Proces verbal din 28.04.2021

Sedinta din data de 28.04.2021 ora 12:00

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL încheiat în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Botoșani din data de 28 aprilie 2021

În conformitate cu art. 133 alin. (2) lit. b) și art. 134 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, a fost convocat Consiliul Local al municipiului Botoșani în ședință extraordinară pentru data de 28 aprilie 2021, ora 1200, în sala Sala de spectacole a Casei de Cultură a Sindicatelor „Nicolae Iorga” Botoșani, la solicitarea unui număr de 9 consilieri locali. Ședința a început la ora 12,45.

Convocatorul nr. 11524 din 23.04.2021 este anexat la dosarul ședinței.

Ordinea de zi a ședinței a fost adusă la cunoștință publică pe site-ul propriu.

Invitațiile la ședință s-au făcut atât în scris, cât și prin contactarea telefonică a consilierilor.

Este ascultat Imnul de Stat și Imnul Uniunii Europene, după care se trece la derularea lucrărilor ședinței.

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

1. Proiect de hotărâre privind acceptarea, de principiu, a unei donații a Partidului Național Liberal.

Ședința este legal constituită.

La lucrările ședinței participă 22 de consilieri locali în funcție, lipsind domnul consilier Călin George Bosovici.

Fiind supusă la vot cererea de învoire a domnului consilier Călin George Bosovici, aceasta este aprobată cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22).

Fiind supusă la vot ordinea de zi, aceasta este aprobată cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (22).

Punctul 1 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind acceptarea, de principiu, a unei donații a Partidului Național Liberal - este avizat favorabil de comisia de specialitate nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 5.

Domnul președinte de ședință Mihail Gabriel Tanasă - din câte am putut să mă uit peste convocator și proiectul de hotărâre, observ că întreaga documentație este perimată, întreg proiectul de hotărâre se bazează pe un certificat de urbanism expirat, de aceea, eu, personal, mă voi abține la vot de la acest proiect de hotărâre.

Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu - propunerea noastră este, pentru că respectăm cu adevărat personalitatea omului politic I. C. Brătianu, ca la art. 2 să se schimbe locația, din Parcul Junior, în sediul din str. Teatrului a Partidului Național Liberal, mai ales că toată istoria omului politic I. C. Brătianu este legată de acest partid, acest lucru reieșind și din fundamentarea pe care dumneavoastră ați făcut-o.

Sau, amendamentul numărul doi, să facem un acord de principiu pentru o donație către Muzeul Județean a acestui bust. De asemenea, vă reamintesc că dumneavoastră ați refuzat o donație de teren într-una din ședințele trecute și acum veniți cu un simplu bust a cărei locații nu o găsiți de 5-6 ani, deși aparține Partidului Național Liberal și și-ar găsi foarte bine locul în curtea acestui partid. Amendamentul nr. 2 este legat de o donație către Muzeul Județean.

Doamna Oana Gina Georgescu - amendamentul nr. 2, referitor la donația către Muzeul Județean, nu poate Consiliul Local să o aprobe, pentru că dispune asupra acestui bun numai proprietarul, nu are sens amendamentul doi.

Amendamentul nr. 1, referitor la zona Parc Junior, respectiv zona cealaltă propusă de dumneavoastră, trebuie reflectată într-o documentație de urbanism, care această documentație, la care prezenta este anexată proiectului de hotărâre, nu mai este în vigoare, fiindcă certificatul de urbanism, care a avut valabilitate 12 luni, a expirat, motiv pentru care suntem puțin în impas. Acum, să ne explice inițiatorul.

Domnul consilier Maricel Corneliu Maxim - câteva lucruri trebuie să le clarific aici, legat de ceea ce înseamnă certificatul de urbanism. Nu neapărat că este expirat, chiar dacă este expirat, noi discutăm acum doar de o donație de principiu, un acord de principiu, după care, bineînțeles, că se vor scoate documentele necesare pentru montarea acestuia în locația la care eu am făcut propunere.

În al doilea rând, Partidul Național Liberal are un sediu în chirie, nu este sediul Partidului Național Liberal sau al unei asociații, și donația se face către municipiul Botoșani.

Nu în ultimul rând, este vorba despre o personalitate a României, nu este vorba despre o personalitate a Partidului Național Liberal. Faptul că această personalitate, acest om care a pus bazele modernizării și creșterii României așa cum o știm astăzi a făcut parte din Partidul Național Liberal este un aspect secundar, noi vorbim despre o personalitate a României noastre, pe care trebuie să o recunoaștem cu toții ca atare.

Vă rog frumos să votați să să fiți de acord cu acceptarea de principiu.

Domnul președinte de ședință Mihail Gabriel Tanasă - cred că era mult ma elegant ca întreg proiectul să fie refăcut, și atunci chiar nu aveam niciun fel de problemă, cel puțin cea referitoare la certificatul de urbanism.

Fiind supus la vot amendamentul domnului consilier Buhăianu, acesta este respins cu 10 voturi pentru, 11 voturi împotrivă (doamnele consilier Raluca Ștefania Curelariu, Cătălina Camelia Lupașcu, Ada Alexandrina Macovei și Monica Răileanu și domnii consilieri Andrei Amos, Cătălin Boboc, Daniel Botezatu, Cătălin Mugurel Flutur, Marcel Gheorghiță, Maricel Corneliu Maxim și Eugen Cristian Țurcanu) și 1 abținere (domnul consilier Constantin Liviu Toma).

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre în forma inițială, acesta este respins cu 12 voturi pentru și 10 abțineri (doamnele consilier Silvia Carmen Diaconu, Dana Lăzăruc și Daniela Vicol și domnii consilieri Bogdan Ciprian Buhăianu, Marius Buliga, Marian Murariu, Marius Petru Rogojinschi, Petru Taielup, Mihail Gabriel Tanasă și Miluță Timofti).

Doamna Oana Gina Georgescu - exact ca și la proiectul de hotărâre privind schimbul, este un proiect de hotărâre de patrimoniu, acceptarea unui bun, deci trebuie 16 voturi.

Epuizându-se materialele din ordinea de zi și timpul alocat ședinței de astăzi, domnul președinte de ședință - consilier Mihail Gabriel Tanasă - declară lucrările ședinței închise.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Consilier, Mihail Gabriel Tanasă


SECRETAR GENERAL, Ioan Apostu


Redactat și dactilografiat, Alina Ecaterina Manolache