• Hotărârea 433/2011 - Municipiul Brăila - 21.12.2011

  Alegerea Preşedintelui de Şedinţă al Consiliului Local Municipal Brăila.
 • Hotărârea 432/2011 - Municipiul Brăila - 21.12.2011

  Acordul Municipiului Brăila referitor la contractarea finanţării Proiectului de reamenajare a instituţiei de asistenţă socială Cămin pentru Persoane Vârstnice „Lacu Sărat” Brăila.
 • Hotărârea 431/2011 - Municipiul Brăila - 21.12.2011

  Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizarea şi reabilitarea străzii Calea Galaţi din municipiului Brăila, pe tronsonul cuprins între Bulevardul Dorobanţilor şi Str. Mircea Mălăeru colţ cu Str. Costache Negruzzi – refacere infrastructură pasaj tramvai”.
 • Hotărârea 430/2011 - Municipiul Brăila - 21.12.2011

  Actualizarea preţurilor de închiriere a unor active publice şi private, proprietatea Municipiului Brăila, aflate în concesionarea S.C. „Administraţia Pieţelor şi Târgurilor” S.A. Brăila.
 • Hotărârea 429/2011 - Municipiul Brăila - 21.12.2011

  Aprobarea pierderilor induse de prestarea serviciului de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat pentru populaţie de către S.C. „CET” S.A. Brăila în anii 2011-2012.
 • Hotărârea 428/2011 - Municipiul Brăila - 21.12.2011

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr.364/30.11.2011 referitoare la „Aprobarea preţului local mediu pentru serviciul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice facturată agenţilor economici de către S.C. „CET” S.A. Brăila”.
 • Hotărârea 427/2011 - Municipiul Brăila - 21.12.2011

  Aprobarea preţului local de facturare a energiei termice livrată populaţiei precum şi a subvenţiei asigurată de autoritatea administraţiei publice locale a Municipiului Brăila, începând cu data de 01.01.2012.
 • Hotărârea 426/2011 - Municipiul Brăila - 21.12.2011

  Completarea H.L.M. Brăila nr. 273/31.08.2011 privind „Stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2012”.
 • Hotărârea 425/2011 - Municipiul Brăila - 21.12.2011

  Aprobarea Comisiilor pentru evaluarea managerului la Teatrul „Maria Filotti” Brăila.
 • Hotărârea 424/2011 - Municipiul Brăila - 21.12.2011

  Aprobarea Regulamentului şi a Caietului de obiective pentru organizarea concursului, în vederea ocupării postului de director la Casa de Cultură a Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 423/2011 - Municipiul Brăila - 21.12.2011

  Aprobarea Regulamentului şi a Caietului de obiective pentru organizarea concursului, în vederea ocupării postului de director la Teatrul de Păpuşi din Municipiul Brăila.
 • Hotărârea 422/2011 - Municipiul Brăila - 21.12.2011

  Dezmembrarea unor imobile - terenuri aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, înscrise în Cartea funciară.
 • Hotărârea 421/2011 - Municipiul Brăila - 21.12.2011

  Completarea anexei nr.1 la H.C.L.M. Brăila nr.56/31.03.2006 privind „Aprobarea bunurilor (terenuri) ce pot fi acordate în compensare de către Instituţia Primarului Municipiului Brăila, instituţie investită cu soluţionarea notificărilor depuse în baza Legii nr.10/2001, republicată”.
 • Hotărârea 420/2011 - Municipiul Brăila - 21.12.2011

  Aprobarea cererii dlui. OPREA CIPRIAN şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, Zona Industrială Sud lot 65, în suprafaţă de 294,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată.
 • Hotărârea 419/2011 - Municipiul Brăila - 21.12.2011

  Aprobarea cererii dlui. IOAN MARIUS şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Cimbrului nr. 35, în suprafaţă de 250,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată.
 • Hotărârea 418/2011 - Municipiul Brăila - 21.12.2011

  Aprobarea cererii dlui. DUBLEA CRISTIAN şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Eroilor lot 16, în suprafaţă de 260,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată.
 • Hotărârea 417/2011 - Municipiul Brăila - 21.12.2011

  Aprobarea cererii dlui. CALCAN GEORGEL-LEONARD şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Prahovei nr. 74 lot 2, în suprafaţă de 300,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată.
 • Hotărârea 416/2011 - Municipiul Brăila - 21.12.2011

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 297,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Gheorghe Avramescu nr. 32A, solicitanţilor BARAC FANE şi BARAC IONICA, teren pe care sunt amplasate construcţiile proprietate personală ale acestora.
 • Hotărârea 415/2011 - Municipiul Brăila - 21.12.2011

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 779,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, B-dul. Dorobanţilor nr. 740, S.C „OLCOCONS” S.R.L. BRĂILA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C.1, C.2 şi C.3, proprietatea acesteia.
 • Hotărârea 414/2011 - Municipiul Brăila - 21.12.2011

  Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila a imobilului situat în Str. Grădinii Publice nr.12, înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, parte componentă a poziţiei nr.98 Cap. H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice”, în vederea punerii în aplicare a Dispoziţiei de restituire nr. 15851/09.11.2006, emisă de Primarul Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 413/2011 - Municipiul Brăila - 21.12.2011

  Completarea poziţiei nr. 103, Capitolul H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011 privind Liceul cu Program Sportiv şi Grădiniţa nr.60 „Diana”, conform procesului–verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.31101/05.08.2011.
 • Hotărârea 412/2011 - Municipiul Brăila - 21.12.2011

  Completarea poz. nr. 90, Capitolul H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011 privind Liceul Teoretic „NICOLAE IORGA” Brăila, conform proceselor – verbale de recepţie finală nr. 741/24.11.2011 şi nr.792/25.10.2010.
 • Hotărârea 411/2011 - Municipiul Brăila - 21.12.2011

  Completarea poz. nr. 71, Capitolul H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011 privind Şcoala Generală nr.11 „I.L. CARAGIALE” Brăila, conform procesului–verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.284/07.08.2008
 • Hotărârea 410/2011 - Municipiul Brăila - 21.12.2011

  Completarea poz. nr. 35, Capitolul H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011 privind Grădiniţa nr.31 „ARLECHINO” Brăila, conform procesului–verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 399/14.10.2011
 • Hotărârea 409/2011 - Municipiul Brăila - 21.12.2011

  Completarea poz. nr. 28, Capitolul H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011 privind Grădiniţa nr.21 „PESCĂRUŞUL” Brăila, conform procesului–verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 263/20.07.2010.
 • Hotărârea 408/2011 - Municipiul Brăila - 21.12.2011

  Completarea poz. nr. 5, Capitolul G – „Sistemele de Infrastructură privind administrarea Domeniului Public, cu terenurile aferente, G.7 – Bazele Sportive”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011 privind „Patinoarul Artificial”, conform procesului–verbal de recepţie finală nr. 8754/04.03.2011.
 • Hotărârea 407/2011 - Municipiul Brăila - 21.12.2011

  Completarea H.C.L.M. nr. 51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.
 • Hotărârea 406/2011 - Municipiul Brăila - 21.12.2011

  Atribuirea în folosinţă gratuită S.C. FILIALA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE, ELECTRICA DISTRIBUŢIE MUNTENIA NORD – SUCURSALA BRĂILA, pe durata funcţionării capacităţii energetice, a terenului în suprafaţă de 20,00 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Ansamblul de locuinţe Lacu Dulce, în zona blocului B.9, pentru amplasarea unui punct de alimentare cu energie electrică, în construcţie prefabricată, proprietatea solicitantei
 • Hotărârea 405/2011 - Municipiul Brăila - 21.12.2011

  Aprobarea încheierii convenţiilor provizorii pentru anul 2012, referitoare la acordarea de servicii de asistenţă socială, încheiate între Consiliul Local Municipal Brăila prin Direcţia de Asistenţă Socială şi asociaţia sau fundaţia selecţionată conform Legii nr.34/1998.
 • Hotărârea 404/2011 - Municipiul Brăila - 21.12.2011

  Elaborarea planului de ocupare a funcţiilor publice pentru POLIŢIA LOCALĂ BRĂILA, pe anul 2012.
 • Hotărârea 403/2011 - Municipiul Brăila - 21.12.2011

  Aprobarea preţurilor şi tarifelor pentru activitatea de întreţinere şi amenajare a zonelor verzi de pe raza Municipiului Brăila pe anul 2012.
 • Hotărârea 402/2011 - Municipiul Brăila - 21.12.2011

  Actualizarea taxelor speciale practicate de Serviciul de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ şi a Cimitirelor Brăila‚ aplicabile în anul fiscal 2012.
 • Hotărârea 401/2011 - Municipiul Brăila - 21.12.2011

  Aprobarea atribuirii contractelor de delegare a gestiunii operatorilor de transport desemnaţi câştigători în baza Raportului procedurii din data de 30.11.2011, al Comisiei de evaluare.
 • Hotărârea 400/2011 - Municipiul Brăila - 21.12.2011

  Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al SPITALULUI DE PSIHIATRIE „SF. PANTELIMON” Brăila, pe anul 2011.
 • Hotărârea 399/2011 - Municipiul Brăila - 21.12.2011

  Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI ŞI ADMINISTRARE PORTUARĂ, pe anul 2011.
 • Hotărârea 398/2011 - Municipiul Brăila - 21.12.2011

  Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului de Utilitate Publică de Administrare şi Gospodărire Locală Brăila, pe anul 2011.
 • Hotărârea 397/2011 - Municipiul Brăila - 21.12.2011

  Aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Brăila, pe anul 2011.
 • Hotărârea 396/2011 - Municipiul Brăila - 09.12.2011

  Îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul art. 1, pct. 2 şi art. 2 alin. (1), pct. 3 din H.C.L.M. Brăila nr. 368/30.11.2011 referitoare la > Brăila.
 • Hotărârea 395/2011 - Municipiul Brăila - 09.12.2011

  Aprobarea modelului Procesului – verbal de predare – primire (preluare) a unor bunuri aferente sistemului de canalizare şi a Staţiei de Epurare a apelor uzate din Municipiul Brăila.
 • Hotărârea 394/2011 - Municipiul Brăila - 09.12.2011

  Stabilirea plafonului creanţelor fiscale care pot fi anulate pe anul 2012.
 • Hotărârea 393/2011 - Municipiul Brăila - 09.11.2011

  Modificarea şi completarea H.C.L.M. Brăila nr. 273/31.08.2011 referitoare la „Stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2012”.
 • Hotărârea 392/2011 - Municipiul Brăila - 09.12.2011

  Aprobarea preţurilor şi tarifelor percepute de către S.C „ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR ŞI TÂRGURILOR” S.A. BRĂILA, pentru serviciile publice prestate pe anul 2012.
 • Hotărârea 391/2011 - Municipiul Brăila - 07.12.2011

  Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Brăila, pe anul 2011.
 • Hotărârea 390/2011 - Municipiul Brăila - 30.11.2011

  Alegerea Preşedintelui de Şedinţă al Consiliului Local Municipal Brăila
 • Hotărârea 389/2011 - Municipiul Brăila - 30.11.2011

  Plata din bugetul local a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu energie termică în sistem centralizat de către Direcţia de Asistenţă Socială Brăila.
 • Hotărârea 388/2011 - Municipiul Brăila - 30.11.2011

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul , situat în Brăila, Aleea Micşunelelor nr.2C, iniţiat de domnul IANCU FĂNEL DORIN .
 • Hotărârea 387/2011 - Municipiul Brăila - 30.11.2011

  Aprobarea cererii dlui. IOAN GEORGEL şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Cimbrului nr. 33, în suprafaţă de 250,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată.
 • Hotărârea 386/2011 - Municipiul Brăila - 30.11.2011

  Aprobarea cererii dnei. CIOBANU LIVIOARA - DANIELA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Cimbrului nr. 23, în suprafaţă de 250,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată.
 • Hotărârea 385/2011 - Municipiul Brăila - 30.11.2011

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 75,86 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din 292,86 mp, situat în Brăila, str. Mihail Sebastian nr. 2, solicitanţilor TEODORESCU MARIA ELENA şi TEODORESCU CONSTANTIN, teren pe care sunt amplasate construcţiile proprietate personală ale acestora.
 • Hotărârea 384/2011 - Municipiul Brăila - 30.11.2011

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 141,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Cernăuţi nr. 53, solicitanţilor NOVAC CRISTEA şi NOVAC IANA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1 şi C2, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 383/2011 - Municipiul Brăila - 30.11.2011

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 315,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din 571,00 mp, situat în Brăila, str. Magaziilor nr. 15, solicitanţilor NIŢĂ NICU şi PETRE COSMINA MIHAELA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2, C3, C4, C5 şi C6, proprietatea acestora.
 • Hotărârea 382/2011 - Municipiul Brăila - 30.11.2011

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 255,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Strada Stadionului nr.12 (fostă Str. Eroilor, lot 23), solicitanţilor NECULA MARIAN şi NECULA ADELA, teren pe care sunt amplasate construcţiile proprietate personală ale acestora.
 • Hotărârea 381/2011 - Municipiul Brăila - 30.11.2011

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 515,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Strada Mircea Vodă nr.93, solicitanţilor CĂLĂMAN AGAFIA şi VĂCĂREANU NICOLAE, teren pe care sunt amplasate construcţiile proprietate personală ale acestora.
 • Hotărârea 380/2011 - Municipiul Brăila - 30.11.2011

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 264,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din 520,00 mp, situat în Brăila, str. Negoiului nr. 75 bis, solicitanţilor BĂLAN COSTACHE şi BĂLAN PETRICA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2 şi C3, proprietate personală ale acestora.
 • Hotărârea 379/2011 - Municipiul Brăila - 30.11.2011

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 387,45 mp, reprezentând diferenţa dintre suprafaţa real măsurată, respectiv 5877 mp şi suprafaţa rezultată din acte de 5489,55 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Oborului nr. 16, solicitantei S.C. „METDA CONF” S.R.L. Brăila.
 • Hotărârea 378/2011 - Municipiul Brăila - 30.11.2011

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 88,65 mp, reprezentând diferenţa dintre suprafaţa real măsurată, respectiv 1327,00 mp şi suprafaţa rezultată din acte de 1238,35 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Oborului nr. 16 lot 1, solicitantei S.C. „METDA CONF” S.R.L. Brăila.
 • Hotărârea 377/2011 - Municipiul Brăila - 30.11.2011

  Scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, a terenului în suprafaţă de 250,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Prelungirea Lanului nr.21 lot 22, pentru construirea unei locuinţe.
 • Hotărârea 376/2011 - Municipiul Brăila - 30.11.2011

  Scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, a terenului în suprafaţă de 256,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Pictor Ion Andreescu nr. 114 A, pentru construirea unei locuinţe.
 • Hotărârea 375/2011 - Municipiul Brăila - 30.11.2011

  Aprobarea scoaterii la licitaţie publică în vederea concesionării, a terenului în suprafaţă de 48,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Graţiei nr. 137 lot 2, pentru edificarea de construcţii.
 • Hotărârea 374/2011 - Municipiul Brăila - 30.11.2011

  Rectificarea amplasamentului terenului aferent A.N.L. Lacu Dulce, aprobat prin H.C.L.M. nr. 67/2001.
 • Hotărârea 373/2011 - Municipiul Brăila - 30.11.2011

  Modificarea poziţiei nr. 62, Capitolul H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011 privind Şcoala Generală nr. 2 „FĂNUŞ NEAGU” Brăila, conform proceselor – verbale de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 1/18.09.2008, nr. 1453/27.08.2009 şi nr. 998/29.06.2010.
 • Hotărârea 372/2011 - Municipiul Brăila - 30.11.2011

  Modificarea poz. nr.4 din Capitolul H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, privind Centrul de Asistenţă Paleativă „Sfânta Maria”, conform procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.33448/30.08.2011.
 • Hotărârea 371/2011 - Municipiul Brăila - 30.11.2011

  Aprobarea procesului – verbal de negociere al Comisiei speciale de punere în aplicare a H.C.L.M. nr. 4/2003, referitoare la din cadrul şedinţei din data de 11.11.2011.
 • Hotărârea 370/2011 - Municipiul Brăila - 30.11.2011

  Completarea H.C.L.M. nr. 51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.
 • Hotărârea 369/2011 - Municipiul Brăila - 30.11.2011

  Achiziţionarea de către Municipiul Brăila a bunului imobil format din teren în suprafaţă de 88,00 mp şi construcţii în suprafaţă de 66,00 mp, situat în Brăila, Strada Mihai Eminescu nr.2, corp C2, etaj.
 • Hotărârea 368/2011 - Municipiul Brăila - 30.11.2011

  Desemnarea Consiliului de Administraţie al REGIEI AUTONOME <> Brăila.
 • Hotărârea 367/2011 - Municipiul Brăila - 30.11.2011

  Aprobarea participării Municipiului Brăila, în calitate de partener în cadrul proiectului „Crearea capacităţii municipalităţilor locale de a sprijini strategiile economice locale, în vederea dezvoltării durabile” – LOCECO, finanţat prin Programul de Cooperare Transnaţională Europa de Sud – Est (SSE), precum şi a contribuţiei proprii în proiect a Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 366/2011 - Municipiul Brăila - 30.11.2011

  Aprobarea încheierii Contractului de Asistenţă între Municipiul Brăila, Judeţul Brăila, S.C. Compania de Utilităţi Publice Dunărea Brăila S.A. şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, pentru Proiectul POS Mediu „Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Brăila”.
 • Hotărârea 365/2011 - Municipiul Brăila - 30.11.2011

  Aprobarea preţului local de facturare a energiei termice livrată populaţiei precum şi a subvenţiei asigurată de autoritatea administraţiei publice locale a Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 364/2011 - Municipiul Brăila - 30.11.2011

  Aprobarea preţului local mediu pentru serviciul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice facturată agenţilor economici de către S.C. „CET” S.A. Brăila.
 • Hotărârea 363/2011 - Municipiul Brăila - 30.11.2011

  Modificarea Statului de funcţii al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila.
 • Hotărârea 362/2011 - Municipiul Brăila - 30.11.2011

  Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al SPITALULUI DE PSIHIATRIE „SF. PANTELIMON” Brăila, pe anul 2011.
 • Hotărârea 361/2011 - Municipiul Brăila - 30.11.2011

  Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE ŞI GOSPODĂRIRE LOCALĂ BRĂILA, pe anul 2011.
 • Hotărârea 360/2011 - Municipiul Brăila - 30.11.2011

  Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE A FONDULUI LOCATIV ŞI A CIMITIRELOR BRĂILA, pe anul 2011.
 • Hotărârea 359/2011 - Municipiul Brăila - 07.11.2011

  Aprobarea constituirii unor garanţii materiale în vederea eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale datorate de S.C. ECO S.A. Brăila.
 • Hotărârea 358/2011 - Municipiul Brăila - 07.11.2011

  Atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Brăila, str. Mihai Eminescu nr. 8 – 8A, etaj 2 (mansardă), AGENŢIEI NAŢIONALE ANTIDROG - CENTRUL DE PREVENIRE, EVALUARE ŞI CONSILIERE ANTIDROG BRĂILA, în vederea desfăşurării activităţii.
 • Hotărârea 357/2011 - Municipiul Brăila - 07.11.2011

  Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Brăila, pe anul 2011
 • Hotărârea 356/2011 - Municipiul Brăila - 28.10.2011

  Alegerea Preşedintelui de Şedinţă al Consiliului Local Municipal Brăila
 • Hotărârea 355/2011 - Municipiul Brăila - 28.10.2011

  Modificarea poz. nr. 111 din Capitolul H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, privind Imobilul situat în Brăila, Calea Călăraşilor nr.27, conform documentaţiei de cadastru
 • Hotărârea 354/2011 - Municipiul Brăila - 28.10.2011

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 66,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din suprafaţa totală de 354,00 mp, situat în Brăila, str. Focşani nr.69, solicitantei MÂNDROIU MARIANA ELENA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2, C3 şi C4, proprietate personală ale acesteia.
 • Hotărârea 353/2011 - Municipiul Brăila - 28.10.2011

  Completarea anexei nr.1 la H.C.L.M. Brăila nr.56/31.03.2006 privind „Aprobarea bunurilor (terenuri) ce pot fi acordate în compensare de către Instituţia Primarului Municipiului Brăila, instituţie investită cu soluţionarea notificărilor depuse în baza Legii nr.10/2001, republicată”.
 • Hotărârea 351/2011 - Municipiul Brăila - 28.10.2011

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul , situat în Brăila, str. Dudului nr.6, bl.H3, sc.1, ap.3, parter, iniţiat de domnul VICOL GHEORGHE
 • Hotărârea 350/2011 - Municipiul Brăila - 28.10.2011

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul , situat în Brăila, str. Neagră nr.5, parter, iniţiat de domnul ANDRONIU IULIAN COSMIN
 • Hotărârea 349/2011 - Municipiul Brăila - 28.10.2011

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr.102/30.03.2009 referitoare la
 • Hotărârea 348/2011 - Municipiul Brăila - 28.10.2011

  Aprobarea cererii dlui. POPESCU COSTEL şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Eroilor lot 20, în suprafaţă de 255,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 347/2011 - Municipiul Brăila - 28.10.2011

  Aprobarea cererii dnei. MARŢIAN (SUCIU) ANI şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, Fundătura Eroilor 2 nr. 5A, în suprafaţă de 173,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 346/2011 - Municipiul Brăila - 28.10.2011

  Aprobarea cererii dnei. DUMITRU ADRIANA - MIHAELA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Cetăţii nr. 19 în suprafaţă de 192,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 345/2011 - Municipiul Brăila - 28.10.2011

  Aprobarea cererii dnei. DRĂGAN LIDIA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Independenţei nr. 59, în suprafaţă de 300,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 344/2011 - Municipiul Brăila - 28.10.2011

  Aprobarea cererii dlui. BERTESCU DANIEL şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, Zona Industrială Sud lot 24 în suprafaţă de 262,57 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 343/2011 - Municipiul Brăila - 28.10.2011

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 124,98 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din 274,98 mp, situat în Brăila, str. George Cavadia nr.4, solicitanţilor STĂNICĂ AURELIAN şi STĂNICĂ CARMEN, teren pe care sunt amplasate construcţiile proprietate personală ale acestora
 • Hotărârea 342/2011 - Municipiul Brăila - 28.10.2011

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 141,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, în vecinătatea imobilului din str. Magaziilor nr.14 – lot 1, solicitanţilor MARCU TUDOREL şi MARCU NICOLETA, în vederea construirii unei locuinţe
 • Hotărârea 341/2011 - Municipiul Brăila - 28.10.2011

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 41,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Negoiului c/c str. Călugăreni, solicitantei S.C. „OBRED COM” S.R.L. Brăila, în vederea extinderii construcţiei existente
 • Hotărârea 340/2011 - Municipiul Brăila - 28.10.2011

  Scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a terenului în suprafaţă de 34,04 mp, teren ce aparţine domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Hipodrom nr. 32B, în vederea amplasării unei construcţii provizorii cu destinaţia de spaţiu comercial
 • Hotărârea 339/2011 - Municipiul Brăila - 28.10.2011

  Scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a terenului în suprafaţă de 8,00 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Brăila, situat în cartierul Hipodrom, lângă Piaţa Microhală, alăturat blocului M2, în vederea amplasării unei construcţii provizorii cu destinaţia de spaţiu comercial
 • Hotărârea 338/2011 - Municipiul Brăila - 28.10.2011

  Scoaterea la licitaţie publică, în vederea concesionării, a terenului în suprafaţă de 3000,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila DJ 221A, Km 4, în vederea realizării unui obiectiv economic
 • Hotărârea 337/2011 - Municipiul Brăila - 28.10.2011

  Concesionarea prin încredinţare directă, a terenului de sub construcţii, în suprafaţă de 296,06 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din 3997,00 mp, situat în Municipiul Brăila, Şoseaua Buzăului nr. 9, parcela 1, corp C3, spaţiu 1, solicitantei S.C. „EAST POINT” S.R.L. BRĂILA.
 • Hotărârea 336/2011 - Municipiul Brăila - 28.10.2011

  Completarea H.C.L.M. nr. 51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.
 • Hotărârea 335/2011 - Municipiul Brăila - 28.10.2011

  Aprobarea soluţiei tehnice conform proiectului tehnic şi a bugetului aferent pentru proiectul “Reabilitarea sistemului de producere a energiei termice prin utilizarea surselor de energie regenerabila la căminul de persoane vârstnice LACU SĂRAT, judeţul Brăila”
 • Hotărârea 334/2011 - Municipiul Brăila - 28.10.2011

  Aprobarea modificării valorilor Indicatorilor de performanţă ai serviciului de alimentare cu energie termică din Municipiul Brăila
 • Hotărârea 333/2011 - Municipiul Brăila - 28.10.2011

  Aprobarea modificării valorilor Indicatorilor de performanţă ai serviciului de iluminat public din Municipiul Brăila
 • Hotărârea 332/2011 - Municipiul Brăila - 28.10.2011

  Aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2012
 • Hotărârea 331/2011 - Municipiul Brăila - 28.10.2011

  Aprobarea conturilor de execuţie ale Municipiului Brăila pe trimestrul al III-lea, din exerciţiul bugetar al anului 2011
 • Hotărârea 329/2011 - Municipiul Brăila - 30.09.2011

  Alegerea Preşedintelui de Şedinţă al Consiliului Local Municipal Brăila
 • Hotărârea 328/2011 - Municipiul Brăila - 30.09.2011

  Aprobarea sumei de 8.689.308,93 lei, exclusiv T.V.A., reprezentând cofinanţarea în procent de 30% a obiectivului de investiţii ,,Bazin de înot Olimpic – Str. Aleea Parcului nr. 7A, Municipiul Brăila, Judeţul Brăila” din cadrul Programului „Bazine de înot”, realizat prin Compania Naţională de Investiţii S.A.”
 • Hotărârea 327/2011 - Municipiul Brăila - 30.09.2011

  Aprobarea de ajutoare pentru energia termică în Municipiul Brăila, în conformitate cu O.U.G. nr. 70/31.08.2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece
 • Hotărârea 326/2011 - Municipiul Brăila - 30.09.2011

  Aprobarea preţului local de facturare la populaţie a energiei termice în sistem centralizat în Municipiul Brăila
 • Hotărârea 325/2011 - Municipiul Brăila - 30.09.2011

  Însuşirea inventarului actualizat al bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Brăila
 • Hotărârea 324/2011 - Municipiul Brăila - 30.09.2011

  Aprobarea cererii dlui. TULEŞ MARIUS şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Viilor lot nr. 6, în suprafaţă de 300,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată
 • Hotărârea 323/2011 - Municipiul Brăila - 30.09.2011

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr.196/29.05.2009 referitoare la .
 • Hotărârea 322/2011 - Municipiul Brăila - 30.09.2011

  Revocarea H.C.L.M. Brăila nr. 116/30.03.2009 referitoare la „Aprobarea cererii dlui. SÎMPETRU DANIEL şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 258,00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în str. Timiş nr.190 lot 2, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată”.
 • Hotărârea 321/2011 - Municipiul Brăila - 30.09.2011

  Revocarea H.C.L.M. Brăila nr. 108/30.03.2009 referitoare la „Aprobarea cererii dlui. PALTENIE NICU şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 260,00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în str. Timiş nr.190 lot 5, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată”.
 • Hotărârea 320/2011 - Municipiul Brăila - 30.09.2011

  Modificarea anexei nr. 1 la H.C.L.M. Brăila nr.226/29.08.2008 privind , în sensul radierii poziţiei nr. 39 din anexa nr.1.
 • Hotărârea 319/2011 - Municipiul Brăila - 30.09.2011

  Modificarea anexei nr. 1 la H.C.L.M. nr. 226/29.08.2008 privind , în sensul radierii poziţiei nr. 22 din anexa nr. 1.
 • Hotărârea 318/2011 - Municipiul Brăila - 30.09.2011

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 253,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Aurorei nr. 8, solicitanţilor STOIAN NELU şi STOIAN ILEANA, teren pe care sunt amplasate construcţiile proprietate personală ale acestora
 • Hotărârea 317/2011 - Municipiul Brăila - 30.09.2011

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 448,61 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din suprafaţa totală de 517,00 mp, situat în Brăila, str. Comuna din Paris nr. 111, solicitanţilor OPREA FLORICĂ şi OPREA DUMITRA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1 şi C2, proprietate personală ale acestora.
 • Hotărârea 316/2011 - Municipiul Brăila - 30.09.2011

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 84,34 mp (41,34 mp indiviz din suprafaţa totală de 221,00 mp şi 43,00 mp aferent construcţiei C3), aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Alexandru Vlahuţă nr.3B, solicitanţilor MANOLESCU FLORENTINA BIŢA, OANCEA ADRIANA şi OANCEA RĂZVAN, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2 şi C3, proprietate personală ale acestora.
 • Hotărârea 315/2011 - Municipiul Brăila - 30.09.2011

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 114,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din 714,00 mp, situat în Brăila, str. Rahovei nr. 396, solicitantei IONESCU CARMEN MANUELA, teren pe care sunt amplasate construcţiile proprietate personală ale acesteia.
 • Hotărârea 314/2011 - Municipiul Brăila - 30.09.2011

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 91,70 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din 578,70 mp, situat în Brăila, str. Neagoe Basarab nr.75, solicitantei BEJAN OLGA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2, C3 şi C4, proprietate personală ale acesteia
 • Hotărârea 313/2011 - Municipiul Brăila - 30.09.2011

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 261,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Cărămidari nr. 91 A, solicitantului ANTON GHEORGHIŢĂ, teren pe care sunt amplasate construcţiile proprietate personală ale acestuia.
 • Hotărârea 312/2011 - Municipiul Brăila - 30.09.2011

  Completarea anexei nr. 5 la H.C.L.M. Brăila nr. 319/27.09.2010 referitoare la „Delegarea de gestiune a serviciului public de administrare şi exploatare a pieţelor agroalimentare, a târgurilor şi oboarelor din Municipiul Brăila”
 • Hotărârea 311/2011 - Municipiul Brăila - 30.09.2011

  Atribuirea în proprietate doamnei IORCIC ROXANA – ANGELICA, a terenului aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Ansamblul Rezidenţial „Cimbrului”, str. Blasova nr. 47 lot 22, în suprafaţă de 248,00 mp, în conformitate cu prevederile Legii nr. 341/2004.
 • Hotărârea 310/2011 - Municipiul Brăila - 30.09.2011

  Scoaterea la licitaţie publică, în vederea concesionării, a terenului în suprafaţă de 820,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Vădeni nr. 1A, în vederea realizării unui obiectiv economic
 • Hotărârea 309/2011 - Municipiul Brăila - 30.09.2011

  Rectificarea poziţiei 17, anexa 1.6 din H.C.L.M. nr.297/31.08.2009, completare la H.C.L.M. nr. 51/27.03.2009 şi încheierea unui act adiţional la contractul de concesiune nr. 7/22130/2010, în sensul diminuării suprafeţei de teren, situată în Brăila, str. Rahova nr. 281, de la 31,44 mp la 5,73 mp
 • Hotărârea 308/2011 - Municipiul Brăila - 30.09.2011

  Completarea H.C.L.M. nr. 51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.
 • Hotărârea 307/2011 - Municipiul Brăila - 30.09.2011

  Modificarea poziţiei nr. 230 şi completarea cu poziţiile nr. 231, 232, 233, 234, 235, 236 şi 237 a Capitolului C – „Sisteme de canalizare şi epurare a apelor uzate, cu terenurile aferente”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 279/11.08.2009, conform procesului–verbal de recepţie finală la terminarea lucrărilor de investiţii nr.12449/25.03.2011.
 • Hotărârea 306/2011 - Municipiul Brăila - 30.09.2011

  Modificarea poz. nr. 93 Capitolul H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 279/11.08.2009 privind Şcoala Generală nr. 24 „GHEORGHE NAUM” şi Grădiniţa nr. 52 „RÂNDUNICA” Brăila, conform procesului – verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.19826/11.05.2011.
 • Hotărârea 305/2011 - Municipiul Brăila - 30.09.2011

  Completarea cu poziţia nr. 179 Capitolul H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice”, a Inventarului Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 279/11.08.2009 privind Colegiul Naţional „ANA ASLAN” Brăila, conform documentaţiei de cadastru şi a procesului–verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.
 • Hotărârea 304/2011 - Municipiul Brăila - 30.09.2011

  Prelungirea aplicabilităţii H.C.L.M. nr. 362/29.10.2010 referitoare la , pentru anul şcolar 2011—2012.
 • Hotărârea 303/2011 - Municipiul Brăila - 30.09.2011

  Modificarea unor hotărâri ale Consiliului Local Municipal Brăila referitoare la trecerea din domeniul public în domeniul privat, dezafectarea şi valorificarea unor bunuri ca rezultat al lucrărilor de reabilitare stradală.
 • Hotărârea 302/2011 - Municipiul Brăila - 30.09.2011

  Aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de atestare a persoanelor fizice în vederea îndeplinirii funcţiei de administrator de imobile.
 • Hotărârea 301/2011 - Municipiul Brăila - 30.09.2011

  Stabilirea liniilor prioritare pentru subvenţionarea, în anul 2012, de la bugetul local, a asociaţiilor şi fundaţiilor, în baza Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică şi stabilirea nivelului mediu lunar al subvenţiei care se acordă de la bugetul local pentru o persoană asistată.
 • Hotărârea 300/2011 - Municipiul Brăila - 30.09.2011

  Ducerea la îndeplinire a mandatelor de executare a sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii şi stabilirea domeniilor serviciilor publice şi a locurilor în care contravenienţii vor presta activităţi în folosul comunităţii
 • Hotărârea 299/2011 - Municipiul Brăila - 30.09.2011

  Aprobarea încheierii Acordului de colaborare între Municipiul Brăila, Centrul Step by Step pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională, Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila şi Direcţia de Asistenţă Socială Brăila având ca obiect derularea proiectului ”Centrul Multifuncţional”
 • Hotărârea 298/2011 - Municipiul Brăila - 30.09.2011

  Stabilirea valorii redevenţei ce va fi plătită de S.C. „C.E.T.” S.A. Brăila, valabilă pentru perioada 01.10.2011 – 30.09.2012
 • Hotărârea 297/2011 - Municipiul Brăila - 30.09.2011

  Modificarea Programului de reparaţii capitale prevăzut în anexa nr.3 la H.C.L.M. Brăila nr. 246/29.07.2011 privind
 • Hotărârea 296/2011 - Municipiul Brăila - 30.09.2011

  Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE ŞI GOSPODĂRIRE LOCALĂ BRĂILA, pe anul 2011
 • Hotărârea 295/2011 - Municipiul Brăila - 30.09.2011

  Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI ŞI ADMINISTRARE PORTUARĂ, pe anul 2011
 • Hotărârea 294/2011 - Municipiul Brăila - 30.09.2011

  Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al SPITALULUI DE PSIHIATRIE „SF. PANTELIMON” Brăila, pe anul 2011
 • Hotărârea 293/2011 - Municipiul Brăila - 30.09.2011

  Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ SEROPLANT BRĂILA, pe anul 2011
 • Hotărârea 292/2011 - Municipiul Brăila - 30.09.2011

  Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Brăila pe anul 2011
 • Hotărârea 291/2011 - Municipiul Brăila - 30.09.2011

  Alegerea Preşedintelui de Şedinţă al Consiliului Local Municipal Brăila
 • Hotărârea 290/2011 - Municipiul Brăila - 31.08.2011

  Alegerea Preşedintelui de Şedinţă al Consiliului Local Municipal Brăila.
 • Hotărârea 289/2011 - Municipiul Brăila - 31.08.2011

  Exercitarea dreptului de preemţiune al Municipiului Brăila asupra imobilului situat în Brăila, str. Mihai Eminescu nr. 2 corp C2 - etaj.
 • Hotărârea 288/2011 - Municipiul Brăila - 31.08.2011

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul , situat în Brăila, str. Milcov nr. 7, iniţiat de S.C. „REWE PROJEKTENTWICKLUNG ROMANIA” – S.R.L.
 • Hotărârea 287/2011 - Municipiul Brăila - 31.08.2011

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 216,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Cernăuţi nr. 29, solicitantului ARBUNEA TUDOREL, în vederea extinderii construcţiilor existente.
 • Hotărârea 286/2011 - Municipiul Brăila - 31.08.2011

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 408,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din 2893,00 mp, situat în Brăila, Şos. Baldovineşti nr. 16 Lot. 1, solicitantei S.C. DINAMEL TRADE S.R.L. Brăila, teren ce va deservi ca acces la construcţiile C5, C6 şi C7, proprietatea acesteia.
 • Hotărârea 285/2011 - Municipiul Brăila - 31.08.2011

  Scoaterea la licitaţie publică, în vederea concesionării, a terenului în suprafaţă de 250,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Prelungirea Lanului nr.7 lot 29, în vederea construirii unei locuinţe.
 • Hotărârea 284/2011 - Municipiul Brăila - 31.08.2011

  Acordul de strămutare a statuii — bust de bronz a Domnitorului Alexandru Ioan Cuza.
 • Hotărârea 283/2011 - Municipiul Brăila - 31.08.2011

  Modificarea şi completarea H.C.L.M. Brăila nr. 223/14.07.2010 referitoare la „Acordarea de facilităţi pe mijloacele de transport în comun, unor categorii sociale de persoane de pe raza Municipiului Brăila”
 • Hotărârea 282/2011 - Municipiul Brăila - 31.08.2011

  Completarea H.C.L.M. nr. 51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară.
 • Hotărârea 281/2011 - Municipiul Brăila - 31.08.2011

  Rectificarea poziţiei 3 din anexa nr.1.18 la H.C.L.M. Brăila nr. 298/31.08.2010 şi modificarea H.C.L.M. nr. 404/29.11.2010.
 • Hotărârea 280/2011 - Municipiul Brăila - 31.08.2011

  Modificarea poz. nr. 51 Capitolul H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 279/11.08.2009 privind Grădiniţa nr. 9 Brăila, conform documentaţiei de cadastru.
 • Hotărârea 279/2011 - Municipiul Brăila - 31.08.2011

  Modificarea poz. nr. 38 Capitolul H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 279/11.08.2009 privind Grădiniţa nr. 18 „GRĂDINIŢA VESELIEI” Brăila, conform documentaţiei de cadastru.
 • Hotărârea 278/2011 - Municipiul Brăila - 31.08.2011

  Utilizarea sumei de 697,80 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară pentru suplimentarea creditelor bugetare la capitolele 54.02 „Alte servicii publice generale”, 55.02. „Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi”, 65.02. „Învăţământ” şi 66.02 „Sănătate”.
 • Hotărârea 277/2011 - Municipiul Brăila - 31.08.2011

  Aprobarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei „Grupul Local pentru promovarea Dezvoltării Integrate a Zonei pescăreşti a judeţului Brăila”
 • Hotărârea 276/2011 - Municipiul Brăila - 31.08.2011

  Aprobarea efectuării de virări de credite bugetare de la capitolele bugetului local 67.02 „Cultură, recreere, religie”, 70.02 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”, 74.02 „Protecţia mediului” şi 81.02 „Combustibili şi energie” la capitolul 54.02 „Alte servicii publice generale”.
 • Hotărârea 275/2011 - Municipiul Brăila - 31.08.2011

  Aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru realizarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea ambulatoriului de specialitate Spitalul de Psihiatrie Sf. Pantelimon, Municipiul Brăila”
 • Hotărârea 274/2011 - Municipiul Brăila - 31.08.2011

  Aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea ambulatoriului de specialitate Spitalul de Psihiatrie Sf. Pantelimon, Municipiul Brăila” şi a cheltuielilor legate de proiect.
 • Hotărârea 273/2011 - Municipiul Brăila - 31.08.2011

  Stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2012.
 • Hotărârea 272/2011 - Municipiul Brăila - 29.07.2011

  Alegerea Preşedintelui de Şedinţă al Consiliului Local Municipal Brăila.
 • Hotărârea 271/2011 - Municipiul Brăila - 29.07.2011

  Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila a bunurilor ce formează poziţiile nr. 18 şi 22 Cap. F — Sisteme de transport public local, în comun, de persoane, cu terenurile aferente, din inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 279/11.08.2009, ca urmare a lucrărilor de reabilitare stradală conform proiectelor „Modernizarea şi reabilitarea străzii Calea Călăraşilor, pe tronsonul cuprins între B—dul Dorobanţilor şi B—dul Independenţei” şi „Modernizarea şi reabilitarea străzii Calea Galaţi, pe tronsonul cuprins între B—dul Dorobanţilor şi str. Mircea Mălăeru colţ cu strada C. Negruzzi”.
 • Hotărârea 270/2011 - Municipiul Brăila - 29.07.2011

  Aprobarea participării Municipiului Brăila la Programul de realizare a pistelor pentru biciclişti, prin proiectul .
 • Hotărârea 269/2011 - Municipiul Brăila - 29.07.2011

  Aprobarea colaborării între Municipiul Brăila şi ASOCIAŢIA „PRO DEMOCRAŢIA” Club Brăila în vederea realizării unor activităţi în cadrul proiectului „ECOBAZĂ – educaţie pentru dezvoltare durabilă”.
 • Hotărârea 268/2011 - Municipiul Brăila - 29.07.2011

  Atribuirea în folosinţă gratuită, Sucursalei de Distribuţie a Energiei Electrice Brăila, pe durata funcţionării capacităţii energetice, a terenului în suprafaţă de 23,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, DJ 221 A, Km 4,5, pentru amplasarea unui punct de alimentare cu energie electrică, proprietatea solicitantei.
 • Hotărârea 267/2011 - Municipiul Brăila - 29.07.2011

  Închirierea prin încredinţare directă a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Brăila, str. Mărăşti nr. 13, etaj, ASOCIAŢIEI UMANITARE „VIITORUL SPERANŢEI”, pentru desfăşurarea activităţii.
 • Hotărârea 266/2011 - Municipiul Brăila - 29.07.2011

  Organizarea şi programul manifestărilor „ZILELOR MUNICIPIULUI BRĂILA” în perioada 12 – 15 August 2011.
 • Hotărârea 265/2011 - Municipiul Brăila - 29.07.2011

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul , situat în Brăila, str. Cazasului nr. 51, iniţiat de S.C. „DORI COM” – S.R.L. BRĂILA.
 • Hotărârea 264/2011 - Municipiul Brăila - 29.07.2011

  Revocarea Hotărârii Consiliului Local Municipal Brăila nr. 434/16.12.2009 referitoare la „Aprobarea cererii d-lui RUS FLORIN şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, Zona Industrială Sud lot 10, în suprafaţă de 257,25 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată”.
 • Hotărârea 263/2011 - Municipiul Brăila - 29.07.2011

  Revocarea Hotărârii Consiliului Local Municipal Brăila nr. 151/30.05.2005 referitoare la „Aprobarea cererii d-nei. RADU ALINA IULIANA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Bărăganului nr. 52A, în suprafaţă de 234,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală”.
 • Hotărârea 262/2011 - Municipiul Brăila - 29.07.2011

  Revocarea Hotărârii Consiliului Local Municipal Brăila nr. 406/28.09.2004 referitoare la „Aprobarea cererii dlui. IONIŢĂ MARIAN DANIEL şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Viilor lot nr. 2, în suprafaţă de 300,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală”.
 • Hotărârea 261/2011 - Municipiul Brăila - 29.07.2011

  Revocarea Hotărârii Consiliului Local Municipal Brăila nr. 409/28.09.2004 referitoare la „Aprobarea cererii d-nei. FETESCU GABRIELA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Viilor lot nr. 6, în suprafaţă de 300,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală”.
 • Hotărârea 260/2011 - Municipiul Brăila - 29.07.2011

  Revocarea Hotărârii Consiliului Local Municipal Brăila nr. 109/30.03.2007 referitoare la „Aprobarea cererii d-nei. BRANGA SIMONA DANIELA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Castanului nr. 12bis, în suprafaţă de 238,90 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003”.
 • Hotărârea 259/2011 - Municipiul Brăila - 29.07.2011

  Modificarea H.C.L.M. nr. 259/12.07.2007 referitoare la .
 • Hotărârea 258/2011 - Municipiul Brăila - 29.07.2011

  Modificarea H.C.L.M. nr. 106/30.03.2009, modificată prin H.C.L.M. nr. 366/21.10.2009 referitoare la .
 • Hotărârea 257/2011 - Municipiul Brăila - 29.07.2011

  Modificarea H.C.L.M. nr. 105/30.03.2009, modificată prin H.C.L.M. nr. 365/21.10.2009, referitoare la .
 • Hotărârea 256/2011 - Municipiul Brăila - 29.07.2011

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 183,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din 333,00 mp, situat în Brăila, str. Andrei Cocoş nr. 54, solicitanţilor CIORTAN DANIEL şi BURDUCEA VIOLETA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1 şi C2, proprietate personală a acestora.
 • Hotărârea 255/2011 - Municipiul Brăila - 29.07.2011

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 155,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Fundătura Crângului nr. 10 bis, solicitantului BORDIANU IOAN, teren pe care sunt amplasate construcţiile proprietate personală ale acestuia.
 • Hotărârea 254/2011 - Municipiul Brăila - 29.07.2011

  Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila şi concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 197,00 mp adiacent bunului imobil situat în Staţiunea Lacu Sărat, vila Nufărul, Aleea Centrală nr. 25, în vederea amenajării şi extinderii spaţiului comercial existent, solicitantei S.C. ALCO PLUS S.R.L. Brăila.
 • Hotărârea 253/2011 - Municipiul Brăila - 29.07.2011

  Scoaterea la licitaţie publică, în vederea concesionării, a terenului în suprafaţă de 33,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila Bd. Independenţei nr. 84B.
 • Hotărârea 252/2011 - Municipiul Brăila - 29.07.2011

  Transmiterea în folosinţă gratuită Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului a 3 amplasamente aparţinând domeniului public al Municipiului Brăila, în suprafaţă totală de 3000,00 mp, pe durata executării investiţiei (creşe).
 • Hotărârea 251/2011 - Municipiul Brăila - 29.07.2011

  Modificarea poz. nr. 81 Capitolul H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 279/11.08.2009 privind Şcoala Generală nr. 9 şi Grădiniţa nr. 27 „Arici Pogonici” Brăila, conform documentaţiei de cadastru şi procesului–verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.
 • Hotărârea 250/2011 - Municipiul Brăila - 29.07.2011

  Completarea cu poziţia nr. 280 şi modificarea poziţiilor nr. 142, 151, 152, 156, 158, 163, 165, 168, 172, 175, 178, 179, 183, 184, 190, 192, 193, 194, 195, 196, 198, 200, 208, 211, 216, 256, 279 din Capitolul D – „Sisteme de alimentare cu energie termică cu terenurile aferente”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.279/11.08.2009, conform procesului–verbal de recepţie finală la terminarea lucrărilor de investiţii.
 • Hotărârea 249/2011 - Municipiul Brăila - 29.07.2011

  Completarea H.C.L.M. nr. 51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.
 • Hotărârea 248/2011 - Municipiul Brăila - 29.07.2011

  Aprobarea proceselor – verbale de negociere ale Comisiei speciale de punere în aplicare a H.C.L.M. nr. 4/2003, referitoare la din cadrul şedinţelor din data de 27.06.2011 şi data de 29.06.2011.
 • Hotărârea 247/2011 - Municipiul Brăila - 29.07.2011

  Aprobarea PLANULUI DE ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ AL MUNICIPIULUI Brăila, pe anul 2011.
 • Hotărârea 246/2011 - Municipiul Brăila - 29.07.2011

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ şi Cimitirelor, pe anul 2011.
 • Hotărârea 245/2011 - Municipiul Brăila - 29.07.2011

  Utilizarea sumei de 650,00 mii lei, din excedentul bugetului local rezultat la închiderea exerciţiului bugetar 2010, pentru finanţarea obiectivului de investiţii „Modernizarea şi reabilitarea infrastructurii căii de rulare a tramvaielor din intersecţia Calea Galaţi c/c Bd. Dorobanţilor din Municipiul Brăila, componentă a secţiunii de dezvoltare”.
 • Hotărârea 244/2011 - Municipiul Brăila - 29.07.2011

  Aprobarea execuţiei bugetului general consolidat al Municipiului Brăila întocmit pe cele două secţiuni, la sfârşitul trimestrului II 2011.
 • Hotărârea 243/2011 - Municipiul Brăila - 07.07.2011

  Aprobarea implementării proiectului „Noi servicii E-Sănătate în judeţul Brăila”
 • Hotărârea 242/2011 - Municipiul Brăila - 27.06.2011

  Alegerea Preşedintelui de Şedinţă al Consiliului Local Municipal Brăila
 • Hotărârea 241/2011 - Municipiul Brăila - 27.06.2011

  Asocierea între Municipiul Brăila şi Rugby Club Brăila în vederea finanţării activităţii sportive.
 • Hotărârea 240/2011 - Municipiul Brăila - 27.06.2011

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul , situat în Brăila, str. I. C. Brătianu nr. 8, iniţiat de SOCOL CORNEL şi SOCOL CARMEN SILICA.
 • Hotărârea 239/2011 - Municipiul Brăila - 27.06.2011

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul , situat în Brăila, str. Mihai Bravu nr. 12, iniţiat de ALEXE ŞTEFAN şi ALEXE PENA.
 • Hotărârea 238/2011 - Municipiul Brăila - 27.06.2011

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL „STAŢIUNEA LACU SĂRAT”.
 • Hotărârea 237/2011 - Municipiul Brăila - 27.06.2011

  Revocarea Hotărârii Consiliului Local Municipal Brăila nr. 123/30.03.2007 referitoare la „Aprobarea cererii dnei. VASILE ANDREEA LOREDANA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Magaziilor c/c str. Tecuci lot 3, în suprafaţă de 236,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003”.
 • Hotărârea 236/2011 - Municipiul Brăila - 27.06.2011

  Revocarea Hotărârii Consiliului Local Municipal Brăila nr. 112/30.03.2009 referitoare la „Aprobarea cererii d-lui. ROMAN GHEORGHE GIGI şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 300,00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în str. Cantonului nr.23, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată”.
 • Hotărârea 235/2011 - Municipiul Brăila - 27.06.2011

  Revocarea Hotărârii Consiliului Local Municipal Brăila nr. 437/28.09.2004 referitoare la „Aprobarea cererii d-lui. PETREA IONUŢ şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, Şoseaua de Centură, lot nr. 1, în suprafaţă de 300,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală”.
 • Hotărârea 234/2011 - Municipiul Brăila - 27.06.2011

  Revocarea Hotărârii Consiliului Local Municipal Brăila nr. 371/21.11.2008 referitoare la „Aprobarea cererii d-lui. NEICU IONEL şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, Zona Industrială Sud, lot 46, în suprafaţă de 252,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată”.
 • Hotărârea 233/2011 - Municipiul Brăila - 27.06.2011

  Revocarea Hotărârii Consiliului Local Municipal Brăila nr. 216/27.08.2004 referitoare la „Aprobarea cererii dnei. BOGDAN IONICA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Eroilor lot 20, în suprafaţă de 255,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală”.
 • Hotărârea 232/2011 - Municipiul Brăila - 27.06.2011

  Aprobarea cererii dlui. COMAN MARIAN EMANUEL şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, Zona Industrială Sud lot 44, în suprafaţă de 252,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată.
 • Hotărârea 231/2011 - Municipiul Brăila - 27.06.2011

  Aprobarea cererii dnei. CĂPRIŢĂ ALINA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, Zona Industrială Sud lot 12, în suprafaţă de 257,25 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată.
 • Hotărârea 230/2011 - Municipiul Brăila - 27.06.2011

  Modificarea H.C.L.M. nr.68/29.02.2008 referitoare la .
 • Hotărârea 229/2011 - Municipiul Brăila - 27.06.2011

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 36,00 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Calea Călăraşilor nr. 66 B, solicitantului OPREA DUMITRU, teren pe care se află amplasat un modul comercial, proprietate personală a acestuia.
 • Hotărârea 228/2011 - Municipiul Brăila - 27.06.2011

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 319,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Prahovei nr. 9, solicitanţilor JIGMAN GHEORGHE şi IONESCU ALEXANDRU, teren pe care sunt amplasate construcţiile proprietate personală ale acestora.
 • Hotărârea 227/2011 - Municipiul Brăila - 27.06.2011

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 273,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Mina Minovici nr. 6A, solicitantei BACIU VASILICA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2 şi C3, proprietate personală ale acesteia.
 • Hotărârea 226/2011 - Municipiul Brăila - 27.06.2011

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 2305,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Odobeşti nr. 10 A, solicitantei S.C.”MAGENTA IMPEX” S.R.L. Brăila, teren aferent construcţiilor C1, C2, C3 şi C4, proprietatea acesteia.
 • Hotărârea 225/2011 - Municipiul Brăila - 27.06.2011

  Completarea poz. nr. 54 şi 71, Capitolul H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 279/11.08.2009 privind Grădiniţa nr. 38 „IZVORAŞUL” şi Grădiniţa nr. 58 „CODRUŢA” Brăila, conform proceselor–verbale de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 3/10.11.2008 şi nr. 4/10.11.2009.
 • Hotărârea 224/2011 - Municipiul Brăila - 27.06.2011

  Completarea poz. nr. 25 şi 69′, Capitolul H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 279/11.08.2009 privind Grădiniţa nr. 1 „NARCISA” şi Grădiniţa nr. 61 „BOBOCEL” Brăila, conform proceselor–verbale de recepţie la terminarea lucrărilor nr.491/22.09.2008, nr.676/23.12.2008 şi nr.582/23.12.2009
 • Hotărârea 223/2011 - Municipiul Brăila - 27.06.2011

  Aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru realizarea proiectului „Reabilitare şi modernizare Parc Monument”.
 • Hotărârea 222/2011 - Municipiul Brăila - 27.06.2011

  Completarea H.C.L.M. nr. 51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.
 • Hotărârea 221/2011 - Municipiul Brăila - 27.06.2011

  Aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Brăila, str. Împăratul Traian nr.10, parter.
 • Hotărârea 220/2011 - Municipiul Brăila - 27.06.2011

  Aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Brăila, Calea Galaţi, nr. 348, Bloc 18, parter.
 • Hotărârea 219/2011 - Municipiul Brăila - 27.06.2011

  Aprobarea proceselor – verbale de negociere ale Comisiei speciale de punere în aplicare a H.C.L.M. nr. 4/2003, referitoare la din cadrul şedinţelor din data de 18.05.2011 şi data de 26.05.2011.
 • Hotărârea 218/2011 - Municipiul Brăila - 27.06.2011

  Transformarea unui post vacant la TEATRUL „MARIA FILOTTI” BRĂILA.
 • Hotărârea 217/2011 - Municipiul Brăila - 27.06.2011

  Îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul art. 1 din H.C.L.M. Brăila nr.165/26.05.2011 referitoare la „Aprobarea rectificării bugetului general consolidat al Municipiului Brăila, pe anul 2011.
 • Hotărârea 216/2011 - Municipiul Brăila - 27.06.2011

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 164/26.05.2011 referitoare la „Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Brăila pe anul 2011”.
 • Hotărârea 215/2011 - Municipiul Brăila - 27.06.2011

  Aprobarea suplimentării sumei aferente cheltuielilor decontate de la bugetul local pentru proiectul .
 • Hotărârea 214/2011 - Municipiul Brăila - 27.06.2011

  Modificarea şi completarea H.C.L.M. nr. 430/20.12.2010 referitoare la „Stabilirea situaţiilor care motivează acordarea ajutoarelor de urgenţă, altele decât cele stabilite de art. 28 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare şi încetarea aplicabilităţii H.C.L.M. Brăila nr. 211/26.09.2006.”
 • Hotărârea 213/2011 - Municipiul Brăila - 27.06.2011

  Modificarea şi completarea Caietului de sarcini al serviciului de administrare a spaţiilor verzi din Municipiul Brăila, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 419/20.12.2010.
 • Hotărârea 212/2011 - Municipiul Brăila - 26.05.2011

  Alegerea Preşedintelui de Şedinţă al Consiliului Local Municipal Brăila.
 • Hotărârea 211/2011 - Municipiul Brăila - 26.05.2011

  Acordarea unui mandat special Primarului, în calitate de reprezentant al Municipiului Brăila în Adunarea Generală a A.D.I. „Eco Dunărea” Brăila.
 • Hotărârea 210/2011 - Municipiul Brăila - 26.05.2011

  Revocarea Hotărârii Consiliului Local Municipal Brăila nr. 338/28.09.2004 referitoare la „Aprobarea cererii dnei. VIZIREANU CRISTINA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, Zona Industrială Sud lot 80, în suprafaţă de 275,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată”.
 • Hotărârea 209/2011 - Municipiul Brăila - 26.05.2011

  Revocarea Hotărârii Consiliului Local Municipal Brăila nr. 327/28.09.2004 referitoare la „Aprobarea cererii dlui. VASILE ION şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, Zona Industrială Sud lot 31, în suprafaţă de 258,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată”.
 • Hotărârea 208/2011 - Municipiul Brăila - 26.05.2011

  Revocarea Hotărârii Consiliului Local Municipal Brăila nr. 292/27.08.2004 referitoare la „Aprobarea cererii dlui. STOICAN ION şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, Zona Industrială Sud lot 65, în suprafaţă de 294,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată”.
 • Hotărârea 207/2011 - Municipiul Brăila - 26.05.2011

  Revocarea Hotărârii Consiliului Local Municipal Brăila nr.287/27.08.2004 referitoare la „Aprobarea cererii d-lui. RUSU ALEXANDRU şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, Zona Industrială de Sud, lot 60, în suprafaţă de 252,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală”.
 • Hotărârea 206/2011 - Municipiul Brăila - 26.05.2011

  Revocarea Hotărârii Consiliului Local Municipal Brăila nr. 222/27.08.2004 referitoare la „Aprobarea cererii dnei. RADU VIRGINICA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Eroilor lot 26, în suprafaţă de 306,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată”.
 • Hotărârea 205/2011 - Municipiul Brăila - 26.05.2011

  Revocarea Hotărârii Consiliului Local Municipal Brăila nr. 200/29.05.2009 referitoare la „Aprobarea cererii dnei. POHA (BANU) VICTORIA FĂNICA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 250,00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat la Prelungirea străzii Lanului, lot 22, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată”.
 • Hotărârea 204/2011 - Municipiul Brăila - 26.05.2011

  Revocarea Hotărârii Consiliului Local Municipal Brăila nr. 343/28.09.2004 referitoare la „Aprobarea cererii dnei. PALCĂU GIANINA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, Zona Industrială Sud lot 85, în suprafaţă de 259,33 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată”.
 • Hotărârea 203/2011 - Municipiul Brăila - 26.05.2011

  Revocarea Hotărârii Consiliului Local Municipal Brăila nr. 335/28.09.2004 referitoare la „Aprobarea cererii dlui. MIRCEA MARIUS VIRGIL şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, Zona Industrială Sud lot 77, în suprafaţă de 257,04 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată”.
 • Hotărârea 202/2011 - Municipiul Brăila - 26.05.2011

  Revocarea Hotărârii Consiliului Local Municipal Brăila nr.366/21.11.2008 referitoare la „Aprobarea cererii d-lui. MAVRODIN MARIAN şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, Zona Industrială Sud, lot 21, în suprafaţă de 250,07 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată”.
 • Hotărârea 200/2011 - Municipiul Brăila - 26.05.2011

  Revocarea Hotărârii Consiliului Local Municipal Brăila nr.251/27.08.2004 referitoare la „Aprobarea cererii d-lui. CRĂCIUN ŞTEFAN SEBASTIAN şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, Zona Industrială de Sud, lot 24, în suprafaţă de 262,57 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală”.
 • Hotărârea 199/2011 - Municipiul Brăila - 26.05.2011

  Revocarea Hotărârii Consiliului Local Municipal Brăila nr.359/28.09.2004 referitoare la „Aprobarea cererii d-lui. CARAMAN MIHAEL NICUŞOR şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, Zona Industrială de Sud, lot 101, în suprafaţă de 259,90 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală”.
 • Hotărârea 198/2011 - Municipiul Brăila - 26.05.2011

  Revocarea Hotărârii Consiliului Local Municipal Brăila nr.380/28.09.2004 referitoare la „Aprobarea cererii d-lui. BOBOCEA VIOREL şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, Zona Industrială de Sud, lot 122, în suprafaţă de 250,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală”.
 • Hotărârea 197/2011 - Municipiul Brăila - 26.05.2011

  Revocarea Hotărârii Consiliului Local Municipal Brăila nr. 264/27.08.2004 referitoare la „Aprobarea cererii dnei. BARBU CRISTINA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, Zona Industrială Sud lot 37, în suprafaţă de 258,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală”.
 • Hotărârea 196/2011 - Municipiul Brăila - 26.05.2011

  Revocarea Hotărârii Consiliului Local Municipal Brăila nr.350/21.11.2008 referitoare la „Aprobarea cererii dnei. ARIN (fostă CONDRUZ) MARCELA JEANNE IRENE şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, Zona Industrială Sud, lot 118, în suprafaţă de 244,66 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată”.
 • Hotărârea 195/2011 - Municipiul Brăila - 26.05.2011

  Aprobarea cererii dlui. POPESCU VALENTIN şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Eroilor lot 21, în suprafaţă de 255,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată.
 • Hotărârea 194/2011 - Municipiul Brăila - 26.05.2011

  Aprobarea cererii dlui. ION DUMITRU-FLORIN şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Eroilor lot 29, în suprafaţă de 250,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată.
 • Hotărârea 193/2011 - Municipiul Brăila - 26.05.2011

  Modificarea H.C.L.M. nr.71/29.02.2008 referitoare la .
 • Hotărârea 192/2011 - Municipiul Brăila - 26.05.2011

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 300,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Cavaleriei, nr. 7, solicitanţilor PASMANGIU MIRCEA şi PASMANGIU VICTORIŢA, teren pe care sunt amplasate construcţiile proprietatea personală ale acestora.
 • Hotărârea 191/2011 - Municipiul Brăila - 26.05.2011

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 171,76 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din 542,72 mp, situat în Brăila, str. Ceahlăului nr. 53, solicitanţilor OANCEA ŞTEFAN şi OANCEA MIŢA, teren pe care este situată construcţia C1, proprietatea personală a acestora.
 • Hotărârea 190/2011 - Municipiul Brăila - 26.05.2011

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 171,76 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din 542,72 mp, situat în Brăila, str. Ceahlăului nr. 53, solicitanţilor OANCEA NECULAI şi OANCEA DOBRIŢA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C2, C3 şi C4, proprietatea personală a acestora.
 • Hotărârea 188/2011 - Municipiul Brăila - 26.05.2011

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 312,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Lotrului nr. 5, solicitanţilor FERESTĂVARIU GHEORGHE şi FERESTĂVARIU FLORICA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2, C3 şi C4, proprietatea personală a acestora.
 • Hotărârea 187/2011 - Municipiul Brăila - 26.05.2011

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 42,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din 170,00 mp, situat în Brăila, str. Dornelor nr. 10, solicitanţilor DRAGOMIR NICU şi DRAGOMIR STELUŢA, teren pe care este situată construcţia C1, proprietatea personală a acestora.
 • Hotărârea 186/2011 - Municipiul Brăila - 26.05.2011

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 255,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din 510,00 mp, situat în Brăila, str. 24 Ianuarie 1859 nr. 25, solicitanţilor APOSTOL ION şi APOSTOL GABRIELA IULIANA, teren pe care este situată construcţia C2, proprietatea personală a acestora.
 • Hotărârea 185/2011 - Municipiul Brăila - 26.05.2011

  Aprobarea întocmirii documentaţiei necesare pentru scoaterea definitivă din fondul forestier naţional, prin compensare, a terenului în suprafaţă de 5.740,00 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Perimetrul I al R.A. „Administraţia Zonei Libere” Brăila.
 • Hotărârea 184/2011 - Municipiul Brăila - 26.05.2011

  Acceptarea ofertei de donaţie formulată de către S.C. „M GLOBE IMMOBILIARE” S.R.L. Brăila cu privire la trei loturi de teren situate în Municipiul Brăila, Tarlaua nr. 37, identificată cadastral cu nr. 12385, 12386 şi12387.
 • Hotărârea 183/2011 - Municipiul Brăila - 26.05.2011

  Atribuirea în folosinţă gratuită, Sucursalei de Distribuţie a Energiei Electrice Brăila, pe durata funcţionării capacităţii energetice, a terenului în suprafaţă de 39,00 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Strada Hipodrom, vis-a-vis de Blocul G.3, în parcarea din faţa centralei termice, pentru amplasarea unui punct de alimentare cu energie electrică, proprietatea solicitantei.
 • Hotărârea 182/2011 - Municipiul Brăila - 26.05.2011

  Atribuirea în folosinţă gratuită, pe durata existenţei construcţiei a terenlui aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafaţă de 1232,00 mp, situat în Brăila,str. Şcolilor nr. 38 bis, solicitantei, Parohia „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”.
 • Hotărârea 181/2011 - Municipiul Brăila - 26.05.2011

  Atribuirea în folosinţă gratuită, pe durata existenţei construcţiei a terenului aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafaţă de 645,00 mp, situat în Brăila,Bd. Al. I Cuza nr. 126, solicitantei, Parohia „Înălţarea Domnului”, în vederea extinderii construcţiilor existente.
 • Hotărârea 180/2011 - Municipiul Brăila - 26.05.2011

  Atribuirea în folosinţă gratuită, pe durata existenţei construcţiei a terenului aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafaţă de 3827,00 mp, situat în Brăila,str. Roşiori nr. 272, solicitantei, Parohia „Sf. Ilie”.
 • Hotărârea 179/2011 - Municipiul Brăila - 26.05.2011

  Atribuirea în folosinţă gratuită, pe durata existenţei construcţiei a terenului aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafaţă de 1672,00 mp, situat în Brăila, Şoseaua Buzăului nr. 117, solicitantei, Parohia „Sf. Treime Radu Negru”.
 • Hotărârea 178/2011 - Municipiul Brăila - 26.05.2011

  Atribuirea în folosinţă gratuită, pe durata existenţei construcţiei a terenului aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafaţă de 1355,00 mp, situat în Brăila, Şoseaua Buzăului nr. 15D, solicitantei, Parohia „Sf. Spiridon Nou”.
 • Hotărârea 177/2011 - Municipiul Brăila - 26.05.2011

  Atribuirea în folosinţă gratuită, pe durata existenţei construcţiei a terenului aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafaţă de 978,00 mp, situat în Brăila, Bd. Al. I. Cuza nr. 23-25, solicitantei, Parohia „Sf. Spiridon Vechi”.
 • Hotărârea 176/2011 - Municipiul Brăila - 26.05.2011

  Atribuirea în folosinţă gratuită, pe durata existenţei construcţiei a terenului aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafaţă de 834,00 mp, situat în Brăila, str. Piaţa Traian nr. 23, solicitantei Parohia „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril”.
 • Hotărârea 175/2011 - Municipiul Brăila - 26.05.2011

  Atribuirea în folosinţă gratuită, pe durata existenţei construcţiei a terenului aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafaţă de 4035,00 mp, situat în Brăila, str. Petru Maior nr. 26, solicitantei, Parohia „Sfinţii Apostoli”.
 • Hotărârea 174/2011 - Municipiul Brăila - 26.05.2011

  Completarea cu poz. nr. 390 a Capitolului G – „Sisteme de infrastructură privind administrarea domeniului public cu terenurile aferente – Spaţii verzi, locuri de joacă şi parcări”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 279/11.08.2009, conform documentaţiei de cadastru.
 • Hotărârea 173/2011 - Municipiul Brăila - 26.05.2011

  Completarea cu poz. nr.230 a Cap.C – Sisteme de canalizare şi epurare a apelor uzate, cu terenurile aferente, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 279/2009, conform procesului – verbal de recepţie la terminarea lucrărilor de investiţii nr. 12449/25.03.2011.
 • Hotărârea 172/2011 - Municipiul Brăila - 26.05.2011

  Completarea H.C.L.M. nr. 51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.
 • Hotărârea 171/2011 - Municipiul Brăila - 26.05.2011

  Modificarea şi completarea H.C.L.M. Brăila nr.223/14.07.2010, modificată şi completată prin H.C.L.M. nr.385/11.11.2010, referitor la „Acordarea de facilităţi pe mijloacele de transport în comun, unor categorii sociale de persoane de pe raza Municipiului Brăila”, începând cu data de 1 iulie 2011.
 • Hotărârea 170/2011 - Municipiul Brăila - 26.05.2011

  Înregistrarea Municipiului Brăila în Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor, utilizând cardul bancar (S.N.E.P.).
 • Hotărârea 169/2011 - Municipiul Brăila - 26.05.2011

  Aprobarea menţinerii calităţii de asociat a Municipiului Brăila, prin Consiliul Local Municipal Brăila la Asociaţia «CENTRUL DE INFORMARE ŞI DOCUMENTARE PENTRU INTEGRARE EUROPEANĂ şi DEZVOLTARE DURABILĂ» Brăila.
 • Hotărârea 168/2011 - Municipiul Brăila - 26.05.2011

  Modificarea Structurii Organizatorice, a Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila, aprobate prin H.C.L.M. Brăila nr. 411/15.12.2010.
 • Hotărârea 167/2011 - Municipiul Brăila - 26.05.2011

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila, pe anul 2011.
 • Hotărârea 166/2011 - Municipiul Brăila - 26.05.2011

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului de Utilitate Publică Seroplant Brăila, pe anul 2011.
 • Hotărârea 165/2011 - Municipiul Brăila - 26.05.2011

  Aprobarea rectificării bugetului general consolidat al Municipiului Brăila, pe anul 2011.
 • Hotărârea 164/2011 - Municipiul Brăila - 26.05.2011

  Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Brăila, pe anul 2011.
 • Hotărârea 163/2011 - Municipiul Brăila - 04.05.2011

  Aprobarea încheierii contractului de închiriere având ca obiect clădirile şi construcţiile speciale, proprietatea Municipiului Brăila, compuse din copertină, platformă betonată cu utilităţi, modulele C2, C7 şi C8 care fac parte din ansamblul Piaţa Concordia, atestată la domeniul public prin H.G.R. nr.363/2002, între Consiliul Local Municipal Brăila, în calitate de locator şi domnii Cloşcă Simion şi Cloşcă Nina, în calitate de locatari.
 • Hotărârea 162/2011 - Municipiul Brăila - 04.05.2011

  Atestarea la domeniul privat al Municipiului Brăila a terenului în suprafaţă de 120,51 mp, situat în Municipiul Brăila, str. Roşiori nr. 202.
 • Hotărârea 161/2011 - Municipiul Brăila - 04.05.2011

  Scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii temporare, a unor amplasamente aparţinând domeniului public al Municipiului Brăila, situate pe Faleza Dunării, Parc Monument şi Grădina Publică, pentru realizarea unor terase de alimentaţie publică.
 • Hotărârea 160/2011 - Municipiul Brăila - 04.05.2011

  Aprobarea programului de restructurare şi reorganizare al S.C. BRAICAR S.A. Brăila.
 • Hotărârea 159/2011 - Municipiul Brăila - 04.05.2011

  Reconstituirea Comisiei Speciale pentru reactualizarea domeniului public al Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 158/2011 - Municipiul Brăila - 20.04.2011

  Alegerea Preşedintelui de Şedinţă al Consiliului Local Municipal Brăila.
 • Hotărârea 157/2011 - Municipiul Brăila - 20.04.2011

  Completarea poz. nr. 4, Capitolul G – „Sistemele de infrastructură privind administrarea domeniului public, cu terenurile aferente – Fântâni Publice”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 279/11.08.2009, conform documentaţiei spaţiilor tehnice aferente fântânilor publice
 • Hotărârea 156/2011 - Municipiul Brăila - 20.04.2011

  Aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism pentru Municipiul Brăila
 • Hotărârea 154/2011 - Municipiul Brăila - 20.04.2011

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 310/31.08.2010, referitoare la
 • Hotărârea 153/2011 - Municipiul Brăila - 20.04.2011

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 239,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Str. Andrei Cocoş nr. 52, lot 2, doamnei SIGHINAŞ MARIOARA, teren pe care sunt amplasate construcţiile proprietate personală ale acesteia
 • Hotărârea 152/2011 - Municipiul Brăila - 20.04.2011

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 116,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din suprafaţa totală de 316,00 mp real măsurat (400 mp conform act), situat în Brăila, str. Alexandru Lăpuşneanu nr. 13 A, doamnei SAVA LUCIA IOLANDA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2, C3, C4 şi C5, proprietate personală ale acesteia
 • Hotărârea 151/2011 - Municipiul Brăila - 20.04.2011

  Concesionarea prin încredinţare directă, a terenului în suprafaţă de 43,00 mp indiviz din 528,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Str. Fragilor nr. 1, numiţilor ROADEVIN ION şi ROADEVIN MARIA, teren pe care sunt amplasate construcţiile proprietate personală ale acestora
 • Hotărârea 150/2011 - Municipiul Brăila - 20.04.2011

  Concesionarea prin încredinţare directă, a terenului în suprafaţă de 30,50 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Str. Timiş nr. 48, reprezentând diferenţa dintre suprafaţa real măsurată – 205,00 mp şi suprafaţa rezultată din acte – 174,50 mp, numiţilor POPIŞTEANU VASILE şi POPIŞTEANU MARCELA, teren pe care sunt amplasate construcţiile proprietate personală ale acestora
 • Hotărârea 149/2011 - Municipiul Brăila - 20.04.2011

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 27,60 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din 528,00 mp, situat în Brăila, str. Braşoveni nr. 18, numitului PENCIU SPIRU, teren pe care sunt amplasate construcţiile proprietate personală ale acestuia.
 • Hotărârea 148/2011 - Municipiul Brăila - 20.04.2011

  Concesionarea prin încredinţare directă, a terenului în suprafaţă de 33,70 mp aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din 528,00 mp, situat în Brăila, Str. Braşoveni nr. 18, numiţilor MOGOŞ DUMITRU şi MOGOŞ MARCELA, teren pe care sunt amplasate construcţiile proprietate personală ale acestora
 • Hotărârea 147/2011 - Municipiul Brăila - 20.04.2011

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 349,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Moldovei nr. 90, solicitanţilor BÂRSAN VALERIU şi BÂRSAN LILIANA, în vederea reconstruirii şi extinderii construcţiei deţinute în proprietate de aceştia
 • Hotărârea 146/2011 - Municipiul Brăila - 20.04.2011

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 157,00 mp aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din 257,00 mp, situat în Brăila, Str. Codrului nr. 40 bis, solicitanţilor BĂNCILĂ RIZEA şi BĂNCILĂ FĂNICA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2, C3 şi C4 proprietate personală ale acestora
 • Hotărârea 145/2011 - Municipiul Brăila - 20.04.2011

  Scoaterea la licitaţie publică, în vederea concesionării a terenului în suprafaţă de 648,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Dezrobirii nr. 43, pentru amenajarea unei parcări auto
 • Hotărârea 144/2011 - Municipiul Brăila - 20.04.2011

  Închirierea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 1,00 mp, teren ce aparţine domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Str. Mihail Kogălniceanu c/c Str. Brateş, solicitantei S.C GDF SUEZ Energy România S.A., în vederea amplasării unei staţii de protecţie catodică
 • Hotărârea 143/2011 - Municipiul Brăila - 20.04.2011

  Închirierea prin încredinţare directă a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Brăila, str. Mărăşti nr.13, ASOCIAŢIEI REVOLUŢIEI ROMÂNE DIN DECEMBRIE 1989 BRĂILA, pentru desfăşurarea activităţii
 • Hotărârea 142/2011 - Municipiul Brăila - 20.04.2011

  Închirierea prin încredinţare directă a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Brăila, str. Mărăşti nr. 13, ASOCIAŢIEI „HRISTO BOTEV” A BULGARILOR DIN BRĂILA, pentru desfăşurarea activităţii.
 • Hotărârea 141/2011 - Municipiul Brăila - 20.04.2011

  Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila, a bunurilor rezultate din dezafectarea şinei de tramvai de pe str. Dorobanţi, ca urmare a lucrărilor de reabilitare stradală
 • Hotărârea 140/2011 - Municipiul Brăila - 20.04.2011

  Completarea poz. nr. 87, Capitolul H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.279/11.08.2009 privind Şcoala Generală nr.18 „Mihu Dragomir” Brăila, conform procesului–verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.41249/22.11.2010.
 • Hotărârea 139/2011 - Municipiul Brăila - 20.04.2011

  Completarea poz. nr. 164, 171, 174, 176, 177, 180, 191, 207, 211, 212, 215, 234 a Capitolului D – „Sisteme de alimentare cu energie termică cu terenurile aferente”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.279/11.08.2009, conform fişelor de evidenţă ale utilajelor pentru 12 PT-uri.
 • Hotărârea 138/2011 - Municipiul Brăila - 20.04.2011

  Modificarea H.C.L.M. nr.88/29.03.2010 referitoare la „Aprobarea proiectului , a contribuţiei proprii reprezentând 2% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, a finanţării tuturor cheltuielilor neeligibile şi a cheltuielilor suplimentare aferente proiectului”.
 • Hotărârea 137/2011 - Municipiul Brăila - 20.04.2011

  Aprobarea procesului – verbal de negociere al Comisiei speciale de punere în aplicare a H.C.L.M. nr. 4/2003, referitoare la din cadrul şedinţei din data de 30.03.2011.
 • Hotărârea 136/2011 - Municipiul Brăila - 20.04.2011

  Completarea H.C.L.M. nr. 51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.
 • Hotărârea 135/2011 - Municipiul Brăila - 20.04.2011

  Modificarea şi completarea H.C.L.M. Brăila nr.235/29.08.2008 referitoare la „Aprobarea listei spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale precum şi a celor în care se desfăşoară activităţi comune actului medical, care urmează a fi vândute conform prevederilor O.U.G. nr. 68/2008.”
 • Hotărârea 134/2011 - Municipiul Brăila - 20.04.2011

  Aprobarea Programului propriu anual de modernizare şi dezvoltare în domeniul energiei termice, pe anul 2011, al Municipiului Brăila
 • Hotărârea 133/2011 - Municipiul Brăila - 20.04.2011

  Preluarea de la Agenţia Naţională pentru Locuinţe a terenului în suprafaţă de 2332,00 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Brăila, precum şi a investiţiei <>, cartier Brăiliţa - Etapa II, str. Salcâmului nr.1, Bl.B2, cu 32 unităţi locative şi transmiterea imobilului bloc de locuinţe şi a terenului aferent, conform lucrării de cadastru, în suprafaţă de 655,00 mp, în administrarea Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ şi Cimitirelor Brăila
 • Hotărârea 132/2011 - Municipiul Brăila - 20.04.2011

  Aprobarea preţurilor şi tarifelor percepute de către S.C „ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR ŞI TÂRGURILOR” S.A. BRĂILA, pentru serviciile publice prestate pe anul 2011
 • Hotărârea 131/2011 - Municipiul Brăila - 20.04.2011

  Modificarea articolului 1 din H.C.L.M. Brăila nr.206/18.07.2008 referitoare la
 • Hotărârea 130/2011 - Municipiul Brăila - 20.04.2011

  Modificarea H.C.L.M. nr.189/18.07.2008, referitoare la , modificată prin H.C.L.M. nr.6/26.01.2009 şi H.C.L.M. nr.130/29.04.2009
 • Hotărârea 129/2011 - Municipiul Brăila - 20.04.2011

  Modificarea H.C.L.M. nr. 174/20.06.2008 referitoare la , modificată şi completată prin H.C.L.M. nr. 175/26.06.2008, H.C.L.M. nr. 5/26.01.2009 şi H.C.L.M. nr. 129/29.04.2009
 • Hotărârea 128/2011 - Municipiul Brăila - 20.04.2011

  Aprobarea execuţiei bugetului general consolidat al Municipiului Brăila, întocmit pe cele două secţiuni, pentru trimestrul I, 2011.
 • Hotărârea 127/2011 - Municipiul Brăila - 30.03.2011

  Alegerea Preşedintelui de Şedinţă al Consiliului Local Municipal Brăila.
 • Hotărârea 126/2011 - Municipiul Brăila - 30.03.2011

  Acordul de principiu pentru asocierea între Liceul Teoretic „Panait Cerna” Brăila şi un partener privat, în vederea amenajării în incinta liceului a unui teren de sport
 • Hotărârea 125/2011 - Municipiul Brăila - 30.03.2011

  Alocarea sumei de 19.037 lei, din bugetul Casei de Cultură al Municipiului Brăila, în vederea participării la Festivalul Tineretului şi Sportului Nilüfer 2011, ediţia a X – a, în perioada 15 -26 aprilie 2011, Nilüfer - Bursa, Turcia
 • Hotărârea 124/2011 - Municipiul Brăila - 30.03.2011

  Modificarea articolului 1, alin.(1) din H.C.L.M. Brăila nr.194/ 18.07.2008 referitoare la „Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila în comisiile de vânzare şi contestaţie prevăzute de O.U.G. nr.68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ – teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale”
 • Hotărârea 123/2011 - Municipiul Brăila - 30.03.2011

  Aprobarea desfăşurării activităţii de „autogară”, de către S.C.”BRAICAR” S.A. BRĂILA, în locaţia situată în Municipiul Brăila, Aleea Parcului nr.1
 • Hotărârea 122/2011 - Municipiul Brăila - 30.03.2011

  Participarea Poliţiei Locale Brăila la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional
 • Hotărârea 121/2011 - Municipiul Brăila - 30.03.2011

  Modificarea şi completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al POLIŢIEI LOCALE BRĂILA aprobat conform anexei nr.3, parte integrantă din H.C.L.M. Brăila nr.56/31.01.2011
 • Hotărârea 120/2011 - Municipiul Brăila - 30.03.2011

  Modificarea prevederilor art. 2 din H.C.L.M. nr. 428/20.12.2010 şi aprobarea încheierii convenţiilor definitive pentru acordarea de servicii de asistenţă socială, încheiate între Consiliul Local Municipal Brăila, prin Direcţia de Asistenţă Socială Brăila şi asociaţiile sau fundaţiile selectate, conform Legii nr. 34/1998
 • Hotărârea 119/2011 - Municipiul Brăila - 30.03.2011

  Stabilirea cuantumului maxim şi a condiţiilor de acordare a prestaţiilor financiare excepţionale acordate la nivelul Municipiului Brăila, în conformitate cu prevederile Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 118/2011 - Municipiul Brăila - 30.03.2011

  Aprobarea amplasării bustului cetăţeanului brăilean NAUM VECHILARGI, ideolog al Renaşterii Naţionale albaneze, la intersecţia Bulevardului Independenţei cu Strada Şcolilor
 • Hotărârea 117/2011 - Municipiul Brăila - 30.03.2011

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul , situat în Municipiul Brăila, Şos. Râmnicu Sărat nr.92, elaborat de S.C. COM VEN IMOBILIARE S.R.L
 • Hotărârea 116/2011 - Municipiul Brăila - 30.03.2011

  Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor bunuri aflate în patrimoniul S.C. CET S.A. în baza contractului de concesiune, în vederea casării şi, după caz, a valorificării sau utilizării în reparaţii pentru alte instalaţii a unor bunuri aparţinând patrimoniului public
 • Hotărârea 115/2011 - Municipiul Brăila - 30.03.2011

  Concesionarea prin încredinţare directă, a terenului în suprafaţă de 485,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Str. Prahovei nr. 41, numiţilor ZAHARIA VIOREL şi ZAHARIA AURORA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2 şi C3, proprietate personală ale acestora
 • Hotărârea 114/2011 - Municipiul Brăila - 30.03.2011

  Concesionarea prin încredinţare directă, a terenului, în suprafaţă de 308,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Str. Pescăruşului nr.12A, domnului GRAMA MARIUS, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1 şi C2, proprietate personală ale acestuia
 • Hotărârea 113/2011 - Municipiul Brăila - 30.03.2011

  Concesionarea prin încredinţare directă, a terenului în suprafaţă de 159,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Strada Graurului nr. 11, solicitanţilor DÎRCĂ CONSTANTIN şi DÎRCĂ VASILICA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1 şi C2, proprietate personală ale acestora
 • Hotărârea 112/2011 - Municipiul Brăila - 30.03.2011

  Concesionarea prin încredinţare directă, a terenului în suprafaţă de 71,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Str. Militară nr.5, solicitantului BREBEANU MARIN DANIEL, în vederea extinderii construcţiilor existente, proprietate personală ale acestuia
 • Hotărârea 111/2011 - Municipiul Brăila - 30.03.2011

  Trecerea din domeniul public, în domeniul privat al Municipiului Brăila şi concesionarea prin încredinţare directă, a terenului în suprafaţă totală de 225,00 mp, situat în Brăila, Staţiunea balneară Lacu Sărat, solicitantei S.C. „NELISIM PROD” S.R.L. BRĂILA, în vederea amenajării şi extinderii actualului spaţiu comercial
 • Hotărârea 110/2011 - Municipiul Brăila - 30.03.2011

  Completarea H.C.L.M. nr. 51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”
 • Hotărârea 109/2011 - Municipiul Brăila - 30.03.2011

  Modificarea anexei, parte integrantă a H.C.L.M. Brăila nr.133/29.04.2010, referitoare la „Stabilirea cotelor indivize de teren şi spaţii de folosinţă comună corespunzătoare spaţiilor situate în imobilul proprietate privată a Municipiului Brăila, situat în Brăila, strada Pietăţii nr.3, generic denumit Policlinica Hipodrom”
 • Hotărârea 108/2011 - Municipiul Brăila - 30.03.2011

  Darea în administrare a unor spaţii situate în Policlinica nr.2 Hipodrom, Spitalului Judeţean de Urgenţă Brăila, în vederea desfăşurării activităţii
 • Hotărârea 107/2011 - Municipiul Brăila - 30.03.2011

  Completarea poz. nr. 112, Capitolul H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.279/11.08.2009 privind Liceul Pedagogic „D.P. Perpessicius” Brăila, conform procesului – verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 1845/14.12.2006
 • Hotărârea 106/2011 - Municipiul Brăila - 30.03.2011

  Completarea poz. nr.108, Cap. H – „Terenurile şi clădirile instituţiilor publice”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.279/11.08.2009, privind Grupul Şcolar „Anghel Saligny” Brăila, conform documentaţiei de cadastru, a autorizaţiei de construire şi a procesului – verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.119/2011
 • Hotărârea 105/2011 - Municipiul Brăila - 30.03.2011

  Completarea poz. nr.96, Cap. H – „Terenurile şi clădirile instituţiilor publice”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.279/11.08.2009, privind Şcoala Generală nr.29 „Mihail Sadoveanu” Brăila, conform proceselor – verbale de recepţie la terminarea lucrărilor nr.1009/2008 şi nr.1755/2009
 • Hotărârea 104/2011 - Municipiul Brăila - 30.03.2011

  Completarea poz. nr.92, Cap. H – „Terenurile şi clădirile instituţiilor publice”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.279/11.08.2009, privind Şcoala Generală nr.23 „Mihai Eminescu” Brăila, conform proceselor – verbale de recepţie la terminarea lucrărilor nr.2047/2006 şi nr.2427/2007
 • Hotărârea 103/2011 - Municipiul Brăila - 30.03.2011

  Modificarea art.1 din H.C.L.M. Brăila nr.141/15.07.2004 referitoare la „Constituirea Comisiei sociale, în vederea analizării cererilor şi repartizării locuinţelor aflate în domeniul public şi privat al Municipiului Brăila, precum şi a locuinţelor pentru tineri destinate închirierii construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe”
 • Hotărârea 102/2011 - Municipiul Brăila - 30.03.2011

  Aprobarea procesului – verbal de negociere al Comisiei speciale de punere în aplicare a H.C.L.M. nr. 4/2003, referitoare la din cadrul şedinţei din data de 21.02.2011
 • Hotărârea 101/2011 - Municipiul Brăila - 30.03.2011

  Elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru POLIŢIA LOCALĂ BRĂILA, pe anul 2011.
 • Hotărârea 100/2011 - Municipiul Brăila - 30.03.2011

  Aprobarea modalităţii de gestiune, a Regulamentului şi Caietului de sarcini, cu anexele aferente, ale serviciului de administrare a fondului locativ şi a spaţiilor cu altă destinaţie aflate în domeniul public şi privat al Municipiului Brăila
 • Hotărârea 99/2011 - Municipiul Brăila - 30.03.2011

  Aprobarea modalităţii de gestiune, a Regulamentului şi Caietului de sarcini, cu anexele aferente, ale serviciului de administrare a cimitirelor din Municipiul Brăila.
 • Hotărârea 98/2011 - Municipiul Brăila - 30.03.2011

  Aprobarea utilizării în anul 2011 a excedentului bugetar local, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2010.
 • Hotărârea 97/2011 - Municipiul Brăila - 30.03.2011

  Aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al Municipiului Brăila, bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local, bugetelor instituţiilor finanţate integral din venituri proprii, bugetului veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local, precum şi a situaţiilor financiare, inclusiv anexele la acestea, pe anul 2010.
 • Hotărârea 96/2011 - Municipiul Brăila - 21.02.2011

  Alegerea Preşedintelui de Şedinţă al Consiliului Local Municipal Brăila.
 • Hotărârea 95/2011 - Municipiul Brăila - 21.02.2011

  Ajustarea şi modificarea tarifelor serviciului de transport public local de călători în Municipiul Brăila, practicate de S.C. „BRAICAR” S.A. Brăila, începând cu data de 01.03.2011.
 • Hotărârea 94/2011 - Municipiul Brăila - 21.02.2011

  Aprobarea actului adiţional nr.7 la Contractul de asociere nr.16772/13.05.1998 privind serviciul public de salubrizare al Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 93/2011 - Municipiul Brăila - 21.02.2011

  Aprobarea listei de priorităţi cu solicitanţii care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.
 • Hotărârea 92/2011 - Municipiul Brăila - 21.02.2011

  Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila şi aprobarea componenţei comisiei de licitaţie pentru concesionarea unui teren în Perimetrul III, aflat în administrarea R.A. „ADMINISTRAŢIA ZONEI LIBERE” BRĂILA.
 • Hotărârea 91/2011 - Municipiul Brăila - 21.02.2011

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 640,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Str. Motrului, nr.1, solicitanţilor ŞTIRBU VASILE şi ŞTIRBU PARASCHIVA, teren pe care sunt amplasate construcţiile proprietate personală ale acestora.
 • Hotărârea 90/2011 - Municipiul Brăila - 21.02.2011

  Concesionarea prin încredinţare directă, a terenului, în suprafaţă de 140,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Str. Olteniei nr. 13 bis, solicitanţilor SIMA IONUŢ şi PURCĂREA LILIANA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2 şi C3, proprietate personală ale acestora.
 • Hotărârea 89/2011 - Municipiul Brăila - 21.02.2011

  Concesionarea prin încredinţare directă, a terenului, în suprafaţă de 95,50 mp indiviz din 191,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Str. Ştefan cel Mare nr. 68 (fost nr.62), numitelor MORARU OANA - ELISABETA, PETRESCU GEORGETA şi IVANCIU ELENA - DIANA, teren pe care sunt amplasate construcţiile proprietate personală ale acestora.
 • Hotărârea 88/2011 - Municipiul Brăila - 21.02.2011

  Concesionarea prin încredinţare directă, a terenului, în suprafaţă de 35,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Str. Gh. Constantinescu nr. 79 bis, domnului IONIŢĂ GHEORGHE, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2, C3 şi C5 proprietate personală ale acestuia.
 • Hotărârea 87/2011 - Municipiul Brăila - 21.02.2011

  Concesionarea prin încredinţare directă, fără licitaţie publică, conform Legii nr. 341/2004, a terenului în suprafaţă de 100,00 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Aleea Mecanizatorilor, nr. 1A, domnului DINCĂ IONEL – Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, în vederea construirii unui spaţiu comercial sau de prestări servicii.
 • Hotărârea 86/2011 - Municipiul Brăila - 21.02.2011

  Concesionarea prin încredinţare directă, a terenului în suprafaţă de 2958,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Municipiul Brăila, Şoseaua Buzăului nr. 9A, SOCIETĂŢII COOPERATIVA MEŞTEŞUGĂREASCĂ 1 DECEMBRIE BRĂILA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1, C2, C3 şi C4, proprietatea acesteia.
 • Hotărârea 85/2011 - Municipiul Brăila - 21.02.2011

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 1139,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Şos. Râmnicu Sărat nr. 111 lot 2/2, solicitantei S.C. „TRANSALGEO” S.R.L. Brăila, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1 (fost C3), C3(fost C6) şi C4 (fost C7), proprietatea acesteia.
 • Hotărârea 84/2011 - Municipiul Brăila - 21.02.2011

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 154,00 mp indiviz din 1714,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Str. Mercur nr. 56, solicitantei S.C. „PHOENIX IND” S.R.L. Brăila, teren aferent construcţiilor, proprietatea acesteia.
 • Hotărârea 83/2011 - Municipiul Brăila - 21.02.2011

  Scoaterea la licitaţie publică, în vederea concesionării, a terenului în suprafaţă de 281,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Str. Lanului nr.10, lot 20, în vederea construirii unei locuinţe.
 • Hotărârea 82/2011 - Municipiul Brăila - 21.02.2011

  Trecerea din domeniul public, în domeniul privat al Municipiului Brăila şi schimbarea destinaţiei din spaţiu cu altă destinaţie, în spaţiu cu destinaţia de locuinţă, a apartamentelor nr.3, 5 şi 6 situate în Brăila, Aleea Lebedei nr.1, Bloc E.4, parter.
 • Hotărârea 81/2011 - Municipiul Brăila - 21.02.2011

  Trecerea din administrarea S.C. CET S.A. Brăila în administrarea Consiliului Local Municipal Brăila a unor bunuri publice ce se regăsesc la poziţiile nr. 174, 190, 192 şi 199, capitolul D – Sisteme de Alimentare cu Energie Termică, cu terenuri aferente, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 279/11.08.2009.
 • Hotărârea 80/2011 - Municipiul Brăila - 21.02.2011

  Completarea H.C.L.M. nr. 51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.
 • Hotărârea 79/2011 - Municipiul Brăila - 21.02.2011

  Completarea Cap. H – „Terenurile şi clădirile instituţiilor publice”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.279/11.08.2009, conform deciziilor emise de Ministerul Finanţelor Publice.
 • Hotărârea 78/2011 - Municipiul Brăila - 21.02.2011

  Completarea poz. nr. 84, Capitolul H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.279/11.08.2009 privind Şcoala Generală nr.13 „Nedelcu Chercea” Brăila, conform procesului–verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 485/06.10.2009.
 • Hotărârea 77/2011 - Municipiul Brăila - 21.02.2011

  Aprobarea proceselor – verbale de negociere ale Comisiei speciale de punere în aplicare a H.C.L.M. nr. 4/2003, referitoare la din cadrul şedinţelor din data de 26.01.2011 şi 31.01.2011
 • Hotărârea 76/2011 - Municipiul Brăila - 21.02.2011

  Modificarea şi completarea anexelor nr.1 şi 2 din H.C.L.M. nr.174/28.11.2002, referitoare la „Punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări de servicii aflate în administrarea Direcţiei Serviciilor Publice Brăila”, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 75/2011 - Municipiul Brăila - 21.02.2011

  Completarea Anexei nr. 1 prevăzută la art. 1 din H.C.L.M. nr. 146/31.05.2010 cu pct. IV „tarife pentru închiriere teren” .
 • Hotărârea 74/2011 - Municipiul Brăila - 21.02.2011

  Modificarea H.C.L.M. nr.286/06.08.2010, art. 2, Anexa nr. 2 privind Statul de funcţii al SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI şi ADMINISTRARE PORTUARĂ BRĂILA.
 • Hotărârea 73/2011 - Municipiul Brăila - 21.02.2011

  Aprobarea Regulamentului de Organizare şi funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială Brăila.
 • Hotărârea 72/2011 - Municipiul Brăila - 21.02.2011

  Aprobarea listei bunurilor considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii, a listei bunurilor care nu sunt considerate de strictă necesitate, precum şi a veniturilor potenţiale provenite din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii, în baza art.8 alin.(7) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea 71/2011 - Municipiul Brăila - 21.02.2011

  Aprobarea planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pentru beneficiarii de ajutor social, pentru anul 2011, în baza prevederilor art.6 alin. (7) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea 70/2011 - Municipiul Brăila - 21.02.2011

  Asigurarea cofinanţării în procent de 30% a lucrărilor de bază, inclusiv contravaloarea taxelor şi impozitelor datorate şi plătibile pe teritoriul României la obiectivul de investiţie ,,Bazin de înot Olimpic – Str. Aleea Parcului nr. 7A, Municipiul Brăila, Judeţul Brăila” din cadrul Programului „Bazine de înot”, realizat prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” – S.A.”
 • Hotărârea 69/2011 - Municipiul Brăila - 21.02.2011

  Modificarea ORGANIGRAMEI şi a NUMĂRULUI DE PERSONAL, a STATULUI DE FUNCŢII, precum şi a REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE pentru APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI BRĂILA.
 • Hotărârea 68/2011 - Municipiul Brăila - 21.02.2011

  Aprobarea bugetului general consolidat al Municipiului Brăila pe anul 2011.
 • Hotărârea 67/2011 - Municipiul Brăila - 21.02.2011

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI ŞI ADMINISTRARE PORTUARĂ BRĂILA, pe anul 2011.
 • Hotărârea 66/2011 - Municipiul Brăila - 21.02.2011

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ SEROPLANT BRĂILA, pe anul 2011.
 • Hotărârea 65/2011 - Municipiul Brăila - 21.02.2011

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE ŞI GOSPODĂRIRE LOCALĂ BRĂILA, pe anul 2011.
 • Hotărârea 64/2011 - Municipiul Brăila - 21.02.2011

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE A FONDULUI LOCATIV ŞI A CIMITIRELOR BRĂILA, pe anul 2011.
 • Hotărârea 63/2011 - Municipiul Brăila - 21.02.2011

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila, pentru anul 2011.
 • Hotărârea 62/2011 - Municipiul Brăila - 21.02.2011

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Brăila pe anul 2011.
 • Hotărârea 61/2011 - Municipiul Brăila - 31.01.2011

  Alegerea Preşedintelui de Şedinţă al Consiliului Local Municipal Brăila
 • Hotărârea 60/2011 - Municipiul Brăila - 31.01.2011

  Aprobarea documentelor care stau la baza proiectului de parteneriat public-privat, privind „Eficientizarea sistemului centralizat de producere şi distribuţie a energiei termice din Municipiul Brăila”, prevăzute la pct.1 din Anexa nr.1 la H.G.R. nr.1239/2010.
 • Hotărârea 59/2011 - Municipiul Brăila - 31.01.2011

  Aprobarea Studiului de fundamentare privind ”Eficientizarea sistemului centralizat de producere şi distribuţie a energiei termice din Municipiul Brăila”, întocmit conform Legii nr.178/2010, legea parteneriatului public-privat şi a H.G.R. nr.1239/2010 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.178/2010.
 • Hotărârea 58/2011 - Municipiul Brăila - 31.01.2011

  Instituirea taxei speciale pentru desfacerea căsătoriei, prin acordul soţilor, pe cale administrativă
 • Hotărârea 57/2011 - Municipiul Brăila - 31.01.2011

  Modificarea Actului Constitutiv al S.C. ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR ŞI TÂRGURILOR”- S.A. BRĂILA
 • Hotărârea 56/2011 - Municipiul Brăila - 31.01.2011

  Aprobarea înfiinţării POLIŢIEI LOCALE BRĂILA prin reorganizarea Direcţiei Poliţia Comunitară Brăila
 • Hotărârea 55/2011 - Municipiul Brăila - 31.01.2011

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul , situat pe Calea Galaţi nr.118, lot 1, iniţiat de BABA MIHAELA
 • Hotărârea 54/2011 - Municipiul Brăila - 31.01.2011

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul , situat în Ansamblul Hipodrom, bl.G12, parter, ap. 22, iniţiat de ISTRATE MARIOARA
 • Hotărârea 53/2011 - Municipiul Brăila - 31.01.2011

  Atribuirea în proprietate doamnei BRATU DANIELA MĂDĂLINA, a terenului aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Ansamblul Rezidenţial „Cimbrului”, Str. Blasova nr.45, în suprafaţă de 252,00 mp, în conformitate cu prevederile Legii nr.341/2004
 • Hotărârea 52/2011 - Municipiul Brăila - 31.01.2011

  Atribuirea în proprietate doamnei AVRĂMESCU ADRIANA, a terenului aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Ansamblul Rezidenţial „Cimbrului”, Str. Blasova nr.43, în suprafaţă de 250,00 mp, în conformitate cu prevederile Legii nr.341/2004.
 • Hotărârea 51/2011 - Municipiul Brăila - 31.01.2011

  Atribuirea în proprietate doamnei DAVID GEORGETA, a terenului aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Ansamblul Rezidenţial „Cimbrului”, Str. Blasova nr.41, în suprafaţă de 250,00 mp, în conformitate cu prevederile Legii nr.341/2004.
 • Hotărârea 50/2011 - Municipiul Brăila - 31.01.2011

  Atribuirea în proprietate doamnei CIOCHINĂ DOINA FLORENTINA, a terenului aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Ansamblul Rezidenţial „Cimbrului”, Str. Blasova nr.39, în suprafaţă de 250,00 mp, în conformitate cu prevederile Legii nr.341/2004.
 • Hotărârea 49/2011 - Municipiul Brăila - 31.01.2011

  Atribuirea în proprietate doamnei MILEA VIORICA, a terenului aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Ansamblul Rezidenţial „Cimbrului”, Str. Blasova nr.37, în suprafaţă de 249,00 mp, în conformitate cu prevederile Legii nr.341/2004.
 • Hotărârea 48/2011 - Municipiul Brăila - 31.01.2011

  Atribuirea în proprietate domnului MITITELU DUMITRU, a terenului aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Ansamblul Rezidenţial „Cimbrului”, Str. Blasova nr.35, în suprafaţă de 249,00 mp, în conformitate cu prevederile Legii nr.341/2004.
 • Hotărârea 47/2011 - Municipiul Brăila - 31.01.2011

  Atribuirea în proprietate doamnei ICHIM IULIA GABRIELA, a terenului aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Ansamblul Rezidenţial „Cimbrului”, Str. Blasova nr.33, în suprafaţă de 249,00 mp, în conformitate cu prevederile Legii nr.341/2004.
 • Hotărârea 46/2011 - Municipiul Brăila - 31.01.2011

  Atribuirea în proprietate doamnei NICOLESCU VLĂSCEANU MIHAIELA CRISTINA, a terenului aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Ansamblul Rezidenţial „Cimbrului”, Str. Blasova nr.31, în suprafaţă de 249,00 mp, în conformitate cu prevederile Legii nr.341/2004
 • Hotărârea 45/2011 - Municipiul Brăila - 31.01.2011

  Atribuirea în proprietate domnului ŞERBAN LAURENŢIU, a terenului aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Ansamblul Rezidenţial „Cimbrului”, Str. Blasova nr.29, în suprafaţă de 249,00 mp, în conformitate cu prevederile Legii nr.341/2004
 • Hotărârea 44/2011 - Municipiul Brăila - 31.01.2011

  Atribuirea în proprietate domnului TOMOPOLO CONSTANTIN, a terenului aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Ansamblul Rezidenţial „Cimbrului”, Str. Blasova nr.27, în suprafaţă de 249,00 mp, în conformitate cu prevederile Legii nr.341/2004.
 • Hotărârea 43/2011 - Municipiul Brăila - 31.01.2011

  Atribuirea în proprietate domnului SAMOILĂ ION, a terenului aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Ansamblul Rezidenţial „Cimbrului”, Str. Blasova nr.25, în suprafaţă de 249,00 mp, în conformitate cu prevederile Legii nr.341/2004
 • Hotărârea 42/2011 - Municipiul Brăila - 31.01.2011

  Atribuirea în proprietate domnului MARINIŢU LEONARD, a terenului aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Ansamblul Rezidenţial „Cimbrului”, Str. Blasova nr.23, în suprafaţă de 249,00 mp, în conformitate cu prevederile Legii nr.341/2004.
 • Hotărârea 41/2011 - Municipiul Brăila - 31.01.2011

  Atribuirea în proprietate domnului MARINIŢU DANIEL, a terenului aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Ansamblul Rezidenţial „Cimbrului”, Str. Blasova nr.21, în suprafaţă de 249,00 mp, în conformitate cu prevederile Legii nr.341/2004.
 • Hotărârea 40/2011 - Municipiul Brăila - 31.01.2011

  Atribuirea în proprietate doamnei MOLDOVEANU IOAN ELENA, a terenului aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Ansamblul Rezidenţial „Cimbrului”, Str. Blasova nr.19, în suprafaţă de 249,00 mp, în conformitate cu prevederile Legii nr.341/2004
 • Hotărârea 39/2011 - Municipiul Brăila - 31.01.2011

  Atribuirea în proprietate domnului CIORANU ŞTEFAN, a terenului aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Ansamblul Rezidenţial „Cimbrului”, Str. Blasova nr.17, în suprafaţă de 248,00 mp, în conformitate cu prevederile Legii nr.341/2004.
 • Hotărârea 38/2011 - Municipiul Brăila - 31.01.2011

  Atribuirea în proprietate domnului MIHAI LIVIU CĂTĂLIN, a terenului aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Ansamblul Rezidenţial „Cimbrului”, Str. Blasova nr.15, în suprafaţă de 248,00 mp, în conformitate cu prevederile Legii nr.341/2004.
 • Hotărârea 37/2011 - Municipiul Brăila - 31.01.2011

  Atribuirea în proprietate domnului IORDACHE ALEXANDRU, a terenului aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Ansamblul Rezidenţial „Cimbrului”, Str. Blasova nr.13, în suprafaţă de 248,00 mp, în conformitate cu prevederile Legii nr.341/2004.
 • Hotărârea 36/2011 - Municipiul Brăila - 31.01.2011

  Atribuirea în proprietate domnului IORCIC NICOLAE, a terenului aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Ansamblul Rezidenţial „Cimbrului”, Str. Blasova nr.11, în suprafaţă de 248,00 mp, în conformitate cu prevederile Legii nr.341/2004.
 • Hotărârea 35/2011 - Municipiul Brăila - 31.01.2011

  Atribuirea în proprietate domnului BALABAN VIRGIL, a terenului aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Ansamblul Rezidenţial „Cimbrului”, Str. Blasova nr.9, în suprafaţă de 248,00 mp, în conformitate cu prevederile Legii nr.341/2004.
 • Hotărârea 34/2011 - Municipiul Brăila - 31.01.2011

  Atribuirea în proprietate doamnei BALABAN MIHAELA, a terenului aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Ansamblul Rezidenţial „Cimbrului”, Str. Blasova nr.7, în suprafaţă de 248,00 mp, în conformitate cu prevederile Legii nr.341/2004.
 • Hotărârea 33/2011 - Municipiul Brăila - 31.01.2011

  Atribuirea în proprietate domnului MANOLE IONEL, a terenului aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Ansamblul Rezidenţial „Cimbrului”, Str. Blasova nr.5, în suprafaţă de 249,00 mp, în conformitate cu prevederile Legii nr.341/2004.
 • Hotărârea 32/2011 - Municipiul Brăila - 31.01.2011

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 278,70 mp aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din suprafaţa totală de 530,00 mp, situat în Brăila, Str. Armata Poporului, nr.13, solicitanţilor VLAD VASILE şi VLAD GEORGETA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C.4 şi C.5, proprietate personală ale acestora
 • Hotărârea 31/2011 - Municipiul Brăila - 31.01.2011

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 175,00 mp aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, indiviz din suprafaţa totală de 275,00 mp, situat în Brăila, Str. George Coşbuc, nr.38, solicitanţilor STROE DUMITRU şi STROE RADA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C1 şi C2, proprietate personală ale acestora
 • Hotărârea 30/2011 - Municipiul Brăila - 31.01.2011

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 218,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Str. Fundătura Eroilor 1, nr.1, solicitantelor ANTROP TATIANA şi FULGER LENUŢA, teren pe care sunt amplasate construcţiile proprietate personală ale acestora
 • Hotărârea 29/2011 - Municipiul Brăila - 31.01.2011

  Concesionarea prin încredinţare directă, a terenului în suprafaţă de 24,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Municipiul Brăila, Calea Galaţi nr.55, lot 1, S.C. „Z – FARM” S.R.L. BRĂILA, în vederea extinderii construcţiei existente, proprietatea acesteia.
 • Hotărârea 28/2011 - Municipiul Brăila - 31.01.2011

  Completarea cu o nouă poziţie a Capitolului B – „Sisteme de alimentare cu apă, cu terenurile aferente” şi cu patru noi poziţii a Capitolului C – „Sisteme de canalizare şi epurare a apelor uzate, cu terenurile aferente” şi trecerea din Domeniul Public în Domeniul Privat a poziţiei 168 – Capitolul C – „Sisteme de canalizare şi epurare a apelor uzate, cu terenurile aferente”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.279/11.08.2009, în vederea casării şi valorificării
 • Hotărârea 27/2011 - Municipiul Brăila - 31.01.2011

  Completarea cu o nouă poziţie a Capitolului H – „Terenurile şi clădirile instituţiilor publice”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.279/11.08.2009, conform protocolului şi a procesului verbal de predare – primire a imobilului UM 02542 – Cazarma 576, situat în Brăila, Calea Călăraşilor nr.236
 • Hotărârea 26/2011 - Municipiul Brăila - 31.01.2011

  Modificarea şi completarea anexelor nr.2 şi 3 din H.C.L.M. nr.174/28.11.2002, referitoare la „Punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări de servicii aflate în administrarea Direcţiei Serviciilor Publice Brăila.”, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea 25/2011 - Municipiul Brăila - 31.01.2011

  Aprobarea procesului – verbal de negociere al Comisiei speciale de punere în aplicare a H.C.L.M. nr. 4/2003, referitoare la din cadrul şedinţei din data de 28.12.2010
 • Hotărârea 24/2011 - Municipiul Brăila - 31.01.2011

  Completarea H.C.L.M. nr. 51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară
 • Hotărârea 23/2011 - Municipiul Brăila - 31.01.2011

  Încetarea efectelor juridice ale H.C.L.M. Brăila nr.393/29.11.2010 referitoare la
 • Hotărârea 22/2011 - Municipiul Brăila - 31.01.2011

  Modificarea Caietului de sarcini al serviciului de salubrizare din Municipiul Brăila, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.47//26.02.2010
 • Hotărârea 21/2011 - Municipiul Brăila - 31.01.2011

  Modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 20/2011 - Municipiul Brăila - 31.01.2011

  Preluarea şi susţinerea activităţii CENTRULUI SOCIAL MULTIFUNCŢIONAL PENTRU COMUNITATEA ROMĂ DIN CARTIERUL LACU DULCE DIN MUNICIPIUL BRĂILA, începând cu luna februarie 2011, pentru o perioada de minim 5 ani de către DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ BRĂILA, prin acoperirea costurilor lunare de întreţinere şi funcţionare
 • Hotărârea 19/2011 - Municipiul Brăila - 31.01.2011

  Completarea cu o nouă poziţie a Capitolului H – „Terenurile şi clădirile instituţiilor publice”, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.279/11.08.2009, conform procesului – verbal de recepţie nr.311/30.12.2009 la terminarea lucrărilor a imobilului „Centrul Social Multifuncţional pentru comunitatea de romi din Cartierul Lacu Dulce – Municipiul Brăila
 • Hotărârea 18/2011 - Municipiul Brăila - 31.01.2011

  Modificarea H.C.L.M. nr. 321/27.09.2010 referitoare la , ca urmare a modificărilor survenite în urma evaluării tehnice şi financiare
 • Hotărârea 17/2011 - Municipiul Brăila - 31.01.2011

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul , iniţiat de MUNICIPIUL BRĂILA
 • Hotărârea 16/2011 - Municipiul Brăila - 31.01.2011

  Prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General şi a Regulamentului de Urbanism, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr.2/31.01.2001, până la data aprobării noului Plan Urbanistic General al Municipiului Brăila, dar nu mai târziu de 31.01.2013
 • Hotărârea 15/2011 - Municipiul Brăila - 31.01.2011

  Modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Municipal Brăila nr.310 din 29.09.2009 privind aprobarea contribuţiei Municipiului Brăila la finanţarea Proiectului “Reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în Judeţul Brăila
 • Hotărârea 14/2011 - Municipiul Brăila - 31.01.2011

  Aprobarea redevenţei pentru bunurile concesionate S.C. „ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR ŞI TÂRGURILOR” – S.A. BRĂILA, pentru anul 2011
 • Hotărârea 13/2011 - Municipiul Brăila - 31.01.2011

  Acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Brăila în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO DUNĂREA” Brăila
 • Hotărârea 12/2011 - Municipiul Brăila - 31.01.2011

  Acordarea unui mandat special Primarului, în calitate de reprezentant al Municipiului Brăila în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Dunărea” Brăila
 • Hotărârea 11/2011 - Municipiul Brăila - 31.01.2011

  Aprobarea PLANULUI DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR AL MUNICIPIULUI BRĂILA
 • Hotărârea 10/2011 - Municipiul Brăila - 31.01.2011

  Aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2011.
 • Hotărârea 9/2011 - Municipiul Brăila - 31.01.2011

  Validarea mandatului de consilier local pentru Domnul BIBICU CONSTANTIN, membru al Partidului Democrat Liberal Brăila
 • Hotărârea 8/2011 - Municipiul Brăila - 31.01.2011

  Constatarea încetării de drept, înainte de termen a mandatului de consilier local al Domnului Necula Stănel Ionel, ca urmare a aplicării prevederilor art.9 alin.(2) lit.h1) din Legea nr.393/2004 – Statutul aleşilor locali.
 • Hotărârea 7/2011 - Municipiul Brăila - 31.01.2011

  Alegerea unui viceprimar al Municipiului Brăila
 • Hotărârea 6/2011 - Municipiul Brăila - 10.01.2011

  Modificarea componenţei Comisiei de validare a Consiliului Local Municipal Brăila pentru şedinţa ordinară din data de 31.01.2011
 • Hotărârea 5/2011 - Municipiul Brăila - 10.01.2011

  Aprobarea participării Municipiului Brăila prin proiectul „Completare sisteme clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară şi pompe căldura la Spitalul de Psihiatrie SF. PANTELIMON, Brăila” la „Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire – beneficiari unităţi administrativ teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult”.
 • Hotărârea 4/2011 - Municipiul Brăila - 10.01.2011

  Încetarea înainte de termen a mandatului de viceprimar al Municipiului Brăila al Domnului Necula Stănel – Ionel, ca urmare a demisiei.
 • Hotărârea 3/2011 - Municipiul Brăila - 10.01.2011

  Modificarea anexei la H.C.L.M. Brăila nr. 418/20.12.2010 referitoare la „Stabilirea impozitelor şi taxelor locale, aplicabile în anul fiscal 2011”.
 • Hotărârea 2/2011 - Municipiul Brăila - 10.01.2011

  Rectificarea bugetului local pe anul 2010.
 • Hotărârea 1/2011 - Municipiul Brăila - 10.01.2011

  Aprobarea componenţei şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Comisiei Locale de Ordine Publică a Municipiului Brăila.