Proces verbal din 06.04.2021

Sedinta din data de 06.04.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL încheiat în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Botoșani din data de 06 aprilie 2021

Prin dispoziția nr. 366 din 02.04.2021, Primarul Municipiului Botoșani a convocat de îndată Consiliul Local în ședință extraordinară pentru data de 06 aprilie 2021, ora 1300, în sala de în Sala de spectacole a Casei de Cultură a Sindicatelor „Nicolae Iorga” Botoșani.

Dispoziția nr. 366 din 02.04.2021 este anexată la dosarul ședinței.

Ordinea de zi a ședinței a fost adusă la cunoștință publică prin anunț la avizierul Primăriei și pe site-ul propriu.

Invitațiile la ședință s-au făcut atât în scris, cât și prin contactarea telefonică a consilierilor.

Este ascultat Imnul de Stat și Imnul Uniunii Europene, după care se trece la derularea lucrărilor ședinței.

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

1. Proiect de hotărâre pentru împuternicirea reprezentanților municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Eltrans S.A. în vederea numirii administratorilor S.C. Eltrans S.A. Botoșani.

Ședința este legal constituită.

La lucrările ședinței participă 12 consilieri locali, lipsind doamnele consilier Cătălina Camelia Lupașcu, Ada Alexandrina Macovei și Monica Răileanu și domnii consilieri Andrei Amos, Cătălin Boboc, Cătălin Mugurel Flutur, Maricel Corneliu Maxim, Marian Murariu, Constantin-Liviu Toma și Eugen Cristian Țurcanu.

Domnul președinte de ședință Mihail Gabriel Tanasă - pentru început, consemnăm faptul că nu avem învoiri din partea colegilor care absentează astăzi de la ședință.

Fiind supusă la vot ordinea de zi, aceasta este aprobată cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți (12).

Domnul președinte de ședință Mihail Gabriel Tanasă - îmi fac datoria să vă anunț că, din motive tehnice, microfoanele nu se pot plimba prin sală, dacă cineva are de făcut o interpelare sau discuții la proiectul de hotărâre, este rugat să ceară permisiunea și va veni la pupitru, pentru a se putea înregistra în procesul verbal al ședinței.

Punctul 1 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru împuternicirea reprezentanților municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Eltrans S.A. în vederea demarării procedurii de selecție și numirea administratorilor provizorii la S.C. Eltrans S.A. Botoșani - este avizat nefavorabil de comisia de specialitate nr. 5.

Domnul președinte de ședință Mihail Gabriel Tanasă - vă reamintesc că avem de făcut propuneri pentru 5 administratori provizorii , dau cuvântul celor care au de făcut propuneri.

Domnul consilier Marcel Gheorghiță - pentru că nu cunoaștem persoanele ce vor fi propuse, am dori să ni se descrie un pic acea persoană.

Domnul consilier Bogdan Ciprian Buhăianu - propunerile dumneavoastră pentru funcțiile de administrator provizorii la S.C. Eltrans S.A. a Consiliului Local sunt următoarele:

  • - domnul Drelciuc Simion, inginer de profesie, a terminat Electrotehnica, Universitatea Tehnică de la Iași, a lucrat la mai multe societăți ale Consiliului Local, ca și membru în consiliile de administrație, sau ca și director executiv. Domnul Drelciuc Simion este acum auditor energetic, auditor pe mediu, pe expertize din partea Tribunalului sau din partea altor persoane juridice. Este, de asemenea, membru în consiliul de administrație la S.C. Nova ApaServ S.A., sau a fost membru la S.C. Nova ApaServ S.A. până acum două săptămâni, din câte știu.

  • - domnul Ciocan Vasile, tot inginer, a terminat Universitatea „Gheorghe Asachi” din Iași, este inginer în domeniul transporturilor, la fel ca principalul domeniul de activitate de la S.C. Eltrans S.A.;

  • - doamna Paula Berențan, ca și jurist, pentru că, după cum știți, pe 109, este obligația să existe un jurist și un economist cu o experiență de 5 ani. Doamna Paula Berențan este absolventă a Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Drept, are peste 11 ani vechime în Baroul Botoșani.

  • - domnul Pădurariu Cătălin, un economist cu experiență, manager servicii suport la S.C. Electroalfa S.A., un om venit din privat, un tehnocrat.

  • - doamna Florea Ana, un economist cu o experiență de peste 10 ani, lucrează la Regia de Drumuri și Poduri.

Aș vrea să am și o intervenție, dacă se poate, raportată la acest punct de pe ordinea de zi, pentru că au existat foarte multe discuții. Conform Ordonanței nr. 109, alegerea membrilor consiliului de administrație se poate face în trei multe feluri diferite. Societatea Eltrans este în cazul în care un expert independent selectează prin concurs administratorii publici care se înscriu la concurs, persoanele pentru posturile de administratori publici, care se înscriu la concurs, după care, în etapa a doua, Consiliul Local alege din această listă, selectată de către expertul independent. Au fost mai multe probleme aici, în cazul acestei organizări, a acestui concurs, probleme care au pornit, în primul rând, de la o cronologie a datelor, de desfășurare a concursului, raportat cu cerințele care au fost puse.

După cum știți, există obligativitatea răspunsului la o scrisoare de așteptări pe care o trimite autoritatea publică. Hotărârea prin care această scrisoare de așteptări a fost trimisă Eltransului, din punct de vedere cronologic, a fost dată la două zile după ce programul de organizare a concursului începuse deja. De asemenea, la concurs, împreună cu expertul independent, a participat și juristul unității, ceea ce contravine Hotărârii nr. 109.

În continuare, noi, ca și consilieri locali, am considerat că viziunea pe care cei care au participat la concurs au prezentat-o prin scrisorile de intenție, nu corespunde viziunii actuale a administrației publice privind mobilitatea transportului rutier, privind modul de organizare a parcărilor dotate cu parcometre.

Din acest motiv, niciunul dintre cei cinci membri propuși de către expertul parte nu a fost ales, ajungându-se astăzi în această situație în care S.C Eltrans S.A. nu are consiliu de administrație. După cum știți, urmează votarea bugetului, apoi fiecare unitate a Consiliului Local trebuie să treacă, de asemenea, bugetul, și nu se poate întâmpla acest lucru fără consiliu de administrație.

Astfel, astăzi vom alege cinci membri administratori, care, mai apoi, vor organiza concursul într-o perioadă nu mai lungă de 4 luni, prin care se vor alege cei cinci membri, conform statutului, care vor avea mandat pe 4 ani.

Doamna consilier Raluca Ștefania Curelariu - am o rugăminte la doamna Georgescu, să n e spună dacă e nevoie de majoritate simplă pentru a adopta hotărârea.

Doamna Oana Gina Georgescu - pentru a adopta în mod legal hotărârea, avem nevoie de majoritate absolută, 12 voturi „pentru”.

Domnul președinte de ședință Mihail Gabriel Tanasă - vom da un răgaz de 5-10 minute pentru a redacta buletinele de vot, votul va fi secret. De îndată ce buletinele de vot vor fi pregătite, reintrăm în ședință, și am să vă explic atunci modalitatea de vot, care ar trebui să fie foarte simplă, nu ar trebui să dureze foarte mult, în jur 5-10 minute maxim.

Se ia o pauză pentru tipărirea buletinelor de vot.

După terminarea pauzei, se reia ședința, și sunt ascultate Imnul de Stat și Imnul Uniunii Europene, care au fost amânate, din motive tehnice.

Domnul președinte de ședință Mihail Gabriel Tanasă - invit comisia de validare să își intre în atribuții, președinte, Bosovici Călin George, membri: Taielup Petru, Lăzăruc Dana și doamna Lupașcu Cătălina, care absentează, iar secretar: Gheorghiță Marcel. Vă invit alături de noi, la prezidiu. Domnule Bosovici, dumneavoastră, în calitate de președinte, veți explica colegilor noștri procedura de vot.

Domnul președinte al comisiei de validare Călin George Bosovici - buletinul de vot cuprinde cei cinci membri propuși. În partea stângă a paginii sunt căsuțe cu „da” sau „nu”, am să vă rog să bifați alegerea dumneavoastră cu „da” sau cu „nu”, cu un x în căsuța pentru persoana respectivă, după care depunem în urnă.

Se începe votarea.

Domnul președinte de ședință Mihail Gabriel Tanasă - am să îi strig, în ordine alfabetică, pe toți colegii consilieri locali. Am să vă rog să respectați ordinea în care sunteți strigați. Dacă o persoană își desfășoară votul, vă rog să nu urcați pe scenă, astfel încât să nu fim mai multe persoane decât trebuie, cu distanțare socială între noi.

Amos Andrei, absent. Boboc Cătălin, absent. Bosovici Călin George. Botezatu Daniel, absent. Buhăianu Bogdan-Ciprian. Buliga Marius. Curelariu Raluca Ștefania. Diaconu Silvia Carmen. Flutur Cătălin-Mugurel, absent. Gheorghiță Marcel. Lăzăruc Dana. Lupașcu Cătălina-Camelia, absent. Macovei Ada Alexandrina, absent. Maxim Maricel Corneliu, absent. Murariu Marian, absent. Răileanu Monica, absent. Rogojinschi Marius Petru. Taielup Petru. Cu voia dumneavoastră, eu am să votez ultimul. Timofti Miluță. Toma Constantin-Liviu, absent. Țurcanu Eugen-Cristian, absent. Vicol Daniela. Tanasă Mihail Gabriel. După ce votez și eu, comisia de validare își poate intra în atribuții. Toți cei care au avut de votat, au votat, puteți începe numărarea votului și consemnarea procesului verbal.

Domnul președinte al comisiei de validare Călin George Bosovici - în urma numărării voturilor, au reieșit următoarele: 11 voturi „pentru” și 1 vot anulat.

Domnul președinte de ședință Mihail Gabriel Tanasă - după cum ați auzit cu toții, propunerea făcută a picat, asta înseamnă în mod automat că și proiectul de hotărâre a picat și nu mai putem vota asupra lui.

Epuizându-se materialele din ordinea de zi și timpul alocat ședinței de astăzi, domnul președinte de ședință - consilier Mihail Gabriel Tanasă - declară lucrările ședinței închise.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Consilier,

Mihail Gabriel Tanasă


SECRETAR GENERAL,

Ioan Apostu


Redactat și dactilografiat, Alina Ecaterina Manolache