• Hotărârea 3/2010 - Municipiul Brăila - 26.01.2010

    Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 60,75 mp, reprezentând diferenţa dintre suprafaţa real măsurată – 287,00 mp şi suprafaţa rezultată din acte – 226,25 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, B-dul. Dorobanţilor nr.374 (fost nr.334), solicitanţilor RÂZEA NECULAI şi RAZEA AURELIAN, teren pe care sunt amplasate construcţiile proprietate personală ale acesteia.
  • Hotărârea 2/2010 - Municipiul Brăila - 26.01.2010

    Aprobarea aplicării Unităţii Administrativ Teritoriale a Municipiului Brăila la Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică, Operaţiunea – Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice.
  • Hotărârea 1/2010 - Municipiul Brăila - 26.01.2010

    Aprobarea Strategiei şi a Planului de acţiune pentru prevenirea şi combaterea corupţiei, precum şi pentru creşterea şi menţinerea integrităţii la nivelul Municipiului Brăila.