Proces verbal din 11.03.2021

Sedinta din data de 11.03.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL încheiat în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Botoșani din data de 11 martie 2021

Prin dispoziția nr. 298 din 09.03.2021, Primarul Municipiului Botoșani a convocat de îndată Consiliul Local în ședință extraordinară pentru data de 11 martie 2021, ora 1100, în sala de ședințe „Mihai Eminescu” a Primăriei municipiului Botoșani. În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 73 din 19.03.2020, ședința s-a desfășurat în regim de videoconferință.

Dispoziția nr. 298 din 09.03.2021 este anexată la dosarul ședinței.

Ordinea de zi a ședinței a fost adusă la cunoștință publică prin anunț la avizierul Primăriei și pe site-ul propriu.

Invitațiile la ședință s-au făcut atât în scris, cât și prin contactarea telefonică a consilierilor.

Este ascultat Imnul de Stat și Imnul Uniunii Europene, după care se trece la derularea lucrărilor ședinței.

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

  • 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 14 din 28.01.2021 privind preluarea din administrarea D.S.P.S.A. Botoșani în administrarea Direcției Edilitare a instalațiilor de semaforizare rutieră de pe raza U.A.T. Municipiul Botoșani

  • 2. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operațiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea privată a municipiului Botoșani, situat în strada Pacea, nr. 118.

  • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de terenuri, proprietate privată a municipiului Botoșani și proprietate a Fundației Hand of Help

  • 4. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 169 din 09.07.2018 pentru aprobarea proiectului „Consolidarea și restaurarea Teatrului Mihai Eminescu Botoșani” și a cheltuielilor legate de acest proiect

  • 5. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Consolidarea și restaurarea Teatrului Mihai Eminescu Botoșani”

  • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și numărului de burse acordate în învățământul preuniversitar de stat în municipiul Botoșani, pentru anul școlar 2020 -2021

Ședința este legal constituită.

La lucrările ședinței 20 de consilieri locali în funcție, lipsind doamna consilier Cătălina Camelia Lupașcu și domnii consilieri Cătălin Mugurel Flutur și Constantin Liviu Toma.

Fiind supusă la vot învoirea doamnei consilier Cătălina Camelia Lupașcu, aceasta a fost aprobată cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (20) - domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu a votat verbal.

Fiind supusă la vot ordinea de zi împreună cu completarea acesteia, este aprobată cu 18 voturi pentru și 2 abțineri (domnii consilier Cătălin Boboc și Eugen Cristian Țurcanu).

Punctul 1 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 14 din 28.01.2021 privind preluarea din administrarea D.S.P.S.A. Botoșani în administrarea Direcției Edilitare a instalațiilor de semaforizare rutieră de pe raza U.A.T. Municipiul Botoșani - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5.

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu - această teorie de a smulge tot bucăți din DSPSA și să le dea la Direcția Edilitare, mi se pare total neprofesionist, mai ales că, repet încă o dată, colegii care sunt la primărie nu sunt pregătiți și nu sunt în stare să facă față acestei provocări. De altfel, s-a văzut și proiectul de hotărâre făcut pe genunchi tura trecută de acești profesioniști de la care tot așteptăm să facă miracole.

Domnule Primar, înainte de a prelua bucăți din diferite instituții sau societăți, profesionalizați corpul funcționarilor din Primărie. Eu înțeleg că opt ani zilele le-ați cântat în strună, v-a convenit de minune să fie acolo unde sunt, o parte dintre ei, iar o parte dintre ei nu au ce căuta, pur și simplu, la serviciul de zi cu zi, pentru că nu își fac datoria, nu își fac treaba, și acești funcționari cărora le puneți pe umeri povara de a avea grijă de semafoarele din Botoșani, o să vedeți că o să clacheze, nu o să facă față.

Eu nu votez acest proiect pentru că nu aveți în spate oamenii care să ducă așa ceva, nu ați modificat regulamentul de funcționare al Primăriei, nu ați modificat aceste atribuții, să le treceți în ROF-ul lor, nu mai vorbesc de fișa postului, deci e o chestie care este făcută în continuare pe genunchi și nu se vrea deloc o chestie profesionistă.

Domnul Primar Cosmin lonuț Andrei - într-adevăr, proiectul de astăzi corectează unele inadvertențe dar, în esență, ne dorim să transferăm această activitate de la DSPSA către Primăria Botoșani pentru a putea modifica și contractul în care gestiunea semafoarelor este delegată, așa cum o făcea și Direcția de Servicii Publice Sport și Agrement, o direcție care este umflată cu tot felul de activități pe care nu le duce la îndeplinire așa cum ar trebui. Nu mai târziu de acum două zile, am avut probleme cu gestiunea câinilor fără stăpân, acolo unde am avut incidente pe lângă Liceul Pedagogic și, înainte de a critica, cred că ar trebui să vă uitați în ograda dumneavoastră, să vă gestionați așa cum trebuie activitățile pe care le aveți, nemaivorbind de faptul că este total nepotrivit, pentru că avem o lege strâmbă dumneavoastră să vorbiți din poziția de consilier și director în subordinea Consiliului Local. Și acest lucru, din punctul meu de vedere, trebuie corectat mai devreme sau mai târziu, pentru că nu puteți să decideți în spețele care vă privesc. Dar, dacă așa este legea și așa suntem astăzi aici, aveți posibilitatea să vorbiți și nu văd nicio problemă cu lucrul acesta, dar cetățenii trebuie să fie informați corect.

În ceea ce privește profesionalismul colegilor, ați avut patru ani de zile un coleg de partid care a condus Aparatul Propriu al Primarului și ar fi putut să facă unele corecții pe care le solicitați astăzi. Deci ipocrizia de care dați dovadă, cred este nepotrivită, atât din poziția noastră de director, coleg cu cei care lucrează în aparatul propriu al primarului și din poziția de consilier în care folosiți acest microfon și această tribună doar pentru a arunca invective cu aspect politic.

Eu vă solicit să votați acest proiect și vă garantez că vom gestiona cu succes semafoarele din Botoșani, pentru că am încredere în colegii mei care se vor descurca foarte bine în ceea ce privește acest aspect.

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu - domnule primar, înainte de a mă acuza pe mine că sunt într-o poziție care nu vă convine dumneavoastră, uitați-vă în stânga dumneavoastră, colegul care conduce ședința este directorul societății de salubrizare a orașului și mai este un coleg care conduce o instituție de cultură din cei prezenți, plus alți colegi care conduc instituții ale statului.

Domnul președinte de ședință Mihail Gabriel Tanasă - domnule Țurcanu, am să vă rog să vă referiți la proiectul de hotărâre, strict.

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu - domnul Primar nu s-a referit la proiect, nu a scăpat ocazia să mă atace din nou, a mia oară. Dacă erau profesioniști colegii din Primărie, trebuia să facă proiectul ăsta ca lumea de la început, nu acum, pe final. Și eu nu mă identific deloc cu colegii din Primărie, ca să fie clar și cu subiect și predicat ca întotdeauna. Nu mă identific deloc, pentru că ei lucrează într-un mod în care dumneavoastră i-ați format și în acești patru ani care au trecut i-ați formați și v-ați folosit de ei și manipulat ca să îi faceți masă de manevră. Asta a avut nevoie, de o masă de manevră, în toți anii aceștia în Primărie, nu ați avut nevoie de profesioniști.

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este respins cu 11 voturi pentru, 8 voturi împotrivă (doamna Raluca Ștefania Curelariu și Monica Răileanu și domnii consilieri Andrei Amos, Cătălin Boboc, Daniel Botezatu, Marcel Gheorghiță, Maricel Corneliu Maxim și Eugen Cristian Țurcanu) și 1 abținere (doamna consilier Ada Alexandrina Macovei).

Punctul 2 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operațiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea privată a municipiului Botoșani, situat în strada Pacea, nr. 118 - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 19 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Cătălin Boboc).

Punctul 3 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de terenuri, proprietate privată a municipiului Botoșani și proprietate a Fundației Hand of Help -este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu 19 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Marian Murariu).

Punctul 4 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 169 din 09.07.2018 pentru aprobarea proiectului „Consolidarea și restaurarea Teatrului Mihai Eminescu Botoșani” și a cheltuielilor legate de acest proiect - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5.

Doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu - aș avea o singură întrebare către domnul Primar vizavi de acest proiect, aș vrea să știu cum intenționează să acopere această diferență de peste 6 milioane de euro, ca să înțelegem și noi cam care sunt planurile Primăriei vizând consolidarea și restaurarea Teatrului „Mihai Eminescu”.

Domnul Primar Cosmin Ionuț Andrei - partea de cofinanțare pentru acest obiectiv de investiții pe care trebuie să-l aprobăm astăzi va fi asigurată din bugetul local prin contractarea unui credit, în momentul în care vom avea nevoie de sume pentru cheltuieli neeligibile. S-a ajuns la o diferență pentru că acest proiect a fost a plecat cu stângul, din start nu a fost luată în calcul partea de consolidare pentru un obiectiv monument istoric și suntem în această etapă pentru că a venit și o diferență de curs valutar, au fost indexate valorile privind manopera și prețul materialelor.

Avem documentația depusă la ADR Nord-Est pentru avizare și așteptăm dintr-o zi într-alta să primim avizul favorabil pentru această documentație și pentru a scoate lucrările la licitație. Pentru acest lucru avem nevoie de indicatorii tehnico economici și de valorile totale, așa cum au reieșit în urma reproiectării Teatrului „Mihai Eminescu”.

Dacă în urma licitației vom primi oferte care vor avea sume mai mici, bineînțeles că sumele, inclusiv sumele din buget local pentru lucrări neeligibile vor scădea, dar avem nevoie să aprobăm astăzi indicatorii.

Doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu - am înțeles, mulțumesc pentru răspuns.

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu - în primul rând, vreau să știu și eu în ce etapă suntem cu Teatrul, nu am înțeles foarte bine, ADR Nord-Est, cu alte cuvinte, nu suntem nici într-o situație de licitații, de încărcarea documentației către alte firme pentru a veni și presta servicii, cu alte cuvinte, în ce situație suntem acum? Avem un contract cu o firmă care să lucreze sau așteptăm acest aviz de la ADR Nord-Est, să înțeleg, și ulterior vom vedea unde continuăm să mergem, nu?

Domnul Primar Cosmin Ionuț Andrei - vă voi răspunde, chiar dacă am spus anterior în ce etapă suntem, vă mai sun odată: documentația este trimisă la ADR Nord-Est pentru a primi un aviz, urmând să scoatem la licitație lucrările la Teatrul „Mihai Eminescu”. Suntem într-o corespondență cu cei de la ADR și trebuie să mai răspundem doar la două cereri de clarificări. După ce răspundem la aceste cereri de clarificări, am certitudinea că primim aviz favorabil, pentru că există unul de principiu pentru a scoate la licitație lucrările și cei de la ADR ne-au confirmat că proiectul tehnic este în regulă.

Cererile de clarificare se referă la aspecte minore și sunt încrezător că în perioada imediat următoare, care se referă la câteva zile, primim avizul favorabil și încărcăm toată documentația pe SEAP pentru a o scoate la licitație. În urma acestei licitații, va fi desemnat un câștigător care se va apuca de lucrările de la Teatrul „Mihai Eminescu”. Sper că ați înțeles de această dată, dacă nu, vă mai explic o dată.

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (20).

Punctul 5 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Consolidarea și restaurarea Teatrului Mihai Eminescu Botoșani” - este avizat favorabil de comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5, nu prezintă discuții, și, fiind supus la vot, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (20).

Punctul 6 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și numărului de burse acordate în învățământul preuniversitar de stat în municipiul Botoșani, pentru anul școlar 2020 - 2021 - este avizat nefavorabil de comisia de specialitate nr. 4 și favorabil de comisa de specialitate nr. 5.

Doamna consilier Ada Alexandrina Macovei - eu aș vrea să vă spun că mă bucur că totuși demersurile noastre au avut cât de cât un efect asupra conducerii Primăriei și că suntem cu un pas înainte dacă aprobăm măcar majorarea cuantumului burselor de performanță, pentru că eu cred că este nevoie de aceste burse pentru toți copiii, dar, pas cu pas putem vedea ce este nevoie.

Vreau să vă rog să votați proiectul și amendamentul, mă rog, așa cum este formulat și să mergem înainte pentru că în fond, și la urma urmei, este vorba despre copiii noștri. Am aflat din raportul de specialitate și din toate declarațiile executivului Primăriei că e prea târziu să dăm timpul înapoi și să mai găsim niște bani din cei pe care i-am economisit anul trecut și pentru care am făcut demersuri anul trecut prin proiectul pe care l-am depus în decembrie, așa încât vă mulțumesc că ați ajuns măcar până în acest punct și sper ca proiectul să treacă.

Domnul Primar Cosmin Ionuț Andrei - ca să avem o influență asupra burselor de performanță, așa cum am propus prin amendament, este necesar ca dumneavoastră să respingeți proiectul în forma inițială, apoi să votați amendamentul, strict procedural. Apoi, în ceea ce privește această discuție care nu se mai termină și are și alte nuanțe decât cele pe care ar fi trebuit să le aibă, vă propun să închidem astăzi subiectul burselor pentru anul viitor, cu influență pentru copiii cu adevărat merituoși, care au burse de performanță și care vor avea rezultate foarte bune, cu un aspect financiar care poate fi suportat de astăzi înainte și pentru care vom prevedea sumele în bugetul anului 2021. cu o influență de 100 de lei la bursele de performanță, celelalte rămânând în cuantumul în care au fost aprobate la ședința precedentă de Consiliul Local și sper să nu mai avem aceeași tensiune și aceleași discuții și anul viitor, când vom aproba bursele și să vedem oglinda largă a bugetului local, pe care mulți dintre dumneavoastră îl cunoașteți în detaliu.

Doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu - partea bună e că am găsit o foarte mică soluție de compromis deși, din punctul meu de vedere, astăzi a fost extrem de dezamăgită, extrem de dezamăgită, la modul real, când am văzut amendamentul, și nu pot să nu spun lucrul ăsta.

Dacă asta e soluția de compromis pe care ați găsit-o mie, mi se pare jenantă, ca să nu spun altfel, și mi se pare o palmă dată botoșănenilor, acest amendament și această propunere de teoretic compromis. Aș vrea să punctez niște lucruri. Astăzi, prin acest amendament, aprobăm majorarea burselor doar pentru 4,7 la sută din beneficiarii de burse, asta vreau să fie la fel de clar.

La fel de clar vreau să fie faptul că impactul financiar al acestei majorări doar pentru bursele de performanță e undeva la 25.000 de lei, e o sumă derizorie. Personal, consider că această soluție găsită nu e o soluție, ci e o prosteală pe față, și trebuie să o spun și, repet, am fost extrem de dezamăgită în momentul în care am citit acest amendament. Mă așteptam la o soluție mult mai bună din partea domnului Primar, și țin să precizez lucrul acesta. Mai departe, da, decât nimic, bun și atât, dar vreau să subliniez că e jenant.

Domnul consilier Marius Petru Rogojinschi - stimați colegi, doamnelor, domnilor, vreau să vă spun că eu în fiecare seară mă culc dezamăgit și mă trezesc de fiecare dată mai dezamăgit decât în precedenta zi, uitându-mă la buletinul de știri de la ora 7 și constatând că Guvernul actual nu a găsit nici măcar o, una singură, soluție de compromis pentru mărirea alocațiilor copiilor.

Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu - chiar dacă este considerată o declarație politică, așa cum a fost și a doamnei Raluca Curelariu, eu aș vrea să întreb dacă l-a interogat pe colegul dumneaei din Parlament despre găsirea unei soluții privind creșterea alocației copiilor. Cred că este mult mai de interes și pentru un număr mult mai mare de persoane această problematică, care ține direct de Guvern, direct de o guvernare la care USR acum participă.

Doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu - ca să fie lucrurile foarte clare, diferența între amendamentul depus astăzi de domnul Primar și modul în care abordează colegii noștri de guvernare situația alocațiilor ține de faptul că noi nu încercăm să amăgim pe nimeni și spunem lucrurilor pe nume.

Astăzi, când am văzut ce ați propus, am rămas cu un gust extrem de amar, și nu e o declarație politică, e o declarație personală. Astăzi pe mine, personal, domnul Primar, prin acest amendament, m-a dezamăgit profund. Repet, e o declarație personală, pentru că încearcă să ducă în eroare niște oameni și de asta am vrut să punctez faptul că vorbim de 4,7 la sută dintre beneficiari. Vorbim de 82 de beneficiari din totalul de 1740, iar impactul, cred că indemnizațiile noastre lunare sunt mai mari, dacă facem în total decât ce v-ați îndurat să dați copiilor.

Înțeleg că poate bugetul Primăriei nu suportă sumele propuse de către colegii de la PNL, asta aș fi înțeles. În schimb, deși m-am bucurat când am văzut amendamentul, am rămas dezamăgită când am văzut că nu ați făcut nici cel mai mic efort de a veni cu ceva concret. Pentru că să aloci 25.000 de lei e..., știți foarte bine bugetul, știți foarte bine despre ce vorbim, aceștia nu sunt bani, acesta nu e un efort, nu e un compromis, nu e o favoare, asta nu e o recunoaștere a meritelor unor copii care fac performanță, asta e doar o tentativă de a arunca praf în ochii unor oameni, și, îmi pare rău să o spun, dar eu nu tolerez lucruri de genul ăsta și, când cineva face asta, indiferent despre cine vorbim, am să o spun tare și răspicat și vă spun: e praf în ochi.

Da, vom vota amendamentul, astfel încât copiii ăștia să primească niște bani în plus, pentru că e mai mult decât nimic, dar, de fapt și de drept, la nivel de efort pe care le face municipalitatea în acest moment, da, e un nimic și nimeni nu poate spune altceva, mai departe de orice ați vrea să o duceți, în politic sau în guvernare, terminați-o, nu are nicio legătură cu Consiliul Local, e ridicol.

Domnul Primar Cosmin lonuț Andrei - aș vrea să vă spun și eu câteva cuvinte, dincolo de dezamăgirea personală pe care o aveți, și unde mai putem discuta și negocia. Vă spun că Guvernul are o legătură cu bugetul local. De altfel, avem prevederi care ne sunt impozabile și care ne constrâng la efectuarea unor cheltuieli, deși nu avem sursă bugetară. Atunci când am discutat despre burse, ați identificat o sursă de finanțare din bani de la transportul elevilor.

Eu vă spun astăzi că acest Guvern unde dumneavoastră aveți colegi ne-a pus în sarcină plata transportului elevilor, plată pe care trebuie să efectuăm anual într-un cuantum de 1,2 milioane de lei, și nu avem sursă de finanțare de la Guvern, pentru că nu s-a stipulat foarte clar în legea bugetului pe anul acesta de unde provin banii.

Există o îngrijorare la nivelul tuturor primarilor din această țară în ceea ce privește transportul elevilor, iar impactul asupra acestei decizii pentru bugetul municipiului Botoșani este de 1,2 milioane de lei, este o sumă consistentă, și nu derizorie, așa cum spuneți dumneavoastră, când vă referiți la aspecte care țin de de unele burse. De asta vă spun că nu aveți oglinda, nu aveți tabloul complet și nu înțelegeți cum funcționează politica națională și impactul asupra a ceea ce trebuie să ducă la îndeplinire primarii și în aspecte care țin de viața și de performanțele elevilor.

Domnul consilier Marius Petru Rogojinschi - pentru ca să vedem evidenta corelare între activitatea noastră și cea a Guvernului, haideți să o luăm invers și să realizăm că, dat fiind construcția bugetului pe plan național, ea se va reflecta într-un anume fel și în bugetul nostru local. E simplu, logic. Acuma, dacă doamna coleg are o dezamăgire personală, eu am o dezamăgire impersonală, aducându-vă la cunoștință o nouă glumă a acestui guvern în care aveți reprezentanți, care pregătește pe furiș în cadrul conținutului Ordonanței de urgență privind gratuitatea transportului elevilor un articol pervers inserat, care permite gratuitatea accesului tuturor preșcolarilor, școlarilor, elevilor de gimnaziu și din mediul universitar la toate activitățile culturale, artistice, sociale, educative și sportive ale tinerilor. Dumneavoastră vă dați seama ce înseamnă asta pentru instituțiile publice de spectacole și concerte din toată țara? Directorii de teatre, am pregătit în acest sens o adresă comună pe care o înaintăm guvernului, ministrului Educației, precum și Parlamentului, ca să vedeți cum stau lucrurile și cum ne raportăm la Guvern și Guvernul la noi. Dezamăgirea este impersonală.

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu - grupul PNL retrage acest proiect până când o să reușim să găsim o unanimitate, deci retrage acest proiect de pe ordinea de zi.

Domnul președinte ședință Mihail Gabriel Tanasă - am rămas fără subiect de discuție.

Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu - tocmai voiam să o felicit pe doamna Ada Macovei pentru maturitatea politică și administrativă și comunicare, din păcate, o simplă opinie politică care să impresioneze cetățenii pentru o soluție care s-a găsit la un nivel de compromis, l-a influențat pe domnul Țurcanu să retragă acest proiect, nu știu dacă sunt și colegii dumnealui în asentiment, îmi pare rău dacă sunt. Din nou, vreau să precizez că a fost un compromis de care ar fi beneficiat câțiva copii, de fapt, dumneavoastră îi văduviți pe acești copii de această șansă, la fel cum văd toți copiii României doamna Raluca Curelariu, prin colegii dumneavoastră din Parlament, de creșterea alocației, care este la nivel 0, zero copii, vorbeați despre procente, astăzi zero copii beneficiază de creșterea alocațiilor.

Doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu - atâta timp cât domnul Buhăianu a ținut să îmi precizeze numele, am dreptul să iau cuvântul să îi răspund. Domnule Buhăianu, vă aduc aminte că suntem în Consiliul Local al municipiului Botoșani, nu în Guvernul României iar deciziile noastre au impact la nivel de municipiu.

Domnul Primar Cosmin Ionuț Andrei - stimați colegi, fac un apel la dumneavoastră să nu retrageți la acest proiect. Am convingerea că va trece, așa cum a propus amendamentul pe care l-ați văzut și, din moment ce acest proiect are mai mulți semnatari, cred că trebuie întrebat fiecare semnatar, așa cum am discutat aici cu domnul secretar, și nu luat în calcul doar opinia liderului de grup, a domnului Țurcanu, pentru că nu dumnealui este inițiatorul acestui proiect, ci sunt mai mulți inițiatori și repet am convingerea că putem să trecem.

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu - eu nu cred că dumneavoastră aveți calitatea să vă băgați în grupul consilierilor PNL.

Domnul Primar Cosmin Ionuț Andrei - era doar un aspect tehnic.

Domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu - țineți cont de propunerea pe care am făcut-o, vă rog, retragem proiectul de pe ordinea de zi.

Domnul Secretar general Ioan Apostu - vreau să fac câteva precizări de ordin procedural: dreptul la inițiativă pentru proiecte de hotărâri nu aparține unui grup de consilieri, el aparține consilierilor, unul singur sau mai mulți consilieri. În condițiile în care afirmația făcută aici este că grupul de consilieri al PNL și-a retras proiectul de hotărâre, eu apreciez că se impune a fi consultat fiecare dintre inițiatorii acestui proiect de hotărâre, dacă este de acord sau nu cu retragerea de pe ordinea de zi, pentru că nu se poate face o declarație și o retragere în numele grupului, fiecare consilier își exercită mandatul în nume personal cu privire la elaborare și procedura de urmat la proiectele de hotărâri.

Domnul președinte de ședință Mihail Gabriel Tanasă - în acest sens, îi voi striga pe toți inițiatorii proiectului: domnule Amos Andrei, vă retrageți?

Domnul consilier Andrei Amos - da. Ținând cont că, în urma amendamentului depus ar fi trebuit să beneficieze doar 4,7% dintre elevii botoșăneni, în numele celor 95,3% dintre elevii botoșăneni, sunt de acord cu retragerea proiectului de pe ordinea de zi.

Domnul președinte de ședință Mihail Gabriel Tanasă - domnul Boboc Cătălin?

Domnul consilier Cătălin Boboc - da, sunt de acord cu retragerea.
Domnul președinte de ședință Mihail Gabriel Tanasă - domnul Botezatu Daniel?

Domnul consilier Daniel Botezatu - sunt de acord cu retragerea, consider că amendamentul reprezintă o discriminare la adresa majorității elevilor din Botoșani.

Domnul președinte de ședință Mihail Gabriel Tanasă - doamna Ada Macovei?

Doamna consilier Ada Alexandrina Macovei - eu nu sunt de acord cu retragerea, dar nu contează.

Domnul președinte de ședință Mihail Gabriel Tanasă - și vă mențineți inițiativa, doamna Macovei?

Doamna consilier Ada Alexandrina Macovei - da.

Domnul președinte de ședință Mihail Gabriel Tanasă - domnul Maxim Maricel? De opțiunea domnului Țurcanu am luat deja la cunoștință, îl considerăm pe domnul Maxim ca fiind părăsit ședința, și avem ca inițiator pe doamna Ada Macovei. Astfel că intrăm pe procedură, supun la vot amendamentul.

Notă: domnul consilier Eugen Cristian Țurcanu a părăsit lucrările ședinței.

Fiind supus la vot amendamentul domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei, acesta este aprobat cu 14 voturi pentru, 1 vot împotrivă (domnul consilier Cătălin Boboc) și 4 abțineri (doamna consilier Monica Răileanu și domnii consilier Andrei Amos, Marcel Gheorghiță și Maricel Corneliu Maxim).

Domnul Secretar general Ioan Apostu - având în vedere adoptarea acestui amendament, articolul 2 al proiectului de hotărâre intră în contradicție cu ceea ce ați adoptat dumneavoastră acum, așa că v-aș propune ca la aprobarea hotărârii per ansamblu să aprobați articolele 1 și 3, care va deveni articolul 2.

Amendamentul aprobat, articolul nr. 1 din hotărâre are prevederi referitoare la intrarea în vigoare a acestei hotrâri, lucru care este prevăzut și în articolul nr. 2 al proiectului. Or, fiind aprobat amendamentul, iar, pe de altă parte, numărul burselor fiind deja aprobat și modificat prin hotărâri anterioare ale Consiliului Local, articolul nr. 2 riscă să intre în contradicție cu ceea ce ați aprobat la art. 1. De aceea, vă propun aprobarea per ansamblu a proiectului, fără articolul nr. 2. O dată, avem reglementare privind numărul de burse, iar, a doua oară, data intrării în vigoare a hotărârii este prevăzută la articolul 1, prin amendamentul deja aprobat.

Fiind supus la vot proiectul de hotărâre per ansamblu, cu eliminarea articolului nr. 2 din hotărârea inițială, acesta este aprobat cu 14 de voturi pentru și 5 abțineri (doamna consilier Răileanu Monica și domnii consilieri Andrei Amos, Cătălin Boboc, Marcel Gheorghiță și Maricel Corneliu Maxim).

Epuizându-se materialele din ordinea de zi și timpul alocat ședinței de astăzi, domnul președinte de ședință - consilier Mihail Gabriel Tanasă - declară lucrările ședinței închise.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier,

SECRETAR GENERAL, Ioan Apostu


Mihail Gabriel Tanasă

Redactat și dactilografiat, Alina Ecaterina Manolache