• Hotărârea 438/2009 - Municipiul Brăila - 16.12.2009

  Aprobarea Studiului de Fezabilitate şi Indicatorilor tehnico – economici ai Proiectului
 • Hotărârea 437/2009 - Municipiul Brăila - 16.12.2009

  Rectificarea bugetului local, pe anul 2009.
 • Hotărârea 436/2009 - Municipiul Brăila - 16.12.2009

  Alegerea Preşedintelui de Şedinţă al Consiliului Local Municipal Brăila.
 • Hotărârea 435/2009 - Municipiul Brăila - 16.12.2009

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul , iniţiat de S.C. „PHOENIX IND” – S.R.L. BRĂILA, beneficiar al dreptului de concesiune a terenului în suprafaţă de 766,00 mp, situat în Brăila, Str. Emil Racoviţă nr.50A.
 • Hotărârea 434/2009 - Municipiul Brăila - 16.12.2009

  Aprobarea cererii d-lui RUS FLORIN şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, Zona Industrială Sud, lot 10, în suprafaţă de 257,25 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată.
 • Hotărârea 433/2009 - Municipiul Brăila - 16.12.2009

  Aprobarea cererii d-nei PREFĂCUTU – TÎMPĂU (fostă JINGA) NICOLETA ELENA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Cantonului nr.23 lot 1, în suprafaţă de 151,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată.
 • Hotărârea 432/2009 - Municipiul Brăila - 16.12.2009

  Aprobarea cererii d-nei MATACHE PAULICA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, Zona Industrială Sud, lot 25, în suprafaţă de 262,57 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată.
 • Hotărârea 431/2009 - Municipiul Brăila - 16.12.2009

  Aprobarea cererii d-lui GÎRLICIANU NICU şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, Zona Industrială Sud, lot 12, în suprafaţă de 257,25 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată.
 • Hotărârea 430/2009 - Municipiul Brăila - 16.12.2009

  Aprobarea cererii d-lui CIOBANU CONSTANTIN OVIDIU şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, Zona Industrială Sud, lot 11, în suprafaţă de 257,25 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată.
 • Hotărârea 429/2009 - Municipiul Brăila - 16.12.2009

  Aprobarea cererii d-lui BRAICOVICI GIGEL şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, Zona Industrială Sud, lot 40, în suprafaţă de 258,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată.
 • Hotărârea 428/2009 - Municipiul Brăila - 16.12.2009

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 353,90 mp real măsurat (în acte 345,00 mp), aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Strada Cantonului nr.9, solicitanţilor PALAŞCĂ FLORIN şi PALAŞCĂ ANGELICA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C.1 şi C.2, proprietate personală ale acestora.
 • Hotărârea 427/2009 - Municipiul Brăila - 16.12.2009

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 46,00 mp, reprezentând diferenţa dintre suprafaţa real măsurată şi suprafaţa rezultată din acte, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Strada Cloşca nr.3, solicitantei NEDELCU STELUŢA GEORGETA, teren pe care sunt amplasate construcţiile proprietate personală ale acesteia.
 • Hotărârea 426/2009 - Municipiul Brăila - 16.12.2009

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 74,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Strada Brazdei nr.71, solicitanţilor MOLDOVEANU GHEORGHE, MOLDOVEANU CORNEL şi BORDEI FLOAREA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C.1, C.2, C.3, C.4, C.5, C.6 şi C.7, proprietate personală ale acestora.
 • Hotărârea 425/2009 - Municipiul Brăila - 16.12.2009

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 98,19 mp indiviz din 203,65 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Str. Bastionului nr. 8, solicitanţilor GRAMENI DAFINA, GRAMENI NICUŞOR şi GRAMENI ADAM, teren pe care sunt amplasate construcţiile proprietate personală ale acestora.
 • Hotărârea 424/2009 - Municipiul Brăila - 16.12.2009

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 92,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Strada Alexandru Vlahuţă nr.162 bis, solicitanţilor GHEORGHE PETRICĂ şi GHEORGHE MARIA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C.1, C.2 şi C.3, proprietate personală ale acestora.
 • Hotărârea 423/2009 - Municipiul Brăila - 16.12.2009

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 515,11 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Strada Ion Neculce nr.5, solicitantului FRÂNCU JEAN-STOICA, teren pe care sunt amplasate construcţiile C.1, C.2, C.3, C.4 şi C.5, proprietate personală ale acestuia.
 • Hotărârea 422/2009 - Municipiul Brăila - 16.12.2009

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 65,00 mp, reprezentând diferenţa dintre suprafaţa real măsurată şi suprafaţa rezultată din acte, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Strada Griviţa nr.3, solicitanţilor DAMACHE ION şi DAMACHE IOANA, teren pe care sunt amplasate construcţiile proprietate personală ale acestora.
 • Hotărârea 421/2009 - Municipiul Brăila - 16.12.2009

  Concesionarea prin încredinţare directă, a terenului în suprafaţă de 343,93 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Şoseaua Buzăului nr. 9, solicitantei S.C. „EAST POINT” S.R.L. BRĂILA, teren pe care este amplasată construcţia C4, proprietatea exclusivă a acesteia.
 • Hotărârea 420/2009 - Municipiul Brăila - 16.12.2009

  Concesionarea prin încredinţare directă, a unui teren în suprafaţă de 15,00 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Str. Faţa Portului, Zona Moara Violatos, pentru amplasarea unui post de transformare prefabricat, beneficiarei SUCURSALA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE BRĂILA.
 • Hotărârea 419/2009 - Municipiul Brăila - 16.12.2009

  Concesionarea prin încredinţare directă, a unui teren în suprafaţă de 15,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Str. Olangeriei c/c str. Independenţei, pentru reamplasarea unui post de transformare prefabricat, beneficiarei SUCURSALA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE BRĂILA.
 • Hotărârea 418/2009 - Municipiul Brăila - 16.12.2009

  Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru obiectivul „CONSTRUIRE HOTEL – RESTAURANT D+P+2E+3E RETRAS ŞI PISCINĂ” str. Rubinelor nr.1, iniţiat de S.C. ORIENT EXPRES S.R.L. Brăila.
 • Hotărârea 417/2009 - Municipiul Brăila - 16.12.2009

  Scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a terenului în suprafaţă de 32,00 mp, ce aparţine domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Ansamblul Hipodrom, Zona Complex Comercial – Aleea Cutezătorilor, în vederea amplasării unei construcţii provizorii cu destinaţia de spaţiu comercial.
 • Hotărârea 416/2009 - Municipiul Brăila - 16.12.2009

  Scoaterea la licitaţie publică, în vederea concesionării a terenului în suprafaţă de 1404,00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, între Aleea Mecanizatorilor şi Fluviul Dunărea, pentru activităţi economice.
 • Hotărârea 415/2009 - Municipiul Brăila - 16.12.2009

  Aprobarea Programului de restructurare la S.C. „CET” S.A. Brăila.
 • Hotărârea 414/2009 - Municipiul Brăila - 16.12.2009

  Aprobarea componentei din Programul Judeţean Brăila de ocupare temporară a forţei de muncă din rândul şomerilor pe anul 2010, pentru Municipiul Brăila.
 • Hotărârea 413/2009 - Municipiul Brăila - 16.12.2009

  Atribuirea în folosinţă gratuită, a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Brăila, Str. Roşie nr.7, parter, ASOCIAŢIEI VICTIMELOR REVOLUŢIEI ROMÂNE DIN DECEMBRIE 1989 BRĂILA, pentru desfăşurarea activităţii.
 • Hotărârea 412/2009 - Municipiul Brăila - 16.12.2009

  Constituirea fondului de locuinţe destinat închirierii persoanelor sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate în natură foştilor proprietari, din fondul de locuinţe construit prin Programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.
 • Hotărârea 411/2009 - Municipiul Brăila - 16.12.2009

  Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila a apartamentelor situate în Brăila, Şoseaua Buzăului nr. 5, bloc B12 bis, în vederea vânzării acestora.
 • Hotărârea 410/2009 - Municipiul Brăila - 16.12.2009

  Însuşirea evaluării imobilului situat în Piaţa Independenţei, cu denumirea Platou Piaţa Independenţei, înscris în domeniul public al municipiului Brăila, la cap. G „Sisteme de infrastructură privind administrarea domeniului public cu terenurile aferente – Parcuri publice, zone de agrement”, poziţia 9, conform inventarului domeniului public al Municipiului Brăila, reactualizat prin H.C.L.M. nr. 279/2009.
 • Hotărârea 409/2009 - Municipiul Brăila - 16.12.2009

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 296/31.08.2009 privind „Aprobarea documentaţiei tehnico-economice (documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii) pentru proiectul
 • Hotărârea 408/2009 - Municipiul Brăila - 16.12.2009

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 295/31.08.2009 privind „Aprobarea documentaţiei tehnico-economice (documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii) pentru proiectul
 • Hotărârea 407/2009 - Municipiul Brăila - 16.12.2009

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 228/19.06.2009 privind „Aprobarea documentaţiei tehnico-economice (documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii) pentru proiectul
 • Hotărârea 406/2009 - Municipiul Brăila - 16.12.2009

  Modificarea H.C.L.M. nr. 402/18.12.2008 privind „Aprobarea realizării proiectului , a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a cotei de cofinanţare de 2% din cheltuielile eligibile ale acestui proiect”.
 • Hotărârea 405/2009 - Municipiul Brăila - 16.12.2009

  Rectificarea poziţiei nr.20 din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.279/11.08.2009, Cap.H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice”, privind Spitalul de Psihiatrie „Sfăntul Pantelimon” Brăila, conform documentaţiilor cadastrale.
 • Hotărârea 404/2009 - Municipiul Brăila - 16.12.2009

  Modificarea H.C.L.M. nr. 229/29.08.2008 cu privire la „Trecerea din domeniul public al Municipiului Brăila, în domeniul public al statului, la solicitarea Guvernului, a locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, realizate în condiţiile Legii nr. 152/1998, cu modificările şi completările ulterioare”.
 • Hotărârea 403/2009 - Municipiul Brăila - 16.12.2009

  Completarea H.C.L.M. nr. 51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”, completată prin H.C.L.M. nr.72/2009, H.C.L.M. nr.143/2009, H.C.L.M. nr.179/2009, H.C.L.M. nr.223/2009, H.C.L.M. nr.262/2009, H.C.L.M. nr.297/2009, H.C.L.M. nr.315/2009, H.C.L.M. nr.367/2009 şi H.C.L.M. nr.384/16.11.2009.
 • Hotărârea 402/2009 - Municipiul Brăila - 16.12.2009

  Aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Locuinţe pentru tineret în regim de închiriere – etapa II NORD, cartier Lacu Dulce”.
 • Hotărârea 401/2009 - Municipiul Brăila - 16.12.2009

  Acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Brăila în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Dunărea” Brăila.
 • Hotărârea 400/2009 - Municipiul Brăila - 16.12.2009

  Aprobarea măsurilor necesare în vederea organizării şi funcţionării Centrului social de găzduire în regim de urgenţă în cadrul DIRECŢIEI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ BRĂILA.
 • Hotărârea 399/2009 - Municipiul Brăila - 16.12.2009

  Aprobarea tarifelor pentru salubrizare pe anul 2010.
 • Hotărârea 398/2009 - Municipiul Brăila - 16.12.2009

  Actualizarea taxelor speciale practicate de Direcţia Serviciilor Publice Brăila‚ aplicabile în anul fiscal 2010.
 • Hotărârea 397/2009 - Municipiul Brăila - 16.12.2009

  Stabilirea taxelor percepute de Direcţia Administraţia Pieţelor şi Târgurilor Brăila, începând cu data de 01.01. 2010.
 • Hotărârea 396/2009 - Municipiul Brăila - 16.12.2009

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei de Administrare şi Gospodărire Locală Brăila, pe anul 2009.
 • Hotărârea 395/2009 - Municipiul Brăila - 16.12.2009

  Rectificarea bugetului local pe anul 2009.
 • Hotărârea 394/2009 - Municipiul Brăila - 16.11.2009

  Alegerea Preşedintelui de Şedinţă al Consiliului Local Municipal Brăila.
 • Hotărârea 393/2009 - Municipiul Brăila - 16.11.2009

  Oportunitatea ca R.A. Administraţia Zonei Libere Brăila, în calitatea sa de proprietar al investiţiei „PARC INDUSTRIAL BRĂILA”, să finalizeze proiectul conform expertizei ICECON S.A. Bucureşti şi să concesioneze ulterior bunurile aflate în perimetrul Parcului Industrial, cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare.
 • Hotărârea 392/2009 - Municipiul Brăila - 16.11.2009

  Rectificarea bugetului local pe anul 2009.
 • Hotărârea 391/2009 - Municipiul Brăila - 16.11.2009

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 72,00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat adiacent imobilului din Brăila, Str. Edmond Nicolau nr.16, solicitanţilor ŞTEFĂNESCU MIHAIL şi ŞTEFĂNESCU ADRIANA, în vederea extinderii construcţiilor existente, proprietate personală a acestora.
 • Hotărârea 390/2009 - Municipiul Brăila - 16.11.2009

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 136,93 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Str. Rahova nr. 83, solicitanţilor MEIROŞU GEORGEL – MARIAN şi MEIROŞU SABINA, teren pe care sunt amplasate construcţiile proprietate personală ale acestora.
 • Hotărârea 389/2009 - Municipiul Brăila - 16.11.2009

  Închirierea prin încredinţare directă către S.C. S.A. a unui teren ce aparţine domeniului public al Municipiului Brăila, în suprafaţă de 1,00 mp, situat pe Şos. Baldovineşti la intersecţia cu Str. Petre Ştefănescu Goangă, în vederea executării instalaţiei de drenaj forţat.
 • Hotărârea 388/2009 - Municipiul Brăila - 16.11.2009

  Modificarea poziţiei 45 din anexa nr. 1 la H.C.L.M. Brăila nr. 235/29.08.2008 referitoare la .
 • Hotărârea 387/2009 - Municipiul Brăila - 16.11.2009

  Prelungirea aplicabilităţii H.C.L.M. Brăila nr. 463/28.10.2004 referitoare la .
 • Hotărârea 385/2009 - Municipiul Brăila - 16.11.2009

  Aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE pentru obiectivul de investiţii .
 • Hotărârea 384/2009 - Municipiul Brăila - 16.11.2009

  Completarea H.C.L.M. nr. 51/27.02.2009 referitoare la , completată prin H.C.L.M. nr. 72/2009, H.C.L.M. nr. 143/2009, H.C.L.M. nr. 179/2009, H.C.L.M. nr. 223/2009, H.C.L.M. nr. 262/2009, H.C.L.M. nr. 297/2009, H.C.L.M. nr. 315/2009 şi H.C.L.M. nr. 367/21.10.2009.
 • Hotărârea 383/2009 - Municipiul Brăila - 16.11.2009

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Administraţia Pieţelor şi Târgurilor Brăila, pe anul 2009.
 • Hotărârea 382/2009 - Municipiul Brăila - 16.11.2009

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Seroplant Brăila, pe anul 2009.
 • Hotărârea 381/2009 - Municipiul Brăila - 16.11.2009

  Stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2010.
 • Hotărârea 380/2009 - Municipiul Brăila - 21.10.2009

  Alegerea Preşedintelui de Şedinţă al Consiliului Local Municipal Brăila.
 • Hotărârea 379/2009 - Municipiul Brăila - 21.10.2009

  Aprobarea realizării proiectului , a STUDIULUI DE FEZABILITATE, a PROIECTULUI TEHNIC, a costurilor totale şi a valorii de cofinanţare a acestuia.
 • Hotărârea 378/2009 - Municipiul Brăila - 21.10.2009

  Aprobarea numărului de posturi de asistenţi personali pentru persoanele cu handicap grav, pe anul 2010.
 • Hotărârea 377/2009 - Municipiul Brăila - 21.10.2009

  Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila şi aprobarea componenţei comisiei de licitaţie pentru concesionarea unor bunuri (teren Perimetrul III), aflate în administrarea R.A. BRĂILA.
 • Hotărârea 376/2009 - Municipiul Brăila - 21.10.2009

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 204,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Strada Prahovei nr.39 bis, solicitanţilor ZAHARIA RICĂ şi ZAHARIA CEDA, teren pe care sunt amplasate construcţiile proprietate personală ale acestora.
 • Hotărârea 375/2009 - Municipiul Brăila - 21.10.2009

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 366,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Strada Ion Neculce nr.22, solicitantei ZAHARIA ANICA, teren pe care sunt amplasate construcţiile proprietate personală ale acesteia.
 • Hotărârea 374/2009 - Municipiul Brăila - 21.10.2009

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 235,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Strada Victor Vâlcovici nr.31, solicitanţilor TUDORACHE CONSTANTIN şi TUDORACHE IULIANA, teren pe care sunt amplasate construcţiile proprietate personală ale acestora .
 • Hotărârea 373/2009 - Municipiul Brăila - 21.10.2009

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 295,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Strada Arad nr.28, solicitantei TIUTIU MARIA, teren pe care sunt amplasate construcţiile proprietate personală ale acesteia .
 • Hotărârea 372/2009 - Municipiul Brăila - 21.10.2009

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 341,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Strada Garoafelor nr.15, solicitantei SCURTU MARINA, teren pe care sunt amplasate construcţiile proprietate personală ale acesteia.
 • Hotărârea 371/2009 - Municipiul Brăila - 21.10.2009

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 229,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Strada Maramureş nr.11 A, solicitanţilor RĂILEANU GHINU şi RĂILEANU ANICA, teren pe care sunt amplasate construcţiile proprietate personală ale acestora .
 • Hotărârea 370/2009 - Municipiul Brăila - 21.10.2009

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 300,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Strada Mina Minovici nr.4, solicitanţilor RADU DUŢĂ şi RADU MARIA ELENA, teren pe care sunt amplasate construcţiile proprietate personală ale acestora”.
 • Hotărârea 369/2009 - Municipiul Brăila - 21.10.2009

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 253,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Strada Garabet Ibrăileanu nr.22, solicitanţilor PETREA COSTICĂ şi CÂRLAN DUMITRA, teren pe care sunt amplasate construcţiile proprietate personală ale acestora ”.
 • Hotărârea 368/2009 - Municipiul Brăila - 21.10.2009

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 361,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Strada Graurului nr.2, solicitantei DUMITRU ANA, teren pe care sunt amplasate construcţiile proprietate personală ale acesteia .”
 • Hotărârea 367/2009 - Municipiul Brăila - 21.10.2009

  Completarea H.C.L.M. nr. 51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”, completată prin H.C.L.M. nr. 72/2009, H.C.L.M. nr. 143/2009, H.C.L.M. nr. 179/2009, H.C.L.M. nr. 223/19.06.2009, H.C.L.M. nr.262/10.07.2009 H.C.L.M. nr.297/31.08.2009 şi H.C.L.M. nr.315/29.09.2009 .
 • Hotărârea 366/2009 - Municipiul Brăila - 21.10.2009

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 106/30.03.2009 referitoare la „Aprobarea cererii d-nei MANEA MIHAELA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 198,00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Calea Călăraşilor nr.331 lot 2, în spatele blocului I2, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată.”
 • Hotărârea 365/2009 - Municipiul Brăila - 21.10.2009

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 105/30.03.2009 referitoare la „Aprobarea cererii d-nei MANEA ANAMARIA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 216,00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Calea Călăraşilor nr.331 lot 3, în spatele blocului I2, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată.”.
 • Hotărârea 364/2009 - Municipiul Brăila - 21.10.2009

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 98/30.03.2009 referitoare la „Aprobarea cererii d-nei FILIMON CRISTINA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 216,00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Calea Călăraşilor nr.331 lot 5, în spatele blocului I2, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată.”
 • Hotărârea 363/2009 - Municipiul Brăila - 21.10.2009

  Modificarea art.2 din H.C.L.M. nr.30/26.01.2009 referitoare la .
 • Hotărârea 362/2009 - Municipiul Brăila - 21.10.2009

  Modificarea şi completarea poziţiei nr.114 – din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.279/11.08.2009, Cap.H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice” referitoare la Grupul Şcolar Industrial „Constantin Brâncoveanu” conform documentaţiilor cadastrale.
 • Hotărârea 361/2009 - Municipiul Brăila - 21.10.2009

  Modificarea suprafeţei de teren la poziţia nr.101 – din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.279/11.08.2009, Cap.H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice”, privind Grupul Şcolar Industrial „C.D. Neniţescu” Brăila, conform documentaţiilor cadastrale.
 • Hotărârea 360/2009 - Municipiul Brăila - 21.10.2009

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 311/29.09.2009 privind „Aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru proiectul , a proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect.
 • Hotărârea 359/2009 - Municipiul Brăila - 21.10.2009

  Completarea anexei nr.1 la H.C.L.M. Brăila nr.56/31.03.2006 privind „Aprobarea bunurilor (terenuri) ce pot fi acordate în compensare de către Instituţia Primarului Municipiului Brăila, instituţie investită cu soluţionarea notificărilor depuse în baza Legii nr.10/2001, republicată.
 • Hotărârea 358/2009 - Municipiul Brăila - 21.10.2009

  Preluarea din administrarea R.A. „ADMINISTRAŢIA ZONEI LIBERE” BRĂILA a imobilului ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Strada Anghel Saligny, nr. 22 A, compus din teren în suprafaţă de 168,94 mp şi construcţia C2 cu o suprafaţă construită de 85,00 mp şi transmiterea acestuia în folosinţă gratuită „AGENŢIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ A REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD – EST.
 • Hotărârea 357/2009 - Municipiul Brăila - 21.10.2009

  Aprobarea avizului prealabil de oportunitate, în vederea elaborării PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru terenul în suprafaţă de 52.850 mp, situat în Strada Cimbrului nr.3 din Municipiul Brăila.
 • Hotărârea 356/2009 - Municipiul Brăila - 21.10.2009

  Aprobarea, în condiţiile legii, a Caietului de sarcini şi temei de proiectare pentru actualizare P.U.G. – Municipiul Brăila.
 • Hotărârea 355/2009 - Municipiul Brăila - 21.10.2009

  Aprobarea bilanţului energiei termice elaborat de „S.C. ELSACO ELECTRONIC S.R.L. BOTOŞANI” pentru operatorul S.C. „CET”-S.A. BRĂILA şi a pierderilor tehnologice pe anul 2007.
 • Hotărârea 354/2009 - Municipiul Brăila - 21.10.2009

  Rectificarea bugetului local pe anul 2009.
 • Hotărârea 353/2009 - Municipiul Brăila - 21.10.2009

  Aprobarea documentaţiei tehnico – economice (documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii) pentru proiectul „Consolidare, reabilitare şi extindere Corp C4 – Colegiul Naţional „Nicolae Bălcescu” Brăila ”, a proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect.
 • Hotărârea 352/2009 - Municipiul Brăila - 21.10.2009

  Aprobarea documentaţiei tehnico – economice (documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii), a proiectului şi a cheltuielilor aferente acestuia, pentru proiectul
 • Hotărârea 351/2009 - Municipiul Brăila - 21.10.2009

  Aprobarea documentaţiei tehnico – economice (documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii), a proiectului şi a cheltuielilor aferente acestuia, pentru proiectul .
 • Hotărârea 350/2009 - Municipiul Brăila - 29.09.2009

  Alegerea Preşedintelui de Şedinţă al Consiliului Local Municipal Brăila.
 • Hotărârea 349/2009 - Municipiul Brăila - 29.09.2009

  Acordarea mandatului special reprezentantului Consiliului Local Municipal Brăila în Adunarea Generală a Acţionarilor lac S.C. „ECO” S.A. BRĂILA, în vederea participării la Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din data de 30.09.2009.
 • Hotărârea 347/2009 - Municipiul Brăila - 29.09.2009

  Aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru proiectul „Modernizarea şi reabilitarea străzii Calea Galaţi din Municipiul Brăila pe tronsonul cuprins între Bd. Dorobanţilor şi Str. Mircea Mălăeru colţ cu Str. Costache Negruzzi”, a proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect.
 • Hotărârea 346/2009 - Municipiul Brăila - 29.09.2009

  Deplasarea unei delegaţii, reprezentând Municipiul Brăila, în Municipiul Argostoli Kefalonia – Republica Elenă pentru a participa la festivităţile prilejuite de aniversarea a 125 de ani de la naşterea scriitorului brăilean, cu origine kefaloniană, PANAIT ISTRATI.
 • Hotărârea 345/2009 - Municipiul Brăila - 29.09.2009

  Transformarea unui post vacant de îngrijitor în referent de specialitate – economist, la CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE .
 • Hotărârea 344/2009 - Municipiul Brăila - 29.09.2009

  Numirea Domnului Mircea Florin, în funcţia de Director General şi Preşedinte al Consiliului de Administraţie al R.A. BRĂILA.
 • Hotărârea 343/2009 - Municipiul Brăila - 29.09.2009

  Actualizarea tarifelor serviciului de transport public local de călători în Municipiul Brăila.
 • Hotărârea 342/2009 - Municipiul Brăila - 29.09.2009

  Modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului Local Municipal Brăila nr. 134/18.07.2003.
 • Hotărârea 341/2009 - Municipiul Brăila - 29.09.2009

  Aprobarea cererii d-lui VLAD COSMIN DUMITREL şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Borzeşti nr. 4C, în suprafaţă de 280,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată.
 • Hotărârea 340/2009 - Municipiul Brăila - 29.09.2009

  Aprobarea cererii d-nei ILIE IRINA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Prelungirea Lanului lot 25 în suprafaţă de 250,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată.
 • Hotărârea 339/2009 - Municipiul Brăila - 29.09.2009

  Aprobarea cererii d-lui STĂNCULESCU LIVIU LUCIAN şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Prelungirea Lanului lot 24, în suprafaţă de 250,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată.
 • Hotărârea 338/2009 - Municipiul Brăila - 29.09.2009

  Aprobarea cererii d-lui STAMATE IULIAN şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Gheorghe Murgoci lot 3, în suprafaţă de 302,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată.
 • Hotărârea 337/2009 - Municipiul Brăila - 29.09.2009

  Aprobarea cererii d-lui NEDELCU ALEXANDRU şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, Zona Industrială Sud, lot rezervă nr. 4, în suprafaţă de 227,89 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată.
 • Hotărârea 336/2009 - Municipiul Brăila - 29.09.2009

  Aprobarea cererii d-nei GURGU IOANA MARIA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Chişinău nr. 141, lot 2 în suprafaţă de 303,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată.
 • Hotărârea 335/2009 - Municipiul Brăila - 29.09.2009

  Aprobarea cererii d-lui CIUPERCĂ EMIL şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Cărămidari nr. 109, în suprafaţă de 279,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată.
 • Hotărârea 334/2009 - Municipiul Brăila - 29.09.2009

  Aprobarea cererii d-lui BUDUREANU DUMITREL şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Prelungirea Lanului lot 26, în suprafaţă de 250,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată.
 • Hotărârea 333/2009 - Municipiul Brăila - 29.09.2009

  Aprobarea cererii d-lui ALEXE GHEORGHE şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. George Enescu nr. 164, în suprafaţă de 300,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată.
 • Hotărârea 332/2009 - Municipiul Brăila - 29.09.2009

  Aprobarea perfectării contractului de închiriere, având ca obiect construcţia în suprafaţă desfăşurată de 95,78 mp şi terenul în suprafaţă de 101,44 mp, situate în Brăila, str. Vapoarelor nr. 2, între BALTĂ GHEORGHE, în calitate de proprietar şi MUNICIPIUL BRĂILA, în calitate de chiriaş.
 • Hotărârea 331/2009 - Municipiul Brăila - 29.09.2009

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 34,00 mp, reprezentând diferenţa dintre suprafaţa real măsurată şi suprafaţa rezultată din acte, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Str. Cantonului nr. 3 bis, solicitantei SĂNĂTESCU LUCREŢIA, teren pe care sunt amplasate construcţiile proprietate personală ale acesteia.
 • Hotărârea 330/2009 - Municipiul Brăila - 29.09.2009

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 34,00 mp, reprezentând diferenţa dintre suprafaţa real măsurată şi suprafaţa rezultată din acte, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Str. Cantonului nr. 3 bis, solicitantei SĂNĂTESCU LUCREŢIA, teren pe care sunt amplasate construcţiile proprietate personală ale acesteia.
 • Hotărârea 329/2009 - Municipiul Brăila - 29.09.2009

  Concesionarea prin încredinţare directă, a terenului în suprafaţă de 199,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Str. Cireşului nr. 3, solicitanţilor SANDU MARIUS – ADRIAN şi SANDU TUDORIŢA, teren pe care sunt amplasate construcţiile proprietate personală ale acestora.
 • Hotărârea 328/2009 - Municipiul Brăila - 29.09.2009

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 240,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Str. Grădinarilor nr.49 bis, solicitanţilor OLTEANU MIHAI şi OLTEANU MĂRIOARA, teren pe care sunt amplasate construcţiile proprietate personală ale acestora
 • Hotărârea 327/2009 - Municipiul Brăila - 29.09.2009

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 132,00 mp indiviz din 450,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Str. Avram Iancu nr. 21, solicitanţilor DINICU GHERGHINA, DINICU GHIORGHE, DINICU ALEXANDRU şi DINICU NELU, teren pe care sunt amplasate construcţiile proprietate personală ale acestora.
 • Hotărârea 326/2009 - Municipiul Brăila - 29.09.2009

  Concesionarea prin încredinţare directă, a terenului în suprafaţă de 273,00 mp indiviz din 517,00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Titu Maiorescu nr.19, solicitanţilor CIOCAN FLOAREA, CIOCAN COSTEL, BAŞNO TANŢA şi VLAVIANO MARIOARA, teren pe care sunt amplasate construcţiile proprietate personală ale acestora.
 • Hotărârea 325/2009 - Municipiul Brăila - 29.09.2009

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 273,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Str. Carpenului nr. 46A, solicitanţilor CĂLIN STELIAN şi CĂLIN DANIELA, teren pe care sunt amplasate construcţiile proprietate personală ale acestora.
 • Hotărârea 324/2009 - Municipiul Brăila - 29.09.2009

  Scoaterea la licitaţie publică, în vederea concesionării, a terenului în suprafaţă de 238,00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Ion Creangă nr. 31A, pentru construirea unei locuinţe.
 • Hotărârea 323/2009 - Municipiul Brăila - 29.09.2009

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 32,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Călugăreni nr.6B, Societăţii Comerciale „OBRED COM” S.R.L., în vederea extinderii şi modernizării construcţiei existente.
 • Hotărârea 322/2009 - Municipiul Brăila - 29.09.2009

  Concesionarea prin încredinţare directă, a 2(două) terenuri în suprafaţă de 15,00 mp fiecare, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situate în Brăila, Şos. Baldovineşti c/c str. Trotuşului şi respectiv Şos. Rm. Sărat în zona S.C. „Agromec” S.A., pentru amplasarea a 2 posturi de transformare prefabricate, beneficiarei SUCURSALA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE BRĂILA.
 • Hotărârea 321/2009 - Municipiul Brăila - 29.09.2009

  Darea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 704,70 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Plevna nr. 66A, Grupului Şcolar de Prelucrarea Lemnului „Constantin Brâncuşi”, pentru desfăşurarea orelor de sport în aer liber.
 • Hotărârea 320/2009 - Municipiul Brăila - 29.09.2009

  Completarea poziţiei nr.73 – din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.279/11.08.2009, Cap.H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice”, privind Şcoala cu clasele I – VIII „Vlaicu Vodă”, conform documentaţiilor cadastrale.
 • Hotărârea 319/2009 - Municipiul Brăila - 29.09.2009

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 292/31.08.2009 privind „Aprobarea documentaţiei tehnico-economice (documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii) pentru proiectul
 • Hotărârea 318/2009 - Municipiul Brăila - 29.09.2009

  Aprobarea aplicării Unităţii Administrativ Teritoriale a Municipiului Brăila la Programul Life+, instrument financiar al Uniunii Europene pentru proiecte de mediu şi conservare a naturii şi a contribuţiei proprii necesare implementării proiectului .
 • Hotărârea 317/2009 - Municipiul Brăila - 29.09.2009

  Preluarea de la Compania Naţională de Investiţii S.A. Bucureşti a obiectivului <>, situat în Brăila, str. Deva nr. 11, includerea acestuia la poziţia 84 din cap. H din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, reactualizat conform H.C.L.M. nr. 279/2009 şi transmiterea sa împreună cu terenul aferent în administrarea Şcolii generale nr. 13 – „Nedelcu Chercea.
 • Hotărârea 316/2009 - Municipiul Brăila - 29.09.2009

  Preluarea de la Agenţia Naţională pentru Locuinţe a terenului în suprafaţă de 1.884,00 mp, precum şi a investiţiei <>, cartier Brăiliţa - Etapa II, str. Sfântul Gheorghe nr. 5, bl. A9 cu 16 unităţi locative şi transmiterea imobilului bloc de locuinţe si a terenului, pe care este construit, în suprafaţă de 328,50 mp, în administrarea Direcţiei Serviciilor Publice Brăila.
 • Hotărârea 315/2009 - Municipiul Brăila - 29.09.2009

  Completarea H.C.L.M. nr. 51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”, completată prin H.C.L.M. nr. 72/2009, H.C.L.M. nr. 143/2009, H.C.L.M. nr. 179/2009, H.C.L.M. nr. 223/2009, H.C.L.M. nr. 262/2009 şi H.C.L.M. nr. 297/31.08.2009.
 • Hotărârea 314/2009 - Municipiul Brăila - 29.09.2009

  Instituirea taxei pentru eliberarea în regim de urgenţă a unor acte administrative.
 • Hotărârea 313/2009 - Municipiul Brăila - 29.09.2009

  Stabilirea valorii redevenţei ce va fi plătită de S.C. „C.E.T.” S.A. Brăila, în anul 2009, conform contractului de concesiune nr. 34162/06.09.2006.
 • Hotărârea 312/2009 - Municipiul Brăila - 29.09.2009

  Modificarea anexei nr. 2 la H.C.L.M. Brăila nr. 255/10.07.2009, referitoare la „Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Serviciilor Publice Brăila, pe anul 2009.
 • Hotărârea 311/2009 - Municipiul Brăila - 29.09.2009

  Aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru proiectul , a proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect.
 • Hotărârea 310/2009 - Municipiul Brăila - 29.09.2009

  Aprobarea contribuţiei Municipiului Brăila la finanţarea Proiectului .
 • Hotărârea 309/2009 - Municipiul Brăila - 29.09.2009

  Punerea la dispoziţia Proiectului a terenurilor din domeniul public aferente investiţiilor care se vor realiza în Municipiul Brăila.
 • Hotărârea 307/2009 - Municipiul Brăila - 31.08.2009

  Alegerea Preşedintelui de Şedinţă al Consiliului Local Municipal Brăila.
 • Hotărârea 306/2009 - Municipiul Brăila - 31.08.2009

  Rectificarea poziţiilor nr.113 şi 113' – din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. nr.279/11.08.2009, Cap.H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice”, privind Colegiul Naţional „Nicolae Bălcescu” Brăila şi Liceul de Artă „Haricleea Darclee” Brăila, conform documentaţiilor cadastrale.
 • Hotărârea 305/2009 - Municipiul Brăila - 31.08.2009

  Completarea H.C.L.M. Brăila nr.161/11.05.2009 referitoare la >.
 • Hotărârea 304/2009 - Municipiul Brăila - 31.08.2009

  Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila şi aprobarea componenţei comisiei de licitaţie pentru concesionarea unor bunuri (teren Perimetrul III), aflate în administrarea R.A. BRĂILA.
 • Hotărârea 303/2009 - Municipiul Brăila - 31.08.2009

  Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila şi aprobarea componenţei comisiei de licitaţie pentru concesionarea unor bunuri (teren Perimetrul I), aflate în administrarea R.A. BRĂILA.
 • Hotărârea 302/2009 - Municipiul Brăila - 31.08.2009

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul , iniţiat de numita COMAN CORINA, proprietară a terenului în suprafaţă de 91,00 mp, situat în Brăila, Str. Industriei nr. 104.
 • Hotărârea 301/2009 - Municipiul Brăila - 31.08.2009

  Trecerea din domeniul public, în domeniul privat al Municipiului Brăila a unor active fixe corporale, în valoare totală de 14.695.963,53 lei aflate în administrarea S.C. – S.A., în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării acestora.
 • Hotărârea 300/2009 - Municipiul Brăila - 31.08.2009

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 15,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Şos. Râmnicu Sărat, în zona staţiei de autobuz a Liceului Agricol, pentru amplasarea unui post de transformare prefabricat, beneficiarei SUCURSALA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE BRĂILA.
 • Hotărârea 299/2009 - Municipiul Brăila - 31.08.2009

  Închirierea prin încredinţare directă către S.C. „ROMTELECOM” S.A. a unui număr de 17 terenuri ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila, în suprafaţă totală de 34,00 mp, în vederea reabilitării cabinetelor stradale existente, proprietatea solicitantei.
 • Hotărârea 298/2009 - Municipiul Brăila - 31.08.2009

  Închirierea prin încredinţare directă către S.C. „GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA” S.A. a unui număr de 4 terenuri ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila, în suprafaţă totală de 4,00 mp, în vederea amplasării de staţii de protecţie catodică a conductelor de gaze.
 • Hotărârea 297/2009 - Municipiul Brăila - 31.08.2009

  Completarea H.C.L.M. nr. 51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”, completată prin H.C.L.M. nr. 72/2009, H.C.L.M. nr. 143/2009, H.C.L.M. nr. 179/2009, H.C.L.M. nr. 223/19.06.2009 şi H.C.L.M. nr.262/10.07.2009.
 • Hotărârea 296/2009 - Municipiul Brăila - 31.08.2009

  Aprobarea documentaţiei tehnico-economice (documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii) pentru proiectul , a proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect.
 • Hotărârea 295/2009 - Municipiul Brăila - 31.08.2009

  Aprobarea documentaţiei tehnico-economice (documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii) pentru proiectul , a proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect.
 • Hotărârea 294/2009 - Municipiul Brăila - 31.08.2009

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 138/29.04.2009 privind „Aprobarea documentaţiei tehnico – economice de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru proiectul , a proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect.
 • Hotărârea 293/2009 - Municipiul Brăila - 31.08.2009

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 401/18.12.2008 referitoare la „Aprobarea realizării proiectului , a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a cotei de cofinanţare de 2% din costurile eligibile ale acestui proiect.”
 • Hotărârea 292/2009 - Municipiul Brăila - 31.08.2009

  Aprobarea documentaţiei tehnico-economice (documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii) pentru proiectul , a proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect”.
 • Hotărârea 291/2009 - Municipiul Brăila - 31.08.2009

  Aprobarea proiectulului şi a cheltuielilor legate de proiect.
 • Hotărârea 290/2009 - Municipiul Brăila - 31.08.2009

  Aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită, pe durata executării construcţiilor, a unui teren în suprafaţă de 12.022 mp, în vederea realizării obiectivului de investiţii , către Agenţia Naţională pentru Locuinţe.
 • Hotărârea 289/2009 - Municipiul Brăila - 31.08.2009

  Preluarea de la Agenţia Naţională pentru Locuinţe a terenului în suprafaţă de 2.200,00 mp şi a investiţiei <> destinate închirierii, cartier Brăiliţa - Etapa II, str. Sulina nr.1, bl.A7 cu 16 unităţi locative şi str. Sulina nr. 6, bl.A8 cu 16 unităţi locative şi transmiterea acestora în administrarea Direcţiei Serviciilor Publice Brăila.
 • Hotărârea 288/2009 - Municipiul Brăila - 31.08.2009

  Modificarea şi completarea H.C.L.M. nr. 5/ 30.01.2003 referitoare la „Constatarea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţie săvârşite prin încălcarea normelor de gospodărie şi transport pe teritoriul Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 287/2009 - Municipiul Brăila - 31.08.2009

  Schimbarea sediului social al Direcţiei Administraţia Pieţelor şi Târgurilor Brăila, din str. Mihai Bravu nr. 196 în Şoseaua Baldovineşti nr. 20, Municipiul Brăila.
 • Hotărârea 286/2009 - Municipiul Brăila - 31.08.2009

  Aprobarea tarifelor pentru lucrările ce se execută pe domeniul public al Municipiului Brăila de către DIRECŢIA DE ADMINISTRARE ŞI GOSPODĂRIRE LOCALĂ BRĂILA.
 • Hotărârea 285/2009 - Municipiul Brăila - 31.08.2009

  Modificarea anexei nr. 2 la H.C.L.M. Brăila nr. 255/10.07.2009, referitoare la „Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Serviciilor Publice Brăila, pe anul 2009.
 • Hotărârea 284/2009 - Municipiul Brăila - 31.08.2009

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Administraţia Pieţelor şi Târgurilor Brăila, pe anul 2009.
 • Hotărârea 283/2009 - Municipiul Brăila - 31.08.2009

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului Public de Administrare Portuară şi Transport Naval Brăila, pe anul 2009.
 • Hotărârea 282/2009 - Municipiul Brăila - 31.08.2009

  Rectificarea bugetului local pe anul 2009.
 • Hotărârea 281/2009 - Municipiul Brăila - 11.08.2009

  „Privind stabilirea comisiei de verificare a situaţiilor de lucrări precum şi a stadiului fizic de execuţie a lucrărilor la obiectivul de investiţii Construire trei blocuri de locuinţe sociale - Cartier Lacu Dulce, Municipiul Brăila”.
 • Hotărârea 280/2009 - Municipiul Brăila - 11.08.2009

  „Alocarea sumei de 100.000 lei pentru realizarea documentaţiei necesare în vederea introducerii în programul de finanţare al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe pentru anul 2009, a obiectivului de investiţii Locuinţe pentru tineri, destinate închirierii – Cartier Lacu Dulce – Etapa II Nord.”
 • Hotărârea 279/2009 - Municipiul Brăila - 11.08.2009

  „Actualizarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al municipiului Brăila, atestat prin Hotărârea Guvernului României nr. 363 din 15 aprilie 2002”.
 • Hotărârea 278/2009 - Municipiul Brăila - 11.08.2009

  „Rectificarea poziţiei nr. 38 – cap. H – , anexă la H.C.L.M. Brăila nr. 55/30.03.2005, referitoare la Grădiniţa nr. 21 „Pescăruşul” (structură a Grădiniţei nr. 23 „Ileana Cosânzeana”)”.
 • Hotărârea 277/2009 - Municipiul Brăila - 11.08.2009

  „Modificarea şi completarea H.CL.M nr. 51/2006 privind „Trecerea din administrarea Serviciului Public de Administrarea Portuară şi Transport Naval Brăila în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Zonei Libere Brăila” a şalupei de serviciu şi transport persoane , bun aparţinând domeniului public al Municipiului Brăila.”
 • Hotărârea 276/2009 - Municipiul Brăila - 11.08.2009

  „Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 401/18.12.2008 referitoare la „Aprobarea realizării proiectului , a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a cotei de cofinanţare de 2% din costurile eligibile ale acestui proiect”.
 • Hotărârea 275/2009 - Municipiul Brăila - 11.08.2009

  Armonizarea reglementărilor în vigoare la nivelul Municipiului Brăila în domeniul serviciului public de salubrizare cu prevederile Legii nr. 51/2006 raportate la prevederile Legii nr. 101/2006.
 • Hotărârea 274/2009 - Municipiul Brăila - 11.08.2009

  Aprobarea REGULAMENTULUI şi INDICATORILOR de PERFORMANŢĂ ai Serviciului public de salubrizare din Municipiul Brăila
 • Hotărârea 273/2009 - Municipiul Brăila - 11.08.2009

  Alegerea Preşedintelui de Şedinţă al Consiliului Local Municipal Brăila
 • Hotărârea 272/2009 - Municipiul Brăila - 10.07.2009

  Alegerea Preşedintelui de Şedinţă al Consiliului Local Municipal Brăila.
 • Hotărârea 271/2009 - Municipiul Brăila - 10.07.2009

  Organizarea şi programul manifestărilor „ZILELOR MUNICIPIULUI BRĂILA” în perioada 14 – 16 August 2009.
 • Hotărârea 270/2009 - Municipiul Brăila - 10.07.2009

  Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila şi aprobarea componenţei comisiei de licitaţie pentru concesionarea unor bunuri (teren Perimetrul III, parcelele K şi T) aflate în administrarea R.A. „ADMINISTRAŢIA ZONEI LIBERE” BRĂILA.
 • Hotărârea 269/2009 - Municipiul Brăila - 10.07.2009

  Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila în Comisia de concurs pentru funcţia de Director General la R.A. „ADMINISTRAŢIA ZONEI LIBERE” BRĂILA.
 • Hotărârea 268/2009 - Municipiul Brăila - 10.07.2009

  Completarea art.1 din H.C.L.M. Braila nr.248/16.09.2008 referitoare la .
 • Hotărârea 267/2009 - Municipiul Brăila - 10.07.2009

  Modificarea H.C.L.M. nr.4/30.01.2003 referitoare la .
 • Hotărârea 266/2009 - Municipiul Brăila - 10.07.2009

  Modificarea şi completarea anexelor H.C.L.M. Brăila nr. 174/28.11.2002 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 550/2002, modificată şi completată prin H.C.L.M. nr.69/2003, H.C.L.M. nr.12/2004, H.C.L.M. nr.519/2004, H.C.L.M. nr.63/2005, H.C.L.M. nr.344/2005, H.C.L.M. nr.99/2006, H.C.L.M. nr.158/2006, H.C.L.M. nr.15/2007, H.C.L.M. nr.216/2007, H.C.L.M. nr.296/2007, H.C.L.M. nr.14/2008, H.C.L.M. nr.129/2008 şi H.C.L.M. nr. 339/2008.
 • Hotărârea 265/2009 - Municipiul Brăila - 10.07.2009

  Rectificarea poziţiilor nr.85 şi 96 – cap. H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila”, anexă la H.C.L.M. Brăila nr.55/30.03.2005, referitoare la Şcoala cu clasele I - VIII – şi Şcoala cu clasele I – VIII .
 • Hotărârea 264/2009 - Municipiul Brăila - 10.07.2009

  Aprobarea aplicării la Programul de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului a Unităţii Administrativ Teritoriale – Municipiul Brăila şi a contribuţiei proprii necesare implementării proiectului „Reabilitarea sistemului de producere a energiei termice prin utilizarea surselor de energie regenerabilă la Căminul de Persoane Vârstnice Lacu Sărat, Judeţul Brăila.
 • Hotărârea 263/2009 - Municipiul Brăila - 10.07.2009

  Completarea poziţiei nr.109 – Cap.H – , anexă la H.C.L.M. Brăila nr.55/30.03.2005, rectificată prin H.C.L.M. nr.46/2009, privind Colegiul Economic „Ion Ghica.
 • Hotărârea 262/2009 - Municipiul Brăila - 10.07.2009

  Completarea H.C.L.M. nr. 51/27.02.2009 referitoare la , completată prin H.C.L.M. nr. 72/2009, H.C.L.M. nr. 143/2009, H.C.L.M. nr. 179/2009 şi H.C.L.M. nr. 223/19.06.2009.
 • Hotărârea 261/2009 - Municipiul Brăila - 10.07.2009

  Aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE pentru obiectivul de investiţii REABILITARE ŞI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE APĂ PE STRADA VIILOR, MUNICIPIUL BRĂILA .
 • Hotărârea 260/2009 - Municipiul Brăila - 10.07.2009

  Aprobarea proiectului , a cotei de cofinanţare aferente în valoare de 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului şi a cheltuielilor neeligibile aferente proiectului.
 • Hotărârea 259/2009 - Municipiul Brăila - 10.07.2009

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr.228/19.06.2009 referitoare la „Aprobarea documentaţiei tehnico-economice (documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii) pentru proiectul a proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect.
 • Hotărârea 258/2009 - Municipiul Brăila - 10.07.2009

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr.400/18.12.2008 referitoare la „Aprobarea realizării proiectului
 • Hotărârea 257/2009 - Municipiul Brăila - 10.07.2009

  Completarea anexei nr.1 la H.C.L.M. Brăila nr.56/31.03.2006 privind .
 • Hotărârea 256/2009 - Municipiul Brăila - 10.07.2009

  Completarea H.C.L.M. nr. 117/31.07.2001 referitoare la <Înfiinţarea Serviciului Public de Administrare şi Funcţionare a Creşelor sub autoritatea Consiliului Local Municipal Brăila, în subordinea directă a Primarului Municipiului Brăila>.
 • Hotărârea 255/2009 - Municipiul Brăila - 10.07.2009

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Serviciilor Publice Brăila, pe anul 2009.
 • Hotărârea 254/2009 - Municipiul Brăila - 10.07.2009

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei de Administrare şi Gospodărire Locală Brăila, pe anul 2009.
 • Hotărârea 253/2009 - Municipiul Brăila - 10.07.2009

  Rectificarea bugetului local pe anul 2009
 • Hotărârea 252/2009 - Municipiul Brăila - 26.06.2009

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr.399/18.12.2008 referitoare la <>.
 • Hotărârea 251/2009 - Municipiul Brăila - 26.06.2009

  Aprobarea actualizării valorii de investiţie alocată de la bugetul local pentru realizarea lucrărilor tehnico – edilitare aferente obiectivului de investiţii „Locuinţe pentru tineri destinate închirierii, Cartier Brăiliţa, Strada Viilor – Strada Vadul Catagaţei, etapa III, Municipiul Brăila, Judeţul Brăila.
 • Hotărârea 250/2009 - Municipiul Brăila - 19.06.2009

  Alegerea Preşedintelui de Şedinţă al Consiliului Local Municipal Brăila.
 • Hotărârea 249/2009 - Municipiul Brăila - 19.06.2009

  Aprobarea cererii d-lui BUJA PETRE CĂTĂLIN şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 250,00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în str.Prelungirea străzii Lanului lot 27, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată.
 • Hotărârea 248/2009 - Municipiul Brăila - 19.06.2009

  Modificarea art.1 din H.C.L.M. nr.119/30.03.2009 referitoare la „Aprobarea cererii d-nei UDREA MIRELA CAMELIA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 285,00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Strada Eftimie Murgu, nr.143 bis, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată.
 • Hotărârea 247/2009 - Municipiul Brăila - 19.06.2009

  Scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a terenului în suprafaţă de 6,00 mp, teren ce aparţine domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Str.1 Decembrie 1918, colţ cu B-dul. Independenţei, pentru amplasarea unui modul de difuzare a presei.
 • Hotărârea 246/2009 - Municipiul Brăila - 19.06.2009

  Scoaterea la licitaţie publică, în vederea concesionării terenului în suprafaţă de 109,00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, între str. Şcolilor nr.1 şi Calea Călăraşilor nr.30, pentru construirea unui modul comercial.
 • Hotărârea 245/2009 - Municipiul Brăila - 19.06.2009

  Scoaterea la licitaţie publică, în vederea concesionării, a terenului în suprafaţă de 766,00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Emil Racoviţă nr.50 A, pentru realizarea unui obiectiv economic.
 • Hotărârea 244/2009 - Municipiul Brăila - 19.06.2009

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 211,00 mp , teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Strada Ion Neculce nr.7, soţilor VÂRLĂNESCU CRISTINA şi VÂRLĂNESCU MIHAI, teren pe care sunt amplasate construcţiile proprietate personală ale acestora.
 • Hotărârea 243/2009 - Municipiul Brăila - 19.06.2009

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 15,00 mp, indiviz din suprafaţa totală de 281,00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Strada Unirii nr.137, soţilor MUŞAT SICĂ şi MUŞAT ECATERINA, teren pe care sunt amplasate construcţiile proprietate personală ale acestora.
 • Hotărârea 242/2009 - Municipiul Brăila - 19.06.2009

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 78,05 mp indiviz din 571,05 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Strada Tecuci nr.25 solicitanţilor MILOŞ VALENTIN, MILOŞ VALERICA şi MILOŞ GEORGETA, teren pe care sunt amplasate construcţiile proprietate personală ale acestora.
 • Hotărârea 241/2009 - Municipiul Brăila - 19.06.2009

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 190,75 mp, indiviz din 357,00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Strada Tudor Vladimirescu nr.38, numitului LIPAN PETRICĂ, teren pe care sunt amplasate construcţiile proprietate personală ale acestuia.
 • Hotărârea 240/2009 - Municipiul Brăila - 19.06.2009

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 270,00, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Strada Caisului nr.15 solicitanţilor DRĂGAN DUMITRU şi STAN GHEORGHIŢĂ, teren pe care sunt amplasate construcţiile proprietate personală ale acestora.
 • Hotărârea 239/2009 - Municipiul Brăila - 19.06.2009

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 254,00 mp , teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Strada Cărămidari nr.122 bis, solicitanţilor CÎRLAN COSMIN – AUREL şi CIUDIN MIHAELA – IONELA, teren pe care sunt amplasate construcţiile proprietate personală ale acestora.
 • Hotărârea 238/2009 - Municipiul Brăila - 19.06.2009

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 258,00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Strada Pescăruşului nr.1, solicitantei CHIABURU DUMITRA, teren pe care sunt amplasate construcţiile proprietate personală ale acesteia.
 • Hotărârea 237/2009 - Municipiul Brăila - 19.06.2009

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 2625,00 mp, indiviz din terenul în suprafaţă totală de 17752,50 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Zona Industrială Nord – Baza de producţie a Cooperativei Meşteşugăreşti Constructorul, teren pe care se află amplasate construcţiile C.8 (743,40 mp), C.9 (206,70 mp) şi C.14 (86,15 mp), proprietatea solicitantei S.C. „TEOCAM IMPEX” S.R.L. BRĂILA.
 • Hotărârea 236/2009 - Municipiul Brăila - 19.06.2009

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 6220,00 mp, indiviz din terenul în suprafaţă totală de 17752,50 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Zona Industrială Nord – Baza de producţie a Cooperativei Meşteşugăreşti Constructorul, teren pe care sunt amplasate construcţiile C12 (silozuri ciment), C15 (silozuri ciment), C16 (silozuri ciment), C17 (clădire specială bază de producţie) şi C18 (staţie betoane), proprietatea solicitantei S.C. „COMINCO GRUP” S.R.L. Brăila.
 • Hotărârea 235/2009 - Municipiul Brăila - 19.06.2009

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 2531,00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Strada Magaziilor colţ cu Şoseaua Focşani, pe care sunt amplasate construcţiile C.1 (depozit), C.2 (şopron), C.3 (birouri), C.4 (depozit), C.5 (depozit), C.8 (clădire gaze), C.10+C.11 (depozit), C.13, C.14, C.15, C.16 (spaţiu desfacere), proprietatea S.C. S.R.L. BRĂILA.
 • Hotărârea 234/2009 - Municipiul Brăila - 19.06.2009

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 265,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Strada Magaziilor nr.22 E, proprietatea solicitantei S.C. „ALIDAN SERV” S.R.L. Brăila, în vederea extinderii construcţiilor existente.
 • Hotărârea 232/2009 - Municipiul Brăila - 19.06.2009

  Aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE pentru obiectivul de investiţii EXTINDERE REŢEA PENTRU ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ A COMUNITĂŢII DE RROMI SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL BRĂILA, KM.10 .
 • Hotărârea 231/2009 - Municipiul Brăila - 19.06.2009

  Aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE pentru obiectivul de investiţii REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA INTERSECŢIEI DINTRE ŞOSEAUA BUZĂULUI ŞI ŞOSEAUA DE CENTURĂ A MUNICIPIULUI BRĂILA .
 • Hotărârea 230/2009 - Municipiul Brăila - 19.06.2009

  Aprobarea proiectului
 • Hotărârea 229/2009 - Municipiul Brăila - 19.06.2009

  Aprobarea proiectului
 • Hotărârea 228/2009 - Municipiul Brăila - 19.06.2009

  Aprobarea documentaţiei tehnico – economice (documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii) pentru Proiectul Extindere pe verticală (mansardare) Şcoala cu clasele I – VIII Vlaicu Vodă, a proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect.
 • Hotărârea 227/2009 - Municipiul Brăila - 19.06.2009

  Transmiterea în administrare, exploatare şi întreţinere către Serviciul Public de Administrare Portuară şi Transport Naval Brăila, a Pontonului de Acostare Nave Maritime, realizat în cadrul obiectivului de investiţii „Reabilitarea Centrului Istoric al Municipiului Brăila – Lot 2.
 • Hotărârea 226/2009 - Municipiul Brăila - 19.06.2009

  Transmiterea în administrare, exploatare şi întreţinere către S.C. „BRAICAR” – S.A. BRĂILA, a Debarcaderului pentru Nave de Agrement, realizat în cadrul obiectivului de investiţii „Reabilitarea Centrului Istoric al Municipiului Brăila – Lot 2.
 • Hotărârea 225/2009 - Municipiul Brăila - 19.06.2009

  Transmiterea în administrare, exploatare şi întreţinere către DIRECŢIA SERVICIILOR PUBLICE BRĂILA, a două grupuri sanitare publice, realizate în cadrul obiectivului de investiţii „Reabilitarea Centrului Istoric al Municipiului Brăila – Lot 2.
 • Hotărârea 224/2009 - Municipiul Brăila - 19.06.2009

  Transmiterea în folosinţă gratuită Camerei Notarilor Publici Galaţi, a imobilului aparţinând domeniului public al Municipiului Brăila, având suprafaţa utilă de 81,27 mp situat în Brăila, Strada Vapoarelor nr.2, în vederea activităţii de administrare a arhivei de acte succesorale preluate de la Judecătorie.
 • Hotărârea 223/2009 - Municipiul Brăila - 19.06.2009

  Completarea H.C.L.M. nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”, completată prin H.C.L.M. nr. 72/2009, H.C.L.M. nr.143/2009 şi H.C.L.M. nr.179/2009”.
 • Hotărârea 222/2009 - Municipiul Brăila - 19.06.2009

  Completarea H.C.L.M. nr.228/29.08.2008 referitoare la „Transmiterea în administrarea Direcţiei Serviciilor Publice Brăila a terenului în suprafaţă de 6323,00 mp, teren ce aparţine domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Cartier Lacu Dulce, în vederea edificării a trei blocuri de locuinţe sociale (un bloc de garsoniere şi două blocuri de apartamente cu două camere).
 • Hotărârea 221/2009 - Municipiul Brăila - 19.06.2009

  Rectificarea poziţiilor nr.60, 70 şi 87 – cap. H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila”, anexă la H.C.L.M. Brăila nr.55/30.03.2005, privind: Grădiniţa cu Program Prelungit nr.48 – „Luceafărul”, Grădiniţa cu Program Prelungit nr.6 – „Raza de Soare” şi Şcoala cu clasele I – VIII „George Coşbuc”.
 • Hotărârea 220/2009 - Municipiul Brăila - 19.06.2009

  Rectificarea poziţiei nr.9 – Cămin Lacu Sărat - Cap.H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila”, anexă la H.C.L.M. Brăila nr.55/30.03.2005, privind imobilul situat în Municipiul Brăila, Staţiunea Lacu Sărat şi darea acestuia în administrare Căminului pentru Persoane Vârstnice „Lacu Sărat” Brăila.
 • Hotărârea 219/2009 - Municipiul Brăila - 19.06.2009

  Delegarea gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare către operatorul S.C. COMPANIA DE UTILITĂŢI PUBLICE „DUNĂREA” BRĂILA S.A.
 • Hotărârea 218/2009 - Municipiul Brăila - 19.06.2009

  Avizarea Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apă şi de Canalizare cu anexele nr.1 – 4 şi a Caietelor de Sarcini ale Serviciului de Alimentare cu Apă şi de Canalizare cu anexele – părţi integrante din acestea.
 • Hotărârea 217/2009 - Municipiul Brăila - 19.06.2009

  Modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „DUNĂREA” Brăila, la care Municipiul Brăila este membru asociat.
 • Hotărârea 216/2009 - Municipiul Brăila - 19.06.2009

  Modificarea H.C.L.M. Brăila nr.316/31.10.2007 referitoare la Brăila>.
 • Hotărârea 215/2009 - Municipiul Brăila - 19.06.2009

  Rectificarea bugetului local, pe anul 2009.
 • Hotărârea 214/2009 - Municipiul Brăila - 29.05.2009

  Alegerea Preşedintelui de Şedinţă al Consiliului Local Municipal Brăila.
 • Hotărârea 213/2009 - Municipiul Brăila - 29.05.2009

  Modificarea prevederilor art. 10 din H.C.L.M. Brăila nr. 220/29.08.2008 şi art. 1 lit. f) din H.C.L.M. Brăila nr. 84/29.02.2008 referitoare la taxa pentru amplasare terase sezoniere.
 • Hotărârea 212/2009 - Municipiul Brăila - 29.05.2009

  Modalitatea de stabilire a redevenţei datorate bugetului local pentru concesionarea terenurilor aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Brăila aferente unor construcţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă.
 • Hotărârea 211/2009 - Municipiul Brăila - 29.05.2009

  Desemnarea Domnului Mircea Florin, în funcţia de Director General şi Preşedinte al Consiliului de Administraţie al „R.A. ADMINISTRAŢIA ZONEI LIBERE BRĂILA” , până la ocuparea postului prin concurs.
 • Hotărârea 210/2009 - Municipiul Brăila - 29.05.2009

  Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila şi aprobarea componenţei comisiei de licitaţie pentru concesionarea unor bunuri aflate în administrarea R.A. „ADMINISTRAŢIA ZONEI LIBERE” BRĂILA.
 • Hotărârea 209/2009 - Municipiul Brăila - 29.05.2009

  Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila şi aprobarea componenţei comisiei de licitaţie pentru concesionarea unor bunuri aflate în administrarea R.A. „ADMINISTRAŢIA ZONEI LIBERE” BRĂILA.
 • Hotărârea 208/2009 - Municipiul Brăila - 29.05.2009

  Numirea unui funcţionar public din cadrul Serviciului Buget – Finanţe, pentru ţinerea Registrului de evidenţă a datoriei publice locale, precum şi a Registrului de evidenţă a garanţiilor locale a Unităţii Administrativ – Teritoriale a Municipiului Brăila.
 • Hotărârea 207/2009 - Municipiul Brăila - 29.05.2009

  Aprobarea cererii d-nei VRÎNCEANU DANIELA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, Strada Cantonului, lot 4, în suprafaţă de 242,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată.
 • Hotărârea 206/2009 - Municipiul Brăila - 29.05.2009

  Aprobarea cererii d-nei VĂTAFU DOINA SIMONA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, Zona Industrială Sud, lot 91, în suprafaţă de 259,33 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată.
 • Hotărârea 205/2009 - Municipiul Brăila - 29.05.2009

  Aprobarea cererii dlui ŞERBAN GEORGE - MIHAI şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, Zona Industrială Sud, lot 142, în suprafaţă de 250,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată.
 • Hotărârea 204/2009 - Municipiul Brăila - 29.05.2009

  Aprobarea cererii d-lui STĂNESCU MIHAI şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 300,00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în str.Gh. Murgoci lot 1, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată.
 • Hotărârea 203/2009 - Municipiul Brăila - 29.05.2009

  Aprobarea cererii dlui SPIREA MIHĂIŢĂ – MARIUS şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, Str.Borzeşti c/c Str.Tecuci, lot 5, în suprafaţă de 272,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată.
 • Hotărârea 202/2009 - Municipiul Brăila - 29.05.2009

  Aprobarea cererii d-nei RUSU CRISTINA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, Zona Industrială Sud, lot rezervă 5, în suprafaţă de 177,75 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată.
 • Hotărârea 201/2009 - Municipiul Brăila - 29.05.2009

  Aprobarea cererii d-nei RĂILEANU GEANINA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, Strada Mircea Vodă nr.87, în suprafaţă de 294,60 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată.
 • Hotărârea 200/2009 - Municipiul Brăila - 29.05.2009

  Aprobarea cererii dnei POHA (BANU) VICTORIA FĂNICA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 250,00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat la Prelungirea străzii Lanului lot 22, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată.
 • Hotărârea 199/2009 - Municipiul Brăila - 29.05.2009

  Aprobarea cererii dlui COMAN BOGDAN şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, Zona Industrială Sud, lot 124, în suprafaţă de 250,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată.
 • Hotărârea 198/2009 - Municipiul Brăila - 29.05.2009

  Aprobarea cererii d-nei COCHINO MĂDĂLINA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, Zona Industrială Sud, lot 84, în suprafaţă de 259,33 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată.
 • Hotărârea 197/2009 - Municipiul Brăila - 29.05.2009

  Aprobarea cererii d-nei BUNEA ELENA - OANA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, Zona Industrială Sud, lot 96, în suprafaţă de 259,33 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată.
 • Hotărârea 196/2009 - Municipiul Brăila - 29.05.2009

  Aprobarea cererii dlui BĂRGUANU MIRCEA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 260,00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în str.Eroilor lot 16, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată.
 • Hotărârea 195/2009 - Municipiul Brăila - 29.05.2009

  Aprobarea cererii d-lui BĂNCUŢĂ PERMANDIAN şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 238,00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat la intersecţia str. Câmpului cu str. Lanului, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată.
 • Hotărârea 194/2009 - Municipiul Brăila - 29.05.2009

  Aprobarea cererii d-nei BĂLĂNICĂ IONELA – ALINA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, Zona Industrială Sud, lot 50, în suprafaţă de 252 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată.
 • Hotărârea 193/2009 - Municipiul Brăila - 29.05.2009

  Modificarea art.1 din H.C.L.M. nr.273/30.09.2008 referitoare la „Aprobarea cererii dlui ŞOLCAN NICOLAE şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 250,00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Zona Industrială Sud lot 112, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată.
 • Hotărârea 192/2009 - Municipiul Brăila - 29.05.2009

  Modificarea art.1 din H.C.L.M. nr.110/30.03.2009 referitoare la „Aprobarea cererii d-nei PLĂIAŞU GELA MARIA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 198,00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Calea Călăraşilor nr.331 lot 1, în spatele blocului I2, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată.
 • Hotărârea 191/2009 - Municipiul Brăila - 29.05.2009

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 311,00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Strada Graurului nr.29, solicitantei RUSU ILEANA, pe care sunt amplasate construcţiile proprietate personală ale acesteia.
 • Hotărârea 190/2009 - Municipiul Brăila - 29.05.2009

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 251,00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Strada George Coşbuc nr.41, solicitantei RADU FANA, pe care sunt amplasate construcţiile proprietate personală ale acesteia.
 • Hotărârea 189/2009 - Municipiul Brăila - 29.05.2009

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 163,88 mp, indiviz din 374,00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Bulevardul Alexandru Ioan Cuza nr.75, solicitanţilor POPA ION, POPA NEDELEA şi GHEORGHE PAUL, pe care sunt amplasate construcţiile proprietate personală ale acestora.
 • Hotărârea 188/2009 - Municipiul Brăila - 29.05.2009

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 137,00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Strada Olteniei nr.15, soţilor OAIE NECULAI şi OAIE IONICA , pe care sunt amplasate construcţiile proprietate personală ale acestora.
 • Hotărârea 187/2009 - Municipiul Brăila - 29.05.2009

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 185,50 mp indiviz din 285,50 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Str. Spiru Haret nr.14 solicitanţilor MOHONEA MIHAI şi MOHONEA FLORICA, pe care sunt amplasate construcţiile proprietate personală ale acestora.
 • Hotărârea 186/2009 - Municipiul Brăila - 29.05.2009

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 73,50 mp indiviz din 444,00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Str. Comuna din Paris nr.246 solicitantelor LUNGU IOANA şi LUNGU VIŞAN - VIORICA, pe care sunt amplasate construcţiile proprietate personală ale acestora.
 • Hotărârea 185/2009 - Municipiul Brăila - 29.05.2009

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 112,00 mp indiviz din 237,00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Str. Pandurilor nr.4, solicitantului GIRIP COSTEL, pe care sunt amplasate construcţiile proprietate personală ale acestuia.
 • Hotărârea 184/2009 - Municipiul Brăila - 29.05.2009

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 101,00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Strada Cazasului nr.118 bis, solicitantului FRUNZĂ PETRICĂ, pe care sunt amplasate construcţiile proprietate personală ale acestuia.
 • Hotărârea 183/2009 - Municipiul Brăila - 29.05.2009

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 138,00 mp, indiviz din 238,00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Strada George Topârceanu nr.75, soţilor CHIPRIAN HARITON şi CHIPRIAN PARASCHIVA, pe care sunt amplasate construcţiile proprietate personală ale acestora.
 • Hotărârea 182/2009 - Municipiul Brăila - 29.05.2009

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 26,00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Şos. Buzăului nr.92 lot 2 solicitanţilor BUŢEA GHEORGHIŢĂ şi BUŢEA LENUŢA, pe care sunt amplasate construcţiile proprietate personală ale acestora.
 • Hotărârea 181/2009 - Municipiul Brăila - 29.05.2009

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 58,19 mp, indiviz din 406,00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Strada Comuna din Paris nr.138, soţilor ALEXANDRU VASILE şi ALEXANDRU ŞTEFANA, pe care sunt amplasate construcţiile proprietate personală ale acestora.
 • Hotărârea 180/2009 - Municipiul Brăila - 29.05.2009

  Completarea anexei nr.1 la H.C.L.M. Brăila nr.56/31.03.2006 privind „Aprobarea bunurilor (terenuri) ce pot fi acordate în compensare de către Instituţia Primarului Municipiului Brăila, instituţie investită cu soluţionarea notificărilor depuse în baza Legii nr.10/2001, republicată.
 • Hotărârea 179/2009 - Municipiul Brăila - 29.05.2009

  Completarea H.C.L.M. nr. 51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”, completată prin H.C.L.M. nr. 72/2009 şi H.C.L.M. nr.143/2009.
 • Hotărârea 178/2009 - Municipiul Brăila - 29.05.2009

  Completarea Secţiunii I – „Bunuri Imobile”, Cap.K – Statui şi monumente din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Brăila, anexă la H.C.L.M. nr.55/2005, cu două poziţii noi privind Grupul statuar „Traian” şi Ceasul public.
 • Hotărârea 177/2009 - Municipiul Brăila - 29.05.2009

  Completarea Secţiunii I – „Bunuri Imobile”, Cap.F – Sisteme de Transport Public Local, în Comun, de Persoane cu Terenurile Aferente din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Brăila, anexă la H.C.L.M. nr.55/2005, cu o noua poziţie privind pasajul superior tramvai care face legătura între Calea Galaţi si Cartier Brăiliţa.
 • Hotărârea 176/2009 - Municipiul Brăila - 29.05.2009

  Rectificarea poziţiei nr.437 – Secţiunea I – „Bunuri imobile”, anexă la H.C.L.M. Brăila nr.55/30.03.2005, privind pasajul rutier peste calea ferată, care face legătura între Calea Galaţi şi Cartierul Brăiliţa.
 • Hotărârea 175/2009 - Municipiul Brăila - 29.05.2009

  Rectificarea poziţiei nr.136 – cap. H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila”, anexă la H.C.L.M. Brăila nr.55/30.03.2005, privind imobilul situat în Piaţa Poligon nr.2, din Municipiul Brăila.
 • Hotărârea 174/2009 - Municipiul Brăila - 29.05.2009

  Rectificarea poziţiei nr.68 – cap. H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila”, anexă la H.C.L.M. Brăila nr.55/30.03.2005, privind Grădiniţa nr.58 „Codruţa”.
 • Hotărârea 172/2009 - Municipiul Brăila - 29.05.2009

  Trecerea din domeniul public al Municipiului Brăila, în domeniul public al statului, la solicitarea Guvernului, a unor locuinţe pentru tineri destinate închirierii, realizate în condiţiile Legii nr.152/1998, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea 171/2009 - Municipiul Brăila - 29.05.2009

  Asocierea Consiliului Local Municipal Brăila cu Consiliul Judeţean Brăila, în vederea exploatării „PATINOARULUI ARTIFICIAL ACOPERIT” din Municipiul Brăila, prin Direcţia de Administrare şi Gospodărire Locală Brăila.
 • Hotărârea 170/2009 - Municipiul Brăila - 29.05.2009

  Aprobarea documentaţiei tehnico-economice (documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii) pentru proiectul
 • Hotărârea 169/2009 - Municipiul Brăila - 29.05.2009

  Aprobarea documentaţiei tehnico-economice (documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii) pentru proiectul
 • Hotărârea 168/2009 - Municipiul Brăila - 29.05.2009

  Aprobarea cerinţelor necesare completării documentaţiei pentru solicitarea finanţării proiectului „Amenajare incintă la Grădiniţa cu Program Prelungit nr.37, Str.Aleea Trandafirilor nr.3, Municipiul Brăila.
 • Hotărârea 167/2009 - Municipiul Brăila - 29.05.2009

  Aprobarea documentaţiei tehnico-economice (documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii) pentru proiectul a proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect.
 • Hotărârea 166/2009 - Municipiul Brăila - 29.05.2009

  Aprobarea documentaţiei tehnico-economice (documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii) pentru proiectul
 • Hotărârea 165/2009 - Municipiul Brăila - 29.05.2009

  Stabilirea cotei – părţi pe care au dreptul să o încaseze instituţiile şi serviciile publice sau de utilitate publică, din închirierea sau concesionarea bunurilor, proprietate publică a Municipiului Brăila, precum şi a obligaţiilor de plată ce urmează a se vira la bugetul local.
 • Hotărârea 164/2009 - Municipiul Brăila - 29.05.2009

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Administraţia Pieţelor şi Târgurilor Brăila, pe anul 2009.
 • Hotărârea 163/2009 - Municipiul Brăila - 29.05.2009

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, constituit în afara bugetului local, pe anul 2009.
 • Hotărârea 162/2009 - Municipiul Brăila - 29.05.2009

  Rectificarea bugetului local pe anul 2009.
 • Hotărârea 161/2009 - Municipiul Brăila - 11.05.2009

  Transmiterea în folosinţă gratuită COMPANIEI NAŢIONALE DE INVESTIŢII – CNI S.A. a terenului în suprafaţă de 6.698,00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiulu Brăila, situat în Brăila, Parcul Monument, Aleea Parcului, nr. 7A, înscris în Cartea Funciară nr. 34.364/N/Brăila, având număr cadastral 14.873, în scopul construirii obiectivului „Bazin de înot”.
 • Hotărârea 160/2009 - Municipiul Brăila - 11.05.2009

  Aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila a terenului în suprafaţă de 6.698,00 mp, teren situat în Brăila, Parcul Monument, Aleea Parcului, nr. 7A, înscris în Cartea Funciară nr. 34.364/N/Brăila, având număr cadastral 14.873.
 • Hotărârea 159/2009 - Municipiul Brăila - 29.04.2009

  Alegerea Preşedintelui de Şedinţă al Consiliului Local Municipal Brăila.
 • Hotărârea 158/2009 - Municipiul Brăila - 29.04.2009

  Revocarea unui număr de 3 hotărâri ale Consiliului Local Municipal Brăila referitoare la atribuirea în folosinţă gratuită a unor terenuri conform Legii nr.15/2003, în vederea construirii unor locuinţe proprietate personală.
 • Hotărârea 157/2009 - Municipiul Brăila - 29.04.2009

  Deplasarea a două delegaţii reprezentând Municipiul Brăila în Municipiul Plevna – Republica Bulgaria şi Municipiul Argostoli Kefalonia – Republica Elenă
 • Hotărârea 156/2009 - Municipiul Brăila - 29.04.2009

  Aprobarea plăţii sumei de 2140 euro în contul Asociaţiei EUROREGIUNEA MAREA NEAGRĂ, reprezentând cotizaţia Municipiului Brăila, în calitate de membru fondator.
 • Hotărârea 155/2009 - Municipiul Brăila - 29.04.2009

  Modificarea articolului 1 din H.C.L.M. nr.203/18.07.2008 referitoare la .
 • Hotărârea 154/2009 - Municipiul Brăila - 29.04.2009

  Modificarea articolului 1 din H.C.L.M. nr.202/18.07.2008 referitoare la .
 • Hotărârea 153/2009 - Municipiul Brăila - 29.04.2009

  Modificarea articolului 1 din H.C.L.M. nr.192/18.07.2008 referitoare la .
 • Hotărârea 152/2009 - Municipiul Brăila - 29.04.2009

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 268,00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Ştefan Secăreanu nr. 30, solicitantului NICOLAE MIRCEA, pe care sunt amplasate construcţiile proprietate personală ale acestuia.
 • Hotărârea 151/2009 - Municipiul Brăila - 29.04.2009

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 192,95 mp indiviz din 292,95 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Bujorului nr.68, pentru întregirea proprietăţii deţinută de solicitanta MARIN SPERANŢA.
 • Hotărârea 150/2009 - Municipiul Brăila - 29.04.2009

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 30,00 mp indiviz din 379,90 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Mihai Bravu nr. 40, solicitantei LAZĂR TIŢA, în vederea extinderii construcţiilor existente, proprietate personală ale acesteia.
 • Hotărârea 149/2009 - Municipiul Brăila - 29.04.2009

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 223,00 mp indiviz din 323,00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. George Coşbuc, nr.40, pentru întregirea proprietăţii deţinută de solicitanţii CORNEA TITI şi CORNEA ANIŞOARA.
 • Hotărârea 148/2009 - Municipiul Brăila - 29.04.2009

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 122,00 mp indiviz din 378,00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Smîrdan nr. 141 bis, pentru întregirea proprietăţii deţinută de solicitantele BĂDILĂ NELLA, MILEA RODICA şi BULANCEA ADRIANA.
 • Hotărârea 147/2009 - Municipiul Brăila - 29.04.2009

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 34,00 mp indiviz din 134,00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Codrului nr. 18 bis, pentru întregirea proprietăţii deţinută de solicitanţii ANDREI PETRICĂ şi ANDREI MARIOARA.
 • Hotărârea 146/2009 - Municipiul Brăila - 29.04.2009

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul , iniţiat de numitul ŞERBAN ADRIAN, proprietar al terenului în suprafaţă de 268,00 mp, situat în Brăila, B-dul Dorobanţilor nr. 465 lot 1/1.
 • Hotărârea 145/2009 - Municipiul Brăila - 29.04.2009

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul <>, situat în Brăila, Şos. Focşani, nr. 152A, iniţiat de S.C. ROMBAT S.A. BISTRIŢA.
 • Hotărârea 144/2009 - Municipiul Brăila - 29.04.2009

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul <>, situat în Brăila, Piaţa Poligon nr. 4, iniţiat de CONSILIUL JUDEŢEAN BRĂILA.
 • Hotărârea 143/2009 - Municipiul Brăila - 29.04.2009

  Completarea H.C.L.M. nr. 51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”, completată prin H.C.L.M. nr.72/2009.
 • Hotărârea 142/2009 - Municipiul Brăila - 29.04.2009

  Transmiterea în administrarea R.A. „ADMINISTRAŢIA ZONEI LIBERE” BRĂILA, a imobilului ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Str. Anghel Saligny, nr. 22 A, în vederea amenajării unui spaţiu cu destinaţia de arhivă.
 • Hotărârea 141/2009 - Municipiul Brăila - 29.04.2009

  Prelungirea închirierii prin încredinţare directă a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Municipiul Brăila, Viziru III, Aleea Lebedei nr. 1 Bl. E4 – parter, MUZEULUI BRĂILA, în vederea finalizării proiectului „Reabilitarea Centrului Istoric al Oraşului Brăila – PHARE 2006.
 • Hotărârea 139/2009 - Municipiul Brăila - 29.04.2009

  Aprobarea schimbului de imobile între Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Brăila, proprietar al imobilului situat în Brăila, Strada Vapoarelor nr.4 şi Domnul Baltă Gheorghe, proprietar al imobilului situat în Brăila, Strada Vapoarelor nr.2.
 • Hotărârea 138/2009 - Municipiul Brăila - 29.04.2009

  Aprobarea documentaţiei tehnico-economice de avizarea a lucrărilor de intervenţii pentru proiectul , a proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect.
 • Hotărârea 137/2009 - Municipiul Brăila - 29.04.2009

  Aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE pentru obiectivul de investiţii REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE APĂ PE STR. V. VÂRCOLICI, BRĂILA.
 • Hotărârea 136/2009 - Municipiul Brăila - 29.04.2009

  Aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE pentru obiectivul de investiţii REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE APĂ PE STR. CARPENULUI, BRĂILA.
 • Hotărârea 135/2009 - Municipiul Brăila - 29.04.2009

  Aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE pentru obiectivul de investiţii AMENAJARE INCINTĂ LA GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.37, BRĂILA, STR. TRANDAFIRILOR NR.3.
 • Hotărârea 134/2009 - Municipiul Brăila - 29.04.2009

  Aprobarea PLANULUI PROPRIU ANUAL ÎN DOMENIUL ENERGIEI TERMICE, al Municipiului Brăila, pe anul 2009.
 • Hotărârea 133/2009 - Municipiul Brăila - 29.04.2009

  Aprobarea REGULAMENTULUI SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC din Municipiul Braila.
 • Hotărârea 132/2009 - Municipiul Brăila - 29.04.2009

  Aprobarea Statutului Municipiului Brăila
 • Hotărârea 131/2009 - Municipiul Brăila - 29.04.2009

  Aprobarea contului anual de executie al bugetului local si a situatiilor financiare, pe anul 2008.
 • Hotărârea 130/2009 - Municipiul Brăila - 29.04.2009

  Modificarea H.C.L.M. nr.189/18.07.2008, referitoare la , modificata prin H.C.L.M. nr.6/26.01.2009.
 • Hotărârea 129/2009 - Municipiul Brăila - 29.04.2009

  Modificarea H.C.L.M. nr.174/20.06.2008 referitoare la , modificata si completata prin H.C.L.M. nr.175/26.06.2008 si H.C.L.M. nr.5/ 26.01.2009.
 • Hotărârea 128/2009 - Municipiul Brăila - 29.04.2009

  Modificarea articolului 1 din H.C.L.M. nr.169/20.06.2008 referitoare la .
 • Hotărârea 127/2009 - Municipiul Brăila - 29.04.2009

  Validarea alegerii în Consiliul Local Municipal Braila a Domnului NECULA NICUSOR .
 • Hotărârea 126/2009 - Municipiul Brăila - 29.04.2009

  Validarea alegerii în Consiliul Local Municipal Braila a Doamnei FRIGIOIU ADELA.
 • Hotărârea 125/2009 - Municipiul Brăila - 30.03.2009

  Alegerea Preşedintelui de Şedinţă al Consiliului Local Municipal Brăila.
 • Hotărârea 124/2009 - Municipiul Brăila - 30.03.2009

  Alocarea sumei de 24.687 lei, din bugetul Casei de Cultură a Municipiului Brăila, în vederea participării la Festivalul Tineretului şi Sportului Nilüfer, ediţia a VIII – a, în perioada 18 -26 aprilie 2009, Nilüfer - Bursa, Turcia.
 • Hotărârea 123/2009 - Municipiul Brăila - 30.03.2009

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul , iniţiat de numiţii DOBROTĂ DAN şi DOBROTĂ DANIELA, proprietari ai terenului în suprafaţă de 381,43 mp, situat în Brăila, Strada Rahovei nr.170.
 • Hotărârea 122/2009 - Municipiul Brăila - 30.03.2009

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul , iniţiat de S.C. „IANEX” – S.R.L. BRĂILA, care deţine în proprietate terenul în suprafaţă de 36,75 mp şi în comodat terenul în suprafaţă de 42,52 mp, situat în Brăila, Strada Mircea Mălăeru nr.29.
 • Hotărârea 121/2009 - Municipiul Brăila - 30.03.2009

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul , iniţiat de ŞCOALA „WALDORF” Brăila, pe terenul proprietate publică a Municipiului Brăila, aflat în administrarea Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila, pe perioada reabilitării unităţii de invăţamant, situat în Brăila, Calea Călăraşilor nr.104.
 • Hotărârea 120/2009 - Municipiul Brăila - 30.03.2009

  Aprobarea cererii dlui VASILE DĂNUŢ şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 237,00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în str. Tecuci nr.36, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată.
 • Hotărârea 119/2009 - Municipiul Brăila - 30.03.2009

  Aprobarea cererii d-nei UDREA MIRELA CAMELIA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 285,00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în str. Eftimie Murgu nr.143 bis, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată.
 • Hotărârea 118/2009 - Municipiul Brăila - 30.03.2009

  Aprobarea cererii d-nei TOMA VIOLETA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 214,00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în str. Traian Demetrescu (stradelă) lot 4, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată.
 • Hotărârea 117/2009 - Municipiul Brăila - 30.03.2009

  Aprobarea cererii dlui TOMA TUDOREL şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 249,00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în str. Traian Demetrescu (stadelă) lot 5, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată.
 • Hotărârea 116/2009 - Municipiul Brăila - 30.03.2009

  Aprobarea cererii dlui SÎMPETRU DANIEL şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 258,00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în str. Timiş nr.190 lot 2, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată.
 • Hotărârea 115/2009 - Municipiul Brăila - 30.03.2009

  Aprobarea cererii dlui ŞERBAN NELU şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 256,00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în str. Cărămidari nr.125, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată.
 • Hotărârea 114/2009 - Municipiul Brăila - 30.03.2009

  Aprobarea cererii d-nei ROMAN LILIANA ANDREEA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 300,00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în str. Cantonului nr.21, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată.
 • Hotărârea 113/2009 - Municipiul Brăila - 30.03.2009

  Aprobarea cererii dlui ROMAN IULIAN MARIAN şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 300,00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în str. Cantonului nr.13, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată.
 • Hotărârea 112/2009 - Municipiul Brăila - 30.03.2009

  Aprobarea cererii dlui ROMAN GHEORGHE GIGI şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 300,00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în str. Cantonului nr.23, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată.
 • Hotărârea 111/2009 - Municipiul Brăila - 30.03.2009

  Aprobarea cererii d-nei RĂILEANU IONICA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 300,00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în str. Cantonului nr.17, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată.
 • Hotărârea 110/2009 - Municipiul Brăila - 30.03.2009

  Aprobarea cererii d-nei PLĂIAŞU GELA MARIA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 198,00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Calea Călăraşilor nr.331 lot 1, în spatele blocului I2, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată.
 • Hotărârea 109/2009 - Municipiul Brăila - 30.03.2009

  Aprobarea cererii d-nei PĂTRÂNOIU DANIELA MĂDĂLINA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 300,00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în str. Avram Iancu nr.2A, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată.
 • Hotărârea 108/2009 - Municipiul Brăila - 30.03.2009

  Aprobarea cererii dlui PALTENIE NICU şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 260,00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în str. Timiş nr.190 lot 5, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată.
 • Hotărârea 107/2009 - Municipiul Brăila - 30.03.2009

  Revocarea H.C.L.M Brăila nr.368/28.09.2004 şi aprobarea cererii d-nei MEDRIHAN ALINA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 250,00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în zona Industrială Sud lot 110, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată.
 • Hotărârea 106/2009 - Municipiul Brăila - 30.03.2009

  Aprobarea cererii d-nei MANEA MIHAELA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 198,00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Calea Călăraşilor nr.331 lot 2, în spatele blocului I2, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată.
 • Hotărârea 105/2009 - Municipiul Brăila - 30.03.2009

  Aprobarea cererii d-nei MANEA ANAMARIA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 216,00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Calea Călăraşilor nr.331 lot 3, în spatele blocului I2, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată.
 • Hotărârea 104/2009 - Municipiul Brăila - 30.03.2009

  Aprobarea cererii d-nei MANDREŞ NARCISA CLAVIA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 300,00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în str. Independenţei nr.105, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată.
 • Hotărârea 103/2009 - Municipiul Brăila - 30.03.2009

  Aprobarea cererii dlui LÎLĂ MARIAN şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 289,00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în str. Gospodarilor lot 5, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată.
 • Hotărârea 102/2009 - Municipiul Brăila - 30.03.2009

  Aprobarea cererii d-nei IOAN ALEXANDRA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 300,00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Aleea Mecanizatorilor lot 2, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată.
 • Hotărârea 101/2009 - Municipiul Brăila - 30.03.2009

  Aprobarea cererii dlui ILIE TIBERIU FLORIN şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 230,00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în str. Cantonului nr.19, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată.
 • Hotărârea 100/2009 - Municipiul Brăila - 30.03.2009

  Aprobarea cererii dlui GRUIA IULICĂ JULES şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 258,00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în str. Timiş nr.190 lot 3, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată.
 • Hotărârea 99/2009 - Municipiul Brăila - 30.03.2009

  Aprobarea cererii dlui GAGU DANIEL IONUŢ şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 242,00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în str. Cantonului lot 2, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată.
 • Hotărârea 98/2009 - Municipiul Brăila - 30.03.2009

  Aprobarea cererii d-nei FILIMON CRISTINA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 216,00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Calea Călăraşilor nr.331 lot 5, în spatele blocului I2, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată.
 • Hotărârea 97/2009 - Municipiul Brăila - 30.03.2009

  Aprobarea cererii dlui EPURE ADELIN şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 254,00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în str. Ecaterina Teodoroiu nr.72 lot 2, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată.
 • Hotărârea 96/2009 - Municipiul Brăila - 30.03.2009

  Aprobarea cererii dlui DOROCLEA GHEORGHE şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 318,49 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în str. Moldovei nr.92, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată.
 • Hotărârea 95/2009 - Municipiul Brăila - 30.03.2009

  Aprobarea cererii dlui DERMENGIU MARIAN şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 258,00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în str. Timiş nr.190 lot 4, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată.
 • Hotărârea 94/2009 - Municipiul Brăila - 30.03.2009

  Aprobarea cererii dlui DARIE FLORIN şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 159,00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în str. Suceviţei nr.62A, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată.
 • Hotărârea 93/2009 - Municipiul Brăila - 30.03.2009

  Aprobarea cererii dlui COSTACHE CONSTANTIN şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 270,00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în str. Vasile Băncilă colţ cu str. Comuna din Paris, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată.
 • Hotărârea 92/2009 - Municipiul Brăila - 30.03.2009

  Aprobarea cererii d-nei CIUCULAN VALENTINA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 220,00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în str. Octav Băncilă lângă nr.31, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată.
 • Hotărârea 91/2009 - Municipiul Brăila - 30.03.2009

  Aprobarea cererii d-nei CIUPITU MARIA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 242,00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în str. Cantonului lot 3, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată.
 • Hotărârea 90/2009 - Municipiul Brăila - 30.03.2009

  Aprobarea cererii dlui CIORAN IONEL şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 227,00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în str. Ştefan cel Mare nr. 340 lot 2, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată.
 • Hotărârea 89/2009 - Municipiul Brăila - 30.03.2009

  Aprobarea cererii dlui CHIŞOV DANIEL şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 281,00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în str. Timiş nr.157 lot 3, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată.
 • Hotărârea 88/2009 - Municipiul Brăila - 30.03.2009

  Aprobarea cererii dlui BĂNCUŢĂ PERMADIAN şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 150,00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în str. Putnei nr.20, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată.
 • Hotărârea 87/2009 - Municipiul Brăila - 30.03.2009

  Aprobarea cererii d-nei ALEXANDRU MIHAELA RALUCA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 300,00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în str. Arţarului lot 9, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată.
 • Hotărârea 86/2009 - Municipiul Brăila - 30.03.2009

  Scoaterea la licitaţie publică, în vederea concesionării terenului în suprafaţă de 129,00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. C. Dobrogeanu Gherea nr.5, pentru construirea unei locuinţe.
 • Hotărârea 85/2009 - Municipiul Brăila - 30.03.2009

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 23,02 mp indiviz din 247,02 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Chişinău nr.19, Organizaţiei Religioase „MARTORII LUI IEHOVA.
 • Hotărârea 84/2009 - Municipiul Brăila - 30.03.2009

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 270,00 mp indiviz din 372,00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Comuna din Paris nr. 262, solicitantelor ZAMFIR IOANA şi ZAMFIR CRISTIANA, pe care sunt amplasate construcţiile proprietate personală ale acestora.
 • Hotărârea 83/2009 - Municipiul Brăila - 30.03.2009

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 147,00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Strada Plevna nr.224, solicitanţilor ANDREI GHEORGHE şi ANDREI DUMITRA, proprietarii construcţiilor amplasate pe acest teren.
 • Hotărârea 82/2009 - Municipiul Brăila - 30.03.2009

  Atribuirea în folosinţă gratuită a imobilului situat în Brăila, str. Zambilelor nr.2, Căminului pentru Persoane Vârstnice „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” Brăila, în vederea extinderii capacităţii acestuia.
 • Hotărârea 81/2009 - Municipiul Brăila - 30.03.2009

  Încetarea dreptului de administrare al Direcţiei Administraţiei Pieţelor şi Târgurilor Brăila asupra terenului în suprafaţă totală de 151,00 mp, situat în Brăila, Strada Ghioceilor, nr. 2.
 • Hotărârea 80/2009 - Municipiul Brăila - 30.03.2009

  Aprobarea înfiinţării a două staţii de tramvai, câte una pe fiecare sens de circulaţie, la intersecţia B-dul. Dorobanţilor cu str. Carpaţi, în Municipiul Brăila.
 • Hotărârea 79/2009 - Municipiul Brăila - 30.03.2009

  Aprobarea Regulamentului de acordare a autorizaţiilor de transport şi a licenţelor de traseu în domeniul serviciilor de transport public local în Municipiul Brăila.
 • Hotărârea 78/2009 - Municipiul Brăila - 30.03.2009

  Aprobarea valorilor indicatorilor de performanţă ai serviciului de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în Municipiul Brăila, pe anul 2009.
 • Hotărârea 77/2009 - Municipiul Brăila - 30.03.2009

  Aprobarea proiectului
 • Hotărârea 76/2009 - Municipiul Brăila - 30.03.2009

  Aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE pentru obiectivul de investiţii VIABILIZARE TEREN SALĂ DE SPORT ŞCOALA GENERALĂ NR.13 „NEDELCU CHERCEA”, MUNICIPIUL BRĂILA, STR. DEVA NR. 11.
 • Hotărârea 75/2009 - Municipiul Brăila - 30.03.2009

  Rectificarea poziţiei nr.140 – cap. H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila”, anexă la H.C.L.M. Brăila nr.55/30.03.2005, privind imobilul din str. Edmond Nicolau nr.8 şi imobilul Sere Staţiunea Lacu Sărat şi înscrierea acestora la poziţii separate.
 • Hotărârea 74/2009 - Municipiul Brăila - 30.03.2009

  Rectificarea poziţiei nr.54 şi 112 – cap. H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila”, anexă la H.C.L.M. Brăila nr.55/30.03.2005, privind Grădiniţa nr.42 şi Grupul Şcolar Industrial „Constantin Brâncoveanu” şi înscrierea acestora la poziţii separate.
 • Hotărârea 73/2009 - Municipiul Brăila - 30.03.2009

  Rectificarea poziţiei nr.91 – cap. H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila”, anexă la H.C.L.M. Brăila nr.55/30.03.2005, privind Şcoala cu clasele I – VIII nr.24, în vederea reabilitării prin Programul Operaţional Regional – Fonduri Structurale (UE).
 • Hotărârea 72/2009 - Municipiul Brăila - 30.03.2009

  Completarea H.C.L.M. nr.51/27.02.2009 referitoarea la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară.
 • Hotărârea 71/2009 - Municipiul Brăila - 30.03.2009

  Aprobarea modificării ACTULUI CONSTITUTIV şi a STATUTULUI ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ <> BRĂILA, în sensul aderării COMUNEI GROPENI, prin Consiliul Local Gropeni la A.D.I. << DUNĂREA>> BRĂILA, persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică.
 • Hotărârea 70/2009 - Municipiul Brăila - 30.03.2009

  Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Administraţia Pieţelor şi Târgurilor Brăila, pe anul 2009.
 • Hotărârea 69/2009 - Municipiul Brăila - 30.03.2009

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al DIRECŢIEI DE ADMINISTRARE ŞI GOSPODĂRIRE LOCALĂ BRĂILA pentru anul 2009.
 • Hotărârea 68/2009 - Municipiul Brăila - 30.03.2009

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al DIRECŢIEI SEROPLANT BRĂILA pe anul 2009.
 • Hotărârea 67/2009 - Municipiul Brăila - 30.03.2009

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al DIRECŢIEI SERVICIILOR PUBLICE BRĂILA pe anul 2009.
 • Hotărârea 66/2009 - Municipiul Brăila - 30.03.2009

  Utilizarea fondului de rulment constituit în afara bugetului propriu, la nivelul MUNICIPIULUI BRĂILA, pe anul 2009.
 • Hotărârea 65/2009 - Municipiul Brăila - 30.03.2009

  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Brăila pe anul 2009.
 • Hotărârea 64/2009 - Municipiul Brăila - 30.03.2009

  Încetarea înainte de termen a mandatului de consilier local al Domnului HAUK NICULAI, ca urmare a aplicării prevederilor art. 9 alin. (2) lit.h1) din Legea nr. 393/2004 – Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea 63/2009 - Municipiul Brăila - 30.03.2009

  Încetarea înainte de termen a mandatului de consilier local al Domnului CÎRLIGEA FLORIN EUGEN, ca urmare a aplicării prevederilor art. 9 alin. (2) lit. a) şi b) din Legea nr. 393/2004 – Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 61/2009 - Municipiul Brăila - 27.02.2009

  Alegerea Preşedintelui de Şedinţă al Consiliului Local Municipal Brăila.
 • Hotărârea 60/2009 - Municipiul Brăila - 27.02.2009

  Trecerea în administrarea Direcţiei de Administrare şi Gospodărire Locală Brăila, a terenului în suprafaţă de 14.011,00 mp aparţinând domeniului privat al Unităţii Administrativ Teritoriale, situat în Brăila, str. Eroilor nr.34 – lot 2 (tarla 47 parcelă 327/3 lot 2), pentru realizarea obiectivului de investiţii CONSTRUIRE ADĂPOST ANIMALE, CABINET MEDICAL, ÎMPREJMUIRE ŞI BRANŞAMENTE.
 • Hotărârea 58/2009 - Municipiul Brăila - 27.02.2009

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul , iniţiat de numita DUMITRU ALEXANDRINA, proprietara terenului în suprafaţă de 189,00 mp în acte (192,69 mp real măsurat), situat în Brăila, Str.Frumoasă nr.10
 • Hotărârea 57/2009 - Municipiul Brăila - 27.02.2009

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul , iniţiat de numiţii TOMA VALENTIN şi TOMA GIANINA ANTOANETA, proprietari ai terenului în suprafaţă de 256,70 mp în acte (267,00 mp real măsurat), situat în Brăila, Str.Grădinarilor nr.8.
 • Hotărârea 56/2009 - Municipiul Brăila - 27.02.2009

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul , iniţiat de numita GIURGEA LORINA–IULIANA, proprietara terenului în suprafaţă de 275,71 mp în acte (277 mp real măsurat), situat în Brăila, str. Fortificaţiei nr. 16.
 • Hotărârea 55/2009 - Municipiul Brăila - 27.02.2009

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul , iniţiat de S.C. „ELENY” S.R.L. Brăila, beneficiara contractelor de concesiune nr. 93/32150/01.10.2007 şi nr. 27A/44303/07.05.2008, pentru imobilul situat în Brăila, str. Mihai Eminescu nr.51.
 • Hotărârea 54/2009 - Municipiul Brăila - 27.02.2009

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul , iniţiat de numiţii GORAN STELIAN şi GORAN MARIA, proprietari ai terenului în suprafaţă de 367,20 mp în acte (461 mp real măsurat), situat în Brăila, str. Plutinei nr. 25.
 • Hotărârea 53/2009 - Municipiul Brăila - 27.02.2009

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului de sub construcţii, în suprafaţă de 355,69 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Şoseaua de Centură (DN 21) lângă Grădina Zoologică, S.C. „SUEDI COM” S.R.L. Brăila, proprietara construcţiilor amplasate pe acest teren.
 • Hotărârea 52/2009 - Municipiul Brăila - 27.02.2009

  Oportunitatea cedării şi cedarea din administrarea Direcţiei Administraţia Pieţelor şi Târgurilor Brăila, a imobilului aflat în domeniul public al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Mihai Bravu nr.196 – sediu Direcţiei Administraţia Pieţelor şi Târgurilor Brăila – în vederea restituirii în natură conform Sentinţei Civile nr.783/21.09.2006, definitivă şi irevocabilă şi perfectarea contractului de închiriere, cu respectarea H.G.R. nr.1886/21.02.2006, cu achitarea chiriei din fondurile Direcţiei Administraţia Pieţelor şi Târgurilor Brăila.
 • Hotărârea 51/2009 - Municipiul Brăila - 27.02.2009

  Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară.
 • Hotărârea 50/2009 - Municipiul Brăila - 27.02.2009

  Solicitarea de trecere din domeniul public al statului şi din administrarea AGENŢIEI DOMENIILOR STATULUI, în domeniul public al Municipiului Brăila şi în administrarea CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL BRĂILA, a terenului agricol în suprafaţă totală de 35,10 ha, din care 34,89 ha teren arabil şi 0,21 ha drumuri, situat în intravilanul Municipiului Brăila, Tarlaua T 39, parcela P 286.
 • Hotărârea 49/2009 - Municipiul Brăila - 27.02.2009

  Elaborarea planului de ocupare a funcţiilor publice, din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială, pentru anul 2009
 • Hotărârea 48/2009 - Municipiul Brăila - 27.02.2009

  Aprobarea listei de prioritati cu solicitantii care au acces la locuintele pentru tineri destinate închirierii, construite din fondul Agentiei Nationale de Locuinte.
 • Hotărârea 47/2009 - Municipiul Brăila - 27.02.2009

  Rectificarea poziţiilor nr.27, 39, 43, 48, 49 şi 100 – cap. H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila”, anexă la H.C.L.M. Brăila nr.55/30.03.2005, înscrierea acestora la poziţii separate şi darea în administrarea INSPECTORATULUI ŞCOLAR JUDEŢEAN BRĂILA, până la reabilitarea unităţilor de învăţământ preşcolar, prin derularea Proiectului , conform documentaţiilor cadastrale.”
 • Hotărârea 46/2009 - Municipiul Brăila - 27.02.2009

  Rectificarea poziţiilor nr.22, 30, 31, 32, 33, 49, 53, 59, 64, 69', 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 82, 84, 86, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 97, 101, 106, 107, 108, 109, 110, 113, 114 şi 115 – cap. H – „Terenurile şi clădirile Instituţiilor Publice, din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila”, anexă la H.C.L.M. Brăila nr.55/30.03.2005 şi înscrierea acestora la poziţii separate.”
 • Hotărârea 45/2009 - Municipiul Brăila - 27.02.2009

  Aprobarea componentei din Programul Judeţean Brăila de ocupare temporară a forţei de muncă din rândul şomerilor pe anul 2009, pentru Municipiul Brăila”.
 • Hotărârea 44/2009 - Municipiul Brăila - 27.02.2009

  Preluarea de la Agenţia Naţională pentru Locuinţe a terenului în suprafaţă de 1230,00 mp şi a investiţiei <> destinate închirierii, cartier Brăiliţa - Etapa II, str. Salcâmului nr.2, bl.A6 cu 16 unităţi locative şi transmiterea acestora în administrarea Direcţiei Serviciilor Publice Brăila.
 • Hotărârea 43/2009 - Municipiul Brăila - 27.02.2009

  Aprobarea proiectului şi a cheltuielilor aferente.
 • Hotărârea 42/2009 - Municipiul Brăila - 27.02.2009

  Aprobarea valorii de investiţie alocată de la bugetul local pentru realizarea lucrărilor tehnico – edilitare aferente obiectivului de investiţii < Locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, Cartier Brăiliţa, Strada Viilor – Strada Vadul Catagaţei, etapa III, Municipiul Brăila, Judeţul Brăila” >.
 • Hotărârea 41/2009 - Municipiul Brăila - 27.02.2009

  Aprobarea ajustarii tarifelor pentru apa potabila, canalizare si stabilirea preturilor pentru apa industriala si apa bruta pompata si transportata practicate de COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA, începând cu data de 01 martie 2009.
 • Hotărârea 40/2009 - Municipiul Brăila - 27.02.2009

  Reactualizarea valorii bunurilor aparţinând domeniului public al Municipiului Brăila aflate în administrarea DIRECŢIEI ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR şi TÂRGURILOR BRĂILA.
 • Hotărârea 39/2009 - Municipiul Brăila - 27.02.2009

  Aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciilor de transport public local în Municipiul Braila, a Indicatorilor de performanta si a Caietului de sarcini ale serviciului de transport public local Braila.
 • Hotărârea 38/2009 - Municipiul Brăila - 07.02.2009

  Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI pe anul 2009.
 • Hotărârea 37/2009 - Municipiul Brăila - 27.02.2009

  Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE PORTUARĂ ŞI TRANSPORT NAVAL BRĂILA pe anul 2009.
 • Hotărârea 36/2009 - Municipiul Brăila - 27.02.2009

  Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al DIRECŢIEI ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR ŞI TÂRGURILOR BRĂILA, pe anul 2009
 • Hotărârea 35/2009 - Municipiul Brăila - 26.01.2009

  Alegerea Preşedintelui de Şedinţă al Consiliului Local Municipal Brăila.
 • Hotărârea 34/2009 - Municipiul Brăila - 26.01.2009

  Elaborarea planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2009.
 • Hotărârea 33/2009 - Municipiul Brăila - 26.01.2009

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul , iniţiat de SC. „KORAMA COM” S.R.L. Brăila, proprietară a terenului în suprafaţă de 175,45 mp în acte (177,45 mp real măsurat), situat în Brăila, B-dul Dorobanţilor nr. 609.
 • Hotărârea 32/2009 - Municipiul Brăila - 26.01.2009

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul , iniţiat de numiţii PÎRVU ADRIAN şi PÎRVU ANTOANETA - AURORA, proprietari ai terenului în suprafaţă de 116,00 mp în acte (114,70 mp real măsurat), situat în Brăila, B-dul Dorobanţilor nr. 46.
 • Hotărârea 31/2009 - Municipiul Brăila - 26.01.2009

  Aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul , iniţiat de numiţii MOŞNEAGU – VLAD CONSTANTIN şi MOŞNEAGU – VLAD MIHAELA, proprietari ai terenului în suprafaţă de 248,61 mp, situat în Brăila, str. Ciocârliei nr. 6.
 • Hotărârea 30/2009 - Municipiul Brăila - 26.01.2009

  Aprobarea cererii d-lui IVĂNUŞ IULIAN şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Magaziilor lot 19, în suprafaţă de 240,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată.
 • Hotărârea 29/2009 - Municipiul Brăila - 26.01.2009

  Aprobarea cererii d-nei DECU FĂNUŢA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. George Enescu nr. 144, în suprafaţă de 237,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată.
 • Hotărârea 28/2009 - Municipiul Brăila - 26.01.2009

  Aprobarea cererii d-lui DAN ALIN-AURELIAN şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Gheorghe Avramescu nr. 18 (fostă Fabricilor), în suprafaţă de 293,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată.
 • Hotărârea 27/2009 - Municipiul Brăila - 26.01.2009

  Aprobarea cererii d-lui BÂLEA MARIUS şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Comunarzi nr. 102 A, în suprafaţă de 252,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată.
 • Hotărârea 26/2009 - Municipiul Brăila - 26.01.2009

  Aprobarea cererii d-nei ADAM LUCICA şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în Brăila, str. Codrului lot nr. 6, în suprafaţă de 246,00 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, republicată.
 • Hotărârea 25/2009 - Municipiul Brăila - 26.01.2009

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 300,00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Borzeşti nr. 24, solicitanţilor VLAD AVRAM şi VLAD ILINCA, pe care sunt amplasate construcţiile proprietate personală ale acestora.
 • Hotărârea 24/2009 - Municipiul Brăila - 26.01.2009

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 97,00 mp indiviz din 377,00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Bulevardul Alexandru Ioan Cuza nr.158, solicitantei VLĂDUŢ MARIEA, proprietara construcţiilor amplasate pe acest teren.
 • Hotărârea 23/2009 - Municipiul Brăila - 26.01.2009

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 48,00 mp indiviz din 194,00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Liniştei nr.2, solicitanţilor SIMION ŞTEFAN şi SIMION TEREZA, pe care sunt amplasate construcţiile proprietate personală ale acestora.
 • Hotărârea 22/2009 - Municipiul Brăila - 26.01.2009

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 126,00 mp indiviz din 226,00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Garabet Ibrăileanu nr. 44, soţilor IAMANDI COSTICĂ şi IAMANDI RĂDIŢA, pe care sunt amplasate construcţiile proprietate personală ale acestora.
 • Hotărârea 21/2009 - Municipiul Brăila - 26.01.2009

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 13,50 mp indiviz din 846,00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Rahova nr. 256, solicitantului DRĂGAN MIHAI – COMAN, în vedere extinderii construcţiilor existente, proprietate personală ale acestuia.
 • Hotărârea 20/2009 - Municipiul Brăila - 26.01.2009

  Concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 60,00 mp, teren ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Trotuşului nr. 2, solicitantului ALEXANDRU COSTICĂ, proprietarul construcţiilor amplasate pe acest teren.
 • Hotărârea 19/2009 - Municipiul Brăila - 26.01.2009

  Aprobarea avizului prealabil de oportunitate, în vederea elaborării PLANULUI URBANISTIC ZONAL, pentru edificarea unui Complex Rezidenţial situat în Municipiul Brăila, Calea Călăraşilor, nr. 220.
 • Hotărârea 18/2009 - Municipiul Brăila - 26.01.2009

  Oportunitatea aprobării achiziţionării serviciului de consultanţă pentru elaborarea PLANULUI INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI BRĂILA.
 • Hotărârea 17/2009 - Municipiul Brăila - 26.01.2009

  Transmiterea în administrarea Direcţiei Serviciilor Publice Brăila a imobilului, cu destinaţie de locuinţe sociale pentru chiriaşii evacuaţi sau care urmează să fie evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari, imobil situat în Municipiul Brăila, str. Odessa nr.10 A.
 • Hotărârea 16/2009 - Municipiul Brăila - 26.01.2009

  Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor active fixe corporale, în valoare totală de 4.467.793,85 lei , aflate în administrarea S.C.”CET” S.A Brăila, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării acestora.
 • Hotărârea 15/2009 - Municipiul Brăila - 26.01.2009

  Modificarea art.2 din H.C.L.M. nr.341/21.11.2008, referitoare la
 • Hotărârea 14/2009 - Municipiul Brăila - 26.01.2009

  Completarea si modificarea Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism din cadrul Primariei Municipiului Braila, aprobata prin H.C.L.M. nr.59/30.03.2005.
 • Hotărârea 13/2009 - Municipiul Brăila - 26.01.2009

  Modificarea art.2, pozitia 4 din H.C.L.M. Braila nr.393/18.12.2008 referitoare la „Acordarea avizului consultativ pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct la unitatile de învatamânt preuniversitar de stat din Municipiul Braila candidatilor declarati admisi la concursul organizat de Inspectoratul Scolar Judetean Braila în perioada 05.11. – 20.11.2008.
 • Hotărârea 12/2009 - Municipiul Brăila - 26.01.2009

  Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila şi aprobarea componenţei comisiei de licitaţie pentru concesionarea unor bunuri aflate în administrarea R.A. „ADMINISTRAŢIA ZONEI LIBERE” BRĂILA.
 • Hotărârea 11/2009 - Municipiul Brăila - 26.01.2009

  Modificarea subventiei, prevazuta în art.3 din H.C.L.M. nr.219/29.08.2008, referitoare la „Aprobarea preturilor si tarifelor locale pentru activitatea de producere si a tarifelor serviciilor de transport, distributie si furnizare a energiei termice în Municipiul Braila de catre operatorul S.C. „CET” S.A. Braila.
 • Hotărârea 10/2009 - Municipiul Brăila - 26.01.2009

  Aprobarea parametrilor pentru calcularea compensatiilor la pretul energiei termice, conform O.G. nr. 36/2006 si a Ordinului MAI nr.125/2007.
 • Hotărârea 9/2009 - Municipiul Brăila - 26.01.2009

  Aprobarea includerii în tariful de apa si de canalizare a unei cote de dezvoltare pentru înlocuirea si modernizarea parcului de utilaje la COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA.
 • Hotărârea 8/2009 - Municipiul Brăila - 26.01.2009

  Aprobarea tarifelor pentru salubrizare pe anul 2009.
 • Hotărârea 6/2009 - Municipiul Brăila - 26.01.2009

  Modificarea H.C.L.M. nr.189/18.07.2008, referitoare la .
 • Hotărârea 5/2009 - Municipiul Brăila - 26.01.2009

  Modificarea H.C.L.M. nr. 174/20.06.2008 referitoare la „Aprobarea numarului si domeniilor de activitate ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Braila”, modificata si completata prin H.C.L.M. nr.175/26.06.2008.
 • Hotărârea 4/2009 - Municipiul Brăila - 26.01.2009

  Validarea alegerii în Consiliul Local Municipal Braila a Domnului TÎMPLARU IONEL.
 • Hotărârea 3/2009 - Municipiul Brăila - 26.01.2009

  Validarea alegerii în Consiliul Local Municipal Braila a Domnului BUESTEANU MARIAN.
 • Hotărârea 2/2009 - Municipiul Brăila - 26.01.2009

  Încetarea înainte de termen a mandatului de consilier local al Domnului BADALAN EUGEN, ca urmare a aplicarii prevederilor art. 9 alin. (2) lit. a)din Legea nr. 393/2004–Statutul alesilor locali, raportat la art. 88 alin. (1) lit. g)din Legea nr. 161/2003.
 • Hotărârea 1/2009 - Municipiul Brăila - 26.01.2009

  Încetarea înainte de termen a mandatului de consilier local al Domnului CIBU SEVER CONSTANTIN, ca urmare a aplicării prevederilor art. 9 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 393/2004 – Statutul aleşilor locali, raportat la art. 88 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 161/2003.