Proces verbal din 21.04.2021

Sedinta din data de 21.04.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL încheiat în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Botoșani din data de 21 aprilie 2021

Prin dispoziția nr. 410 din 15.04.2021, Primarul Municipiului Botoșani a convocat de îndată Consiliul Local în ședință extraordinară pentru data de 21 aprilie 2021, ora 1100, în Sala de spectacole a Casei de Cultură a Sindicatelor „Nicolae Iorga” Botoșani.

Dispoziția nr. 410 din 15.04.2021, este anexată la dosarul ședinței.

Ordinea de zi a ședinței a fost adusă la cunoștință publică prin anunț la avizierul Primăriei și pe site-ul propriu.

Invitațiile la ședință s-au făcut atât în scris, cât și prin contactarea telefonică a consilierilor.

Este ascultat Imnul de Stat și Imnul Uniunii Europene, după care se trece la derularea lucrărilor ședinței.

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al municipiului Botoșani pentru anul 2021.

Ședința este legal constituită.

La lucrările ședinței participă toți cei 23 de consilieri locali în funcție.

Fiind supusă la vot ordinea de zi, aceasta a fost aprobată cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 1 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al municipiului Botoșani pentru anul 2021 - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4 și nr. 5.

Domnul Primar Cosmin Ionuț Andrei - suntem astăzi pentru aprobarea bugetul pe anul 2021, la o dată care este destul de târzie pentru acest tip de hotărâre, dar așa stau lucrurile. A trebuit

să parcurgem și perioada de consultare publică, conform prevederilor legale, lucru pe care l-am făcut, dar, din păcate, nu am primit nicio solicitare de modificare a bugetului, nicio propunere, așa cum spune legea, într-o formulă scrisă, astfel încât să organizăm o dezbatere pe buget. Dar, dincolo de aceste aspecte, am avut vizite în cartiere, am avut vizite la unitățile de învățământ, precum și dialog cu toate compartimentele, serviciile și direcțiile din aparatul propriu al primarului și din subordinea consiliului local, astfel încât vin astăzi în fața dumneavoastră cu propunerea de buget, un buget care este mai mare decât bugetul anului precedent și pe partea de venituri, dar și pe partea de cheltuieli.

Influențele sunt datorate, pe partea de venituri proprii ale primăriei, diminuării taxei de administrație publică cu 50%, pe care am propus-o și a fost adoptată de către Consiliul Local și pentru o influență pozitivă în ceea ce privește locurile de parcare, am propus sume pentru asigurarea contribuției pentru proiectele aflate în derulare, proiecte cu fonduri europene, sume pentru menținerea sub control a pandemiei care ne afectează în această perioadă și căreia trebuie să îi acordăm o atenție deosebită, pentru că avem, așa cum bine știți, centrele de vaccinare pe care le asigurăm cu tot ceea ce este necesar și cu finanțarea pe care ulterior o recuperăm de la Ministerul Sănătății, prin DSP. Avem creșteri pentru reparații curente, dotări și investiții în unitățile de învățământ, așa cum au cerut directorii, părinții și copiii.

Avem, de asemenea, facilitățile care au fost acordate în anii precedenți pentru transportul local, pentru transportul pensionarilor, persoanelor cu handicap și însoțitorii acestora. De asemenea, avem sume pentru acordarea burselor și pentru ratele de capital, care în anul precedent au fost amânate tot din cauza pandemiei, și anul acesta trebuie să le plătim, este un cuantum substanțial care influențează bugetul.

Asigurăm credite pentru servicii publice, iluminat, salubrizare, reparații curente și întreținere spații verzi, precum și pentru asistență socială. Avem și contribuții pentru asociațiile din care facem parte, Asociația municipiilor, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, Zona Metropolitană și pentru premierea elevilor cu rezultate deosebite, pentru cuplurile care au împlinit 50 de ani, respectiv 60 de ani, sprijin viager pentru persoanele care au împlinit vârsta de 85 de ani.

Secțiunea de dezvoltare, care este cea mai importantă și cea mai așteptată din punct de vedere al impactului asupra orașului nostru, are fonduri în valoare de aproximativ 20 de milioane de lei și investiții noi în valoare de 5 milioane 200 de lei, care presupun achiziția de imobile, dotări independente, cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii.

În limita posibilităților, dacă vor mai veni sume, vom face rectificări pe parcursul anului, și vă rog să nu vă supărați dacă vom face aceste modificări chiar într-un mod intempestiv, pentru că, de cele mai multe ori, sumele care ajung în conturile primăriei trebuie prevăzute într-un termen scurt pentru a face plățile.

Ca o concluzie, este un buget echilibrat, care pune un accent deosebit pe partea de dezvoltare, care, din păcate, vine destul de târziu și trebuie să depunem un efort considerabil pentru a urgenta toate licitațiile de care aveam nevoie pentru proiectele mult așteptate.

În ceea ce privește amendamentele pe care le-ați propus, am primit astăzi două amendamente, și o să vă rog, după ce veți lua cuvântul, să ne permiteți o scurtă pauză, pentru a discuta cu colegii din aparatul de specialitate, să facem o scurtă verificare a propunerilor, dacă sunt încadrate, dacă sumele sunt conforme cu reducerile pe care le-ați propus. Remarc un amendament al consilierilor USR care privește semaforizare și treceri de pietoni și unul care privește dotări eminamente pentru DSPSA în cuantum de 600 mii lei. Îmi pare rău că aceste dotări nu s-au făcut în anii precedenți și faptul că vine astăzi amendament, după ce nu mai aveți un coleg care conduce primăria Botoșani poate ridica semne de întrebare, dar voi mai interveni, după ce dumneavoastră veți aduce veți aduce detaliile cuvenite.

Dacă facem acest buget echilibrat care din păcate vine destul de târziu și trebuie luate licitații pentru proiecte ceea ce permite o scurtă pauză pentru a discuta cu colegii din aparatul de specialitate să facem o scurtă verificare dacă sunt încadrate reducerile. Semaforizare și treceri de pietoni unul care privește dotările pentru peste 600 de mii de lei. îmi pare rău că aceste dotări nu s au făcut în anii precedenți și faptul că astăzi, după ce aveți un coleg care conduce primăria Botoșani ridica semne de întrebare.

Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur - știm cu toții că bugetul este cea mai importantă hotărâre de peste an a Consiliului Local. Acum punem bazele funcționării noastre pe un an de zile și dezvoltării municipiului pe un an sau pe mai mulți ani, dacă programele sunt multianuale.

Vreau să fac o serie de considerații asupra acestui buget, pe trei capitole m-am structurat, am să vă spun, domnule Primar, că acest buget, din punctul meu de vedere, cel puțin pentru noi, a fost un buget netransparent. Am avut la dispoziție doar patru zile patru zile pentru a studia 300 și ceva de pagini, cât are bugetul, și nu sunt toate anexele, aproape 300 de pagini, au trecut doar 4 zile, ținem ședința extraordinară chiar și în condițiile astea, pentru că înțelegem cât de important este bugetul pentru municipiul Botoșani. Dar facem acest lucru, nu s-a mai întâmplat, cred, niciodată, fără a avea o dezbatere publică, nu s-a organizat o dezbatere publică, nu s-a făcut o dezbatere în comisiile consiliului local, pentru că nu pot să cred că putem, cu o oră înainte de ședință, cu două ore, când suntem convocați la cel mai important proiect de hotărâre de peste an, să vorbim ce? Neexistând dezbateri, astea probabil sunt lucruri care trebuiau să se întâmple în minim o săptămână de discuții, nu numai noi, comisiile din consiliul local, dar consilierii ]n sine, sau grupurile de consilieri.

Drept urmare, votăm acest buget, numai că sunt foarte multe probleme pe care aș vrea să le ridic. A fost doar un anunț al proiectului de buget, cu date complet diferite față de cum a apărut hotărârea, lipsesc vreo 20 și ceva de milioane, acum, eu înțeleg, dar pentru cei care nu au lucrat pe buget, nu vor înțelege niciodată de ce lipsesc 20 de milioane între ce am anunțat prima dată și cum este hotărârea finală, eu încă nu am găsit, și mie în lipsesc 4,88 de milioane, îmi lipsesc din anunțul inițial, din ceea ce am văzut inițial, înțeleg că au mai venit niște bani între timp, dar totuși e vorba de 4,88 și nu știm ce bani au venit.

La primul capitol, venituri, așa cum ați remarcat și dumneavoastră, este de departe cel mai mare buget de până acum, pe care l-a avut municipiul Botoșani, undeva la 225 de milioane, o sumă frumoasă, consistentă, 300 de milioane, vor fi rectificări, probabil foarte multe în cursul acestui an, dar important este cum plecăm la drum cu bugetul. Cine sunt meritorii, sau de unde vin banii aceștia în plus, pentru că sunt mulți bani? În primul rând, politica guvernamentală, Guvernul. Cota de impozit pe venit a crescut spectaculos și este bine pentru noi, o măsură bună luată, ca să vă dau doar un exemplu, acum doi ani, în bugetul pe 2019, încasam din cota pe impozit pe venit 66 de milioane, anul acesta vom încasa 86, sau poate mai mult, 20 de milioane dintr-un foc.

Nu au fost lăsate, nicio finanțare care trebuie să vină de la Guvern care să nu fie acoperită în totalitate sau aproape în totalitate, să vă dau câteva exemple, de unde au venit banii, la Legea educației naționale, art. 104, cu 1,4 milioane mai mult, la drepturile asistenților personali pentru persoanele cu handicap și indemnizația persoanelor cu handicap, aproape dublu, cu 8 milioane de lei mai mult. Pentru copiii cu cerințe educaționale, cu 46% mai mult. Cealaltă componentă la buget, Consiliul Județean, logic, mai darnic a fost anul acesta, există o logică și era bine dacă se păstra și în anii trecuși, vis-a-vis de culoarea politică a primarului, 1 milion de lei vine în plus de la Consiliul Județean și o să fac o remarcă și o sumă care nu este prinsă în buget și știm cu toții că trebuia să fie prinsă în buget, acea alocare, tot de la Consiliul Județean, pentru drumurile județene, unde municipiul Botoșani a fost fericit iarăși de la Consiliul Județean cu cea mai mare sumă, 250 mii lei, în detrimentul celorlalte U.A.T.-uri din județ, în condiția în care municipiul Botoșani are cea mai mică rețea de drumuri județene din tot județul.

Majoritatea comunelor din județ au de 4, 5, 10, sau chiar cu 20 de kilometri mai multe drumuri județene, noi avem doar vreo 2 kilometri. Am primit o sumă considerabilă, probabil vom face o rectificare de buget în momentul în care va veni hotărârea de la Prefectură, pentru că știm foarte bine că hotărârea, în momentul de față, este atacată.

De asemenea, un an 2020 greu, cu încercări multe pentru noi, a făcut posibil să avem și cel mai m are excedent, un excedent de 2 ori și jumătate mai mare decât anul trecut, o sumă considerabilă, 25 de milioane, care intră la partea de dezvoltare, la partea de investiții.

Mai avem un excedent pe care nu o să îl înțeleg, anul trecut am încercat să întreb de ce nu se cheltuiesc niște bani, și aici mă refer la excedentul care vine de la școli, și vorbim de 1,3 milioane de lei, dar excedentul doar din venituri proprii, nu din finanțarea de bază sau din finanțarea complementară. În cursul anului trecut, foarte mulți directori de școli spuneau că nu le dă Primăria bani, cu toate că am alocat foarte mulți bani, dar nu și-au cheltuit nici măcar banii pe care îi aveau la dispoziție, pentru ce dorea fiecare, măști, dezinfectanți, pătuțuri. Este încă un excedent care trebuia cheltuit anul trecut, mai ales că a fost un an greu pentru sistemul de învățământ.

Ceea ce nu înțeleg, la capitolul dezvoltare, anul trecut, cu un buget mai mic, am alocat din buget propriu aproape de 3 ori mai mulți bani decât s-au alocat anul acesta. Anul trecut s-au alocat din buget propriu, pentru dezvoltare 8,8 milioane de lei, iar anul acesta am alocat pentru dezvoltare, din bugetul nostru, cel mai mare buget de până acum, doar 3,2 milioane de lei. probabil este o chestiune de viziune, pentru că noi eram acuzați în trecut că nu am avut viziune.

Vom trece la cheltuieli, foarte puțin am să punctez la cheltuieli, am să vă spun că da, au crescut cheltuielile de personal cu 2 milioane de lei, în condițiile în care nu știu exact situația voucherelor de vacanță, da, au crescut cheltuielile la salubritate cu 4 milioane de lei, cu 30% mai mult, și vorbim doar de partea de salubritate, nu vorbim de transport gunoi, culegem acum ce am semănat anul trecut, prin hotărâri de consiliu succesive, votate doar dintr-o parte și prin amendamente de creșteri de tarife, și acum plătim cu 4 milioane de lei mai mult, nu voi înțelege de ce plătim de 3 ori mai mult pentru dezinfecții și deratizări, poate se puteau da banii în altă parte.

Am observat clar o favorizare a unor servicii, direcții, în defavoarea altora, este corect, poate nu este corect, dar este un mod de viziune asupra bugetului, în schimb nu am observat, când avem cel mai mare buget, pozițiile noi, pozițiile noi și importante. Mă refer aici la viziune și la programele importante. Am să vă spun, stimați colegi, că pentru poziții noi, la periferie ca în centru, pentru străzi avem doar 3 poziții în buget, cofinanțare totală de 520 de mii lei, 200 mii lei pentru execuție, 320 mii lei pentru documentație.

Vreau să vă informez că asta înseamnă doar 1,6% din bugetul de dezvoltare al municipiului Botoșani și doar 0,2% din bugetul total, viziune, dezvoltare, funcționare. În cele trei poziții sunt prinse de-a valma 25 de drumuri. Făcând o împărțeală simplă, ies 20 mii lei pentru fiecare stradă. Nici marcajele pietonale și indicatoarele nu le achităm pentru o stradă, nu să facem dintr-o stradă de pământ o stradă asfaltată. Sunt foarte curios de ce lipsesc din acest buget poziții care au figurat anul trecut, pentru care sunt începute o serie de lucrări, și știm prea bine ce înseamnă carte funciară, intabularea străzilor, ca să putem să facem proiectarea. Și am să vă spun că lipsesc din pozițiile de anul trecut și de acum doi ani străzile Popăuți, Hasnaș, Poșta Veche, Mărăști, Muncel, Cornului, Mușat Vodă, Aleea Humulești, și pot continua.

Nu înțeleg de ce lipsesc din bugetul actual poziții care au fost prinse în bugetul de anul trecut, dar știți ce e culmea? Au fost prinse chiar de dumneavoastră prin amendament. Și am să vă dau două exemple, dacă doriți.

Vorbim aici de semaforizarea inteligentă la Calea Națională, în dreptul BRD-ului și la trecerea de la Parcul Mihai Eminescu, ați impus-o. Anul trecut a fost în buget, anul acesta lipsește. Lipsesc stâlpii retractabili pe care îi montam la intrarea în Centrul vechi, lipsește, inexplicabil pentru mine, sensul giratoriu dintre Bucovina și George Enescu, la fel cum o altă serie, v-am spus, nu am avut acces la toate documentele, nu știm ce este la Direcția Edilitare, și nu am avut timp. Lipsește autocarul de la Teatru, să vă dau un exemplu. Nu mai avem niciun leu dat la Filarmonică pentru dezvoltare.

Bun, sunt în altă parte, așa să fie. Dar sunt niște lucruri care lipsesc, iar bugetul nu este atât de bun. Mă așteptam să fie mai bun, fiind mai mare. Aici e un proverb vechi, că niciodată socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg, este greu să croiești un buget, este și mai greu să îl pui în execuție, mai ales pe partea de dezvoltare.

Am depus un amendament și am să vă spun, domnule Primar, că toate acele poziții pe care le-am trecut astăzi în amendament au fost prinse în fiecare an, timp de 5 ani, poate mai mult, au fost prinse în buget, și niciodată nu ați votat pentru acele poziții, pentru că ați avut majoritate.

Drept urmare, cu acest amendament depus, și în virtutea la tot ceea ce am spus aici, eu vă spun că mă voi abține la acest proiect de hotărâre.

Doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu - voi da citire la câteva file: programul Materna Botoșani, mame sănătoase în Botoșani, Nou-născut în Botoșani, stimulent de 1500 de lei primit la nașterea fiecărui copil din Botoșani pentru un bun start în viața nou-născutului; Familie nouă în Botoșani - stimulent financiar de 1000 lei pentru tinerii căsătoriți la început de drum;

Sprijin financiar pentru realizarea procedurii de fertilizare in vitro pentru cuplurile care își doresc copii; Zâmbet sănătos în Botoșani - asigurarea analizelor și tratamentelor stomatologice pentru copiii botoșăneni, inclusiv pentru aparate dentare. Fiecare copil contează în Botoșani - asigurarea de servicii psihosociale și educaționale, precum și material pentru hrană, rechizite pentru copii cu părinții plecați la muncă în străinătate: Un loc de muncă pentru fiecare tânăr din Botoșani -programul primul loc de muncă, școala de meserii, programul internship, ucenicie pentru persoanele vulnerabile, programul pentru tinerii cu dizabilități - stimulent financiar pentru copiii și adulții cu dizabilități pentru recuperare și integrare socială, programe pentru seniori, 250 de lei, achiziția unei perechi de ochelari de vedere și pachete cu produse alimentare neperisabile, dezinfectanți. Vedere sănătoasă în Botoșani - sprijin de 400 de lei pentru consultația și achiziția de ochelari pentru remedierea problemelor oculare la copii. Medici pentru Botoșani - locuințe de serviciu pentru medici, sprijin pentru specializare și multe posturi și cabinete medicale școlare.

Educație inteligentă în școli moderne. Catalog electronic, table interactive, mobilier nou și platformă digitală pentru educație în online. Siguranța elevilor din Botoșani - camere de luat vederi în proximitatea școlilor pentru siguranța elevilor botoșăneni. Rechizite pentru elevii botoșăneni, vouchere de 400 de lei pe an pentru rechizitele copiilor din familiile cu venituri mici. Șansa familiilor monoparentale, vouchere pentru alimente, haine și rechizite pentru copiii crescuți de un singur părinte.

Sănătate la fel ca la privat - dotarea cu aparatură medicală avansată pentru spitalele municipale, condiții de cazare și masă de calitate, igienizarea spațiilor, reguli stricte privind respectul față de pacient. Parcarea de la blocul tău - evaluarea necesarului de locuri de parcare pentru fiecare bloc și amenajarea de spații de parcare corespunzătoare, sistem de monitorizare video și construcția de parcări supraetajate. Mama și copilul. Pachetul Gabriela Firea

Cetățenii, consilierii primarului - consultări periodice între primar și cetățenii din fiecare zonă a municipiului, comunicare eficientă cu asociațiile de proprietari, stabilirea bugetului împreună cu cetățenii. Un loc de muncă pentru fiecare - programul primul loc de muncă pentru tinerii între 18 și 30 de ani, periferie ca la centru, locuri de joacă pentru toți copiii, student la Botoșani, locuință modernă pentru fiecare.

Stimați colegi, nu vă citesc dintr-o carte SF intitulată „Municipiul Botoșani în anul 2100”, ci vă citesc din programul electoral al PSD-ului, uitându-mă în ochii dumneavoastră, uitându-mă în ochii dumneavoastră, domnule Primar, și vreau să vă întreb unde sunt toate aceste promisiuni? Unde se regăsesc ele în bugetul cu care dumneavoastră veniți astăzi în fața noastră și a cetățenilor din municipiul Botoșani.

Atunci când ați promovat asemenea lucruri, pe care eu nu le pot înțelege nici măcar într-o campanie electorală, fiindcă îmi aduc aminte de fostul Primar, Ovidiu Portariuc, care a câștigat Primăria municipiului Botoșani pe un set de minciuni. Același set de minciuni, fiindcă, repet, nu citesc despre bugetul municipiului Botoșani de peste 100 de ani. Același set de minciuni a mers în campania electorală către cetățenii municipiului Botoșani, care v-au votat. Și ce au astăzi? Așa cum spunea domnul Primar Cătălin Flutur, 1,6% din bugetul de dezvoltare pentru programul „La periferie ca la centru”, zero, sau, cine știe, poate undeva ascuns prin buget, sau cine știe? Parte din programul Firea, care trebuia să ajungă către cetățeni cu mențiunea că toate cele spuse de domnul primar în campania electorală ar fi putut fi puse în practică la București, și nu la Botoșani, fiindcă e o diferență mare de buget.

Dar cred că domnul primar și echipa PSD, fiindcă vă văd în față, dragi colegi, atunci când ați fost în campania electorală, ați uitat să le spuneți că de fapt ați făcut un copy-paste nefericit de pe programul Firea din București și ați uitat să le spuneți cetățenilor că acest program va fi implementat la Botoșani atunci când municipiul Botoșani va avea bugetul Bucureștiului.

Domnule primar, vă rog ca măcar în al 11-lea ceas să vă cereți scuze față de cetățenii municipiului Botoșani și să recunoașteți că ceea ce ați spus în campania electorală nu poate fi pus în aplicare în următorii patru ani la Botoșani pe cest buget al municipiului Botoșani.

Doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu - este prima oară când asistăm la dezbaterea unui buget, eu și colegul meu. În mod evident ,vom vota bugetul astăzi, pentru că este esențial pentru funcționarea municipiului Botoșani. Ne-am fi dorit foarte mult să avem parte de o dezbatere reală. De altfel, am și solicitat asta Primăriei în scris, ni s-a promis că ne va fi comunicată ziua și ora la care va avea loc ,lucru care nu s-a întâmplat. Îl auzeam mai devreme pe domnul Flutur vorbind de viziune, l-am auzit de foarte multe ori pe domnul Primar spunând că în momentul în care va avea bugetul construit de dumnealui vom vedea ce poate face. Bugetul reprezintă viziunea domnului primar și este normal să fie așa, motiv pentru care îl vom vota.

Ce m-a frapat pe mine la acest buget, nu voi fi la fel de tehnică ca și colegii mei, m-a frapat faptul că se pare că vom deveni stațiune turistică. Trebuie să admit că e un obiectiv îndrăzneț, nu înțeleg exact cum vom face lucrul ăsta, dar sper că vom afla în viitorul apropiat. Eu, personal, nu văd Botoșaniul la acest moment ca stațiune turistică, dar respectăm viziunea domnului Primar.

Mai departe, am apucat să studiez și amendamentul colegilor de la PNL, vom vota amendamentul colegilor de la PNL, dintr-un motiv foarte simplu: Cornișa este a tuturor botoșănenilor, mai departe de cine o conduce sau cine e pe scaunul de primar și are nevoie de susținerea noastră.

Vorbeam de viziune și am fost foarte mâhnită să văd că nu avem prins în bugetul de dezvoltare parte de fluidizare trafic. Din acest motiv am ales să venim cu un amendament pe fluidizare trafic, aflu astăzi că același amendament propus de către noi astăzi a fost depus și de către colegii de la PSD anul trecut. De aceea, mă aștept să îl susțină și colegii din PSD și vreau să vă mai spun că a fost foarte greu să găsim banii pentru amendament, deși ne-am petrecut multe ore. Am reușit să identificăm suma prin analizarea costurilor reale pe sistemele de supraveghere efracție din școli și vă pot spune că de unde am luat banii, au rămas suficient ca să acopere nevoile școlilor și grădinițelor, pentru că da, suntem de acord că siguranța copiilor noștri este cea mai importantă. Am studiat câteva oferte și am vorbit cu o societate din domeniu și ne-a asigurat că sumele sunt suficiente.

Nu pot spune mai mult de atât decât că vom vota amendamentul celor de la PNL, vom vota bugetul, reprezintă viziunea cu care vom merge în acest an și să sperăm că e una înțeleaptă.

Doamna consilier Ada Alexandrina Macovei - am să încerc să spun foarte scurt câteva lucruri. Sper că nu ați uitat, domnule Primar, de bursele elevilor, am cerut niște cuantumuri în mai multe rânduri și sper ca măcar sumele pentru septembrie 2021-decembrie 2021 să fie prevăzute de buget pentru că anul trecut mi-ați spus că nu sunt bugetate, așa că în august, când voi veni cu un alt proiect, sper să avem sumele prinse în buget, ați spus și mai devreme că sunt prevăzute sume pentru bursele elevilor. Cu siguranță vor fi mai puțini elevi, pentru că anul acesta au fost stopate, cumva, activitățile extrașcolare și olimpiadele și concursurile au fost mai greu accesibile multor copii, așa încât să fie bani suficienți pentru burse.

De asemenea, vreau să vă spun că sunt foarte dezamăgită de bugetul alocat școlilor, nici nu știu dacă îl pot numi buget alocat școlilor. În afară de cheltuielile de funcționare, de întreținere, care sunt obligatorii, foarte puțini bani se alocă pentru dezvoltare și foarte puțini bani pentru reparații curente și capitale.

Știu că ați fost în școli, știu că v-ați consultat cu directorii, că le-ați recomandat să ceară doar ceea ce trebuie și ceea ce le-a veți da. Eu le mulțumesc directorilor că au cerut ceea ce aveau nevoie. Și am o situație foarte neplăcută pe care am centralizat-o din școlile municipiului Botoșani care arată în afară de Colegiul Laurian, care a primit la active fixe 100 mii lei, cu 0 de sus până jos la toate unitățile de învățământ, 32 în număr, care nu au cerut sub nicio formă elicoptere sau eu știu ce SF-uri, ci au cerut studii de fezabilitate, au cerut modernizări, au cerut să nu mai plouă în anumite unități de învățământ, să se poată face reparații importante acolo unde prin acoperiș, de exemplu la Școala nr. 13 efectiv plouă, la Școala nr. 7, unde un perete întreg este infiltrat și copiii simt mirosul de mucegai. Nu mai vorbesc deloc de sălile de sport. Da, și Inspectoratul școlar a pus la dispoziția Consiliului Local și Primăriei câteva săli de sport pentru vaccinare. Ne așteptăm ca la sfârșitul perioadei, după un an de zile, să le primim măcar în starea în care erau, pentru că nu s-a alocat absolut nimic pentru refacerea lor, de asemenea nu sunt alocați bani pentru certificate energetice, pentru cheltuielile absolut obligatorii pe care le aveau de făcut școlile pentru autorizare privind securitatea la incendiu. Avem solicitări din școli pentru schimbare sau reabilitare instalație electrică. Sunt pericole majore în anumite unități de învățământ și nu sunt alocați bani. Nu știu ce să vă mai spun, cum să vă conving.

Am înțeles că pentru dumneavoastră, școlile sunt o prioritate doar ca slogan, îmi pare foarte rău, e bugetul cel mai mare pe care l-a avut municipiul Botoșani vreodată și, dacă nici acum nu sunt bani pentru școli și grădinițe, nu de modernizări, repet, la nivel european sau la nivelul altor state dezvoltate de prin lume, ci măcar așa cum ar fi trebuit să fie într-un oraș reședință de județ, municipiu reședință de județ, îmi pare foarte rău, înseamnă că toate acestea sunt doar declarații politice și realitatea se vede din cifrele pe care le avem prevăzute în buget pentru școlile și grădinițele și liceele din municipiul Botoșani care deservesc aproape o treime din beneficiarii sistemului de educație din județul Botoșani.

Consultările cu directorii nu au avut nici un fel de rezultat, la fel, nici noi n-am fost consultați, Inspectoratul școlar, pentru a doua oară, vă rog să țineți cont că este o instituție care există și funcționează strict în interesul elevilor și al beneficiarilor sistemului. De asemenea, mă gândesc că niciun părinte nu a fost consultat, pentru că, altfel, cu siguranță v-ar fi înduplecat cineva, ar fi reușit cineva să vă înduplece să alocați bani pentru școli.

Domnul consilier Marius Petru Rogojinschi - aș dori să îmi încep scurta alocuțiune care are o notă de generalitate pentru că nu pot să fiu ipocrit și nu pot să spun că nu sunt un om dialectic care, ca și dumneavoastră, gândesc, acționez în acest fel. Știm cu toții că dialectica presupune cauză și efect. Din cauza unui ceva anume se întâmplă altceva anume sau nu se întâmplă altceva deloc. Când vorbim despre bugetul pe anul acesta al Primăriei municipiului Botoșani și îl criticăm sau tacit îl acceptăm, să nu uităm că el a fost improvizat, pentru că noi nu mai trăim, dialectic, într-o paradigmă normală. Dacă până acum un an normalitatea era o obișnuință și intra într-un firesc mecanic al puterii de obișnuință, de anul trecut a trebuit să ne adaptăm momentelor în funcție de gradul de predictibilitate sau impredictibilitate la care am avut acces și cu care am putut opera. Toți, și dumneavoastră, și noi, actanții politici, reprezentanți ai formațiunilor politice înscrise în concursurile elective, au gândit la modul ideal, în beneficiul societății, și a comunităților, binele acestora, care parte se reflectă și prin programele și proiectele ce trebuie finanțate Pentru finanțare, iarăși, dialectic, trebuie bani, finanțarea este o cauză.

Acum, paradigma s-a schimbat. De pildă, uneori, paradigmele s-au schimbat din motivul prin care la început am fost asigurați că este o simplă gripă, am ajuns la o pandemie care a impus două ordonanțe militare și legi care prelungesc starea de alertă astfel încât foarte multe lucruri se schimbă și nu se mai finanțează. Și vă dau un exemplu, anul trecut, minunat Guvernul PNL a inițiat și a adoptat acel procent de 3% pentru finanțarea instituțiilor publice de concerte și spectacole. Datorită cheltuielilor pe plan național datorate simplei răceli sau a unei gripe de care nu trebuia să ne temem, banii au fost cheltuiți pentru instituțiile de concerte și spectacole, acel 3% din bugetul guvernamental nu a mai ajuns, dar ne-am tratat de gripă.

La fel, ceea ce a privit programul fiecărui partid înscris în campania electorală cu privire la binele comunității. Acum, a rezultat o cauză și a devenit un alt efect. Alegerile parlamentare le-a câștigat un partid, Guvernul l-au format alte partide, pentru că s-a schimbat paradigma. Deci, datorită unui motiv, s-a întâmplat altă cauză. Și atunci, de ce să fim ipocriți și să nu recunoaștem lucrurile acestea? Și vă mai dau un exemplu, domnule Primar Cătălin Flutur, pentru că meritați să mă adresez domniei voastre cu acest titlu, l-ați dobândit pe parcursul celor trei mandate și vă onorează. Erați primar când, într-adevăr Teatrul „Mihai Eminescu” a primit în bugetul său fonduri pentru achiziționarea unui autocar nou, pentru că acesta este pulbere.

Ce s-a întâmplat ciudat și poate m-a ajutat să înțeleg de ce în momentul în care s-a schimbat modalitatea de achiziție a autocarului din sumă fixă în sistemul de achiziție prin leasing, brusc a dispărut interesul de achiziționare a autocarului de către beneficiar.

M-am uitat, de curiozitate, la timpul acela, pe evaluarea alocată autocarului, era cam un autocar și jumătate, nou. Astăzi, datorită condițiilor pe care le trăim, a lockdown-urilor locale în care existăm și ne desfășurăm activitatea, nu știu dacă mai este oportună achiziționarea anul acesta a unui autocar la teatrul „Mihai Eminescu”, atât timp cât nu mai există deplasări, nu se mai organizează festivaluri, și atunci este o cheltuială care se poate transfera într-un capitol mult mai reprezentativ și de necesitate pentru comunitate.

Vreau să cred că această tribună pe onorează pe cei care dorim să venim și să ne adresăm comunității, prin expertiza noastră să fie o tribună a exercițiului oratoric, intelectual, a elocinței vorbirii, și nu aș dori să cred că în momentul în care cădem pe panta politicianistă și nu mai avem argumente, țipăm și încercăm să scoatem în evidență lucruri care știm foarte bine că își au explicația absolut logică și firească.

Vă mulțumesc că ați remarcat că este un buget de bună calitate, mă refer la consistența lui, că este echilibrat, și că încercă să acopere o arie cât mai mare de problematici, în condițiile acestei simple răceli sau gripe pe care o parcurgem. Nu am înțeles, până la urmă, e gripă sau e răceală? Că totuși, trebuie să ne și vaccinăm, trebuie să stăm cu masca pe față.. e o gripă, nu? E o gripă, totuși.

Prin urmare, eu doresc să salut viziunea acestui buget și a celor care au contribuit la echilibrarea lui astfel încât să acopere necesitățile, în măsura posibilităților, și a priorităților, ținând cont de paradigma în care trăim, și care este o paradigmă a exercițiului de forță și de echilibru, ținând cont că, de la o zi la alta, regulile se schimbă.

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu - după părerea mea, bugetul nu este strălucit, și nu de dragul de a-l critica, ci ca o observație pertinență, că la ce sume generoase am avut în acest an, se puteau distribui în așa fel încât să fie acoperite mai multe arii de activitate și de competență de pe raza municipiului Botoșani și că poate era momentul ca acest test zero de reuniune sau conciliere a tuturor forțelor politice pentru binele local să nu fie doar un slogan de campanie și să fie o realitate. Mi se spune că sunt prea pasional și pun prea mult patos de obicei. O fac pentru că îmi pasă și pentru că am ales să rămân în Botoșani, când puteam să plec oriunde în lumea largă, numai aici nu, dar m-am întors și am rămas aici. Numai.

Așadar, și ieșirile mele, uneori, sun, poate, emoționale. Ce vreau să votez pe acest buget sunt următoarele aspecte: în fața interlocutorilor mei, care au ridicat diferite problematici, printre care că procentul de la dezvoltare este extrem, extrem de mic, din păcate, la aceste sume și, în viziunea mea, lucrul acesta nu a fost punctat de domnul Primar Flutur și nici de colega de la USR, Raluca Curelariu, și ca om care sunt în administrație, știu procedurile de achiziție, mai ales pe partea de dezvoltare, sunt foarte, foarte greoaie și trebuie să respecți anumiți pași legali.

Ori s-au împrăștiat sume pe foarte multe capitole, cele mai multe sunt insuficiente, doar de dragul de a deschide anumite poziții, dar o procedură în sine de achiziție a acestor servicii, documentații, proiectări, execuții, sunt extrem de laborioase. Ori știm câți oameni sunt la Direcția de Dezvoltare din municipiu, și dacă toți colegii mei ar trage de ar rupe, și nu ar reuși să implementeze aceste proiecte, știu câți oameni sunt la Serviciul de Achiziții Publice și că trebuie să respecte pașii și nu au ce să facă altceva, pentru că ar încălca legea, și știu și câi oameni sunt și la Contabilitate în Primărie.

Deci dacă ar muncit de dimineață până seara, nu 8 ore, 10 ore pe zi, și nu ar reuși, până la finele anului, să facă ce este în acest proiect de buget. Nu pentru că nu vor, ci pentru că nu au cum, fiind întinși pe atâtea fronturi.Și asta este tot ce am avut de spus pe lista de dezvoltare. Că la unii au dat mai mult, că la alții au dat mai puțin, oricum voi auzi o replică, care mă va desființa, de 9 ani aud aceeași placă tot timpul. Mi-am asumat-o, o știu, am să o ascult și pe asta, voi merge mai departe. Și vreau să punctez pe câteva anexe, asupra acestor anexe nu s-a uitat nimeni.

Anexa nr. 35 - lista acțiunilor ce vor fi finanțate din bugetul local, pe anul 2021. Dor vin să fac o observație legată de celebra Zonă Metropolitană, și fac apel a n-a oară, cu toate că m-ați și scos de acolo mandatul trecut, să fac parte din consiliul administrativ, și nici nu doresc în mod expres să fiu acolo, a-pro-pos, 418 mii lei pentru funcționarea Zonei Metropolitane. Pentru ce dăm banii aceștia, domnule Primar? Stimați colegi, de ce dăm banii aceștia, de ce susținem mai departe această asociație care nu ne aduce nimic? În afară ca le-am dat să cumpere curent pe bursa de energie pentru U.A.T. Botoșani, a mai făcut un proiect pentru o șosea care făcea un viaduct pe la Curtești, ca în marile țări civilizate, dar eu nu îl vedeam să se realizeze la noi, și atât. Și tot susținem mai departe și nu avem puterea să spunem că ne retragem sau o desființăm, pentru că am ratat un exercițiu financiar când această Zonă Metropolitană era indispensabilă și aveam nevoie de ea, și puteam să facem multe lucruri cu ea, și nu am făcut. Ba, mai mult, trei comune limitrofe Botoșaniului s-au retras și am rămas cu comune care nu au nicio legătură imediată cu municipiul Botoșani, i dăm mai departe bani să susținem Zona Metropolitană. Este o observație pe care o fac opiniei publice, pentru că știu că consilierii au deja opiniile formate și votul este predictibil.

Ca om care provine din activitatea sportivă și mai am tangență cu sportul, chiar dacă fizicul, poate, nu mă arată, mă trădează în altă direcție, vă asigur că sunt preocupat de finanțarea cluburilor sportive, practic sport, atât cât mai pot și cât am timp. Și nu înțeleg de ce, începând cu anul acesta, am început să schimbăm paradigma finanțărilor, și, dacă din 2007 până anul trecut am finanțat toate activitățile sportive, culturale, de tineret, pe mediu, pe Legea nr. 350 a finanțărilor nerambursabile în care exista o comisie numită de către Consiliul Local de evaluare a proiectelor, exista o lege foarte clară care spunea procedurile de alocare a acestor bani către entitățile nonprofit, atât timp cât era o prevedere a Consiliului Local și a Legii nr. 350, pe care am reușit să o introducem acum doi ani, prin care o entitate juridică nu putea să ia decât maxim 1/3 din suma de pe capitolul respectiv, în special la sport vorbesc, acum am venit și am făcut praf celebra lege 350 cu regulamentul de aplicare pe care l-am votat în Consiliul local, dăm o sumă extrem de modică, apropo de sprijinirea sportului în pandemie. Sportul în pandemie a mers mai departe. Poate cultura nu a mers, cum spune domnul Rogojinschi, nu contest, așa este, dar sportul a mers. Au loc competiții sportive de anul trecut, lucrurile merg. Cu mască, cu teste rapide, cu PCR, sportul a mers. Și dăm la domeniul cultural 150 de mii, la social, 100 de mii și la domeniul sportiv, 300 de mii, în total 350 pe legea 350. Foarte, foarte, foarte puțin.

Erau o puzderie de ong-uri care reușeau să supraviețuiască și să facă activități în Botoșani, atât pe cultural, cât și pe social, cât și pe sportiv. unii cu 5000, alții cu 50.000, alții cu 20.000, 15.000, crosuri, raliuri, orice activități încăpeau aici.

Acum, se dă o fărâmă și se duce totul pe o lege 69, inventată anul trecut la presiunea a două formațiuni sportive care sunt profesioniste și care primesc finanțări atât din drepturi televizate, cât și din sponsorizări foarte generoase și dăm un milion de lei pentru activități sportive, care se dau pe ușa din dos.

Nu are loc nicio comisie, nu se face nicio licitație de proiecte, este pur și simplu discreditat, și stă totul în pixul unui om. I-am omorât, i-am sufocat pe toți ceilalți, și 1 milion se dau direct. o să ajungă în Consiliul Local, dar sunt sigur că tot timpul vor fi argumente prin care activitățile lor sunt indispensabile și trebuie votate. și, dacă nu facem, înseamnă că nu sprijinim sportul local. Doar pentru o singură disciplină.

Și, ca o altă observație, legată de finanțarea cultelor, spre deosebire de anul trecut, s-au pus 200 de mii mai mult, dar lucrul care mă intrigă cel mai mult, dincolo de suplimentarea sumelor, este că bisericile protestante, neoprotestante primesc procentual mai mult decât cele ortodoxe. În arealul nostru, religia ortodoxă oricum este majoritară, zdrobitor majoritară, și alegem să finanțăm și să nu păstrăm o pondere, cum e și ponderea populației, eu așa văd finanțarea cultelor, să păstrăm ponderea populației și în finanțarea pe care o dăm către aceste instituții de cult. Nu am nimic împotriva lor, să nu mă înțelegeți greșit, nu deschid o cutie a pandorei, dar mi ser pare corect ca finanțarea cultelor să fie procentuală cu numărul enoriașilor care sunt pe raza municipiului Botoșani. Acei creăm o stimă de sine pentru cei ai noștri, pentru că mă identific cu ortodocșii, sunt creștin-ortodox. De ce nu facem lucru acesta? Doar de dragul de a ajuta, apropo de obiectivate și de părtinire.

Domnul Primar Cosmin lonuț Andrei - voi încerca să dau câteva răspunsuri la cele relatate de dumneavoastră. Voi începe cu dezbaterea publică și cu forma în care a fost prezentat bugetul spre a fi votat, s-a făcut ca în anii precedenți. Observ discursul politic în care acum sunteți într-o ipostază nepotrivită, să nu spun jenantă, în care trebuie să criticați lucrurile pe care le-a făcut același aparat de specialitate, aceleași legi, aceleași termene pe care acum sunteți nevoiți să le criticați pentru că așa dă bine, poate, în ochii electoratului.

Spuneți că avem un buget mai mare pentru că ne-a alocat Guvernul o cotă defalcată din impozitul pe venit de 65%, corect este 63%, plus 2% pentru cultură, dacă vom primi acești bani, pentru că a mai fost alocarea aceasta și în trecut și nu i-am primit. Iar bugetul pentru instituțiile de cultură este unul generos, care afectează întreg bugetul Primăriei, dar cel mai important este aspectul că astăzi votăm o proiecție, votăm niște sume pe care s-ar putea să le primim pentru a completa bugetul primăriei din impozitul pe venit, dacă va merge economia și dacă vom avea salariile pe care le preconizează cei de la Finanțele Publice. Dacă economia nu va merge, bugetul va fi mai mic. Deci discutăm despre o proiecție și o viziune, și nu despre sume care au intrat în conturile primăriei pe care astăzi le repartizăm. Bineînțeles că îmi doresc ca aceste sume să fie concretizate în baza încasărilor, dar există totuși acest aspect care merită menționat.

Vorbeați de drumuri județene, municipiul Botoșani a primit mai mulți bani pentru drumuri județene, dar supărați pentru că această repartiție judicioasă, așa cum a fost făcută, nu v-a convenit din punct de vedere politic, ați atacat prin Prefect hotărârea de consiliu județean și, în acest moment, este în aer această sumă la care faceți referire că este foarte generoasă, și nu mai țineți cont de istoricul pe care l-a avut Primăria Botoșani când nu a primit sume consistente pentru drumuri județene și avem două tronsoane, care sunt foarte afectate, mă refer la drumul spre Curtești, care s-a reparat în fiecare an după precipitații abundente, pentru că nu avem o rețea de canalizare.

Suma aceasta mai mare pe care am primit-o ne permite să rezolvăm o problemă, pentru că în trecut nu am primit banii de care aveam nevoie pentru întreținerea celor trei tronsoane, care însumează aproximativ 2,6 kilometri și pe care dacă anul acesta îi vom primi, vom face tronsonul de la intersecția Bucovina cu Iorga până la ieșirea din oraș spre Curtești, acolo unde este o situație deosebită și pe care îmi doresc să o rezolvăm odată pentru totdeauna, nu să asfaltăm în fiecare an după ce plouă, pentru că nu avem rețea de canalizare.

Spuneați că suntem fericiți că avem un excedent mare, avem un excedent mare pentru că nu s-a făcut nimic anul trecut, ne bucurăm de excedent? Cum să ne bucurăm de excedent? Excedentul trebuia să fie zero, execuția să fie 100%. Cum să ne bucurăm de un excedent? Trebuie să ne recunoaștem incapacitatea că nu am reușit să ducem la îndeplinire ceea ce am poziționat pe buget și vorbim de excedent, dar apoi criticăm că nu s-au făcut lucrurile. Deci este un dublu discurs pe care nu îl apreciez. Banii pentru dezvoltare s-au alocat într-o altă viziune și am ținut cont de execuția bugetară pe care am criticat-o de fiecare dată atunci când a fost aprobată în Consiliul Local și cred că dincolo de cuvinte și de discuții demagogice, critici, rămân faptele.

Este o viziune pe care o am asupra bugetului, cu care vin în fața dumneavoastră, care, pe alocuri, mai poate fi completată, și aici, dacă ați făcut referire la semaforizarea inteligentă pentru Bulevard, la Pietonalul Unirii și pentru Calea Națională, la BRD, vă spun că nu am dus la capăt acea licitație pentru că a venit o ofertă foarte mare pentru un semafor inteligent, o singură ofertă în cuantum de un miliard, nu puteam să facem așa ceva, ne fugăreau oamenii din oraș.

Sens giratoriu la Bucovina cu George Enescu avem timp să le facem, acum avem alte priorități, cum avem timp pentru toate măsurile sociale pe care le-am propus, pachetul Firea, și am început anul acesta, cu vouchere pentru copiii care au vederea afectată și pe care dorim să îi ajutăm. Ceea ce ați citit dumneavoastră, doamna Lupașcu, nu trebuie totul dus la îndeplinire anul acesta, avem timp și pentru alte măsuri, le analizăm. Am început cu o parte din măsurile sociale, așa cum le-am considerat prioritare. Sunt trecute în buget o serie de măsuri și, dacă ne referim la școli, acolo unde aveați, doamna Macovei, așteptări foarte mari, vă spun că nu v-ați uitat unde trebuie. Poate v-ați uitat doar pe bugetul instituțiilor de învățământ și nu v-ați uitat și la partea de investiții care privește aceste instituții de învățământ care au fost reabilitate chiar în această pandemie sau au fost tratate unele aspecte, acolo unde am avut centre Covid, vă garantez acest lucru, vă pot da detalii, iar alocarea pentru școli, pentru reparații curente și pentru alte achiziții este cea mai mare față de anii precedenți. Și vă rog să nu mă contraziceți, știu că știți acest lucru. Despre burse, discutăm în toamnă și sunt convins că împreună vom găsi o soluție.

Pentru securitate la incendiu, să știți că sunt lucrări în derulare prin PNDL, multe sunt blocate, cum am găsit multe lucruri blocate în primăria Botoșani, încerc să le deblochez, iar pentru anumite instalații electrice pe care le-ați prezentat ca fiind un pericol iminent, vă rog doar să vă interesați dacă a fost alocare la Școala nr. 11, acolo unde mi s-a prezentat situația și unde am dat curs solicitării.

Pentru spitale sunt proiecte cu fonduri europene, cum sunt și pentru multe alte aspecte pe care le criticați și, dacă tot avem oportunitatea să accesăm bani prin programul pe care sper să-l implementeze Guvernul, Reziliență și redresare, nu are rost să cheltuim bani din bugetul local când știu că vor fi oportunități pentru multe aspecte din acest program.

Stațiunea turistică o declarăm pentru a avea oportunitatea să accesăm fonduri europene, este doar o procedură, în primă etapă, care oferă premise favorabile și, dacă acest lucru se va întâmpla, aștept rezultate concrete de la CNIPT. Cam acestea sunt lucrurile pe care am avut să le spun, în ceea ce privește aspectele semnalate de dumneavoastră.

În ceea ce privește o repartiție a sumelor pe instituții, pe societăți, cum puteți să criticați acest lucru, când dumneavoastră aveți un amendament care privește doar DSPSA, amendament pe care îl semnați, îl propuneți, dar nu îl votați, pentru că ați spus că nu votați bugetul, vă abțineți? Nu o să înțeleg acest lucru, cum nu o să înțeleg calculul domnului Țurcanu privind repartiția banilor pentru culte, acolo unde ceea ce ați spus, numai pentru Biserica Sf. Petru și Pavel avem peste 1 milion de lei alocați, tocmai pentru a finaliza acest edificiu sau pentru a ajunge la o finalizare a acestui edificiu, care are nevoie de mulți, mulți bani. Nu pot fi comparate, nu aș pune botoșănenii în antiteză, cum a făcut un alt lider politic în trecut, cu omul bogat, omul sărac, omul gras, omul slab, bugetari versus mediul privat. Haideți să nu ajungem acolo și să îi privim pe toți ca fiind botoșăneni și să le vedem nevoile tuturor.

Domnul președinte de ședință Mihail Gabriel Tanasă - dacă nu mai sunt alte discuții, vom lua o pauză de 10 minute pentru ca colegii din aparatul de specialitate să identifice sumele avute în vedere în amendamente, dup care reluăm ședința.

După încheierea pauzei, se continuă lucrările ședinței.

Domnul președinte de ședință Mihail Gabriel Tanasă - colegii din aparatul de specialitate s-au uitat peste cele două amendamente, la amendamentul formulat de dumneavoastră, domnule Flutur, nu este trecut sau nu ați precizat foarte clar la care subvenție faceți referire, ce pe care doriți să o reduceți.

Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur - de la poziția 40.03, 543 de mii, înseamnă subvenția la energie termică. Și la amendamentul depus de domnul Primar este o inadvertență, banii vin la solicitarea Spitalului de Recuperare și nu a Spitalului TBC, este o greșeală acolo, să modificați.

Domnul Primar Cosmin Ionuț Andrei - vreau să vă întreb de ce nu v-ați uitat peste bugetul de la Parcul de agrement Cornișa, pe care ați declarat că este profitabil și de ce nu ați luat subvenția de acolo? Avem 2,1 milioane, tot subvenție este și într-o parte, și într-alta. Dacă tot este profitabil și ați declarat că este pe plus și ași avut și bani cheltuiți anul trecut pentru festivaluri, ați plătit bilete de avion pentru artiști prestigioși. M-aș fi așteptat să luați banii de la Cornișa, tot pentru domnul Țurcanu, pentru că avem o subvenție pe care am diminuat-o, după unele discuții, dar, totuși, este generoasă. 2,1 milioane lei, puteați să luați de acolo 1 milion, dacă doreați, pentru dotări la Cornișa. înseamnă că nu va fi profitabil parcul de agrement, și încă grevează destul de mult pe bugetul municipiului Botoșani, dar, mă rog este viziunea și susținerea dumneavoastră pentru colegul pe care îl aveți în partid și înțeleg acest lucru.

Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur - la acest lucru v-a răspuns colegul dumneavoastră, domnul Rogojinschi, de ce Cornișa nu a avut rezultate scontate, pentru că nu a funcționat, a fost pandemie. Este singurul loc unde dăm banii aiurea, la termie.

Doamna Oana Gina Georgescu - fiind un proiect de buget, procedura este un pic diferită, se va proceda la votarea amendamentelor, în ordinea în care au fost depuse, respectiv al domnului Primar, al grupului PNL și al grupului USR, apoi vom luat o pauză pentru ca cei din aparatul de specialitate să introducă amendamentele votate pe articolele din proiectul de hotărâre, iar, dup pauză, vom vota pe fiecare articol din proiectul de hotărâre. Și, la final, hotărârea per ansamblu.

Fiind supus la vot amendamentul domnului Primar, acesta a fost aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Fiind supus la vot amendamentul grupului PNL, acesta este aprobat cu 12 voturi pentru, 10 voturi împotrivă (doamnele consilier Dana Lăzăruc, Silvia Carmen Diaconu și Daniela Vicol și domnii consilieri Călin George Bosovici, Bogdan Ciprian Buhăianu, Marius Buliga, Marius Petru Rogojinschi, Petru Taielup, Mihail-Gabriel Tanasă și Miluță Timofti) și 1 abținere (domnul consilier Marian Murariu).

Fiind supus la vot amendamentul grupului USR, acesta a fost aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Doamna Oana Gina Georgescu - în urma corelării amendamentelor cu proiectul de hotărâre, au rezultat următoarele: articolul 1 are amendament, articolul 2 are amendament, articolul 3, la alineatele 1, 4, 6, 8, 10, 16, 22, 25 și 28, apoi articolul 4 este integral, art. 5 are la alin. 5 și 7, art. 7 are amendament.

Fiind supus la vot articolul nr. 1 cu amendament, acesta este aprobat cu 14 voturi pentru și 9 abțineri (doamnele consilier Cătălina Camelia Lupașcu, Ada Alexandrina Macovei și Monica Răileanu și domnii consilieri Andrei Amos, Cătălin Boboc, Daniel Botezatu, Cătălin Mugurel Flutur, Maricel Corneliu Maxim și Eugen Cristian Țurcanu).

Fiind supus la vot articolul nr. 2 cu amendament, acesta este aprobat cu 14 voturi pentru și 9 abțineri (doamnele consilier Cătălina Camelia Lupașcu, Ada Alexandrina Macovei și Monica Răileanu și domnii consilieri Andrei Amos, Cătălin Boboc, Daniel Botezatu, Cătălin Mugurel Flutur, Maricel Corneliu Maxim și Eugen Cristian Țurcanu).

Fiind supus la vot articolul nr. 3 cu amendament, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Fiind supus la vot articolul nr. 4, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Fiind supus la vot articolul nr. 5, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Fiind supus la vot articolul nr. 6, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Fiind supus la vot articolul nr. 7 cu amendament, acesta este aprobat cu 15 voturi pentru și 8 abțineri (doamnele consilier Ada Alexandrina Macovei și Monica Răileanu și domnii consilieri Andrei Amos, Cătălin Boboc, Daniel Botezatu, Cătălin Mugurel Flutur, Maricel Corneliu Maxim și Eugen Cristian Țurcanu).

Fiind supus la vot articolul nr. 8, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Fiind supus la vot articolul nr. 9, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Fiind supus la vot articolul nr. 10, consilierilor prezenți (23).

Fiind supus la vot articolul nr. 11, consilierilor prezenți (23).

Fiind supus la vot articolul nr. 12, consilierilor prezenți (23).


acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a


acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a


acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a


Fiind supus la vot articolul nr. 13, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Fiind supus la vot articolul nr. 14, acesta este aprobat cu 15 voturi pentru și 9 abțineri (doamnele consilier Cătălina Camelia Lupașcu, Ada Alexandrina Macovei și Monica Răileanu și domnii consilieri Cătălin Boboc, Daniel Botezatu, Cătălin Mugurel Flutur, Maricel Corneliu Maxim și Eugen Cristian Țurcanu).

Fiind supus la vot articolul nr. 15, acesta este aprobat cu 14 voturi pentru și 9 abțineri (doamnele consilier Cătălina Camelia Lupașcu, Ada Alexandrina Macovei și Monica Răileanu și domnii consilieri Andrei Amos, Cătălin Boboc, Daniel Botezatu, Cătălin Mugurel Flutur, Maricel Corneliu Maxim și Eugen Cristian Țurcanu).

Fiind supus la vot articolul nr. 16, acesta este aprobat cu 14 voturi pentru și 9 abțineri (doamnele consilier Cătălina Camelia Lupașcu, Ada Alexandrina Macovei și Monica Răileanu și domnii consilieri Andrei Amos, Cătălin Boboc, Daniel Botezatu, Cătălin Mugurel Flutur, Maricel Corneliu Maxim și Eugen Cristian Țurcanu).

Fiind supus la vot articolul nr. 17, acesta este aprobat cu 22 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu).

Fiind supus la vot articolul nr. 18, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre per ansamblu, acesta a fost aprobat cu 16 voturi pentru și 7 abțineri (doamnele consilier Cătălina Camelia Lupașcu, Ada Alexandrina Macovei și Monica Răileanu și domnii consilieri Cătălin Boboc, Cătălin Mugurel Flutur, Maricel Corneliu Maxim și Eugen Cristian Țurcanu).

Epuizându-se materialele din ordinea de zi și timpul alocat ședinței de astăzi, domnul președinte de ședință - consilier Mihail Gabriel Tanasă - declară lucrările ședinței închise.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier,

Mihail Gabriel Tanasă


SECRETAR GENERAL, Ioan Apostu


Redactat și dactilografiat,

Alina Ecaterina Manolache