• Hotărârea 3/2012 - Municipiul Brăila - 12.01.2012

    Atribuirea în folosinţă gratuită S.C. FILIALA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE, ELECTRICA DISTRIBUŢIE MUNTENIA NORD – SUCURSALA BRĂILA, pe durata funcţionării capacităţii energetice, a două terenuri în suprafaţă totală de 65,00 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Brăila, situate în Brăila, B-dul Al. I. Cuza vis-a-vis de Magazinul WINMARKT (PT Cuza – Mihai Eminescu) şi B-dul Al. I. Cuza nr. 182 (PT Cuza - G-ral Eremia Grigorescu), pentru amplasarea unor posturi de transformare subterane, proprietatea solicitantei.
  • Hotărârea 2/2012 - Municipiul Brăila - 12.01.2012

    Aprobarea amplasării statuii - bust de bronz a Domnitorului Alexandru Ioan Cuza pe B-dul Al. Ioan Cuza colţ cu Calea Călăraşilor
  • Hotărârea 1/2012 - Municipiul Brăila - 12.01.2012

    Aprobarea execuţiei bugetului general consolidat al Municipiului Brăila, întocmit pe cele două secţiuni, pe trimestrul IV 2011