilului situat în str. Ancorei nr.12 (P+1) pentru asigurarea unor locuinţe sociale de calitate ”, a proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect.
 • Hotărârea 185/2013 - Municipiul Brăila - 31.05.2013

  Stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2014.
 • Hotărârea 184/2013 - Municipiul Brăila - 22.05.2013

  Aprobarea Planului de disponibilizare la S.C. CET S.A. Brăila.
 • Hotărârea 183/2013 - Municipiul Brăila - 22.05.2013

  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţa de îndată din 22.05.2013.
 • Hotărârea 182/2013 - Municipiul Brăila - 17.05.2013

  Acordarea unui mandat special reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. „BRAICAR” S.A. BRAILA.
 • Hotărârea 181/2013 - Municipiul Brăila - 17.05.2013

  Modificarea Actului Constitutiv al S.C. „ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR ŞI TÂRGURILOR“ S.A. BRĂILA, aprobat prin H.C.L.M. nr. 280/2010.
 • Hotărârea 180/2013 - Municipiul Brăila - 17.05.2013

  Modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Municipal Brăila nr.230/14.07.2010 privind înfiinţarea S.C. “Administraţia Pieţelor şi Târgurilor“ S.A. Brăila.
 • Hotărârea 179/2013 - Municipiul Brăila - 17.05.2013

  Includerea în inventarul bunurilor ce aparţin domeniului privat al Municipiului Brăila, a unor mijloace fixe preluate de la Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi, conform proceselor verbale de predare - preluare nr. 17898/1632085/17.04.2013 şi nr.17899/1632086/17.04.2013 şi darea acestora în administrare Regiei Autonome „Administraţia Zonei Libere” Brăila.
 • Hotărârea 178/2013 - Municipiul Brăila - 17.05.2013

  Aprobarea asocierii Municipiului Brăila, prin Consiliul Local Municipal Brăila în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară BRĂILA - GALAŢI – TULCEA « DUNĂREA DE JOS ».
 • Hotărârea 177/2013 - Municipiul Brăila - 29.04.2013

  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna mai 2013.
 • Hotărârea 176/2013 - Municipiul Brăila - 29.04.2013

  Aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Brăila” şi a contribuţiei Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Brăila, la finanţarea Proiectului.
 • Hotărârea 175/2013 - Municipiul Brăila - 29.04.2013

  Aprobarea DOCUMENTULUI DE POZIŢIE privind modul de implementare a proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Brăila”.
 • Hotărârea 174/2013 - Municipiul Brăila - 29.04.2013

  Alocarea sumei de 13.660 lei, din bugetul Casei de Cultură al Municipiului Brăila pe anul 2013, în vederea participării la Festivalul Tineretului şi Sportului Nilüfer 2013, ediţia a XII – a, în perioada 13 -20 mai 2013, Nilüfer - Bursa, Turcia.
 • Hotărârea 173/2013 - Municipiul Brăila - 29.04.2013

  Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Municipal Brăila în Comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea postului de director la Teatrul „Maria Filotti” Brăila.
 • Hotărârea 172/2013 - Municipiul Brăila - 29.04.2013

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr.190/25.07.2012 referitoare la „Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila, acţionar unic, în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. <> S.A. BRĂILA”.
 • Hotărârea 171/2013 - Municipiul Brăila - 29.04.2013

  Modificarea anexei la H.C.L.M. nr. 336/18.12.2012 referitoare la .
 • Hotărârea 170/2013 - Municipiul Brăila - 29.04.2013

  Modificarea anexei la H.C.L.M. nr. 208/31.08.2012 referitoare la .
 • Hotărârea 169/2013 - Municipiul Brăila - 29.04.2013

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 274/31.08.2011 referitoare la „Aprobarea proiectului – Reabilitarea, modernizarea şi dotarea ambulatorului de specialitate – Spitalul de Psihiatrie Sf.Pantelimon, Municipiul Brăila şi a cheltuielilor legate de proiect”.
 • Hotărârea 168/2013 - Municipiul Brăila - 29.04.2013

  Aprobarea documentatiei tehnico – economice – Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii a proiectului ”Renovarea imobilului situat în municipiul Brăila, str. Râmnicu Sărat , nr.115, în vederea amenajării unor locuinţe sociale de calitate”, a proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect.
 • Hotărârea 167/2013 - Municipiul Brăila - 29.04.2013

  Aprobarea documentaţiei tehnico – economice – Studiul de Fezabilitate pentru proiectul „Extindere centru social multifuncțional Lacu Dulce”, str. Mina Minovici nr.2 din Municipiul Brăila, a proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect.
 • Hotărârea 166/2013 - Municipiul Brăila - 29.04.2013

  Aprobarea documentaţiei tehnico-economice - Studiul de fezabilitate (inclusiv analiza cost-beneficiu), studiu geotehnic, studiu topografic pentru proiectul “Centru de Informare şi Promovare turistică din municipiul Brăila”, a proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect.
 • Hotărârea 165/2013 - Municipiul Brăila - 29.04.2013

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 306,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Stadionului nr. 20, solicitanţilor PLOPEANU IONEL şi PLOPEANU VERONICA, teren pe care este amplasată construcţia C1, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 164/2013 - Municipiul Brăila - 29.04.2013

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 174,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Cavaleriei nr. 9A, solicitanţilor PETRE GEORGEL COSTEL şi PETRE JENICA, teren pe care este amplasată construcţia C1, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 163/2013 - Municipiul Brăila - 29.04.2013

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 34,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă real măsurată de 284,00 mp, situat în Brăila, str. Codrului nr. 15, solicitanţilor IONESCU CĂTĂLIN, IONESCU MARIANA şi GHINDARU ELENA AMALIA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2, C3, C4, C5, C6 şi C7, proprietatea acestora
 • Hotărârea 162/2013 - Municipiul Brăila - 29.04.2013

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 239,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din suprafaţa totală de 463,00 mp, situat în Brăila, str. Debreţin nr. 30, solicitanţilor COTEŢ ADRIAN şi COTEŢ MARIOARA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2 şi C3, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 161/2013 - Municipiul Brăila - 29.04.2013

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 39,44 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă de 108,16 mp, indiviz din suprafaţa totală de 952,00 mp, situat în Brăila, str. Moldovei nr.115-117, solicitanţilor VOINEA PETRUŞ, VOINEA MIHAI, VOINEA ADRIAN CATĂLIN şi VOINEA MANUEL, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2, C3, C4 şi C5, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 160/2013 - Municipiul Brăila - 29.04.2013

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 68,72 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă de 108,16 mp, indiviz din suprafaţa totală de 952,00 mp, situat în Brăila, str. Moldovei nr.115-117, solicitantei CHISCĂNEANU MARIOARA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C6, C7 şi C8, proprietatea acesteia.
 • Hotărârea 159/2013 - Municipiul Brăila - 29.04.2013

  Scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării a terenului în suprafaţă de 25.144,00 mp, situat în Municipiul Brăila, Calea Călăraşilor nr. 220 lot nr.2/2, Cazarma nr. 493, pentru edificarea unui cartier de locuinţe.
 • Hotărârea 158/2013 - Municipiul Brăila - 29.04.2013

  Completarea H.C.L.M. nr. 51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.
 • Hotărârea 157/2013 - Municipiul Brăila - 29.04.2013

  Completarea inventarului domeniului public actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr.325/ 30.09.2011 cu unele bunuri parte integrantă a sistemului de alimentare cu energie termică a Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 156/2013 - Municipiul Brăila - 29.04.2013

  Completarea poziţiei nr. 78, Cap. H - „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, referitoare la Şcoala Gimnazială nr. 21 „Alexandr Sergheevici Puşkin” Brăila, conform procesului – verbal de recepţie finală nr.670/11.09.2009.
 • Hotărârea 155/2013 - Municipiul Brăila - 29.04.2013

  Completarea poziţiei nr. 5 Cap. H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, referitoare la Căminul pentru Persoane Vârstnice „Lacu Sărat” Brăila, conform procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.41402/01.11.2012.
 • Hotărârea 154/2013 - Municipiul Brăila - 29.04.2013

  Completarea poziţiei nr. 4 Cap. H - „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, referitoare la Centrul de Asistenţă Paleativă „Sfânta Maria” Brăila, conform proceselor – verbale de recepţie finală nr.20/30.01.2013 şi nr.61/30.01.2013.
 • Hotărârea 153/2013 - Municipiul Brăila - 29.04.2013

  Atribuirea în folosinţă gratuită S.C. FILIALA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE, ELECTRICA DISTRIBUŢIE MUNTENIA NORD – SUCURSALA DE DISTRIBUŢIE BRĂILA, pe durata funcţionării capacităţii energetice, a unui teren în suprafaţă de 0,60 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Calea Călăraşilor nr.34, pentru amplasarea unei firide E3+4 şi BMPT 160A, în vederea realizării lucrării „Alimentare cu energie electrică a consumatorului S.C. Raiffeisen Bank – SA – Agenţia Brăila”.
 • Hotărârea 152/2013 - Municipiul Brăila - 29.04.2013

  Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila şi schimbarea destinaţiei din spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, în spaţii cu destinaţia de locuinţă în regim normal de închiriere, a apartamentelor nr. 1 şi 2 situate în Brăila, Aleea Lebedei nr. 1, bl.E4, parter.
 • Hotărârea 151/2013 - Municipiul Brăila - 29.04.2013

  Prelungirea contractului de închiriere a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Brăila, Bulevardul Alexandru Ioan Cuza nr. 216, parter, ASOCIAŢIEI COLUMBOFILA DANUBIUS BRĂILA, pentru desfăşurarea activităţii.
 • Hotărârea 150/2013 - Municipiul Brăila - 29.04.2013

  Trecerea din administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și a Cimitirelor în administrarea Consiliului Local Municipal Brăila și darea în folosință gratuită a imobilului situat în Brăila, str. Anghel Saligny nr. 2, imobil ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila, în vederea desfăşurării activităţii.
 • Hotărârea 149/2013 - Municipiul Brăila - 29.04.2013

  Acceptarea ofertelor de donaţie formulate de coproprietarii Enache Anişoara (cota de 118/126), Constantin Marioara (cota de 2/126), Negoiţă Daniel şi Negoiţă Angelica (cota de 2/126), Andone Laurenţiu – Stan Violeta (cota de 2/126) şi Timuc Nicoleta – Timuc Ioan (cota de 2/126), cu privire la terenul în suprafaţă totală de 5866,00 mp, situat în Brăila, cvartal 24, parcela A232/1 – lot 64, identificat cadastral cu nr.19492.
 • Hotărârea 148/2013 - Municipiul Brăila - 29.04.2013

  Aprobarea ORGANIGRAMEI şi a STATULUI DE FUNCŢII ale POLIŢIEI LOCALE BRĂILA.
 • Hotărârea 147/2013 - Municipiul Brăila - 29.04.2013

  Aprobarea Acordului de parteneriat între Consiliul Judeţean Brăila, Municipiul Brăila, Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila, Colegiul Economic „Ion Ghica”, Liceul Tehnologic „Anghel Saligny”, Colegiul Naţional „Nicolae Bălcescu”, Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” şi Liceul cu Program Sportiv, în vederea creşterii siguranţei şi prevenirii infracţionalităţii în unităţile de învăţământ.
 • Hotărârea 146/2013 - Municipiul Brăila - 29.04.2013

  Stabilirea cuantumului maxim şi a condiţiilor de acordare a prestaţiilor financiare excepţionale acordate, pentru anul 2013, la nivelul Municipiului Brăila în conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea 145/2013 - Municipiul Brăila - 29.04.2013

  Aprobarea încheierii convenţiilor definitive pentru acordarea de servicii de asistenţă socială, încheiate între Consiliul Local Municipal Brăila, prin Direcţia de Asistenţă Socială Brăila şi asociaţiile sau fundaţiile selectate, conform Legii nr. 34/1998.
 • Hotărârea 144/2013 - Municipiul Brăila - 29.04.2013

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C.”ECO”-S.A. BRĂILA, pe anul 2013.
 • Hotărârea 143/2013 - Municipiul Brăila - 29.04.2013

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C.”BRAICAR”-S.A. BRĂILA, pe anul 2013.
 • Hotărârea 142/2013 - Municipiul Brăila - 29.04.2013

  Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C. ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR ŞI TÂRGURILOR S.A. BRĂILA, pe anul 2013.
 • Hotărârea 141/2013 - Municipiul Brăila - 29.04.2013

  Aprobarea execuţiei bugetului general consolidat al Municipiului Brăila întocmit pe cele două secţiuni, la sfârşitul trimestrului I, 2013.
 • Hotărârea 140/2013 - Municipiul Brăila - 29.04.2013

  Aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al Municipiului Brăila, ale bugetelor instituţiilor publice finanţate integral/ parţial din bugetul local, ale bugetelor instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, precum şi a situaţiilor financiare, inclusiv a anexelor la acestea, pe anul 2012.
 • Hotărârea 139/2013 - Municipiul Brăila - 08.04.2013

  Modificarea „Instrucţiunilor” privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de negociere directă, conform H.G.R. nr.717/2008, a „Invitaţiei de participare”, a formularelor şi a „Anunţului de participare” pentru delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în Municipiul Brăila, aprobate prin H.C.L.M. Brăila nr.34/2013.
 • Hotărârea 138/2013 - Municipiul Brăila - 08.04.2013

  Scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii temporare, a unor amplasamente aparţinând domeniului public al Municipiului Brăila, situate pe Faleza Dunării, Parc Monument şi Grădina Publică, pentru realizarea unor terase de alimentaţie publică.
 • Hotărârea 137/2013 - Municipiul Brăila - 08.04.2013

  Transmiterea din domeniul privat al municipiului Brăila în domeniul public al statului a terenului situat în municipiul Brăila, Şoseaua Râmnicu Sărat nr. 88.
 • Hotărârea 136/2013 - Municipiul Brăila - 08.04.2013

  Atribuirea de denumiri unor căi de acces, proprietate privată, care deservesc loturile individuale destinate construcţiei de locuinţe situate în Brăila, tarlaua 25, parcela 236/11.
 • Hotărârea 135/2013 - Municipiul Brăila - 08.04.2013

  Aprobarea Programului de restructurare al S.C. CET S.A. Brăila.
 • Hotărârea 134/2013 - Municipiul Brăila - 29.03.2013

  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna aprilie 2013.
 • Hotărârea 133/2013 - Municipiul Brăila - 29.03.2013

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul , situat în Brăila, Str. Nicolae Iorga, nr. 56, iniţiat de S.C. ESENŢIAL IMPEX S.R.L. Brăila.
 • Hotărârea 132/2013 - Municipiul Brăila - 29.03.2013

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul , situat în Brăila, Str. G-ral. Eremia Grigorescu, nr. 26, bl. 33, ap. 33, parter, iniţiat de CHEOSEA VIOREL şi CHEOSEA ALINA.
 • Hotărârea 131/2013 - Municipiul Brăila - 29.03.2013

  Aprobarea Regulamentului privind metodologia de atribuire a terenurilor în baza Legii nr. 15/2003, republicată precum şi a vânzării acestora.
 • Hotărârea 130/2013 - Municipiul Brăila - 29.03.2013

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 252,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Radu Portocală nr. 33, solicitanţilor TUDOR PETRICĂ şi TUDOR LAURA GIANINA, teren pe care este amplasată construcţia C1, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 129/2013 - Municipiul Brăila - 29.03.2013

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 249,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Dumitru Ionescu nr.1, solicitanţilor TĂTĂRANU GHEORGHIŢĂ şi TĂTĂRANU CORNELIA, teren pe care este amplasată construcția, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 128/2013 - Municipiul Brăila - 29.03.2013

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 250,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Liviu Macedonescu nr. 23, solicitanţilor MIHAI HRISTACHE şi MIHAI ECATERINA, teren pe care este amplasată construcţia C1, proprietatea acestora
 • Hotărârea 127/2013 - Municipiul Brăila - 29.03.2013

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 300,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Anghel Saligny nr. 2, solicitanţilor ANTISTESCU CRISTIAN şi ANTISTESCU ELA, teren pe care este amplasată construcţia C1, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 126/2013 - Municipiul Brăila - 29.03.2013

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 279,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Liviu Macedonescu nr. 20, solicitantului IMBRE LAURENŢIU, teren pe care este amplasată construcţia, proprietatea acestuia.
 • Hotărârea 125/2013 - Municipiul Brăila - 29.03.2013

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 295,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Diana nr. 45D, solicitantei IANCU SIMONA ELENA, teren pe care este amplasată construcţia, proprietatea acesteia.
 • Hotărârea 124/2013 - Municipiul Brăila - 29.03.2013

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 251,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Dumitru Ionescu nr.20, solicitanţilor HUŢU ADRIAN şi HUŢU OLGUŢA, teren pe care este amplasată construcţia, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 123/2013 - Municipiul Brăila - 29.03.2013

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 309,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Gheorghe Avramescu nr. 18, solicitanţilor HARABAGIU DOREL şi HARABAGIU ALIS ANCA, teren pe care este amplasată construcţia, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 122/2013 - Municipiul Brăila - 29.03.2013

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 302,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Timiş nr. 157i, solicitanţilor GÎRBĂ FLORIAN şi GÎRBĂ CRISTINA LAURA, teren pe care este amplasată construcţia C1, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 121/2013 - Municipiul Brăila - 29.03.2013

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 300,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. George Enescu nr. 164, solicitanţilor DUMITRU PETRUŞ şi DUMITRU ANA MARIA, teren pe care este amplasată construcţia, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 120/2013 - Municipiul Brăila - 29.03.2013

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 134,62 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă totală de 254,00 mp, situat în Brăila, str. Stadionului nr. 21, solicitanţilor VOREL SEBASTIAN şi VOREL ANAMARIA CERASELA, teren pe care este amplasată construcţia, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 119/2013 - Municipiul Brăila - 29.03.2013

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 119,38 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă totală de 254,00 mp, situat în Brăila, str. Stadionului nr.21, solicitanţilor CHIABURU AURELIAN, CHIABURU DANIELA şi ŞTEFAN FLORENTINA, teren pe care este amplasată construcţia, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 118/2013 - Municipiul Brăila - 29.03.2013

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 19,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă totală de 403,00 mp, situat în Brăila, str. Tecuci nr. 21, solicitantei ZĂINESCU GUŢA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2 şi C3, proprietatea acesteia.
 • Hotărârea 117/2013 - Municipiul Brăila - 29.03.2013

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 173,95 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă totală de 343,00 mp în acte, (345,00 mp real măsurat), situat în Brăila, str. Comuna din Paris nr. 74, solicitantului TRIFAN IONEL, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1 şi C2, proprietatea acestuia.
 • Hotărârea 116/2013 - Municipiul Brăila - 29.03.2013

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 48,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă totală de 389,00 mp, situat în Brăila, str. R.S. Campiniu nr. 26, solicitanţilor ŞOPTELEA IULIA LUMINIŢA, STICLARU CRISTINA IULIANA, STICLARU MARIUS, STICLARU CRISTIAN şi COSTANDACHE ALEXANDRU MIHAI, teren pe care sunt amplasate construcţii, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 115/2013 - Municipiul Brăila - 29.03.2013

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 285,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă totală de 509,00 mp, situat în Brăila, str. Debreţin nr. 28, solicitantului COTEŢ MARIN, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2, C3 şi C4, proprietatea acestuia.
 • Hotărârea 114/2013 - Municipiul Brăila - 29.03.2013

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 553,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Codrului nr. 47 C, solicitanţilor ALBU EUGEN şi ALBU SILVIA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2, C3, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 113/2013 - Municipiul Brăila - 29.03.2013

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 19359,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Malul Dunării nr. 4, solicitantei S.C. TRANSEXPED AGRO S.R.L. Brăila, teren aferent construcţiilor C1, C2, C3, C4, C5 şi C6, proprietatea acesteia.
 • Hotărârea 112/2013 - Municipiul Brăila - 29.03.2013

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 1444,00 mp, din care 344,00 mp drum de acces, indiviz din terenul în suprafaţă totală de 18.599,12 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, şos. Baldovineşti nr. 12, solicitantei S.C. DUO ELECTRIC GRUP S.R.L. Brăila, teren pe care se află situată construcţia C4, proprietatea acesteia.
 • Hotărârea 111/2013 - Municipiul Brăila - 29.03.2013

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 152,55 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Mare nr.40 lot 2, solicitantei S.C. BOBIN MIXT COM S.R.L. Brăila, teren aferent construcţiei C1/2 – hală industrială, proprietatea acesteia.
 • Hotărârea 110/2013 - Municipiul Brăila - 29.03.2013

  Completarea H.C.L.M. nr. 51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.
 • Hotărârea 109/2013 - Municipiul Brăila - 29.03.2013

  Închirierea, fără licitaţie publică, conform Legii nr. 341/2004, a terenului în suprafaţă de 98,00 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Brăila, situat Brăila, Str. Pietăţii nr. 1B, solicitantei VIŞAN GABRIELA ANIŞOARA – Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, în vederea realizării unui spaţiu comercial.
 • Hotărârea 108/2013 - Municipiul Brăila - 29.03.2013

  Închirierea prin încredinţare directă a două terenuri în suprafaţă de 1,00 mp fiecare, situate în Brăila str. Rahova la intersecţia cu Piaţa Gheorghe Doja, zona Bl.33, sc.1 (pe spaţiu verde) şi str. Griviţa la intersecţia cu Calea Galaţi, zona Bl.A, sc.6 (pe spaţiu verde), solicitantei S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA-S.A., pentru amplasarea unor staţii de protecţie catodică (SPC).
 • Hotărârea 107/2013 - Municipiul Brăila - 29.03.2013

  Scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării a terenului în suprafaţă de 200,00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Octav Doicescu nr. 116, pentru reîntregirea proprietăţilor adiacente.
 • Hotărârea 106/2013 - Municipiul Brăila - 29.03.2013

  Completarea poziţiei nr. 160, Capitol D – „Sisteme de alimentare cu energie termică cu terenurile aferente” şi a poziţiei nr.20, Capitol F - „Sistemele de Transport Public Local în comun de persoane cu terenurile aferente” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.325/30.09.2011, conform proceselor verbale de recepţie la terminarea lucrărilor nr.39798/19.10.2012 şi nr.30712/14.08.2012.
 • Hotărârea 105/2013 - Municipiul Brăila - 29.03.2013

  Completarea poziţiei nr. 92, Capitolul H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, referitoare la Liceul Tehnologic „CONSTANTIN BRÂNCUŞI”, conform procesului – verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 2/22.12.2011.
 • Hotărârea 104/2013 - Municipiul Brăila - 29.03.2013

  Completarea cu poziţia nr. 45, şi a poziţiilor nr. 20, 29, 31, 36 Capitolul G - „Sistemele de Infrastructură privind administrarea domeniului public cu terenurile aferente - Cimitire” şi completarea cu poziţiile nr. 13 şi 14 a Capitolului I – Locuinţe sociale, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011.
 • Hotărârea 103/2013 - Municipiul Brăila - 29.03.2013

  Completarea cu poziţia nr. 5 „Sisteme pentru identificarea şi controlul accesului, supraveghere şi alarmă la efracţie”, a Capitolului G – ”Sisteme de infrastructură privind administrarea domeniului public, cu terenurile aferente – Semafoare şi indicatoare de Circulaţie”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, conform proceselor verbale de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 43687/16.11.2012 şi nr. 43423/15.11.2012.
 • Hotărârea 102/2013 - Municipiul Brăila - 29.03.2013

  Acordul pentru transmiterea în folosinţă gratuită Asociaţiei Părinţilor şi Cadrelor Didactice ale Grădiniţei nr. 39 „Căsuţa Fermecată” Brăila, a unui spaţiu în suprafaţă de 20,00 mp., din imobilul ce aparţine domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Aleea Creşei nr. 1, în vederea desfăşurării activităţii.
 • Hotărârea 101/2013 - Municipiul Brăila - 29.03.2013

  Aprobarea Studiului de Oportunitate în vederea dezmembrării imobilului, situat în Brăila, Calea Călăraşilor nr. 220 lot. 2, în scopul atribuirii unui lot pentru edificarea unui cartier de locuințe.
 • Hotărârea 100/2013 - Municipiul Brăila - 29.03.2013

  Prelungirea contractului de închiriere a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, aparţinând domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Goleşti nr. 1, parter, ASOCIAŢIEI VICTIMELOR REVOLUŢIEI ROMÂNE DIN DECEMBRIE 1989 BRĂILA, pentru desfăşurarea activităţii.
 • Hotărârea 99/2013 - Municipiul Brăila - 29.03.2013

  Prelungirea aplicabilităţii H.C.L.M. Brăila nr.15/31.01.2013, referitoare la „Aprobarea preţului total mediu de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energie termice în sistem centralizat, a subvenţiei acordate de la bugetul local şi a preţului local de facturare la populaţie în perioada 1 ianuarie 2013 – 31 martie 2013”, până la data de 30.06.2013.
 • Hotărârea 98/2013 - Municipiul Brăila - 29.03.2013

  Aprobarea delegării dreptului de administrare către unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Brăila, asupra clădirilor şi terenurilor aferente, ce aparţin domeniului public şi privat al Municipiului Brăila, în care acestea funcţionează.
 • Hotărârea 97/2013 - Municipiul Brăila - 29.03.2013

  Aprobarea numărului de burse şi a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetul local al Municipiului Brăila, pe anul 2013.
 • Hotărârea 96/2013 - Municipiul Brăila - 29.03.2013

  Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Municipal Brăila în Comisia de concurs pentru ocuparea postului de director la Teatrul „Maria Filotti” Brăila.
 • Hotărârea 95/2013 - Municipiul Brăila - 29.03.2013

  Aprobarea Regulamentului şi a Caietului de obiective pentru organizarea concursului, în vederea ocupării postului de director la Teatrul „Maria Filotti” Brăila.
 • Hotărârea 94/2013 - Municipiul Brăila - 29.03.2013

  Aprobarea bugetului general consolidat al Municipiului Brăila, pe anul 2013.
 • Hotărârea 93/2013 - Municipiul Brăila - 29.03.2013

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila, pentru anul 2013.
 • Hotărârea 92/2013 - Municipiul Brăila - 29.03.2013

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A. ADMINISTRAŢIA ZONEI LIBERE BRĂILA, pe anul 2013.
 • Hotărârea 91/2013 - Municipiul Brăila - 29.03.2013

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE ŞI GOSPODĂRIRE LOCALĂ BRĂILA, pe anul 2013.
 • Hotărârea 90/2013 - Municipiul Brăila - 29.03.2013

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ SEROPLANT BRĂILA, pe anul 2013.
 • Hotărârea 89/2013 - Municipiul Brăila - 29.03.2013

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI ŞI ADMINISTRARE PORTUARĂ Brăila, pe anul 2013.
 • Hotărârea 88/2013 - Municipiul Brăila - 29.03.2013

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE A FONDULUI LOCATIV ŞI A CIMITIRELOR BRĂILA, pe anul 2013.
 • Hotărârea 87/2013 - Municipiul Brăila - 29.03.2013

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Brăila, pe anul 2013.
 • Hotărârea 86/2013 - Municipiul Brăila - 29.03.2013

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 157/02.07.2012 referitoare la „Aprobarea numărului, domeniile de activitate şi componenţa nominală a comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Brăila”.
 • Hotărârea 85/2013 - Municipiul Brăila - 29.03.2013

  Validarea mandatului de consilier local al Domnului CHIRU LAURENŢIU MARIAN, membru al Partidului Naţional Ţărănesc Creştin Democrat - Organizaţia Judeţeană Brăila.
 • Hotărârea 84/2013 - Municipiul Brăila - 29.03.2013

  Validarea mandatului de consilier local al Doamnei STATE GABRIELA ILIANA, membru al Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Brăila.
 • Hotărârea 83/2013 - Municipiul Brăila - 29.03.2013

  Încetarea de drept, înainte de termen a mandatului de consilier local al domnului CHIRIAC FRANCISK IULIAN şi declararea vacantă a mandatului de consilier.
 • Hotărârea 81/2013 - Municipiul Brăila - 11.03.2013

  Aprobarea Raportului final al evaluării managementului la Casa de Cultură a Municipiului Brăila pentru perioada 01.07.2012 – 31.12.2012.
 • Hotărârea 80/2013 - Municipiul Brăila - 11.03.2013

  Aprobarea Raportului final al evaluării managementului la Teatrul de Păpuşi Brăila pentru perioada 01.07.2012 – 31.12.2012.
 • Hotărârea 79/2013 - Municipiul Brăila - 11.03.2013

  Aprobarea Raportului final al evaluării managementului la Teatrul „Maria Filotti” Brăila pe anul 2012.
 • Hotărârea 78/2013 - Municipiul Brăila - 28.02.2013

  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna martie 2013.
 • Hotărârea 77/2013 - Municipiul Brăila - 28.02.2013

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul , situat în Brăila, str. Radu Negru nr. 4, bl. 41, parter, ap. 21, iniţiat de PLOPEANU IONEL şi PLOPEANU VERONICA.
 • Hotărârea 76/2013 - Municipiul Brăila - 28.02.2013

  Ameliorarea confortului urban prin plantarea de arbori de către beneficiarii terenurilor aflate în proprietatea Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 75/2013 - Municipiul Brăila - 28.02.2013

  Aprobarea cererii dnei. FLEŞTER ELENA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Grădinarilor nr. 52B, în suprafaţă de 235,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 74/2013 - Municipiul Brăila - 28.02.2013

  Aprobarea cererii dlui. OLTEANU VASILICĂ NICUŞOR şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Moldovei nr. 88 lot 1, în suprafaţă de 228,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 73/2013 - Municipiul Brăila - 28.02.2013

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 273,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. George Coşbuc nr. 7, domnului DUŢU ŞERBAN, teren pe care sunt amplasate construcţiile C2, C3, C4 şi C5, proprietatea acestuia.
 • Hotărârea 72/2013 - Municipiul Brăila - 28.02.2013

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 107,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă totală de 576,00 mp, situat în Brăila, str. Magaziilor nr. 91, solicitanţilor BARBU MARIN şi BARBU IONICA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1 şi C2, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 71/2013 - Municipiul Brăila - 28.02.2013

  Scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a terenului în suprafaţă de 22 mp, teren ce aparţine domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Constantin Nottara nr. 6A, în vederea amplasării unui modul comercial.
 • Hotărârea 70/2013 - Municipiul Brăila - 28.02.2013

  Aprobarea concesionării, prin licitaţie publică, a unui teren în suprafaţă de 40.842,65 mp, situat în Municipiul Brăila, Calea Călăraşilor nr. 220 lot 1, în vederea edificării unui obiectiv economic.
 • Hotărârea 69/2013 - Municipiul Brăila - 28.02.2013

  Închirierea prin încredinţare directă, a spaţiului situat în Brăila, str. Oituz nr. 4, Asociaţiei GREEN (Grupul Regional pentru Ecologie Europeană şi Natură), pentru desfăşurarea activităţii.
 • Hotărârea 68/2013 - Municipiul Brăila - 28.02.2013

  Completarea poziţiei nr. 104, Capitolul H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, referitoare la Colegiul Tehnic ”Panait Istrati”, conform procesului–verbal de recepţie finală nr. 1138/28.12.2012.
 • Hotărârea 67/2013 - Municipiul Brăila - 28.02.2013

  Completarea poziţiei nr. 103, Capitolul H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, referitoare la Liceul cu Program Sportiv + Grădiniţa nr. 60 ”DIANA”, conform proceselor–verbale de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 2445/20.08.2008 şi nr.2593/04.09.2008.
 • Hotărârea 66/2013 - Municipiul Brăila - 28.02.2013

  Completarea poziţiei nr. 100, Capitolul H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, referitoare la Colegiul Naţional „Nicolae Bălcescu” conform procesului–verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.1815/ 16.09.2011 şi a procesului-verbal de constatare la terminarea lucrării nr.2875/29.10.2007.
 • Hotărârea 65/2013 - Municipiul Brăila - 28.02.2013

  Completarea poziţiei nr. 98, Capitolul H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, referitoare la Colegiului Economic „Ion Ghica”, conform procesului – verbal de recepţie finală nr. 29/31.01.2013.
 • Hotărârea 64/2013 - Municipiul Brăila - 28.02.2013

  Completarea poziţiei nr. 91, Capitolul H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, referitoare la Liceul Tehnologic „GRIGORE MOISIL”, conform procesului – verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 5033/13.09.2010.
 • Hotărârea 63/2013 - Municipiul Brăila - 28.02.2013

  Completarea poziţiei nr. 82, Capitolul H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, referitoare la Şcoala Gimnazială ”Aurel Vlaicu”, conform procesului–verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 985/31.12.2007.
 • Hotărârea 62/2013 - Municipiul Brăila - 28.02.2013

  Completarea poziţiei nr.81, Capitolul H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, referitoare la Şcoala generală nr.24 „GHEORGHE NAUM” şi Grădiniţa nr.52 „RÂNDUNICA”, conform procesului – verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.1/15.07.2011.
 • Hotărârea 61/2013 - Municipiul Brăila - 28.02.2013

  Completarea poziţiei nr. 79, Capitolul H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, referitoare la Şcoala Gimnazială „Radu Tudoran” şi Grădiniţa nr.25 „Peştişorul de aur” Brăila, conform proceselor–verbale de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 1621/30.12.2010, nr. 1620/30.12.2010, nr. 1619/ 30.12.2010, nr. 1310/14.12.2008, nr. 746/28.08.2008, nr. 986/ 23.12.2007, nr. 985/ 23.12.2007, nr. 997/27.12.2007 şi nr. 855/15.11.2007.
 • Hotărârea 60/2013 - Municipiul Brăila - 28.02.2013

  Completarea poziţiei nr.71, Capitolul H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, referitoare la Şcoala generală nr.11 „I.L.CARAGIALE”, conform proceselor – verbale de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 1503/25.10.2012, nr. 1504/25.10.2012 şi nr. 1505/08.12.2012 şi a procesului – verbal de recepţie la furnizarea echipamentelor de încălzire nr. 1506/07.12.2012.
 • Hotărârea 59/2013 - Municipiul Brăila - 28.02.2013

  Completarea poziţiei nr. 69, Capitolul H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, referitoare la Şcoala nr.9 „Anton Pann”, conform procesului – verbal de recepţie finală nr. 1390/23.12.2011.
 • Hotărârea 58/2013 - Municipiul Brăila - 28.02.2013

  Completarea poziţiei nr. 68, Capitolul H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, referitoare la Şcoala Gimnazială „Ion Băncilă”, conform proceselor – verbale de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 1937/23.12.2008, nr. 1874/28.12.2010 şi nr. 1875/28.12.2010.
 • Hotărârea 57/2013 - Municipiul Brăila - 28.02.2013

  Completarea poziţiei nr. 48, Capitolul H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, referitoare la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 47 ”Pinochio”, conform proceselor – verbale de recepţie finală nr. 1039/ 17.12.2012 şi nr.544/23.08.2012 şi a procesului - verbal de recepţie a serviciilor nr.257/ 18.04.2011.
 • Hotărârea 56/2013 - Municipiul Brăila - 28.02.2013

  Completarea poziţiei nr. 40, Capitolul H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, referitoare la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 37 ”Dumbrava Minunată”, conform proceselor – verbale de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 557/30.08.2011 şi nr. 590/01.09.2011 şi a procesului-verbal de predare - primire documentaţie tehnică nr. 516/01.08.2011.
 • Hotărârea 55/2013 - Municipiul Brăila - 28.02.2013

  Completarea poziţiei nr. 28, Capitolul H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, referitoare la Grădiniţa nr.21 „PESCĂRUŞUL”, conform procesului – verbal de recepţie nr. 607/27.12.2011.
 • Hotărârea 54/2013 - Municipiul Brăila - 28.02.2013

  Modificarea şi completarea poziţiei nr. 27 şi completarea poziţiei nr. 56, Capitolul H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, referitoare la Grădiniţa nr. 20 ”Crăiasa Zăpezii” şi Grădiniţa nr. 56 „Negruţ” Brăila, conform documentaţiei de cadastru şi proceselor verbale de recepţie finală nr. 494/29.12.2009, nr. 507/20.12.2012 şi nr. 511/21.12.2012.
 • Hotărârea 53/2013 - Municipiul Brăila - 28.02.2013

  Completarea poziţiilor nr. 25 şi nr.38, Capitolul H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, referitoare la Grădiniţa cu program prelungit nr.9 şi Grădiniţa cu program normal nr.18 „Veseliei” Brăila, conform proceselor–verbale de recepţie finală nr. 273/30.11.2007, nr. 342/20.12.2007, nr. 19/14.01.2013, nr. 20/14.01.2013, nr. 21/14.01.2013, nr. 274/30.11.2007, nr.341/20.12.2007, nr. 146/17.06.2010, nr. 138/10.06.2009, nr. 23/15.01.2013 şi nr. 27/15.01.2013.
 • Hotărârea 52/2013 - Municipiul Brăila - 28.02.2013

  Completarea H.C.L.M. nr. 51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.
 • Hotărârea 51/2013 - Municipiul Brăila - 28.02.2013

  Aprobarea listei de priorităţi cu solicitanţii care au acces la locuinţele pentru tineri destinate închirierii, construite din fondurile AGENŢIEI NAŢIONALE DE LOCUINŢE.
 • Hotărârea 50/2013 - Municipiul Brăila - 28.02.2013

  Actualizarea valorii de inventar a activelor fixe corporale aflate în patrimoniul public al Municipiului Brăila şi administrarea Serviciului de Utilitate Publica de Administrare a Fondului Locativ şi a Cimitirelor Brăila
 • Hotărârea 49/2013 - Municipiul Brăila - 28.02.2013

  Prelungirea duratei de acordare în folosinţă gratuită a imobilului situat în Brăila, Piaţa Traian nr. 18 – 22, bl. B7, etaj 1,2, şi 3, Uniunii Artiştilor Plastici – Filiala Brăila, în vederea desfăşurării activităţii.
 • Hotărârea 48/2013 - Municipiul Brăila - 28.02.2013

  Prelungirea contractului de închiriere al spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, aparţinând domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Pensionatului nr. 2, etaj, PARTIDULUI POPORULUI (PP - LC) – ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ BRĂILA, pentru desfăşurarea activităţii.
 • Hotărârea 47/2013 - Municipiul Brăila - 28.02.2013

  Prelungirea duratei de atribuire în folosinţă gratuită a imobilului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Brăila, B-dul. Alexandru Ioan Cuza nr. 128, ARHIEPISCOPIEI DUNĂRII DE JOS, PROTOIERIA BRĂILA – PAROHIA ÎNĂLŢAREA DOMNULUI, în vederea desfăşurării activităţii.
 • Hotărârea 46/2013 - Municipiul Brăila - 28.02.2013

  Transformarea unui post vacant la CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE „SFINŢII APOSTOLI PETRU ŞI PAVEL” BRĂILA.
 • Hotărârea 45/2013 - Municipiul Brăila - 28.02.2013

  Aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Hărţi strategice de zgomot”.
 • Hotărârea 44/2013 - Municipiul Brăila - 28.02.2013

  Aprobarea proiectului „Reabilitare clădire şcoala cu clasele I-VIII ”Sfântul Andrei”, a documentaţiei tehnico – economice (proiect tehnic + detalii de execuţie) şi a tuturor cheltuielilor legate de proiect.
 • Hotărârea 43/2013 - Municipiul Brăila - 28.02.2013

  Aprobarea documentaţiei tehnico-economice (DALI + studiu topografic, studiu geotehnic, audit energetic) pentru proiectul “Reabilitarea Castelului de Apă din Grădina Publică, Brăila” şi a cheltuielilor legate de proiect.
 • Hotărârea 42/2013 - Municipiul Brăila - 28.02.2013

  Modificarea şi completarea poziţiei nr.320, Capitolul B „Sistemele de alimentare cu apă, cu terenurile aferente” din H.C.L.M. nr. 107/2001 privind însuşirea inventarului întocmit de Comisia de inventariere pentru bunurile care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 41/2013 - Municipiul Brăila - 31.01.2013

  Solicitarea transmiterii din domeniul public al Statului Român şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului – Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Brăila, în domeniul public al Municipiului Brăila şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brăila a imobilului „Tabără şcolară Lacu Sărat.
 • Hotărârea 39/2013 - Municipiul Brăila - 11.02.2013

  Organizarea reţelei şcolare de învăţământ în Municipiul Brăila pentru anul şcolar 2013 — 2014.
 • Hotărârea 38/2013 - Municipiul Brăila - 31.01.2013

  Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna februarie 2013.
 • Hotărârea 37/2013 - Municipiul Brăila - 31.01.2013

  Modificarea art. 1 şi art. 2 alin. (1) din H.C.L.M. Brăila nr. 368/30.11.2011 referitoare la „Desemnarea Consiliului de Administraţie al REGIEI AUTONOME <> Brăila.”, modificată prin H.C.L.M. nr.196/25.07.2012.
 • Hotărârea 36/2013 - Municipiul Brăila - 31.01.2013

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 238/26.09.2012 referitoare la „Modificarea componenţei Comisiei Locale de Ordine Publică a Municipiului Brăila”.
 • Hotărârea 35/2013 - Municipiul Brăila - 31.01.2013

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 192/25.07.2012 referitoare la „Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. „COMPANIA DE UTILITĂŢI PUBLICE DUNĂREA BRĂILA” S.A.
 • Hotărârea 34/2013 - Municipiul Brăila - 31.01.2013

  Aprobarea procedurii de negociere directă pentru continuarea procesului de delegare a gestiunii serviciului public de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat în Municipiul Brăila conform H.G.R. nr.717/2008.
 • Hotărârea 33/2013 - Municipiul Brăila - 31.01.2013

  Aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului Teatrului de Păpuşi Brăila, în perioada semestrului II al anului 2012.
 • Hotărârea 32/2013 - Municipiul Brăila - 31.01.2013

  Aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului Teatrului „Maria Filotti” Brăila, pe anul 2012.
 • Hotărârea 31/2013 - Municipiul Brăila - 31.01.2013

  Aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului Casei de Cultură a Municipiului Brăila, în perioada semestrului II al anului 2012.
 • Hotărârea 30/2013 - Municipiul Brăila - 31.01.2013

  Aprobarea PLANULUI DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR LA NIVELUL MUNICIPIULUI BRĂILA pe anul 2013.
 • Hotărârea 29/2013 - Municipiul Brăila - 31.01.2013

  Acordul de principiu al Consiliului Local Municipal Brăila, în vederea implementării Programului „Spaţii verzi”, Componenta Spaţii Verzi Urbane, finanţat de MOL România în colaborare cu Fundaţia pentru Parteneriat, pentru amenajarea arhitecturală a unui parc în curtea Colegiului Tehnic „Edmond Nicolau”.
 • Hotărârea 28/2013 - Municipiul Brăila - 31.01.2013

  Aprobarea redevenţei pentru bunurile concesionate S.C. „ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR ŞI TÂRGURILOR” – S.A. BRĂILA, pentru anul 2013.
 • Hotărârea 27/2013 - Municipiul Brăila - 31.01.2013

  Aprobarea planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pentru beneficiarii de ajutor social, pentru anul 2013, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea 26/2013 - Municipiul Brăila - 31.01.2013

  Completarea anexei nr. 1 la H.C.L.M. Brăila nr. 56/31.03.2006 privind „Aprobarea bunurilor (terenuri) ce pot fi acordate în compensare de către Instituţia Primarului Municipiului Brăila, instituţie investită cu soluţionarea notificărilor depuse în baza Legii nr. 10/2001, republicată”.
 • Hotărârea 25/2013 - Municipiul Brăila - 31.01.2013

  Completarea cu poziţia nr. 233 a Capitolului C – „Sistemele de canalizare şi epurare a apelor uzate, cu terenurile aferente”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, conform procesului verbal de recepţie finală la terminarea lucrărilor nr. 13535/17.10.2011, a procesului – verbal de recepţie finală nr. 14341/01.11.2012 şi a procesului – verbal de inventariere nr. 1660/15.01.2013.
 • Hotărârea 24/2013 - Municipiul Brăila - 31.01.2013

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 281/31.10.2012 referitoare la .
 • Hotărârea 23/2013 - Municipiul Brăila - 31.01.2013

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 334,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă totală de 834,00 mp, situat în Brăila, str. Arţarului nr. 60, solicitantei MOCANU CLEOPATRA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2 şi C3, proprietatea acesteia.
 • Hotărârea 22/2013 - Municipiul Brăila - 31.01.2013

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 49,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă totală de 242,00 mp, situat în Brăila, str. Graţiei nr. 82, solicitanţilor DUMITRU PETRACHE şi DUMITRU VILMA, teren pe care sunt amplasate construcţiile, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 21/2013 - Municipiul Brăila - 31.01.2013

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 96,20 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din terenul în suprafaţă totală de 173,00 mp, situat în Brăila, str. Frumoasă nr. 4, solicitantului ANDREEV MIRCEA, în vederea extinderii construcţiilor adiacente imobilelor din Calea Călăraşilor nr. 34 şi nr. 36, proprietatea solicitantului.
 • Hotărârea 20/2013 - Municipiul Brăila - 31.01.2013

  Scoaterea la licitaţie publică, în vederea concesionării a 4 terenuri în suprafaţă de 220,00 mp fiecare, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situate în Brăila, str. Stadionului nr. 40, str. Stadionului nr. 38, str. Stadionului nr. 36 şi str. Stadionului nr. 34, în vederea construirii de locuinţe individuale.
 • Hotărârea 19/2013 - Municipiul Brăila - 31.01.2013

  Scoaterea la licitaţie publică, în vederea vânzării a bunului imobil „Magazie pentru lemne”, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila situat în Brăila, Incinta Docuri nr.1.
 • Hotărârea 18/2013 - Municipiul Brăila - 31.01.2013

  Completarea H.C.L.M. nr. 51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.
 • Hotărârea 17/2013 - Municipiul Brăila - 31.01.2013

  Aprobarea achiziţionării de către Municipiul Brăila a terenului în suprafaţă de 6,826 ha, situat în extravilanul Comunei Ulmu, Judeţul Brăila, identificat cadastral cu NCP 71662 şi NCP 71657.
 • Hotărârea 16/2013 - Municipiul Brăila - 31.01.2013

  Aprobarea preţului mediu local facturat agenţilor economici de către S.C. „CET” S.A. Brăila, pentru serviciile de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice.
 • Hotărârea 15/2013 - Municipiul Brăila - 31.01.2013

  Aprobarea preţului total mediu de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice furnizate în sistem centralizat, a subvenţiei acordate de la bugetul local şi a preţului local de facturare la populaţie, în perioada 1 ianuarie 2013 – 31 martie 2013.
 • Hotărârea 14/2013 - Municipiul Brăila - 31.01.2013

  Aprobarea documentaţiei tehnico – economice (proiect tehnic + detalii de execuţie) pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea ambulatoriului de specialitate al Spitalului de Psihiatrie Sf. Pantelimon, Brăila” şi a cheltuielilor legate de proiect.
 • Hotărârea 13/2013 - Municipiul Brăila - 31.01.2013

  Aprobarea Planului Local de Acţiune la nivelul Municipiului Brăila, pentru aplicarea Strategiei Guvernului României de Incluziune a Cetăţenilor Români aparţinând Minorităţii Romilor, pentru perioada 2011 – 2020.
 • Hotărârea 12/2013 - Municipiul Brăila - 31.01.2013

  Acordarea unui mandat special Primarului Municipiului Brăila în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO DUNĂREA” Brăila, pentru a vota cotizaţia anuală a membrilor Asociaţiei propusă de Consiliul Director pentru anul 2013.
 • Hotărârea 11/2013 - Municipiul Brăila - 31.01.2013

  Acordarea unui mandat special Primarului, în calitate de reprezentant al Municipiului Brăila în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „DUNĂREA” Brăila.
 • Hotărârea 10/2013 - Municipiul Brăila - 31.01.2013

  Modificarea anexei la H.C.L.M. Brăila nr. 336/18.12.2012 referitoare la „Desemnarea consilierilor locali municipali în componenţa Comisiilor pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar, de pe raza Municipiului Brăila”.
 • Hotărârea 9/2013 - Municipiul Brăila - 31.01.2013

  Modificarea anexei la H.C.L.M. Brăila nr. 208/31.08.2012 referitoare la „Desemnarea consilierilor locali municipali în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial, liceal şi ale colegiilor naţionale de stat de pe raza Municipiului Brăila”.
 • Hotărârea 8/2013 - Municipiul Brăila - 31.01.2013

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 157/02.07.2012 referitoare la „Aprobarea numărului, domeniile de activitate şi componenţa nominală a comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Brăila”.
 • Hotărârea 7/2013 - Municipiul Brăila - 31.01.2013

  Validarea mandatului de consilier local al domnului HAGIU CĂTĂLIN membru al Partidului Naţional Liberal – Organizaţia Judeţeană Brăila.
 • Hotărârea 6/2013 - Municipiul Brăila - 31.01.2013

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 152/02.07.2012 referitoare la .
 • Hotărârea 5/2013 - Municipiul Brăila - 31.01.2013

  Încetarea de drept, înainte de termen a mandatului de consilier local al domnului VARGA VASILE, ca urmare a aplicării prevederilor art. 9 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 393/2004 – Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea 4/2013 - Municipiul Brăila - 31.01.2013

  Încetarea de drept, înainte de termen a mandatului de consilier local al domnului PETREA DORIN SILVIU, ca urmare a aplicării prevederilor art. 9 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 393/2004 – Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea 3/2013 - Municipiul Brăila - 07.01.2013

  Aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită a bunurilor mobile – autobuze – aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila achiziţionate în baza contractului de furnizare nr. 22758 din 08.06.2012 către S.C. „BRAICAR” S.A. Brăila.
 • Hotărârea 2/2013 - Municipiul Brăila - 07.01.2013

  Aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al anului precedent a deficitului secţiunii de dezvoltare, pe anul 2012.
 • Hotărârea 1/2013 - Municipiul Brăila - 07.01.2013

  Modificarea şi completarea H.C.L.M. nr. 303/2012 pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2013.