Proces verbal din 14.04.2021

Sedinta din data de 14.04.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL încheiat în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Botoșani din data de 14 aprilie 2021

Prin dispoziția nr. 378 din 08.04.2021, Primarul Municipiului Botoșani a convocat Consiliul Local în ședință extraordinară pentru data de 14 aprilie 2021, ora 1100, în sala de în Sala de spectacole a Casei de Cultură a Sindicatelor „Nicolae Iorga” Botoșani.

Dispoziția nr. 378 din 08.04.2021 este anexată la dosarul ședinței.

Ordinea de zi a ședinței a fost adusă la cunoștință publică prin anunț la avizierul Primăriei și pe site-ul propriu.

Invitațiile la ședință s-au făcut atât în scris, cât și prin contactarea telefonică a consilierilor.

Este ascultat Imnul de Stat și Imnul Uniunii Europene, după care se trece la derularea lucrărilor ședinței.

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

  • 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Consolidarea și restaurarea Teatrului Mihai Eminescu” Botoșani.

  • 2. Proiect de hotărâre pentru împuternicirea reprezentanților municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Eltrans S.A. în vederea demarării procedurii de selecție și numirea administratorilor provizorii la S.C. Eltrans S.A. Botoșani.

Completarea ordinii de zi a ședinței este următoarea:

1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 169/09.07.2018 pentru aprobarea proiectului „Consolidarea și restaurarea Teatrului Mihai Eminescu Botoșani” și a cheltuielilor legate de acest proiect.

Ședința este legal constituită.

La lucrările ședinței participă toți cei 23 de consilieri locali în funcție.

Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur - am făcut propunerea, ca să tratăm în mod unitar problemele legate de Teatrul „Mihai Eminescu”, și atunci v-am solicitat să preluăm proiectul de pe nota anexă, să îl punem ca numărul 2, iar problema Eltransului să o discutăm la punctul 3. Asta era solicitarea pe care am făcut-o, mai ale, ținând cont de faptul că și în ședința trecută a fost o solicitare de același gen, când ultimul punct de pe ordinea de zi, de la nota anexă, a fost trecut ca primul de pe ordinea de zi și am fost de acord, am votat acel proiect primul și Eltrans-ul a rămas ultimul.

Rugămintea mea este să aprobăm ordinea de zi, fără niciun fel de problemă, numai să tratăm Teatrul unitar și ultimul punct de pe ordinea de zi să fie cel legat de Eltrans.

Domnul președinte de ședință Mihail Gabriel Tanasă - din punctul meu de vedere, nu este niciun fel de problemă, este, pur și simplu, o chestiune de procedură.

Fiind supusă la vot propunerea domnului consilier Cătălin Mugurel Flutur, aceasta a fost aprobată cu 21 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Miluță Timofti) - nu a votat domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu.

Fiind supusă la vot ordinea de zi împreună cu completarea acesteia și propunerea aprobată, aceasta a fost aprobată cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (23).

Punctul 1 de pe completarea ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 169/09.07.2018 pentru aprobarea proiectului „Consolidarea și restaurarea Teatrului Mihai Eminescu Botoșani” și a cheltuielilor legate de acest proiect - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 19 voturi pentru și 4 abțineri (doamnele consilier Cătălina Camelia Lupașcu și Monica Răileanu și domnii consilieri Cătălin Mugurel Flutur și Eugen Cristian Țurcanu).

Punctul 1 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Consolidarea și restaurarea Teatrului Mihai Eminescu” Botoșani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5.

Domnul Primar Cosmin lonuț Andrei - aș vrea să spun doar câteva cuvinte despre proiectele pe care le supunem astăzi dezbaterii. Modificarea sumelor au intervenit în urma calculării devizului general, unde au fost introduse și sumele care au fost decontate până acum, chiar dacă aceste sume s-au referit la partea de reabilitarea care s-a făcut pe vechiul proiect de finanțare, astfel încât indicatorii și valorile sunt ușor modificate, ținând cont și de sumele angajate anterior.

Valoarea nu s-a modificat și pentru rest de execuție și, de aceea, am supus proiectul de hotărâre de Consiliu Local votului dumneavoastră, pentru a fi foarte riguroși, pentru că urmează să facem o achiziție publică în cel mai scurt timp privind acest obiectiv.

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu - m-am abținut la proiectul precedent și mă abțin și la următorul, dar aș vrea să punctez puțin de ce mă abțin. Am plecat acum 8-9 ani cu Teatrul „Mihai Eminescu”, într-un proiect ambițios de reabilitare, în mandatul al doilea al domnului Flutur și care trebuia continuat în primul mandat al domnului Ovidiu Portariuc și al celebrului USL. Din păcate, nu am reușit să cheltuim banii care trebuiau, am cheltuit o parte, pe care a trebuit să îi returnăm și am rămas în aer. Ulterior, domnul Flutur, în al treilea mandat, reușește miraculos, cu fostul administrator public, să semneze un nou contract de finanțare pe 5 milioane de euro și, între timp, am mai făcut și niște consolidări de 2,5 milioane sau 2,8 milioane, în al treilea mandat al domnului Flutur.

Proiectul era în discuție în anul 2013-2014, îmi aduc aminte, și era un mesh imens roșu pe Teatru, când ieșeai din Primărie, ziceam că suntem în Vietnam sau în China, sau în Coreea de Nord, cu „La mulți ani!”, tot felul de mesaje foarte frumoase.

A plecat de la o discuție, de 1,3-1,4 milioane de euro față de devizul inițial, din câte îmi aduc aminte și din câte am mai citit, deci eram undeva la 6 milioane jumătate de euro cel mult, cu totul.

Astăzi ni se cere să mai aprobăm încă 7 milioane de euro în plus. Eu citesc un mesaj primit prin Whatsapp aseară de la un cetățean din municipiul Botoșani, un om cu scaun la cap, zic eu, este un psiholog care lucrează practicant, și îmi spune. „12 milioane de euro pentru Teatru? Mai bine îl demolați și faceți altul cu banii aceștia”. percepția publicului este că deja am scăpat frâiele și am intrat în suprarealism. De la 5 milioane să plecăm la 12,5 milioane este prea mult, nu suntem Târgu Mureș, nu suntem Iași, nu suntem Cluj, nu suntem București, nu suntem Brașov, nu suntem multe alte orașe din România.

Este un deviz foarte mare, nu știu ce punem acolo, doar lux, scaune de masaj, fotolii cu vibrații, nu știu ce punem, sunet ca la Hollywood, poate am adus aici studiourile de înregistrări și de filmări din toate marile teatre din lume, nu știu, dar eu spun că pentru Botoșani este prea mult, și le închei spunând un citat, un proverb, „chelului îi lipsește tichia de mărgăritar”.

Domnul consilier Marius Petru Rogojinschi - dacă este să vorbim despre Teatrul „Mihai Eminescu”, haideți să emitem opinii, și nu păreri. Opiniile se bazează pe argumente, păreri are fiecare. Și atunci, să dăm filmul înapoi și să răspundem la câteva întrebări primordiale: cine a putut crede într-un proiect de reabilitare a unui monument istoric, și de aceea nu poate fi demolat ca să se construiască altul în loc, drept pentru care încă o dată constat că doriți să vă afirmați părerile despre toate, dar nu aveți opinii pentru că nu cunoașteți niște specificități. E părerea unui cetățean, consilier local. Domnul consilier, dacă era în cunoștință de cauză, nu o prelua și nu o făcea publică ca să o pună ca o întrebare în dezbatere.

Drept pentru care, obiectivul nu poate fi demolat ca să se construiască altul în loc, pentru că este monument istoric și legea monumentelor istorice și protecția acestora are niște prevederi foarte stricte și clare. Întrebarea este cu caracter obiectiv, și nu retoric.

Cine ar fi crezut că un proiect de reabilitare a unui monument istoric precum această bijuterie arhitectonică, ținând cont că are două săli de spectacole, una în exterior și una în interior, putea fi reabilitat și restaurat de o firmă de construcții care în viața ei nu a realizat în portofoliul să un asemenea obiectiv, cu doi proiectanți locali care nu știu ce experiență aveau în asemenea domeniu.

Uitați, vă rog, exemplul, la 45 de kilometri de noi, de Botoșani, la Suceava: cu fonduri europene, un manager și o administrație locală îndrituită cu intenții bune, a reușit în patru ani în paralel, cu fonduri diferite, să restaureze Cetatea de Scaun a Sucevei și Muzeul de Istorie din Suceava, obiective de importanță turistică europeană și știm foarte bine, cei care știm, de ce s-au pierdut cele două termene.

Dați-mi voie să cred, și exprim cu voce tare, că motivul găsirii fisurilor ascunse în rezistența construcției a fost o înțelegere pentru a nu cădea în oprobriul public pentru neînțelegerile și motivele reale care au dus la pierderea celor două termene și pierderea finanțării europene. Nu este o părere.

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu 13 voturi pentru și 10 abțineri (doamnele consilier Raluca Ștefania Curelariu, Cătălina Camelia Lupașcu, Ada

Alexandrina Macovei și Monica Răileanu și domnii consilieri Andrei Amos, Cătălin Boboc, Daniel Botezatu, Cătălin Mugurel Flutur, Constantin Liviu Toma și Eugen Cristian Țurcanu).

Punctul 2 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru împuternicirea reprezentanților municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Eltrans S.A. în vederea demarării procedurii de selecție și numirea administratorilor provizorii la S.C. Eltrans S.A. Botoșani - este avizat nefavorabil de comisia de specialitate nr. 5.

Domnul consilier Cătălin Mugurel Flutur - vreau să vă spun că grupul consilierilor PNL se retrage de la acest vot, nu numai că ser retrage, vreau să vă reamintesc, încă o dată, pentru că ceea ce veți vota astăzi, dacă veți vota, este complet ilegal, și asta spune și practica judiciară, nu numai că ni se pare nouă că este complet ilegal, avem și o practica judiciară, este complet ilegală. Noi nu vrem să fim părtași la acest vot. Mai mult decât atât, nu vrem să fim amestecați într-o găleată de voturi, să nu se mai știe cine a votat și cine nu a votat acest proiect în ziua de astăzi, pentru că răspunderea se va disimula, se va duce înspre cei care au votat, de asta, noi ne retragem de la acest vot, și vă rog din suflet ca cei care sunt în comisia de validare în momentul în care se exprimă votul, să fie foarte atenți ca votul să fie, într-adevăr, secret, fără glume că își arată fiecare votul la cel care păzește cabina de vot și urna.

Domnul consilier Constantin Liviu Toma - mă bucur foarte mult că ne putem vedea și să avem o ședință față în față și sper că de acum încolo așa va fi. Legat de proiectul în cauză, punctul meu de vedere este în continuare că a trebuit să luăm o decizie, mai întâi să vedem dacă validăm sau nu validăm, și apoi, dacă o facem în sens pozitiv sau negativ, fiecare își va asuma votul pe care îl va da, abia după aceea să veni pe ordinea de zi cu un proiect prin care să stabilim un consiliu de administrație provizoriu, pentru că, din câte știu și eu, știți și dumneavoastră, deja există un consiliu de administrație provizoriu la Eltrans.

Având în vedere că a fost făcută o selecție care nu a fost contestată de nimeni, o selecție care, mai mult decât atât, a îndeplinit toți pașii legali, eu consider că este bine să luăm o decizie, pentru a debloca și pentru a avea continuitate în activitatea societății Eltrans, drept pentru care, la fel ca și colegii PNL, fără a avea o înțelegere cu dumnealor, nici eu nu voi participa la acest proiect de pe ordinea de zi.

Domnul președinte de ședință Mihail Gabriel Tanasă - țin să aduc aminte că proiectul de hotărâre la care făceați referire în componența respectivă, a fost votat și respins de două ori în

Consiliul Local, aștept propuneri din partea domnilor consilieri pentru cinci administratori provizorii.

Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu - propunerilor noastre sunt următoarele: domnul Pădurariu Cătălin, domnul Ciocan Vasile, domnul Drelciuc Simion, doamna Cojocariu Berențan Paula, doamna Florea Ana Meda.

Domnul președinte de ședință Mihail Gabriel Tanasă - mai este vreun alt coleg care are de făcut propuneri? Dacă nu, Aparatul consiliului Local să pregătească buletinele de vot, forma buletinelor de vot, neavând alte propuneri făcute în această ședință, va fi întocmai ca cea din ședința precedentă, cinci minute pauză, după care revenim cu votul.

După terminarea pauzei, se reiau lucrările ședinței.

Domnul președinte de ședință Mihail Gabriel Tanasă - reluăm ședința, buletinele de vot au fost tipărite, invit comisia de validare să își intre în drepturi: președinte, Bosovici Călin George, membri Taielup Petru, Lăzăruc Dana, Lupașcu Cătălina Camelia și secretarul comisiei, Ggheorghiță Marcel. Am să vă repet mica noastră înțelegere de la ședința trecută, în momentul în care vă auziți strigat numele, veniți pe scenă, nu vă ridicați de pe scaunele dumneavoastră decât atunci când sunteți strigați, ca să evităm aglomerarea pe scenă.

Domnul președinte al comisiei de validare Călin George Bosovici - sunt 5 nume, se bifează cu „da”, cu „nu”, căsuța pe care o doriți, după care le punem în urnă.

Notă: au părăsit lucrările ședinței doamnele consilier Ada Alexandrina Macovei și Monica Răileanu și domnii consilieri Andrei Amos, Cătălin Boboc, Daniel Botezatu, Cătălin Mugurel Flutur, Constantin Liviu Toma și Eugen Cristian Țurcanu.

Domnul președinte de ședință Mihail Gabriel Tanasă - domnul consilier Amos Andrei, nu votați. Boboc Cătălin, nu este în sală, ținem minte că nu votează. Bosovici Călin George. Domnul consilier Botezatu Daniel nu votează. Buhăianu Bogdan-Ciprian. Buliga Marius. Curelariu Raluca Ștefania. Diaconu Silvia Carmen. Flutur Cătălin-Mugurel, nu votează. Gheorghiță Marcel. Lăzăruc Dana. Lupașcu Cătălina-Camelia, nu votează. Macovei Ada Alexandrina, nu votează. Maxim Maricel Corneliu, nu votează. Murariu Marian. Răileanu Monica, nu votează. Rogojinschi Marius Petru. Taielup Petru. Cu voia dumneavoastră, eu am să votez ultimul. Timofti Miluță. Toma Constantin-Liviu, nu votează. Țurcanu Eugen-Cristian, nu votează. Vicol Daniela. Tanasă Mihail Gabriel. După ce votez și eu, comisia de validare, poate să purceadă la numărarea voturilor.

Domnul președinte al comisiei de validare Călin George Bosovici - în urma numărării voturilor, au rezultat un număr de 12 voturi cu „da” și 1 vot anulat.

Domnul președinte de ședință Mihail Gabriel Tanasă - după cum ați putut auzi cu toții, cele cinci propuneri au fost validate, nu ne rămâne decât să supunem la vot proiectul per ansamblu.

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre per ansamblu, acesta este aprobat cu 13 voturi pentru și 1 vot împotrivă (doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu) - nu au participat la vot doamnele consilier Ada Alexandrina Macovei și Monica Răileanu și domnii consilieri Andrei Amos, Cătălin Boboc, Daniel Botezatu, Cătălin Mugurel Flutur, Constantin Liviu Toma și Eugen Cristian Țurcanu.

Epuizându-se materialele din ordinea de zi și timpul alocat ședinței de astăzi, domnul președinte de ședință - consilier Mihail Gabriel Tanasă - declară lucrările ședinței închise.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL,

Ioan Apostu


Consilier, Mihail Gabriel Tanasă

Redactat și dactilografiat, Alina Ecaterina Manolache